Anda di halaman 1dari 71

Nota

BAB 8: DASAR LUAR MALAYSIA

Subtopik : Malaysia dan Hubungan Serantau (ASEAN) Keanggotaan dan matlamat Bentuk kerjasama Cabaran

Pengenalan Dasar luar Malaysia menjamin dan negara.

bertujuan kemakmuran keselamatan Kerjasama

kestabilan negara serta

antarabangsa hubungan melibatkan

dan luar unsure

politik, social, ekonomi dan budaya. Dasar luar Malaysia melibatkan mencari juga usaha cara-cara

baharu untuk mencapai dan kepentingan dalam sentiasa Perkembangan antarabangsa menjaga negara yang berubah. dasar persekitaran

luar negara dipengaruhi

fahaman atau konsep kepimpinan setiap Perdana Menteri. Jika sebelumnya dasar luar negara serantau, penekanan lebih kini lebih menekankan hubungan

diberikan hubungan negara demi dan lain

pada dengan pada

peringkat antarabangsa memelihara ekonomi selaras politik kepentingan

dengan era globalisasi.

Malaysia dan Hubungan Serantau (ASEAN)

Keanggotaan dan Matlamat Keanggotaan ASEAN

1. Pertubuhan Negaranegara Asia Tenggara (ASEAN) ditubuhkan di Bangkok, Thailand pada 8 Ogos 1967 melalui Bangkok. Deklarasi

2.

ASEAN daripada Indonesia, Singapura Thailand. Darussalam menyertai

terdiri Malaysia, Filipina, dan Brunei ASEAN

pada 7 Januari 1984,

Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kemboja (Kampuchea) menyertai pada tahun 1999. pula ASEAN

Matlamat ASEAN

1. Antara penubuhan adalah berikut:


a.

matlamat ASEAN seperti

Mempercepatkan pertumbuhan

ekonomi, kemajuan social pembangunan kebudayaan rantau Tenggara.


b.

dan di Asia

Menggalakkan keamanan dan

kestabilan politik di rantau Tenggara mematuhi Asia dengan prinsip

Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

c.

Menggalakkan kerjasama sama lain dan dalam bidang latihan bantuan antara satu pelbagai termasuk

dan penyelidikan

d. Meningkatkan taraf hidup rakyat negara melalui dalam pertanian perdagangan. anggota kerjasama sektor dan

e.

Mengeratkan hubungan pertubuhan serantau dan antarabangsa lain. dengan

Bentuk Kerjasama

Kerjasama Politik

1.

Untuk keamanan serantau,

menjamin negara konsep

kestabilan politik dan

ZOPFAN diwujudkan Deklarasi Lumpur

telah melalui Kuala pada 27

November 1971. 2. Matlamat penubuhannya ialah:

a. Memelihara keamanan rantau Tenggara mengelak tangan mana-mana dan Asia dengan campur daripada pihak kestabilan politik di

luar seperti Rusia, Amerika hal-hal ini.


b.

Syarikat di rantau

dan China dalam

Menyediakan saluran untuk menyelesaikan

pertikaian berlaku Tenggara aman dan di

yang Asia secara bukan

menggunakan kekerasan. c. Mengelakkan penglibatan dalam

pertikaian kuasa besar.

antara

d. Memberi peluang kepada anggota menentukan sendiri. negara untuk nasib

3.

Zon Bebas Senjata Nuklear (SEANWFZ) dibentuk pada 16 Disember 1987 untuk memastikan kawasan ASEAN bebas

daripada

ancaman

senjata nuclear. 4. ASEAN mengamalkan pendirian dalam isu bersama politik

seperti pencerobohan Vietnam di Kemboja,

iaitu tentera Vietnam harus berundur dari Kemboja rakyatnya peluang menentukan negara sendiri. dan diberi untuk nasib mereka

Kerjasama Ekonomi
1.

Kerjasama ekonomi dari tahun 1967 lembab hingga 1976 boleh dikatakan kerana tiada aktiviti

dijalankan peringkat bermula seperti Kerjasama

pada ASEAN. setelah Perjanjian dan (Treaty

Kerjasama ekonomi beberapa perjanjian Persahabatan

of

Amity

and dan

Cooperation) Perisytiharan Pakatan ASEAN

ASEAN of Concord)

(Declaration

ditandatangani pada tahun 1976 di Bali

semasa Kerajaan pertama.

