Anda di halaman 1dari 2

Contoh JSU buat semua anak-anak didik BMM 3103

Contoh Jadual Spesifikasi Ujian UPSR


Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tahun 5 40 Soalan Objektif Kertas 1 Bil Bentuk Soalan - Objektif Topik / Aspek Bahasa Morfologi Kata kerja Kata nama Kata ganti diri Kata adjektif Kata seru Kata ganda Kata hubung Kata pemeri Kata arah Penjodoh bilangan Simpulan bahasa Sinonim Antonim Kata tanya Homonim Kata banyak makna Sintaksis Struktur ayat Pola ayat Maksud perkataan Memahami teks Jumlah Soalan 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 Aras Taksonomi 3 2 4 5 6 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 5 1 9 40 Jumlah Item

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 1 1 3 1

Contoh Jadual Spesifikasi Ujian UPSR


Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tahun 5 5 Soalan Subjektif / Penulisan Kertas 2

Bil

Bentuk Soalan - Subjektif Topik / Aras Membina ayat berdasarkan gambar Menyambung cerita Mencari nilai murni Menulis surat tidak rasmi Menceritakan pengalaman yang dilalui Jumlah 1 2

Aras Taksonomi 3 4 5 1 6

Jumlah Item 1 1 1 1 1 1 3 1 5

1 2 3 4 5

Anda mungkin juga menyukai