Anda di halaman 1dari 1

Melayu Pemulihan

Kemahiran Bahasa 25: KV+KVK+KVKK


LKL
25.
3

NAMA : ..
KELAS : .
PERMAINAN BAHASA
Arahan : Cari dan warnakan perkataan KV+KVK+KVKK yang tersembunyi
(
)

b
a
s
d
s
l
p
c
m
k

e
b
e
b
e
n
e
i
e
u

l
u
r
b
r
a
l
n
n
r

i
l
o
i
a
m
a
c
e
s

m
a
m
r
m
u
m
i
n
u

b
t
b
a
p
l
p
n
d
s

i
s
o
m
a
a
o
n
a
b

n
b
n
a
n
b
n
h
n
k

g
k
g
n
g
m
g
m
g
e

n
b
c
e
n
d
o
l
a
l

G
E
L
E
M
B
U
N
g
d

u
b
n
u
j
a
k
m
a
a

Jumlah perkataan:

k
K
E
P
O
M
P
O
N
g

m
b
n
u
f
u
d
u
a
c

M
E
R
A
N
C
A
N
g
d

s
i
m
p
a
n
s
s
a
e

Perkataan
tersembunyi:
belimbing
serombong
serampang
pelampong
melombong
menendang
gelembung
kepompong
merancang
menendang