Anda di halaman 1dari 6

BAB 4

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN

4.1

PENGENALAN

Tujuan utama menjalankan ujian makmal ini adalah untuk mendapatkan beberapa
keputusan bagi menjawab persoalan tentang kekuatan konkrit yang ditambah dengan kulit biji
getah. Ia diuji dari segi kekuatan konkrit dan ketahanan konkrit tersebut.
Didalam kajian ini, dua jenis ujian utama dijalankan untuk mengetahui dan membuktikan
kualiti bahan dan potensi konkrit tersebut:i)
Ujian Mampatan
ii)
Ujian halaju ultrasonik
Di dalam bab ini, segala data dan juga maklumat yang telah diperoleh akan ditunjukkan.
Perbandingan antara konkrit kawalan dan konkrit yang ditambah dengan kulit biji getah akan
ditunjukkan dengan jelas dan teliti. Segala data dan maklumat yang diambil dikumpul dan
dianalisis.

4.2 PENGUMPULAN DATA DAN PEMERHATIAN

Jadual 4.1 : bancuhan konkrit kawalan (100% batu baur)


Jenis simen
Gred konkrit

Simen Portland Biasa


Gred 20

Nisbah
Luas
Kuantiti Bahan (1 kiub)
Nisbah Air

1:2:4
150mm x150mm
0.8kg simen, 2.4kg pasir, 4.8kg batu baur
0.5 x 0.8kg = 0.4kg

Jadual 4.2 : Bancuhan konkrit campuran (5% kulit biji getah)


Jenis simen
Gred konkrit
Nisbah
Luas
Kuantiti Bahan (1 kiub)

Simen Portland Biasa


Gred 20
1:2:4
150mm x 150mm
0.8kg simen, 2.4kg pasir, 4.8kg (4.56kg batu

Nisbah Air

baur dan 0.24kg kulit biji getah)


0.5 x 0.8kg = 0.4kg

Jadual 4.4 : Bancuhan konkrit campuran (10% kulit biji getah)


Jenis simen
Gred konkrit
Nisbah
Luas
Kuantiti Bahan(1 kiub)

Simen Portland Biasa


Gred 20
1:2:4
150mm x 150mm
0.8kg simen, 2.4kg pasir, 4.8kg (4.272kg batu

Nisbah Air

baur dan 0.528kg kulit biji getah)


0.5 x 8kg = 4kg

Jadual 4.2 : Bancuhan konkrit campuran (15% kulit biji getah)


Jenis simen
Gred konkrit
Nisbah

Simen Portland Biasa


Gred 20
1:3:6

Luas
Kuantiti Bahan (1 kiub)

150mm x 150mm
0.8kg simen, 2.4kg pasir, 4.8kg (4.56kg batu

Nisbah Air

baur dan 0.24kg kulit biji getah)


0.5 x 0.8kg = 0.4kg

4.3 Keputusan ujian makmal


4.3.1

Ujian Analisis Ayakan

Dalam ujian ini, saiz batu baur dan kulit biji getah diambil ialah 10mm hingga 20mm

4.3.2

Ujian Mampatan Kiub

Keputusan ujian kiub adalah direkodkan pada setiap 7 dan 28 hari hasil daripada beban yang
dikenakan melalui ujian mampatan kiub. Keputusan yang di peroleh adalah berbeza mengikut
peratus nisbah campuran bagi mengenal pasti kesan campuran kulit biji getah di dalam
bancuhan konkrit.
Berikut adalah keputusan bagi ujian mampatan kiub yang berusia 7 dan 28 hari. Ianya juga
ditunjukkan di dalam bentuk graf bagi tujuan analisis mudah dilakukan

Jadual 4.5 :- Jadual keputusan ujian mampatan kiub bancuhan konkrit kawalan
No

Umur kiub

Berat Kiub

Bacaan

Kekuatan

Purata

konkrit

konkrit (kg)

Mesin

Mampatan

(N/mm2)

(N/mm)
20
19
20

(20+19+20)
3

20
21
21

1
2
3

7
7
7

7.8
8.1
8.3

(kN)
460
420
460

1
2
3

28
28
28

8.0
8.2
8.1

450
470
470

= 20

(20+21+21)
3
= 21

Jadual 4.6 :- Jadual keputusan ujian mampatan kiub konkrit yang ditambah dengan kulit
biji getah sebanyak 5%.
No

Umur kiub

Berat Kiub

Bacaan

Kekuatan

Purata

konkrit

konkrit (kg)

Mesin

Mampatan

(N/mm2)

(N/mm)
1.58
9.99
9.5

21
19
20

1
2
3

7
7
7

7.8
7.7
7.6

(kN)
35.7
224.8
213.8

1
2
3

28
28
28

8.4
8.0
8.2

475
430
460

(19+19+19)
3
= 19

(21+19+20)
3
= 20
Jadual 4.7 :- Jadual keputusan ujian mampatan kiub yang ditambah dengan kulit biji
getah sebanyak 10%.
No

Umur kiub

Berat Kiub

Bacaan

Kekuatan

Purata

konkrit

konkrit (kg)

Mesin

Mampatan

(N/mm2)

(N/mm)
16
16
18

13
16
17

1
2
3

7
7
7

8.4
8.3
8.3

(kN)
370
370
410

1
2
3

28
28
28

8.5
8.2
8.3

290
360
380

(16+16+18)
3
= 17
(13+16+17)
3

= 15
Jadual 4.8 :- Jadual keputusan ujian mampatan kiub yang ditambah dengan kulit biji
getah sebanyak 15%.
No

Umur kiub

Berat Kiub

Bacaan

Kekuatan

Purata

konkrit

konkrit (kg)

Mesin

Mampatan

(N/mm2)

(N/mm)
18
18
19

23
23
22

1
2
3

7
7
7

8.3
8.2
8.5

(kN)
400
400
430

1
2
3

28
28
28

8.2
8.3
8.0

510
510
490

(18+19+18)
3
= 18
(23+23+22)
3
= 23

4.3.3 Purata Nilai Hasil Mampatan


Jadual 4.9 :- Purata nilai konkrit kawalan
Umur Kiub (Hari)
7
28

Hasil Tambah
(20+19+20) 3
(20+21+21) 3

Jumlah Hasil
20
21

Jadual 4.10 :- Purata nilai konkrit yang ditambah dengan kelikir laterit sebanyak 5%
Umur Kiub (Hari)
7
28

Hasil Tambah
(19+19+19) 3
(21+19+20) 3

Jumlah Hasil
19
20

Jadual 4.11 :- Purata nilai hasil konkrit yang ditambah dengan kelikir laterit sebanyak
7%
Umur Kiub (Hari)
7
28

Hasil Tambah
(16+16+18) 3
(13+16+17) 3

Jumlah Hasil
17
15

Jadual 4.12 :- Purata nilai hasil konkrit yang ditambah dengan kelikir laterit sebanyak
11%
Umur Kiub (Hari)
7
28

Hasil Tambah
(18+19+18) 3
(23+23+22) 3

Jumlah Hasil
18
23