Anda di halaman 1dari 10

Pertengahan (Kedua) Semester

BAB 7: Metod Korelasi


BAB 8: Metod Regresi
BAB 9: Pengujian Signifikan Pekali Korelasi
BAB 10: Pengujian Signifikan Pekali Regresi
BAB 11: Perbandingan Min Dua Kumpulan Sampel
Bab 12: ANOVA Satu Hala
Bab 13: Analisis Khi Kuasa Dua
TUGASAN (BAHAGIAN 2) & Kuiz 2
Peperiksaan Akhir Semester

SSQL 1113
STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL

BAB 7:
METOD KORELASI
(CORRELATION)

METOD KORELASI
Fungsi: Menguji pola dan mengkaji
sejauhmana HUBUNGAN antara dua
pembolehubah yang terlibat
Karl Pearson guna data jenis selanjar
korelasi Pearson
Hubungan diterangkan dlm 3 bentuk:
1) Positif = X Y atau X Y
2) Negatif = X Y atau X Y
3) Tiada hubungan = rawak/malar

Data dua pembolehubah diplot dlm bentuk


gambarajah (graf linear)
Contoh hubungan positif = masa belajar
dengan prestasi PMS

Contoh hubungan negatif = sikap boros


dengan duit simpanan

Contoh tiada hubungan = ponteng kuliah


dengan pinjaman PTPTN
@
Kekerapan sms dengan bil bulanan

Julat dari 1.00 hingga +1.00


-1.00

0.00

Nilai pekali korelasi:


(-) .90 1.00
(-) .70 .89
(-) .50 .69
(-) .30 .49
(-) .10 .29
0.00

= terlalu tinggi
= tinggi
= sederhana
= rendah
= lemah
= tiada korelasi

+1.00

Nilai pekali korelasi digambarkan dalam keadaan

darjah (degree)
Dikenali sbg correlation coefficient
rxy
mewakili statistik (sampel)
xy mewakili parameter (populasi)
Beberapa jenis analisis korelasi:
- Pearson (sela,nisbah & sela,nisbah)
- Spearman (ordinal & ordinal)
- Dwisiri titik (sela,nisbah & nominal/dikotomi)
- Dwisiri (sela,nisbah & nominal/dikotomi tiruan)
- Dwisiri pangkat (ordinal & nominal/dikotomi)
- Pekali phi (nominal/dikotomi & nominal/dikotomi)
- Tetrachoric (nominal/dikotomi & nominal/dikotomi)

Andaian semasa melakukan analisis korelasi:


1) Terdiri drp pembolehubah yang berskala sela
2)
3)
4)

atau nisbah
Menggunakan taburan data yang bersifat
selanjar
Taburan data adalah normal
Hubungan antara pembolehubah adalah linear
(garis lurus)
Data outliers boleh meningkatkan nilai
pekali korelasi, r
keputusan < tepat
r2 = pekali penentuan yg menunjukkan
sebanyak mana % sumbangan varians
pemblhubah bebas kpd pblhubah terikat

Forgiveness is the man highest


need and highest achievement ...

Seterusnya.

Demonstrasi berkomputer menggunakan


aplikasi perisian SPSS for Windows.