Anda di halaman 1dari 50

SAMPE L RPH DST TAHUN 2 KSS R

Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Standard Kandungan : Standard Pembelajaran 2.1.2

: : : : : : 2.1 :

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Venus 8 Februari 2012 (Rabu) 8.10 pagi-9.10 pagi (60 minit) 25 orang Sains Hayat - Haiwan Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.1 Mengenalpasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Objektif Pembelajaran : A a. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat : Menguasai isi kandungan menyatakan empat keperluan asas haiwan haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan dalam lembaran kerja yang diberi. b. menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan secara lisan. B strategi berfikir a. asas bagi haiwan untuk terus hidup. b. berdasarkan tempat perlindungan. C a. Tuhan semasa menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. b. Konsep/ prinsip/ hukum/ teori : Keperluan asas haiwan a. makanan menghargai keseimbangan alam semulajadi kepada semua benda hidup. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh membuat pemerhatian dan pengelasan haiwan berbincang bagi mengenalpasti keperluan Membina kemahiran saintifik, berfikir dan

b. c. d.

air udara tempat perlindungan

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Klip video. Kad gambar haiwan 13 keping. Dokumen persembahan powerpoint tentang keperluan asas haiwan Lembaran kerja 1 dan 2 Penaksiran Lembaran kerja 3 Pengayaan Lembaran 4 - Pemulihan Langkah berjaga-jaga Pengetahuan sedia ada : : Murid telah mengetahui secara umum tentang apa

yang haiwan perlukan untuk hidup berdasarkan rencana sains, bacaan dan juga pengalaman seharian. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Keperluan asas haiwan 1.1.2, 2.1.4, 3.1.2 dan 4.1.1 Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Guru menayangkan klip video tentang harimau yang sedang mengejar rusa. 2. Guru menyoal murid selepas tayangan klip video tersebut Contoh : a) Apakah yang sedang dilakukan oleh harimau tersebut. b) Mengapakah harimau memakan rusa tersebut? c) Apa yang akan Contoh : guru. 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh 1. Murid memerhatikan tayangan klip video yang ditayangkan oleh guru. Catatan Strategi/ Teknik : Penyoalan seluruh kelas.

terjadi jika harimau itu tidak makan? d) Selain dari makanan, apakah perkara lain yang harimau perlukan untuk terus hidup?

a) Sedang makan rusa itu, cikgu.

b) Harimau lapar, cikgu. c) Ia akan mati, cikgu.

d) Murid memberi pelbagai jawapan.

Langkah 1 (10 minit)

Persembahan powerpoint tentang empat keperluan asas haiwan dan kepentingan nya.

1. Guru menayangkan persembahan powerpoint tentang keperluan asas haiwan.

1. Murid memerhatikan persembahan powerpoint yang ditayangkan oleh guru. 2. Murid menyatakan empat keperluan asas haiwan dengan bimbingan guru. Murid menjawab soalan yang dikemukakan. Contoh : a) Air, udara dan tempat berlindung, cikgu.

Strategi/ Teknik : Perbincangan kumpulan. Pembentan gan hasil. Penyoalan

2. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas haiwan dengan mengemukakan soalan. Contoh : a) Selain dari makanan, apakah lagi keperluan asas haiwan yang lain?

Langkah 2 (15 minit)

Aktiviti kumpulan -perbincangan

1. Seterusnya, guru menampalkan empat keping gambar haiwan yang sedang mendapatkan keperluan asas di papan putih. Contoh :
Gambar A Gambar B

1. Murid memerhatikan gambar yang dipamerkan oleh guru.

Strategi/ Teknik : Perbincang an

Gambar C

Gambar D

2. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan dan mengenalpasti keperluan asas yang diperlukan oleh haiwan tersebut berdasarkan gambar. 3. Guru meminta seorang wakil dari setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan.

2. Murid berbincang bersama ahli kumpulan.

Kemahiran saintifik dan nilai murni :Bekerjasa ma.

3. Wakil murid dari setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Murid lain mendengar dengan teliti dan membuat perbandingan. 4. Murid menjawab

4. Guru menyoal Murid. Contoh : a) Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan-haiwan tersebut?

soalan guru. Contoh : a) Zirafah sedang minum air, kambing sedang makan rumput, ikan sedang

bernafas dan burung berlindung, cikgu. b) Cuba kamu senaraikan empat keperluan asas haiwan yang utama? b) Makanan, air, udara dan tempat berlindung, cikgu.

