Anda di halaman 1dari 5

Tema Bab Topik/Subtopik Catatan

TINGKATAN 4

7
1 Peradaban/Madana/Civilization
Ciri-ciri Tamadun
Tahun akhir keluar - 2006
Tamadun Hwang Ho Belum pernah since 2005
2 Peningkatan Ekonomi Belum pernah since 2005
Peningkatan sosial Tahun akhir keluar 20058
5 Hijrah Tahun akhir keluar 2005
Piagam Madinah Belum pernah since 2005
Mempertahankan hak dan maruah Belum pernah since 2005
Pembukaan semula kota Makkah Belum pernah since 2005
6 Kerajaan Bani Abbasiyah Belum pernah since 2005
Konsep Khalifah Belum pernah since 2005
Syarat dan cara perlantikan khalifah Tahun akhir keluar 2007
Tugas khalifah Tahun akhir keluar 2007
7 Penyebaran dan Penerimaan Islam di Asia Tenggara
-Cara hidup
[namun aspek-aspek lain juga sangat popular wpun sudah keluar]


Belum pernah since 2005
8 Kesan kedatangan Islam terhadap politik
- pentadbiran

Belum pernah since 2005
Kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi Belum pernah since 2005


9
9 Zaman Gelap dan cirinya Belum pernah since 2005
Zaman Reformation Belum pernah since 2005
10 Undang-undang berhubung tanah Belum pernah since 2005
Dasar British terhadap pekebun kecil Belum pernah since 2005
Kesan-kesan dasar Ekonomi [semua aspek] Belum pernah since 2005
TINGKATAN 5
10 1 Pengenalan sistem Birokrasi Barat Belum pernah since 2005
2 Faktor-faktor pemangkin nasionalisme
Gerakan Islah dalam meningkatkan minda bangsa
Akhbar , majalah, dan novel : Penggerak Kesedaran Kebangsaan
Perjuangan nasionalisme oleh Persatuan-persatuan Melayu


Belum pernah since 2005
11 3 Warisan Negeri-negeri Melayu
- Kelantan - Sistem Jemaah Menteri
- Terengganu - Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
- Negeri Sembilan - Prinsip Demokrasi dan Persekutuan

Belum pernah since 2005
5 Suruhanjaya Reid
Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Kepentingan perjanjian PTM 1957
Peranan tokoh-tokoh kemerdekaan

Belum pernah since 2005
6 Cadangan ke arah Pembentukan Malaysia
Faktor-faktor pembentukan Malaysia
Belum pernah since 2005
Rekasi terhadap pembentukan Malaysia[Dlm & luar Negara] Tahun akhir keluar 2005
Langkah-langkah pembentukan Malaysia Belum pernah since 2005
11 7 Kuasa Pemerintahan
Pilihan raya
Parti Politik di Malaysia sehingga tahun 1963
Belum pernah since 2005
Jata Negara
Bendera Kebangsaan
Belum pernah since 2005
8 Rukun Negara
Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Akta Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sukan untuk perpaduan
Wawasan 2020


Belum pernah since 2005
12 9 Malaysia dalam pertubuhan serantau Tahun akhir keluar 2007
Dasar-dasar luar Malaysia Tahun akhir keluar 2009

ANALISIS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2014
Ciri Jawapan Sejarah Yang baik dan Kelemahan Calon Sejarah SPM
Sebab-sebab calon tak dapat markah Cemerlang Kertas 2(Struktur dan Esei)

