P. 1
Borang an Melanjutkan Pelajaran PJJ(1)

Borang an Melanjutkan Pelajaran PJJ(1)

|Views: 3,869|Likes:
Dipublikasikan oleh Khairulannuar Abdul Rahman

More info:

Published by: Khairulannuar Abdul Rahman on Oct 04, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

Lamp

CARTA ALIR PROSES KERJA PERMOHONAN KURSUS SECARA PJJ/SAMBILAN DI IPTA/IPTS UNTUK SEMUA KAKITANGAN GURU DAN BUKAN GURU DI JPN/PPD/SEKOLAH
1 Dapatkan nasihat/pandangan dari JPN/majikan masing-masing.

2

Iklan Pengajian Jarak Jauh dikeluarkan di akhbar perdana/laman web IPTA/IPTS.

3

Mendapatkan dan mengisi borang permohonan IPTA/IPTS secara manual atau on-lin sesuai mengikut opsyen.)

dan memilih kursus yang diminati. (Pastikan hanya program yang dibenarkan oleh K

4

Mengisi dan melengkapkan borang PJJ A ' Borang permohonan untuk mendapatkan kebenaran kemasukan ke IPTA/IPTS tempatan".

5

Satu set borang permohonan PJJ IPTA/IPTS dan 2 set borang PJJ A dihantar ke Unit Latihan & Kemajuan Staf untuk disemak dan diluluskan.

6

Borang permohonan PJJ IPTA/IPTS dan Borang PJJ A yang diluluskan dihantar ke IPTA/IPTS yang menawarkan kursus.

Gagal Diterima belajar secara PJJ di IPTA/IPTS 7 Mendapatkan dan mengisi borang PJJ B. ( Borang permohonan kelulusan belajar secara program PJJ.) selepas mendaftar di IPTA/IPTS. 8 Dua salinan borang PJJ B dikemukakan ke Unit Latihan & Kemajuan Staf untuk disemak dan dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia untuk permohonan Surat Kelulusan Belajar.

* Semua Borang PJJA, PJJB, Pelanjutan Tempoh Pengajian, Tarik Diri, Penangguhan Pengajian , Tukar Bidang boleh didapati di Unit Latihan & Kemajuan Staf Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

au on-line an oleh KPM dan apatkan elajar ar Bidang .Lampiran A LAH PTS.

......... Fail Peribadi (JPN):.. Kad Pengenalan: Tarikh Lahir: Hari Nama dan Alamat Tempat Bertugas: / Bulan / - - Tahun Poskod No. ### Tiap-tiap salinan satu borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:> Salinan kad pengenalan > Salinan surat pengesahan dalam jawatan > Salinan sijil SPM/SAP dengan kredit Bahasa Melayu > Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan ### Borang permohonan yang telah disahkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri/Ketua Jabatan hendaklah dipanjangkan ke Universiti oleh pemohon.. Telefon 6 7 8 Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit) Kelulusan Bahasa Melayu di Peringkat SPM/MCE atau setaraf dengannya: Bidang yang dipohon Universiti yang dipohon : : B... Pejabat 5 Alamat Rumah: Negeri samb.. Borang PJJ A (Pindaan 2009) PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KEBENARAN KEMASUKAN KE UNIVERSITI TEMPATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN ###dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan Pelajaran Isi Negeri melalui Ketua Jabatan. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 1 Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA ..... Poskod No..No. Tel........ A AKLUMAT DIRI PEMOHON M 1 Nama Penuh: 2 3 4 No........

.2 Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : Hari / Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 3 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 4 Bidang Sijil & Tahun : C. * Potong yang mana tidak berkenaan. Ulasan: Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan Catatan: Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41 dari Kumpulan Pengurusan Profesional. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberi di atas adalah benar dan betul. KEBENARAN/ULASAN JABATAN PELAJARAN NEGERI Saya menyokong/tidak menyokong* dan mengesahkan bahawa pegawai ini telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk memohon kebenaran mengikuti Pengajian Jarak Jauh/Sambilan. SOKONGAN/ULASAN KETUA JABATAN Sokong : Ulasan: Ya Tidak Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan E. Tarikh : Tandatangan Pemohon D.

