Anda di halaman 1dari 6

TEKS BERCERITA LELAKI 2014 SK SEBAKO, DARO. WAHYU PERTAMA RASULULLAH s.a.

Bismillahirahmanirrahim...Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Alhamdulillahirobbil alamin..wassolatu wassalamu ala asyrafil ambiaiwal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain Yang dihormati, Tuan pengerusi yang petah berbi ara !anel hakim yang adil lagi bijaksana !enjaga masa yang siap siaga "akan#rakan seperjuangan dan para hadirin sekalian.. Tak molek, jika ada alu, tiada lesungnya, Tak berguna, kalau ada dayung, tiada sampannya, Tak lengkaplah erita, kalau tiada tajuknya Tajuk erita saya pada pagi yang berbahagia ini ialah $A%Y& !'"TA(A "A)&*&**A%. %adirin sekalian, +etika berusia hampir ,- tahun, .abi (uhammad suka mengasingkan diri di /ua %irak. /ua %irak terletak tidak jauh dari 0abal Annur. 1ari kota (ekah jauhnya kira#kira 2 +ilometer. .abi (uhammad beribadat dan mengasingkan diri untuk men ari ketenangan daripada masyarakat Arab jahiliah yang tidak bermoral.

1i /ua %ira3, Baginda beru4lah dalam kesunyian, bertafakur tentang kebesaran Tuhan serta memikirkan nasib umat manusia pada 4aman itu. %adirin sekalian, Bagaimana pula dengan umat .abi (uhammad pada 4aman ini5 6iri# iri masyarakat jahiliah pada 4aman dahulu semakin menular dengan hebat pada 4aman sekarang. /ejala keruntuhan akhlak dan masalah sosial seperti ber4ina, membuang bayi, riba dan sebagainya menjadi nanah di dalam masyarakat 7slam. Astaghfirullahal a4im)ungguh menduka itakan...

!ada malam 89 "amadhan, datanglah seorang lelaki kepada "asulullah lalu memeluk baginda dengan erat. *elaki itu berkata :Ba alah, $ahai (uhammad;< .abi (uhammad sangat terkejut dan gementar. Baginda berpeluh dalam kesejukan yang amat sangat. :)aya tidak tahu memba a,< 0awab "asulullah. *alu malaikat 0ibril yang berupa seperti lelaki itu, mengulangi lagi permintaannya, "asulullah tetap menjawab. =)aya tidak tahu memba a= )etelah kali ketiga, jawapan baginda tetap sama, 0ibril akhirnya berkata<

T]PQ [R A\ A Y ?Z E U A GV A WX ECQ AR AS A T8PQ AR AS A LM EN OC I AH JK A D EF ? GH E> ?@ AB ?C T,PD ER Ae AN ? GH ED AR O\ A LM EN OC TdP` a@ Ab ?c ACI AH ^K A_ A > ?@ AB ?C P2PD ?R Af ?g AD ?N A GZ A U A GV A WX ECD AR O\ A
2

Yang bermaksud, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah, yang mengajar manusia dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya," )urah al#Alah ayat 8#2 Tersemat erat sejarah agama +ukuh terpahat di hati ummat )urah al#Alah $ahyu pertama 1i /ua hira menjadi tempat !ara hadirin sekalian, 7nti pati surah al#Alah adalah amanah sulung Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bermula dari pengisytiharan Iqra oleh 0ibril pada malam yang penuh berkat tersebut, sejarah manusia berubah wajah. Banyak kemajuan kini seperti bidang sains, teknologi, geografi, matematik dan seumpamanya adalah bersumber daripada usaha#usaha awal umat 7slam yang digerakkan oleh wahyu pertama, Iqra. ileh itu kawan#kawan , marilah kita belajar bersungguh#sungguh. +ita sifarkan kadar buta huruf di negara kita dengan mengamalkan suruhan Allahj memba a dan menulis. *uas laut merata#rata 6ampakkan bilis ke dalam pukat +eringlah laut menjadi tinta Takkan tertulis ajaran (uhammad
3

!ara hadirin sekalian, )etelah berlaku peristiwa itu, "asulullah pulang dengan penuh rasa gementar, lalu diselimuti oleh +hadijah yang uba menenangkan baginda. 1i eritakan kepada +hadijah tentang kejadian yang telah berlaku. *alu +hadijah berkataj :/embiralahtenangkanlah hatimu wahai (uhammad. 1emi Tuhan yang menjadikan diriku, Allah tidak sekali#kali akan menghinamu. 'ngkaulah sesungguhnya selama ini menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah, melaksanakan tanggungjawab, memuliakan tetamu, mengembalikan hak#hak kepada tuannya. 1an kaulah orang yang sentiasa ber akap benar.< +ata#kata lemah lembut dan manis inilah yang membuatkan hati Baginda tenang. )ifat isteri solehah dan keibuan &mmul (ukminin )aidatina +hadijah +huwailid adalah ontoh terbaik ibu mithali yang mempunyai sifat seperti amanah, lemah lembut, ergas, erdas, dermawan dan menjaga rahsia. Allah ber irman!

. .
Yang bermaksudj :$anita solehah adalah mereka yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah memelihara mereka. kan#.isal d,m
4

!ara hadirin dan sahabat sekalian, )iti +hadijah meminta i4in kepada suaminya untuk mengajukan persoalan kepada $arahah bin .aufal iaitu seorang pendeta yang alim dan berpegang dengan tauhid. *antas di eritakan peristiwa yang berlaku, lalu $arahah pun berkataj : 1emi Tuhan, sesungguhnya engkau adalah nabi kepada umat ini. )esungguhnya jika aku masih hidup dan di waktu itu orang#orang memusuhimu, nes aya akulah orang yang pertama menolongmu<. (endengar kata#kata $arahah, maka tenanglah hati )iti +hadijah. )uaminya adalah pesuruh Allah, Tuhan sekalian alam. "asulullah mula berdakwah se ara sulit selama tiga tahun di kalangan keluarga baginda. Bacalah...sebutlah dengan nama tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia Bacalah...tulislah dengan pena "ahyu yang diutuskan risalah kebenaran untuk insan

)ebelum menyudahi erita saya..saya menyeru kepada hadirin sekalian, marilah kita bersama#sama berselawat ke atas junjungan besar kita .abi (uhammad ).A.$ A**A%&((A )i**7 A*A )A717.A (&%A((A1 $A A*A A*7 )A717.A (&%A((A1

.un di sana indahnya pelita )ambil berjalan ahaya tersebar akhir kata, tamatlah erita ambil pengajaran jadikan iktibar $abillahi taufik walhidayah wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mungkin juga menyukai