Bab 12 : TERMOKIMIA 4.1 Perubahan tenaga (E) dlm t/b kimia 1.

Menurut Hukum Keabadian Tenaga, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ia hanya boleh ditukarkan drpd satu bentuk ke satu bentuk yg lain. Contohnya, tenaga kimia tenaga haba 2. t/b eksotermik – t/b yg membebaskan tenaga haba ke persekitaran 3. t/b endotermik – t/b yg melibatkan penyerapan tenaga haba dr persekitaran 4. Jadual menunjukkan perbezaan atr t/b eksotermik & t/b endotermik:
CIRI-CIRI 1.Tenaga haba 2.Suhu termometer 3.Penukaran btk tenaga 4.Ikatan 5.Tenaga dalaman

- t/b peneutralan - proses Haber - proses Sentuh

& KHCO3 - fotosintesis
Zarah-zarah bhn t/b

Eksotermik

Larutan dlm bikar = persekitaran

Endotermik

5. Tenaga (E) – kebolehan melakukan kerja - diukur dlm unit Joule (J) 6. Entalpi (H) – kandungan tenaga mutlak sst bahan - dpt ditentukan 7. Perubahan entalpi – perubahan kandungan tenaga a/p ( ΔH) t/b berlaku - unit KJ mol-1 - nilai –ve bagi t/b ekso & +ve bagi t/b endo - Hhasil t/b - Hbahan t/b 4.2 Pengiraan Perubahan Entalpi, ΔH 1. ΔH diukur dlm unit KJ mol-1 2. ΔH = mcθ m = jisim air (kecuali penghitungan haba pembakaran, m= jisim bhn api) c = muatan haba tentu , cair = 4.18 J g-1 °C -1 θ = perubahan suhu , ΔT = suhu akhir – suhu awal

EKSOTERMIK Dibebaskan ke persekitaran

ENDOTERMIK Diserap dr persekitaran

tenaga kimia tenaga haba Ikt terbtk E

tenaga haba tenaga kimia Ikt pecah E

6.Contoh t/b

- larut asid / alkali pekat dm air - pembakaran bhn api - pengaratan besi - t/b asid dgn logam

- larut garam dlm air - penguraian haba garam karbonat / nitrat - t/b asid dgn NaHCO3

1

3 Haba Pemendakan 2 . ΔH1 +ve (endo) Contoh: C (p) + H2O (ce) E Serap haba utk pecah ikt - kaedah penentuan Haba Penyesaran campurkan serbuk logam > elektropositif berlebihan dengan larutan garam. ΔH1 = haba t/b ΔH2 = haba diserap a/p ikt dipecah (+ve) ΔH3 = haba dibebas a/p ikt dibtk (-ve) ΔH1 = ΔH2 + ΔH3 Maka.utk menghasilkan satu mol air pada keadaan piawai C (p) + H2O (ce) 4. Gambarajah aras tenaga – menunjukkan aras tenaga bhn t/b dgn hasil t/b E H1 bhn t/b ΔH = -ve H2 hasil t/b E H2 hasil t/ b H1 bhn t/b ΔH = +ve Endotermik ΔH = H2 – H1 .sbyk V2 & perubahan suhu maksimum disukat 4. Ion : Ag+ (ak) + Cl. Mn+ sbyk V1 & perubahan suhu maksimum disukat Jisim bahan t/b »» & tidak diambil kira bahan t/b yg berlainan memberi haba penyesaran berlainan cth: ∆ haba t/b Zn dgn Fe2+ ≠ ∆ haba t/b Al dgn Fe2+ CO (g) + H2 (g) . jika ΔH2 < ΔH3.4 Haba Penyesaran maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol logam disesarkan drpd larutan garamnya oleh logam lain yang > elektropositif pada keadaan piawai Cth: Mg (p) + FeCl2 (ak) pers.maksud: perubahan tenaga haba apabila satu mol mendakan terbentuk pada keadaan piawai .cth: AgNO3 (ak) + NaCl (ak) (ak) Pers.3.ΔH1 +ve C (g) + 2H (g) + O (g) Bebas haba utk btk ikt • • • 4. Mn+ sbyk V1 dengan larutan ion garam Xn. Ion : Mg (p) + Fe2+ (ak) Fe (p) + MgCl2 (ak) Fe (p) + Mg2+ (ak) * gambarajah aras tenaga ≠ gambarajah profil tenaga (E a) 4.5 ΔH3 ΔH2 CO (g) + H2 (g) ΔH1 Jumlah perubahan haba Haba Peneutralan maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol ion H+ t/b dgn satu mol ion OH.(ak) AgCl (p) + NaNO3 AgCl (p) Eksotermik kaedah penentuan Haba Pemendakan campurkan larutan ion garam. ΔH1 –ve (ekso) ΔH2 > ΔH3.

atom C per molekul alkohol 4.6 Haba Pembakaran maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol bahan kimia terbakar dgn lengkap dalam oksigen »» pada keadaan piawai Cth: CH3OH (ce) + 3/2 O2 (g) CO2 (g) + 2H2O (ce) : utk membanding kos tenaga antara bahan api : unit KJg-1 5. Hujan asid memusnahkan hutan rimba. Perubahan suhu maksimum disukat 3 .3 KJ mol-1 Kerana semua asid & alkali kuat mengion secara lengkap Haba peneutralan antara asid lemah dgn alkali lemah < drpd -57. struktur bangunan (logam / konkrit) terkakis. Faktor pemilihan bahan api dalam kegunaan industri: a) b) c) d) menghasilkan tenaga haba yg byk mempunyai harga / kos yang rendah mudah diperoleh tidak mencemarkan alam sekitar kaedah penentuan Haba Peneutralan campurkan larutan asid M1 sbyk V1 dgn larutan alkali M2 sbyk V2 & perubahan suhu maksimum disukat Haba peneutralan antara asid kuat dgn alkali kuat adalah tetap. Persamaan: S (p) + O2 (g) SO2 (g) - kaedah penentuan Haba Pembakaran membakar bahan api (alkohol) sbyk jisim m1 & haba yg dibebaskan diguna utk memanaskan air pada V1. Nilai bahan api: 4.3 KJ mol-1 Kerana semua asid & alkali lemah mengion secara separa / tidak lengkap Maka sebahagian haba yg terbebas semasa proses peneutralan diserap utk memutuskan ikatan O-H dalam molekul asid lemah yg tidak mengion 4.haba pembakaran (KJmol-1) Cth: HCl (ak) + NaOH (ak) H2SO4 (ak) + Mg (OH)2 (ak) H+ (ak) + OH. Arang kok byk digunakan dalam industri Kelebihan: Keburukan: Sebab:.7 Nilai Bahan Api 1.mengandungi bendasing seperti sulfur yang akan ditukar menjadi sulfur dioksida yang mengakibatkan hujan asid. Bahan api berbeza mempunyai haba pembakaran yang berlainan 3. hidupan akuatik mati. Bahan api : 2. iaitu – 57.(ak) • • • • • H2O (ce) + NaCl (ak) ∆ H = -x KJ mol-1 2H2O (ce) + MgSO4 (ak) ∆ H = -2x KJ mol-1 H2O (ce) Bilangan atom karbon per molekul alkohol Kesimpulan: Haba pembakaran semakin meningkat dgn pertambahan bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful