Lamp

CARTA ALIR PROSES KERJA PERMOHONAN KURSUS SECARA PJJ/SAMBILAN DI IPTA/IPTS UNTUK SEMUA KAKITANGAN GURU DAN BUKAN GURU DI JPN/PPD/SEKOLAH
1 Dapatkan nasihat/pandangan dari JPN/majikan masing-masing.

2

Iklan Pengajian Jarak Jauh dikeluarkan di akhbar perdana/laman web IPTA/IPTS.

3

Mendapatkan dan mengisi borang permohonan IPTA/IPTS secara manual atau on-lin sesuai mengikut opsyen.)

dan memilih kursus yang diminati. (Pastikan hanya program yang dibenarkan oleh K

4

Mengisi dan melengkapkan borang PJJ A ' Borang permohonan untuk mendapatkan kebenaran kemasukan ke IPTA/IPTS tempatan".

5

Satu set borang permohonan PJJ IPTA/IPTS dan 2 set borang PJJ A dihantar ke Unit Latihan & Kemajuan Staf untuk disemak dan diluluskan.

6

Borang permohonan PJJ IPTA/IPTS dan Borang PJJ A yang diluluskan dihantar ke IPTA/IPTS yang menawarkan kursus.

Gagal Diterima belajar secara PJJ di IPTA/IPTS 7 Mendapatkan dan mengisi borang PJJ B. ( Borang permohonan kelulusan belajar secara program PJJ.) selepas mendaftar di IPTA/IPTS. 8 Dua salinan borang PJJ B dikemukakan ke Unit Latihan & Kemajuan Staf untuk disemak dan dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia untuk permohonan Surat Kelulusan Belajar.

* Semua Borang PJJA, PJJB, Pelanjutan Tempoh Pengajian, Tarik Diri, Penangguhan Pengajian , Tukar Bidang boleh didapati di Unit Latihan & Kemajuan Staf Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

au on-line an oleh KPM dan apatkan elajar ar Bidang .Lampiran A LAH PTS.

..... Tel.... Borang PJJ A (Pindaan 2009) PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KEBENARAN KEMASUKAN KE UNIVERSITI TEMPATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN ###dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan Pelajaran Isi Negeri melalui Ketua Jabatan. ### Tiap-tiap salinan satu borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:> Salinan kad pengenalan > Salinan surat pengesahan dalam jawatan > Salinan sijil SPM/SAP dengan kredit Bahasa Melayu > Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan ### Borang permohonan yang telah disahkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri/Ketua Jabatan hendaklah dipanjangkan ke Universiti oleh pemohon. Kad Pengenalan: Tarikh Lahir: Hari Nama dan Alamat Tempat Bertugas: / Bulan / - - Tahun Poskod No...No......... A AKLUMAT DIRI PEMOHON M 1 Nama Penuh: 2 3 4 No.... Pejabat 5 Alamat Rumah: Negeri samb.. Telefon 6 7 8 Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit) Kelulusan Bahasa Melayu di Peringkat SPM/MCE atau setaraf dengannya: Bidang yang dipohon Universiti yang dipohon : : B..... Fail Peribadi (JPN):.. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 1 Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA . Poskod No.......

. Ulasan: Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan Catatan: Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41 dari Kumpulan Pengurusan Profesional. KEBENARAN/ULASAN JABATAN PELAJARAN NEGERI Saya menyokong/tidak menyokong* dan mengesahkan bahawa pegawai ini telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk memohon kebenaran mengikuti Pengajian Jarak Jauh/Sambilan. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberi di atas adalah benar dan betul. * Potong yang mana tidak berkenaan. SOKONGAN/ULASAN KETUA JABATAN Sokong : Ulasan: Ya Tidak Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan E.2 Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : Hari / Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 3 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 4 Bidang Sijil & Tahun : C. Tarikh : Tandatangan Pemohon D.