Langkah 3 (10 minit)

Perbincangan tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

1. Guru berbincang bersama murid tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2. Guru menyoal murid. Contoh : a) Apakah asas tersebut kepada haiwan? b) Apakah yang akan terjadi kepada haiwan tersebut jika tidak

1. Murid berbincang bersama guru tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2. Murid menjawab soalan guru. Contoh : a) Makanan dan dan memberi tenaga, udara untuk bernafas dan tempat perlindungan supaya ia selamat dari gangguan musuh dan

Strategi/ Teknik : Perbincang an Penyoalan

kepentingan keperluan air untuk ia membesar

mendapat keperluan asas yang cukup?

cuaca, cikgu. b) Haiwan akan mati, cikgu

3. Guru menegaskan bahawa haiwan perlu hidup untuk menyeimbangkan alam semula jadi. Langkah 4 (10 minit) PenilaianLembaran Kerja 1 dan 2 1. Guru memberi murid Lembaran Kerja 1 dan 2 untuk dilengkapkan. 2, Guru berbincang bersama murid bagi menyemak jawapan yang dibuat. Penutup (10 minit) Kesimpulan 1. Guru meminta murid menyenaraikan semula empat keperluan asas haiwan secara lisan dan bertulis.

3. Murid mendengar penjelasan guru.

2. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 2. Murid menyemak jawapan bersama guru.

Strategi/ Teknik : Penyoalan

1. Murid menyebut semula empat keperluan asas haiwan dan melengkapkan Lembaran Kerja

Strategi/ Teknik : Penyoalan untuk membuat kesimpulan

(Lembaran Kerja1 & 2) 1 dan 2.

2. Guru membimbing murid membuat kesimpulan.

2. Murid dibimbing membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.

Refleksi

a)

23 orang murid mencapai objektif. - Lembaran kerja 3.

b)

2 orang murid tidak mencapai objektif

- Murid diberi lembaran kerja 4.

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2


Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Standard Kandungan : untuk hidup. Standard Pembelajaran : 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu. 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Hasil Pembelajaran : A Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat Menguasai isi kandungan : : : : : : 2.1 Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Venus 22 Februari 2012 (Rabu) 8.10 pagi-9.10 pagi (60 minit) 25 orang Sains Hayat Memahami haiwan mempunyai keperluan asas

a. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga contoh haiwan berdasarkan tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu. b. Menyebut satu kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan atau haiwan lain secara lisan. B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. b. mengumpul dan mengelaskan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. menghubungkaitkan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. a. b. mengesahkan data semasa aktiviti kajian lapangan. c. Minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling semasa aktiviti kajian lapangan. Konsep/ prinsip/ hukum/ teori : Tempat perlindungan haiwan a. b. c. d e. sarang reban lubang atas pokok kandang f. g. h. i. k. gua di dalam air dalam tanah celah tanah celah batu bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan. Jujur dan tepat dalam merekod dan

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Kad gambar haiwan dan tempat perlindungannya 5 keping Dokumen persembahan powerpoint - haiwan dan tempat perlindungannya. - lagu Old Mac Donald Had A Farm Lembaran kerja 1 dan 2 Penaksiran Lembaran Kerja 3 Pemulihan Lembaran kerja 4 Pengayaan Langkah berjaga-jaga : 1. Guru mesti sentiasa mengawal disiplin murid semasa

membawa mereka ke luar kelas. 2. Murid hanya diminta melihat dan tidak menyentuh haiwan yang diperhatikan. 3. Hanya guru sahaja yang dibenarkan mengalih atau mengubah pasu, batu atau kayu. Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui serba sedikit mengenai

tempat perlindungan haiwan berdasarkan pengalaman seharian dan rencana sains yang ditonton dan juga dari bahan bacaan.

Langkah/Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Tempat tinggal haiwan

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Guru 1. Murid menayangkan sekeping gambar haiwan di skrin putih. Contoh : memerhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru di skrin putih.

Catatan Strategi/ Teknik : Penyoalan.

2. Guru menyoal murid tentang apa yang dilihat dalam gambar yang ditayangkan. Contoh : a) Cuba kamu nyatakan, apa yang kamu perhatikan dalam gambar di atas. b) Burung apakah yang mempunyai sarang seperti itu? c) Apakah kegunaan

2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Contoh : a) Sarang burung, cikgu.

b) Burung tempua, cikgu. c) Sebagai tempat berlindung, cikgu.

sarang tersebut kepada burung tempua itu?

