Anda di halaman 1dari 3

Nota Eksperimen Kertas Fizik 3

BAB 3 : DAYA DAN TEKANAN

BAB 3

DAYA DAN TEKANAN

(1) HUBUNGAN ANTARA BERAT AIR TERSESAR DENGAN DAYA APUNG

Pernyataan Masalah
Apakah hubungan antara daya apung bertindak ke atas penyelam di kolam
dan berat air yang disesarkannya?

Inferens :
Semakin besar daya apung yang bertindak kepada objek semakin besar daya
yang disesarkan

Hipotesis

Daya apung ke atas adalah sama dengan berat air tersesar

Tujuan

Untuk mengkaji hubungan di antara daya apung dan berat air tersesar

Pemboleh ubah
(i)
(ii)
(iii)

Pemboleh ubah manipulasi


Pemboleh ubah bergerakbalas
disesarkan
Pemboleh ubah dimalarkan

Radas

:
:

Susunan radas

Air, batu, benang

: Ketumpatan air

Neraca spring, neraca tiga alur, tin eureka,

bikar

Bahan

: Berat batu
: Daya apung / Berat air yang

Nota Eksperimen Kertas Fizik 3


BAB 3 : DAYA DAN TEKANAN

Kaedah mengawal prosedur eksperimen :


Seketul batu digantung pada neraca spring.
-Bacaan berat batu di udara = w1 direkodkan
-Berat bikar kosong direkodkan = x

Pemboleh ubah manipulasi :


Tin eureka diisikan air sehingga melimpah keluar dari muncungnya.
Batu ditenggelamkan sepenuhnya di dalam air tanpa menyentuh dasar tin
itu.
-Bacaan berat batu dalam air = w2 direkodkan.
-Berat bikar dan air yang disesarkan = y direkodkan
Daya apung bertindak pada batu
berat di udara
=

= Bacaan berat batu dalam air Bacaan

Berat air yang disesarkan


berat bikar kosong

= Berat bikar dan air yang disesarkan


=

(w2-w1) N

(y-x) N

Maka,
(w2-w1) N
=
(y-x) N
Daya apung bertindak pada batu
=

Berat air yang disesarkan

Kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas :


Eksperimen diulang dengan menggunakan nilai w1 = 10N, 15N, 20N, 25N

Penjadualan data :
Berat Batu, w1
(N)
10
15
20
25

Daya apung / Berat


air yang disesarkan
(w2-w1)N

Nota Eksperimen Kertas Fizik 3


BAB 3 : DAYA DAN TEKANAN

Analisis data :
Daya apung, N

Berat batu,N

Anda mungkin juga menyukai