Telefon - Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit) ...No. Pejabat 5 Alamat Surat Menyurat (Tetap): Negeri samb.. Tiap-tiap salinan satu borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen berikut:> Salinan surat tawaran Universiti. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Jabatan Pelajaran Negeri.......... Tel..... Fail Peribadi (JPN):... > Salinan surat pengesahan jawatan > Salinan kad pengenalan > Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan > Salinan Buku Rekod Perkhidmatan ( untuk pengajian peringkat sarjana/kedoktoran) Borang permohonan yang lengkap hendaklah dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru.... Borang PJJ B (Pindaan 2009) PERMOHONAN KELULUSAN BELAJAR SECARA PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH / SAMBILAN ARAHAN 1 2 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri melalui Ketua Jabatan..... Kad Pengenalan: Tarikh Lahir: Hari / Bulan / - - Tahun 4 Nama dan Alamat Tempat Bertugas: Poskod No..... Poskod No.. 3 A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No...

. PENGAKUAN PEMOHON 1 Saya mengaku bahawa pengajian yang dipohon ini tidak akan menjejaskan tugas-tugas rasmi saya. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 1 2 Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA / Hari 3 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Hari 4 Bidang Sijil & Tahun : / Bulan Bulan / Tahun / Tahun Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : C. MAKLUMAT PENGAJIAN 1 Nama Universiti: 2 3 4 Bidang Pengajian Peringkat Pengajian * Tempoh Pengajian: Tarikh Mula Tarikh Tamat : : : : / Hari / Bulan / Tahun / Hari Bulan Tahun * Sila kemukakan permohonan untuk pelanjutan 3 bulan sebelum tarikh tempoh kelulusan ini 5 Masa Pengajian: Dalam Waktu Pejabat Luar Waktu Pejabat (Tandakan √ di kotak yang berkenaan) 6 7 8 Nyatakan sama ada tuan/puan dikehendaki menghadiri kuliah atau tidak: Ya / Tidak Jika ada.B. nyatakan berapa kali seminggu: Tujuan mengikuti pengajian : D.

Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar. .2 Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sekiranya saya membelakangkan kewajipan tugas-tugas rasmi saya maka kebenaran mengikuti kursus saya akan ditarik balik dengan serta merta. Nyatakan i. 3 Peringkat : Jenis Hukuman: Pertuduhan Rayuan Hukuman Ya Ada Tidak Tiada Ulasan: Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan F. ii. 3 Tarikh : Tandatangan Pemohon E. KEBENARAN DAN ULASAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI Permohonan pegawai disokong : Ulasan : Ya Tidak Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan * Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41 dari Kumpulan Pengurusan Profesional. SOKONGAN/ULASAN KETUA JABATAN 1 2 Sokong: Tindakan Tatatertib : Jika Ada.

.. iv.. Tel.. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul. Fail Peribadi (JPN):. PERMOHONAN PENGESAHAN BAGI SURAT KELULUSAN ASAL YANG HILANG/MUSNAH ARAHAN 1 2 Isi dengan menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. Borang PJJ/Pengesahan ke Bahagian Pendidikan Guru.. Pejabat No...No. iii... 5 Sebab-sebab kehilangan: (Sila tandakan √ ) i. Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan ... Kementerian Pelajaran Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Salinan surat tawaran Universiti > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No.. ii.......... Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No..... Tel.. Bimbit 4 Pusat Pengajian : - Negeri samb...... Musnah disebab banjir/kebakaran/malapetaka Berpindah rumah/pejabat Kecurian Lain-lain (nyatakan): Tarikh : Tandatangan Pemohon B..

PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul........ Tel.. 2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Surat pengesahan universiti > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No.. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar.... Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No.. 5 Tempoh Pelanjutan yang dipohon: / Hari Bulan / Tahun hingga Hari / Bulan / Tahun 6 Sebab-sebab pelanjutan: Tarikh : Tandatangan Pemohon B.. PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN BAGI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN Borang PJJ/Pelanjutan ARAHAN 1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan keBahagian Pendidikan Guru.. Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan ... Pejabat 4 Pusat Pengajian : Negeri samb.......No....... Fail Peribadi (JPN):....

