Anda di halaman 1dari 4

TERMOKIMIA Perubahan tenaga (E) dlm t/b kimia 1.

Menurut Hukum Keabadian Tenaga, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ia hanya boleh ditukarkan drpd satu bentuk ke satu bentuk yg lain. Contohnya, tenaga kimia tenaga haba 2. t/b eksotermik t/b yg membebaskan tenaga haba ke persekitaran 3. t/b endotermik t/b yg melibatkan penyerapan tenaga haba dr persekitaran

4. Jadual menunjukkan perbezaan antara tindak balas eksotermik & tindak balas endotermik: CIRI-CIRI 1.Tenaga haba 2.Suhu termometer 3.Penukaran btk tenaga 4.Ikatan 5.Tenaga dalaman tenaga kimia tenaga haba Ikt terbtk
E

EKSOTERMIK Dibebaskan ke persekitaran

ENDOTERMIK Diserap dr persekitaran

tenaga haba tenaga kimia Ikt pecah


E

6.Contoh t/b

- larut asid / alkali pekat dm air - pembakaran bhn api - pengaratan besi - t/b asid dgn logam - t/b peneutralan - proses Haber - proses Sentuh - larut asid / alkali pekat dm air - pembakaran bhn api - pengaratan besi - t/b asid dgn logam - t/b peneutralan

6.Contoh t/b

- larut garam dlm air - penguraian haba garam karbonat / nitrat - t/b asid dgn NaHCO3 & KHCO3 - fotosintesis - larut garam dlm air - penguraian haba garam karbonat / nitrat - t/b asid dgn

- proses Haber - proses Sentuh

NaHCO3 & KHCO3 - fotosintesis


Zarahzarah bhn t/b

Eksotermik

Larutan dlm bikar = Endotermik persekitaran

5. Tenaga (E) kebolehan melakukan kerja - diukur dlm unit Joule (J) 6. Entalpi (H) kandungan tenaga mutlak sst bahan - dpt ditentukan 7. Perubahan entalpi perubahan kandungan tenaga a/p ( H) t/b berlaku - unit KJ mol-1 - nilai ve bagi t/b ekso & +ve bagi t/b endo - Hhasil t/b Hbahan t/b Pengiraan Perubahan Entalpi, H 1. H diukur dlm unit KJ mol-1 2. H = mc m = jisim air (kecuali penghitungan haba pembakaran, m= jisim bhn api) c = muatan haba tentu , cair = 4.18 J g-1 C
-1

= perubahan suhu , T = suhu akhir suhu awal 3. Gambarajah aras tenaga menunjukkan aras tenaga bhn t/b dgn hasil t/b
E

H1 bhn t/b

Eksotermik H = -ve

H2 hasil t/b
E

H = H2 H1

H2 hasil t/ b H = +ve Endotermik

H1 bhn t/b * gambarajah aras tenaga gambarajah profil tenaga (Ea) 4. H1 = haba t/b H2 = haba diserap a/p ikt dipecah (+ve) H3 = haba dibebas a/p ikt dibtk (-ve) H1 = H2 + H3 Maka, jika H2 < H3, H1 ve (ekso) H2 > H3, H1 +ve (endo) Contoh: C (p) + H2O (ce) CO (g) + H2 (g) ,H1 +ve

C (g) + 2H (g) + O (g)


Bebas haba utk btk ikt Serap haba utk pecah ikt H3

H1 CO (g) + H2 (g)

H2 C (p) + H2O (ce)

Haba Pemendakan - maksud: perubahan tenaga haba apabila satu mol mendakan terbentuk pada keadaan piawai - cth: AgNO3 (ak) + NaCl (ak) Pers. Ion : Ag+ (ak) + Cl- (ak) AgCl (p) + NaNO3 (ak) AgCl (p)

kaedah penentuan Haba Pemendakan campurkan larutan ion garam, Mn+ sbyk V1 dengan larutan ion garam Xnsbyk V2 & perubahan suhu maksimum disukat

Haba Penyesaran maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol logam disesarkan drpd larutan garamnya oleh logam lain yang > elektropositif pada keadaan piawai Cth: Mg (p) + FeCl2 (ak) pers. Ion : Mg (p) + Fe2+ (ak) Fe (p) + MgCl2 (ak) Fe (p) + Mg2+ (ak)

kaedah penentuan Haba Penyesaran campurkan serbuk logam > elektropositif berlebihan dengan larutan garam, Mn+ sbyk V1 & perubahan suhu maksimum disukat Jisim bahan t/b & tidak diambil kira bahan t/b yg berlainan memberi haba penyesaran berlainan cth: haba t/b Zn dgn Fe2+ haba t/b Al dgn Fe2+

Haba Peneutralan maksud: haba yang dibebaskan a/p satu mol ion H+ t/b dgn satu mol ion OH- utk menghasilkan satu mol air pada keadaan piawai