Anda di halaman 1dari 4

_____________________

KERTAS KERJA

BENGKEL RANCANGAN
PERNIAGAAN DAN MOTIVASI
PERNIAGAAN
TARIKH

2 & 3 DISEMBER 2015


TEMPAT

DEWAN AUDITORIUM KOLEJ


KOMUNITI BAYAN BARU
ANJURAN

KOLEJ KOMUNITI BAYAN BARU

CERAMAH
PENGENALAN
Bengkel anjuran Kolej Komuniti Bayan Baru merupakan acara yang mempunyai
matlamat dan sasarannya adalah peserta kursus pendek bagi mendedahkan para peserta
mengenai cara-cara memulakan perniagaan dan mengetahui lebih lanjut mengenai Rancangan
Perniagaan serta memberi motivasi kepada peserta untuk terus berusaha dan tidak mudah
berputus asa.
MATLAMAT:
1.
2.
3.
4.
5.

Memberi kemahiran menghadapi dunia perniagaan.


Memberi kemahiran memulakan perniagaan.
Membantu peserta untuk meningkatkan keyakinan diri dalam dunia perniagaan.
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri peserta
Memberi latih-tubi kepada peserta secara intensif kemahiran menghadapi dunia
perniagaan

OBJEKTIF:
1. Mempraktikkan ilmu keusahawanan yang mereka pelajari secara teori di dalam ceramah
keusahawanan yang telah diadakan.
2. Membina sifat yakin dan berani berhadapan dengan dunia perniagaan.
3. Mempelajari selok-belok perniagaan secara amali dan merasai sendiri susah senang alam
perniagaan.
ANJURAN

Kolej Komuniti Bayan Baru

KUMPULAN SASARAN

Peserta Kursus Pendek Kolej Komuniti Bayan Baru

TARIKH, MASA DAN TEMPAT


Tarikh
Masa
Tempat

TENTATIF MAJLIS

: 2 & 3 Disember 2015


: 8.00 pagi 6.00 petang
: Dewan Auditirium Kolej Komuniti Bayan Baru

Masa
7.30 8.00 pagi
8.00pagi 6.00 petang
6 .00 petang
Masa
7.30 8.00 pagi
8.00pagi 6.00 petang

Aktiviti
Pendaftaran
Bengkel Rancangan Perniagaan
Bersurai
Aktiviti
Pendaftaran
Bengkel Motivasi Perniagaan
Bersurai

6 .00 petang

ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil

Perkara

Kuantiti

1.
2.

Modul
Bayaran Penceramah

60 unit
10 jam x 2
hari

3.

Makan & Minum peserta

RM15 x 60
peserta x 2
hari
JUMLAH KESELURUHAN

Harga/Unit
(RM)
120.00
100 x 10jam x
2
penceramah

Jumlah
(RM)
7200.00
4000.00
1800.00
11000.00

PENUTUP
Program yang disediakan ini akan dapat membantu usahawan-usahawan untuk lebih
bersedia dalam menangani cabaran-cabaran yang akan dihadapi serta berfikiran positif
untuk terus maju dalam bidang yang diceburi.

Disediakan oleh:
( ROHANI BINTI M.M YUSOFF )
.................................................................

Disemak Oleh:
.................................................................
(AHMAD SHAHARIL BIN JAMALUDIN )
KJPSH
Kolej Komuniti Bayan Baru

KELULUSAN : DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

DISAHKAN OLEH:
.................................................
(LT.KOL. BERSEKUTU (PA) SHARIHAN BIN SHAHIDAN p.k.t)
Pengarah
Kolej Komuniti Bayan Baru
Kementerian Pendidikan Malaysia