3 A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No... Pejabat 5 Alamat Surat Menyurat (Tetap): Negeri samb...... Tiap-tiap salinan satu borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen berikut:> Salinan surat tawaran Universiti. Fail Peribadi (JPN):.No.. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Jabatan Pelajaran Negeri...... Poskod No.... Borang PJJ B (Pindaan 2009) PERMOHONAN KELULUSAN BELAJAR SECARA PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH / SAMBILAN ARAHAN 1 2 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri melalui Ketua Jabatan.. > Salinan surat pengesahan jawatan > Salinan kad pengenalan > Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan > Salinan Buku Rekod Perkhidmatan ( untuk pengajian peringkat sarjana/kedoktoran) Borang permohonan yang lengkap hendaklah dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru.. Kad Pengenalan: Tarikh Lahir: Hari / Bulan / - - Tahun 4 Nama dan Alamat Tempat Bertugas: Poskod No........... Telefon - Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit) .... Tel..

. nyatakan berapa kali seminggu: Tujuan mengikuti pengajian : D. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 1 2 Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA / Hari 3 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Hari 4 Bidang Sijil & Tahun : / Bulan Bulan / Tahun / Tahun Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : C.B. PENGAKUAN PEMOHON 1 Saya mengaku bahawa pengajian yang dipohon ini tidak akan menjejaskan tugas-tugas rasmi saya. MAKLUMAT PENGAJIAN 1 Nama Universiti: 2 3 4 Bidang Pengajian Peringkat Pengajian * Tempoh Pengajian: Tarikh Mula Tarikh Tamat : : : : / Hari / Bulan / Tahun / Hari Bulan Tahun * Sila kemukakan permohonan untuk pelanjutan 3 bulan sebelum tarikh tempoh kelulusan ini 5 Masa Pengajian: Dalam Waktu Pejabat Luar Waktu Pejabat (Tandakan √ di kotak yang berkenaan) 6 7 8 Nyatakan sama ada tuan/puan dikehendaki menghadiri kuliah atau tidak: Ya / Tidak Jika ada.

KEBENARAN DAN ULASAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI Permohonan pegawai disokong : Ulasan : Ya Tidak Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan * Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41 dari Kumpulan Pengurusan Profesional. ii. 3 Tarikh : Tandatangan Pemohon E. Nyatakan i. 3 Peringkat : Jenis Hukuman: Pertuduhan Rayuan Hukuman Ya Ada Tidak Tiada Ulasan: Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan F. . SOKONGAN/ULASAN KETUA JABATAN 1 2 Sokong: Tindakan Tatatertib : Jika Ada.2 Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sekiranya saya membelakangkan kewajipan tugas-tugas rasmi saya maka kebenaran mengikuti kursus saya akan ditarik balik dengan serta merta. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.

Musnah disebab banjir/kebakaran/malapetaka Berpindah rumah/pejabat Kecurian Lain-lain (nyatakan): Tarikh : Tandatangan Pemohon B. iv.. Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No... ii........ Kementerian Pelajaran Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Salinan surat tawaran Universiti > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No... Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan . Tel. Tel..... 5 Sebab-sebab kehilangan: (Sila tandakan √ ) i...... Fail Peribadi (JPN):. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.... iii....No. Bimbit 4 Pusat Pengajian : - Negeri samb.. PERMOHONAN PENGESAHAN BAGI SURAT KELULUSAN ASAL YANG HILANG/MUSNAH ARAHAN 1 2 Isi dengan menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar.... Borang PJJ/Pengesahan ke Bahagian Pendidikan Guru. Pejabat No..

.. PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN BAGI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN Borang PJJ/Pelanjutan ARAHAN 1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan keBahagian Pendidikan Guru. Fail Peribadi (JPN):... Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No. 2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Surat pengesahan universiti > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.No.... Pejabat 4 Pusat Pengajian : Negeri samb...... Tel................... Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan .. 5 Tempoh Pelanjutan yang dipohon: / Hari Bulan / Tahun hingga Hari / Bulan / Tahun 6 Sebab-sebab pelanjutan: Tarikh : Tandatangan Pemohon B. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar..

