Anda di halaman 1dari 4

6.

6:- Pertembungan Tamadun Islam


dengan Tamadun Lain Di Dunia

Tamadun Islam telah bertembung


dengan tamadun dunia yang lebih
awal seperti:- 5.Rom
5.Rom

1.Tamadun
1.Tamadun 4.China
4.China
Mesopotamia
Mesopotamia 3.India
3.India
2.Mesir
2.MesirPurba
Purba
(6.6:-A) Cara Pertembungan

1.Melalui perdagangan dan perniagaan.

5.Intelektual:
Bukan sahaja membolehkan pedagang Islam
2.Hubungan Diplomatik: berniaga di Eropah tetapi juga telah membawa
keuntungan kepada intelek Islam.
Mendapat pengetahuan dengan cara
berfikir. Ilmuwan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan
keilmuan tamadun Eropah dan berjaya
Kumpulan ini telah bertemu dengan
memperkembangkan lagi keilmuan tersebut menurut
beberapa petempatan orang bukan Islam pandangan intelektual Islam.
seperti di Cardova,Valencia dan Rhonda.
Kumpulan peneroka Islam telah berjaya
dengan kawasan-kawasan tersebut.

4.Kebudayaan:
Kemasukan Islam ke Sepanyol telah membawa
kepada kemunculan kebudayaan baru.

3.Penaklukan Dan Ketenteraan: Bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol


semasa Zaman Umaiyah yang berpusat di Cordora.
Dalam usaha memperluas kawasan dan
penyebaran Kerajaan Khulafa’ Ar-Rashidin,Bani Lahirlah golongan yang dikenali sebagai mozarab
Umaiyah,Abbasiyah, dan Uthmaniah telah iaitu orang tempatan yang beragama Kristian tetapi
membentuk ekspidisi ketenteraan. mengamalkan budaya Islam dan berbahasa Arab.

Tamadun Islam telah bertembung dengan


Tamadun Parsi. Kedua-duanya saling
mempengaruhi.
(6.6:-B)Kesan Pertembungan
Kesan pertembungan:-

a)Kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia dapat di lihat melalui
sumbangan tamadun Islam kepada peradaban manusia.

b)Islam berjaya menggubah sistem kehidupan penganutnya dan juga mereka di bawah taklukannya.

c)Islam telah menyediakan sistem perundangannya sendiri yang berdasarkan al-Quran dan hadis untuk
dijadikan panduan dan pedoman para penganutnya.

d)Dari segi politik, kesan pertembungan tamadun Islam telah melahirkan pelbagai bentuk kerajaan
dan masyarakat di dalam Dunia Islam seperti kerajaan Delhi Mughal di India.

e)Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut untuk memastikan keselamatan kapal-kapal


pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut Maditerranean, Laut Mrah, dan Laut Hindi,

f )Pada zaman Uthmaniyah, Istanbul merupakan pusat kegiatan perdagangan dan perniagaan, sesuai dengan
kedudukan yang strategik sebagai jambatan di antara dunia Timur dan dunia Barat.

g)Kerajaan Islam mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan naungannya.


Hal ini berlaku di kawasan Balkan semasa pemerintahan kerajaan Uthmaniyah.

h)Dari segi kebudayaan, orang Islam mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan membangunkan
kurikulum yang memberikan penekanan bukan sahaja kepada pendidikan bercorak agama tetapi juga
pendidikan yang merangkumi bidang sains, matematik, dan teknologi.

i)Pada zaman Umaiyah di Sepanyol, orang Islam telah mengamalkan cara hidup orang Islam.

j)Tatasusila kehidupan harian orang Islam mempengaruhi kehidupan harian orang Eropah dengan begitu kuat
sehingga pengaruh itu berterusan ke pertengahan Zaman Renaissance di Eropah.
k)Golongan yang memainkan peranan l)Zaman kemuncak kegemilangan
penting dalam proses ini dikenal sebagai keilmuan Islam berlansung antara m)Zaman ini telah melahirkan
golongan Mudejar. abad ke-8 Masihi hingga ke masa cendekiawan Islam dalam bidang
keruntuhan kerajaan Abbasiyah keilmuan. Antaranya adalah:-
pada tahun 1258 Masihi.

1)Dalam ilmu perubatan, Zakaria ar-Razi(865-


925 Masihi) telah menyumbangkan
kepentingan perubatan dan telah berjaya
menhasilkan lebih daripada 20 kitab.

2)Al-Zahawi (936-1013 Masihi) adalah orang yang


sangat arif dalam kajian perubatan dan farmasi.
n)Antara
pengembara yang
terkenal
3)Dalam bidang matematik
termasuklah:
dan astronomi, sumbangan cendekiawan Islam seperti
Al-Khawarizmi, al-Battani, Abu Ishaq al-Biruji dan al-
kesan Bitruni.

pertembungan 4)Dalam bidang pemikiran politik dan undang-


undang, sumbangan cendekiawan Islam
seperta al-Farabi (950 Masihi), al-Miskawayh
dan al-Mawardi.
(c)Ibn Fadhlan telah
mengembara ke utara 5)Dalam bidang ilmu mantik dan falsafah,
(a)Ibn Batutta (1304-1377 cendekiawan Islam yang paling disegani
Masihi) Eropah pada abad ke-12
termasuklah Ibn Sina, Ibn Rushd, Imam Ghazali, al-
i. Mengembara ke Kindi, Fakhr al-Din, al-Razi dan Ibn al-Arabi.
China, India, dan
Afrika.
7)Tema kebanyakan seni Islam mempamerkan
ii. Catatan yang elemen-elemen yang terdapat dalam kepercayaan
dibuat sepanjang tauhid dan akidah.
penerokaannya
sangat tepat. (b)al-Mascudi(945 Masihi)
yang mengembara ke China,
iii. Hasil tulisannya Parsi, India, dan Timur 8)Sumbangan terhadap dunia
masih lagi Afrka. kesusasteraan. Penulis puisi dan novel
menjadi rujukan agung dalam sejarah persuratan manusia
sejarawan kini. termasuklah:

(a)Omar Khayyam yang


menulis tentang
Ruba’iyah.

(c)Jalal ad-Din Rumi-


banyak menghasilkan puisi
(b)al-Jahiz yang terkenal dengan
yang bertemakan
Kitab al-Bayan.
ketuhanan