Kurang fakta/ tak ingat fakta / tak bersedia / samar-samar tentang tajuk-tajuk sejarah di tingkatan 4 & 5 perlu persediaan awal dan berterusan
Tak jawab semua soalan/ ceraian pastikan cuba menjawab semua soalan / jangan keluar awal dalam pep. SPM.
Tak habis jawab / tak lengkap/ salin soalan sahaja / jumlah fakta kurang daripada peruntukan markah- pelajar perlu kira fakta / huraian / contoh /
jawapan mesti melebihi jumlah markah yang diperuntukkan.
Jawapan campur aduk dan tak ikut kehendak pecahan soalan / pengulangan fakta - rangka jawapan sangat perlu
Intro & penutup yang panjang (tiada markah) / bahagian B Kertas 2 (intro & penutup tak perlu)
Tak faham konsep / istilah sejarah spt tamadun, Zaman Gelap, renaissance, imperialisme,nasionalisme, dll.- kuasai / fahamilah istilah berkaitan .
Penguasaan bahasa lemah & tulisan buruk.- baiki tulisan
Calon kurang mahir tentang teknik menjawab dengan betul.- kuasai teknik menjawab tanya guru sejarah.
Calon lemah dalam KBKK Perlu cukup latihan dan rajin untuk berfikir. Pelajar sebenarnya hanya perlu berfikir sedikit, Cuma memberi pandangan.
Pengurusan masa amat lemah-urus masa menjawab (buat pembahagian masa)
Calon kurang membaca / tak baca. Tanamkan sikap rajin membaca dan jadikan ia amalan setiap hari, pasti menguntungkan pelajar UBAH SIKAP
SEKARANG.

MASALAH CALON
1. Kurang membaca / menguasai fakta sejarah dalam buku Teks Tg. 4 & 5 Perlu banyak membaca.
2. Tak ingat fakta Perbanyakkan latihan
3. Kurang latihan menjawab soalan esei.
4. Tak ada masa ulangkaji jadual
5. SPM Sejarah sukatan semakan 2002 dan 2003.( sukar membuat ramalan dan elak daripada meramal soalan)

CIRI-CIRI JAWAPAN YANG BAIK (KERTAS 2 SEJARAH-B)
Bilangan isi / fakta cukup (Fakta/ isi ikut markah yang dicatatkan dihujung soalan, 1 Fakta / Huraian / Contoh = 1 markah)
Jawapan mengikut kehendak soalan dan peruntukan markah (jika 5 markah isi mesti sama dengan jumlah atau lebih)
Intro / pengenalan/ penutup tak perlu
Jawapan dalam bentuk esei ( seelok-eloknya 1 isi 1 perenggan / ayat mesti lengkap )
Jawapan tidak boleh dikemukakan dalam bentuk jadual / rajah/ carta/ ayat tergantung
( mesti ayat lengkap/ gramatis)
Tulisan jelas, kemas dan bersih, mudah dibaca dan mudah diteliti
Jawapan ikut arahan dan jawab semua ceraian soalan a,b dan c. Pastikan tidak bertukar nombor soalan pada kertas jawapan.
Membuat rangka jawapan untuk penguasaan fakta/ mengikut keutamaan/ susunan/ kronologi
Utamakan fakta dan huraian serta contoh sebagaimana di dalam buku teks Sejarah Tingkatan 4 & 5.

Kunci Kata istilah yang sering digunakan dalam soalan esei kertas 2
Huraikan Pelajar dikehendaki menerangkan aspek satu-satu perkara dan beri ulasan / komen
Halkan

Beri rumusan yang ringkas di samping menerangkan atau menghuraikan aspek-aspek
satu-satu perkara.
Jelaskan/ Terangkan/Nyatakan

Dikehendaki menerangkan atau menyatakan sesuatu
peristiwa yang berlaku
Sebutkan/ Namakan/ Bincangkan

Sesuatu kumpulan atau nama tokoh dikemukakan dalam soalan dan pelajar perlu
menyebut tepat & jelas spt.: Isi-isi perjanjian, perjuangan tokoh dan bbrp istilah sejarah
Apakah Sebab terjadinya sesuatu peristiwa sejarah
Faktor-faktor / ciri-ciri Soalan ini mengemukakan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau perkara
Bagaimanakah Menjelaskan cara atau langkah-langkah sehingga tercetusnya sesuatu peristiwa atau
perkara yang berlakunya boleh menyebabkan berlaku pula peristiwa yang lain.
Kesan

Pelajar perlu menyatakan ciri-ciri penting akibat daripada sesuatu peristiwa
Merangkumi aspek negatif & positif
Mengapakah Berikan sebab-sebab berlakunya peristiwa
Sejauhmanakah / Bincangkan