3. Guru menegaskan kepada murid bahawa setiap haiwan mempunyai tempat perlindungan masing-masing. Langkah 1 (20 minit) Kajian Lapangan 1. Guru memberi arahan dan menegaskan tentang langkahlangkah keselamatan sebelum membawa murid untuk melakukan kajian lapangan. 2. Guru membawa murid ke Taman Sains yang terletak di hujung padang. 3. Guru meminta murid mendengar arahannya dengan teliti. Kawasan kajian dibahagikan kepada tiga iaitu : a) Bawah pasu bunga

3. Murid mendengar penjelasan guru.

1. Murid mendengar arahan guru dengan teliti terutama tentang langkah-langkah keselamatan sebelum menjalankan aktiviti kajian lapangan. 2. Murid mengikut guru keluar ke Taman Sains dalam dua barisan.

Strategi/ Teknik : Kajian Lapangan Sikap saintifik dan nilai murni: Bekerjasama

3. Murid mendengar arahan guru dengan teliti.

b) Celah batu. c) Kawasan kayu reput/ celah kayu. 4. Guru mengalihkan pasu bunga, mengangkat batu dan menguis celah-celah kayu. 5. Guru meminta murid memerhatikan jika terdapat haiwan di kawasan kajian tersebut. 6. Guru meminta murid merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan yang mungkin berada di tiga kawasan tersebut dalam Jadual 1 yang diberikan. 7. Guru meminta murid kembali ke kelas selepas selesai aktiviti Langkah 2 (5 minit) Pembentangan hasil kajian pemerhatian. 1. Guru meminta seorang wakil murid untuk membentangkan hasil kajian mereka di 1. Seorang wakil murid yang terpilih membentangkan hasil kajian. Muridmurid lain mendengar Strategi/ Teknik : Perbincangan 7. Murid kembali ke kelas secara teratur.

4. Murid memerhatikan kawasan tersebut dengan teliti.

5. Murid memerhati dan menyebutkan nama haiwan yang terdapat di kawasan tersebut secara lisan. 6. Murid merekodkan pemerhatian mereka ke dalam Jadual 1 yang dibawa bersama.

hadapan kelas.

dan membandingkan hasil kajian mereka.

Langkah 3 (10 minit)

Pemerhatian

1. Guru menayangkan lima keping gambar haiwan melalui skrin putih.

1. Murid memerhatikan gambar haiwan yang dipamerkan. 2. Murid

Strategi/ Teknik : Penyoalan

2. Guru meminta murid mengenalpasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan 3.Guru menyoal murid. Contoh : a) Haiwan apakah yang kamu lihat dalam gambar ini?

mengenalpasti haiwan dan tempat tinggalnya berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 3.Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar yang ditayangkan. Contoh : a) Lebah madu, cikgu.

b) Cuba kamu nyatakan, dimanakah haiwan ini tinggal? 4. Guru menggunakan persembahan powerpoint untuk menunjukkan haiwan dan tempat tinggalnya. 5.Guru memberi

b) Dalam sarang, atas pokok, cikgu.

4. Murid memerhatikan persembahan powerpoint yang guru tayangkan.

5. Murid

peluang kepada wakil dari lima kumpulan untuk cuba menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint Langkah 4 (10 minit) Aktiviti kumpulan -Perbincangan tersebut. 1. Guru membincangkan bersama murid tentang kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain dengan merujuk kepada peta minda yang disediakan.

menyelesaikan aktiviti dalam persembahan powerpoint yang guru persembahkan.

1. Murid berbincang bersama guru mengenai kepentingan haiwan kepada : a) manusiasebagai sumber makanan membantu membuat kerja, alat pengangkutan, sumber ekonomi. b) haiwan lainsebagai sumber makanan. c) tumbuhanmembantu menyebarkan biji benih, membekalkan sumber tenaga kepada haiwan 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2

Strategi/Teknik: Penyoalan, perbincangan

Langkah 5 (5 minit)

PenilaianLembaran Kerja 1 dan 2

1. Guru memberikan Lembaran Kerja 1 dan 2 untuk dilengkapkan oleh murid.

Strategi/Teknik : Penyoalan

2. Guru berbincang bagi menyemak Penutup (5 minit) Kesimpulan jawapan murid. 1. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan dengan menyatakan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang merupakan salah satu dari keperluan asasnya. 2. Guru

2. Murid berbincang bersama guru. 1. Murid dibimbing oleh guru membuat kesimpulan. Strategi/Teknik : Penyoalan

mempersembahkan 2. Murid-murid menyanyi persembahan powerpoint untuk memperdengarkan lagu Old Mac Donald dan menyanyi bersama-sama murid. 3. Guru meminta murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. 3. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. bersama dengan guru.

Refleksi

1.

