P. 1
Borang Dda-harta Pusaka

Borang Dda-harta Pusaka

|Views: 110|Likes:
Dipublikasikan oleh akujak

More info:

Published by: akujak on Jun 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

Borang DDA

(Peraturan 4A)
MALAYSIA
Negeri………………………
Daerah…......……………………
AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955
GUAMAN PEMBAHAGIAN NO. ................................................................... TAHUN ...
Dalam Hal Harta Pusaka….........……………………..............…………...................................................simati
Petisyen daripada.........................………..........yang beralamat di............................................................
SURAT PERSETU!UAN
Saya...........................................................No.KP........................................ yang beralamat
di............................................................................... dengan sesungguhnya mengaku dan berikrar bahaa
simati yang tersebut di atas meninggalkan harta pusaka seperti berikut!
Harta "ak Alih
No. Hakmilik No. #ot $ukim Daerah
( %ika ruang tidak men&ukupi' sila guna lampiran lain dan perlu ditandatangan)
Harta Alih ( &th! ang tunai' akaun bank' bon dsb.)
(%ika ruang tidak men&ukupi' sila guna lampiran lain dan perlu ditandatangan)
(. Saya adalah orang yang menuntut mempunyai kepentingan sebagai bene)isiari kepada harta pusaka si
mati yang tersebut di atas dan saya bersetu*u harta pusaka simati dibahagikan seperti berikut!
( a ) mengikut hukum syarak ()araid) (bagi muslim) +, Akta Pembahagian -./0 (Akta 122)(bagi bukan muslim)
( b ) mengikut mua)akat seperti %adual di baah
( & ) menyerahkan bahagian atau kepentingan saya kepada.........................................................................
1. Saya dengan ini mengaku bahaa keterangan di atas adalah benar dan )aham sepenuhnya akan
kesan persetu*uan ini dan seterusnya menurunkan tandatangan saya disini.
Dihadapan saya'
……………………………………………………… .................................................................
("andatangan orang yang membuat persetu*uan) ( $a*istret' Pentadbir "anah atau
Pesuruh*aya Sumpah atau Notaris Aam)
+ Potong mana3mana yang tidak berkenaan
SETIAP "ARIS YG TIDAK
DAPAT HADIR PERBICARAAN#
SEDIAKAN BORANG
PERSETU!UAN BERASINGAN
!ADUAL I
MALAYSIA
Negeri…….........................
HARTA TAK ALIH YANG AKAN DIBAHAGI#BAHAGIKAN
No. Hakmilik , #ot , Par&el Harta
simati
$ukim , Daerah Nama 4rang 5ang $enerima 6ahagianDihadapan saya'
……………………………………………………… .................................................................
("andatangan orang yang membuat persetu*uan) ( $a*istret' Pentadbir "anah atau
Pesuruh*aya Sumpah atau Notaris Aam)

!ADUAL II
MALAYSIA
Negeri….................………..
HARTA ALIH YANG AKAN DIBAHAGI#BAHAGIKAN
6utir3butir Nama 4rang 5ang $enerima

Dihadapan saya
……………………………………………………… .................................................................
("andatangan orang yang membuat persetu*uan) ( $a*istret' Pentadbir "anah atau
Pesuruh*aya Sumpah atau Notaris Aam)
"arikh ! ………………………………..
+ Potong mana3mana yang tidak berkenaan

........ Pentadbir Tanah atau Pesuruhjaya Sumpah atau Notaris Awam) Tarikh : ……………………………….................................................. Hakmilik / Lot / Parcel Harta simati Mukim / Daerah Nama Orang Yang Menerima Bahagian Dihadapan saya.............................. HARTA TAK ALIH YANG AKAN DIBAHAGI-BAHAGIKAN No.................... ( Majistret......………. Pentadbir Tanah atau Pesuruhjaya Sumpah atau Notaris Awam) Negeri…...JADUAL I MALAYSIA Negeri…….............................. * Potong mana-mana yang tidak berkenaan ........... HARTA ALIH YANG AKAN DIBAHAGI-BAHAGIKAN Butir-butir Nama Orang Yang Menerima Dihadapan saya ……………………………………………………… (Tandatangan orang yang membuat persetujuan) . ……………………………………………………… (Tandatangan orang yang membuat persetujuan) JADUAL II MALAYSIA ...... ( Majistret...............

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->