Anda di halaman 1dari 1

Carta alir prosedur penyelengaraan computer/ peralatan /kemudahan latihan

1) Langkah pertama, pengadu perlu membuat laporan di borang (BK-S02-01)


2) Serahkan borang ke PEM/PPP
3) Pihak PEM/PPP Akan mengenal pasti kerosakan yang di Alami oleh
pengadu.
4) Dan akan teliti sama ada kerosakan yang di alami akan dibaiki sendiri atau
diberi kepada kontraktor.
5) Sekiranya kerosakan ringan pihak PEM/PPP akan dibaiki sendiri
6) Sekiranya kerosakan teruk dan melibatkan kewangan yang besar, pihak
PEM/ PPP ianya akan diserahkan kepada pembaiki luar .
7) Pihak PEM/PPP akan rujuk PK-CIAST-S01 untuk tujuan perolehan
perkhidmatan.
8) Setelah selesai, semua langkah kerja-kerja penyelengaraan yang akan
dilaksanakan perlulah di rekod
9) Tamat