Anda di halaman 1dari 2

H

REKOD PENGAJARAN/PEMBELAJARAN /HARIAN


HARI: AHAD
TARIKH: 26/07/2015

MINGGU: 26

Kelas :
Masa :
Tema :
Tajuk :
Objektif Pembelajaran :

Hasil Pembelajaran :

Kemahiran Saintifik :
Kemahiran Berfikir :
Sikap Saintifik
dan Nilai Murni :
Bahan Bantu Mengajar :
Fasa/ Langkah/
Masa
Fasa 1
Langkah Induksi
(5 minit)

Fasa 2
Langkah
Perkembangan

Sains
Tingkatan 2BP5
30 minit
Jirim dan Alam
Air dan Larutan
Menganalisa proses penyejatan air.
Menganalisa larutan dan kelarutan.
Menganalisa asid dan alkali.
Menganalisa kaedah pembersihan air.
Menganalisa sistem bekalan air.
Memahami pemeliharaan kualiti air.
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat
a) Memahami analisa larutan dan kelarutan.
b) Mengenalpasti asid dan alkali.
c) Mengkaji kaedah pembersihan air.
d) Mengkaji sistem bekalan air.
e) Mencadangkan cara pemeliharaan kualiti air.
Murid telah mempelajari tentang kepentingan air.
Murid akan menganalisis masalah.
Murid akan menjadi lebih sistematik dalam membuat perancangan.
Buku teks
Cadangan Aktiviti

1. Guru membahagikan murid kepada


beberapa kumpulan kecil untuk
2. Setiap kumpulan di minta
menyenaraikan maklumat berkaitan
tajuk yang diberi melalui
aktivitigallery walk
Menganalisa proses penyejatan air.
Menganalisa larutan dan kelarutan.
Menganalisa asid dan alkali.
Menganalisa kaedah pembersihan
air.
Menganalisa sistem bekalan air.
Memahami pemeliharaan kualiti air.

a) Murid menjalankan aktiviti


perbincangan kumpulan

Cadangan Komunikasi
Soalan guru:
- Adakah terdapat perubahan
susunan bahan pencemar air
paling tinggi/banyak di
Malaysia Mengapa?
- Pada pendapat kamu, akan
faktor utama yang
menyebabkan bahan
Jawapan jangkaan pelajar:
a. Ya (jawapan adalah subjektif)
b. Populasi penduduk Malaysia
bertambah, sikap rakyat
Malaysia yang tidak pentingkan
kebersihan air, penggunaan
detergen yang
Soalan :
a) Apakah kriteria utama yang perlu
dipertimbangkan dahulu untuk
mengesahkan sama ada pendapat

Fasa/ Langkah/
Masa
(20 minit)

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Refleksi
(5 minit)

seseorang itu
benar atau tidak benar
relevan atau tidak relevan
kukuh atau tidak kukuh
Bersifat rasional atau emosional?

1. Guru membantu murid membuat rumusan tajuk


2. Murid-murid berupaya menghasilkan peta pemikiran tentang tajuk yang
dibincangkan

Anda mungkin juga menyukai