Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA ARAB TINGKATAN 2 2012 Aras Soalan Konstruk Markah JUMLAH R S T R S T

TAJUK/TOPIK

JUMLAH MARKAH

1(a)

Kemahiran Pengetahuan

10

10

1(b)

Kemahiran Aplikasi

10

2(a)

Kemahiran Pengetahuan

10

10

2(b)

Kemahiran Aplikasi

10

4 3 Kemahiran Membaca 2 2 Kemahiran Membaca

8 2 2

8 2 2

16 2 2

10

Kemahiran Pengetahuan

10

Kemahiran Menulis

10

Kemahiran Menulis

10

Kemahiran Menulis

20

JUMLAH

32

18

13

63

120

Sila rujuk SP dan HSP ketika menggubal soalan