Mengemukakan semua aspek tentang sesuatu masalah, menjelaskan semua butir seperti
kesan positif & negatif , kejayaan, kegagalan, dsb.perlu kefahaman yang menyeluruh
tentang sesuatu tajuk.
Pada pendapat/ pandangan anda/
berdasarkan pengetahuan sejarah anda
Berikan ulasan / komen yang sesuai yang ada kaitan dengan tajuk yang disoal.
PERINGATAN :

Walaupun soalan berbeza tetapi teknik / taktik menjawab masih sama. (ayat lengkap /
gramatis)

TAJUK FOKUS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2014
ANALISIS TAJUK FOKUS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2014
TEMA 7 (BAB 1 BAB 3) TINGKATAN EMPAT
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 2013
TEMA BAB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7.1
1

ESE

STR STR

STR FOKUS
2

STR

FOKUS
7.2 3 STR

ESE

STR ESE

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 : Tamadun Mesopotamia
SPM 2011 : Tamadun Indus
SPM 2012 : Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
SPM 2013 : Tamadun Indus
SPM 2013 : Kerajaan Maritim
FOKUS SPM 2014 : 2 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 7 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 1 : Maksud dan Ciri Tamadun
BAB 1 : Tamadun Hwang Ho
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Pemerintahan dan Pentadbiran)
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)
BAB 3 : Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

PILIHAN KEDUA
BAB 1 : Tamadun Mesir Purba
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Perundangan)
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Perluasan Kuasa)
BAB 3 : Kerajaan Agraria

TEMA 8 (BAB 4 BAB 8) TINGKATAN EMPAT
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 2013
TEMA BAB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8.1 4

ESE

ESE

STR

8.2 5

STR

ESE

8.3 6 STR

ESE

FOKUS
8.4 7 ESE

STR

FOKUS
8.5 8

STR

STR ESE FOKUS
TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 : Kehidupan Nabi Muhammad Sebelu Menjadi Rasul
SPM 2010 : Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
SPM 2011 : Kerajaan Bani Umaiyah
SPM 2011 : Pengaruh Kedatangan Islam (Pendidikan)
SPM 2012 : Pertembungan Tamadun
SPM 2013 : Zaman Jahiliah
SPM 2013 : Pembukaan Semula Kota Makkah
FOKUS SPM 2014 : 2 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 8 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 6 : Khulafa ar-Rasyidin
BAB 6 : Kerajaan Bani Abbasiyah
BAB 7 : Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
BAB 7: Penyebaran Islam di Asia Tenggara
BAB 8 : Pengaruh Islam di Tanah Melayu (Ekonomi)
BAB 8 : Pengaruh Islam di Tanah Melayu (Sistem Pemerintahan)

PILIHAN KEDUA
BAB 4 : Penyebaran Islam di Makkah
BAB 5 : Piagam Madinah
BAB 6 : Kerajaan Turki Uthmaniyah
BAB 8 : Pengaruh Islam di Tanah Melayu (Cara Hidup)

TEMA 9 (BAB 9 BAB 10) TINGKATAN EMPAT
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 2013
TEMA BAB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.1 9 STR

STR STR
ESE

ESE

FOKUS
9.2 10

ESE

STR
ESE

ESE

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 : Penjelajahan dan Penerokaan
SPM 2011 : Kerajaan Bani Umaiyah
SPM 2011 : Ekonomi Dagangan (Penggunaan Buruh Luar)
SPM 2011 : Perusahaan Getah
SPM 2012 : Revolusi Pertanian
SPM 2013 : Dasar British Terhadap Pertanian (Undang-undang Tanah)

FOKUS SPM 2014 : 1 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 9 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 9 : Zaman Gelap di Eropah
BAB 9 : Revolusi Perindustrian di Eropah
BAB 10 :Ekonomi Tradisional dan Ekonomi Dagangan
BAB 10: Kesan Dasar Ekonomi British (Pendidikan Vernakular)

