Anda di halaman 1dari 4

Respirasi Anaerob dalam Yis

Tujuan:

..
Pernyataan
Apakah hasil proses respirasi anaerob oleh yis?
masalah:
Hipotesis:

..
Pemboleh
a) Dimanipulasikan:
ubah:
..
b) Bergerak balas:
.
c) Dimalarkan:
..
Bahan:
Penunjuk bikarbonat, ampaian yis 5%, larutan glukosa 5% dan minyak masak
Radas:
Tabung didih, tabung uji, salur penghantar, bikar, silinder penyukat (..
ml)dan penutup gabus berlubang
Prosedur:
1. Masukkan 15 ml larutan glukosa yang telah dididihkan dan disejukkan serta
5 ml ampaian yis ke dalam sebuah tabung didih.
2. Tambahkan minyak masak di atas campuran yis dan glukosa.
3. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.
4. Sediakan satu set radas yang lain dengan menggunakan larutan glukosa
sebagai kawalan.
5. Biarkan kedua-dua set radas selama 1 jam. Rekod perubahan yang
diperhatikan.
# Pastikan tabung uji yang mengandungi penunjuk bikarbonat tidak dicemari
asid atau alkali.

Pemerhatia
n:

Perbincang
an:

Kandungan tabung didih


Larutan glukosa dan ampaian yis
Larutan glukosa sahaja

Rajah 1
Warna larutan penunjuk bikarbonat

1. Mengapakah air yang digunakan untuk menyediakan larutan glukosa dan


ampaian yis perlu dididihkan dan disejukkan sebelum digunakan?

..
2. Apakah tujuan mencampurkan satu lapisan parafin ke atas campuran larutan
glukosa dan ampaian yis?

..
3. Namakan gas yang terhasil dan cadangkan satu cara untuk menguji
kehadiran gas tersebut.

..
4. Adakah bahan lain akan terhasil dalam eksperimen ini? Jika ya, nyatakan
bahan itu dan satu cara anda mengesan bahan tersebut.

..

Kesimpulan
:

Adakah hipotesis diterima atau ditolak? Berikan komen anda.

..

Respirasi Anaerob dalam Yis


Tujuan:

..
Pernyataan
Apakah hasil proses respirasi anaerob oleh yis?
masalah:
Hipotesis:

..
Pemboleh
d) Dimanipulasikan:
ubah:
..
e) Bergerak balas:
.
f) Dimalarkan:
..
Bahan:
Penunjuk bikarbonat, ampaian yis 5%, larutan glukosa 5% dan minyak masak
Radas:
Tabung didih, tabung uji, salur penghantar, bikar, silinder penyukat (..
ml)dan penutup gabus berlubang
Prosedur:
6. Masukkan 15 ml larutan glukosa yang telah dididihkan dan disejukkan serta
5 ml ampaian yis ke dalam sebuah tabung didih.
7. Tambahkan minyak masak di atas campuran yis dan glukosa.
8. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.
9. Sediakan satu set radas yang lain dengan menggunakan larutan glukosa
sebagai kawalan.
10.Biarkan kedua-dua set radas selama 1 jam. Rekod perubahan yang
diperhatikan.
# Pastikan tabung uji yang mengandungi penunjuk bikarbonat tidak dicemari
asid atau alkali.

Pemerhatia
n:

Perbincang
an:

Kandungan tabung didih


Larutan glukosa dan ampaian yis
Larutan glukosa sahaja

Rajah 1
Warna larutan penunjuk bikarbonat

5. Mengapakah air yang digunakan untuk menyediakan larutan glukosa dan


ampaian yis perlu dididihkan dan disejukkan sebelum digunakan?

..
6. Apakah tujuan mencampurkan satu lapisan parafin ke atas campuran larutan
glukosa dan ampaian yis?

..
7. Namakan gas yang terhasil dan cadangkan satu cara untuk menguji
kehadiran gas tersebut.

..
8. Adakah bahan lain akan terhasil dalam eksperimen ini? Jika ya, nyatakan
bahan itu dan satu cara anda mengesan bahan tersebut.

..

Kesimpulan
:

Adakah hipotesis diterima atau ditolak? Berikan komen anda.

..