23 orang murid mencapai objektif. - Diberi Lembaran Kerja 3 sebagai pengayaan.

2.

2 orang murid tidak mencapai objektif. - Diberi Lembaran Kerja 4 sebagai pemulihan.

1.Keperluan asas haiwan.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan, Sains Hayat air, udara dan tempat perlindungan. 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.1 Mengenalpasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 60 1. 2. 3. 4. 5. minit Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.

Tempoh: Sumber:

Aktiviti:

Aktiviti 1

1. (Nota Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar. : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan)
2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum, cikgu . Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan, cikgu. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati, cikgu. 3. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan, minuman, udara dan tempat tinggal. 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Aktiviti 2 1. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. 2. Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:

Kumpulan A sebagai 'rusa' Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'.

3. Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain. 4. Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan, udara, air dan tempat perlindungan. 5. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan, udara, air atau tempat perlindungan. 6. Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala - tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut - makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong air iv) meletakkan tangan di hidung udara 7. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut. 8. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya. 9. Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan. 10. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan. 11. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan.

Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

12. Murid menjawab Lembaran Kerja 2, 3, 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.

2.Makanan haiwan.
Topik: Ringkasan: JALAN - JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Sains Hayat 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Tempoh: Sumber: 60 minit 6. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya. 7. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 8. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 9. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 2. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat. 2. Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. contoh : Guru : Ali, haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu, cikgu. Guru : Lembu makan apa, Ali? Ali : Lembu makan rumput, cikgu. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid.

Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

Aktiviti:

3.

3. Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza.

4. Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. contoh :

Lembu rump ut dau

Ayam na si caci

Harimau daging

5. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada : haiwan yang makan haiwan sahaja, haiwan yang makan tumbuhan sahaja, haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan. 6. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan: 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.

3.Tempat perlindungan haiwan.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat Sains Hayat perlindungan. 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, di dalam tanah, di celah batu atau kayu. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 60 minit 10. Gambar haiwan dan tempat perlindungannya. 11. Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya. 12. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran. 13. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. 14. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan. Aktiviti: Aktiviti 1 1. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu, pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah.

Tempoh: Sumber:

(Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu)


Kawasan batu / pasu bunga i. Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan.

ii. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah. iii. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat. iv. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga. v. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya.

Kawasan kayu reput i. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut.

ii. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. iii. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. 2. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai.

Aktiviti 2 1. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. 2. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. 3. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anakanaknya, cikgu. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam, cikgu. 4. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya. 5. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). 6. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. 7. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Pentaksiran: 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1.

Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3.

4. Tempat tinggal haiwan.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini, murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains. Sains Hayat 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, di dalam tanah, di celah batu atau kayu. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Tempoh: Sumber: 30 minit 1. Gambar sarang burung 2. Beg kertas pembungkus kertas, bekas plastik 3. Gam 4. Rumput dan ranting kering 1. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam

Standard Pembelajaran:

Aktiviti:

sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini)

2. Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. 3. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumputrumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil. 4. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masingmasing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas, bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin.

Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing.

5. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing.

6. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan: Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru. -

5. Cara haiwan membiak.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan. Sains Hayat 2.3 Memahami tumbesaran haiwan 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. 2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Tempoh: Sumber: 60 minit 15. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara 16. 17. 18. 19. 20. Aktiviti: pembiakannya. Kotak tisu. Telur ayam. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.

6. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur


ayam di dalamnya.

7. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di


dalam kotak itu. 3. dan Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut

menunjukkan kepada murid-murid yang lain. 4. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. contoh : Guru : Ini apa muridmurid? Murid : Telur ayam, cikgu.

Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam, cikgu. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam, cikgu. 5. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak. 6. Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. 7. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan. Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur.

8.

9. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contohcontoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan: 10. Murid menjawab Lembaran Lembaran Kerja Kerja 1. 1 hingga 3. 1. Murid menyiapkan 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3.

6. Tumbesaran haiwan.
Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan. Sains Hayat 2.3 Memahami tumbesaran haiwan 2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi rupa dan pertambahan saiz.

Standard Pembelajaran:

2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. 2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak, dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 60 minit 21. Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Aktiviti: Carta kitar hidup rama-rama. Carta kitar hidup katak. Akuarium dan telur katak Lembaran Kerja 1, 2 dan 3 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 4 = Pemulihan. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan.

Tempoh: Sumber:

8. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai


haiwan dan cara pembiakan masing-masing. 2. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatika n? Murid : Beranak dan bertelur, cikgu. Guru : Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama, ada yang tak sama, cikgu.

3. Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz. 4. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. 5. Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti

Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama- rama. (guru tayang) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama. Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang.

ii)

iii)

iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun, gam dan pensel warna. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur, ulat beluncas, kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut.

Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak. Guru menjelaskan bahawa sentiasa berulang. peringkat hidup katak ini

vi)

ii)

iii)

iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur, berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan.

vi)

6. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak. Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. Pentaksiran: 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.

Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5.

7. Cara pergerakan haiwan.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PI MAI PI MAI TANG TU.. Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan. Sains Hayat 2.4 Memahami pergerakan haiwan Standard Pembelajaran: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. 2.4.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. 2.4.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. 2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 60 minit 28. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' 29. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'. 30. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 31. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 32. Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan. Aktiviti:

Tempoh: Sumber:

9. Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas. 10. Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya
buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. 3. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan, cikgu. 4. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak

seperti murid A iaitu berjalan. 5. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain.

6. Guru menyoal murid selain dari berjalan, apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas. contoh : Guru : Selain berjalan, boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari, cikgu. 7. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'. 8. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih. (Lampiran) 9. Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. contoh : Cikgu : Ali, apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang, cikgu. 10. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air. 11. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2.4.2. (Lampiran) 11. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid. 12. Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 13. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak.

14. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid. 15. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara. 16. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid. (Lampiran) 17. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 5. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan: 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5.

8. Keperluan asas tumbuhan.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air. Sains Hayat 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. 3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK , penulisan atau lisan. 3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan sihat. 60 minit 33. Cawan plastik. 34. Kapas. 35. Biji benih kacang hijau. 36. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 37. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 38. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. 39. Lembaran kerja 4 Aktiviti 1: 1. Guru membuat persediaan awal. Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun. (berbatang

Tempoh: Sumber:

Aktiviti:

lembu t) Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air. Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air. Dibiarkan selama tiga hari.

2. Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru. Contoh soalan: a. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Kenapa daun itu layu? c. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan. 2. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan. 3. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim. Conto h: Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan. memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan Aktiviti Guru 3: 1. Guru membuat persediaan awal. Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah. 2. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar. 4. Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. 5. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air. 6. Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B. 7. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik

tersebut. 8. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari. 9. Sepanjang tiga hari, murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. 10. Murid menjawab lembaran kerja 4. 11. Selepas tiga hari, guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. Contoh soalan: a. Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. b. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Mengapa kamu kata begitu? f. Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat?

12. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup.

13. Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok.

Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

14. Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3

9. Keperluan asas tumbuhan ( Udara ).


Topik: HIDUP SIHAT

Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

Tempoh: Sumber:

Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara. Sains Hayat 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 3.1.1 Mengenalpasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. 3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK , penulisan atau lisan. 60 minit 40. Anak pokok. 41. Plastik jernih. 42. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 43. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 44. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Aktiviti 1: 1. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. 2. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas. Soalan: a. Apakah benda hidup? b. Adakah benda hidup bernafas? c. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d. Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 15. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 16. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih. 17. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . 18. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara. 19. Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu. 20. Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan 21. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. 22. Selepas seminggu, murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan.

Aktiviti:

Contoh soalan: g. Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? h. Kenapakah anak pokok A layu? i. Kenapakah anak pokok B hidup sihat? j. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? k. Mengapa kamu kata begitu? l. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? m. Mengapa kamu kata begitu? n. Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? o. Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 23. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan: Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3

11. Keperluan asas tumbuhan ( Cahaya Matahari )


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari. Sains Hayat 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 3.1.1 Mengenalpasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. 3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK , penulisan atau lisan. 60 minit 45. Anak pokok. 46. Jubin. 47. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 48. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 49. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. 50. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. Aktiviti 1: 4. Guru membuat persediaan awal: Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan.

Tempoh: Sumber:

Aktiviti:

5. Guru membawa murid ke padang. 6. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya. 7. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput. Contoh: a. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 8. Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka. Aktiviti 2: 24. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 25. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. 26. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan. 27. Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. 28. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari. 29. Selepas seminggu, murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Contoh soalan: p. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? q. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? r. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? s. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? t. Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? u. Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? v. Jika tidak, apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? w. Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? Murid menjawab lembaran kerja 1

Pentaksiran:

Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 dan 4

12. Tumbesaran tumbuhan.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini, murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. Sains Hayat 3.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. 3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. 3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 60 minit 51. Anak pokok cili. 52. Biji benih kacang hijau. 53. Kapas. 54. Cawan plastik. 55. Kertas jalur berwarna. 56. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 57. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 58. Lembaran kerja 3 = Pemulihan. 59. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. Aktiviti 1 1. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid. Contoh soalan: a. Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b. Kalau tidak, bagaimana saiz asal pokok ini? c. Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d. Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 31. Guru membuat persediaan awal. Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah. 32. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 33. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih. 34. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan

Tempoh: Sumber:

Aktiviti:

disiram setiap hari selama seminggu. 35. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama, ketiga, kelima dan ketujuh. 36. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan. (Lampiran 1) 37. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. Contoh soalan; a. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b. Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 38. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. 39. Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan. a. Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. b. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masing- masing. c . Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan. d. Apabila guru meminta murid membuka mata,ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. e. Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan: Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 dan 3 Murid menjawab lembaran kerja 4

13. Terang dan gelap.


Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap. Sains Fizikal 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. 4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh, api.

Standard Pembelajaran:

4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 4.1.4 Menaakul keperluan cahaya. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Tempoh: Sumber: 60 minit 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. contoh : Guru : Murid-murid, sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu.

(atau sebarang jawapan murid)

2. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap. 3. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap.

4. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. 5. Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. 6. Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. 7. Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang

dinyatakan dalam standard pembelajaran 4.1.1 di atas dengan bantuan gambar. 8. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya.

Aktiviti 2 1. Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat. ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh. Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak.

(Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan)

iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen. 2. Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak. 3. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. (mentol lampu suluh tidak dinyalakan). 4. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut. 5. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan). 6. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan. 7. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda- benda di sekeliling. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.

Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

14. Bayang-bayang.
Topik: EHHHMACAM SAMALAH!

Ringkasan:

Standard Kandungan:

Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang- bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum. Sains Fizikal 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. 4.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang.

Standard Pembelajaran:

4.1.2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit.

Tempoh: Sumber:

90 minit 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Klip video 'The magic of shadow'. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'. 2. Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. contoh : Guru : Murid-murid, apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut, cikgu. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain, cikgu. sebarang dengan jawapan murid) 3. Guru meneruskan sesi(atau perbincangan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. 4. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan

cerita 'Seperti anjing dengan bayang-bayang' tadi. 5. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. Aktiviti 2 1. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang. (Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. 3. Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayang-bayang pada dinding. 4. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. 5. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. 6. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin. 7. Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh.

Aktiviti 3 1. 2. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk

3.

kepala. 4. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata, lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut. Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit.

5.

6.

Aktiviti 4 1. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. 2. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. 3. Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. 4. Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. 5. Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari, murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masing-masing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan: 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3.

Cara haiwan membiak.

Matapelajaran

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Arif

Kelas Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran 60 minit 2.3.1 ,2.3.2 Pada akhir pembelajaran , murid boleh i. Menyatakan cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. ii. Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. 1. Guru membawa kotak hitam yang berisi 3 biji telur ( telur ayam,telur burung puyuh dan telur itik ). 2. Murid mengenalpasti jenis telur yang dipegang oleh rakan mereka. 3. Guru menerangkan kepada murid cara haiwan membiak melalui perisian persembahan (MS Powerpoint). 4. Murid seret dan sisip (drag and drop) gambar haiwan yang bertelur dan yang melahirkan anak dalam perisian yang telah disediakan . (TMK) 5. Murid membuat anak patung dari kelongsong telur. (kreativiti). 6. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan. TMK , kreativiti Telur ayam,telur burung puyuh,telur itik Persembahan powerpoint Lembaran kerja Kelongsong telur 1.Murid menyiapkan lembaran kerja. - 25 orang murid boleh menyatakan cara haiwan membiak dan mengelaskan mengikut cara pembiakan haiwan - 3 orang murid boleh menyatakan cara haiwan membiak tetapi tidak dapat mengelaskan haiwan mengikut cara pembiakan dengan tepat.Guru membantu 3 orang murid 1. tersebut. Guru membawa kotak hitam yang berisi 3 biji telur ( telur

Aktiviti P&P

EMK

Bahan Bantu Mengajar Penilaian P&P

Refleksi

Perincian Aktiviti P&P

ayam,telur burung puyuh dan telur itik). v Guru meminta murid meneka benda yang terdapat di dalam kotak hitam itu. v Murid memberikan jawapan secara rawak 2. Guru meminta 3 orang murid untuk mengambil benda (telur ) dari dalam kotak dan menunjukkan kepada murid murid yang lain. 3. Guru bertanya kepada murid apa benda yang mereka ambil itu. ( Guru terima semua jawapan murid). 4. Murid menamakan telur-telur yang telah diambil oleh 3 orang murid iaitu telur ayam, telur burung puyuh dan telur itik. 5. Guru menerangkan kepada murid cara haiwan membiak iaitu bertelur dan melahirkan anak menerusi perisisan persembahan. (MS Powerpoint).