Mesyuarat ASEAN

Ketua-ketua

2. Antara kerjasama ekonomi negara negaraanggota

ASEAN

adalah

seperti berikut:
a)

Melaksanakan projek-projek perindustrian seperti:

i. Projek Baja Urea ASEAN Indonesia ii. Projek Baja Urea ASEAN Malaysia iii. Projek Fabrikasi Tembaga di di

ASEAN Filipina iv. Projek Hepatitis ASEAN Singapura v. Projek

di

Vaksin B di

Garam

Batuan-Abu

Soda ASEAN di Thailand


b)

Mengadakan usaha perindustrian ASEAN. sama

c)

Mengadakan Skim Pelengkapan

Perindutrian ASEAN, misalnya dalam automotif.


d)

bidang

Mewujudkan Peraturan Perdagangan Istimewa 1977

untuk meningkatkan perdagangan antara anggota. Keistimewaan yang diberikan termasuk kontrak negara

kuantiti istimewa entiti pelonggaran

jangka oleh kerajaan,

panjang, perolehan

langkah-langkah bukan tarif dan

perluasan istimewa.
e)

tarif

Mengadakan kerjasama dalam sektor kewangan


i.

Majlis Perbankan ASEAN

(ASEAN Banking Council) ditubuhkan untuk menyelaras kegiatan bank bank-

perdagangan rantau ASEAN ii. Syarikat Kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberikan

di

kemudahan kewangan kepada negara terlibat uasaha ASEAN. negarayang dalam sama

projek-projek

f)

Mengadakan kerjasama dalam bidang komunikasi i. Pemasangan kabel ASEAN menghubungkan negara anggota laut

ii. Mengasaskan Skim Pertukaran Berita Televisyen iii. Mengiktiraf lessen pemandu di ASEAN rantau

g)

Mengadakan kerjasama sektor dalam makanan

dan pertanian i. Penubuhan Pusat Perancangan Pembangunan Pertanian

ASEAN sebagai bank mengenai masalah pertanian


ii.

data

Penubuhan Plant Quarantine

Traning Centre and Institute di Serdang


iii.

Penubuhan ASEAN of Centre for Development Agricultural

Cooperation Indonesia. h) Mengadakan dialog maju i) Mewujudkan Kawasan

di

dengan

negara-negara

Pertumbuhan Segi Tiga pembangunan dalam bidang perdagangan, perlancongan, pengangkutan dan yang menggalakkan

perhubungan seperti:
i.

IMT-GT (Pertumbuhan Segi IndonesiaMalaysiaThailand) Tiga

ii.

IMS-GT (Pertumbuhan Segi IndonesiaMalaysiaSingapura) Tiga

iii.

BIMP-EAGA (Kawasan

Pertumbuhan ASEAN BruneiIndonesiaMalaysiaFilipina) Kerjasama Sosial dan Kebudayaan Timur

1.

Tabung Kebudayaan ASEAN diwujudkan untuk negara melalui kebudayaan mengeratkan antara ASEAN aktiviti seperti hubungan

Pesta Filem ASEAN dll.


2.

Penubuhan Bahasa Darussalam-

Majlis Brunei

Indonesia-Malaysia (MABBIM). Tujuan

penubuhan seperti berikut:

adalah

a) Mengembangkan Bahasa supaya dengan moden Melayu setaraf bahasa

b) Meningkatkan semangat persaudaraan antara anggota c) Meningkatkan peranan Bahasa Melayu sebagai alat di negara

perhubungan yang lebih luas


3.

Pembentukan Pertubuhan Menterimenteri Asia (SEAMEO) Pendidikan Tenggara

a) Menggalakkan kerjasama bidang pengetahuan b) Menganjurkan projek berikut; i. Pusat Bahasa Kajian Inggeris dalam ilmu

di (RELC) ii. Pusat

Singapura

Pembaharuan dan Teknologi Filipina (INNOTECH) di

iii. Pusat Pendidikan Serantau dan bagi Pendidikan Sains Matematik di (RECSAM) Pulau Pinang.

Cabaran ASEAN

Ekonomi
1.

Pengurangan permintaan dunia seperti pasaran terhadap bijih timah

sumber bahan utama dan getah asli negaranegara ASEAN telah

membantutkan pertumbuhan ekonomi dirantau ini


2.

Negara-negara ASEAN member kepada terpaksa perhatian sektor

perkilangan perkhidmatan.
3.

dan

Pengeluaran pemasaran yang menyebabkan persaingan

dan keluaran sama yang

sengit

dikalangan

negara ASEAN.
4.

Pergantungan kepada negara maju dari segi ekonomi berlanjutan. Indonesia dan masih

Thailand

dibebani

hutang luar negara.

Sosial

1. Negara

ASEAN

menghadapi cabaran besar untuk mengekalkan taraf hidup rakyatnya.


2.

Proses pembandaran yang pesat dan kadar

pengangguran yang meningkat menjejaskan usaha meningkatkan taraf hidup penduduk di negara ASEAN.

Politik

1. Perubahan kepimpinan sesetengah ASEAN 2. Percubaan rampasan kuasa atau keganasan di di negara

Filipina Indonesia 3. Negara terpaksa mengenakan sekatan kebebasan

dan

ASEAN

terhadap

berpolitik di negara masing-masing.