Anda di halaman 1dari 8

SEKTOR SAINS DAN MATEMATIK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI AKTIVITI AMALI DAN PERALATAN

MATAPELAJARAN : BIOLOGI

TINGKATAN :

TINGKATAN 4

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

PERALATAN/RADAS

1.

1.1 Memahami fungsi dan struktur sel

Mengkaji struktur sel pipi.

Bawang, pencungkil gigi, mikroskop, slaid kaca, sisip kaca, larutan iodin, larutan metilena biru, jarum, forsep

Mengkaji struktur sel bawang.

3.

2.1

Mengkaji pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan pasif.

Tiub Visking, larutan sukrosa, jam randik, picagari,tiub kapilari, larutan Benedict, larutan iodin, ampaian kanji, larutan glukosa

Menganalisis pergerakan bahan-bahan merentas membrane plasma

Mengkaji pergerakan molekul air merentas membran plasma secaraosmosis.

 

mengkaji plasmolisis dan deplasmolisis dalam sel tumbuhan.

4.

2.2

Mengkaji kesan larutan hipotonik,

Ubi kentang, larutan sukrosa, penebuk gabus, penimbang elektronik,

Memahami konsep pergerakan

bahan merentas membran plasma dalam kehidupan seharian

hipertonik dan isotonik terhadap sel Tumbuhan dan sel haiwan.

Menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi melalui eksperimen.

 

Merekabentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan.

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

PERALATAN/RADAS

5.

3.2

Mengkaji pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida

Larutan Benedict, larutan asid hidroklorik, serbuk natrium hydrogen karbonat,larutan glukosa, larutan sukrosa

Memahami karbohidrat

6.

3.5

Mengkaji kesan ph, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim.

Ampaian kanji, larutan amylase, larutan iodin, ais, ampaian albumen, larutan pepsin, larutan asid hidroklorik, larutan natrium hidroksida,

Memahami enzim

7.

4.1

Mengenalpasti fasa dalam kitar sel.

Pewarna aseto orcein, asid hidroklorik, bawang

Memahami mitosis

Menjelaskan proses mitosis dan sitokinesis.

Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul.

Membanding dan membezakan antara mitosis dan sitokinesis dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan.

8.

4.2

Menerangkan proses meiosis.

Kad manila, benang biru Dan merah, plastesin, pensil, pemadam

Memahami meiosis

Mengkaji peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul.

CD Dan komputer

9.

5.2

Mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan.

Pin, sampel makanan

Mengaplikasi konsep gizi seimbang

Menentukan kandungan nutrient dalam sampel makanan yang berbeza.

Ampaian Kanji, Larutan glukosa, larutan sukrosa, ampaian albumen, minyak sayur, larutan iodin, larutan Benedict, serbuk natrium hydrogen karbonat, larutan natrium hidroksida, asid

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

PERALATAN/RADAS

     

hidroklorik, larutan kuprum(ii) sulfat, kertas turas

Menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan

Dichlorophenolindophenol(DCPIP) solution, asid askorbik, jus buah

10.

5.4

Merekacipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein dalam sampel makanan.

Kanji, Amilase, Albumen, Pepsin

Menganalisa pencernaan makanan

12.

5.5

Menghuraikan pengangkutan nutrien dalam sistem peredaran untuk asimilasi.

Tiub Visking, ampaian kanji, larutan glukosa, air suling, larutan iodin, larutan Benedict, picagari, penunu Bunsen

Memahami

proses

penyerapan dan

   

asimilasi hasil

pencernaan

makanan

13.

5.9

Merekacipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien ke atas tumbuhan.

Biji benih, Knob’s solution, Potasium nitrate, Potassium dihydrogen phosphate, magnesium sulphate, calcium nitrate, ferum(III) phosphate, air suling, kapas, kertas hitam, balang kaca,penyumbat getah berlubang,tiub penghantar bentuk L, pam vakum, pisau

Memahami kepentingan makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan

14.

5.10

Melukis dan melabel keratin rentas daun.

Model keratan rentas daun/CD

Memahami

fotosintesis

 

Mengkaji fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis Menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.

Daun, Hydrilla sp., Water lily, kaktus, pengilat kuku, mikroskop cahaya, slaid kaca, sisip kaca, kanta pembesar

Mengkaji bagaimana tumbuhan

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

PERALATAN/RADAS

   

daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis.

 

15

5.12

Merekabentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis.

Hydrilla sp., larutan hydrogen karbonat, air suling, plastesin, mentol 60W, jam randik, thermometer, pembaris meter

Mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis

16.

6.1

Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga

Menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya respirasi anaerob dalam sel.

