Anda di halaman 1dari 3

NAMA :

KELAS/ TARIKH :

B4D2E1

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA SAINS Objektif pembelajaran : Memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Hasil pentaksiranB4D2E1: Mengkajif aktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik. Arahan : 1. Masa untuk 10 ayunan lengkap dicatatkan dan eksperimen diulang dengan menggunakan panjang tali yang berbeza.

Tali Panjang bandul

Ladung logam Satu ayunan lengkap

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

(b) Berikan pembolehubah bagi aktiviti di atas. Pembolehubah dimalarkan : ____________________________________ Pembolehubah dimanipulasikan : ________________________________ Pembolehubah bergerakbalas : _________________________________

MODUL SAINS PBS TINGKATAN 1 : AZLINA AMIR HAMZAH

NAMA :

KELAS/ TARIKH :

2 Masa untuk 10 ayunan lengkap ditunjukkan seperti di bawah. Catatkanmasauntuk 10 ayunan lengkap dalam jadual di bawah.

Panjang bandul = 10 cm
Second

Masa = 10 s

Panjang bandul = 20 cm
Second

Masa = .. s

Second

Panjang bandul = 30 cm Masa = .. s

Panjang bandul = 40 cm
Second

Masa = .. s

MODUL SAINS PBS TINGKATAN 1 : AZLINA AMIR HAMZAH

NAMA :

KELAS/ TARIKH :

Second

Panjang bandul = 50 cm Masa = .. s

3. Berdasarkan jadual keputusan di atas, lukis graf masa melawanpanjang bandul.

30 Masa bagi 10 ayunan lengkap (s)

20

10

10

20

30

40

50

60

70

Panjang bandul (cm)

4 Berdasarkangraf di atas, ramalkan masa yang diambil bagi membuat 10 ayunan lengkap jika panjang bandul ialah 60 cm. __________________________________________________________________ 5. Apakah kesimpulan bagi aktiviti ini. __________________________________________________________________
MODUL SAINS PBS TINGKATAN 1 : AZLINA AMIR HAMZAH