Bab 12 : TERMOKIMIA 4.1 Perubahan tenaga (E) dlm t/b kimia 1.

Menurut Hukum Keabadian Tenaga, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ia hanya boleh ditukarkan drpd satu bentuk ke satu bentuk yg lain. Contohnya, tenaga kimia tenaga haba 2. t/b eksotermik – t/b yg membebaskan tenaga haba ke persekitaran 3. t/b endotermik – t/b yg melibatkan penyerapan tenaga haba dr persekitaran 4. Jadual menunjukkan perbezaan atr t/b eksotermik & t/b endotermik:
CIRI-CIRI 1.Tenaga haba 2.Suhu termometer 3.Penukaran btk tenaga 4.Ikatan 5.Tenaga dalaman

- t/b peneutralan - proses Haber - proses Sentuh

& KHCO3 - fotosintesis
Zarah-zarah bhn t/b

Eksotermik

Larutan dlm bikar = persekitaran

Endotermik

5. Tenaga (E) – kebolehan melakukan kerja - diukur dlm unit Joule (J) 6. Entalpi (H) – kandungan tenaga mutlak sst bahan - dpt ditentukan 7. Perubahan entalpi – perubahan kandungan tenaga a/p ( ΔH) t/b berlaku - unit KJ mol-1 - nilai –ve bagi t/b ekso & +ve bagi t/b endo - Hhasil t/b - Hbahan t/b 4.2 Pengiraan Perubahan Entalpi, ΔH 1. ΔH diukur dlm unit KJ mol-1 2. ΔH = mcθ m = jisim air (kecuali penghitungan haba pembakaran, m= jisim bhn api) c = muatan haba tentu , cair = 4.18 J g-1 °C -1 θ = perubahan suhu , ΔT = suhu akhir – suhu awal

EKSOTERMIK Dibebaskan ke persekitaran

ENDOTERMIK Diserap dr persekitaran

tenaga kimia tenaga haba Ikt terbtk E

tenaga haba tenaga kimia Ikt pecah E

6.Contoh t/b

- larut asid / alkali pekat dm air - pembakaran bhn api - pengaratan besi - t/b asid dgn logam

- larut garam dlm air - penguraian haba garam karbonat / nitrat - t/b asid dgn NaHCO3

1

Mn+ sbyk V1 dengan larutan ion garam Xn. Mn+ sbyk V1 & perubahan suhu maksimum disukat Jisim bahan t/b »» & tidak diambil kira bahan t/b yg berlainan memberi haba penyesaran berlainan cth: ∆ haba t/b Zn dgn Fe2+ ≠ ∆ haba t/b Al dgn Fe2+ CO (g) + H2 (g) . jika ΔH2 < ΔH3.(ak) AgCl (p) + NaNO3 AgCl (p) Eksotermik kaedah penentuan Haba Pemendakan campurkan larutan ion garam.ΔH1 +ve C (g) + 2H (g) + O (g) Bebas haba utk btk ikt • • • 4.utk menghasilkan satu mol air pada keadaan piawai C (p) + H2O (ce) 4.5 ΔH3 ΔH2 CO (g) + H2 (g) ΔH1 Jumlah perubahan haba Haba Peneutralan maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol ion H+ t/b dgn satu mol ion OH.3.maksud: perubahan tenaga haba apabila satu mol mendakan terbentuk pada keadaan piawai .sbyk V2 & perubahan suhu maksimum disukat 4. ΔH1 +ve (endo) Contoh: C (p) + H2O (ce) E Serap haba utk pecah ikt - kaedah penentuan Haba Penyesaran campurkan serbuk logam > elektropositif berlebihan dengan larutan garam.4 Haba Penyesaran maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol logam disesarkan drpd larutan garamnya oleh logam lain yang > elektropositif pada keadaan piawai Cth: Mg (p) + FeCl2 (ak) pers.cth: AgNO3 (ak) + NaCl (ak) (ak) Pers. Ion : Ag+ (ak) + Cl.3 Haba Pemendakan 2 . Gambarajah aras tenaga – menunjukkan aras tenaga bhn t/b dgn hasil t/b E H1 bhn t/b ΔH = -ve H2 hasil t/b E H2 hasil t/ b H1 bhn t/b ΔH = +ve Endotermik ΔH = H2 – H1 . ΔH1 = haba t/b ΔH2 = haba diserap a/p ikt dipecah (+ve) ΔH3 = haba dibebas a/p ikt dibtk (-ve) ΔH1 = ΔH2 + ΔH3 Maka. ΔH1 –ve (ekso) ΔH2 > ΔH3. Ion : Mg (p) + Fe2+ (ak) Fe (p) + MgCl2 (ak) Fe (p) + Mg2+ (ak) * gambarajah aras tenaga ≠ gambarajah profil tenaga (E a) 4.

Faktor pemilihan bahan api dalam kegunaan industri: a) b) c) d) menghasilkan tenaga haba yg byk mempunyai harga / kos yang rendah mudah diperoleh tidak mencemarkan alam sekitar kaedah penentuan Haba Peneutralan campurkan larutan asid M1 sbyk V1 dgn larutan alkali M2 sbyk V2 & perubahan suhu maksimum disukat Haba peneutralan antara asid kuat dgn alkali kuat adalah tetap. Nilai bahan api: 4. struktur bangunan (logam / konkrit) terkakis. Hujan asid memusnahkan hutan rimba. Arang kok byk digunakan dalam industri Kelebihan: Keburukan: Sebab:. Bahan api : 2. iaitu – 57. Bahan api berbeza mempunyai haba pembakaran yang berlainan 3.6 Haba Pembakaran maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol bahan kimia terbakar dgn lengkap dalam oksigen »» pada keadaan piawai Cth: CH3OH (ce) + 3/2 O2 (g) CO2 (g) + 2H2O (ce) : utk membanding kos tenaga antara bahan api : unit KJg-1 5. Persamaan: S (p) + O2 (g) SO2 (g) - kaedah penentuan Haba Pembakaran membakar bahan api (alkohol) sbyk jisim m1 & haba yg dibebaskan diguna utk memanaskan air pada V1. Perubahan suhu maksimum disukat 3 .3 KJ mol-1 Kerana semua asid & alkali lemah mengion secara separa / tidak lengkap Maka sebahagian haba yg terbebas semasa proses peneutralan diserap utk memutuskan ikatan O-H dalam molekul asid lemah yg tidak mengion 4. hidupan akuatik mati.mengandungi bendasing seperti sulfur yang akan ditukar menjadi sulfur dioksida yang mengakibatkan hujan asid.(ak) • • • • • H2O (ce) + NaCl (ak) ∆ H = -x KJ mol-1 2H2O (ce) + MgSO4 (ak) ∆ H = -2x KJ mol-1 H2O (ce) Bilangan atom karbon per molekul alkohol Kesimpulan: Haba pembakaran semakin meningkat dgn pertambahan bil.3 KJ mol-1 Kerana semua asid & alkali kuat mengion secara lengkap Haba peneutralan antara asid lemah dgn alkali lemah < drpd -57.haba pembakaran (KJmol-1) Cth: HCl (ak) + NaOH (ak) H2SO4 (ak) + Mg (OH)2 (ak) H+ (ak) + OH.7 Nilai Bahan Api 1. atom C per molekul alkohol 4.