berdasarkan persembahan PP 7. Murid menamakan haiwan yang bertelur dn yang melahirkan anak. 8. Guru memaparkan gambar haiwan yang bertelur dan yang melahirkan anak. 9. Murid drag and dropgambar haiwan yang bertelur dan yang melahirkan anak. 10. Guru memanggil beberapa orang murid untuk melakukan aktiviti drag and drop. 11. Murid membuat anak patung dari kelongsong telur. 12. Guru menunjukkan cara membuat anak patung daripada kelongsong telur. 13. Murid membuat anak patung mengikut kreativiti masing masing 14. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan. 15. Guru mengimbas kembali sebelum mengakhiri P&P pada hari ini.

Cara haiwan bergerak


Mata Pelajaran & Kelas: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran: Dunia Sains dan Teknologi / Tahun Dua Sains Hayat / Haiwan 2 Waktu ( 60 minit ) 2.4.1 , 2.4.2

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: l. menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berlari, berenang, terbang, berjalan dan melompat. ll. menunjukkan simulasi bagaimana haiwan itu bergerak.

Aktiviti P&P:

1.

Murid-murid menyanyikan lagu Katak Lompat bersama guru berpandukan lirik yang dipaparkan di skrin. 2. Guru bertanya kepada murid apakah pergerakan haiwan dalam lagu yang dinyanyikan tadi. Cth : Cikgu : Intan, apakah pergerakan yang dilakukan dalam lagu yang dinyanyikan tadi? Intan : Katak melompat, cikgu. 3. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat dan berenang. 4. Guru memaparkan gambar haiwan seperti kucing, kanggaru, ikan, burung dan kuda belang. 5. Guru bertanyakan nama dan pergerakan haiwan yang dipaparkan. 6. Murid melihat gambar haiwan yang dipaparkan dan menamakan haiwan tersebut serta pergerakannya. 7. Guru membahagikan murid dalam 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan pergerakan yang berbeza. Kumpulan 1 berjalan Kumpulan 2 - melompat Kumpulan 3 - berenang Kumpulan 4 - terbang Kumpulan 5 - berlari 8. Murid melakukan simulasi berdasarkan pergerakan yang diberikan. 9. Guru menyebut beberapa nama haiwan lain dan murid- murid diminta melakukan simulasi cara haiwan tersebut bergerak. Contoh : gajah, tikus, kelawar, penyu 10. Guru menjalankan permainan kotak beracun.

EMK:

1. TMK menggunakan perisian MS PowerPoint 2. Kreatif pergerakan yang dilakukan oleh murid-murid

Bahan Bantu Belajar:

Powerpoint, kotak beracun, radio

Penilaian P&P:

Lembaran kerja (modul pembelajaran ) m/s 55.

Refleksi:

25 orang murid mencapai objektif p&p. 5 orang murid dibimbing guru untuk melakukan pergerakan haiwan tersebut.

Perincian Aktiviti p&p:

1. Murid-murid didedahkan dengan pelbagai pergerakan haiwan seperti berjalan, melompat, berenang, terbang, berlari 2. Setiap kumpulan murid terdiri daripada 6 orang murid.

Sumber-sumber cahaya.
Mata Pelajaran & Kelas: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran: Dunia Sains dan Teknologi ( thn 2) Sains Fizikal 60 minit 4.1.1

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan sumber-sumber cahaya seperti matahari ,lampu , lampu suluh dan api. Murid membezakan keadaan terang dan gelap apabila suis lampu dibuka dan ditutup. 2. Dalam kumpulan, murid menyenaraikan sumber-sumber cahaya dan wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan. 3. Murid menyambungkan keratan gambar sumber cahaya dan menamakan sumber cahaya tersebut melalui aktiviti Permainan Jigsaw Puzzle. 1. Elemen kreativiti : Mempersembahkan idea untuk menjelaskan fenomena melalui pelbagai kaedah dan bentuk komunikasi. 1.

Aktiviti P&P:

EMK:

Bahan Bantu Belajar:

1. Keratan gambar sumber cahaya 2. Gambar sumber cahaya 3. Lembaran kerja 1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja ii. iii. 35 orang murid boleh menyatakan sumber-sumber cahaya. 5 orang murid akan dibimbing oleh guru melalui aktiviti pemulihan.

Penilaian P&P:

Refleksi:

Perincian Aktiviti p&p:

Sebelum guru memulakan p/p , sila pastikan guru menggunakan bilik yang sesuai untuk menjalankan aktiviti ini. Aktiviti 1 1. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. Contoh : Situasi: Guru menutup suis lampu. Guru : Apa yang sedang kamu rasai?

Murid: Takut, gelap Guru : Bolehkah kamu melihat rakan-rakan kamu? Murid : Tidak boleh.
Guru : Mengapa kamu tidak boleh melihat rakan-rakan kamu ?

Murid : Gelap.

Guru : Apakah yang patut kita lakukan untuk melihat rakan-rakan anda semula ? Murid : Membuka suis lampu. 2. Guru membuka semula suis lampu dan bersoaljawab dengan murid. Guru : Apakah yang kamu rasai sekarang?

Murid : Terang Murid : Boleh.

Guru : Bolehkah kamu melihat rakan sekeliling ? Guru : Mengapa kamu boleh melihat rakan kamu semula ?

Murid : Kerana ada cahaya.

3. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap. 4. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. Aktiviti 2 Aktiviti kumpulan. 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai punca dan sumber cahaya secara berkumpulan. 3. Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. 4. Murid membacakan senarai sumber cahaya yang didapati daripada perbincangan kumpulan. Aktiviti 3 Permainan Jigsaw Puzzle. 1. Murid menyambung keratan-keratan kecil gambar sumber cahaya. 2. Murid menamakan sumber cahaya tersebut. 3. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru pada mukasurat 94 modul pembelajaran. 4. Guru membincangkan jawapan bersama dengan murid untuk mengetahui tahap pencapaian murid. 5. Guru dan murid membuat rumusan tentang sumber-sumber cahaya.

Sumber-sumber cahaya.

Mata Pelajaran & Kelas: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran:

Dunia Sains dan Teknologi ( thn 2) Sains Fizikal 60 minit 4.1.1

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 2. Menyatakan empat jenis sumber-sumber cahaya. 4. Murid membezakan keadaan terang dan gelap apabila suis lampu dibuka dan ditutup. 5. Dalam kumpulan, murid menyenaraikan sumbersumber cahaya dan wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan. 6. Murid menyambungkan keratan gambar sumber cahaya dan menamakan sumber cahaya tersebut melalui aktiviti Permainan Jigsaw Puzzle. Kreativiti

Aktiviti P&P:

EMK:

Bahan Bantu Belajar:

4. Keratan gambar sumber cahaya 5. Gambar sumber cahaya 6. Lembaran kerja 3. Pemerhatian 4. Lembaran kerja 35 orang murid boleh menyatakan sumber-sumber cahaya. v. 5 orang murid akan dibimbing oleh guru melalui aktiviti pemulihan. Sebelum guru memulakan p/p , sila pastikan guru menggunakan bilik yang sesuai untuk menjalankan aktiviti ini. Aktiviti 1 5. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. Contoh : Situasi: Guru menutup suis lampu. Guru : Apa yang sedang iv.

Penilaian P&P:

Refleksi:

Perincian Aktiviti p&p:

Guru : Bolehkah kamu melihat rakan-rakan kamu?

Murid: Takut, gelap

Murid : Tidak boleh.

Guru : Mengapa kamu tidak boleh melihat rakan-rakan kamu ?

Murid : Gelap.

Guru : Apakah yang patut kita lakukan untuk melihat rakan-rakan anda semula ? Murid : Membuka suis lampu. 6. Guru membuka semula suis lampu dan bersoaljawab dengan murid. Guru : Apakah yang kamu rasai sekarang?

Murid : Terang Murid : Boleh.

Guru : Bolehkah kamu melihat rakan sekeliling ? Guru : Mengapa kamu boleh melihat rakan kamu semula ?

Murid : Kerana ada cahaya.

7. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap. 8. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. Aktiviti 2 Aktiviti kumpulan. 5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 6. Murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai punca dan sumber cahaya secara berkumpulan. 7. Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. 8. Murid membacakan senarai sumber cahaya yang didapati daripada perbincangan kumpulan. Aktiviti 3 Permainan Jigsaw Puzzle. 6. Murid menyambung keratan-keratan kecil gambar sumber cahaya. 7. Murid menamakan sumber cahaya tersebut. 8. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru pada mukasurat 94 modul pembelajaran. 9. Guru membincangkan jawapan bersama dengan murid untuk mengetahui tahap pencapaian murid. 10. Guru dan murid membuat rumusan tentang sumber-sumber cahaya.