Anda di halaman 1dari 1

KESALAHAN TATABAHASA

LATIHAN 1

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan


kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda
tidak perlu menyalin ayat itu semula.
1.

Baginda seorang pelajar yang mematuhi peraturan sekolah

...................................................
2.

Pelajar itu menerima hadiah dari pengetua.

...................................................
3.

Ku akan menyelesaikan masalah itu secepat mungkin.

...................................................
4.

Dalam peperiksaan ini, Zainal mendapat markah sangat terbaik.

...................................................
5.

Kawan ku berasal dari Sabah, kata Arif kepada Azwan.

...................................................
6.

Lima meja-meja di dalam bilik darjah kami telah rosak.

...................................................
7.

Bila mereka akan datang? tanya Siti kepada kawannya.

...................................................
8.

Para-para orang peniaga di pasar diseru agar mengutamakan kebersihan.

...................................................
9.

Baju yang dipakai oleh Jasmine paling cantik sekali.

...................................................
10. Walaupun Manan hidup miskin, tetapi dia tetap bersyukur
...................................................
.

BAHASA MALAYSIA