.. Telefon - Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit) ....... ke Bahagian Pendidikan Guru..... Poskod No.. Tel...... Pejabat 4 Alamat Surat Menyurat (Tetap): Negeri samb.... Fail Peribadi (JPN):..No... Kementerian Pelajaran Malaysia Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Salinan sijil perguruan > Salinan sijil conversion > Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan (jika berkaitan) > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No....... Borang PJJ/Tukar Bidang PERMOHONAN PERTUKARAN BIDANG PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN 1 2 Isi menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar... Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No.

Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan . Masalah Peribadi (Kewangan/Kesihatan/Keluarga) tahun iv. Kesukaran/Masalah dalam bidang yang ditawarkan. Lain-lain (nyatakan): Tarikh : Tandatangan Pemohon C. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS (Sila tandakan √ Sokong Tidak Sokong Ulasan : ) Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul. MAKLUMAT KURSUS 1 2 3 4 5 6 Pusat Pengajian : Bidang Kursus Yang Ditawarkan: Bidang Kursus Yang Dipohon: Bidang Sijil dan Tahun: Pengalaman mengajar bidang yang dipohon: Sebab-sebab pertukaran bidang: i.B. ii.

.. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. Pejabat Negeri samb.. Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas: - - Poskod No. Fail Peribadi (JPN):. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.. ibubapa) iv..... anak..... (Sila tandakan √ ) Kesukaran/Lemah Dalam Prestasi Akademik Masalah Peribadi (Kewangan/Kesihatan) iii.. MAKLUMAT KURSUS 1 Pusat Pengajian: 2 Sebab-sebab berhenti: i..No.... Tarikh : Tandatangan (Cop Nama dan Jawatan) .. ii...... B. PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN 1 2 Borang PJJ/Berhenti Isi menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan Guru. Lain-lain (nyatakan): Tarikh : Tandatangan Pemohon C...... Tel.. Masalah Keluarga (Suami/isteri.... Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan (jika berkaitan) > Salinan Surat Kelulusan Belajar A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh: 2 3 No.

Dihantar ke JPN(Unit Latihan & Kemajuan Staf) sebelum memohon pengajian di IPTA/IPTS. 4 Salinan Kad Pengenalan. 9 Semua dokumen yang dilampirkan mesti disahkan oleh Ketua Jabatan masing-masing. .disokong oleh Pengetua/ Guru Besar/Ketua Jabatan setelah mendapat surat tawaran daripada IPTA/IPTS. 2 Borang PJJ 'A' (Pindaan 2009) yang lengkap diisi dan disokong oleh Pengetua/ Guru Besar/Ketua Jabatan. 7 Salinan Sijil SPM yang menunjukkan kepujian Bahasa Melayu atau sijil-sijil akademik yang lain yang setaraf dengannya. 3 Borang PJJ 'B' (Pindaan 2009) yang lengkap diisi. JPN untuk dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru ( bagi PPP) dan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (bagi Kakitangan Bukan Guru). surat lanjut tempoh dll.SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMOHON SURAT KELULUSAN BELAJAR SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN 1 Surat iringan kepada KPM/BPG/JPN melalui dan salinan Pengetua/Guru Besar/ Ketua Jabatan. Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan mendapatkan surat kelulusan belajar. 5 Salinan Sijil Guru/Diploma Perguruan atau Salinan Ijazah Pertama ( bagi pemohon program Ijazah Lanjutan) 6 Salinan Surat Perlantikan dan Surat Pengesahan Dalam Jawatan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Sila hantar semua dokumen tersebut ke Unit Latihan & Kemajuan Staf. 8 Salinan Buku Rekod Perkhidmatan bagi pemohon Kakitangan Bukan Guru dan PPPS yang memohon Ijazah Lanjutan.

MEMOHON UH/SAMBILAN PTA/IPTS. f. JPN untuk erian Pelajaran Malaysia .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->