Anda di halaman 1dari 2

PELAN INTERVENSI UPSR PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU / MASALAH

1.
2.
3.
4.

OBJEKTIF

1. Memastikan murid dapat menguasai kemahiran


membaca.
2. Murid dapat membina ayat mudah dengan struktur
ayat yang betul.
3. Murid dapat menggunakan tatabahasa dan
perbendaharaan kata yang betul dan sesuai dalam
membina ayat.
4. Meningkatkan peratus lulus dan cemerlang dalam
UPSR

PROGRAM/ AKTIVITI

1. Ujian bulanan/ topikal


2. Kelas tambahan
3. Bengkel dan teknik menjawab soalan UPSR Bahasa
Inggeris
4. Program Learn a word a day
5. Teknik membina ayat mudah mengikut pendekatan
SVO ( Subject, Verb, Object )
6. Penggunaan Kamus Dwibahasa
7. Membuat senarai perbendaharaan kata Bahasa
Inggeris

Proses Kerja

1. Membahagikan murid mengikut tahap penguasaan


2. Mengulangi kemahiran yang sukar dikuasai oleh murid
( pengukuhan )
3. Menyediakan lembaran kerja dan BBM yang berkesan
bagi murid memahami kemahiran tertentu.
4. Bengkel dan teknik membina ayat mudah untuk murid
murid lemah
5. Bengkel dan teknik membina ayat majmuk untuk
murid yang bagus dan serdahana.
6. Pendedahan pendekatan teknik SVO bermula dari
murid tahun 5
7. Menyediakan bahan BBM yang sesuai
8. Menyediakan lembaran kerja yang sesuai mengikut
tahap kebolehan murid.

Tempoh Pelaksanaan
Pemantauan

Murid belum menguasai kemahiran membaca.


Murid tidak dapat membina ayat mudah.
Sukar untuk memahami maksud perkataan.
Tidak dapat menggunakan dan membina ayat Bahasa
Inggeris dengan tatabahasa dan struktur ayat yang
betul.

5 tahun
1. Kenal pasti kelemahan murid
2. Mengajar mengulangkaji semula kemahiran jika

perlu
Sasaran UPSR 2013 2017
Tahun
Sasaran
76%

2010

2013
70% (TOV)
77%

2014
73%

2015
74%

2016

2017
75%

Anda mungkin juga menyukai