Lipas, kapur soda, larutan berwarna, tiub kapilari, tabung didih, bikar, klip skru, kasa dawai

Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis.

Ampaian yis, larutan glukosa, minyak paraffin, air kapur, tabung didih, tabung uji, thermometer, tiub penghantar dan penyumbat, silinder penyukat dan bikar

17.

6.2

   

Menganalisis Struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan

Mengkaji struktur respirasi dalam manusia.dan haiwan.

Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi.

Carta, CD, Lipas, katak, ikan, kapas, klorofom, sarung tangan, plastik sampah, dulang pembedahan, pin, gunting, skapel, forsep, pisau

Menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia dan lain- lain organisma.

Belon , pelapik getah, getah penyumbat, benang, tiub kaca, balang loceng, tiub berbentuk Y

Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan organisma lain dengan menggunakan model.

Mengkaji persamaan dan perbezaan sistem respirasi manusia

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

PERALATAN/RADAS

   

dengan organism lain.

 

18.

6.3

Menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu.

Tiub J, tabung didih, tiub getah , pembaris, besen, larutan kalium hidroksida, larutan kalium pirogalat,

Memahami

konsep

 

pertukaran gas

 

merentas

Membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan.

permukaan

respirasi dan

 

pengangkutan

gas dalam

manusia

19.

6.4

Mengkaji perubahan kadar respirasi sebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas

Jam randik

Memahami

mekanisme

kawal atur

 

respirasi

20.

6.5

Mengkaji Menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ respirasi.

Tiub bentuk U, thermometer, tabung didih, pam vakum, kapas, penunjuk universal, kebuk wasap, rokok

Menyedari

kepentingan

mengekalkan

   

sistem respirasi

yang sihat

21.

7.1

Mengenalpasti komponen abiosis dalam satu ekosistem.

Kertas kobalt klorida,kertas pH, penunjuk universal, thermometer, photometer, tuala, tabung uji

Memahami

komponen

 

abiosis dan

Mengenalpasti komponen biosis dalam satu ekosistem.

 

biosis dalam

persekitaran

 

Mengklasifikasikan komponen biosis kepada aras-aras trof.

Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis daripada segi pemakanan. Menjelaskan melalui contohinteraksi

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

 

PERALATAN/RADAS

   

antara komponen biosis daripada segi persaingan.

 

22.

8.1

Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis daripada segi persaingan

Dulang percambahan, tanah kebun, bijibenih jagung, bijibenih padi, air suling, pembaris, penimbang elektronik, penyodok, ketuhar,berus

Memahami

komponen

abiosis dan

 

cat,

cat kalis air

biosis dalam

 

persekitaran

23.

8.2

Menyatakan pengertian ekosistem. Mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem.

CD

dan komputer

Memahami

 

proses

pengkolonian

 

dan proses

Menerangkan proses pengkolonian.

sesaran dalam

ekosistem

Menerangkan proses sesaran.

Mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem.

Mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem.

Mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem.

Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam satu ekosistem.

Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar.

Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

PERALATAN/RADAS

   

perintis.

 

Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks.

Menghubungkaitkan komponen abiosis dengan komponen biosis dalam suatu ekosistem semasa proses pengkolonian dan sesaran.

24.

8.3

Mengenalpasti teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu organisma.

Kuadrat 1m x 1m,pen, buku nota,

Mensintesiskan

idea tentang

ekologi

 

populasi

Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu habitat.

Berus cat, dakwat india, pen, buku nota

Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat berdasarkan kepadatan,frekuensi dan peratus litupan spesis.

Merekabentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan salah satu komponen abiotik ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma.

25.

8.5

Menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan kepada aktiviti mikroorganisma.

Ampaian yis, larutan glukosa, larutan berwarna,ais, tabung didih, bikar, tiub kaca, klip, penyumbat getah, kaki retord, tiub manometer, benang, silinder penyukat, jam randik,thermometer, asid

Memahami

impak

mikroorganisma

 

BIL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

TAJUK AMALI

PERALATAN/RADAS

 

ke atas

Mengkaji kesan perubahan dalam setiap komponen abiosis pada aktiviti mikroorganisma.

hidroklorik, air suling,larutan kalium hidroksida,kertas pH, mentol 60W,

kehidupan

26.

9.1

Membanding dan membezakan bahan cemar udara daripada persekitaran yang berbeza.

Pita selofan, slaid, piring petri, mikroskop cahaya

Menilai aktiviti

manusia yang

mengancam

 

ekosistem

Mengkaji punca-punca pencemaran udara.

Mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa sungai.

Sampel air, larutan metilena biru, air suling, botol reagen dengan penutup, bikar, picagari, jam randik