Anda di halaman 1dari 2

KESILAPAN DI BULAN RAMADHAN

1. Makan dan minum dengan bebas setelah batal puasa dengan


sengaja (bukan kerana uzur yang diterima Islam). Perlu diketahui bahawa
sesiapa yang batal puasanya dengan sengaja tanpa uzur seperti
mengeluarkan mani secara sengaja, merokok, makan dan minum. Ia dilarang
untuk makan dan minum lagi atau melakukan apa jua perkara yang
membatalkan puasa yang lain sepanjang hari itu. (Fih as!"iyam, #l!
$aradawi, hlm 11%). Ia dikira denda yang pertama baginya selain kewajiban
menggantikannya kemudiannya. &eadaan ini disebut di dalam sebuah hadith,
'rtinya ( )sesungguhnya sesiapa yang telah makan (batal puasa) hendaklah
ia berpuasa baki waktu harinya itu) (*iwayat al!+ukhari)
%. Makan sahu di !aktu tengah malam keana malas bangun di akhi
malam. ,elasnya, indi-idu yang melakukan amalan ini terhalang dari
mendapat keberkatan dan kelebihan yang ditawarkan oleh .abi "#/ malah
bercanggah dengan sunnah baginda. )"ahur) itu sendiri dari sudut
bahasanya adalah waktu terakhir di hujung malam. Para 0lama pula
menyebut waktunya adalah 112 terakhir malam. (#wnul 3a4bud, 21526).
Imam Ibn 7ajar menegaskan melewatkan sahur adalah lebih mampu
mencapai objekti8 yang diletakkan oleh .abi "#/. (Fath al!+ari, 5119:)
9. Besahu dengan han"a makan # minum sahaja tanpa ibadah lain$Ini
satu lagi kesilapan umat Islam kini, waktu tersebut pada hakikatnya adalah
antara waktu terbaik untuk beristig8ar dan menunaikan solat malam. Firman
#llah ketika memuji orang mukmin ertinya ( ) dan ketika waktu!waktu
bersahur itu mereka meminta ampun dan beristigh8ar) (#z!;ariyyat ( 1:)
5. %idak menunaikan s&lat ketika bepuasa$ Ia adalah satu kesilapan yang
maha besar. 3emang benar, solat bukanlah syarat sah puasa. <etapi ia
adalah rukun Islam yang menjadi tonggak kepada keislaman seseorang.
,usteru, 4ponteng4 solat dengan sengaja akan menyebabkan pahala puasa
seseorang itu menjadi 4kurus kering4 pastinya.
=. %idak mengutamakan s&lat Subuh bejemaah sebagaimana %ea!ih.
Ini jelas suatu kelompongan yang ada dalam masyarakat tatakala berpuasa.
*amai yang lupa dan tidak mengetahui kelebihan besar semua solat 8ardhu
berbanding solat sunat, teruatamnya solat subuh berjemaah yang disebutkan
oleh .abi "#/ bagi orang yang mendirikannya secara berjemaah, maka
beroleh pahala menghidupkan seluruh malam.
:) +ermalasan dan tidak produkti8 dalam kerja!kerja di siang hari dengan alasan
berpuasa. "edangkan, kerja yang kita lakukan di pejabat dengan niat ibadat
pastinya menambahkan lagi pahala. ,usteru, umat Islam sewajarnya
memperakti8kan produkti-iti mereka dan bukan mengurangkannya di *amadhan ini.

6) 3emperbanyakkan tidur di siang hari dengan alasan ia adalah ibadat .
"edangkan Imam #s!"ayuti menegaskan bahawa hadith yang menyebut berkenaan
tidur orang berpuasa itu ibadat adalah amat lemah. (al!,ami4 as!"oghir > Faidhul
$adir, #l!3unawi, 21%61)

1?) 3enganggap waktu imsak sebagai 4lampu merah4 bagi sahur . Ini adalah kerana
waktu imsak sebenarnya tidak lain hanyalah 4lampu amaran oren4 yang di
cadangkan oleh beberapa ulama demi mengingatkan bahawa waktu sahur sudah
hampir tamat. Ia bukanlah waktu tamat untuk makan sahur, tetapi waktu amaran
sahaja. @alu, janganlah ada yang memberi alasan lewat bangun dan sudah masuk
imsak lalu tidak dapat berpuasa pada hari itu.. /aktu yang disepakti ulama
merupakan waktu penamat sahur adalah sejurus masuk 8ajar sadi (subuh). (#s!
"iyam, Ar 3d 40lah, hlm %B:)

11) /anita berterawih beramai!ramai di masjid tanpa menjaga aurat . Ini nyata
apabila ramai antara wanita walaupun siap bertelekung ke masjid, malangnya kaki
dan aurat mereka kerap terdedah da didedahkan berjalan dan naik tangga masjid di
hadapan jemaah lelaki. <atkala itu, 8adhilat mereka solat di rumah adalah lebih
tinggi dari mendatangkan Ctnah buat lelaki ketika di masjid.

1%) <idak memperbanyakkan doa tatkala berpuasa dan berbuka . Ini satu lagi jenis
kerugian yang kerap dilakukan oleh umat Islam. .abi "#/ telah menyebut (!
'rtinya ( )<iga golongan yang tidak di tolak doa mereka, pemimpin yang adil,
indi-idu berpuasa sehingga berbuka dan doa orang yang di zalimi) ( *iwayat #t!
<irmizi, 9=6=, 7asan menurut <irmizi. #hmad "yakir ( "ohih )
"elain itu, doa menjadi bertambah mabul tatkala ingin berbuka berdasarkan
hadith.
'rtinya ( )"esungguhnya bagi orang berpuasa itu ketika berbuka (atau hampir
berbuka) doa yang tidak akan ditolak) ( *iwayat Ibn 3ajah, no 1B=9, #l!+usairi (
"anadnya sohih)
Dleh 0st 7j ;aharuddin 7j #bd *ahman

Anda mungkin juga menyukai