Anda di halaman 1dari 22

MODUL 3:

PENGGUNAAN PERISIAN
PENYUNTINGAN GRAFIK BITMAP
Kompetensi KGB 07:
Menghasilkan poster menggunakan ADOBE
PHOTOSHOP
Kompetensi KGB 08:
Menghasilkan produk grafik bertema
menggunakan perisian ADOBE
PHOTOSHOP

KOD KOMPETENSI:
KGB 07: Menghasilkan poster
menggunakan ADOBE PHOTOSHOP
Pernyataan Kriteria:
MENGHASILKAN POSTER MENGIKUT
LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:
1. Menetapkan setting ruang kerja (kanvas)
a. Image size
b. resolution
c. mode
d. contents
A presentation of t

A presentation of t

2. Memilih dan menghasilkan imej dengan


menggunakan tool berikut:

b. lasso
c. marquee-tool
d. eraser tool
a. magic wand

A presentation of t

a.
b.
c.
d.

Magic wand
Lasso
Marquee-tool
Eraser tool

A presentation of t

3. Memanipulasikan imej menggunakan


tool berikut:a.
b.
c.
d.

layer style
Filter
Image
edit

A presentation of t

layer style-filter-image-edit

A presentation of t

4. Memilih mukataip yang sesuai


dengan
tema
a.
b.
c.
d.

Jenis muka taip


saiz
warna
Menambah kesan pada muka taip

A presentation of t

A presentation of t

KOD KOMPETENSI:
KGB 08: Menghasilkan produk grafik
bertema menggunakan perisian ADOBE
PHOTOSHOP
Pernyataan Kriteria:
MENGHASILKAN SALAH SATU
DARIPADA REKA BENTUK GRAFIK
BERTEMA YANG DITENTUKAN OLEH
GURU SEPERTI:
A.
B.
C.
D.
E.

REKA BENTUK RISALAH / LEAFLET


LAPORAN TAHUNAN
BROSUR
KULIT MAJALAH
DAN LAIN LAIN

A presentation of t

1. Menepati tema / peranan


organisasi

Mesej yang hendak disampaikan


melalui komunikasi visual adalah
jelas dan berkesan

A presentation of t

2. Prinsip Komunikasi Visual


*a. Pengolahan elemen dan prinsip rekaan sesuai
dengan subject matter
Keseimbangan, Harmoni, Kontra, Penegasan, Kesatuan, Pergerakan

*b. Elemen rekaan sesuai dengan subject


matter
Garisan, Rupa, Bentuk, Warna, Ruang,Tekstur

*c. Mempunyai nilai-nilai estetika


Keseluruhan grafik mempunyai identiti dan interpretasi yang
tersendiri

A presentation of t

MODUL 4:
PENGGUNAAN PERISIAN
PENYUNTINGAN GRAFIK VEKTOR
Kompetensi:
KGB 09 - Menghasilkan logo menggunakan
perisian MACROMEDIA FREEHAND
KGB 10 Menghasilkan logo menggunakan perisian
MACROMEDIA FREEHAND
KGB 11 - Menghasilkan illustrasi pemandangan
yang menggunakan MACROMEDIA
FREEHAND
KGB 12 Menghasilkan ilustrasi bertema menggunakan
MACROMEDIA FREEHAND
A presentation of t

KGB 09 - Menghasilkan logo


menggunakan perisian
MACROMEDIA FREEHAND
Pernyataan Kriteria:
MENGHASILKAN LOGO MENGGUNAKAN TOOL
BERIKUT:a. rectangle tool
b. Line tool
c. text tool
d. Bezigon tool
e. swatches tool
f. align
g. resize stroke
h. copy and reflect
i. Combine
j. group
k. resize
A presentation of t

a.
c.
e.
g.
i.
k.

rectangle tool
text tool
swatches tool
resize stroke
Combine
resize

A presentation of t

b. Line tool
d. Bezigon tool
f. align
h. copy and reflect
j. group

KOD KOMPETENSI
KGB 10 Menghasilkan logo menggunakan perisian
MACROMEDIA FREEHAND

PERNYATAAN KRITERIA:
MENGHASILKAN SATU LOGO BERPANDUKAN ASPEK-ASPEK
BERIKUT:-

1. Menepati tema / peranan organisasi


- Mesej yang hendak disampaikan melalui
komunikasi visual adalah jelas dan berkesan
2. Prinsip Komunikasi Visual
A) Keseimbangan, Harmoni, Kontra, Penegasan, Kesatuan, Pergerakan
B) Garisan, Rupa, Bentuk, Warna, Ruang,Tekstur
3. Mempunyai nilai-nilai estetika
- Keseluruhan grafik mempunyai identiti dan interpretasi yang
tersendiri

A presentation of t

KGB 11:
Menghasilkan ilustrasi pemandangan
menggunakan MACROMEDIA FREEHAND
Pernyataan Kriteria:
Menghasilkan ilustrasi pemandangan yang menampakkan kesan perspektif mengikut
prosedur yang diberi
1. Menetapkan saiz dokumen:
- menukar unit kepada inci
- mendapatkan paparan document inspector
- memilih custom
- masukkan dimensi x dan y
- memilih orientasi lanskap
2. Menggunakan tools
- rectangle tool
- pen tool
- elipse
3. Membuat layer
- mengunci layer
- meletakkan imej pada layer
- mencipta layer baru dan menamakannya

A presentation of t

A presentation of t

A presentation of t

KOD KOMPETENSI:
KGB 11: Menghasilkan ilustrasi pemandangan
menggunakan MACROMEDIA FREEHAND
4. Menggunakan menu paparan warna
- Pantone Process
- Inspector Fill
5. Membuat rotation
6. Menggunakan menu
- cut and paste
- group
- alignment
- combine
- scaling
- reflecting
7. Membuat style
FOLIO ILUSTRASI PEMANDANGAN YANG MENAMPAKKAN KESAN
PERSPEKTIF MENGIKUT PROSEDUR YANG DIBERI

A presentation of t

KOD KOMPETENSI:
KGB 12 Menghasilkan ilustrasi bertema
menggunakan MACROMEDIA FREEHAND
Pernyataan Kriteria:
Ilustrasi bertemakan alam benda (still life) yang ditentukan oleh guru
dengan berpandukan aspek berikut:
1.
2.

3.

Menepati tema
- ilustrasi yang hendak disampaikan melalui komunikasi
visual adalah jelas dan berkesan
Mempunyai prinsip komunikasi visual
a. pengolahan elemen dan prinsip rekaan sesuai dengan
subject matter
b. elemen rekaan sesuai dengan reka bentuk grafik yang
ditentukan
Mempunyai nilai estetika
- keseluruhan grafik mempunyai identiti dan
interpretasi yang tersendiri

A presentation of t

A presentation of t