PILIHAN KEDUA
BAB 9 : Gerakan Reformation
BAB 9 : Penerokaan dan Penjelajahan
BAB 10 :Kesan Dasar Ekonomi British (Pembandaran & Masyarakat Majmuk)

TEMA 10 (BAB 1 BAB 2) TINGKATAN LIMA
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 2013
TEMA BAB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10.1 1 STR

STR

ESE STR ESE FOKUS
10.2 2

ESE

ESE

ESE STR FOKUS
TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 : Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British (di Perak dan di Pahang)
SPM 2011 : Tiada Maklumat
SPM 2012 : Nasionalisme di Asia Tenggara
SPM 2012 : Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British
SPM 2013 : Birokrasi Barat di Asia Tenggara
SPM 2013 : Gerakan Islah

FOKUS SPM 2014 : 2 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 10 SPM 2014
PILIHAN PERTAMA
BAB 1 : Imperialisme Barat di Asia Tenggara
BAB 1 : Nasionalisme di Asia Tenggara
BAB 2 : Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Nasionalisme
BAB 2: Perjuangan Persatuan Melayu
PILIHAN KEDUA
BAB 1 : Birokrasi Barat di Asia Tenggara (Filipina & IndoChina)
BAB 2 : Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British (di Pahang dan Terengganu)

TEMA 11 (BAB 3 BAB 8) TINGKATAN LIMA
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 2013
TEMA BAB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11.1 3 ESE

STR STR

ESE

11.1 4

STR ESE

ESE ESE

FOKUS
11.1 5

ESE

FOKUS
11.1 6 STR

ESE

11.2 7 ESE

ESE STR STR

FOKUS
11.3 8

ESE

STR

STR

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 : Kesultanan Melayu Melaka
SPM 2010 : Ciri Demokrasi Berparlimen (Raja Berperlembagaan)
SPM 2010 : Rancangan Pembangunan Lima Tahun
SPM 2011 : Malayan Union
SPM 2011 : Lambang Negara
SPM 2012 : Persekutuan Tanah Melayu 1948
SPM 2012 : Negara Persekutuan
SPM 2013 : Warisan Negeri Melayu (Pemerintahan Adat Perpatih)
SPM 2013 : Pembentukan Malaysia (Faktor & Reaksi Negara Luar)
SPM 2013 : Dasar Perpaduan (Bahasa Kebangsaan)

FOKUS SPM 2014 : 2 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 11 SPM 2014
PILIHAN PERTAMA
BAB 4 : Malayan Union
BAB 4 : Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah
BAB 5 : Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Nasionalisme
BAB 5: Sistem Ahli
BAB 7 : Ciri Demokrasi Berparlimen (Perlembagaan)
BAB 7: Ciri Demokrasi Berparlimen (Pilihan Raya)
BAB 8 : Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1971 1990)
BAB 8: Wawasan 2020

PILIHAN KEDUA
BAB 3 : Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa
BAB 5 : Persekutuan Tanah Melayu 1957
BAB 7 : Ciri Demokrasi Berparlimen (Kuasa Pemerintahan)
BAB 8 : Dasar Pembangunan Ekonomi Negara DPEN (Dasar Pertanian Negara, Dasar Persyarikatan Malaysia dan
Dasar Kependudukan)
TEMA 12 (BAB 9) TINGKATAN LIMA
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 2013
TEMA BAB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12.1 9

ESE

FOKUS
12.2 9 ESE STR ESE ESE ESE

ESE

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 : Cabaran Masa Depan (Globalisasi)
SPM 2011 : Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa (Komanwel, PBB, NAM dan OIC)
SPM 2012 : Perang Dunia Pertama dan Kedua
SPM 2013 : Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa (Komanwel)

FOKUS SPM 2014 : 1 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 12 SPM 2014
PILIHAN PERTAMA
BAB 9 : Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin
BAB 9 : Dasar Luar Malaysia
BAB 9 : Cabaran Masa Depan (Koridor Raya Multimedia, K-Ekonomi dan K-Masyarakat)
PILIHAN KEDUA
BAB 9 : Perang Dunia Pertama dan Kedua
BAB 9: Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)