........... ke Bahagian Pendidikan Guru.. Fail Peribadi (JPN):... Telefon - Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit) ..No.... Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No. Kementerian Pelajaran Malaysia Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Salinan sijil perguruan > Salinan sijil conversion > Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan (jika berkaitan) > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No. Borang PJJ/Tukar Bidang PERMOHONAN PERTUKARAN BIDANG PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN 1 2 Isi menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar....... Poskod No....... Tel. Pejabat 4 Alamat Surat Menyurat (Tetap): Negeri samb...

PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS (Sila tandakan √ Sokong Tidak Sokong Ulasan : ) Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul. Lain-lain (nyatakan): Tarikh : Tandatangan Pemohon C. ii.B. MAKLUMAT KURSUS 1 2 3 4 5 6 Pusat Pengajian : Bidang Kursus Yang Ditawarkan: Bidang Kursus Yang Dipohon: Bidang Sijil dan Tahun: Pengalaman mengajar bidang yang dipohon: Sebab-sebab pertukaran bidang: i. Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan . Kesukaran/Masalah dalam bidang yang ditawarkan. Masalah Peribadi (Kewangan/Kesihatan/Keluarga) tahun iv.

Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No. (Sila tandakan √ ) Kesukaran/Lemah Dalam Prestasi Akademik Masalah Peribadi (Kewangan/Kesihatan) iii.. B.. Fail Peribadi (JPN):. Pejabat Negeri samb... Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan (jika berkaitan) > Salinan Surat Kelulusan Belajar A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No.... Lain-lain (nyatakan): Tarikh : Tandatangan Pemohon C...No.... Tel.. Tarikh : Tandatangan (Cop Nama dan Jawatan) . PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.... anak.. Masalah Keluarga (Suami/isteri.... Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar... MAKLUMAT KURSUS 1 Pusat Pengajian: 2 Sebab-sebab berhenti: i. PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN 1 2 Borang PJJ/Berhenti Isi menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan Guru.. ibubapa) iv..... ii......

3 Borang PJJ 'B' (Pindaan 2009) yang lengkap diisi. 7 Salinan Sijil SPM yang menunjukkan kepujian Bahasa Melayu atau sijil-sijil akademik yang lain yang setaraf dengannya. Sila hantar semua dokumen tersebut ke Unit Latihan & Kemajuan Staf. 8 Salinan Buku Rekod Perkhidmatan bagi pemohon Kakitangan Bukan Guru dan PPPS yang memohon Ijazah Lanjutan. 9 Semua dokumen yang dilampirkan mesti disahkan oleh Ketua Jabatan masing-masing. .disokong oleh Pengetua/ Guru Besar/Ketua Jabatan setelah mendapat surat tawaran daripada IPTA/IPTS. Dihantar ke JPN(Unit Latihan & Kemajuan Staf) sebelum memohon pengajian di IPTA/IPTS. 2 Borang PJJ 'A' (Pindaan 2009) yang lengkap diisi dan disokong oleh Pengetua/ Guru Besar/Ketua Jabatan. 4 Salinan Kad Pengenalan. surat lanjut tempoh dll. 5 Salinan Sijil Guru/Diploma Perguruan atau Salinan Ijazah Pertama ( bagi pemohon program Ijazah Lanjutan) 6 Salinan Surat Perlantikan dan Surat Pengesahan Dalam Jawatan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran.SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMOHON SURAT KELULUSAN BELAJAR SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN 1 Surat iringan kepada KPM/BPG/JPN melalui dan salinan Pengetua/Guru Besar/ Ketua Jabatan. JPN untuk dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru ( bagi PPP) dan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (bagi Kakitangan Bukan Guru). Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan mendapatkan surat kelulusan belajar.

f.MEMOHON UH/SAMBILAN PTA/IPTS. JPN untuk erian Pelajaran Malaysia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful