Anda di halaman 1dari 135

Fatwa Muhaddis Negeri Yaman Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy rahimahullah

Beliau ditanya apakah jamaah Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh dan Qutubiyyin
termasuk Ahli Sunnah Wal Jamaah atau tidak?

Beliau menjawab:

‫ فمناهجهم ليست بمناهج أهل السنة والجماعة‬،‫أما جماعة الخوان والتبليغ والقطبيين فالولى أن يحكم على مناهجهم‬
‫ ويكون سلفيًا ويأتونه من باب نصر دين ال ويمشي معهم ل‬،‫س عليه‬ ٌ ‫أما الفراد فأنتم تعرفون أن بعض الناس ملّب‬
‫ الفراد خليط ل يستطاع الحكم عليهم بحكم عام لكن المناهج ليست بمناهج أهل السنة‬،‫ فهم خليط‬،‫يدري ماهم عليه‬
‫والجماعة‬

“Adapun Jamaah al-Ikhwan (Muslimin), Jamaah Tabligh dan Qutubiyyin. Lebil layak
jikalau kita menghakimi manhaj mereka, manhaj mereka bukanlah manhaj Ahli Sunnah
Wal Jamaah. Adapun secara individu maka kamu telah pun ketahui bahawa ada
sebahagian orang tertipu, dan menjadi seorang salafi lalu mereka datang kepadanya
dalam rangka menolong agama Allah Ta’ala dan orang itu berjalan bersama mereka
sementara dia tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka sebenarnya sehingga mereka
tercampur, masing-masing individu tercampur sehingga tidak dapat menghukum ke atas
mereka dengan hukuman yang umum, akan tetapi manhaj mereka bukanlah manhaj Ahli
Sunnah Wal Jamaah.” (Dari Kaset Al-As`ilah As-Sunniyah Li ‘Alamatil Bilad Al-
Yamaniyah)

5. Fatwa al-Allamah Syaikh Sholeh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah, sebagai


anggota Majlis Kibar Ulama Saudi

Beliau berkata:

‫ وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتخليل والشبهات‬،‫فقد حاول أعداء هذه الدعوة أن يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوا‬
‫ ومن آخر ذلك ما نعايشه الن من وفود أفكار‬.‫ل‬ً ‫ل وإقبا‬
ً ‫ووصفها بالوصاف المنفرة فما زادها إل تألقًا ووضوحًا وقبو‬
‫ وجماعة‬،‫غريبة مشبوهة إلى بلدنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة مثل الخوان المسلمين‬
‫ وهدفها واحد وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها‬،‫ وكذا‬،‫التبليغ وجماعة كذا‬

“Musuh-musuh dakwah ini berusaha untuk menghabiskan dengan sekuat tenaga, namun
mereka tidak berjaya, dan mereka berusaha untuk melawannya dengan menanamkan
keraguan, merenggangkan persatuan, melemparkan syubhat dan mensifati dakwah ini
dengan sifat-sifat yang membuatkan manusia lari darinya, sehingga tidak bertambah
(usaha demikian) kecuali kecerahan, kejelasan dan penerimaan (terhadap dakwah ini).
Dan akhir dari yang demikian itu adalah apa yang kami jalaninya sekarang ini dari
datangnya pemikiran-pemikiran asing dan penuh syubhat ke negeri kita dengan
mengatasnamakan dakwah di atas jama’ah-jama’ah yang menamakan dirinya dengan
nama-nama yang berbeza-beza seperti Ikhwanul Muslimin, Jama’ah Tabligh, Jama’ah ini
dan itu. Tujuan mereka adalah satu iaitu untuk menyingkirkan dakwah tauhid dan
menukar tempatnya (menggantikannya dengan yang lain).” (Muqaddimah Kitab
Haqiqatu Ad-Da’wah Ilallah, m/s. 3-4)

Sumber: Risalatun Akhawiyah, Limaza Taraktu Da’wah Al-Ikhwan Al-Muslimin


Wattaba’tu Al-Manhaj As-Salaf, Faishol bin Abduh Qa`id Al-Hasyidi, hal 26-28.
Download kitab tersebut dari: sahab.net
Posted by Nawawi Bin Subandi at 11:54 PM 4 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=259957708048198228 http:
//www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=259957708048198228

Labels: Ikhwanul Muslimeen

Wednesday, March 24, 2010

113 - Benarkah Ilmu Jarh wa at-Ta’dil Telah Pupus (Mati)?


Benarkah Ilmu Jarh wa at-Ta’dil Telah Pupus (Mati)?

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Daripada Fatwa Syaikh Muhammad B. Soleh al-‘Utsaimin:

‫هل سنة الجرح والتعديل ماتت؟ وما حكم الرد على المخالف بغض النظر عن شخصيته؟‬

Soalan: Adakah Sunnah Jarah Takdil telah mati? Apakah hukum menolak orang yang
menyelisih tanpa mengira syakhsiahnya?

،‫ هو قائم‬،‫جرح والتعديل َلم َيُمت وَلم يدفن وَلم ُيْمرض ول الحمد‬ َ ‫ اْل‬،‫أنا أخشى أن تكون هذه كلمة حق أريد بها باطل‬
،‫ ويكون أيضا في الرواية‬،‫ ُيمكن يجرحون الخصم ويطلب منهم البينة‬،‫اْلجرح والتعديل يكون في الشهود عند القاضي‬
‫سقٌ ِبَنَبٍإ َفَتَبّيُنوا‬
ِ ‫جاَءُكْم َفا‬
َ ‫ن‬
ْ ‫ن آَمُنوا ِإ‬
َ ‫ َيا َأّيَها اّلِذي‬:‫وقد سمعنا قراءة إمامنا قول ال تعالى‬

Jawapan: “Aku takut kalimah ini menjadi kalimah yang benar tetapi dikehendaki
dengannya perkara batil (yakni fatwa beliau ini takut disalah guna -pent-)

Jarah dan Takdil tidaklah mati, tidak ditanam, dan tidak pernah sakit -segala puji bagi
Allah- ianya masih ada, jarah takdil berlaku di sisi qadi pada para saksi, mungkin
menjarahkan pihak lawan dan diminta daripada mereka bukti, dan berlaku juga dalam
riwayat dan kita telah mendengar bacaan imam (dalam solat-pent-) firman Allah Taala
(maksudnya): “Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu seorang fasiq
membawa berita maka siasatlah...” (Surah al-Hujuraat, 49: 6)

‫لكن أنا أخشى‬.‫جرح والتعديل باقًيا‬


َ ‫ ما دام نوع النسان باقًيا فاْل‬،‫جرح والتعديل ل يزال باقًيا ما َدام نوع النسان باقًيا‬
َ ‫فاْل‬
‫ إن هذا النسان مجروح وليس بمجروح فيتخذ من هذه الفتوى وسيلة لنشر معايب الخلق‬:‫أن يقول قائل‬

‫ ل‬،‫ فل بأس به‬.‫ أو اْلضرورة إلى َبيانه‬،‫ن اقتضت اْلمصلحة أو اْلحاجة‬


ْ ‫ فإ‬،‫ إذا كان في شخص عيب ما‬:‫ولهذا أقول‬
‫ لسببين‬،‫ بعض الناس يقول كذا‬، ‫ بعض الناس يفعل كذا‬: ‫ ولكن الحسن أن يقول‬،‫ن بيانه‬ ْ ‫بأس م‬

Maka jarah Takdil akan terus ada selama mana adanya manusia dan selama mana adanya
manusia akan ada juga jarah takdil. Tetapi aku takut akan ada orang berkata: 'dia ini
majruh', sedangkan dia tidaklah majruh maka dia mengambil fatwa ini sebagai jalan
untuk menyebarkan keaiban makhluk.

oleh itu aku berkata: jika terdapat pada orang tertentu jika tertentu maslahah atau hajat
atau darurat untuk menjelaskannya maka tiada masalah, tiada masalah untuk
menerangkannya. Tetapi yang lebih baik untuk dia berkata: “Sebahagian manusia telah
melakukan begini”, “sebahagian orang berkata begini”, ini kerana dua sebab:

‫ أن يكون هذا اْلحكم شامل له ولغيره‬:‫والسبب الثاني‬.‫ أن يسلم من قضية التعيين‬:‫السبب الول‬

Pertama: Supaya di terselamat daripada qadiah ta'yin

Kedua: Supaya hukum ini meliputi orang tertentu dan orang lain yang seumpamanya.

‫حتى ل َيغتّر‬
َ ‫ن الّتعيين‬
ْ ‫حينئذ ل بّد م‬
ِ ‫ َف‬،‫ضللة‬
َ ‫ وهو َيْدعو إلى ِبْدعة أو إلى‬،‫ن الناس به‬
َ ‫صا ُمعيًنا قد ُفِت‬
ً ‫إل إذا رأينا شخ‬
‫" اهـ‬.‫الناس به‬

Melainkan jika kita melihat seorang tertentu telah terfitnah manusia dengannya
sedangkan dia menyeru kepada bidaah atau kesesatan maka ketika ini mesti dinyatakan
orangnya (ta'yin) supaya manusia tidak terpedaya”.

Fatwa Syeikhul Islam Imam Muhammad bin Soleh al-‘Utsaimin rahimahullah:


http://www.islamancient.com/fatawa,item,455.html
‫استمع للفتوى على الرابط التالي‬
http://islamancient.com/blutooth/256.amr
Posted by Nawawi Bin Subandi at 2:28 AM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6957316404039686098 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6957316404039686098

skip to main | skip to sidebar


http://bahaya-syirik.blogspot.com/

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

_____________________________________________________________
_____________________
| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 |
Komputer |
_____________________________________________________________
_____________________
http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget

Tuesday, March 2, 2010


111 - Para Ustaz Ditangkap, Jangan Melenting!
Para Ustaz Ditangkap, Jangan Melenting!

Berikut kami bawakan perkataan/pesanan Ustaz Rasul B. Dahri,

Video 1:

Video 2:

Video 3:

Posted by Nawawi Bin Subandi at 4:59 AM 1 comments


http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2072508241406383036 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2072508241406383036

Labels: Peringatan

Sunday, February 28, 2010

110 - Manhaj dan Prinsip Ibnu Taimiyyah di Dalam Mentaati


Pemerintah (Penguasa)
Manhaj dan Prinsip Ibnu Taimiyyah di Dalam Mentaati Pemerintah (Penguasa)

http://bahaya-syirik.blogspot.com

1 - Ibnu Taimiyyah (rahimahullah) berkata:

َ‫حَكُموا َبْين‬
َ ‫ت إَلى َأْهِلَها َوِإَذا‬ِ ‫لَماَنا‬َْ ‫ن ُيَؤّدوا ا‬
ْ ‫لْمِر ِمْنُهْم َكَما َأَمَرُهْم َأ‬
َْ ‫سوِلِه َوُأوِلي ا‬ُ ‫عِة َر‬ َ ‫طا‬
َ ‫عِتِه َو‬
َ ‫طا‬َ ‫ن ِب‬َ ‫ل اْلُمْؤِمِني‬
ُّ ‫َفَأَمَر ا‬
‫ل ُهَو‬ِّ ‫ الّرّد إَلى ا‬: ‫ل اْلُعَلَماُء‬
َ ‫ َقا‬. ‫ل‬ ِ ‫سو‬
ُ ‫لِ َوالّر‬
ّ ‫ن َيُرّدوُه إَلى ا‬ ْ ‫يٍء َأ‬
ْ ‫ش‬
َ ‫عوا ِفي‬ ُ ‫ َوَأَمَرُهْم إَذا َتَناَز‬. ‫ل‬
ِ ‫حُكُموا ِباْلَعْد‬ ْ ‫ن َي‬
ْ ‫س َأ‬
ِ ‫الّنا‬
‫سّنِتِه‬
ُ ‫ل َبْعَد َمْوِتِه ُهَو الّرّد إَلى‬ِ ‫سو‬ُ ‫الّرّد إَلى ِكَتاِبِه َوالّرّد إَلى الّر‬
Terjemahan: Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya mentaati-Nya, mentaati
Rasul-Nya, dan ulil Amri (pemimpin) di antara mereka, sebagaimana Dia memerintahkan
mereka supaya menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan jika mereka menetapkan
hukum di antara manusia, hendaklah menetapkannya dengan adil. Dan Dia
memerintahkan sekiranya mereka berselisih tentang sesuatu perkara hendaklah
mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama berkata: Mengembalikan
kepada Allah adalah mengembalikan kepada Kitab-Nya dan mengembalikan kepada
Rasul-Nya setelah beliau wafat adalah mengembalikan kepada sunnahnya. (Majmu’ al-
Fatawa, 35/6)

2 - Ibnu Taimiyyah (rahimahullah) berkata:

ُ‫سْمع‬ ّ ‫سِلِم ال‬


ْ ‫عَلى اْلَمْرِء اْلُم‬
َ }:‫ل‬ َ ‫سّلَم َأّنُه َقا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬َ ‫ي‬ ّ ‫ن الّنِب‬ْ‫ع‬ َ ‫عَمَر‬ ُ ‫ن‬ِ ‫ل ْب‬
ِّ ‫عْبِد ا‬
َ ‫ن‬ ْ‫ع‬َ ‫ضا‬ ً ‫ن َأْي‬ ِ ‫حْي‬
َ ‫حي‬ِ‫ص‬ ّ ‫َوِفي ال‬
‫ن َأِبي‬ْ‫ع‬ َ ‫سِلٍم‬
ْ ‫ح ُم‬ ِ ‫حي‬ِ‫ص‬ َ ‫عٌة { َوِفي‬ َ ‫طا‬
َ ‫ل‬ َ ‫سْمَع َو‬ َ ‫ل‬ َ ‫صَيِة َف‬
ِ ‫ن ُأِمَر ِبَمْع‬ ْ ‫صَيِة َفِإ‬
ِ ‫ن ُيْؤَمَر ِبَمْع‬ ْ ‫ل َأ‬
ّ ‫ب َوَكِرَه ؛ إ‬ ّ ‫ح‬ َ ‫عُة ِفيَما َأ‬
َ ‫طا‬
ّ ‫َوال‬
‫طك‬
ِ‫ش‬َ ‫سِرك َوَمْن‬ ْ ‫سِرك َوُي‬ ْ‫ع‬ ُ ‫عِة ِفي‬ َ ‫طا‬ ّ ‫سْمِع َوال‬ ّ ‫عَلْيك ِبال‬َ } ‫سّلَم‬ َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ ُّ ‫صّلى ا‬ َ ‫ل‬ ِّ ‫ل ا‬
ُ ‫سو‬ ُ ‫ل َر‬َ ‫ل َقا‬
َ ‫عْنُه َقا‬
َ ‫ل‬ ُّ ‫ي ا‬َ‫ض‬ ِ ‫ُهَرْيَرَة َر‬
‫عَلْيك َفَلْم‬َ ‫لُموِر‬ ُْ ‫لةُ ا‬
َ ‫ ُو‬: ‫سَتْأَثَر‬
ْ ‫نا‬ْ ‫ي َوِإ‬ْ ‫عَلْيَنا { َأ‬ َ ‫عَلْيك { } َوُأْثَرٍة‬ َ ‫ َوَمْعَنى َقْوِلِه } َوُأْثَرٍة‬. { ‫عَلْيك‬ َ ‫َوَمْكَرِهك َوُأْثَرٍة‬
‫حّقك‬
َ ‫طوك‬ ُ ‫صُفوك َوَلْم ُيْع‬ ِ ‫ُيْن‬

Terjemahan: Di dalam ash-Shohihain, dari ‘Abdullah B. Umar radhiyallahu ‘anhu, dari


Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda:

“Seseorang Muslim memiliki kewajiban mendengar dan taat di dalam perkara yang
disukai dan dibenci, melainkan sekiranya dia diperintahkan untuk melakukan maksiat.
Sekiranya dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tiada kewajiban untuk
mendengar dan mentaati (perintah tersebut – pent.).”

Di dalam Shohih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Kamu memikul kewajiban mendengar dan taat di dalam keadaan susah dan senang, di
dalam keadaan rajin atau malas, dan walaupun kamu dizalimi.”

Makna perkataan beliau (Shallallahu ‘alaihi wa Sallam):

‫عَلْيك‬
َ ‫َوُأْثَرٍة‬

‫عَلْيَنا‬
َ ‫َوُأْثَرٍة‬

Adalah: Walaupun para pemimpin itu mementingkan diri mereka kepada kamu, mereka
tidak berlaku adil dan tidak memberikan hak kepada kamu. (Majmu’ al-Fatawa, 35/8)

3 – Ibnu Taimiyyah (rahimahullah) berkata:


‫ل ِبِه‬
ُّ ‫ك َما َأَمَر ا‬
َ ‫ َفَذِل‬. { ‫حّمْلُتْم‬
ُ ‫عَلْيُكْم َما‬
َ ‫حّمُلوا َو‬ُ ‫عَلْيِهْم َما‬
َ ‫طيُعوا ؛ َفِإّنَما‬ ِ ‫سَمُعوا َوَأ‬ ْ ‫سّلَم ا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬ َ ‫ل‬ ِّ ‫ل ا‬ُ ‫سو‬ ُ ‫َقالَ َر‬
‫سوُلُه‬ ُ ‫عْنُه َوَر‬
َ ‫ل‬ ُّ ‫ َوَما َنَهى ا‬. ‫عَلْيِه‬
َ ‫سَتْأَثُروا‬ ْ ‫نا‬ْ ‫سِلِم ؛ َوِإ‬
ْ ‫عَلى اْلُم‬
َ ‫ب‬ ٌ ‫ج‬ ِ ‫ ُهَو َوا‬: ‫حِتِهْم‬َ‫ص‬ َ ‫لُموِر َوُمَنا‬ ُْ ‫لِة ا‬
َ ‫عِة ُو‬َ ‫طا‬
َ ‫ن‬ ْ ‫سوُلُه ِم‬ُ ‫َوَر‬
‫عَلْيِه‬
َ ‫ن ُأْكِرَه‬ْ ‫عَلْيِه ؛ َوِإ‬
َ ‫حّرٌم‬ َ ‫ َفُهَو ُم‬: ‫صَيِتِهْم‬
ِ ‫ِمنْ َمْع‬

Terjemahan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Dengarlah dan taatlah, kerana kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan ke atas
mereka, dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan ke atas kamu.”

Perkara tersebut dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengannya, iaitu
mentaati pemimpin dan menasihati mereka adalah wajib ke atas umat Islam, walaupun
mereka mementingkan diri mereka. Menentang (memaksiati) mereka (ulil Amri) yang
mana dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya adalah haram atasnya. Dan aku membencinya.
(Majmu’ al-Fatawa, 35/9)

4 – Ibnu Taimiyyah (rahimahullah) berkata:

ْ ‫حِل‬
‫ف‬ ْ ‫ن َلْم َي‬ْ ‫عَلْيِه َوِإ‬
َ ‫ن َلْم ُيَعاِهْدُهْم‬ ْ ‫ن َوِإ‬ ِ ‫سا‬َ ‫لْن‬ِْ ‫عَلى ا‬َ ‫ب‬ ٌ ‫ج‬ ِ ‫حِتِهْم َوا‬َ‫ص‬ َ ‫لُموِر َوُمَنا‬ ُْ ‫لِة ا‬ َ ‫عِة ُو‬ َ ‫طا‬َ ‫ن‬ ْ ‫سوُلُه ِم‬ ُ ‫ل ِبِه َوَر‬ ُّ ‫َوَما َأَمَر ا‬
‫سوُلُه‬ ُ ‫ل ِبِه َوَر‬ ُّ ‫ك ِمّما َأَمَر ا‬ َ ‫غْيُر َذِل‬ َ ‫ َو‬. ‫ت‬ ِ ‫ج اْلَبْي‬ّ‫ح‬ َ ‫صَياُم َو‬ّ ‫س َوالّزَكاُة َوال‬ ُ ‫خْم‬ َ ‫ت اْل‬ُ ‫صَلَوا‬ ّ ‫عَلْيِه ال‬ َ ‫ب‬ ُ ‫ج‬ ِ ‫ن اْلُمَؤّكَدَة َكَما َي‬ َ ‫لْيَما‬
َْ ‫َلُهْم ا‬
. ‫حِتِهْم‬َ‫ص‬ َ ‫لُموِر َوُمَنا‬ ُْ ‫لِة ا‬َ ‫عِة ُو‬ َ ‫طا‬
َ ‫ن‬ ْ ‫سوُلُه ِم‬ ُ ‫ل ِبِه َوَر‬ ُّ ‫ك َتْوِكيًدا َوَتْثِبيًتا ِلَما َأَمَر ا‬ َ ‫ن َذِل‬ َ ‫ك َكا‬ َ ‫عَلى َذِل‬ َ ‫ف‬ َ ‫حَل‬ َ ‫عِة ؛ َفِإَذا‬ َ ‫طا‬ّ ‫ن ال‬ ْ ‫ِم‬
‫ن اّلِتي‬
ِ ‫لْيَما‬ َْ ‫ن ا‬ْ ‫ك ِم‬ َ ‫غْيَر َذِل‬ َ ‫ل َأْو‬ِّ ‫ف ِبَا‬ َ ‫حَل‬ َ ‫سَواٌء‬ َ ‫عَلْيِه‬َ ‫ف‬ ِ ‫حُلو‬ ْ ‫ف اْلَم‬َ ‫ل‬ َ‫خ‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ن َيْفَع‬ ْ ‫ل َلُه َأ‬ّ‫ح‬ ِ ‫ل َي‬َ ‫لُموِر‬ ُْ ‫عَلى َهِذِه ا‬ َ ‫ف‬ ُ ‫حاِل‬ َ ‫َفاْل‬
َ ‫حَل‬
‫ف‬ َ ‫ف إَذا‬ َ ‫عَلْيِه ؛ َفَكْي‬ َ ‫ف‬ ْ ‫حِل‬ ْ ‫ن َلْم َي‬
ْ ‫ب َوِإ‬ ٌ ‫ج‬ ِ ‫حِتهِْم َوا‬ َ‫ص‬
َ ‫لُموِر َوُمَنا‬ ُْ ‫لِة ا‬
َ ‫عِة ُو‬ َ ‫طا‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ل ِم‬ ُّ ‫جَبُه ا‬ َ ‫ن َما َأْو‬ ّ ‫ن ؛ َفِإ‬ َ ‫سِلُمو‬ ْ ‫ف ِبَها اْلُم‬ ُ ‫حِل‬ْ ‫َي‬
ّ ‫صّلَي‬
‫ن‬ َ ‫ف َلُي‬ َ ‫حَل‬ َ ‫ َوَهَذا َكَما َأّنُه إَذا‬. ‫ك‬ َ ‫عَلى َذِل‬ َ ‫ف‬ْ ‫حِل‬ ْ ‫ن َلْم َي‬
ْ ‫حّرٌم َوِإ‬ َ ‫شِهْم ُم‬ ّ‫غ‬ ِ ‫صَيِتِهْم َو‬ ِ ‫ن َمْع‬ ْ‫ع‬ َ ‫سوُلُه‬ ُ ‫ل َوَر‬ ُّ ‫عَلْيِه َوَما َنَهى ا‬ َ
‫عَلْيِه‬
َ ‫ف‬ ْ ‫حِل‬ْ ‫ن َلْم َي‬ ْ ‫عَلْيِه َوِإ‬
َ ‫ب‬ ٌ ‫ج‬ ِ ‫ن َهَذا َوا‬ ّ ‫ َفِإ‬: ‫ق‬ ّ َ‫ن ِباْلح‬ّ ‫شَهَد‬ْ ‫عَلْيِه َوَي‬
َ ‫ق اّلِذي‬ ّ‫ح‬ َ ‫ن اْل‬ّ ‫ضَي‬ِ ‫ن َأْو َلَيْق‬ َ ‫ضا‬َ ‫شْهَر َرَم‬ َ ‫ن‬ ّ ‫صوَم‬ ُ ‫س َوَلَي‬ َ ‫خْم‬ َ ‫اْل‬
‫لُموِر‬ ُْ ‫ش ُولَِة ا‬ ّ ‫غ‬ ِ ‫ش َو‬ ِ ‫ح‬ ِ ‫ظْلِم َواْلَفَوا‬ّ ‫خْمِر َوال‬ َ ‫شْربِ اْل‬ ُ ‫ب َو‬ ِ ‫ك َواْلَكِذ‬ ِ ‫شْر‬ ّ ‫ن ال‬ ْ ‫سوُلُه ِم‬ ُ ‫عْنُه َوَر‬ َ ‫ل‬ ُّ ‫عَلْيِه َوَما َنَهى ا‬ َ ‫ف‬ َ ‫حَل‬َ ‫ف إَذا‬ َ ‫َفَكْي‬
‫عَلْيِه‬
َ ‫ف‬َ ‫حَل‬ َ ‫ف إَذا‬ َ ‫عَلْيِه َفكَْي‬
َ ‫ف‬ ْ ‫حِل‬ْ ‫ن َلْم َي‬
ْ ‫حّرٌم ؛ َوِإ‬ َ ‫ ُهَو ُم‬: ‫عِتِهْم‬ َ ‫طا‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ل ِبِه ِم‬ُّ ‫عّما َأَمَر ا‬ َ ‫ج‬ ِ ‫َواْلخُُرو‬

Terjemahan: Mentaati para pemimpin dan memberi nasihat kepada mereka di mana dia
diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban bagi setiap orang, walaupun
tanpa perjanjian darinya untuk mereka, dan walaupun dia tidak bersumpah untuk mereka
dengan sumpah yang ditegaskan (sumpah rasmi), sebagaimana wajib ke atasnya Solat
lima waktu, zakat, puasa, Haji ke Baitullah dan ketaatan-ketaatan lain yang diperintahkan
oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya dia bersumpah padanya, maka perkara tersebut
merupakan penegasan dan pengukuhan terhadap ketaatan kepada para pemimpin dan
menasihati mereka di mana dia diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang
bersumpah atas perkara-perkara ini tidak boleh melakukan perbuatan yang menyelisihi
sumpah yang telah dia tegakkan, sama ada dia bersumpah kerana mentaati para
pemimpin dan menasihati mereka yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah
wajib walaupun mereka yang berkaitan itu tidak bersumpah atasnya, maka bagaimana
sekiranya dia bersumpah atasnya? Dan menentang serta mengkhianati mereka, yang
dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya adalah haram walaupun dia tidak bersumpah atasnya.
Perkara ini sebagaimana seseorang bersumpah hendak solat lima waktu, puasa di bulan
Ramadhan, atau hendak menunaikan hak yang dipikulnya dan bersaksi dengan
kebenaran, semua ini wajib ke atasnya walaupun dia tidak bersumpah untuk perkara
tersebut, lalu bagaimana sekiranya dia bersumpah untuknya? Manakala syirik, dusta,
minum arak, melakukan kezaliman, perbuatan keji, mengkhianati pemimpin, menolak
dari mentaatinya padahal ia diperintahkan oleh Allah, bahawa semua itu dilarang oleh
Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ia adalah haram, walaupun mereka yang berkaitan tidak
bersumpah atasnya, lalu bagaimana sekiranya dia bersumpah untuk perkara tersebut?...
(Majmu’ al-Fatawa, 35/9-10)

5 – Ibnu Taimiyyah (rahimahullah) berkata:

ِ ‫خُرو‬
‫ج‬ ُ ‫شِهْم َواْل‬ّ‫غ‬ِ ‫لُموِر َو‬ُْ ‫لِة ا‬
َ ‫صَيِة ُو‬
ِ ‫ن مَْع‬ ْ ‫عْنُه ِم‬
َ ‫ل‬ُّ ‫حِد ِفيَما َنَهى ا‬َ‫ل‬
َِ ‫ن‬َ ‫صو‬
ُ ‫خ‬ ّ ‫ل ُيَر‬
َ ‫ل َف‬
ِ‫ض‬ْ ‫ن َواْلَف‬ِ ‫ل اْلِعْلِم َوالّدي‬
ُ ‫َوَأّما َأْه‬
‫غْيِرِهْم‬
َ ِ‫سيَرة‬
ِ ‫ن‬ ْ ‫حِديًثا َوِم‬َ ‫ن َقِديًما َو‬
ِ ‫سّنِة َوالّدي‬
ّ ‫ل ال‬
ِ ‫ت َأْه‬
ِ ‫عاَدا‬
َ ‫ن‬
ْ ‫ف ِم‬
َ ‫عِر‬ ُ ‫جوِه َكَما َقْد‬ُ ‫ن اْلُو‬
ْ ‫جِه ِم‬ ْ ‫ ِبَو‬: ‫عَلْيِهْم‬
َ

Terjemahan: Ada pun ahli ilmu dan ahli agama serta orang-orang yang utama, mereka
tidak memberikan keringanan (rukhsah) kepada sesiapa pun untuk menentang,
mengkhianati, dan membangkang kepada pemerintah dari sisi mana pun, kerana ia
memang dilarang oleh Allah sebagaimana ianya telah diketahui dari prinsip ahlus Sunnah
dan agama, dahulu mahu pun sekarang, dan dari sejarah hidup selain mereka. (Majmu’
al-Fatawa, 35/12)

6 – Ibnu Taimiyyah (rahimahullah) berkata:

‫عِة‬
َ ‫طا‬َ ‫سوَلُه ِب‬ ُ ‫ل َوَر‬
َّ ‫ع ا‬َ ‫طا‬َ ‫ن َأ‬
ْ ‫عِتِهْم َفَم‬
َ ‫طا‬
َ ‫ل ِب‬ ِّ ‫لْمِر ا‬
َِ ‫جَبٌة‬
ِ ‫لُموِر َوا‬ ُْ ‫لِة ا‬
َ ‫عُة ُو‬َ ‫طا‬
َ ‫حٍد ؛ َو‬
َ ‫ل َأ‬
ّ ‫عَلى ُك‬ َ ‫جَبٌة‬
ِ ‫سوِلِه َوا‬ ُ ‫ل َوَر‬ِّ ‫عُة ا‬َ ‫طا‬َ ‫َف‬
‫ن َمَنُعوُه‬
ْ ‫عُهْم ؛ َوِإ‬ َ ‫طا‬
َ ‫طْوُه َأ‬
َ‫ع‬ ْ ‫ن َأ‬
ْ ‫ل َفِإ‬
ِ ‫لَيِة َواْلَما‬
َ ‫ن اْلِو‬
ْ ‫خُذُه ِم‬
ُ ‫ل ِلَما َيْأ‬
ّ ‫طيُعُهْم إ‬ِ ‫ل ُي‬
َ ‫ن‬
َ ‫ن َكا‬ْ ‫ َوَم‬. ‫ل‬ِّ ‫عَلى ا‬ َ ‫جُرُه‬ ْ ‫ل َفَأ‬
ِّ ‫لْمِر‬َْ ‫ُولَِة ا‬
ٍ‫ل‬
‫ق‬ َ‫خ‬ َ ‫ن‬ْ ‫خَرِة ِم‬ِ‫ل‬ ْ ‫ َفَما َلُه ِفي ا‬: ‫صاُهْم‬ َ ‫ع‬ َ

Terjemahan: Mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah wajib ke atas sesiapa pun, dan
mentaati pemimpin/pemerintah adalah wajib kerana Allah memerintahkan supaya
mentaati mereka. Maka, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan mentaati
pemerintah kerana Allah, maka pahalanya adalah dari Allah. Dan sesiapa yang tidak
mentaati pemerintah, melainkan sekiranya ada jawatan dan harta yang diharapkan –
sekiranya ulil Amri memberikan kepadanya, maka dia pun taat. Sekiranya tidak, maka
dia pun bertindak menentangnya, maka dia tidak memiliki tempat di akhirat. (Majmu’ al-
Fatawa, 35/16)

7 – Ibnu Taimiyah (rahimahullah) berkata:

‫وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى ال عليه وسلم من الصبر على جور الئمة وترك قتلهم والخروج عليهم‬
‫هو أصلح المور للعباد في المعاش والمعاد وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلح بل فساد‬

‫‪Terjemahan: Ini semua menjelaskan bahawa syari’at yang diperintahkan oleh Nabi‬‬
‫‪Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah untuk bersabar di atas kezaliman para penguasa dan‬‬
‫‪meninggalkan sikap memerangi serta memberontak kepada mereka. Ia adalah perkara‬‬
‫‪yang terbaik bagi para hamba di dalam kehidupan mereka (di dunia) dan di akhirat. Dan‬‬
‫‪sesiapa yang menyelisihi ketetapan ini sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, maka‬‬
‫‪perbuatannya tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan, malah mengakibatkan‬‬
‫)‪keburukkan (fasad). (Minhajus Sunnah an-Nabawiyyah, 4/317‬‬
‫‪Posted‬‬ ‫‪by‬‬ ‫‪Nawawi‬‬ ‫‪Bin‬‬ ‫‪Subandi‬‬ ‫‪at‬‬ ‫‪9:48‬‬ ‫‪AM‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪comments‬‬
‫?‪http://www.blogger.com/post-edit.g‬‬
‫‪blogID=3101615619146036576&postID=5027021163043599810 htt‬‬
‫?‪p://www.blogger.com/post-edit.g‬‬
‫‪blogID=3101615619146036576&postID=5027021163043599810‬‬

‫‪Labels: Khawarij‬‬

‫‪Thursday, February 25, 2010‬‬

‫‪109 - Ibnu Taimiyyah‬‬ ‫‪Berkata‬‬ ‫‪Tentang‬‬ ‫‪Pemberontakkan‬‬ ‫&‬


‫‪Menjatuhkan Pemerintah‬‬
‫‪Ibnu Taimiyyah Berkata Tentang Pemberontakkan & Menjatuhkan Pemerintah‬‬

‫‪http://bahaya-syirik.blogspot.com‬‬

‫‪Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Kitabnya, Minhajus Sunnah an-Nabawiyyah:‬‬

‫ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة ال ورسوله بحسب المكان كما قال تعالى فاتقوا ال ما استطعتم وقال النبي‬
‫صلى ال عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويعلمون أن ال تعالى بعث محمدا صلى ال عليه وسلم‬
‫بصلح العباد في المعاش والمعاد وأنه أمر بالصلح ونهى عن الفساد فإذا كان الفعل فيه صلح وفساد رجحوا‬
‫الراجح منهما فإذا كان صلحه أكثر من فساده رجحوا فعله وإن كان فساده أكثر من صلحه رجحوا تركه فإن ال‬
‫تعالى بعث رسوله صلى ال عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تولى خليفة من‬
‫الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم فإما أن يقال يجب منعه من الولية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من‬
‫يرى السيف فهذا رأى فاسد فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته وقل من خرج على إمام ذي سلطان إل كانما تولد على‬
‫فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الشعث الذي خرج على عبد الملك‬
‫بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرد عليهم بخراسان أيضا‬
‫وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلء وغاية هؤلء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول‬
‫ملكهم فل يكون لهم عاقبة فإن عبد ال بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتل خلقا كثيرا وكلهما قتله أبو دعفر المنصور‬
‫وأما أهل الحرة وابن الشعث واب المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فل أقاموا دينا ول أبقوا دنيا وال تعالى ل‬
‫يأمر بأمر ل يحصل به صلح الدين ول صلح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء ال المتقين ومن أهل الجنة فليسوا‬
‫أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرا عند ال‬
‫وأحسن نية من غيرهم وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق وكذلك أصحاب ابن الشعث كان فيهم‬
‫خلق من أهللعلم والدين وال يغفر لهم كلهم وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الشعث أين كنت يا عامر قال كنت حيث‬
‫يقول الشاعر فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياءول فجرة‬
‫أقوياء وكان الحسن البصري يقول إن الحجاج عذاب ال فل تدفعوا عذاب ال بأيديكم ولكن عليكم بالستكانة والتضرع‬
‫فإن ال تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وكان طلق بن حبيب يقول اتقوا الفتنة‬
‫بالتقوى فقيل له أجمل لنا التقوى فقال أن تعمل بطاعة ال على نور من ال ترجو رحمة ال وأن تترك معصية ال على‬
‫نور من ال تخاف عذاب ال رواه أحمد وابن أبي الدنيا وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة‬
‫كما كان عبد ال بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد وكما‬
‫كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الشعث ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك‬
‫القتال في الفتنة للحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى ال عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا فيعقائدهم ويأمرون‬
‫بالصبر على جورالئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي‬
‫والمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الحاديث الصحيحة‬
‫الثابته عن النبي صلى ال عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى البصار علم أن الذي جاءت به‬
‫النصوص النبوية خير المور ولهذا لما أراد الحسين رضي ال عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة‬
‫أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ل‬
‫يخرج وغلب على ظنهم أنه يقتل حتى إن بعضهم قال أستودعك ال من قتيل وقال بعضهم لول الشفاعة لمسكتك‬
‫ومصلحة المسلمين وال ورسوله إنما يأمر بالصلح ل بالفساد لكن الرأي يصيب تارة ويخطيء أخرى فتبين أن المر‬
‫على ما قاله أولئك ولم يكن في الخروج ل مصلحة دين ول مصلحة دنيا بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول‬
‫ال صلى ال عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده‬
‫فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار‬
‫ذلك سببا لشر عظيم وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن وهذا كله مما يبين أن ما‬
‫أمر به النبي صلى ال عليه وسلم من الصبر على جور الئمة وترك قتلهم والخروج عليهم هو أصلح المور للعباد‬
‫في المعاش والمعاد وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلح بل فساد ولهذا أثنى النبي صلى ال‬
‫عليه وسلم على الحسن بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح ال به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولم يثن على أحد ل‬
‫بقتال في فتنة ول بخروج على الئمة ول نزع يد من طاعة ول مفارقة للجماعة‬

‫‪Terjemahan: “Secara umumnya, Ahlus sunnah berusaha dengan bersungguh-sungguh‬‬


‫‪untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bersesuaian dengan‬‬
‫‪kemampuan‬‬ ‫‪mereka,‬‬ ‫‪sebagaimana‬‬ ‫‪firman‬‬ ‫‪Allah:‬‬

‫)‪“Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” (Surah at-Taghabun, 64: 16‬‬

‫‪Dan‬‬ ‫‪Nabi‬‬ ‫‪Shallallahu‬‬ ‫‪‘alaihi‬‬ ‫‪wa‬‬ ‫‪Sallam‬‬ ‫‪bersabda:‬‬

‫‪“Jika aku memerintahkan kamu dengan suatu perintah maka laksanakanlah sedaya-‬‬
‫‪upaya‬‬ ‫”‪kamu.‬‬ ‫‪(Muttafaqun‬‬ ‫)‪‘alaih‬‬

‫‪Dan mereka (Ahlus Sunnah) meyakini bahawa Allah Ta’ala mengutus Muhammad‬‬
‫‪Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dengan membawa kebaikan bagi para hamba sama ada‬‬
‫‪untuk kehidupan mereka di dunia mahu pun di akhirat, dan beliau memerintahkan‬‬
‫‪kebaikan dan melarang kerosakkan. Jika terdapat suatu perbuatan yang padanya‬‬
‫‪mengandungi kebaikan dan keburukkan, maka mereka (Ahlus Sunnah) lebih‬‬
‫‪mendahulukan yang lebih besar kadarnya. Sekiranya kebaikannya lebih banyak daripada‬‬
‫‪keburukkannya, maka mereka mendahulukan untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Dan‬‬
sekiranya keburukkan (mafsadahnya) lebih besar daripada kebaikannya maka mereka
mendahulukan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Kerana sesungguhnya Allah
ta’ala mengutus Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam untuk mewujudkan segala
kebaikan serta menyempurnakannya dan menghilangkan segala mafsadah serta
menguranginya.

Sehingga jika seseorang khalifah telah berkuasa, sebagai contohnya Yazid (bin
Mu’awiyah), Abdul Malik (bin Marwan), (Abu Ja’far) al-Manshur, dan yang selainnya;
maka sekiranya tidak dikatakan bahawasanya wajib untuk menghalanginya dari tampuk
kepimpinan dan memeranginya hingga dikuasai oleh selain dia iaitu sebagaimana yang
dilakukan oleh kelompok yang membolehkan menghunus pedang (melawan penguasa),
maka ini adalah pemikiran (pendapat) yang tertolak kerana mafsadahnya lebih besar
daripada kemaslahatannya. Dan hampir setiap kelompok yang melakukan
pemberontakkan kepada penguasa yang telah berkuasa melainkan perbuatannya tersebut
akan mengakibatkan keburukkan yang lebih besar berbanding kebaikan yang berjaya ia
perolehi. Sebagaimana orang-orang di kota Madinah yang memberontak kepada Yazid,
seperti Ibnul Asy’ats di Iraq memberontak terhadap ‘Abdul Malik, Ibnul Muhallab di
Khurasan yang memberontak kepada putra (Abdul Malik), Abu Muslim, pengasas
kekuatan dinasti ‘Abbasiyyah - di Khurasaan yang memberontak kepada mereka
(khilafah Umawiyyah), dan orang-orang yang memberontak kepada al-Manshur di
Madinah dan di Bashrah, serta yang seumpama dengan mereka.

Hasil terakhir yang dapat diraih adalah: Mereka tewas dalam peperangan atau mereka
menang kemudian (tidak berapa lama kemudian) kekuasaan mereka pula lenyap, maka
tidak ada hasil (yang baik) bagi mereka. ‘Abdullah bin ‘Ali dan Abu Muslim, mereka
berdualah yang telah membunuh ramai orang namun keduanya (akhirnya) dibunuh oleh
Abu Ja’far al-Manshur.

Adapun Ahlul Harrah, Ibnul-Asy’ats, Ibnul Muhallab, dan yang lainnya maka mereka
tewas dan rakan-rakan mereka juga turut ditewaskan. Mereka tidak mampu menegakkan
agama; dan hasil peninggalan mereka pun tidak lagi kelihatan. Padahal Allah ta’ala
tidaklah memerintahkan dengan suatu perintah yang tidak menghasilkan kemaslahatan
(kebaikkan) sama ada kemaslahatan agama atau pun dunia, walaupun pelaku
pemberontakan tersebut termasuk wali-wali Allah yang bertaqwa dan tergolong
penduduk Syurga. Maka tidaklah mereka lebih baik dari ‘Ali, ‘Aisyah, Thalhah, az-
Zubair, dan yang selainnya. Walaupun demikian, Ahlus Sunnah tidak memuji peperangan
yang telah mereka lakukan, padahal kedudukan mereka lebih mulia di sisi Allah dan niat
mereka lebih baik daripada selain mereka. Demikian juga Ahlul Harrah, di antara mereka
banyak ahli ilmu dan ahlud-diin (orang-orang yang bertaqwa), demikian juga pengikut
Ibnul Asy’ats di dalam kalangan mereka ramai ulama’ dan ahli ibadah. Semoga Allah
mengampuni mereka semua.

Benar-benar telah dikatakan kepada asy-Sya’bi di zaman fitnah Ibnul Asy’ats, “Di
manakah engkau wahai ‘Aamir (asy-Sya’bi)?”. Maka beliau (asy-Sya’bi) berkata,
“Sebagaimana perkataan seorang penyair:
‫طْيُر‬
ِ ‫ت َأ‬
ُ ‫ن َفِكْد‬
ٌ ‫سا‬
َ ‫ت ِإْن‬
َ ‫صّو‬
َ ‫عَوى َو‬
َ ‫ب ِإْذ‬
ِ ‫ت ِبالّذْئ‬
ُ ‫س‬
ْ ‫سَتْأَن‬
ْ ‫ب َفا‬
ُ ‫عَوى الّذْئ‬
َ

“Serigala menggonggong maka aku pun merasa senang dengan serigala ketika ia
menggonggong.
Dan ketika aku mendengar suara seseorang maka hampir-hampir aku terbang (kerana
kegirangan)”.

Kami ditimpa fitnah, sedangkan kami bukanlah orang-orang yang baik lagi bertaqwa dan
bukan pula orang-orang fajir yang kuat (yang membabi buta mengikuti fitnah tersebut).

Al-Hasan al-Bashri pernah berkata, “Sesungguhnya kemunculan al-Hajjaj adalah


disebabkan dari azab Allah, maka janganlah kamu melawan azab Allah dengan tangan-
tangan kamu. Akan tetapi wajib bagi kamu untuk tunduk dan memohon dengan
merendah diri kerana sesungguhnya Allah telah berfirman:

“Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka
tidak tunduk kepada Rabb mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan
merendahkan diri.” (Surah al-Mukminun, 23: 76)

Thalq bin Habib berkata, “Lindungilah dirimu dari fitnah dengan ketaqwaan”. Maka
dikatakan kepadanya, “Simpulkanlah untuk kami apa itu ketaqwaan?” Beliau berkata,
“Iaitu engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah dengan
berharap rahmat Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan
cahaya dari Allah kerana takut akan azab Allah.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu
Abid Dunya)

Dahulunya, tokoh-tokoh umat Islam di ketika berlakunya fitnah, mereka melarang


pemberontakan kepada penguasa dan melarang dari peperangan. Sebagaimana yang
dilakukan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar, Sa’id bin al-Musayyib, ‘Ali bin al-Husain, dan
selainnya. Mereka melarang pemberontakan kepada Yazid di ketika peristiwa al-Harrah;
sebagaimana juga al-Hasan al-Bashri, Mujahid, dan selain mereka berdua melarang
pemberontakan di ketika berlakunya peristiwa fitnah Ibnul Asy’ats. Oleh kerana itu,
pegangan Ahlus Sunnah adalah dengan telah tetap untuk meninggalkan peperangan di
ketika berlakunya fitnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih lagi tsabit dari Nabi. Dan
kemudian mereka menyebutkan perkara ini dalam aqidah-aqidah mereka serta mereka
memerintahkan untuk bersabar di atas kezaliman para penguasa dan meninggalkan sikap
memerangi mereka walaupun banyak dari kalangan ulama’ dan ahli ibadah yang telah
berperang di ketika berlakunya fitnah. Dan hukum memerangi para bughat
(pemberontak), dan amar ma’ruf nahi mungkar serupa dengan hukum berperang di ketika
terjadinya fitnah, akan tetapi bukan di sini tempat penjelasannya secara panjang lebar.

Sesiapa yang meneliti hadis-hadis sahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berkaitan
perbahasan ini dan seluruhnya juga mengambil pelajaran sebagaimana yang dilakukan
oleh orang-orang yang berilmu, nescaya dia akan mengetahui bahawasanya apa yang
datang (perintah) di dalam hadis-hadis Nabi merupakan perkara yang terbaik. Oleh
kerana itu, ketika al-Husain ingin keluar bergabung dengan penduduk ‘Iraq dikala mereka
(penduduk ‘Iraq) mengirimkan banyak surat kepada beliau, maka para ulama’ dan ahli
ibadah seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Bakar bin Abdirrahman bin al-Harits bin
Hisyam mengisyaratkan kepada al-Husain supaya tidak pergi (menerima panggilan surat
tersebut) dan mereka benar-benar menjangkakan bahawasanya beliau akan terbunuh.
Sehingga ada sebahagian dari mereka berkata (kepada al-Husain):

“Aku serahkan engkau kepada Allah, wahai orang yang terbunuh.”, dan yang selainnya
juga berkata:

“Seandainya kalau bukan disebabkan (aku beriman akan adanya) asy-Syafa’at, sudah
tentu aku akan memegangmu dan menahanmu dari pergi.”

Mereka semua melakukan yang demikian ini dengan tujuan menasihati beliau dan
mencari kemaslahatannya serta juga kemaslahatan umat islam secara umum. Allah dan
Rasul-Nya hanyalah memerintahkan dengan kemaslahatan dan tidak memerintahkan
dengan kemafsadahan (keburukkan), akan tetapi pendapat seseorang terkadang benar dan
terkadang silap. Kemudian terbukti bahawa urusannya seperti yang dijangkakan oleh
mereka (iaitu akhirnya al-Husain terbunuh), dan tidak ada kemaslahatan yang diperolehi
dari pemberontakan al-Husain, sama ada maslahat untuk agama maupun dunia. Bahkan
orang-orang yang zalim lagi melampaui batas tersebut berjaya mengalahkan cucu
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sehingga akhirnya mereka pun membunuhnya di
dalam keadaan yang zalim dan mati syahid. Dan akibat pemberontakan al-Husain dan
terbunuhnya dia, timbullah keburukkan yang tidak akan terjadi sekiranya dia tetap
berdiam diri di negerinya. Cita-cita yang hendak beliau capai dari pemberontakan, iaitu
untuk mewujudkan kebaikan dan menjatuhkan keburukkan akhirnya sama sekali tidak
tercapai. Bahkan akibat pemberontakan dan terbunuhnya beliau, keburukkan semakin
bertambah dan sebaliknya kebaikan semakin berkurang. Dan tragedi ini menjadi
penyebab timbulnya mala-petaka yang amat besar. Peristiwa terbunuhnya al-Husain
menimbulkan fitnah sebagaimana terbunuhnya Utsman yang menjadi penyebab
timbulnya fitnah.

Ini semua menjelaskan bahawa syari’at yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam adalah untuk bersabar di atas kezaliman para penguasa dan meninggalkan
sikap memerangi serta memberontak kepada mereka. Ia adalah perkara yang terbaik bagi
para hamba di dalam kehidupan mereka (di dunia) dan di akhirat. Dan sesiapa yang
menyelisihi ketetapan ini sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, maka perbuatannya
tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan, malah mengakibatkan keburukkan. Oleh
sebab itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memuji al-Hasan (cucu beliau shallallahu
‘alaihi wa sallam) dengan sabdanya:

“Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin dan dengan kehadirannya, Allah akan
mendamaikan dua kelompok besar dari umat Islam.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)
Dan Nabi tidak memuji seseorang pun yang terlibat di dalam peperangan di ketika
terjadinya fitnah atau pemberontakan terhadap para penguasa atau pertembungan dengan
penguasa atau yang memisahkan diri dari jama’ah (kesatuan umat Islam).

Rujuk: Minhajus Sunnah an-Nabawiyyah, 4/313-317.


Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:22 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=4036312167238767652 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=4036312167238767652

Labels: Khawarij

Sunday, January 3, 2010

108 - Koreksi Ke Atas Dr. Yusuf al-Qaradhawi: Bab Bermawaddah


(Berkasih-sayang) Dengan Yahudi!
Koreksi Ke Atas Dr. Yusuf al-Qaradhawi: Bab Bermawaddah (Berkasih-sayang)
Dengan Yahudi!

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Telah mula sampai ke pengetahuan umum dan tersebar dengan meluas beberapa
perkataan yang penuh syubhat di mana mereka menyatakan bolehnya bersahabat (Wala’)
dengan Yahudi, Nashrani dan Kuffar. Bahkan dianjurkan untuk berkasih-sayang
(mawaddah) terhadap mereka. Dan peperangan yang berlaku di antara umat Islam dengan
Yahudi itu bukan disebabkan oleh pertembungan aqidah, tetapi adalah kerana perebutan
tanah. Sehingga lebih parah, jihad offensif dinafikan kewujudannya di dalam Syari'at
yang mulia ini.

Berikut dinukil perkataan-perkataan yang dimaksudkan. Dari Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

‫ بمواكلتهم ومعاهدتهم وحسن معاشرتهم‬- ‫ أي أهل الكتاب‬- ‫وقد شرعت لنا موادتهم‬

“Dan telah disyari’atkan bagi kita untuk berkasih-sayang dengan mereka – iaitu Ahli
Kitab – dengan cara saling mempercayai, mengadakan perjanjian dengan mereka, dan
berbuat baik bersama mereka”. (Dinukil melalui perantaraan kitab al-I’laam bin-Naqdi
Kitaab al-Halaal wal-Haraam fil-Islaam oleh asy-Syaikh Dr. Sholeh Fauzan al-Fauzaan,
m/s. 5, Maktabah al-Misykah. Boleh juga dirujuk di website beliau: alfawzan.ws. Perkara
ini juga turut diberitakan oleh Web EraMuslim: Eramuslim.net)
Dr. Yusuf al-Qaradhawi berhujjah dengan ayat:

َ ‫طي‬
‫ن‬ ِ‫س‬ِ ‫ب اْلُمْق‬
ّ ‫ح‬
ِ ‫ل ُي‬
َّ ‫ن ا‬
ّ ‫طوا ِإَلْيِهْم ِإ‬
ُ‫س‬ِ ‫ن َتَبّروُهْم َوُتْق‬
ْ ‫ن ِدَياِرُكْم َأ‬
ْ ‫جوُكْم ِم‬
ُ ‫خِر‬
ْ ‫ن َوَلْم ُي‬
ِ ‫ن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الّدي‬
َ ‫ن اّلِذي‬
ِ‫ع‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫ل َيْنَهاُكُم ا‬

Terjemahan: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari
negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Surah al-
Mumtahanah, 60: 8)

Penjelasan/Koreksi (Pembaikan):

Dalam ayat ini (Surah al-Mumtahanah, 60: 8) terdapat petunjuk untuk berbuat kebaikan
kepada orang-orang yang dimaksudkan (dari orang-orang kafir). Perlu kita fahami
perbezaan di antara kalimah al-Birr dengan al-Mawaddah.

Al-Mawaddah adalah al-Hubb (rasa cinta) sebagaimana yang tertera di dalam Lisanul
‘Arab, 1/247 dan al-Qamuss serta buku-buku bahasa ‘Arab lainnya. Sedangkan al-Birr
bermaksud ash-Shillah (penghubung), tidak derhaka serta berbuat kebaikan/ihsan,
sebagaimana yang disebutkan di dalam Lisanul ‘Arab, 1/371 dan al-Qamuss.

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah menjelaskan:

‫ثم البر والصلة والحسان ل يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى ل تجد قوما يؤمنون بال واليوم‬
‫الخر يوادون من حاد ال ورسوله الية فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل وال أعلم‬

Terjemahan: Bahawasanya al-Birr (melakukan kebaikan). Ash-Shillah (menjalinkan


hubungan), dan al-Ihsan (berbuat kebaikan) tidak menuntut diwujudkan adanya sikap
saling mencintai dan berkasih-sayang, kerana perkara ini terlarang di dalam al-Qur’an
sebagaimana firman-Nya: Kamu tidak akan menemui sesuatu kaum yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah
dan Rasul-Nya... Sesungguhnya ayat ini berlaku umum sama ada untuk setiap yang
bertindak memerangi atau pun tidak memerangi. Wallahu a’lam. (Rujuk: al-Hafiz Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhari, 5/233, pada Syarah hadis no.
2475)

Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata:

،‫فالقرآن ل يناديهم إل بـ )يا أهل الكتاب( و)يا أيها الذين أوتوا الكتاب( يشير بهذا إلى أنهم في الصل أهل دين سماوي‬
‫ تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث ال به أنبياءه جميعا‬،‫فبينهم وبين المسلمين رحم وقربى‬
Terjemahan: al-Qur’an tidak memanggil mereka melainkan dengan lafaz “Yaa ahlal
Kitab” (Wahai Ahli Kitab) atau “Yaa ayyuhal ladzinina uutul Kitaab” (Wahai orang-
orang yang diberi kitab). Dengan bentuk lafaz seperti ini al-Qur’an menunjukkan
bahawa secara asasnya mereka adalah agama samawi. Maka, di antara Ahli Kitab dan
umat Islam mereka dihubungkan oleh hbungan rahim dan kekeluargaan. Perkara ini
dapat dilihat di dalam dasar-dasar agama yang satu, setiap nabi telah diutus oleh Allah.
(Rujuk: al-Halal wal Haram, m/s. 327. Juga di dalam fatwanya: Web Rasmi al-
Qaradhawi: qaradawi.net.)

Penjelasan/Koreksi:

1 – Apabila Allah memanggil mereka dengan lafaz “Yaa ahlal Kitab” (Wahai Ahli Kitab)
atau “Yaa ayyuhal ladzinina uutul Kitaab” (Wahai orang-orang yang diberi kitab), ini
tidaklah menunjukkan adanya syari’at atau tuntutan rasa cinta dan kasih-sayang di antara
umat Islam dengan ahli kitab atau orang kafir.

2 – Bahkan dengan turunnya al-Qur’an, ini menunjukkan bahawa seluruh syari’at dari
agama sebelumnya telah dinasakh (dihapuskan/dimansuhkan). Dan Allah Subhanahu wa
Ta’ala telah berfirman:

َ ‫سِري‬
‫ن‬ ِ ‫خا‬
َ ‫ن اْل‬
َ ‫خَرِة ِم‬
ِ ‫ل ِمْنُه َوُهَو ِفي ال‬
َ ‫ن ُيْقَب‬
ْ ‫سلِم ِديًنا َفَل‬
ْ ‫غْيَر ال‬
َ ‫ن َيْبَتِغ‬
ْ ‫َوَم‬

Terjemahan: Sesiapa yang mencari agama selain dari Islam, maka sekali-kali agama itu
tidak akan diterima, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. (Surah Ali
‘Imran, 3: 85) - Rujuk juga Surah al-Ma’idah, 5: 48.

3 – Jika kita perhatikan, lafaz panggilan “Yaa ahlal Kitab” (Wahai Ahli Kitab) di dalam
al-Qur’an, ia turut digunakan dalam konteks celaan. Ini boleh dilihat pada ayat Surah Ali
‘Imran, 3: 70 dan 3: 71.

4 – Cara beliau (al-Qaradhawi) menafsirkan lafaz ayat tersebut juga tidak menepati
konteks penafsiran para salaf. Jika bentuk penafsiran beliau yang seperti itu adalah
daripada para salaf, maka beliau perlu membawakan bukti-buktinya.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata lagi:

‫إن السلم أباح للمسلم التزوج من أهل الكتاب والحياة الزوجية يجب أن تقوم على السكون النفسي والمودة والرحمة‬
‫كما دل على ذلك القران في قوله‬

Terjemahan: Sesungguhnya Islam membolehkan setiap umatnya untuk berkahwin


dengan Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani). Kehidupan suami/isteri perlu dibina di atas
sakinah, mawaddah dan rahmah (ketenangan jiwa dan rasa saling cinta mencintai),
sebagaimana yang ditunjukkan di dalam al-Qur’an:

َ ‫شُرو‬
‫ن‬ ِ ‫شٌر َتْنَت‬
َ ‫ب ُثّم ِإَذا َأْنُتْم َب‬
ٍ ‫ن ُتَرا‬
ْ ‫خَلَقُكْم ِم‬
َ ‫ن‬
ْ ‫َوِمنْ آَياِتِه َأ‬

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan


untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (Surah ar-Ruum 30:
21)

‫وهذا يدل على أن مودة المسلم لغير المسلم ل حرج عليه‬

Ini menunjukkan bahawa mahabbah (perasaan cinta) seseorang Muslim terhadap bukan
muslim (orang kafir) bukanlah suatu kesalahan. Bagaimana mungkin seseorang suami
tidak mencintai seseorang isterinya dari Ahli Kitab? Bagaimana mungkin seseorang
anak tidak mencintai datuk dan nenek serta adik-beradiknya apabila ibunya seorang
yang kafir dzimmi? (Rujuk: Ghairul Muslimin fil ‘Aalamil Islam, m/s. 68. Ahmad B.
Muhammad al-‘Udaini, Raf’al Litsam ‘An Mukhalafah al-Qaradhawi li Syari’atil Islam,
m/s. 36-37, Cet. 2, Darul Atsar)

Juga beliau berkata di dalam Kitab al-Halal wal Haram:

‫ كيف يتحقق البر والمودة وحسن العشرة‬:‫ وهو‬،‫ أو يتردد على بعض اللسنة‬،‫ولعل سؤال يجول في بعض الخواطر‬
َ‫ن آَمُنوا ل‬
َ ‫ "َيا َأّيَها اّلِذي‬:‫ والقرآن نفسه ينهى عن موادة الكفار واتخاذهم أولياء وحلفاء في مثل قوله‬،‫مع غير المسلمين‬
*‫ن‬ َ ‫ظاِلِمي‬
ّ ‫ل َيْهِدي اْلَقْوَم ال‬
َ ‫ل‬
َ ‫نا‬
ّ ‫ض َوَمن َيَتَوّلُهم ّمْنُكْم َفِإّنُه ِمْنُهْم ِإ‬ٍ ‫ضُهْم َأْوِلَياُء َبْع‬
ُ ‫صاَرى َأْوِلَياَء َبْع‬
َ ‫خُذوا اْلَيُهوَد َوالّن‬
ِ ‫َتّت‬
51،52:‫صيَبَنا َداِئَرٌة" )المائدة‬ ِ ‫شى َأن ُت‬ َ‫خ‬ْ ‫ن َن‬
َ ‫ن ِفيِهْم َيُقوُلو‬
َ ‫عو‬ُ ‫ساِر‬
َ ‫ض ُي‬
ٌ ‫ن ِفي ُقُلوِبِهم ّمَر‬ َ ‫)َفَتَرى اّلِذي‬.

Terjemahan: Mungkin terdapat di antara kita yang ingin bertanya dan menjadi bualan
(bantahan) dari sebahagian pihak: “Bagaimana mungkin dapat diwujudkan suatu
kebaikan (hubungan), kasih-sayang dan pergaulan yang harmoni dengan golongan
bukan Islam, di mana al-Qur’an sendiri dengan tegas telah melarang untuk berkasih-
sayang dan bersahabat dengan orang-orang kafir, sebagaimana dinyatakan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi


dan Nashara sebagai pemimpin bagimu, sebahagian terhadap sebahagiannya yang lain.
Sesiapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia tergolong ke dalam
kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya itu ada
penyakit, mereka bersegera pergi kepada mereka.” (Surah al-Ma’idah: 51-52)
‫ ولو فهمت هكذا لناقضت اليات‬.‫ ول تشمل كل يهودي أو نصراني أو كافر‬،‫إن هذه اليات ليست على إطلقها‬
،‫ والتي أباحت مصاهرة أهل الكتاب‬،‫ التي شرعت موادة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا‬،‫والنصوص الخرى‬
‫ وقال تعالى في‬.(21:‫حَمًة" )الروم‬
ْ ‫ل َبْيَنُكم ّمَوّدًة َوَر‬
َ ‫جَع‬
َ ‫ "َو‬:‫واتخاذ زوجة كتابية مع قوله تعالى في الزوجية وآثارها‬
82 :‫صاَرى" )المائدة‬ َ ‫ن َقاُلوا ِإّنا َن‬
َ ‫ن آَمُنوا اّلِذي‬
َ ‫ن َأْقَرَبُهم ّمَوّدًة ّلّلِذي‬
ّ ‫جَد‬
ِ ‫ "َوَلَت‬:‫)النصارى‬.

Terjemahan: “Bahawa sesungguhnya ayat ini (Surah al-Ma’idah, 5: 51-52) tidak


bersifat mutlak (untuk menunjukkan larangan berkasih-sayang dan bersahabat (wala’)
dengan setiap orang dari kalangan Yahudi, Nashrani, atau pun kafir lainnya). Sekiranya
kita memahaminya dengan konteks seperti itu, pasti kita akan melihat ayat-ayat ini
saling bercanggah yang mana terdapat ayat-ayat yang menyarankan supaya dijalinkan
hubungan saling kasih-mengasihi dan berkelakuan baik di antara setiap penganut
agama. Selain itu, di dalam agama ini turut dibenarkan menikahi ahli kitab sebagaimana
ayat-ayat al-Qur’an yang di antaranya: “bagi melahirkan rasa kasih-sayang di antara
kamu” (Surah ar-Ruum, 30: 21) dan Allah berfirman: “Dan sesungguhnya kamu dapat
melihat bahawa yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman
ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”.”.” (Rujuk:
Web Rasmi al-Qaradhawi, qaradawi.net, Juga: Kitab al-Halal wal-Haram –
qaradawi.net)

Penjelasan/Koreksi:

1 – Penggunaan ayat tersebut (Surah ar-Ruum, 30: 21) untuk menyokong bolehnya
melahirkan rasa cinta (mahabbah) terhadap ahli kitab (atau orang kafir lainnya) adalah
batil. Ini adalah kerana bentuk penafsiran seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para
salaf ridhwanullah ‘Alaihim. Bahkan, tidak ada imam dan ahli fiqh di era generasi awal
(para salaf) yang menggunakan ayat tersebut untuk membolehkan mencintai ahli kitab
(serta orang kafir lainnya secara umum).

2 – Cinta dapat dibahagikan kepada dua bentuk. Iaitu cinta yang yang berlaku secara
tabi’i (natural) dan cinta secara Syar’i (anjuran agama).

Cinta tabi’i adalah sebagaimana saling mencintai (mengasihi) kepada ayah, anak, adik-
beradik, isteri, datuk/nenek, pak cik/ mak cik, atau yang seumpamanya (dari kalangan
ahli keluarga). Bentuk cinta seperti ini berlaku secara umum kepada setiap manusia.
Perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala:

َ ‫عَلُم ِباْلُمْهَتِدي‬
‫ن‬ ْ ‫شاُء َوُهَو َأ‬
َ ‫ن َي‬
ْ ‫ل َيْهِدي َم‬
َّ ‫ن ا‬
ّ ‫ت َوَلِك‬
َ ‫حَبْب‬
ْ ‫ن َأ‬
ْ ‫ك ل َتْهِدي َم‬
َ ‫ِإّن‬

Terjemahan: “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang
yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.”
(Surah al-Qashash, 28: 56)
Ayat ini turun berkaitan dengan pak cik Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, iaitu
Abu Tholib. Dia dahulu banyak membela dan membantu Nabi semasa hayatnya. Nabi
sangat menyayangi beliau (Abu Tholib).

Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata:

Namun, rasa sayang tersebut hanyalah rasa sayang yang lahir dari jiwa kemanusiaan
(secara tabi’i/natural), bukan rasa sayang yang bersifat syar’i (tuntutan agama). Ketika
Abu Tholib di dalam sakaratul maut dan hendak dicabut nyawanya, Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengajaknya untuk beriman dan masuk ke dalam agama
Islam. Namun, Abu Tholib tetap berpegang kepada kekufuran. (Rujuk: al-Hafiz Ibnu
Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, 6/246)

3 – Ada pun kasih-sayang atas dasar agama, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala telah
menjelaskan melalui firman-Nya:

‫خَواَنُهْم َأْو‬
ْ ‫سوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإ‬ُ ‫ل َوَر‬ َّ ‫حاّد ا‬
َ ‫ن‬ْ ‫ن َم‬َ ‫خِر ُيَواّدو‬ ِ ‫ل َواْلَيْوِم ال‬
ِّ ‫ن ِبا‬َ ‫جُد َقْوًما ُيْؤِمُنو‬ِ ‫ل َت‬
َ‫ض‬
‫ي‬ ِ ‫ن ِفيَها َر‬َ ‫خاِلِدي‬
َ ‫حِتَها الْنَهاُر‬ ْ ‫ن َت‬ْ ‫جِري ِم‬ ْ ‫ت َت‬
ٍ ‫جّنا‬َ ‫خُلُهْم‬
ِ ‫ح ِمْنُه َوُيْد‬ ٍ ‫ن َوَأّيَدُهْم ِبُرو‬
َ ‫ب ِفي ُقُلوِبِهُم اليَما‬ َ ‫ك َكَت‬َ ‫شيَرَتُهْم ُأوَلِئ‬
ِ‫ع‬ َ
َ ‫حو‬
‫ن‬ ُ ‫ل ُهُم اْلُمْفِل‬ِّ ‫ب ا‬
َ ‫حْز‬ ِ ‫ن‬ ّ ‫ل َأل ِإ‬ِّ ‫ب ا‬
ُ ‫حْز‬ِ ‫ك‬ َ ‫عْنُه ُأوَلِئ‬
َ ‫ضوا‬ ُ ‫عْنُهْم َوَر‬ َ ‫ل‬ ُّ ‫ا‬

Terjemahan: “Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah
dan hari akhir, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Allah
dan Rasul-Nya, sekali pun orang-orang tersebut merupakan bapak-bapak, atau anak-anak,
atau saudara-saudara, atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah
memahatkan keimanan di dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan
pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam Syurga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redha
terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka
itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahawa sesungguhnya Hizbullah (golongan Allah) itu
adalah golongan yang beruntung.” (Surah al-Mujadilah, 58: 22)

Ayat-ayat yang memiliki makna yang sama dengan ayat ini amat banyak. Dan perlu kita
ketahui bahawa para ulama salaf yang membolehkan pernikahan seseorang muslim
(lelaki Islam) dengan wanita ahli kitab tetap mengharamkan mencintai orang-orang
bukan Islam (kafir). Dan mereka tidak berdalilkan dengan dalil bolehnya berkahwin
dengan wanita ahli kitab sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya saling berkasih-
sayang dengan orang kafir.

4 – Sekiranya kita mahu menerima kaedah al-Qaradhawi dalam penggunaan ayat tersebut
untuk mencintai isteri dari kalangan ahli kitab, maka dalil tersebut merujuk kepada
pengkhususan perbuatan seseorang suami (Muslim) mencintai isterinya dari ahli kitab
sahaja. Dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang umum untuk membolehkan
melahirkan rasa cinta (secara syar’i) kepada orang kafir lainnya. Kerana di sana terdapat
dalil yang telah sedia umum sebagaimana Surah al-Mujadilah, 58: 22 yang melarang rasa
cinta secara syar’i kepada orang-orang kafir seluruhnya.

5 – Islam hanya membenarkan seseorang lelaki dari umat Islam untuk menikahi wanita
dari ahli kitab. Dan tidak membenarkan sebaliknya, iaitu tidak membenarkan seseorang
wanita dari umat Islam berkahwin dengan seseorang lelaki dari kalangan ahli kitab.

Di antara hikmahnya adalah supaya seseorang Muslim (lelaki beriman) sebagai seorang
ketua keluarga akan dapat mengajak wanita tersebut kepada hidayah. Dan Allah tidak
membenarkan seseorang wanita (umat Islam) untuk berkahwin dengan lelaki dari ahli
kitab supaya perkara tersebut tidak menyebabkan ketundukkan wanita tersebut kepada
lelaki dan agama lelaki ahli kitab.

6 – Kemudiannya, al-Qaradhawi bukan setakat menyarankan mewujudkan rasa cinta


kepada Nashara (atau ahli Kitab), bahkan merujuk kepada orang kafir secara umum.
Berikut perkataan beliau (al-Qaradhawi):

‫وهذا يدل على أن مودة المسلم لغير المسلم ل حرج عليه‬

Ini menunjukkan bahawa mahabbah (perasaan cinta) seseorang Muslim terhadap bukan
muslim (orang kafir) bukanlah suatu kesalahan.

Maka, ini sama sekali begitu jelas kebatilannya dan tidak dapat diterima.

7 – Berkenaan ayat (maksudnya):

“Dan sesungguhnya kamu dapat lihat bahawa yang paling dekat persahabatannya dengan
orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini
orang Nasrani”.” (Surah al-Ma’idah, 5: 82)

Secara umumnya, dari zahir ayat ini kita dapat memahami bahawa orang yang paling
dekat (mencintai) terhadap umat Islam adalah Nashara (Kristian) berbanding orang-orang
kafir lainnya.

Namun, tidak sekali-kali ayat ini menunjukkan sebaliknya, iaitu dibolehkan membalas
atau saling mencintai kembali kepada orang-orang Kristian. Ayat ini sama sekali tidak
menuntut seseorang Muslim untuk mencintai mereka yang telah membesarkan
(mengagungkan) salib, mempertuhankan Nabi ‘Isa, mengimani al-Masih sebagai Anak
Allah, serta pelbagai jenis kesyirikkan dan kekufuran lainnya. Apatah lagi sekiranya ayat
ini digunakan untuk mewujudkan perasaan saling mencintai di antara umat Islam dengan
orang-orang kafir.

8 – Ayat 82 dari surah al-Ma’idah ini perlu dilihat bagaimanakah Asbab an-Nuzulnya,
sekaligus menjadi petunjuk di dalam memahaminya (dan menafsirkannya).
Sa’id B. Jubair, as-Suddi dan selainnya menjelaskan bahawa ayat ini turun mengenai
delegasi (utusan) yang diutus oleh an-Najasyi (raja Habsyah) kepada Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam untuk mendengarkan ucapannya dan melihat sifat-sifatnya. Ketika
mereka melihatnya (melihat Nabi) dan beliau membacakan al-Qur’an di hadapan mereka
(para delegasi), maka mereka pun masuk Islam, menangis dan menjadi khusyu’.
Kemudian mereka kembali kepada an-Najasyi dan mengkhabarkan berkenaan apa yang
mereka alami/saksikan.

Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan berkenaan ayat: “Dan sesungguhnya kamu dapat lihat
bahawa yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah
orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”.” (Surah al-
Ma’idah, 5: 82):

‫ وما ذاك إل‬،‫ فيهم مودة للسلم وأهله في الجملة‬،‫ الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله‬:‫أي‬
‫ن اّتَبُعوُه َرْأَفًة‬
َ ‫ب اّلِذي‬
ِ ‫جَعْلَنا ِفي ُقُلو‬
َ ‫ } َو‬:‫ كما قال تعالى‬،‫ إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة‬،‫لما في قلوبهم‬
‫عا‬
ً ‫( القتال مشرو‬1) ‫ وليس‬.‫ من ضربك على خدك اليمن فأدر له خدك اليسر‬:‫[ وفي كتابهم‬27 :‫حَمًة { ]الحديد‬ ْ ‫َوَر‬
‫في ملتهم‬

Terjemahan: Maksudnya yakni orang-orang yang mengaku bahawa mereka adalah


Nashrani dari pengikut al-Masih (‘Isa) dan menjadikan Injil sebagai petunjuk/pegangan.
Mereka memiliki rasa simpati pada Islam dan penganutnya secara umum. Perkara
tersebut itdaklah berlaku melainkan disebabkan hati mereka yang penuh dengan
kelembutan dan rasa santun, kerana mereka mengikuti agama al-Masih. Ini adalah
sebagaimana firman Allah (maksudnya):

“Dan Kami jadikan dalam hati mereka orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan
kasih-sayang.” Di dalam kitab mereka disebutkan: “Jika ditampar pipi kananmu, maka
berikanlah pipi kirimu.” Dan perang tidak disyari’atkan di dalam agama mereka. (Rujuk:
al-Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, 3/167)

Demikianlah sifat kaum Nashara yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Iaitu dari
kalangan Nashara yang bersedia memeluk Islam.

Di antara lain, turut dijelaskan oleh al-Hafiz Ibnu Katsir berkenaan Nashara yang
dimaksudkan tersebut adalah:

1 – Golongan Nashara yang tidak menyombongkan diri.

2 – Yang tekun beribadah, taat kepada Injil, berilmu, dan tawadhu’.

3 – Apabila mereka mendengar al-Qur’an dibacakan, mereka insaf. Iaitu mereka beriman
dengan al-Qur’an.

Dan al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan (menyimpulkan):


‫]وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله ]عز وجل‬

َ ‫ل َثَمًنا َقِليل ُأوَلِئ‬


‫ك‬ ِّ ‫ت ا‬
ِ ‫ن ِبآَيا‬
َ ‫شَتُرو‬
ْ ‫ل ] ل َي‬
ِّ ‫ن‬
َ ‫شِعي‬
ِ ‫خا‬
َ ‫ل ِإَلْيِهْم‬
َ ‫ل ِإَلْيُكْم َوَما ُأنز‬
َ ‫ل َوَما ُأنز‬ِّ ‫ن ِبا‬
ُ ‫ن ُيْؤِم‬
ْ ‫ب َلَم‬ِ ‫ل اْلِكَتا‬
ِ ‫ن َأْه‬
ْ ‫ن ِم‬ّ ‫َوِإ‬
ِ ‫سا‬
‫ب‬ َ‫ح‬ ِ ‫سِريُع اْل‬ َ ‫ل‬ َّ ‫ن ا‬
ّ ‫عْنَد َرّبِهْم ِإ‬
ِ ‫جُرُهْم‬ْ ‫]َلُهْم َأ‬

‫وهم الذين قال ال فيهم‬

*‫ن‬َ ‫سِلِمي‬
ْ ‫ن َقْبِلِه ُم‬
ْ ‫ن َرّبَنا ِإّنا ُكّنا ِم‬
ْ ‫ق ِم‬
ّ‫ح‬ َ ‫عَلْيِهْم َقاُلوا آَمّنا ِبهِ ِإّنُه اْل‬
َ ‫ن * َوِإَذا ُيْتَلى‬َ ‫ن َقْبِلِه ُهْم ِبِه ُيْؤِمُنو‬
ْ ‫ب ِم‬ َ ‫ن آَتْيَناُهُم اْلِكَتا‬َ ‫اّلِذي‬
‫ضوا‬
ُ ‫عَر‬ ْ ‫سِمُعوا الّلْغَو َأ‬ َ ‫ن * َوِإَذا‬ َ ‫سّيَئَة َوِمّما َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقو‬ ّ ‫سَنِة ال‬
َ‫ح‬َ ‫ن ِباْل‬
َ ‫صَبُروا َوَيْدَرُءو‬ َ ‫ن ِبَما‬ ِ ‫جَرُهْم َمّرَتْي‬ ْ ‫ن َأ‬َ ‫ك ُيْؤَتْو‬َ ‫ُأوَلِئ‬
َ ‫جاِهِلي‬
‫ن‬ َ ‫ إلى قوله } ل َنْبَتِغي اْل‬- ‫عَلْيُكْم‬ َ ‫سلٌم‬َ ‫عَماُلُكْم‬ ْ ‫عَماُلَنا َوَلُكْم َأ‬ْ ‫} عَْنُه َوَقاُلوا َلَنا َأ‬

Golongan kaum Nashrani inilah yang disebutkan di dalam firman-Nya ‘Azza wa Jalla
(maksudknya):

“Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan
kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang
mereka merendahkan hati (tunduk/patuh) kepada Allah.” (Surah Ali ‘Imran, 3: 199).

Mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya


(maksudnya):

“Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka al-Kitab sebelum al-Qur’an,
mereka beriman (pula) dengan al-Qur’an itu. Dan apabila dibacakan (al-Qur’an itu)
kepada mereka, mereka berkata: “Kami beriman kepadanya; sesungguhnya; al-Qur’an itu
adalah kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
yang membenarkan(nya). Mereka itu diberi pahala dua kali ganda disebabkan kesabaran
mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebahagian dari apa yang
telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar
perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata:
“Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami
tidak mahu bergaul dengan orang-orang yang jahil.” (Surah al-Qasasha, 28: 52-55).
(Rujuk: al-Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, 3/167-168)

Demikianlah sifat Kaum Nashara yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Dan
bukanlah merujuk secara umum kepada seluruh Nashara (Kristian) yang ada, apatah lagi
mahu diperluaskan kepada orang-orang kafir secara umum.

Dan sekaligus, ini menyanggah perkataan (pendapat) al-Qaradhawi berikut:

:‫ فقد وضعهم القرآن موضعا قريبا من قلوب المسلمين فقال‬،‫ أما النصارى منهم خاصة‬.‫هذا في أهل الكتاب عامة‬
‫ ذلك بأن منهم قسسين ورهبانا وأنهم ل يستكبرون( سورة‬،‫ إنا نصارى‬:‫)ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا‬
82:‫المائدة‬
“Perkara ini berlaku untuk Ahli Kitab secara umum (merujuk Surah al-Ma’idah, 5: 5).
Manakala untuk orang Nashara, secara khusus di dalam al-Qur’an Allah telah
meletakkan mereka pada suatu kedudukan yang dekat dengan umat Islam. Allah
berfirman: (Merujuk kepada Surah al-Ma’idah, 5: 82).” (Rujuk: al-Halal wal Haram,
m/s. 328)

Sebagaimana yang telah dijelaskan, ia bukanlah merujuk kepada Nashara secara


keseluruhan.

Kemudiannya Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata lagi di dalam Kitabnya, al-Halal wal
Haram:

‫ فل يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم ومظاهرتهم‬،‫ محاربين للمسلمين‬،‫إنما جاءت تلك اليات في قوم معادين للسلم‬
‫ وحلفاء يتقرب إليهم على حساب جماعته وملته‬،‫ واتخاذهم بطانة يفضي إليهم بالسرار‬-‫وهو معنى الموالة‬-

Terjemahan: Bahawasanya ayat-ayat tersebut (seperti Surah al-Ma’idah, 5: 51-52) di


atas ditujukan untuk orang-orang yang menentang Islam dan yang memerangi kaum
muslimin. Maka, dalam keadaan seperti ini, tidak halal bagi setiap Muslim untuk
membantu mereka dan mengadakan perjanjian dengan mereka. Demikianlah
pengertian/makna al-Muwalaah (berkasih-sayang dan bersahabat baik) dengan orang-
orang kafir di mana dilarang ber-muwalaah dengan mereka yang boleh mengakibatkan
mereka mengetahui rahsia-rahsia kita serta (dilarang) menjadikan mereka sekutu
(teman) yang memiliki agenda tersembunyi untuk jama’ah (kumpulan) dan agamanya.
(al-Halal wal-Haram, m/s. 330)

Penjelasan/Koreksi:

1 – Dr. Yusuf al-Qaradhawi perlu membawakan fakta-fakta yang ilmiyah bahawa ayat-
ayat tersebut adalah merujuk secara khusus kepada orang-orang yang menentang Islam
dan memerangi kaum muslimin.

2 – Kerana, sebagaimana yang telah dijelaskan (di atas pada penjelasan/bantahan awal):

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah menjelaskan:

‫ثم البر والصلة والحسان ل يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى ل تجد قوما يؤمنون بال واليوم‬
‫الخر يوادون من حاد ال ورسوله الية فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل وال أعلم‬

Terjemahan: Bahawasanya al-Birr (melakukan kebaikan). Ash-Shillah (menjalinkan


hubungan), dan al-Ihsan (berbuat kebaikan) tidak menuntut diwujudkan adanya sikap
saling mencintai dan berkasih-sayang, kerana perkara ini terlarang di dalam al-Qur’an
sebagaimana firman-Nya: Kamu tidak akan menemui sesuatu kaum yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah
dan Rasul-Nya... Sesungguhnya ayat ini berlaku umum sama ada untuk setiap yang
bertindak memerangi atau pun tidak memerangi. Wallahu a’lam. (Rujuk: al-Hafiz Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhari, 5/233, pada Syarah hadis no.
2475)

3 – Imam al-Qurthubi rahimahullah ketika menjelaskan tentang Surah al-Mumtahanah,


beliau berkata:

‫السورة أصل في النهي عن موالة الكفار‬

Terjemahan: Surah (al-Mumtahanah) ini adalah prinsip asas di dalam larangan ber-
muwalaah (berkasih-sayang dan bersahabat baik) kepada orang-orang kafir. (Rujuk: al-
Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an, 18/52)

4 – al-Hafiz Ibnu Katsir berkata ketika menjelaskan Surah Ali ‘Imran, 3: 28:

‫سّرون إليهم بالمودة من دون‬


ِ ‫ وأن يتخذوهم أولياء ُي‬،‫ عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين‬،‫ تبارك وتعالى‬،‫نهى ال‬
‫المؤمنين‬

Terjemahan: Allah melarang hamba-Nya yang beriman untuk mencintai orang-orang


kafir dan melarang juga menjadikan mereka sebagai wali-wali (penolong) yang dicintai
dari selain orang-orang yang beriman. (Rujuk: al-Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an
al-‘Adzim, 2/30)

5 – Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata:

‫فيه النهي للمؤمنين عن موالة الكفار لسبب من السباب‬

Terjemahan: Dalam firman Allah tersebut mengandungi larangan untuk mencintai


(muwalaah) orang-orang kafir di atas beberapa sebab. (asy-Syaukani, Fathul Qodir,
1/500)

6 – Samahatusy Syaikh ‘Abdul ‘Aziz B. Bazz rahimahullah (Mufti Saudi ‘Arabia pada
masanya) berkata:

‫قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر‬
‫المشركين وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء كما أخبر ال سبحانه في كتابه المبين الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه‬
‫ أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين‬،‫ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد‬

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz B. Bazz menyebutkan sejumlah ayat yang berkaitan, lalu
menjelaskan lagi:

‫ واليات في هذا المعنى كثيرة وهي تدل دللة صريحة على وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر‬،‫الية‬
‫المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بال وحده وتدل أيضا على تحريم مودتهم وموالتهم وذلك يعني بغضهم‬
‫والحذر من مكائدهم وما ذاك إل لكفرهم بال وعدائهم لدينه ومعاداتهم لوليائه وكيدهم للسلم وأهله‬

Terjemahan: Dan al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma kaum muslimin telah menunjukkan
bahawa wajib bagi umat Islam untuk memusuhi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi,
Nashara, dan seluruh orang-orang musyrik. Dan hendaklah mereka sentiasa berhati-hati
supaya tidak mencintai mereka dan menjadikannya sebagai wali (pemimpin/penolong)
sebagaimana yang telah Allah jelaskan (maksudnya):

“Yang tidak datang kepadanya (al-Qur’an) kebatilan sama ada dari depan mahu pun dari
belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”
(Surah Fushilat, 41: 42)

Bahawasanya orang-orang Yahudi dan musyrikin adalah golongan yang paling


memusuhi orang-orang mukmin.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz B. Bazz menyebutkan sejumlah ayat yang berkaitan, lalu
menjelaskan lagi:

Banyak sekali ayat-ayat yang sama makna dengan ayat-ayat yang disebutkan ini. Ayat-
ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa wajibnya membenci dan memusuhi
orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nashara, dan orang-orang musyrik, sehinggalah
mereka beriman kepada Allah. Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan haramnya mencintai
(bermawaddah) dan berkasih-sayang (muwalaah) terhadap mereka. Membenci mereka
dan berhati-hati dari tipu daya mereka itu tidaklah lain melainkan kerana kekufuran
mereka kepada Allah dan permusuhannya terhadap agama dan para wali-Nya, serta tipu
daya mereka terhadap Islam dan para penganutnya.” (Rujuk: ‘Abdul ‘Aziz B. Bazz,
Majmu’ Fatawa wa Maqolaat, 2/178. Rujuk: Web Rasmi Syaikh Ibnu Bazz: binbaz.org.
Rujuk: Dorar.net)

7 – Secara umumnya pada masa ini, Yahudi dan Nashara amat memusuhi umat Islam dan
sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan umat Islam melalui pelbagai cara. Sama
ada melalui tindakan ketenteraan (fizikal) mahu pun serangan pemikiran.

Sebagai mengakhiri tulisan ini, berikut disertakan betapa beliau (al-Qaradhawi) mengajak
orang-orang kafir kepada persaudaraan dan bersedia menyambutnya dengan baik.
Sehingga beliau sanggup menafikan adanya jihad offensif, dan mengatakan bahawa jihad
hanya bertujuan untuk bertahan sahaja.

Berikut perkataan-perkataan beliau (al-Qaradhawi):

‫ بشرط أن ل تؤكل حقوقنا ول تغتصب ديارنا إذا كان الحوار السلمي‬، ‫نحن ندعو إلى السلم بل كلل أو ملل‬
‫ وإذا كان يهدف إلى الخوة فنحن نرحب بالخوة‬، ‫ل به‬ً ‫ل وسه‬ً ‫المسيحي يهدف إلى السلم فاه‬

Terjemahan: Kami menyeru kepada perdamaian tanpa penat dan bosan, dengan syarat
supaya hak-hak kami tidak dicerobohi dan wilayah kami tidak dirampas, apabila dialog
Islam dan Nashara bertujuan ke arah perdamaian maka ahlan wa sahlan (dipersilakan),
dan jika tujuannya untuk persaudaraan maka kami juga menyambutnya dengan
persaudaraan. (Majalah ar-Rayah, no. 4696, 24 Sya’ban, 1415H. Rujuk: Ahmad B.
Muhammad B. Manshur al-‘Udaini, Raf’al Litsam ‘An Mukhalafah al-Qaradhawi li
Syari’atil Islam, m/s. 70. Terbitan Darul Atsar, Cet. 2, 1422H/2001M. Rujuk: emtiaz.net.
Rujuk: sahab.net.)

Beliau (al-Qaradhawi) pernah ditanya:

‫ما هو الموقف السلمي الديني من اليهود ومن غير المسلمين إن لكم رؤيا فقهية متميزة في مثل هذه القضايا هل‬
‫تميلون إلى إعلن الجهاد عامة ضد الجميع أم أن الموقف الفقهي له رؤيا خاصة ؟‬

“Bagaimanakah sikap Islam terhadap Yahudi dan orang-orang bukan Islam lainnya
menurut perspektif Islam? Sesungguhnya kami melihat Anda memiliki satu sudut
pandang yang menarik berkaitan dengan persoalan ini. Adakah Anda bersetuju untuk
mengumandangkan jihad secara umum kepada mereka semua, ataukah ada sisi pandang
khusus mengenai perkara tersebut?”

Maka beliau menjawab:

‫ بعض الخوة الذين يكتبون في هذه القضية ويتحدثون عنها يعتبرون أننا‬،‫ جهادنا مع اليهود ليس لّنهم يهود‬: ‫أقول‬
‫ فنحن ل نقاتل اليهود من أجل العقيدة إنما نقاتلوهم من أجل الرض ل نقاتل‬،‫يقاتل اليهود لّنهم يهود ول نرى هذا‬
‫الكفار لّنهم كفار وإنما نقاتلوهم لّنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا وأخذوها بغير حق‬.

“Saya katakan: Jihad yang kita tegakkan melawan Yahudi bukanlah disebabkan kerana
mereka Yahudi. Sebahagian ikhwah (saudara) yang menulis dan membahaskan
persoalan ini menganggap bahawa kita memerangi Yahudi itu kerana status mereka
Yahudi. Namun kami tidak sependapat dengan mereka dalam perkara ini. (Saya
berpendapat) bahawa kita tidak memerangi Yahudi atas alasan ‘aqidah. Kami hanya
memerangi mereka kerana urusan (perebutan) tanah. Kami tidak memerangi orang-
orang kafir kerana status mereka adalah orang kafir. Perkara ini disebabkan kerana
mereka telah mencuri tanah kami dan kampung kami. Mereka mengambilnya (dari kami)
dengan tanpa haq.” (Majalah Ar-Rayyah, no. 4696, tanggal 24 Sya’baan 1415H/25
Januari 1995M. Rujuk: Sahab.net).

Beliau (DYQ) berkata lagi:

‫مسألة الجهاد في سبيل ال للدفاع عن الرض والعرض والحرمات هذا أمر ل كلم فيه إنما الدفاع للهجوم على العالم‬
‫ ونحن هنا نتبنى تبناه علماء المسلمين المعاصرين الشيخ أبو زهرة‬،‫كما يصوره بعض الناس هذا أمر ليس وارًدا‬
‫والشيخ رشيد رضا والشيخ شلتوت والشيخ عبد ال دراز والشيخ الغزالي وهؤلء كلهم يتبنون أن الجهاد في السلم‬
‫وليس لغزو العالم كما يصوره بعض الناس‬....‫للدفاع عن الدين والدولة والحرمات والرض والعرض‬.

“Berkenaan jihad fii sabiilillah adalah untuk mempertahankan tanah air, harga diri, dan
kehormatan, maka perkara ini sudah tidak perlu dipersoalkan lagi kebenarannya.
Bahawasannya mempertahankan diri dengan cara menyerang pihak (negara) lain
sebagaimana digambarkan oleh sebahagian pihak, maka perintah seperti ini tidak
ditemui (di dalam syari’at). Dan kami di sini, menyandarkan pendapat kami ini kepada
pendapat para ulama kaum muslimin masa kini seperti asy-Syaikh Abu Zahrah, asy-
Syaikh Rasyid Ridha, asy-Syaikh Syaltuut, asy-Syaikh ‘Abdullah Darraaz, dan asy-
Syaikh (Muhammad) al-Ghazzali. Mereka semua berpendapat bahawasannya jihad di
dalam Islam adalah untuk mempertahankan agama, negara, kehormatan, tanah air, dan
harga diri... Dan bukan untuk memerangi negara lain sebagaimana digambarkan oleh
sebahagian pihak.” (al-Islaam wal-Gharb – ma’a Yusuf Al-Qaradhawi, m/s. 19. Rujuk:
emtiaz.net)

Sebagaimana diberitakan oleh EraMuslim.com (Indonesia), beliau (al-Qaradhawi)


diberitakan berkata:

Lebih lanjut Syaikh Qaradawi mengatakan bahwa Muslim dan Yahudi adalah sama-sama
pengikut dua agama Ibrahim. Yahudi yang meyakini kitab suci Taurat yang asli, sangat
dekat dengan umat Islam. “Pengikut dua agama ini memiliki ritual dan ajaran agama
yang sama seperti, kewajiban sunat bagi laki-laki, memotong hewan dengan cara yang
halal, melarang daging babi dan melarang patung-patung diletakkan di dalam masjid atau
sinagog...

Umat Islam dan Yahudi, tambah Qaradawi, sama-sama diburu ketika kekuasaan Islam di
Andalusia jatuh.

Di masa kini, kata Qaradawi, umat Islam dan Yahudi yang sama-sama meyakini satu
Tuhan, selayaknya bekerjasama untuk memerangi ateisme, pornografi, lesbian dan
homoseks serta ketidakadilan. (Rujuk: eramuslim.com)

Perkataan-perkataan seperti itu tidaklah “aneh” untuk kita temui di masa ini. Kerana
perkataan-perkataan seperti itu telah terlebih dahulu disuarakan oleh guru beliau, iaitu
Hasan al-Banna rahimahullah (tokoh besar pertubuhan Ikhwanul Muslimin), yang
menyatakan:

‫ والسلم شريعة إنسانية قبل أن‬،‫ض على مصافاتهم ومصادقتهم‬ ّ ‫فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية؛ لن القرآن ح‬
‫ن{ وحينما‬ُ‫س‬َ‫ح‬ْ ‫ل ِباّلتي ِهي َأ‬
ّ ‫بإ‬
ِ ‫ل الِكَتا‬
َ ‫ وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا }ول ُتجاِدُلوا َأْه‬،‫يكون شريعة قومية‬
‫ أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة القتصادية والقانونية‬..

“Saya tegaskan sekali lagi bahawa persengketaan (permusuhan) kita dengan Yahudi
bukanlah persengketaan (permusuhan) yang disebabkan oleh agama, kerana al-Qur’an
menganjurkan kita supaya berganding bahu dan bersahabat dengan mereka serta
meminta supaya diwujudkan kesepakatan di antara kita dengan mereka. Allah
berfirman : ”Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara
yang paling baik.” (Surah al-Ankabut, 29: 46). Setiap kali al-Qur’an berbicara
persoalan Yahudi, maka turut disentuh dari sisi ekonomi dan hukum....” (al-Ikhwaanul-
Muslimuun Ahdats Shana’at-Taariikh, 1/409-410. Rujuk juga: turkmani.com)

‫أن خصومتنا لليهود ليست دينية لن القران حض على مصافاتهم ومصادقتهم‬

“Sesungguhnya permusuhan kita dengan Yahudi bukanlah disebabkan persoalan agama,


kerana al-Qur’an telah menganjurkan untuk bersahabat dan berkawan dengan mereka”.
(Rujuk: al-Ikhwaanul-Muslimuun Ahdaats Shana’at At-Taariikh, 1/409. Rujuk:
sahab.net)

Juga:

‫إن السلم الحنيف ل يخاصم دينًا ول يهضم عقيدة‬

“Sesungguhnya Islam yang hanif (lurus) itu tidaklah memusuhi satu agama pun, juga
tidak menyerang (menganiaya) satu ‘aqidah pun”. (Mawaaqifun fid-Da’wati wat-
Tarbiyyah, m/s. 163. Rujuk: sahab.net)

Wallahu a’lam...
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:52 PM 10 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=64482562851864633 http://
www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=64482562851864633

Labels: Ikhwanul Muslimeen, Qardhawiyoon


Saturday, December 26, 2009

107 - Benarkah Dengan Banyaknya Agama Memberi Banyak Faedah


Kepada Masyarakat?
Benarkah Dengan Banyaknya Agama Memberi Banyak Faedah Kepada
Masyarakat?

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata:

‫ليس هناك بأس من تعدد الديان وتعدد الحضارات و الثقافات و أن تكون العلقة بينهم علقة الحوار ل علقة‬
‫الصراع‬

Terjemahan: Tidak mengapa dengan kewujudan banyak agama, peradaban, dan budaya.
Hendaklah kesemua agama itu menjadi medan dialog untuk merapatkan perhubungan dan
bukan sebagai medan untuk bermusuhan. (Rujuk: Majalah al-Raiyah, Edisi 4696, 24
Sya’aban 1415H/25 Januari 1995. Web: Sahab.net. al-Ibthal Linazhariyatil Khalath
Bainal Islam wa Ghairihi Minal Adyan, m/s. 83: Lihat: Raf’al Litsam ‘An Mukhalafah
al-Qaradhawi li Syari’atil Islam, m/s. 78, Terbitan Darul Atsar, 1422H/2001M)

Penjelasan/Bantahan:

Hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman:

َ ‫سِري‬
‫ن‬ ِ ‫خا‬
َ ‫ن اْل‬
َ ‫خَرِة ِم‬
ِ ‫ل ِمْنُه َوُهَو ِفي ال‬
َ ‫ن ُيْقَب‬
ْ ‫سلِم ِديًنا َفَل‬
ْ ‫غْيَر ال‬
َ ‫ن َيْبَتِغ‬
ْ ‫َوَم‬

Terjemahan: Sesiapa yang mencari agama selain dari Islam, maka sekali-kali agama itu
tidak akan diterima, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. (Surah Ali
‘Imran, 3: 85)

‫سلَم ِديًنا‬
ْ ‫ت َلُكُم ال‬
ُ ‫ضي‬
ِ ‫َوَر‬

Terjemahan: Dan telah aku redhai Islam itu menjadi agama bagi kamu. (Surah al-
Ma’idah, 5: 3)
Terlalu banyak ayat-ayat al-Qur’an dan juga hadis Nabi yang memerintahkan supaya kita
mengajak manusia kepada Islam, meninggalkan serta memerangi kekafiran, bahkan
diperintahkan kepada kita memusuhi kekafiran dan melarang berkasih-sayang kepada
orang kafir.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:55 PM 2 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2446165223355989542 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2446165223355989542

Labels: Ikhwanul Muslimeen, Qardhawiyoon


Newer Posts Older Posts Home
skip to main | skip to sidebar
http://bahaya-syirik.blogspot.com/

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

_____________________________________________________________
_____________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 |


Komputer |
_____________________________________________________________
_____________________
http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget

Saturday, December 26, 2009

106 - Pujian Dr. Yusuf al-Qaradhawi Kepada Yahudi & Merendahkan


Allah
Pujian Dr. Yusuf al-Qaradhawi Kepada Yahudi & Merendahkan Allah

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Beliau (Dr. Yusuf al-Qaradhawi) pernah berkhutbah Juma’at berkaitan dengan persoalan
rokok di mana pada khutbah keduanya beliau telah menyentuh persoalan pilihan-raya di
Aljazair (Algeria), dan beliau berkata:

‫ العرب كانوا معلقين كل‬،‫أيها الخوة قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج النتخابات السرائيلية‬
‫ نتمنى أن تكون بلدنا مثل هذه البلد من أجل‬،‫آمالهم على نجاح )بيريز( وقد سقط )بيريز( وهذا مما نحمد لسرائيل‬
‫مجموعة قليلة يسقط واحد والشعب هو الذي يحكم ليس هناك التسعات الربع أو التسعات الخمس النسب التي نعرفها‬
‫ نحيي‬،‫ ما هذا إّنها الكذب والغش والخداع لو أن ال عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة‬٪٩٩،٩٩ ‫في بلدنا‬
‫أسرائيل على ما فعلت‬

Terjemahan: “Wahai saudara-saudara sekalian, sebelum aku meninggalkan tempatku


ini, aku ingin mengatakan suatu perkara berkaitan dengan hasil pilihan-raya Israel. Suatu
masa dahulu orang-orang ‘Arab pernah meletakkan semua harapannya pada kemenangan
(Simon) Perez. Dan sesungguhnya (kini) Perez telah jatuh, dan inilah suatu perkara yang
kita puji dari Israel. Dengannya, kita berharap negara kita mampu mencapai pencapaian
seperti negara itu (Israel) dari sudut di mana sekelompok kecil rakyat dapat menjatuhkan
seseorang (pemimpin). Rakyatlah yang kemudian memutuskan hukum, tanpa ada
perkiraan peratusan sebagaimana yang dikenali di negara kita dengan istilah 99.99%.
Sesungguhnya ini adalah kedustaan dan penipuan. Sekiranya Allah menampakkan
diri-Nya kepada manusia pun, nescaya Dia (Allah) tidak akan dapat mencapai
peratusan sebesar itu. Kita ucapkan selamat kepada Israel di atas apa yang telah
mereka lakukan (capai).” (Khutbah Dr. Yusuf Al-Qaradhawi yang dirakam dalam
kaset, dan telah disebarkan oleh Akhbar al-Wathan, no. 7072, namun di dalamnya telah
berlaku perubahan).

Respon dari khutbah Dr. Yusuf al-Qaradhawi di atas, asy-Syaikh Muqbil al-Wadi’iy
rahimahullah berkata:
‫ وإن أراد أن اليهود والنصارى‬،‫هذا الكلم ضلل مبين إن أراد أن يفضل اليهود على ال سبحانه وتعالى فهو كافر‬
‫ فإن ال ربنا‬،‫والبوذية وعباد البقر وعباد الفروج وغير ذلك كثير وهم ل يصوتون ل فهذا أمر آخر ولكنه ضلل مبين‬
‫ وهو الذي‬،‫ن{ وهو الذي أهلك فرعون‬ ُ ‫ن فَيكُْو‬
ْ ‫}ُك‬: ‫عز وجل ل يحتاج إلى التصويت فهو سبحانه وتعالى الذي يقول‬
‫ وهو الذي أهلك أمما متكاثرة ممن طعنوا ووقفوا في وجوه أنبياء ال عز وجل وانتصر أنبياء ال نصًرا‬،‫أهلك قارون‬
‫ يا مسكين حتى مشايخ القبائل ترى أحدهم وقت‬،‫ والتصويت ل يحتاج إليه إل البشر الضعيف‬.‫ل أو آجل‬ ً ‫عاج‬
ُ ‫ل َوا‬
‫ل‬ ِ ‫س َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى ا‬
ُ ‫ أما ربنا فهو الغني }َياَأّيَها الّنا‬،‫ ابشروا بالمشاريع‬،‫التصويت قد نشف ريقة ويداري الناس‬
‫ كفرت َيا قرضاوي أو قاربت‬.{‫ل ِبعَِزْيٍز‬ ِ ‫عَلى ا‬
َ ‫ك‬
َ ‫ َوَما َذِل‬.‫جِدْيٍد‬
َ ‫ق‬
ٍ ‫خْل‬
َ ‫ت ِب‬
ِ ‫شأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأ‬
َ ‫ن َي‬
ْ ‫ }ِإ‬،{‫حِمْيُد‬
َ ‫ي اْل‬
ّ ‫ُهوَ اْلَغِن‬

Terjemahan: “Perkataan ini adalah satu kesesatan yang nyata. Sekiranya yang beliau
maksudkan adalah untuk melebihkan kaum Yahudi sehingga mengatasi Allah
Subhaanahu wa Ta’ala, maka beliau telah kafir. Dan sekiranya yang beliau maksudkan
adalah bahawa orang Yahudi, Nashara, Budha, penyembah lembu (Hindu), penyembah
hawa nafsu, dan yang selainnya tidak memberikan suaranya kepada Allah, maka ini
adalah perkara lain. Namun, (telah tetap) perkataan itu merupakan kesesatan yang nyata.
Sesungguhnya Allah, Rabb kami, ‘Azza wa Jalla tidak memerlukan tahswiit (pungutan
suara). Dia-lah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang telah berfirman: “Kun Fayakun
(Jadilah! Maka terjadilah)” (Surah Yasin, 36: 82). Dan Dia lah yang telah
membinasakan Fir’aun, Qarun, serta umat-umat yang telah memfitnah dan
melawan/menentang para Nabi Allah ‘Azza wa Jalla. Dan telah menolong para Nabi
Allah dengan satu pertolongan di dunia dan akhirat. Pungutan suara (dalam pilihan-raya)
hanya diperlukan oleh manusia yang lemah. Wahai si miskin…, hingga para ketua
kabilah (yang berpengaruh) sekalipun yang engkau lihat di antara mereka di ketika
pemungutan suara, kering ludahnya dan berbolak-balik di hadapan manusia dengan
taktik/muslihat: ‘Hidupkan Pilihan-raya’. Adapun Rabb kami, maka Dia Maha Kaya
(yang berfirman): “Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah
Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji, jika Dia
menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru
(untuk menggantikan kamu). Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah”
(Surah al-Fathir, 35: 15-17). Engkau telah kufur wahai al-Qaradhawi, atau engkau
mendekati kekafiran.” (Iskaatul-Kalb al-‘Aawiy Yusuf bin ‘Abdillah al-Qaradhawi,
dicetak bersama kitab al-Burkaan li-Nasfi Jaami’ah al-Iman, m/s. 111-112)

Apa yang disebutkan oleh asy-Syaikh Muqbil tersebut turut diperkuatkan oleh penjelasan
asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya
berkenaan perkataan: Sekiranya Allah menampakkan diri-Nya kepada manusia pun,
nescaya Dia (Allah) tidak akan dapat mencapai peratusan sebesar itu… (sehingga akhir
perkataan), maka beliau berkata:

‫ هذا يجب عليه أن يتوب وإل فهو مرتد لن جعل المخلوق أعلى من الخالق فعليه أن يتوب إلى ال فإن تاب‬،‫نعوذ بال‬
‫فال يقبل عنه ذلك وإل وجب على حكام المسلمين أن يضربوا عنقه‬

Terjemahan: “Na’uudzu billah (lindungilah kami ya Allah), dengan keluarnya perkataan


ini, ia mewajibkan bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah. Jika tidak, maka ia telah
murtad kerana ia telah menjadikan kedudukan makhluk lebih tinggi daripada al-Khaliq
(Allah Yang Maha Pencipta). Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Jika ia
bertaubat, maka Allah akan menerimanya. Jika ia tidak bertaubat, maka wajib bagi
pemimpin kaum muslimin membunuhnya (memenggal lehernya).” (Ini adalah
sebagaimana perkataan beliau (Syaikh Muhammad B. Sholeh al-Utsaimin) yang terakam
dalam kaset).

Rujukan Kitab/Website:

1 – Ta’ziz al-Raddul Kawi li Iskat al-Kalb al-‘Awi Yusuf Bin ‘Abdillah al-Qaradhawi

‫تعزيز الرد الكاوي لسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد ال القرضاوي‬

Oleh: Abu Abdullah Shakib as-Salafi. m/s. 4-6.

2 – Raf’al Litsam ‘An Mukhalafah al-Qaradhawi li Syari’atil Islam

‫رفع اللثام عن مخالفة القرضاوي لشريعة السلم‬

Oleh: Ahmad B. Muhammad B. Manshur al-‘Udaini, m/s. 99-100. Terbitan Darul Atsar,
Cet. 2, 1422H/2001M.

3 – Web/forum al-Jazeera Talk: aljazeeratalk.net

4 – Web/forum Sahab.net: sahab.net


Posted by Nawawi Bin Subandi at 2:04 AM 4 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6561116751190412521 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6561116751190412521

Labels: Ikhwanul Muslimeen, Qardhawiyoon

Monday, December 14, 2009


105 - Jawaban Syaikh Ibn ‘Utsaimin Terhadap Pembelaan Dr. Yusuf
al-Qaradhawi Terhadap al-Asya’irah
Jawaban Syaikh Ibn ‘Utsaimin Terhadap Pembelaan Dr. Yusuf al-Qaradhawi
Kepada al-Asya’irah

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Fatwa al-Qaradhawi sebagaimana yang terdapat di dalam laman web rasminya:

‫ فما رد فضيلتكم‬،‫ "بعض الناس يطعن في عقيدة الزهر الشريف‬:‫وردا على سؤال آخر من أحد الحضور جاء فيه‬
‫ "عقيدة الزهر الشريف؟!" ورأى أن من يقول ذلك‬:‫ قال الشيخ القرضاوي بنبرة استفهام ساخرة‬،"‫على هذا الكلم؟‬
‫ الزهر أشعري والزيتونة‬..‫ المة السلمية أشعرية‬..‫ "ليس الزهر وحده أشعريا‬:‫ وتابع‬،"‫"فهو يطعن في الشعرية‬
‫ وكل العالم السلمي‬..‫أشعري والديوباندي )بالهند( أشعري وندوة العلماء أشعرية ومدارس باكستان أشعرية‬
‫ "السلفيون‬:‫ وقال‬،‫ وأشار إلى أنه حتى الشعرية موجودة بالسعودية التي تعد مركز السلفية الوهابية‬."‫أشعرية‬
‫ فالحجازيون غير النجديين غير المنطقة الشرقية‬،‫ حتى إذا قلنا السعودية فليس كل السعودية سلفيين‬،‫مجموعة صغيرة‬
‫ هذه كلها اجتهادات في فروع‬..‫ فإن أغلبية المة أشعرية‬،‫ "فإذا أخذنا بالغلبية‬:‫ وأضاف‬."‫غير منطقة جيزان وهكذا‬
‫ والكل متفق على شهادة أن ل اله إل ال وأن محمد رسول ال وعلى النبوة في اليمان بال وكتبه ورسله وفي‬،‫العقيدة‬
‫ وشدد على أن "هذه الختلفات ل ينبغي أن نكفر بها أحدا‬."‫اليوم الخر‬

Terjemahan: Di ketika menjawab soalan lain daripada salah seorang yang turut serta
(bertanya):

“Segolongan orang telah mengkritik ‘aqidah al-Azhar asy-Syarif. Maka, apa jawapan
tuan yang dihormati, terhadap perkataan (tohmahan) tersebut?” Maka Syaikh al-
Qaradhawi menjawab dalam bentuk persoalan yang penuh takjub:

“Aqidah al-Azhar asy-Syarif?!”

(Beliau berkata) “Saya lihat orang yang berkata seperti itu adalah orang yang mengkritik
(‘aqidah) al-Asya’irah”. Seterusnya beliau berkata: “Bukanlah al-Azhar satu-satunya
yang (beraqidah) Asy’ari. Ummah Islamiyyah adalah Asya’irah (majoritinya). Al-Azhar
(beraqidah) Asy’ari. Az-Zaituniyyah (beraqidah) Asy’ari. Ad-Deoubandi (di India)
beraqidah Asy’ari. Nadwah Al-Ulama’ beraqidah Asy’ari dan sekolah-sekolah di
Pakistan juga (beraqidah) Asy’ariyyah. Seluruh Dunia Islam adalah Asy’ari (beraqidah
Asy’ari)”.

(Syaikh Dr. Al-Qaradhawi turut menjelaskan) wujudnya golongan Al-Asya’irah di Saudi


yang dikenali sebagai markaz Salafiyyah Wahhabiyyah. Beliau berkata:

Salafiyyun (Wahhabiyyah) hanya minoriti sahaja (di dunia). Walaupun kita katakan
negara Saudi (sebagai Salafi wahhabi), namun bukan seluruh Saudi itu Salafi (Wahhabi).
Golongan ahli Hijaz (yang kebanyakkan ulama’ mereka masih al-Asya’irah tetapi tidak
menonjol) bukan seperti ahli Nejad. (Ahli Nejad juga) bukan Ahli Syarqiyyah (ahli timur
Saudi). (Ahli Syarqiyyah juga) bukan seperti Ahli di daerah Jizan. Begitulah
seterusnya…”

Beliau menambah: “Sekiranya mahu dikira majoriti umat Islam, maka majoriti ummah
adalah al-Asya’irah. Itu hanyalah perselisihan dalam masalah furu’ Aqidah. Kesemuanya
bersepakat terhadap iman kepada Tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah
dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Semuanya bersepakat terhadap kenabian
(Rasulullah s.a.w.) dan pada keimanan terhadap Allah, kitab-kitab, para rasul-Nya dan
beriman kepada Hari Akhirat”.

Lalu beliau mengingatkan secara tegas: “Khilaf ini (manhaj Al-Asya’irah) tidak boleh
menjadi sebab kita mengkafirkan sesiapa!”

Rujukan:

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?
cu_no=2&item_no=6914&version=1&template_id=116&parent_id=114

‫ ل فتوى لشلتوت بالتعبد على الجعفري‬:‫القرضاوي‬


2009-4-9/‫موقع القرضاوي‬
2009 ‫ ابريل‬09 ‫الخميس‬
‫عقيدة الزهر‬

Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin secara umum di dalam kitabnya, al-Qowa’idul Mutsla, di
bahagian tajuk "Bantahan Terhadap al-Asya'irah":

‫ فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن‬،‫ أننا ل نسلم أن تكون نسبة الشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين‬:‫قلنا‬
‫ لن العصمة في‬،‫ ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه ل يقتضي عصمتهم من الخطأ‬.‫طريق الحصاء الدقيق‬
‫ فإن‬،‫ إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلف ما كان عليه أهل التأويل‬:‫ ثم نقول‬.‫إجماع المسلمين ل في الكثر‬
‫ وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من‬،‫السلف الصالح من صدر هذه المة‬
،‫ أو أثبته له رسوله صلى ال عليه وسلم من السماء والصفات‬،‫ كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته ال لنفسه‬،‫بعدهم‬
‫ وهم خير‬.‫ ول تمثيل‬،‫ ول تكييف‬،‫ ول تعطيل‬،‫ من غير تحريف‬،‫وإجراء النصوص على ظاهرها اللئق بال تعالى‬
‫ وقد سبق نقل‬،‫ لنه مقتضى الكتاب والسنة‬،‫ وإجماعهم حجة ملزمة‬،‫القرون بنص الرسول صلى ال عليه وسلم‬
‫الجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات‬

Terjemahan: Kita tidak boleh menerima sekiranya dikatakan pengikut Asy’ariyah


adalah sebesar itu. Pengakuan seperti itu memerlukan bukti dengan kajian yang teliti.
Sekiranya benar jumlah mereka sebesar itu, atau mungkin malah lebih, perkara tersebut
tidak menunjukkan bahawa mereka berada dalam kebenaran. Kerana kebenaran terdapat
di dalam ijma’ kaum muslimin, bukan bergantung kepada banyaknya jumlah umat Islam.
Apatah lagi bahawa kaum muslimin generasi awal (terdahulu) telah ijma’ (bersepakat)
menyelisihi fahaman ahli ta’wil. Para salafush-Sholeh dari generasi pertama umat ini,
iaitu para sahabat (yang merupakan generasi terbaik), para Tabi’in dan para imam
mujtahij telah ijma’ menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Dia
tetapkan sendiri atau ditetapkan oleh Rasulullah. Mereka juga telah ijma’ memahami
nash-nash tentang sifat Allah menurut zhohirnya bersesuaian dengan keagungan-Nya
tanpa melakukan tahrif, ta’thil, takyif, dan tamtsil.

Para sahabat, tabi’in, dan para imam mujtahid adalah orang-orang yang dipuji oleh
Rasulullah sebagai generasi terbaik. Ijma’ mereka adalah hujjah yang wajib diikuti,
kerana bersesuaian dengan tuntutan al-Qur’an dan as-Sunnah. Tentang ijma’ mereka ini
telah dibicarakan pada kaedah keempat di dalam memahami nash tentang sifat Allah.
(Syaikh Muhammad B. Soleh al-‘Utsaimin, al-Qowa’idul Mutsla fii Shifatullah wa
Asma’ihu al-Husna, m/s. 75. Maktabah Syamilah)
Posted by Nawawi Bin Subandi at 11:31 PM 25 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6270094436974740996 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6270094436974740996

Labels: Ikhwanul Muslimeen, Qardhawiyoon

Sunday, November 22, 2009

104 - Syaikh Utsaminin Toward Safar al-Hawali & Salman al-Audah


Fatwa Syaikh Muhammad B. Soleh al-Utsaimin
Terhadap Safar al-Hawali & Salman al-Audah

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Posted by Nawawi Bin Subandi at 1:10 AM 0 comments


http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2003035815435133679 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2003035815435133679

Labels: Fatwa
Thursday, November 19, 2009

103 - Fatwa Syaikh al-Albani Terhadap Ikhwanul Muslimin


Fatwa Syaikh al-Albani Terhadap Ikhwanul Muslimin

http://bahaya-syirik.blogspot.com

‫قال المحدث اللباني‬

‫سنة‬
ُ ‫سنة؛ لنهم يحاربون ال‬
ُ ‫ليس صوابا أن يقال إن الخوان المسلمين هم من أهل ال‬

Terjemahan: Tidaklah benar orang yang menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai Ahlus
Sunnah, kerana mereka memerangi (membenci) as-Sunnah. (Rujukan:
www.fatwa1.com)
Posted by Nawawi Bin Subandi at 3:50 AM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=3619942410087999401 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=3619942410087999401

Labels: Fatwa

Tuesday, September 15, 2009

102 - Parti Islam atau Khawarij?


Parti Islam Atau Khawarij?

Video 1:

Video 2:

Oleh: Ustaz M. Asrie Sobri.


Posted by Nawawi Bin Subandi at 5:09 PM 3 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=3088611691912155343 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=3088611691912155343

Labels: Khawarij
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)

skip to main | skip to sidebar


http://bahaya-syirik.blogspot.com/

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

_____________________________________________________________
_____________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 |


Komputer |
_____________________________________________________________
_____________________
http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget
Thursday, September 3, 2009

101 - Benarkah Rasulullah Dan Sahabat Juga Melakukan Demonstrasi


Jalanan?
Benarkah Rasulullah Dan Sahabat Juga Melakukan Demonstrasi Jalanan?

http://an-nawawi.blogspot.com

Telah tersebar akhir-akhir ini berkenaan kisah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersama 'Umar dan Hamzah radhiyallahu 'anhum keluar berdemonstrasi bagi tujuan
menunjukkan kekuatan dan menyatakan bahawa Islam itu benar. Persoalannya, benarkah
kisah ini benar-benar berlaku atau sekadar omong-omongan kosong dari para pemuka
demonstrasi jalanan yang mahu mempertahankan diri kerana kekeringan hujjah?

Bolehkah perbuatan demonstrasi disandarkan kepada Islam sekaligus dijadikan sebagai


salah satu saranan untuk menyatakan rasa tidak puas hati kepada pemerintah atau
selainnya?

Berikut saya nukil beberapa perkataan para pembela demonstrasi berkenaan kisah yang
saya akan bawakan kemudian secara penuh:

1 - Rasulullah SAW pernah melakukan demonstrasi aman di kota Makkah. Peristiwa ini
terjadi setelah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya berdakwah secara
terang-terangan. Baginda lalu memerintahkan kaum Muslimin keluar dan berjalan
membentuk dua barisan menuju Ka'bah. Satu barisan dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab
dan yang satu lagi dipimpin oleh Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Dengan diiringi laungan
takbir dan kalimah suci La ilaha illallah, kaum Muslimin berjalan mengelilingi Ka'bah.
Rasulullah sendiri berada di dalam kelompok tersebut memberi arahan. (Rujuk: Blog g-
82, milik al-Bakistani, link: http://g-82.blogspot.com/2009/07/demonstrasi-salah-dalam-
islam.html)

2 - Ketika mana saidina Umar menyatakan keislamannya di ruma al-Arqam bin Abi al-
Arqam beliau berkata: “Ya Rasulullah , bukankah kita berada di atas kebenaran samaada
kita mati ataupun kita hidup?” Baginda menjawab “Demi tuhan yang mana diriku dalam
kuasanya, sesungguhnya kamu berada dalam kebenaran samaada kamu mati atau pun
kamu hidup.” Umar membalas “Sebab apa kita perlu bersembunyi. Demi tuhan yg
membangkitkan kamu dgn kebenaran kamu mesti keluar di khalayak ramai.” Maka
mereka mengeluarkan Nabi berada di dalam dua saf. Hamzah ada pada salah satu saf dan
aku dalam satu saf lagi. Debu2 tanah yg halus menyelebungi perjalanan mereka. Mereka
berjalan sehingga sampai masjid, aku melihat kaum quraisy dan ke arah hamzah. Orang
quraisy ditimpa kesedihan yang mereka tidak pernah mereka alami sebelum itu. Dari
pada peristiwa ini Rasul menamakan aku al-Faruq. (Rujuk: Salman Maskuri, milik Akhi
Salman, link: http://akhisalman.blogspot.com/2009/01/tunjuk-perasaan-atau-
demonstrasi.html juga: http://ibnuinsan.blogspot.com/2009/01/demonstrasi-menurut-
perspektif-islam.html)

3 - Demonstrasi Memamirkan Kekuatan Umat Islam Sebelum ini kita telah maklum
bahawa Rasulullah pernah keluar bersama sahabat berdemontrasi untuk memaparkan
suara , kekuatan dan ramainya bilangan umat Islam ketika itu ; meskipun hal ini hasil
desakan para sahabat baginda.

Selaras dengan itu adalah pandangan Syaikh Abdul Rahman Abdul Khaliq. Beliau
menerangkan: Demonstrasi ada disebutkan sebagai salah satu cara yang diambil oleh
Rasulullah untuk mengenengahkan kekuatan Islam dan sebagai salah satu cara dakwah.

Ini berlandaskan hadith bahawa kaum muslimin keluar beramai-ramai setelah Omar
mengisytiharkan dirinya menganut agama Islam berdasarkan arahan Rasul dengan dua
barisan. Satu barisan diketuai oleh Hamzah R.A. dan satu lagi diketuai oleh Omar.

Teriakan mereka terdengar bagaikan deru kisaran tepung sehinggalah mereka masuk
dalam masjid. Pada pengamatan saya tindakan tersebut semata-mata kerana mahu
menunjukkan kekuatan (suara kebenaran) Versi hadith tersebut pernah diriwayatan oleh
Abu Na'im dalam Kitab al Hilyah dengan sanad yang dihubungkaitkan dengan Ibnu
Abbas.

Di mana diriwayatkan Saidina Omar berkata: Wahai Rasulullah , bukankah kita dipehak
yang benar; sama ada semasa kita hidup atau kita mati?. Bahkan jawab Rasulullah. Kamu
di pehak yang benar; samada ketika kamu hidup atau kamu mati. Maka aku pun
meningkah: Kalau begitu mengapa kita harus menyepikan diri (bersembunyi) Demi Allah
yang mengutusmu membawa kebenaran engkau mesti keluar menampilkan diri.

Lalu kami keluar bersama baginda dalam dua barisan para penunjuk perasaan. Hamzah
mengepalai satu barisan dan aku mengepalai satu barisan. Demonstrasi ini gegap dengan
teriakan bagaikan bunyi alat kisaran tepung (yang besar) sehinggalah kami sampai dan
masuk dalam masjid. Dia berkata lagi:

Kemudian aku dapati kaum Quraisy menoleh kepada ku dan kepada Hamzah dengan
pandangan muram dan sugul. Mereka merasa kecewa dan frustrasi yang tidak pernah
mereka alami sebelumnya. Sejak daripada itu Rasululah member i nama jolokan kepada
ku sebagai Omar al Faaruq. Kerna Allah telah menyerlahkan perbezaan antara kebenaran
dan kebatilan dengan (pengislaman) diriku. (Lihat Hilyatul Aulia Juz 1 hal: 40 dan Fathul
Bari Juz 7 Hal: 59). (Rujuk: Harakah Daily, Milik Parti Islam Se-Malaysia, link:
http://www.harakahdaily.net/index.php?
option=com_content&task=view&id=10820&Itemid=99999999)

Riwayat Yang Dimaksudkan

Begitulah mereka membawakan kisah tersebut secara sekerat-sekerat dan sebahagiannya


tanpa rujukan yang tepat. Ada pun kisah yang dimaksudkan adalah sebagaimana berikut:
‫ ثم شرح ال صدري‬، ‫ أسلم حمزة قبلي بثلثة أيام‬:‫ لي شئ سميت )الفاروق( ؟ قال‬:‫ سألت عمر‬:‫عن ابن عباس قال‬
‫ فما في الرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول ال صلى ال عليه‬،‫ ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬:‫للسلم فقلت‬
‫ فأتيت‬،‫ هو في دار الرقم بن أبي الرقم عند الصفا‬:‫ أين رسول ال صلى ال عليه وسلم؟ قالت أختي‬:‫ فقلت‬، ‫وسلم‬
‫ فاستجمع‬،‫ فضربت الباب‬:‫الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول ال صلى ال عليه وسلم في البيت‬
‫ فخرج رسول ال صلى ال عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابي ثم‬،‫ عمر بن الخطاب‬:‫ ما لكم؟ قالوا‬:‫ فقال لهم حمزة‬، ‫القوم‬
‫ أشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك‬:‫ ما أنت بمنته يا عمر! فقلت‬:‫نترني نترة فما تمالكت أن وقعت على ركبتي فقال‬
‫ يارسول ال ! ألسنا على الحق إن‬:‫ فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد فقلت‬،‫له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‬
‫ ففيم الختفاء؟ والذي بعثك‬:‫ بلى! والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم ! قلت‬:‫متنا وإن حيينا ؟ قال‬
،‫ له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد‬،‫ حمزة في أحدهما وأنا في الخر‬:‫بالحق لتخرجن فأخرجناه في صفين‬
‫ فسماني رسول ال صلى ال عليه وسلم يومئذ‬،‫ فأصابتهم كآبة لم صبهم مثلها‬،‫فنظرت إلي قريش وإلى حمزة‬
‫ وفرق ال بي بين الحق والباطل‬، (‫)الفاروق‬

Maksud: (Diriwayatkan) Daripada Ibnu ‘Abbas, beliau bertanya kepada ‘Umar


berkenaan gelaran al-Faruq. ‘Umar berkata: “Setelah tiga hari Hamzah memeluk Islam,
kemudian Allah pun melapangkan hatiku untuk memeluk agama Islam, lalu aku
mengatakan: “Allah, tiada tuhan yang berhak disembah (dengan benar) melainkan Dia,
Dia memiliki al-Asma’ al-Husna (nama-nama yang baik), tidak ada di bumi seseorang
yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”. Aku bertanya:
“Di mana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam?” Saudara perempuanku menjawab:
“Dia berada di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam di as-Shofa”. Lalu aku mendatangi
rumah tersebut, pada waktu itu Hamzah bin Abdul Muthalib duduk bersama para sahabat
Nabi lainnya di lingkungan rumah, manakala Nabi berada di dalam rumah, lalu aku ketuk
pintu rumah. Ketika para sahabat Nabi mengetahui kedatanganku mereka pun datang
bergerombolan, lalu Hamzah bertanya kepada para sahabat Nabi: “Apa yang terjadi
dengan kalian?” mereka menjawab: “Ada Umar bin Khattab”. Kemudian Umar
meneruskan ceritanya: “Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam datang, dan
memegang baju ‘Umar dan mendorongnya, maka Umar pun terjatuh di atas kedua
lututnya, lalu Nabi bersabda: “Wahai Umar apa yang kamu inginkan?” Lalu aku
menjawab: “Saya bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah (dengan benar)
melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan aku mengakui bahawa Muhammad
adalah hamba dan Rasul-Nya”. Mendengar perkara ini, para sahabat Nabi yang
berkumpul bertakbir dengan takbir yang didengari orang-orang yang berada di Masjidil
Haram. Aku pun berkata kepada Nabi: “Bukankah kita berada di atas kebenaran sama ada
kita mati atau hidup?” beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab: “Benar, wahai
Umar, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya kamu di atas
kebenaran sama ada kamu mati atau hidup”. Aku menyahut: “Lalu kenapa kita
bersembunyi, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran kita akan keluar
(secara terang-terangan menampakkan ke-Islaman)”. Lalu kami pun keluar dalam dua
barisan, Hamzah pada salah satu barisan dan aku pada barisan lainnya. Sehingga kami
memasuki Masjidil Haram (Ka’bah). Maka orang-orang dari suku Quraisy melihat
kepadaku dan kepada Hamzah, lalu mereka pun bersedih hati dengan situasi ini dengan
kesedihan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Maka, pada hari tersebut,
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menggelarkan dengan al-Faruq. Dengannya
Allah membezakan di antara yang haq dan batil.”
Rujukan riwayat/kisah ini:

- Abu Nu’aim al-Asbahani, di dalam al-Hilyatul Auliya’, 1/20, beliau membawakan


sanad riwayat ini sebagai berikut:

‫ حدثنا محمد بن‬،‫ حدثنا عبد الحميد بن صالح‬،‫ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة‬،‫حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن‬
‫ عن بن عباس‬،‫ عن إسحاق بن عبد ال بن أبان بن صالح عن مجاهد‬،‫أبان‬

- Kisah ini turut dibawa oleh Ali Ibn 'Abdul Malik al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanzul
‘Umal. Turut dijelaskan bahawa:

(‫)وفيه أبان بن صالح ليس بالقوى وعنه إسحاق بن عبد ال الدمشقي متروك‬

Maksud: Di dalam rangkaian sanadnya terdapat Aban B. Soleh, dia tidak baik
hafalannya. Dan meriwayatkan daripadanya Ishaq B. ‘Abdullah ad-Dimasyqi, dia matruk
(ditinggalkan hadisnya). (Rujuk: Kanzul ‘Umal (12/551 ,(‫كننننز العمنننال‬, no. 35742)

Semakan terhadap riwayat/kisah di atas tersebut:

- Ishaq B. ‘Abdullah B. Abi Farwah meriwayatkan daripada Aban B. Soleh. Dijelaskan


oleh al-Mizzi, di dalam (‫ )تهننننذيب الكمننننال‬Tahzibul Kamal , 2/446, no. 367.

- Juga disebutkan tentangnya oleh Ibnu Hibban di dalam (‫ )المجروحين‬al-Majruhin, 1/131.

- Berkenaan dengan Ishaq B. ‘Abdullah B. Abu Farwah (yang meriwayatkan dari Aban
B. Soleh) ini, para ulama hadis telah menjelaskan bahawa dia:

1 – Imam al-Bukhari berkata, dia ditinggalkan (hadisnya). Imam Ahmad B. Hanbal


melarang mengambil hadis darinya dan dia tidak menulis (tidak mengambil) hadis
darinya. Yahya B. Ma’in menjelaskan, hadisnya tidak boleh dipakai. Ali B. Al-Hasan al-
Hasnajani berkata dari Yahya, bahawa dia pendusta (Kazzab). (Rujuk: ( ‫)تهننذيب الكمننال‬
Tahzibul Kamal , 2/450-451, no. 367)

2 – Matruk (ditinggalkan hadisnya). (Rujuk: Imam an-Nasa’i, (‫ )الضعفاء والمتروكين‬adh-


Dhu’afa wa al-Matrukin ,1/154, no. 50)

3 – (‫ وكننان أحمنند بنن حنبننل ينهنى عننن حننديثه‬،‫ )كننان يقلننب السننانيد ويرفننع المراسننيل‬bahawa dia sering
memutarbalikkan riwayat (sanad), dari mursal menjadi kepada marfu’. Dan Imam
Ahmad, beliau melarang dari mengambil hadisnya. (Rujuk: (‫ )المجروحين‬Ibnu Hibban, al-
Majruhin, 1/131.

4 – Kazzab (pendusta), disebutkan oleh Yahya B. Ma’in sebagaimana yang dibawakan


oleh Ibnu Abi Hatim ar-Razi di dalam (‫ )الجرح والتعديل‬al-Jarh wa at-Ta’dil, 2/228, no. 792.

5 – Berkenaan riwayat atau kisah di atas, ia turut disentuh oleh Syaikh al-Muhaddis ‘Ali
al-Hasyisy, rujuk: Web Multaqa Ahlil Hadis. Edisi Terjemahan: Blog Abu Salma.

Kesimpulan:

Kisah ini adalah tidak sahih, malah palsu (tidak dapat diterima pakai). Rujuk tulisan di
dalam edisi terjemahan di Blog Abu Salma (link di atas) oleh Syaikh al-Muhaddis ‘Ali al-
Hasyisy. Rujuk juga berkenaan tidak benarnya kisah tersebut berdasarkan pernyataan
oleh Syaikh al-Albani dan Syaikh Abdul 'Aziz B. Bazz di dalam buku “Siri 3:
Demonstrasi Bukan Jihad Tapi Maksiat”, Zuhari Syarif, Diterjemahkan oleh: Ustaz Rasul
bin Dahri, Terbitan Jahabersa.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz B. Bazz rahimahullah berkata:

‫وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم؛ لن مدارها على إسحاق بن أبي‬
‫ ولو صحت الرواية فإن هذا في أول السلم قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة‬،‫فروة وهو ل يحتج به‬.
‫ول يخفى أن العمدة في المر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة‬

Maksud: Sebagaimana yang mungkin telah engkau ketahui berkenaan demonstrasi,


hujjah yang mendukungnya amat lemah . Sesungguhnya riwayat ini berkisar kepada
Ishaq B. Abi Farwah yang tidak boleh dipegang (tidak boleh dijadikan) sebagai hujjah.
Sekiranya kisah ini sahih, maka ia terjadi di awal Islam sebelum hijrah dan sebelum
sempurnanya syari’at.

Tidaklah tersembunyi bahawa yang dijadikan sandaran di dalam perintah dan larangan
serta perkara-perkara lain di dalam agama adalah yang sudah diterapkan setelah hijrah.
(Rujuk: Fatawa wa Maqolat Ibnu Bazz)

Larangan Menyandarkan Suatu Yang Tidak Benar Kepada Rasulullah:

‫ن الّناِر‬
ْ ‫ي ُمَتَعّمًدا َفْلَيَتَبّوْأ َمْقَعَدُه ِم‬
ّ ‫عَل‬
َ ‫ب‬
َ ‫ن َكَذ‬
ْ ‫سّلَم َم‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ل‬
ِّ ‫ل ا‬
ُ ‫سو‬
ُ ‫ل َر‬
َ ‫ َقا‬:‫ل‬
َ ‫ن َأِبي ُهَرْيَرَة َقا‬
ْ‫ع‬َ

Maksud: Daripada Abu Hurairah (radhiyallahu 'anhu), bahawasanya Rasulullah


Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda:

“Sesiapa yang berdusta ke atas nama-ku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil
tempat tinggalnya di neraka.” (Hadis Riwayat Muslim, Muqaddimah Shahih Muslim,
1/12, no. 4)
َ ‫ن َكَذ‬
‫ب‬ ْ ‫حٍد َم‬
َ ‫عَلى َأ‬
َ ‫ب‬
ٍ ‫س َكَكِذ‬
َ ‫ي َلْي‬
ّ ‫عَل‬
َ ‫ن َكِذًبا‬
ّ ِ‫ل إ‬
ُ ‫سّلَم َيُقو‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ي‬
ّ ‫ت الّنِب‬
ُ ‫سِمْع‬
َ :‫ل‬ َ ‫عْنُه َقا‬
َ ‫ل‬ُّ ‫ي ا‬َ‫ض‬ ِ ‫ن اْلُمِغيَرِة َر‬ ْ‫ع‬ َ
‫ن الّناِر‬
ْ ‫ي ُمَتَعّمًدا َفْلَيَتَبّوْأ َمْقَعَدُه ِم‬
ّ ‫عَل‬
َ

Maksud: Dari al-Mughirah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Aku pernah mendengar
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya berdusta ke atas namaku
tidaklah sama dengan berdusta menggunakan nama orang lain. Maka, sesiapa yang
berdusta ke atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di
neraka.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jana'iz, 5/37, no. 1209)

Demikianlah batilnya hujjah penyandaran kisah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam


berdemonstrasi bersama para sahabatnya yang dilakukan oleh para pemuka dan pemuja
adegan-adegan demonstrasi jalanan yang diatas-namakan kepada Islam.

Malah, banyak lagi syubhat-syubhat yang cuba dilontarkan oleh mereka ini seperti
menyamakan adegan demonstrasi ini dengan perhimpunan manusia yang menunaikan
ibadah haji di Makkah, perhimpunan manusia yang pergi bersolat Juma'at, dan
seumpamanya. Dikeranakan kehabisan hujjah. Mereka sanggup melakukan apa sahaja
demi menghalalkan perbuatan demonstrasi. Lebih malang, mereka berusaha sedaya
upaya untuk menisbatkan adegan demonstrasi jalanan ini kepada Islam.

Yang mana di dalamnya (demonstrasi) tersebut, mereka mengumbar dan membuka


celaan dan makian kepada para pemimpin atau pihak yang diprotes! Sambil dengan itu,
mereka membaluti adegan mereka dengan cara melaung-laungkan kalimah jihad dan
tahlil. Semua ini tidak lain, supaya kelihatannya seakan-akan islami. Walhal, mereka
sebenarnya adalah pembuat dan penyebar kebatilan sebenar sebelum kebatilan yang
mulanya itu sendiri berjaya mereka banteras!

Ini dapat dilihat apabila mereka pergi berdemonstrasi bersama-sama kaum kafir yang
tidak kurang bencinya kepada Islam. Malah mereka mengajak sama kaum wanita dan
anak-anak kecil untuk turut serta ke dalam adegan buruk mereka itu.

Berhati-hatilah, Adegan Demonstrasi Adalah Ideologi Yahudi

Berikut dinukil dari tulisan di blog sahabat saya, Saudara Safwan:

Kejadian terbunuhnya Utsman bin 'Affan radiallahu 'anhu dan timbulnya pemikiran
Khawarij sangat erat hubungannya dengan demonstrasi. Kronologis kisah terbunuhnya
Utsman radiallahu 'anhu adalah bermula dari isu-isu tentang fitnah yang dilontarkan
kepada Khalifah Utsman yang disebarkan oleh seorang pendita Yahudi Abdullah bin
Saba' di kalangan kaum muslimin.

Abdullah bin Saba' berpura-pura masuk Islam (munafik). Sedangkan kita telah sedia
maklum bagaimana sikap Yahudi kerana Allah telah mengkhabarkan dengan firman-Nya:
Maksudnya: "Nescaya engkau akan dapati orang yang paling memusuhi (murka) kepada
orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin." (Al-
Maidah: 82)

Permusuhan kaum Yahudi bermula sejak berkembangnya Islam, seperti mengkhianati


perjanjian mereka terhadap Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, merendahkan kaum
muslimin, mencerca ajaran Islam dan banyak lagi makar-makar (tipu helah) busuk
mereka. Namun setelah Islam kuat, tersingkirlah mereka dari Madinah. (Lihat: Sirah Ibn
Hisyam, juz 3, hal 191-199)

Pada zaman Abu Bakar dan Umar radiallahu 'anhuma, suara orang-orang Yahudi hampir
hilang, bahkan Umar mengusir mereka dari Jazirah Arab sebagai merealisasikan perintah
Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam yang pernah bersabda:

"Sungguh akan aku keluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sampai
aku tidak sisakan padanya kecuali orang muslim." Juga sabda baginda: "Keluarkanlah
orang-orang musyrikin dari Jazirah Arab." (Hadis riwayat Bukhari)

Ditahun-tahunterakhir kekhalifahan Utsman radiallahu 'anhu, diwaktu keadaan


masyarakat mulai heterogen (kemasukan berbagai bangsa), banyak muallaf dan orang
awam yang masih belum mendalam keimanan dan ilmunya, maka orang-orang Yahudi
mula mengambil kesempatan untuk menyebarkan fitnah. Mereka berpenampilan sebagai
muslim (tetapi munafik), antara mereka adalah Abdullah bin Saba' yang diberi gelaran
Ibn Sauda'.

Abdullah bin Saba' berasal dari San'aa. Dialah yang menaburkan benih-benih fitnah di
kalangan kaum muslimin agar mereka iri hati dan benci kepada Utsman radiallahu 'anhu.
Sedangkan inti dari apa yang dia bawa adalah pemikiran-pemikiran peribadinya yang
bernafaskan Yahudi. Contohnya adalah kisah yang batil tentang kewalian Ali radiallahu
'anhu. Dia berkata: "Sesungguhnya telah ada seribu nabi dan setiap nabi mempunyai wali.
Sedangkan Ali adalah wali Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian dia
berkata dan terus menabur fitnah: "Muhammad adalah penutup para nabi sedangkan Ali
adalah penutup para wali."

Tatkala tertanam pemikiran ini dalam jiwa para pengikutnya, mulailah dia menerapkan
tujuan utamanya iaitu melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin
'Affan radiallahu 'anhu. Maka dia melemparkan pernyataan pada masyarakat yang
bunyinya: "Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang tidak layak mendapatkan
wasiat Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam (kewalian rasul), kemudian dia melampaui
wali Rasulullah (iaitu Ali) dan merampas urusan umat (pemerintahan)!!"
Setelah itu Abdullah bin Saba' terus mengeluarkan pembohongan (fitnah):
"Sesungguhnya Utsman mengambil kewalian (pemerintahan) yang bukan haknya,
sedangkan wali Rasulullah ini (Ali) ada (di kalangan kamu). Maka bangkitlah kamu dan
bergeraklah. Mulailah untuk mencerca pegawai kamu, nempakkan amar makruf nahi
mungkar. Nescaya manusia serentak bangun dan ajaklah mereka kepada perkara ini."
(Lihat: Tarikh ar-Rasul, juz 4, hal 340, Ath-Thabari melalui Mawaqif)

Amar makruf nahi mungkar ala Sabaiyah ini sama modelnya dengan amar makruf
menurut Khawarij, iaitu keluar dari pemerintahan kemudian memberontak,
memperingatkan kesalahan pemerintah di atas mimbar-mimbar, forum-forum awam dan
demonstrasi-demonstrasi yang semua ini mengakibatkan timbulnya fitnah. Masalah pun
bukan semakin reda, bahkan tambah menyala-nyala. Faktasejarah telah membuktikan hal
ini. Amar makruf nahi mungkar ala Sabaiyah dan Khawarij ini mengakibatkan
terbunuhnya Khalifah Utsman bin 'Affan radiallahu 'anhu. Peperangan sesama kaum
muslimin dan terbukanya pintu fitnah berterusan dari zaman Khalifah Utsman sampai
kezaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib radiallahu 'anhu. (Lihat: Tahqiq Mawaqif ash-
Shahabati fil Fitani min Riwayat al-Imam ath-Thabari wal Muhadditsin, juz 2, hal 342)

Sebenarnya amar makruf nahi mungkar yang mereka gembar-gemborkan hanyalah


sebagai label dan perisai belaka tiada keikhlasan padanya. Buktinya Rasulullah sallallahu
'alaihi wasallam bersabda kepada Utsman:

"Hai Utsman! Nanti sepeninggalanku Allah akan memakaikan pakaian padamu. Jika
orang-orang ingin mencelakakanmu pada waktu malam (dalam riwayat lain): Orang-
orang munafiq ingin melepaskannya, maka jangan engkau lepaskan. Baginda
mengucapkannya tiga kali." (Hadis riwayat Musnad, juz 6, hal 75. Tirmizi dalam Sunan
dan disahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi)

Syeikh Muhammad Amhazurn berkomentar: "Hadis ini menunjukkan dengan jelas


bahawa orang Khawarij tidaklah menuntut keadilan dan kebenaran, akan tetapi mereka
adalah kaum yang dihinggapi penyakit nafaq sehingga mereka bersembunyi di sebalik
tabir syiar perdamaian dan aman makruf nahi mungkar. Tidak diketahui di satu zaman
pun adanya suatu jamaah atau kelompok yang lebih berbahaya daripada orang-orang
munafiq."

Inilah hakikat amar makruf nahi mungkar kaum Sabaiyah dan Khawarij. Alangkah
serupanya kejadian dulu dan sekarang.

Di zaman ini ternyata ada Khawarij gaya baru, iaitu orang-orang yang mempunyai
pemikiran Khawarij. Mereka menjadikan demonstrasi, tunjuk perasaan dan sebagainya
alat dan metod dakwah serta jihad. Di antara tokoh-tokoh mereka adalah Abdul Rahman
Abdul Khaliq, pengikut dan yang sefahaman dengannya yang mengatakan (dalam al-
Fusul minas Siyasah asy-Syariah):

"Termasuk metod atau cara Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dalam berdakwah adalah
demonstrasi atau tunjuk perasaan." (Tamat Nukilah. Dari tulisan Zuhair Syarif,
Demonstrasi Bukan Jihad Tapi Maksiat, link: http://al-
muwahhidun.blogspot.com/2009/08/demonstrasi-bukan-jihad-tapi-maksiat.html)

‫حّتى‬
َ ‫ع‬
ٍ ‫عا ِبِذَرا‬
ً ‫شْبًرا َوِذَرا‬
ِ ‫شْبًرا‬
ِ ‫ن َقْبَلُكْم‬
َ ‫ن َكا‬ْ ‫ن َم‬َ ‫سَن‬
َ ‫ن‬
ّ ‫ل َلَتْتَبُع‬
َ ‫سّلَم َقا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ي‬ ّ ‫ن الّنِب‬ْ‫ع‬َ :‫ي‬ ّ ‫خْدِر‬
ُ ‫سِعيٍد اْل‬
َ ‫ن َأِبي‬ْ‫ع‬َ
ْ‫ل َفَمن‬
َ ‫صاَرى َقا‬ َ ‫ل اْلَيُهوُد َوالّن‬ ِّ ‫ل ا‬َ ‫سو‬ُ ‫ب َتِبْعُتُموُهْم ُقْلَنا َيا َر‬
ّ ‫ض‬
َ ‫حَر‬ ْ‫ج‬ُ ‫خُلوا‬
َ ‫َلْو َد‬

Maksud: Dari Abi Sa’id al-Khudri, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau
berkata:

“Sesungguhnya daripada kamu akan benar-benar ada yang mengikuti jalan orang-orang
sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya
mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan mengikutinya.”

Kami (para sahabat) bertanya:

“Wahai Rasulullah, adakah yang engkau maksudkan itu (jalan) Yahudi dan Nasara?”
Beliau menjawab:

“Siapa lagi (sekiranya bukan mereka)?” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari,
22/298, no. 6775. (‫سنننننننننننننّنِة‬
ّ ‫ب َوال‬
ِ ‫صننننننننننننناِم ِباْلِكَتنننننننننننننا‬
َ ‫عِت‬
ْ ‫))ِكَتننننننننننننناب اِل‬

Nasihatilah Pemimpin Dengan Baik

َ‫سّلم‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ ُّ ‫صّلى ا‬ َ ‫ل‬ ِّ ‫ل ا‬َ ‫سو‬ ُ ‫سَمْع َر‬ ْ ‫ت َوَرَأْيَنا َما َرَأْيتَ َأَوَلْم َت‬ َ ‫سِمْع‬ َ ‫سِمْعَنا َما‬َ ‫حِكيٍم َقْد‬َ ‫ن‬ َ ‫شاُم ْب‬
َ ‫غْنٍم َيا ِه‬
َ ‫ن‬ُ ‫ض ْب‬ ُ ‫عَيا‬ ِ َ‫َفَقال‬
‫ن َقْد َأّدى‬َ ‫ل َكا‬ ّ ‫ك َوِإ‬
َ ‫ل ِمْنُه َفَذا‬
َ ‫ن َقِب‬
ْ ‫خُلَو ِبِه َفِإ‬ْ ‫خْذ ِبَيِدِه َفَي‬
ُ ‫ن ِلَيْأ‬
ْ ‫لِنَيًة َوَلِك‬َ‫ع‬
َ ‫ل ُيْبِد َلُه‬
َ ‫ن ِبَأْمٍر َف‬
ٍ ‫طا‬َ ‫سْل‬
ُ ‫ح ِل‬
َ‫ص‬
َ ‫ن َيْن‬ ْ ‫ن َأَراَد َأ‬ ْ ‫ل َم‬
ُ ‫َيُقو‬
‫عَلْيِه َلُه‬
َ ‫اّلِذي‬

Maksud: Maka berkata ‘Iyadh B. Ghanm, wahai Hisyam bin Hakim, kami telah
mendengar apa yang engkau dengar dan kami melihat apa yang engkau lihat, adakah
engkau tidak (belum) mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

Sesiapa yang mahu menasihati sultan (pemimpin) di dalam sesuatu urusan, janganlah dia
melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah dia mengambil tangan
pemerintah tersebut dan ajaklah (nasihatilah) dia secara rahsia. Jika dia (pemimpin)
menerima (nasihat) maka itulah yang diharapkan. Sekiranya dia tidak menerima (nasihat)
maka sesungguhnya dia (pemberi nasihat) telah melaksanakan tanggungjawabnya. (Hadis
Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, no. 14792. Disahihkan oleh al-Albani, di dalam
Zhilalil Jannah, (‫)باب كيف نصيحة الرعية للولة‬, no. 1096. Begitu juga di dalam Mu’amalatul
Hukkam fi Dhauil Kitab was Sunnah, Syaikh Abdus Salam B. Barjas turut menjelaskan
kesahihan hadis ini dengan membawakan beberapa jalan periwayatan dan penguat serta
turut menukilkan pensahihan oleh al-Haitsami di dalam Majma’ az-Zawa’id, 5/229)

Berkenaan penjelasan seterusnya ini, silakan merujuk tulisan-tulisan saya sebelum ini
berkenaan dengannya (adab bermu'amalah dengan pemerintah).

Sekian, Wallahu a'lam...


Posted by Nawawi Bin Subandi at 9:40 PM 5 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6096731110672722088 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6096731110672722088

Labels: Demonstrasi

Tuesday, August 25, 2009

100 - Ghuluw: Sikap Yang Perlu Dihindari


Ghuluw: Sikap Yang Perlu Dihindari

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Maksud Ghuluw:

Ghuluw adalah Sikap atau perbuatan yang berlebih-lebihan di dalam perkara agama
sehingga melampaui apa yang telah ditetapkan melalui batasan syari'at sama ada
berbentuk keyakinan atau perbuatan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

‫سَواِء‬
َ ‫ن‬
ْ‫ع‬َ ‫ضّلوا‬
َ ‫ضّلوا َكِثيًرا َو‬
َ ‫ل َوَأ‬
ُ ‫ن َقْب‬
ْ ‫ضّلوا ِم‬
َ ‫ق َول َتّتِبُعوا َأْهَواَء َقْوٍم َقْد‬
ّ‫ح‬
َ ‫غْيَر اْل‬
َ ‫ب ل َتْغُلوا ِفي ِديِنُكْم‬
ِ ‫ل اْلِكَتا‬
َ ‫ل َيا َأْه‬
ْ ‫ُق‬
ِ ‫سِبي‬
‫ل‬ ّ ‫ال‬

Maksud: Katakanlah: "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui


batas) dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu orang-orang terdahulu yang telah sesat (sebelum kedatangan Muhammad)
dan mereka telah menyesatkan kebanyakkan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan
yang lurus." (Surah al-Ma'idah, 5: 77)

Sedangkan agama ini telah pun lengkap dan tidak perlu kepada penambahan atau
pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

‫سلَم ِديًنا‬
ْ ‫ت َلُكُم ال‬
ُ ‫ضي‬
ِ ‫عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر‬
َ ‫ت‬
ُ ‫ت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم‬
ُ ‫اْلَيْوَم َأْكَمْل‬

Maksud: Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah aku
cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama
bagimu. (Surah al-Ma'idah, 5: 3)

Beberapa perkataan atau istilah yang digunakan terhadap sikap berlebih-lebihan di dalam
agama, di antaranya:

1 – Tanaththu' (Ekstream)

َ ‫ل َقا‬
‫ل‬ ِّ ‫عْبِد ا‬
َ ‫ن‬
ْ‫ع‬َ

‫لًثا‬
َ ‫ن َقاَلَها َث‬
َ ‫طُعو‬
ّ ‫ك اْلُمَتَن‬
َ ‫سّلَم َهَل‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ل‬
ِّ ‫ل ا‬
ُ ‫سو‬
ُ ‫ل َر‬
َ ‫َقا‬

Maksud: "Daripada 'Abdullah B. 'Abbas (radhiyallahu 'anhu), beliau berkata:

Berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam: "Celakalah orang-orang yang


melampaui (ekstream)" dan beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. (Hadis Riwayat
Muslim, Kitab al-Ilmi, 13/154, no. 4823. Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab as-Sunnah,
12/212, no. 3992)

2 – Tasyaddud (Memberat-beratkan Diri)

َ‫ن َأِبي ُهَرْيَرة‬ ْ‫ع‬


َ
‫سَتِعيُنوا‬
ْ ‫شُروا َوا‬
ِ ‫سّدُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْب‬
َ ‫غَلَبُه َف‬
َ ‫ل‬
ّ ‫حٌد ِإ‬
َ ‫ن َأ‬
َ ‫شاّد الّدي‬
َ ‫ن ُي‬
ْ ‫سٌر َوَل‬
ْ ‫ن ُي‬
َ ‫ن الّدي‬
ّ ‫ل ِإ‬
َ ‫سّلَم َقا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬ َ ‫ي‬ ّ ‫عنْ الّنِب‬
َ
‫جِة‬
َ ‫ن الّدْل‬ْ ‫يٍء ِم‬ْ ‫ش‬َ ‫حِة َو‬
َ ‫ِباْلَغْدَوِة َوالّرْو‬

Maksud: Daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah
bersabda:
Sesungguhnya agama ini adalah mudah, dan tiada seorang pun yang cuba menyusah-
nyusahkan diri di dalam perkara agama ini melainkan dia pasti akan gagal. (Hadis
Riwayat al-Bukhari, Kitab al-Iman, 1/69, no. 38)

‫ل تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات‬

Maksud: Janganlah kamu menyusah-nyusahkan dirimu sebagaimana orang-orang


sebelum kamu melakukannya ke atas diri-diri mereka. Kesan-kesan sikap mereka ini
masih dapat kamu temui di dalam biara-biara mereka. (Hadis Riwayat ath-Thabrani,
5/322, no. 5418. Disahihkan oleh al-Albani, di dalam Raddul Mufhim, 1/146 dan Silsilah
Hadis ash-Shahihah, 8/131, no. 3124)

3 – I'tida' (Melampaui ketetapan Syari'at)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

َ ‫س َلَعّلُهْم َيّتُقو‬
‫ن‬ ِ ‫ل آَياِتِه ِللّنا‬
ُّ ‫ن ا‬
ُ ‫ك ُيَبّي‬
َ ‫ل َفل َتْقَرُبوَها َكَذِل‬
ِّ ‫حُدوُد ا‬
ُ ‫ك‬
َ ‫ِتْل‬

Maksud: Itulah batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya
mereka bertaqwa. (Surah al-Baqarah, 2: 187)

Dan juga firman-Nya:

َ ‫ب اْلُمْعَتِدي‬
‫ن‬ ّ ‫ح‬
ِ ‫ل ل ُي‬
َّ ‫ن ا‬
ّ ‫ن ُيَقاِتُلوَنُكْم َول َتْعَتُدوا ِإ‬
َ ‫ل اّلِذي‬
ِّ ‫ل ا‬
ِ ‫سِبي‬
َ ‫َوَقاِتُلوا ِفي‬

Maksud: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)
janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas. (Surah al-Baqarah, 2: 190)

4 – Takalluf (Memaksakan Diri Dengan Mengada-adakan Sesuatu)

Allah Subahanhu wa Ta'ala berfirman:

َ ‫ن اْلُمَتَكّلِفي‬
‫ن‬ َ ‫جٍر َوَما َأَنا ِم‬
ْ ‫ن َأ‬
ْ ‫عَلْيِه ِم‬
َ ‫سَأُلُكْم‬
ْ ‫ل َما َأ‬
ْ ‫ُق‬

Maksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun


kepadamu atas da'wahku dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-
adakan".(Surah Shaad, 38: 86)

Contoh-contoh Ghuluw:

1 – Ghuluw Dalam Perkataan (atau Ucapan)

Contoh 1: Terburu-buru dalam mengkafirkan, memfasiqkan dan mengkritik orang lain


tanpa berpandukan kepada fasa dan kaedah yang betul. Sehingga menghujam dan
mengkritik indicidu seseorang didahulukan daripada menasihatinya dengan secara baik.

Contoh 2: Menokok tambah lafaz-lafaz zikir atau selawat yang telah sedia ada yang
disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Termasuk dalam contoh
kedua ini adalah memuji-muji Nabi dengan pujian yang tidak syar'i bahkan melanggar
adab-adab dan batasan dalam memuji dan berselawat seperti meletakkan tambahan
Sayyidina, maulana, asy-Syafi dan seumpamanya ke atas nama Nabi Shallallahu 'alaihi
wa Sallam.

2 – Ghuluw Dalam Keyakinan (I'tiqad)

Contoh 1: Menganggap Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam itu hidup di dalam kuburnya
sehingga mampu memperkenankan doa bagi orang yang datang berdoa di atas kuburnya.

Contoh 2: Menganggap orang-orang Sholeh sebagai ma'shum dan tidak memiliki


sebarang kesalahan. Malah ada sehingga menganggap orang-orang sholeh mereka
mampu meraih makam (darjat) ketuhanan sepertimana yang berlaku di dalam kelompok
Syi'ah.

3 – Ghuluw Dalam Amal Perbuatan

Contoh 1: Melayani perasaan dan sikap was-was ketika hendak beribadah sehingga
terpaksa melakukan dan mengulangi ibadah tersebut berulang-ulang kali. Perkara seperti
ini banyak berlaku kepada orang yang hendak berwudhu', bersolat dan seumapamanya
kerana mereka menganggap lafaz niat itu wajib (atau dituntut) dan perlu sehingga
wujudnya rasa niat telah meresap ke dalam hati. Selagi mana, niat tidak dapat dirasa telah
masuk ke dalam hati, maka selagi itulah mereka tidak akan merasa yakin untuk
memulakan ibadah.

Contoh 2: Mengadakan waktu imsak lebih awal ketika hendak berpuasa, sedangkan
waktu untuk mula berpuasa itu adalah dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari.
Tetapi mereka mengawalkan sahur bagi mengelakkan terkena waktu subuh sehingga
mereka meletakkan batas imsak 10 minit atau setengah jam lebih awal sebelum
datangnya subuh (terbit fajar). Dan ketika hendak berbuka puasa, mereka melewat-
lewatkan untuk berbuka bagi memastikan bahawa maghrib telah masuk.

4 – Ghuluw Dalam Semangat


Contoh 1: Memiliki semangat agama yang terlalu tinggi dan berkobar-kobar sehingga
hilang kesabaran. Tetapi, ilmunya sangat kurang. Kemudian ia tergesa-gesa di dalam
menyebarkannya dan mengkritik orang lain yang tidak memahaminya.

Meninggalkan Ghuluw Tidak Bererti Meremeh-temehkan Agama

Di dalam menjauhi sikap ghuluw, hendaklah kita supaya tidak sampai terjebak ke dalam
sikap meremeh-temehkan agama (Taqshir). Mempertahankan diri di tengah-tengah di
antara taqshir (meremehkan agama) dengan melampau-lampau atau berlebih-lebihan
(ghuluw) di dalam agama ia adalah suatu perkara yang agak sukar untuk dilaksanakan.

Namun, jika kita memahami agama itu berdasarkan kedudukannya yang tepat, ia
sebenarnya akan lebih menampakkan keindahan dan relevannya sebuah agama itu
sendiri. Jadi, hendaklah kita tidak bermalasa-malas dalam rangka memahami dan
melaksanakan agama dan jangan pula kita sehingga berlebih-lebihan di dalam
melaksanakannya dengan melaksanakan apa yang tidak disyari'atkan oleh agama.

Faktor Lahirnya Sikap Ghuluw:

1 – Kejahilan di dalam memahami agama. Gagal dalam meletakkan agama di atas


landasannya yang sebenar dengan meninggalkan sumber-sumbernya yang asas dari al-
Qur'an dan as-Sunnah yang sahih.

2 – Berpuas hati dengan hanya bertaqlid buta. Mengamalkan agama cukup dengan
mengambilnya dari individu, ustaz-ustaz, atau buku-buku tertentu tanpa peduli untuk
mengatahui sama ada landasannya itu bertepatan dengan al-Qur'an atau as-Sunnah.

3 – Memahami agama dengan mengikuti hawa nafsu dan akal fikiran tanpa merujuk
kepada kaedah dan pemahaman yang sebenarnya yang telah diwariskan oleh Nabi
Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para sahabatnya.

Berpegang Teguh Di Atas Syari'at Bukan Ghuluw

Terdapat sebahagian pihak yang mengeluarkan pendapat bahawa terdapat kelompok lain
yang bersikap berlebih-lebihan di dalam agama sehingga mereka kelihatan asing
berbanding dengan majoriti manusia lain di dalam arus perdana.

Kelompok tersebut dilabelkan sebagai ghuluw (berlebih-lebihan) di dalam agama atas


sebab tidak isbal (Isbal: melabuhkan seluar/pakaian melebihi mata kaki bagi lelaki),
sentiasa memelihara janggut dan tidak mencukurnya, tidak mengiktiraf kelompok-
kelompok lainnya yang berbeza dalam beberapa soal-soal aqidah yang pada mereka
adalah remeh.

Ada pun sebenarnya, pendapat mereka ini adalah menyimpang dan sama sekali tidak
tepat. Terhadap perkara-perkara yang telah ada tuntutan dan petunjuknya di dalam as-
Sunnah, maka sekiranya kita melaksanakannya dengan penuh rasa tanggungjawab, maka
itu tidaklah termasuk dari sebahagian sikap ghuluw. Tetapi, ia adalah sebagai tanda
taatnya seseorang itu terhadap agamanya (Islam). Bahkan ditakuti, mereka pula yang
telah bersikap taqshir iaitu meremehkan beberapa perkara dari apa yang ada di dalam
agama itu sendiri.

Oelh itu, janganlah kita bersikap terburu-buru dan hendaklah memahami agama itu
dengan ilmu dan kaedah-kaedahnya. Jika ia tidak difahami dengan cara yang benar, tidak
hairanlah nanti akan wujud suatu fenomena di mana perkara yang sunnah akan dianggap
sebagai bid'ah, dan amalan yang bid'ah dianggap sebagai sunnah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

‫طاًنا‬
َ ‫سْل‬
ُ ‫ل ِبِه‬
ْ ‫ل َما َلْم ُيَنّز‬
ِّ ‫شِرُكوا ِبا‬
ْ ‫ن ُت‬
ْ ‫ق َوَأ‬
ّ َ‫ي ِبَغْيِر اْلح‬
َ ‫ن َوالْثَم َواْلَبْغ‬
َ‫ط‬
َ ‫ظَهَر ِمْنَها َوَما َب‬
َ ‫ش َما‬ َ ‫ح‬ِ ‫ي اْلَفَوا‬
َ ‫حّرَم َرّب‬
َ ‫ل ِإّنَما‬
ْ ‫ُق‬
َ ‫ل َما ل َتْعَلُمو‬
‫ن‬ ِّ ‫عَلى ا‬َ ‫ن َتُقوُلوا‬ْ ‫َوَأ‬

Maksud: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, sama ada
yang dapat dilihat atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak
manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan
sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-
adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Surah al-a'raaf, 7: 33)

Dan, sekiranya kita tidak mengetahui, hendaklah kita menuntut ilmu atau bertanya
kepada mereka yang memiliki pengetahuan terhadap wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah).
Allah berfirman:

َ ‫ن ُكْنُتْم ل َتعَْلُمو‬
‫ن‬ ْ ‫ل الّذْكِر ِإ‬
َ ‫سَأُلوا َأْه‬
ْ ‫حي ِإَلْيِهْم َفا‬
ِ ‫جال ُنو‬
َ ‫ك ِإل ِر‬
َ ‫ن َقْبِل‬
ْ ‫سْلَنا ِم‬
َ ‫َوَما َأْر‬

Maksud: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang
Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Surah an-Nahl, 16: 43)

Cara-cara Menghindari Sikap Ghuluw:

1 – Menuntut ilmu Tentang Agama.

Tanpa ilmu, nescaya kita tidak akan dapat memahami sesuatu perkara. Begitu jugalah
terhadap agama, sekiranya tanpa ilmu, sudah tentu kita tidak akan memahami apa dan
bagaimana agama itu.

2 – Jangan Malu untuk bertanya Kepada Orang yang memiliki ilmu.


Apabila kita mengamalkan sikap rajin bertanya, ia akan membantu kita untuk
mendapatkan lebih maklumat dan kepastian. Dan sekaligus mampu memperbaiki diri kita
sekiranya apa yang kita fahami sebelum ini memiliki beberapa kesalahan atau kesilapan.

3 – Sentiasa melakukan penelitian yang baik dan menghindari sikap terburu-buru.

Agama ini dibangun dan dibina di atas prinsip yang teliti di atas manhaj ilmu. Dengan
itu, hendaklah kita sentiasa menyemak dan memastikan ia berada di atas asas-asasnya
yang tepat.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 11:18 PM 1 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=1063829185806904558 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=1063829185806904558

Labels: Ghuluw

Thursday, July 30, 2009

099 - Bahaya Syirik


Bahaya Syirik

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Perbuatan syirik menyebabkan kerosakan dan bahaya yang besar, sama ada dalam
kehidupan peribadi secara individu mahupun masyarakat. Adapun kerosakan dan bahaya
yang paling menonjol adalah:

1 - Syirik merendahkan taraf kemanusiaan:

Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan darjat dan martabatnya. Kerana


Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Allah memuliakannya, mengajarkannya dengan nama-nama, lalu menundukkan baginya
apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Allah menjadikannya penguasa di muka
bumi ini.

Tetapi kemudian dia tidak mengetahui darjat dan martabat dirinya. Lalu menjadikan
sebahagian dari makhluk Allah sebagai tuhan dan sembahan. Ia tunduk dan menghinakan
diri padanya.

Pelbagai kehinaan tersebut, hingga hari ini amat banyak dapat kita saksikan. Ratusan juta
orang di negara kita menyembah makhluk lain seperti haiwan, pokok dan matahari yang
diciptakan oleh Allah bagi manfaat kehidupan manusia, seperti bagi tujuan memakan
dagingnya, membantu pekerjaan, atau seumpamanya.

Sebahagian umat Islam mendatangi dan tinggal di kawasan-kawasan perkuburan untuk


memohon pelbagai keperluan mereka. Padahal, orang-orang yang mati itu juga hamba
Allah seperti mereka. Tidak berupaya mendatangkan manfaat atau bahaya untuk mereka
sendiri.

Sebagai contoh, kelompok Syi’ah yang menyembah kubur Al-Husain bin Ali misalnya,
penghuni kubur itu sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya dari pembunuhan ke atas
dirinya. Lalu bagaimana mungkin kemudian ia akan dapat menolak bahaya yang
menimpa orang lain dan mendatangkan manfaat kepadanya?

Orang-orang yang meninggal itu sendiri amat memerlukan doa dari orang-orang yang
masih hidup. Kita mendoakan mereka, dan bukan sebaliknya kita yang berdoa dan
memohon kepadanya, menjadikannya sebagai sembahan selain Allah. Allah Subhanahu
wa Ta’ala berfirman:

َ ‫ن ُيْبَعُثو‬
‫ن‬ َ ‫ن َأّيا‬
َ ‫شُعُرو‬
ْ ‫حَياٍء َوَما َي‬
ْ ‫غْيُر َأ‬
َ ‫ت‬
ٌ ‫(َأْمَوا‬٢٠) ‫ن‬
َ ‫خَلُقو‬
ْ ‫شْيًئا َوُهْم ُي‬
َ ‫ن‬
َ ‫خُلُقو‬
ْ ‫ل ل َي‬
ِّ ‫ن ا‬
ِ ‫ن ُدو‬
ْ ‫ن ِم‬
َ ‫عو‬
ُ ‫ن َيْد‬
َ ‫َواّلِذي‬

Maksud: “Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat
sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala) itu
benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui, bilakah pe-nyembah-
penyembahnya akan dibangkitkan.” (Surah an-Nahl, 16: 20-21)

ٍ ‫حي‬
‫ق‬ ِ‫س‬
َ ‫ن‬
ٍ ‫ح ِفي َمَكا‬
ُ ‫طْيُر َأْو َتْهِوي ِبِه الّري‬
ّ ‫طُفُه ال‬
َ‫خ‬
ْ ‫سَماِء َفَت‬
ّ ‫ن ال‬
َ ‫خّر ِم‬
َ ‫ل َفَكَأّنَما‬
ِّ ‫ك ِبا‬
ْ ‫شِر‬
ْ ‫َوَمنْ ُي‬

Maksud: “Sesiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka adalah dia seolah-olah
jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang
jauh.” (Surah al-Hajj, 22: 31)

2 - Syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan:

Kerana orang yang mempercayai adanya sesuatu yang berupaya memberi kesan (bantuan
pertolongan (memperkenankan doa)) selain Allah di alam ini, sama ada berupa bintang,
jin, arwah (ruh) atau hantu bererti dia telah menjadikan akalnya bersedia menerima
segala bentuk khurafat (takhayul), serta mempercayai para dajjal (pendusta).
Kerana itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, “barang
dagangan” (tangkal) dukun, tukang nujum, ahli sihir dan sejenisnya menjadi sangat laku
(laris). Sebab mereka mendakwakan dirinya mampu mengetahui ilmu ghaib, yang pada
hakikat sebenarnya tidak ada seorang pun mengetahuinya melainkan Allah. Di samping
itu, dalam masyarakat seperti ini, mereka sudah tidak lagi menghiraukan persoalan ikhtiar
dan mencari sebab, serta akan meremehkan sunnah kauniyah (hukum alam).

3 - Syirik adalah kezhaliman yang sangat besar:

Yaitu zalim terhadap realiti. Sebab hakikat yang paling agung adalah “Tidak ada Tuhan
(yang berhak di sembah dengan benar) melainkan Allah”, Tidak ada Rabb (pengatur)
selain Allah, tidak ada Penguasa selain-Nya.

Ada pun orang-orang yang musyrik, mereka mengambil selain Allah sebagai Tuhan, serta
mengambil selain-Nya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan
terhadap diri sendiri. Kerana seorang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba bagi
makhluk sesamanya, bahkan mungkin lebih rendah dari dirinya. Padahal Allah
menjadikannya sebagai makhluk yang merdeka.

Syirik juga merupakan penganiayaan terhadap orang lain, sebab orang yang disekutukan
dengan Allah telah ia aniaya, lantaran ia memberikan hak padanya, apa yang asal
sebenarnya bukan miliknya.

4 - Syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan:

Orang yang akalnya menerima pelbagai jenis khurafat dan mempercayai kebatilan akan
diliputi ketakutan dari pelbagai arah. Sebab ia menyandarkan dirinya pada banyak tuhan.
Padahal tuhan-tuhan itu lemah dan tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau
menolak bahaya bagi dirinya.

Kerana itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, putus-asa dan
ketakutan tanpa sebab adalah sesuatu hal yang lumrah dan amat banyak berlaku. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

َ ‫ظاِلِمي‬
‫ن‬ ّ ‫س َمْثَوى ال‬
َ ‫طاًنا َوَمْأَواُهُم الّناُر َوِبْئ‬
َ ‫سْل‬
ُ ‫ل ِبِه‬
ْ ‫ل َما َلْم ُيَنّز‬
ِّ ‫شَرُكوا ِبا‬
ْ ‫ب ِبَما َأ‬
َ ‫ع‬
ْ ‫ن َكَفُروا الّر‬
َ ‫ب اّلِذي‬
ِ ‫سُنْلِقي ِفي ُقُلو‬
َ

Maksud: “Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan
mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan
keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah Neraka, dan itulah seburuk-buruk
tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim.” (Surah Ali Imran, 3: 151)

5 - Syirik menjadikan manusia malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat:

Kerana syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menyerahkan kepada para
perantara, sehingga mereka meninggalkan amal soleh. Sebaliknya mereka melakukan
perbuatan dosa, dengan i'tiqad bahawa mereka akan mendapat syafa’at (pertolongan) dari
sisi Allah. Dan inilah yang merupakan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum
kedatangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang mereka:

‫ل ِبَما ل َيْعَلُم ِفي‬


َّ ‫ن ا‬
َ ‫ل َأُتَنّبُئو‬
ْ ‫ل ُق‬
ِّ ‫عْنَد ا‬
ِ ‫شَفَعاُؤَنا‬
ُ ‫ن َهُؤلِء‬
َ ‫ضّرُهْم َول َيْنَفُعُهْم َوَيُقوُلو‬
ُ ‫ل َما ل َي‬
ِّ ‫ن ا‬
ِ ‫ن ُدو‬
ْ ‫ن ِم‬
َ ‫َوَيْعُبُدو‬
َ ‫شِرُكو‬
‫ن‬ ْ ‫عّما ُي‬َ ‫حاَنُه َوَتَعاَلى‬َ ‫سْب‬
ُ ‫ض‬
ِ ‫ت َول ِفي الْر‬ ِ ‫سَماَوا‬ّ ‫ال‬

Maksud: “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat
mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka
berkata, “Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah”. Katakanlah,
“Apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya sama ada di
langit dan tidak (pula) di bumi”. Mahasuci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka
persekutukan (itu).” (Surah Yunus, 10: 18)
Orang-orang Kristian yang melakukan pelbagai bentuk kemungkaran turut mempercayai
bahawa al-Masih telah menghapuskan dosa-dosa mereka, ketika ia disalib. Demikian
menurut anggapan mereka.

Demikian pula sebahagian umat Islam, mereka meninggalkan pelbagai kewajiban,


melakukan pelbagai bentuk perbuatan haram, tetapi mereka tetap berhajat kepada syafaat
Rasul mereka agar dapat memasuki Syurga. Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam kepada puterinya sendiri berkata:

‫شْئُتَما‬
ِ ‫ن َماِلي َما‬
ْ ‫لِني ِم‬
َ‫س‬َ ‫شْيًئا‬
َ ‫ل‬
ِّ ‫ن ا‬
ْ ‫ك َلُكَما ِم‬
ُ ‫ل َأْمِل‬
َ ‫ل‬
ِّ ‫ن ا‬
ْ ‫سُكَما ِم‬
َ ‫شَتِرَيا َأْنُف‬
ْ ‫حّمٍد ا‬
َ ‫ت ُم‬
َ ‫طَمُة ِبْن‬
ِ ‫َيا َفا‬

Maksud: “Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu,


(tetapi) aku tidak bermanfaat sedikitpun bagimu di sisi Allah.” (Hadis Riwayat al-
Bukhari, Shahih al-Bukhari, (11/354 ,(‫ب‬
ِ ‫ل اْلَعـــــــَر‬
ِ ‫جْهـــــــ‬
َ ‫َبـــــــاب‬, no. 3264)

6 - Syirik menyebabkan kekal abadi di dalam Neraka:

Syirik menyebabkan hidup menjadi sia-sia dan hampa. Manakala di akhirat,


menyebabkan pelakunya tinggal abadi di dalam Neraka. Allah Subhanahu wa Ta’ala
berfirman:

‫صاٍر‬
َ ‫ن أَْن‬
ْ ‫ن ِم‬
َ ‫ظاِلِمي‬
ّ ‫جّنَة َوَمْأَواُه الّناُر َوَما ِلل‬
َ ‫عَلْيِه اْل‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫حّرَم ا‬
َ ‫ل َفَقْد‬
ِّ ‫ك ِبا‬
ْ ‫شِر‬
ْ ‫ن ُي‬
ْ ‫ِإّنُه َم‬

Maksud: “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah maka


pasti Allah mengharamkan kepadanya Syurga, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah bagi
orang-orang zalim itu seorang penolong pun.” (Surah al-Maa’idah, 5: 72)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

‫ل الّناَر‬
َ‫خ‬َ ‫ل ِنّدا َد‬
ِّ ‫ن ا‬
ِ ‫ن ُدو‬
ْ ‫عو ِم‬
ُ ‫ت َوْهَو َيْد‬
َ ‫َمنْ َما‬

Maksud: “Sesiapa yang meninggal sedangkan dia berdoa (memohon) kepada selain
Allah sebagai tandingan (sekutu), niscaya dia masuk Neraka.” (Hadis Riwayat al-
Bukhari, Shahih al-Bukhari, 13/433, (‫ن‬ ِ ‫ســــــيِر اْلُقــــــْرآ‬
ِ ‫)ِكَتــــــاب َتْف‬, no. 4137)

7 - Syirik memecah belah umat:

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

‫ب ِبَما‬
ٍ ‫حْز‬
ِ ‫ل‬
ّ ‫شَيًعا ُك‬
ِ ‫ن َفّرُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا‬
َ ‫ن اّلِذي‬
َ ‫(ِم‬٣١) ‫ن‬
َ ‫شِرِكي‬
ْ ‫ن اْلُم‬
َ ‫صلَة َول َتُكوُنوا ِم‬
ّ ‫ن ِإَلْيِه َواّتُقوُه َوَأِقيُموا ال‬
َ ‫ُمِنيِبي‬
َ ‫حو‬
‫ن‬ ُ ‫َلَدْيِهْم َفِر‬

Maksud: “Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,


iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa
golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.”
(Surah ar-Ruum, 30: 31-32)

Kesimpulan:

Semua pembahasan di atas, memberikan kejelasan kepada kita bahawa syirik adalah
sebesar-besar perkara yang wajib kita jauhi. Kita harus bersih dari perbuatan syirik.
Takutlah jika kita terjerumus ke dalamnya, kerana ia adalah dosa yang paling besar. Di
samping itu, syirik juga akan menghapuskan pahala amal-amal soleh yang kita lakukan.
Bahkan amalan yang terkadang bermanfaat untuk kepentingan umat dan kemanusiaan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:


‫جَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا‬
َ ‫ل َف‬
ٍ ‫عَم‬
َ ‫ن‬
ْ ‫عِمُلوا ِم‬
َ ‫َوَقِدْمَنا ِإَلى َما‬

Maksud: “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal
itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” (Surah al-Furqaan, 25: 23)
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:56 AM 1 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2260812492404106082 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2260812492404106082

Labels: Syirik

Wednesday, July 29, 2009

Menjawab Syubhat Artikel: “Islam Terapkan Amalan Demokrasi Pilih


Pemimpin”
Menjawab Syubhat Artikel: “Islam Terapkan Amalan Demokrasi Pilih Pemimpin”

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Artikel yang dimaksudkan adalah sebulan tulisan milik Yusamir Yusof atas Tajuk:
“Islam Terapkan Amalan Demokrasi Pilih Pemimpin”. Rujuk: Akhbar Berita Harian,
Bahagian Agama, m/s. 36, Tarikh: Sabtu/11 Julai 2009. atau boleh dicapai di sini: Artikel
(Klik).

Setelah melalui beberapa sesi perbincangan dan penelitian, maka artikel ini jelas
menunjukkan beberapa jalan yang merancukan dan memiliki syubhat yang berbahaya.

Dari ini, saya mengharapkan supaya penulis artikel “Islam terapkan amalan demokrasi
pilih pemimpin” dapat menilai semula penulisannya dan mempertimbangkan hujah-hujah
yang dikemukakannya

Bagi meringkaskan tulisan, kita akan terus melihat beberapa perkara yang dimaksudkan
daripada tulisan tersebut.

Bahagian 1 - Sejauh manakah benarnya tajuk yang diletakkan untuk artikel tersebut
dengan pernyataan:

“Islam Terapkan Amalan Demokrasi Pilih Pemimpin”


Penulis turut mengulangi pernyataan yang sama di perenggan pertama tulisannya sebagai
berikut, “Demokrasi adalah salah sebuah sistem yang datangnya dari keunggulan
Islam. Namun sayang, ada dikalangan umat Islam sendiri keliru dan menolak sistem
ini. Malahan menyatakan bahawa Demokrasi dari sistem Kufur dan batil. Kegagalan
memahami inti-pati Demokrasi akan menyebabkan salah-faham yang besar dalam
membawa sistem keadilan dalam pentas politik masa kini.”

Bantahan/Jawaban:

Demokrasi bukanlah sebuah sistem politik yang lahir daripada Islam. Ini dijelaskan
sendiri oleh para pengamal dan pengkaji demokrasi. Malah turut diperakui
oleh penulis sendiri melalui perkataannya: “Perkataan Demokrasi ini
lahir daripada perkataan Yunani”.

Kata demokrasi adalah merujuk kepada perkataan Greek δημοκρατία


(dimokratia) yang membawa maksud “pentadbiran oleh rakyat” (Rujuk:
Demokratia, Henry George Liddell, Robert Scott, “A Greek-English Lexicon”, at
Perseus, http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%2324422) yang mana terbina daripada perkataan
δήμος (dēmos), yang merujuk kepada “masyarakat/rakyat” dan
κράτος (kratos), “perundangan, atau penguasaan”. Ia mula dibentuk
(diasaskan) kira-kira pada pertengahan abad ke 5 sebelum Masihi di
dalam sistem pentadbiran Greek. Secara ringkasnya, demokrasi adalah
suatu sistem di mana rakyat berkuasa terhadap pentadbiran yang dibentuk. (Rujuk: BBC
History of democracy,
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greekdemocracy_01.shtml)Demokrasi mula
diasaskan dari falsafah Greece kuno. (Rujuk: John Dunn, Democracy: the unfinished
journey 508 BC - 1993 AD, Oxford University Press, 1994. & Kurt A. Raaflaub, Josiah
Ober, Robert W. Wallace, Origin of Democracy in Ancient Greece, University of
California Press, 2007)

Orang yang pertama kali mengungkapkan teori demokrasi adalah Plato. Menurut Plato,
sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu, bukan majmuk. (Rujuk: Syaikh
Muhammad bin Abdullah al-Imam, Menggugat Demokrasi & Pemilu, Darul Hadits
(Depok), Cet. 3, 2004M, m/s. 33)

Demokrasi menurut tulisan Robert A. Dahl ialah “Sistem politik yang memberi kepada
rakyat jelata untuk membuat keputusan secara terbuka”. (Rujuk: Muhammad Qutb,
Mazahib Fikriyah Mu’assirah, jil. 1, m/s. 178, Dar as-Syuruq, 1984) Masyarakat yang
mula-mula mengasaskan sistem demokrasi adalah masyarakat Greek (Yunan) di Kota
Athens. (Rujuk: Muhammad Qutb, Mazahib Fikriyah Mu’assirah, m/s. 191, Dar as-
Syuruq, 1984)Demokrasi mula diasaskan dari falsafah Greece kuno. (Rujuk: John Dunn,
Democracy: the unfinished journey 508 BC - 1993 AD, Oxford University Press, 1994. &
Kurt A. Raaflaub, Josiah Ober, Robert W. Wallace, Origin of Democracy in Ancient
Greece, University of California Press, 2007)
Revolusi Francis tercetus dengan slogannya yang terkenal, “Kebebasan, Persaudaraan, &
Persamaan (Liberte, Egalite, Fraternite). Francis memasukkan demokrasi ke dalam
undang-undang dasarnya di bawah kolum “Hak-hak asasi manusia” pada pasal ketiga,
“Rakyat adalah sumber dan gudang kekuasaan. Setiap lembaga atau individu yang
memegang kuasa, sebenarnya dia mengambil kekuasaan tersebut daripada rakyat.” Pasal
ini dimasukkan kembali di dalam undang-undang dasar tahun 1791M. Di sini disebutkan
bahawa tahta kepimpinan adalah milik rakyat. Sistem ini tidak mengakui model
pembahagian kuasa, pengunduran diri, atau pun meraih kuasa dengan cara
pemberontakan.Kemudiannya, ideologi demokrasi ini turut dicantumkan (diterapkan) di
dalam undang-undang dasar sebahagian negara Arab dan negara-negara Islam. Sebagai
contoh, di Mesir ditetapkan di dalam undang-undang pertama tahun 1923 serta 1956. Dan
pada tahun 1971 di dalam undang-undang tersebut terdapat teks yang menyebutkan
antara lain bahawa: “Kepimpinan adalah milik rakyat dan rakyat adalah sumber
kekuasaan menurut cara yang dijelaskan di dalam undang-undang.”b Pasal ini terdapat
dalam undang-undang di hampir kesemua negara Arab dan negara Islam. Pasal seperti ini
juga termaktub di dalam undang-undang Yaman (negara penulis). Sebagai contoh di
dalam pasal empat disebutkan, “Rakyat adalah pemilik dan sumber kekuasaan.
Kekuasaan itu boleh diperolehi secara langsung dengan cara pungutan suara atau melalui
pemilihan umum. Demiian juga halnya dengan mencabut (menggugurkan) kuasa itu
dapat dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga legislatif (dewan rakyat),
parlimen, dan eksekutif serta melalui majlis-majlis perwakilan yang dipilih.” (Rujuk:
Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Imam, Menggugat Demokrasi & Pemilu, Darul
Hadits (Depok), Cet. 3, 2004M, m/s. 33-34) Akhirnya, terjadilah di mana persoalan
pengaturan kehidupan manusia ini diletakkan di atas kerangka pemikiran dan ideologi
masing-masing berdasarkan kekuatan majoriti. Dengan itu, prinsip-prinsip yang
bersumberkan wahyu ditinggalkan sedikit-demi sedikit. Jika kita melihat kepada
masyarakat demokratik barat, mereka begitu kuat dan gigih dalam usaha
mempertahankan prinsip-prinsip seperti kebebasan, liberalisme dan sekularisme.
Akhirnya mereka akan dibentuk agar menerima suatu corak kerangka idea (pemikiran)
bahawa Tuhan hanyalah sekadar sebagai pencipta tetapi bukan sebagai yang memberikan
perintah (yang menetapkan syari’at) serta perundangan atau sistem hidup.

Begitulah serba sedikit sejarah dan asal-usul perkembangan demokrasi. Langsung Islam
tidak terlibat di dalam mengasaskannya. Malahan Islam sendiri tidak pernah menyeru ke
arahnya. Jadi, siapakah yang keliru di sini sebagaimana yang didakwa oleh penulis?

َ ‫عْنُه َقا‬
‫ل‬ َ ‫ل‬
ُّ ‫ي ا‬َ‫ض‬
ِ ‫ن اْلُمِغيَرِة َر‬
ْ‫ع‬َ
‫سّلَم‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ي‬ّ ‫ت الّنِب‬
ُ ‫سمِْع‬
َ

‫ن الّناِر‬
ْ ‫ي ُمَتَعّمًدا َفْلَيَتَبّوْأ َمْقَعَدُه ِم‬
ّ ‫عَل‬
َ ‫ب‬
َ ‫ن َكَذ‬
ْ ‫حٍد َم‬
َ ‫عَلى َأ‬
َ ‫ب‬
ٍ ‫س َكَكِذ‬
َ ‫ي َلْي‬
ّ ‫عَل‬
َ ‫ن َكِذًبا‬
ّ ‫ِإ‬

Maksudnya: Daripada Mughirah radhiyallahu ‘anhu, beliau mendengar Nabi Shallallahu


‘alaihi wa Sallam bersabda:
Sesungguhnya berdusta ke atasku (menggunakan namaku) bukanlah seperti berdusta ke
atas orang lain (menggunakan nama orang lain). Sesiapa yang berdusta dengan sengaja
menggunakan namaku , maka bersiaplah dengan tempat duduknya dalam neraka. (Hadis
Riwayat al-Bukhari & Muslim. Rujuk: Shahih al-Bukhari, (,(‫ت‬ ِ ‫عَلى اْلَمّي‬
َ ‫حِة‬ َ ‫ن الّنَيا‬ْ ‫َباب َما ُيْكَرُه ِم‬
5/37, no. 1209. Shahih Muslim, (1/13 ,(‫سّلَم‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ل‬
ِّ ‫سوِل ا‬ُ ‫عَلى َر‬َ ‫ب‬ ِ ‫ظ اْلَكِذ‬ِ ‫َباب َتْغِلي‬, no. 5)

Berdasarkan hadis ini, perlu kita fahami bahawa perbuatan sengaja berdusta tidak terbatas
kepada orang yang mencipta hadis palsu semata-mata, tetapi juga termasuk mereka yang
menyandarkan sesuatu ajaran, amalan, mahu pun ideologi ke atas baginda Shallallahu
‘alaihi wa Sallam atau Islam itu sendiri.

Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

‫سُئول‬
ْ ‫عْنُه َم‬
َ ‫ن‬
َ ‫ك َكا‬
َ ‫ل ُأوَلِئ‬
ّ ‫صَر َواْلُفَؤاَد ُك‬
َ ‫سْمَع َواْلَب‬
ّ ‫ن ال‬
ّ ‫عْلٌم ِإ‬
ِ ‫ك ِبِه‬
َ ‫س َل‬
َ ‫ف َما َلْي‬
ُ ‫َول َتْق‬

Maksudnya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta
untuk bertanggungjawab ke atasnya. (Surah al-Isra’, 17: 36)

Bahagian 2 – Penulis berkata:

Meskipun, pada zaman Nabi Muhammad SAW perkataan Demokrasi belum wujud.
Namun, baginda telah menunjukkan nilai-nilai demokrasi dalam diri baginda. Lebih-
lebih lagi apabila sesuatu perkara yang tidak mempunyai sandaran wahyu. Baginda
bersikap demokrasi dengan mengambil pandangan-pandangan para sahabatnya, dan
akan membuat keputusan berdasarkan suara majoriti.

Penulis turut menyatakan:

Nilai Demokrasi yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah diteruskan oleh para
sahabatnya. Tanpa meninggalkan sebarang wasiat siapa penganti baginda, kewafatan
baginda memberi petunjuk bahawa sistem Demokrasi harus dijalankan sepertimana
ketika baginda masih hidup. Pada pemilihan Khalifah yang diadakan di dewan Bani
Saadah, Madinah, Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah pertama umat Islam
berdasarkan sokongan majoriti di kalanngan para sahabat.

Bantahan/Jawaban:

Benarkah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah menunjukkan nilai-nilai demorkasi?


Sekali lagi kita lihat kembali makna demokrasi itu sendiri:

Secara ringkasnya, demokrasi adalah suatu sistem di mana rakyat berkuasa terhadap
pentadbiran yang dibentuk. (Rujuk: BBC History of democracy,
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greekdemocracy_01.shtml)
Dan slogan Demokrasi yang sangat terkenal adalah:

“Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”

Melalui sistem politik demokrasi, setiap hasil dan hak pentadbiran (kuasa) diasaskan
berdasarkan suara majoriti masyarakat atau rakyat. Adakah konsep ini pernah diasas,
diamalkan atau pun diperjuangkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam?

Tetapi, apa yang diperjuangkan Nabi adalah Tauhid dan menyeru umat manusia agar
bertauhid, mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

َ ‫غو‬
‫ت‬ ُ ‫طا‬
ّ ‫جَتِنُبوا ال‬
ْ ‫ل َوا‬
َّ ‫عُبُدوا ا‬
ْ ‫نا‬
ِ ‫سول َأ‬
ُ ‫ل ُأّمٍة َر‬
ّ ‫َوَلقَْد َبَعْثَنا ِفي ُك‬

Maksud: Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk
menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut Itu”. (Surah an-Nahl, 16:
36)

ِ ‫س ِإل ِلَيْعُبُدو‬
‫ن‬ َ ‫ن َوالْن‬
ّ‫ج‬
ِ ‫ت اْل‬
ُ ‫خَلْق‬
َ ‫َوَما‬

Maksud: Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk
mengabdikan diri kepada-Ku. (Surah adz-Dzariyat, 51: 56)

Apabila kita memahami konsep seruan ini, maka sekali-kali tidaklah Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam itu menyeru supaya kita menegakkan sesuatu berdasarkan pungutan
suara majoriti manusia/rakyat. Kerana, Allah Subhanahu wa Ta’ala sendiri berfirman:

َ ‫حو‬
‫ن‬ ُ ‫ب َلَعّلُكْم ُتْفِل‬
ِ ‫ل َيا ُأوِلي الْلَبا‬
َّ ‫ث َفاّتُقوا ا‬
ِ ‫خِبي‬
َ ‫ك َكْثَرُة اْل‬
َ ‫جَب‬
َ‫ع‬
ْ ‫ب َوَلْو َأ‬
ُ ‫طّي‬
ّ ‫ث َوال‬
ُ ‫خِبي‬
َ ‫سَتِوي اْل‬
ْ ‫ل ل َي‬
ْ ‫ُق‬

Maksud: Katakanlah: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya
yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang
berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. (Surah al-Ma’idah, 5: 100)

َ ‫صو‬
‫ن‬ ُ ‫خُر‬
ْ ‫ن ُهْم ِإل َي‬
ْ ‫ن َوِإ‬
ّ‫ظ‬
ّ ‫ن ِإل ال‬
َ ‫ن َيّتِبُعو‬
ْ ‫ل ِإ‬
ِّ ‫ل ا‬
ِ ‫سِبي‬
َ ‫ن‬
ْ‫ع‬َ ‫ك‬
َ ‫ضّلو‬
ِ ‫ض ُي‬
ِ ‫ن ِفي الْر‬
ْ ‫طْع َأْكَثَر َم‬
ِ ‫َوِإنْ ُت‬

Maksud: Dan jika kamu mengikuti (menuruti) kebanyakan orang-orang yang di muka
bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain
hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta
(terhadap Allah). (Surah al-An’am, 6: 116)

Tetapi, apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah sebuah agama
yang suci bersih lagi murni, iaitu Islam:

‫سلُم‬
ْ ‫ل ال‬
ِّ ‫عْنَد ا‬
ِ ‫ن‬
َ ‫ن الّدي‬
ّ ‫ِإ‬

Maksud: “Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam…” (Surah
Ali Imran, 3: 19)

Dan agama ini telah pun sempurna sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu
wa Ta’ala di dalam surah al-Ma’idah pada ayat yang ketiga, sekaligus menyangkal
dakwaan bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerlukan kepada pungutan suara
majoriti untuk persoalan agama tertentu.

Berkenaan dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis sebagaimana di dalam tulisannya:

“...Lebih-lebih lagi apabila sesuatu perkara yang tidak mempunyai sandaran wahyu.
Baginda bersikap demokrasi dengan mengambil pandangan-pandangan para
sahabatnya, dan akan membuat keputusan berdasarkan suara majoriti.”

Mungkin apa yang dimaksudkan oleh penulis adalah amalan bermusyarah yang
diamalkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersama kalangan sahabat-
sahabatnya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

‫شوَرى َبْيَنُهْم‬
ُ ‫صلَة َوَأْمُرُهْم‬
ّ ‫جاُبوا ِلَرّبِهْم َوَأَقاُموا ال‬
َ ‫سَت‬
ْ ‫نا‬
َ ‫َواّلِذي‬

Maksud: Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia;
dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman,
dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang
menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah
mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat
di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan
kepada mereka. (Surah asy-Syuura, 42: 38)

Dengan ini, apa yang lebih tepat adalah musyawarah. Bukanlah amalan demokrasi.

Melalui amalan musyawarah, hanya orang-orang yang beriman (yang mematuhi seruan
Tuhannya) dan menjaga amalan solatnya akan diutamakan pendapatnya. Dan pendapat
yang diambil bukanlah pendapat yang terbina daripada suara majoriti, tetapi adalah
pendapat yang terbaik yang menepati syari’at.

Dari sini, jelas sekali bahawa amalan musyawarah berbeza sekali dengan amalan
demokrasi itu sendiri. Di mana, melalui sistem politik demokrasi, pendapat atau
keputusan yang diambil adalah berdasarkan suara majoriti dan pendapat adalah terhasil
dari sejumlah manusia yang tidak diketahui sama sekali tahap keimanannya. Lebih-lebih
lagi, politik ala demokrasi adalah lebih tertumpu kepada soal pertandingan dan
pertaruhan. Maka, sama sekali tidak tepat lagi menyimpang jika mahu menyandarkan
sistem demokrasi kepada sesuatu yang pernah diamalkan oleh Rasulullah.

Melalui ayat di atas tersebut, Allah turut menjelaskan ciri-ciri mereka yang menyertai
musyawarah dan selayaknya diambil pendapatnya, iaitu sebagaimana berikut:

1 – Beriman.

2 – Bertawakkal.

3 – Menjauhi Dosa-dosa besar.

4 – Apabila marah, mereka memberi maaf.

5 – Patuh terhadap seruan Tuhannya.

6 – Mendirikan solat.

7 – Menafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.

Juga Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

َ ‫ن ُكْنُتْم ل َتعَْلُمو‬
‫ن‬ ْ ‫ل الّذْكِر ِإ‬
َ ‫سَأُلوا َأْه‬
ْ ‫حي ِإَلْيِهْم َفا‬
ِ ‫جال ُنو‬
َ ‫ك ِإل ِر‬
َ ‫ن َقْبِل‬
ْ ‫سْلَنا ِم‬
َ ‫َوَما َأْر‬

Maksud: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami
beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui. (Surah an-Nahl, 16: 43)

Demikianlah bahawa Allah mensyari’atkan amalan bermusyawarah. Dan mengambil


pendapat dari kalangan orang yang memiliki pengetahuan serta beberapa ciri yang lain.
Dan sekali-kali tidak sepatutnya menyerahkan sesuatu urusan atau perkara itu kepada
manusia umum secara semberono yang tidak diketahui latar belakangnya sama sekali.
Persoalan ini merujuk di dalam setiap bidang, sama ada di dalam urusan siayasah
(politik), mahupun urusan lainnya secara umum.
Sebagai contoh, berikut disertakan nukilan daripada al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah
berkenaan ayat tersebut di dalam Tafsirnya:

‫ وهكذا لما حضرت عمر بن‬.‫ ليطيب بذلك قلوبهم‬،‫ يشاورهم في الحروب ونحوها‬،‫ولهذا كان عليه ]الصلة[ السلم‬
،‫ وطلحة‬،‫ وعلي‬،‫ عثمان‬:‫ وهم‬،‫ جعل المر بعده شورى في ستة نفر‬،‫الخطاب ]رضي ال عنه[ الوفاة حين طعن‬
‫ فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان‬،‫ رضي ال عنهم أجمعين‬،‫ وعبد الرحمن بن عوف‬،‫ وسعد‬،‫والزبير‬
‫ رضي ال عنهم‬،‫عليهم‬

Maksud: Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam selalu bermusyawarah dengan para


sahabat di dalam permasalahan peperangan dan perkara yang seumpamanya, supaya hati
mereka menjadi tenang. Demikian juga ketika kematian akan menjemput ‘Umar bin al-
Khaththab radhiyallahu ‘anhu setelah beliau ditikam. Ketika beliau menyerahkan perkara
(kekhalifahan) sesudahnya kepada hasil musyawarah dari enam orang sahabat (bukan
diserahkan kepada suara majoriti – penulis -), iaitu ‘Utsman, ‘Ali, Thalhah, az-Zubair,
Sa’d dan ‘Abdurrahman bin ‘Auf radhiyallahu ‘anhum. Maka para sahabat seluruhnya
bersepakat untuk mengangkat ‘Utsman radhiyallahu ‘anhu. (Rujuk: Tafsir Ibnu Katsir)

Begitu jugalah ketika perlantikan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu menjadi khalifah. Di
mana pemutusannya adalah berdasarkan hasil permusyawaratan dari kalangan sahabat-
sahabat utama. Setelah hasil musyawarah diperolehi, barulah masyarakat dipanggil untuk
tujuan pengumuman dan bai’ah. (Boleh dilihat dari tulisan: Syaikh Dr. Khalid Ali al-
Anbary, Sistem Politik Islam, m/s. 141-142, Telaga Biru, Cet. 1, Mei 2008)

Begitulah Islam menunjukkan keunggulannya, di mana ia tidak menyerahkan urusan


tertentu begitu sahaja kepada orang sembarangan.

Bahagian 3 - Berkenaan perkataan penulis:

“Namun, baginda telah menunjukkan nilai-nilai demokrasi dalam diri baginda. Lebih-
lebih lagi apabila sesuatu perkara yang tidak mempunyai sandaran wahyu”.

Jawaban/Bantahan:

Perlu kita fahami bahawa setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam adalah sentiasa di atas bimbingan dan perhatian wahyu. Dan kehidupan beliau
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersama-sama para sahabatnya sentiasa mendapat perhatian
dan pemantauan dari wahyu.

Sekiranya ada perkara yang memerlukan kepada pembetulan, pasti Allah akan menegur
dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Dalam perkara ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:


‫شِديُد اْلُقَوى‬
َ ‫عّلَمُه‬
َ (٤) ‫حى‬
َ ‫ي ُيو‬
ٌ‫ح‬
ْ ‫ن ُهَو ِإل َو‬
ْ ‫(ِإ‬٣) ‫ن اْلَهَوى‬
ِ‫ع‬
َ ‫ق‬
ُ‫ط‬ِ ‫َوَما َيْن‬

Maksud: dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan hawa nafsunya.
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). yang diajarkan
kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. (Surah an-Najm, 53: 3-5)

Berkata Imam al-Qurthubi di dalam tafsirnya berkenaan ayat ini menunjukkan adanya
penjelasan bahawa as-Sunnah adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Ta'ala.

Dan firman-Nya:

َ ‫طْعَنا ِمْنُه اْلَوِتي‬


‫ن‬ َ ‫ ُثّم َلَق‬. ‫ن‬
ِ ‫خْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمي‬
َ‫ل‬َ ‫ل‬
ِ ‫لَقاِوي‬
َ ‫ض ْا‬
َ ‫عَلْيَنا َبْع‬
َ ‫ل‬
َ ‫َوَلْو َتَقّو‬

Maksud: Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebahagian perkataan atas (nama)


Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya Kemudian benar-
benar Kami potong urat tali jantungnya. (Surah al-Haqqah: 45-46)

Secara jelasnya dapat kita lihat dan fahami:

Adakah mungkin setelah ancaman yang keras ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam berkata dan melakukan sesuatu dengan dasar hawa nafsu atau keinginannya
semata-mata? Padahal beliau adalah seorang yang sangat jujur sekali, sekiranya begitu
tidaklah mungkin beliau berkata dan berbuat atau menyetujui sesuatu yang bersangkutan
dengan agama melainkan dengan pemberitahuan dan izin dari Allah Subhanahu wa
Ta’ala dan tidak ada jalan untuk mendapatkan perkara tersebut dari seorang makhluk
kepada penciptanya melainkan dengan jalan wahyu yang sudah tentunya menurut definisi
syar’i.

Bahkan, setiap apa jua tindak tanduk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam itu sendiri
sentiasa menjadi perhatian dan direkodkan oleh para sahabat. Yang kemudiannya
menjadi sumber hukum dan panduan serta tauladan.

Dalam perkara ini, terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

‫ل َكِثيًرا‬
َّ ‫خَر َوذََكَر ا‬
ِ ‫ل َواْلَيْوَم ال‬
َّ ‫جو ا‬
ُ ‫ن َيْر‬
َ ‫ن َكا‬
ْ ‫سَنٌة ِلَم‬
َ‫ح‬
َ ‫سَوٌة‬
ْ ‫ل ُأ‬
ِّ ‫ل ا‬
ِ ‫سو‬
ُ ‫ن َلُكْم ِفي َر‬
َ ‫َلَقْد َكا‬

Maksud: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat
dan dia banyak menyebut (mengingat) Allah. (Surah al-Ahzab, 33: 21)

Bahagian 4 – Penggunaan hadis yang silap di mana penulis menukilkan:


Dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi Muhammad saw
berkata, “Sebaik-baik para pemimpin kalian adalah pemimpin yang disayangi dan
didoakan oleh kalian,dan pemimpin itu juga menyayangi dan mendoakan
kalian.Manakala seburuk-buruk pemimpin adalah,pemimpin yang kalian kutuk dan benci
dan mereka pula mengutuk dan membenci kalian.”

Bantahan/Jawaban:

Menggunakan hadis yang dimaksudkan sebagai hujjah untuk menyokong amalan


demokrasi adalah sama sekali tidak tepat dan jauh menyimpang dari maksud sebenar
hadis tersebut. Adapun hadis tersebut secara penuh adalah sebagaimana berikut:

ٍ ‫ن َماِل‬
‫ك‬ ِ ‫ف ْب‬
ِ ‫عْو‬
َ ْ‫عن‬
َ

ُ‫شَرار‬ِ ‫عَلْيِهْم َو‬


َ ‫ن‬ َ ‫صّلو‬
َ ‫عَلْيُكْم َوُت‬
َ ‫ن‬َ ‫صّلو‬َ ‫حّبوَنُكْم َوُي‬ ِ ‫حّبوَنُهْم َوُي‬
ِ ‫ن ُت‬
َ ‫خَياُر َأِئّمِتُكْم اّلِذي‬
ِ ‫ل‬ َ ‫سّلَم َقا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬ َ ‫ل‬ ِّ ‫ل ا‬
ِ ‫سو‬ ُ ‫ن َر‬ ْ‫ع‬ َ
‫ل َما َأَقاُموا ِفيُكْم‬َ ‫ل‬َ ‫ف َفَقا‬
ِ ‫سْي‬
ّ ‫ل ُنَناِبُذُهْم ِبال‬
َ ‫ل َأَف‬
ِّ ‫ل ا‬
َ ‫سو‬ ُ ‫ل َيا َر‬
َ ‫ضوَنُكْم َوَتْلَعُنوَنُهْم َوَيْلَعُنوَنُكْم ِقي‬ُ ‫ضوَنُهْم َوُيْبِغ‬ُ ‫ن ُتْبِغ‬ َ ‫َأِئّمِتُكْم اّلِذي‬
‫عٍة‬
َ ‫طا‬ َ ‫ن‬ْ ‫عوا َيًدا ِم‬ ُ ‫ل َتْنِز‬
َ ‫عَمَلُه َو‬
َ ‫شْيًئا َتْكَرُهوَنُه َفاْكَرُهوا‬ َ ‫لِتُكْم‬َ ‫ن ُو‬ْ ‫لَة َوِإَذا َرَأْيُتْم ِم‬
َ‫ص‬ ّ ‫ال‬

Maksud: Daripada ‘Auf bin Malik radhiyallahu ‘anhu, daripada Raulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam beliau berkata:

Pemimpin-pemimpin pilihan di antara kamu semua ialah orang-orang yang kamu semua
mencintai mereka dan mereka pun mencintaimu semua, juga yang kamu semua
mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kamu
semua.

Adapun pemimpin-pemimpin yang jahat di antara kamu ialah orang-orang yang kamu
membenci mereka dan mereka pun membenci pada kamu semua, juga yang engkau
semua melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu semua.”

‘Auf berkata: “Kami para sahabat lalu berkata: “Ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh
menentang kepada pemimpin-pemimpin yang sedemikian itu? Beliau Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam bersabda: “Jangan menentang mereka dengan pedang, selama mereka masih
tetap mendirikan solat di kalanganmu semua. Jika kamu melihat pada pemimpin kamu
sesuatu yang kamu benci, maka bencilah perbuatan tersebut akan tetapi, janganlah kamu
menarik ketaatan (daripada pemimpin tersebut). (Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim,
9/403, (‫شنننننننننننننننَراِرِهْم‬
ِ ‫خَيننننننننننننننناِر اَْلِئّمنننننننننننننننِة َو‬
ِ ‫)َبننننننننننننننناب‬, no. 3447)

Bahkan hadis ini sendiri menjelaskan tentang soal ketaatan dan larangan menentang
pemimpin. Yang lebih jelas, ianya sama sekali tidak mendukung sistem demokrasi,
bahkan menafikannya.
Sekaligus bertentangan dan menolak pernyataan penulis yang berikut:

Manakala bagi calon-calon yang tidak berdidikasi, pentingkan diri sendiri dan tidak
pandai mengurus kepimpinan, akan ditolak oleh rakyat. Inilah ciri-ciri yang ada dalam
Sistem Demokrasi yang sentiasa menyalurkan pelbagai saluran seperti, pemilihan
umum, meminta pandangan rakyat, mengutamakan suara majoriti, mempelbagaikan
parti politik agar berlaku kesimbangan.

Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri rahimahullah berkata setelah membawakan


beberapa dalil dari hadis-hadis termasuk hadis di atas, katanya:

Nash-nash ini dengan jelas melarang untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin, walau
pun dalam tindakannya bercampur di antara yang halal dan haram. Walau pun dia berhak
atas laknatnya kaum muslimin sekali pun, dibenci kaumnya dan dia pun membenci
mereka. Dilarang untuk keluar darinya selama dia masih menjadi sebahagian dari kaum
muslimin (umat Islam). Bahkan setiap Muslim wajib taat, patuh, dan bersabar di atas
kebencian kepadanya. Membenci pemimpin yang berlaku seperti itu dengan hati dan
mengingkarinya dengan lisan. Semua itu sudah cukup, tidak perlu ditambah lagi. Sebab,
jika kita melakukan perkara itu akan selamatlah kita dari kerosakan di dunia dan selamat
dari azab di akhirat kelak. Namun, siapa yang redha dan mengikutinya bererti dia telah
bersekutu dengannya di dalam dosa dan kemaksiatan.

Jika kita letakkan pedoman (panduan) ini, yang merupakan kemaslahatan bagi umat
Islam ini di tapak tangan. Lalu kita letakkan juga panduan hukum demokrasi yang berdiri
di atas dasar pilihanraya dan kehadiran para pendukungnya (serta pesaingnya) dari
pelbagai parti politik yang berbeza-beza di tapak tangan yang satu lagi, maka kita dapati
dua hukum itu saling bertentangan. Kita dapati sebuah perbezaan yang besar di antara
keduanya. (Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, Islam & Parti Politik, m/s. 88,
Pustaka at-Tazkia, Cet. 1 Dzulqa’edah 1429/November 2008M (Jakarta))

Hadis ini turut disentuh oleh imam Abil ‘Izz al-Hanafi rahimahullah ketika
mensyarahkan perkataan imam Abu Ja’afar ath-Thahawi dengan katanya:

“Ada pun kewajiban untuk mentaati mereka (bukan dalam persoalan maksiat) walau pun
mereka melakukan kezaliman adalah sesuatu yang disyari’atkan, kerana keluar dari
ketaatan kepada mereka (pemerintah/penguasa) akan melahirkan kerosakan yang belipat
kali ganda dibandingkan dengan kezaliman mereka sendiri. Malah, bersabar terhadap
kezaliman mereka dapat meleburkan dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala.
Kerana Allah tidak akan menaikkan penguasa ke atas diri kita melainkan disebabkan oleh
kerosakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung kepada amal perbuatan.
Maka, hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon keampunan, bertaubat, dan
memperbaiki amal-amal perbuatan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:


“Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan
tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar (dari kesalahan-
kesalahan).” (Surah asy-Syura, 42: 30)

“Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman
bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (Surah al-An’am, 6:
129)

(Dengan ini) apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman para pemimpin mereka,
hendaklah mereka meninggalkan kezaliman itu juga.” (Rujuk: Tahzib Syarh ath-
Thahawiyah, jil. 2, m/s. 199-200, Pustaka at-Tibyan, Cet. 4 Jun 2002M (Solo))

Bahagian 5 – Penulis berkata:

Inilah ciri-ciri yang ada dalam Sistem Demokrasi yang sentiasa menyalurkan pelbagai
saluran seperti, pemilihan umum, meminta pandangan rakyat, mengutamakan suara
majoriti, mempelbagaikan parti politik agar berlaku kesimbangan.

Bantahan/Jawaban:

Dijawab secara ringkas berpandukan point,

1 - Berkenaan “Pemilihan umum”

Di dalam hukum politik Islam, pemimpin dipilih dan diangkat oleh sekumpulan orang
yangg baik agamanya, cemerlang pemikirannya dan berilmu dalam urusan agama dan
selainnya (Ahl al-Hal wa al-‘Aqdi). Manhaj kepimpinan pula ditentukan oleh Syari'at
Islam. Kedua-dua perkara ini tidak boleh diserahkan kepada rakyat... (Rujuk: Hafiz
Firdaus Abdullah, Mari Berkenalan Dengan ASWJ, m/s. 261, Jahabersa, Cet. 1, 2007
(Johor Bahru))

Pemimpin dipilih berdasarkan pembai’ahan Ahl al-Hal wa al-‘Aqd. Terdapat tiga ciri
yang disyaratkan bagi golongan ini:

1 – Keadilan.

2 – Memiliki ilmu yang luas.

3 – Pandangan yang luas serta kebijaksanaan yang membolehkan mereka memilih orang
yang paling layak bagi memegang jawatan khalifah (pemimpin) dan menguruskan
kepentingan masyarakat. (Syaikh Dr. Khalid Ali al-Anbary, Sistem Politik Islam, m/s.
141, Telaga Biru, Cet. 1, Mei 2008)

Selain itu, para ulama turut membahaskan berkenaan pemerintah atau pemimpin yang
naik memerintah dengan cara kekerasan.

Di mana mereka membuat kesimpulan bahawa:

Sesiapa yang menggunakan kekerasan, kemudian dia dapat menguasai pemerintahan dan
kemudian pemerintahan itu kekal di tangannya, maka dia merupakan seorang imam yang
wajib diberi bai’ah dan ketaatan serta haram dipecat dan diingkari perintahnya walau pun
tidak terkumpul segala syarat seorang khalifah pada dirinya. (Rujuk: Syaikh Abdus
Salam B. Barjas, Manhaj Ahlus Sunnah wal-Jama’ah Dalam Bersikap Terhadap
Penguasa dan Pemerintah, m/s. 34, Najla Press, Cet. 1, Mei 2003. Rujuk juga: Syaikh Dr.
Khalid Ali al-Anbary, Sistem Politik Islam, m/s. 219, Telaga Biru, Cet. 1, Mei 2008)

Al-Imam Ahmad berkata:

Sesiapa yang dapat menguasai umat Islam dengan kekuatannya sehingga menjadi
khalifah dan seterusnya diberi gelaran Amirul Mukminin, tidak harus bagi seseorang
yang mengaku beriman dengan Allah dan hari Kiamat bermalam dalam keadaan tidak
mengakuinya sebagai seorang imam, sama ada dia seorang yang baik atau pun jahat.
(Abu Ya’ala, al-Ahkam al-Sulthaniyah. Lihat: Syaikh Dr. Khalid Ali al-Anbary, Sistem
Politik Islam, m/s. 219, Telaga Biru, Cet. 1, Mei 2008)

2 - Mengutamakan Meminta pandangan rakyat, Mengutamakan Suara Majoriti

Dalam persoalan ini, Pandangan rakyat boleh boleh diambil kira. Tetapi ia bukanlah
sebuah penentu yang mutlak berdasarkan syari’at Islam, berbeza dengan apa yang
diamalkan di dalam sistem demokrasi yang meletakkan suara majoriti rakyat sebagai
penentu bahkan bersifat mutlak. Islam adalah agama yang berpandukan kepada wahyu
dan membenarkan musyawarah dengan mengambil pandangan dari mereka yang layak.

Ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskankan di atas.

Dijelaskan dengan firman Allah (maksudnya):

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah”,
mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari
(perbuatan) nenek moyang kami”. “(Adakah mereka akan mengikuti juga), walau pun
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat
petunjuk?”.” (Surah al-Baqarah, 2: 170)

Dan jika kamu mengikuti (menuruti) kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini,
niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. (Surah al-An'am, 6: 116)

3 - Mempelbagaikan parti politik supaya berlaku keseimbangan.

Kepelbagaian parti politik yang wujud pada hari ini sebenarnya bukan mengarah kepada
keseimbangan. Malahan mengarah kepada sebuah perpecahan dan pertelingkahan. Lebih
parah lagi, mengajak kepada ketaksuban dan sikap fanatik atas dasar parti dan menjauhi
kebenaran.

Allah subhanahu wa Ta’ala berfirman:

‫ظيٌم‬
ِ‫ع‬َ ‫ب‬
ٌ ‫عَذا‬
َ ‫ك َلُهْم‬
َ ‫ت َوُأوَلِئ‬
ُ ‫جاَءُهُم اْلَبّيَنا‬
َ ‫ن َبْعِد َما‬
ْ ‫خَتَلُفوا ِم‬
ْ ‫ن َتَفّرُقوا َوا‬
َ ‫َول َتُكوُنوا َكاّلِذي‬

Maksud: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan


berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-
orang yang mendapat siksa yang berat. (Surah Ali Imran, 3: 105)

Sungguh banyak ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan bahawa betapa Allah mencela
perpecahan. Sekaligus memerintahkan supaya bersatu.

Di antaranya,

‫خَلَقُهْم‬
َ ‫ك‬
َ ‫ك َوِلَذِل‬
َ ‫حَم َرّب‬
ِ ‫ن َر‬
ْ ‫(ِإل َم‬١١٨) ‫ن‬
َ ‫خَتِلِفي‬
ْ ‫ن ُم‬
َ ‫حَدًة َول َيَزاُلو‬
ِ ‫س ُأّمًة َوا‬
َ ‫ل الّنا‬
َ ‫جَع‬
َ ‫ك َل‬
َ ‫شاَء َرّب‬
َ ‫َوَلْو‬

Maksud: Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu,
tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh
Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. (Surah Hud, 11: 118-119)

Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri rahimahullah berkata:

Perpecahan adalah salah satu kesan besar yang ditimbulkan oleh parti-parti politik.
Bahkan perpecahan merupakan asas dasar daripada kepartian. Sebagaimana yang
diketahui, perpecahan dari pelbagai bentuk apa pun dan perselisihan atas dasar apa pun
tidak patut dan tidak layak dalam Islam serta tidak mendatangkan manfaat apa pun
melainkan malapetaka bagi kaum muslimin. Dosa dan bahayanya lebih besar daripada
mafaatnya serta kerosakannya lebih besar dari maslahatnya. (Syaikh Syafiyurrahman al-
Mubarakfuri, Islam & Parti Politik, m/s. 43, Pustaka at-Tazkia, Cet. 1 Dzulqa’edah
1429/November 2008M (Jakarta))

Melalui sistem demorkasi yang wujud hari ini juga, telah membuktikan kepada kita
betapa hancurnya sebuah ikatan yang disusun melalui syari’at Islam yang disebut sebagai
al-Wala’ wal Bara’. Dalam perkara ini, ia telah menjelaskan kepada kita bagaimana untuk
bermu’amalah dan berhubungan dengan sesama umat Islam, dengan orang kafir, orang
fasiq, ahli bid’ah, dengan pemerintah, ahli maksiat, dan seterusnya. Islam itu sangat teliti
dan sempurna. (Rujuk: Perbahasan al-Wala’ wal Bara’)

Salah satu dari bukti keluhuran Islam adalah mengatur tatanan kehidupan sosial dengan
peraturan yang sangat sempurna dan menyeluruh, mengikat umatnya yang beriman
sesama mereka dengan ikatan yang kuat yang dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang
serta persaudaraan. Mewajibkan untuk saling peduli sesama kaum Muslimin dengan
tolong-menolong, saling melindungi dan menekankan untuk melakukan perkara-perkara
yang dapat menyatukan kehidupan sosial mereka. Memberikan kepada mereka peraturan
hukum yang telah beku dan pasti, yang tidak memerlukan lagi hukum lain yang
dimasukkan ke dalam peraturan hukum Islam itu sendiri.

Allah subhanahu wa Ta’ala telah menunjukka kepada kaum muslimin tentang ikatan
yang kuat melalui firman-Nya:

‫ن الّزَكاَة‬
َ ‫صلَة َوُيْؤُتو‬
ّ ‫ن ال‬
َ ‫ن اْلُمْنَكِر َوُيِقيُمو‬
ِ‫ع‬َ ‫ن‬
َ ‫ف َوَيْنَهْو‬
ِ ‫ن ِباْلَمْعُرو‬
َ ‫ض َيْأُمُرو‬
ٍ ‫ضُهْم َأْوِلَياُء َبْع‬
ُ ‫ت َبْع‬ ُ ‫ن َواْلُمْؤِمَنا‬َ ‫َواْلُمْؤِمُنو‬
‫حِكيٌم‬
َ ‫عِزيٌز‬ َ ‫ل‬
َّ ‫ن ا‬ّ ‫ل ِإ‬
ُّ ‫حُمُهُم ا‬
َ ‫سَيْر‬
َ ‫ك‬ َ ‫سوَلُه ُأوَلِئ‬
ُ ‫ل َوَر‬ َّ ‫ن ا‬
َ ‫طيُعو‬ِ ‫َوُي‬

Maksud: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan
mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah at-Taubah, 9: 71)

Dengan ini, Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan:

Jika Islam telah mengikat semua lapisan masyarakatnya dengan ikatan wala’ dan
persaudaraan, maka yang pertama harus dilakukan adalah mencegah segala sesuatu yang
dapat mengotori kejernihannya dan membersihkan segala bentuk perosak persaudaraan
yang telah terjalin.

Sementara itu, berkenaan peraturan yang menjadi dasar parti politik, maka sudah menjadi
kelaziman bahawa sistem peraturan tersebut membolehkan bagi setiap parti
memperbanyakkan sokongan (meraih undi) untuk mendukungnya dan bersaing di dalam
pilihanraya. (Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, Islam & Parti Politik, m/s. 69,
Pustaka at-Tazkia, Cet. 1 Dzulqa’edah 1429/November 2008M (Jakarta))

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

َ ‫ل ُثّم ُيَنّبُئُهْم ِبَما َكاُنوا َيْفَعُلو‬


‫ن‬ ِّ ‫يٍء ِإّنَما َأْمُرُهْم ِإَلى ا‬
ْ ‫ش‬
َ ‫ت ِمْنُهْم ِفي‬
َ ‫س‬
ْ ‫شَيًعا َل‬
ِ ‫ن َفّرُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا‬
َ ‫ن اّلِذي‬
ّ ‫ِإ‬

Maksud: Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama-Nya dan mereka


menjadi berpuak-puak, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka.
Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan
memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. (Surah al-An’am, 6:
159)
Dan telah jelas dari dalil-dalil al-Qur’an dan hadis yang lain bahawa umat Islam
diperintahkan untuk sentiasa taat kepada pemimpinnya. Sekaligus secara asasnya, adalah
dilarang untuk berpecah-belah dan melakukan pelbagai usaha untuk menjatuhkan
pemimpin yang sedia ada.

Dan Islam telah memiliki cara yang lebih baik lagi tersendiri bagi tujuan memperbaiki
keadaan apabila berhadapan dengan para pemimpin yang zalim atau seumpamanya.
Maka, hal itu perlulah diteliti dengan baik. Bukan terus lantang mahu menukar dan
menggulingkan pemimpin yangs edia ada.

Ketika Syaikh al-Albani rahimahullah mengulas perkataan imam Abu Ja’afar ath-
Thahawi dan syarah oleh imam Abil ‘Izz, beliau menjelaskan:

“Dengan itu, jelaslah bagaimana cara menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh
para penguasa yang satu kulit dan satu bahasa dengan kita. Caranya, kaum muslimin
(umat Islam) mestilah bertaubat kepada Allah, memurnikan aqidah, dan mendidik diri
serta keluarga mereka dengan pendidikan Islam secara benar. Perkara tersebut adalah
sebagai usaha dengan berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehinggalah mereka
sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka.” (Surah ar-Ra’d, 7: 11)

Bertepatan dengan perkara persebut, ada seorang da’i (pendakwah) di zaman kita ini
berkata, “Tegakkanlah daulah Islam di dalam hati-hati kamu, maka daulah Islam itu pun
kemudiannya akan tertegak di atas muka bumi”.

Jadi, di dalam menyelesaikan masalah tersebut bukanlah dengan kaedah-kaedah seperti


yang diguna-pakai sebahagian orang, iaitu dengan memberontak dan memerangi
penguasa. Kerana, perkara tersebut di samping termasuk ke dalam bentuk bid’ah, ia juga
bertentangan dengan nash-nash syar’i yang mana memerintahkan kita untuk mengadakan
perubahan pada masyarakat dengan cara yang baik. Dalam persoalan ini, kita juga perlu
memehami sebuah prinsip:

“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya


Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Surah al-Hajj, 22: 40) (Rujuk: Syarah
dan Taqliq Syaikh al-Albani ke atas Aqidah ath-Thahawiyah)

Satu kaedah di dalam Islam dalam berhadapan dengan pemimpin yang melakukan
maksiat atau berbuat zalim adalah dengan memberi nasihat dan bertemu dengannya.

Telah berkata Ibnul Asir: “Nasihat ialah suatu ungkapan daripada sepotong ayat iaitu
berkehendakkan kebaikan kepada yang dinasihatkan baginya, dan tidak mungkin
diungkapkan dari makna ini bersama makna yang lain. Asal makna nasihat dalam bahasa
ialah suci.” (Dinukil dari Syaikh Dr. Khalid Ali al-Anbary, Sistem Politik Islam, m/s.
212-213, Telaga Biru, Cet. 1, Mei 2008)

Imam Ibnu Rejab al-Hanbali rahimahullah berkata:

“Ada pun nasihat untuk para pemimpin kaum Muslimin maka ia adalah cintakan
kebaikan untuk mereka, petunjuk untuk mereka dan keadilan mereka, menyukai
sokongan rakyat ke atas mereka, membenci perpecahan umat kepada mereka, mematuhi
ajaran agama, suka memuliakan mereka kerana mentaati Allah, membantu mereka dalam
kebenaran, taat kepada mereka dalam perkara yang haq, marah kepada orang yang
membelot dari mereka, dan cinta kepada usaha mereka di dalam urusan berbuat taat
kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Membantu mereka dengan kebenaran, menyedarkan
mereka dengan lemah lembut, mengelakkan daripada menentang mereka dan mendoakan
kejayaan (kebaikan) untuk mereka.” (Rujuk: Ibnu Rejab al-Hanbali, Jami’ al-‘Ulum wa
al-Hikam, m/s. 172 dan 173, Darul Falah, Cet. 2 Rejab 1427H/Julai 2006M)

Imam Muhyiddin an-Nahhas rahimahullah berkata:

Bila yang mahu dicegah adalah kemugkaran yang dilakukan oleh penguasa, maka tidak
ada seorang pun yang berhak melarangnya dengan cara paksa dengan tangan, atau
mengangkat pedang, atau menjadi sekutunya, kerana perkara tersebut akan menyebabkan
munculnya fitnah, menimbulkan kejahatan, menjatuhkan kewibaan penguasa di dalam
hati rakyatnya, kemungkinan perkara tersebut akan menimbulkan pembangkangan dan
menganggu keamanan negara, serta seumpamanya.

Ada pun cara menyampaikan nasihat kepada penguasa yang melakukan kemungkaran
dengan cara mencaci dan mengungkapkan kata-kata yang kasar seperti dengan perkataan:
“Wahai orang zalim, wahai orang jahat, wahai orang fasiq, wahai orang yang tidak takut
Allah”, dan perkataan kasar lainnya, maka hendaklah dia melihat terlebih dahulu, bila ia
tahu bahawa perkataannya tersebut akan memberi kesan buruk kepada orang, maka dia
tidak boleh melakukannya di hadapan yang lain, bila mana dia hanya mengkhawatirkan
dirinya, maka dia dibolehkan untuk melakukannya, bahkan disunnahkan, kerana
perbuatan itu akan mendorongnya untuk menjadi seorang syahid. (Imam Muhyiddin an-
Nahhas, Tanbihul Ghafilin, m/s. 112, Pustaka as-Sunnah, Cet. 1 Ogos 2007M)

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan persoalan ini. Di antaranya adalah:

َ‫سّلم‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ ُّ ‫صّلى ا‬ َ ‫ل‬ ِّ ‫ل ا‬َ ‫سو‬ ُ ‫سَمْع َر‬ ْ ‫ت َوَرَأْيَنا َما َرَأْيتَ َأَوَلْم َت‬ َ ‫سِمْع‬ َ ‫سِمْعَنا َما‬َ ‫حِكيٍم َقْد‬َ ‫ن‬ َ ‫شاُم ْب‬
َ ‫غْنٍم َيا ِه‬
َ ‫ن‬ُ ‫ض ْب‬ ُ ‫عَيا‬ ِ َ‫َفَقال‬
‫ن َقْد َأّدى‬َ ‫ل َكا‬ ّ ‫ك َوِإ‬
َ ‫ل ِمْنُه َفَذا‬
َ ‫ن َقِب‬
ْ ‫خُلَو ِبِه َفِإ‬ْ ‫خْذ ِبَيِدِه َفَي‬
ُ ‫ن ِلَيْأ‬
ْ ‫لِنَيًة َوَلِك‬َ‫ع‬
َ ‫ل ُيْبِد َلُه‬
َ ‫ن ِبَأْمٍر َف‬
ٍ ‫طا‬َ ‫سْل‬
ُ ‫ح ِل‬
َ‫ص‬
َ ‫ن َيْن‬ ْ ‫ن َأَراَد َأ‬ْ ‫ل َم‬ ُ ‫َيُقو‬
‫عَلْيِه َلُه‬
َ ‫اّلِذي‬

Maksud: Maka berkata ‘Iyadh B. Ghanm, wahai Hisyam bin Hakim, kami telah
mendengar apa yang engkau dengar dan kami melihat apa yang engkau lihat, adakah
engkau tidak (belum) mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

Sesiapa yang mahu menasihati sultan (pemimpin) di dalam sesuatu urusan, janganlah dia
melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah dia mengambil tangan
pemerintah tersebut dan ajaklah (nasihatilah) dia secara rahsia. Jika dia (pemimpin)
menerima (nasihat) maka itulah yang diharapkan. Sekiranya dia tidak menerima (nasihat)
maka sesungguhnya dia (pemberi nasihat) telah melaksanakan tanggungjawabnya. (Hadis
Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, no. 14792. Disahihkan oleh al-Albani, di dalam
Zhilalil Jannah, (‫)باب كيف نصيحة الرعية للولة‬, no. 1096. Begitu juga di dalam Mu’amalatul
Hukkam fi Dhauil Kitab was Sunnah, Syaikh Abdus Salam B. Barjas turut menjelaskan
kesahihan hadis ini dengan membawakan beberapa jalan periwayatan dan penguat serta
turut menukilkan pensahihan oleh al-Haitsami di dalam Majma’ az-Zawa’id, 5/229)

Bahagian 6 – Penulis menyatakan:

Islam menyerang dan menolak kepimpinan yang autokratik dan zalim. Pemimpin yang
tidak dapat menerima pandangan dan kritikan adalah pemimpin yang tidak layak
diangkat sebagai calon pada pemilihan raya akan datang. Berdasarkan sebuah hadis
direkodkan oleh Tabrani dan juga dalam Sahih al-Jami’ as-Soghir, bahawa Nabi
Muhammad mengambarkan pemimpin yang tidak boleh dikritik dan ditegur sebagai kera
yang melompat.

Selain itu, Islam juga menolak dan menyanggah rakyat yang memilih dan mendokong
pemimpin yang zalim dan dikenali dengan kejahatannya dan penentangannya terhadap
Allah dan Rasul. Allah telah menceritakan bagaimana Dia telah menghancurkan kaum
Ad yang menuruti perintah penguasanya yang menentang Allah dan Rasul. Firman
Allah, “Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan
mereka, dan menderhakai rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua
penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran).” (Surah Hud 11: 59)

Jawaban/Bantahan:

Peringatan yang dijelaskan oleh nash-nash yang sahih terhadap para pemimpin yang
berlaku zalim atau maksiat tidaklah menunjukkan bahawa para rakyat berhak untuk
bermudah-mudah melakukan kritikan kepada para pemimpin yang sedia ada. Sekaligus,
tidak pula dengan mudah untuk menjatuhkan atau menukar ganti pemimpin yang sedia
ada dengan pemimpin yang lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, kaedah yang telah digariskan oleh as-Sunnah di
dalam menghadapi para pemimpin yang bertindak di atas dasar kejahatan dan maksiat
adalah dengan nasihat, doa serta kesabaran.

Syaikh Abdus Salam B. Barjas rahimahullah menjelaskan:

Kesabaran di dalam menghadapi penguasa adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip
Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Hampir tidak ada seorang pengarang dari Ahlus Sunnah
yang tidak menetapkan prinsip ini, bahkan menganjurkannya.

Ini adalah termasuk salah satu keistimewaan syari’at Islam. Sesungguhnya perintah untuk
bersabar di dalam menghadapi kezaliman dan keterlampauan penguasa dapat
mendatangkan maslahah dan menolak mudharat yang mana perkara tersebut menjadi asas
kepada wujudnya kesejahteraan rakyat dan negara. (Rujuk: Syaikh Abdus Salam B.
Barjas, Manhaj Ahlus Sunnah wal-Jama’ah Dalam Bersikap Terhadap Penguasa dan
Pemerintah, m/s. 149, Najla Press, Cet. 1, Mei 2003)

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

‫ل َلُهْم‬
ْ‫ج‬ِ ‫سَتْع‬
ْ ‫ل َول َت‬
ِ‫س‬ُ ‫ن الّر‬
َ ‫صَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِم‬
َ ‫صِبْر َكَما‬
ْ ‫َفا‬

Maksud: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati
dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi
mereka. (Surah al-ahqaf, 46: 35)

Di dalam kitab asy-Syari’ah oleh al-Ajuri menyebutkan sebuah riwayat dari Amr B.
Yazid bahawasanya dia berkata, “Pada masa pemerintahan Yazid al-Muhallab, aku
mendengar al-Hasan berkata bahawa telah datang sekelompok manusia kepadanya, lalu
dia menyuruh mereka supaya tetap berada di dalam rumah mereka dan menutup pintu-
pintunya. Lalu berkata lagi, “Demi Allah, seandainya manusia bersabar ketika diuji
dengan keadaan penguasanya, pastilah Allah Subhanahu wa Ta’ala akan segera
mengangkat unjian tersebut! Demikian itulah keadaan mereka yang berlindung dan
pasrah di bawah kilatan pedang. Demi Allah, tidak pernah ada hari yang lebih baik
daripada keadaan yang demikian”.

Kemudian beliau membawakan firman Allah:

َ ‫شو‬
‫ن‬ ُ ‫ن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِر‬
ُ ‫عْو‬
َ ‫صَنُع ِفْر‬
ْ ‫ن َي‬
َ ‫صَبُروا َوَدّمْرَنا َما َكا‬
َ ‫ل ِبَما‬
َ ‫سَراِئي‬
ْ ‫عَلى َبِني ِإ‬
َ ‫سَنى‬
ْ‫ح‬
ُ ‫ك اْل‬
َ ‫ت َكِلَمُة َرّب‬
ْ ّ‫َوَتم‬

Maksud: Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk
Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibina
oleh mereka. (Surah al-A’raaf, 7: 137)”

Hasan berkata lagi, “Ketahuilah sesungguhnya kezaliman penguasa adalah sebahagian


dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta’ala, sedangkan siksaan Allah tersebut tidak boleh
dihadapi dengan pedang, tetapi diatasi dan ditolak dengan doa, taubat, dan kembali
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, serta menahan diri dari perbuatan dosa!” (Rujuk:
Syaikh Abdus Salam B. Barjas, Manhaj Ahlus Sunnah wal-Jama’ah Dalam Bersikap
Terhadap Penguasa dan Pemerintah, m/s. 150-151, Najla Press, Cet. 1, Mei 2003)
Imam al-Barbahari rahimahullah turut menjelaskan:

“Jika kamu melihat orang yang berdoa keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahawa
dia termasuk salah seorang pengikut hawa nafsu, namun bila kamu melihat orang yang
berdoa untuk kebaikan seseorang pemimpin, ketahuilah bahawa dia tergolong sebagai
seorang ahli sunnah, insyaAllah.Fudhail bin Iyadh berkata, “Jika aku mempunyai doa
yang baik yang makbul, maka semuanya akan aku persembahkan (pohonkan) untuk
pemerintah.” Ia ditanya, “Wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut?” Beliau
berkata, “Bila doa itu hanya aku tujukan untuk diriku, tidak lebih hanya bermanfaat untuk
diriku, namun bila aku pohonkan untuk pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah
menjadi baik, maka semua orang dan negara merasakan manfaat dan kebaikan.”

Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan bukannya keburukan,


walau pun dia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat kerana kezaliman dan kejahatan
akan kembali kepada diri mereka sendiri sementara bila mereka (pemimpin) menjadi baik
maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakannya.” (Imam al-Barbahari,
Syarhus Sunnah, Tahqiq Syaikh Khalid bin Qasim al-Roddadiy, Edisi Terjemahan
Terbitan Dar El-Hijrah, Cet. Pertama, 1423H/2002M, m/s. 83-84)

ٍ ‫عّبا‬
‫س‬ َ ‫ن‬
ِ ‫ن اْب‬
ْ‫ع‬َ

ْ ‫ج ِم‬
‫ن‬ َ ‫خَر‬
َ ‫س‬
ِ ‫ن الّنا‬
ْ ‫حٌد ِم‬
َ ‫س َأ‬
َ ‫عَلْيِه َفِإّنُه َلْي‬
َ ‫صِبْر‬
ْ ‫شْيًئا َفْلَي‬
َ ‫ن َأِميِرِه‬
ْ ‫ن َكِرَه ِم‬ ْ ‫ل َم‬
َ ‫سّلَم َقا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ل‬ ِّ ‫ل ا‬
ِ ‫سو‬ُ ‫عنْ َر‬ َ
‫جاِهِلّيًة‬َ ‫ت ِميَتًة‬َ ‫ل َما‬ ّ ‫عَلْيِه ِإ‬
َ ‫ت‬
َ ‫شْبًرا َفَما‬
ِ ‫ن‬ِ ‫طا‬َ ‫سْل‬
ّ ‫ال‬

Maksud: Daripada Ibnu ‘Abbas, daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau
bersabda:

Sesiapa yang tidak menyukai sesuatu yang ada pada diri penguasanya, maka hendaklah
bersabar. Sesungguhnya sesiapa yang memisahkan diri dari dari ketaatan kepada
penguasa, maka matinya seperti mati jahiliyah. (Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim,
(‫ق‬
َ ‫حُقننننننننننننو‬
ُ ‫ن َمَنُعننننننننننننوا اْل‬
ْ ‫عننننننننننننِة اُْلَمننننننننننننَراِء َوِإ‬
َ ‫طا‬
َ ‫)َبنننننننننننناب ِفنننننننننننني‬, no. 3439)

Bahagian 7 - Penulis menyatakan:

Selain itu, Islam juga menolak dan menyanggah rakyat yang memilih dan mendokong
pemimpin yang zalim dan dikenali dengan kejahatannya dan penentangannya terhadap
Allah dan Rasul.

Bantahan/Jawaban/Pencerahan:

Sebenarnya ini adalah suatu yang benar, namun dari sini bukanlah suatu yang
membenarkan kita untuk mengambil sistem demorkasi lalu menggunakannya untuk
mengganti atau menjatuhkan pemimpin yang sedia ada. Kerana dalam perkara ini,
terdapat beberapa hadis, di antaranya adalah:

‫سّلَم‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ي‬
ّ ‫ج الّنِب‬
ِ ‫سَلَمَة َزْو‬
َ ‫ن ُأّم‬
ْ‫ع‬َ

‫ن َأْنَكَر َفَقْد‬
ْ ‫ئ َوَم‬
َ ‫ن َكِرَه َفَقْد َبِر‬
ْ ‫ن َفَم‬
َ ‫ن َوُتْنِكُرو‬
َ ‫عَلْيُكْم ُأَمَراُء َفَتْعِرُفو‬
َ ‫ل‬ ُ ‫سَتْعَم‬ْ ‫ل ِإّنُه ُي‬
َ ‫سّلَم َأّنُه َقا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬
ُّ ‫صّلى ا‬
َ ‫ي‬ ّ ‫عنْ الّنِب‬َ
‫صّلْوا‬
َ ‫ل َما‬ َ ‫ل‬ َ ‫ل ُنَقاِتُلُهْم َقا‬
َ ‫ل َأ‬
ِّ ‫ل ا‬ َ ‫سو‬ ُ ‫ي َوَتاَبَع َقاُلوا َيا َر‬ َ‫ض‬ ِ ‫ن َر‬
ْ ‫ن َم‬
ْ ‫سِلَم َوَلِك‬
َ

Maksud: Daripada Ummu Salamah (Isteri Nabi), dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam, sesungguhnya beliau bersabda:

Kelak nanti akan wujud para pemimpin yang memiliki kebijaksanaan yang baik dan
tidak. Sesiapa yang membenci yang tidak baik, maka lepaslah dia dari dosa. Dan sesiapa
yang mengingkarinya, selamatlah dia. Namun, sesiapa yang rela bahkan mengikuti yang
tidak baik, berdosalah dia.

Para sahabat bertanya, “Bolehkah kami bunuh mereka?” Nabi menjawab: Tidak! Selama
mereka masih melaksanakan solat. (Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim, (‫ب‬ ِ ‫جو‬
ُ ‫َباب ُو‬
9/401 ,(‫عَلنننننننننننننننننننننننى اُْلَمنننننننننننننننننننننننَراِء‬
َ ‫اِْلْنَكننننننننننننننننننننننناِر‬, no. 3446)

Begitu juga dengan hadis berikutnya,

ٍ ‫ن َماِل‬
‫ك‬ ِ ‫ف ْب‬
ِ ‫عْو‬
َ ْ‫عن‬
َ

ُ‫شَرار‬ِ ‫عَلْيِهْم َو‬


َ ‫ن‬ َ ‫صّلو‬
َ ‫عَلْيُكْم َوُت‬
َ ‫ن‬َ ‫صّلو‬َ ‫حّبوَنُكْم َوُي‬ ِ ‫حّبوَنُهْم َوُي‬
ِ ‫ن ُت‬
َ ‫خَياُر َأِئّمِتُكْم اّلِذي‬
ِ ‫ل‬ َ ‫سّلَم َقا‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ُّ ‫صّلى ا‬ َ ‫ل‬ ِّ ‫ل ا‬
ِ ‫سو‬ ُ ‫ن َر‬ ْ‫ع‬ َ
‫ل َما َأَقاُموا ِفيُكْم‬َ ‫ل‬َ ‫ف َفَقا‬
ِ ‫سْي‬
ّ ‫ل ُنَناِبُذُهْم ِبال‬
َ ‫ل َأَف‬
ِّ ‫ل ا‬
َ ‫سو‬ ُ ‫ل َيا َر‬
َ ‫ضوَنُكْم َوَتْلَعُنوَنُهْم َوَيْلَعُنوَنُكْم ِقي‬ُ ‫ضوَنُهْم َوُيْبِغ‬ُ ‫ن ُتْبِغ‬ َ ‫َأِئّمِتُكْم اّلِذي‬
‫عٍة‬
َ ‫طا‬ َ ‫ن‬ْ ‫عوا َيًدا ِم‬ ُ ‫ل َتْنِز‬
َ ‫عَمَلُه َو‬
َ ‫شْيًئا َتْكَرُهوَنُه َفاْكَرُهوا‬ َ ‫لِتُكْم‬َ ‫ن ُو‬ْ ‫لَة َوِإَذا َرَأْيُتْم ِم‬
َ‫ص‬ ّ ‫ال‬

Maksud: Daripada ‘Auf bin Malik radhiyallahu ‘anhu, daripada Raulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam beliau berkata:

Pemimpin-pemimpin pilihan di antara kamu semua ialah orang-orang yang kamu semua
mencintai mereka dan mereka pun mencintaimu semua, juga yang kamu semua
mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kamu
semua.

Adapun pemimpin-pemimpin yang jahat di antara kamu ialah orang-orang yang kamu
membenci mereka dan mereka pun membenci pada kamu semua, juga yang engkau
semua melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu semua.”

‘Auf berkata: “Kami para sahabat lalu berkata: “Ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh
menentang kepada pemimpin-pemimpin yang sedemikian itu? Beliau Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam bersabda: “Jangan menentang mereka dengan pedang, selama mereka masih
tetap mendirikan solat di kalanganmu semua. Jika kamu melihat pada pemimpin kamu
sesuatu yang kamu benci, maka bencilah perbuatan tersebut akan tetapi, janganlah kamu
menarik ketaatan (daripada pemimpin tersebut). (Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim,
9/403, (‫شنننننننننننننننَراِرِهْم‬
ِ ‫خَيننننننننننننننناِر اَْلِئّمنننننننننننننننِة َو‬
ِ ‫)َبننننننننننننننناب‬, no. 3447)

Bahagian 8 – Penulis menyatakan:

Bagi mengukuhkan amaran Allah seperti di atas, Nabi Muhammad turut memperincikan
dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad, bahawa baginda tidak
mengakui sebagai umatnya sesiapa yang mendokong dan membenarkan kezaliman yang
dilakukan para pemimpin. Amaran keras ini adalah sebuah perintah untuk umatnya agar
tidak tergelincir dari mainan dan tipu daya pemimpin yang zalim.

Jawaban/Bantahan:

Jawaban di bahagian 7 telah pun menjawab persoalan ini berdasarkan hadis yang
diutarakan.

Bahagian 9 – Penulis menyatakan:

Beliau menambah lagi, “Orang muslim yang mengajak kepada sistem Demokrasi,
dengan pertimbangan bahawa Demokrasi itu adalah sebuah penetapan hukum yang
menyatukan dengan prinsip-prinsip politik Islam dalam memilih seorang pemimpin dan
menetapkan syura, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, melawan kezaliman,
menolak kederhakaan terutama jika kederhakaan itu menjurus kepada kufur yang jelas
berdasarkan bukti keterangan dari Allah. Diantara bukti yang mengukuhkan hal ini
adalah, dalam teks undang-undang ada yang menyatakan: “Agama Negara adalah
Islam dan syariat Islam menjadi rujukan undang-undang.” Ini menguatkan bahawa
kedaulatan Allah dalam menetapkan hukum dan kedaulatan syariat-Nya. Oleh itu,
ajakan untuk kepada sistem Demokrasi tidak boleh dianggap sebagai kufur, kerana
selagi tidak ada penetangan dengan syariat maka ia dibolehkan.”

Bantahan/Jawaban:

Jawabannya adalah mudah, di mana rata-rata sistem demorkasi yang wujud pada hari ini
adalah amat-amat bercanggah dengan syari’at Islam itu sendiri sama ada secara dasarnya
mahu pun pada sisi-sisinya yang tertentu. Dengan itu, sekiranya tunjang-tunjang
demorkasi yang mengarah kepada pelanggaran syari’at, hendaklah ia dihilangkan. Maka
dengan itu, sistem demokrasi akan menjadi sebuah sistem yang Islami. Namun
sayangnya, seandainya tunjang-tunjang demokrasi itu dihilangkan, maka hilanglah wajah
sebenar demokrasi itu sendiri, sekaligus tidaklah lagi ia disebut sebagai demokrasi. Di
antara asas terpenting demokrasi adalah mencapai keputusan dan melantik pemimpin
berdasarkan suara majoriti dan membenarkan sistem pelbagai parti yang dibina di atas
kepelbagaian perbezaan ideologi.

Dan ciri-ciri ini telah pun dijelaskan sebagaimana di atas juga melalui artikel di dalam
blog ini yang membahaskan secara khusus berkenaan sistem demorkasi.

Bahagian 10 – Penulis menyatakan:

Peristiwa Perjanjian Aqobah pertama dan kedua juga menunjukkan bahawa kuasa
rakyat menjadi tonggak dalam pemilihan pemerintah. Berdasarkan peristiwa perjanjian
ini, para ulama Islam sejak dahulu lagi menegaskan bahawa kekuasaan pada asalnya
berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, kekuasaan tidak boleh dipaksa tanpa ada
kerelaan dari hati rakyat sendiri. Tanda rela dan setia rakyat terhadap kekuasaan atau
pemerintah yang memerintah mereka ialah dalam bentuk Bai’ah atau taat setia.

Jawaban/Bantahan:

Tidak dapat dipastikan dari sisi mana penulis telah mengambil dalil dan meletakkan
kaedah bahawa kuasa rakyat menjadi tonggak dalam pemilihan pemimpin. Sekiranya
benar sekali pun pada asalnya asas pemilihan pemimpin adalah di tangan-tangan rakyat,
namun adakah ia berterusan dan diamalkan di dalam Islam? Dan tidak pula disebutkan
oleh penulis berkenaan ulama (merujuk: “para ulama”) mana yang menjelaskan kaedah
sebagaimana yang digunakan oleh penulis. Setelah jelas pengambilan dalil tersebut,
adakah ia boleh dijadikan sebagai hujjah yang membenarkan bahawa demokrasi itu
terdapat di dalam Islam? Ia masih memerlukan penelitian seterusnya.

Wallahu a’alam.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 8:17 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2870374878363310041 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2870374878363310041

Labels: Demokrasi
Newer Posts Older Posts Home
skip to main | skip to sidebar
http://bahaya-syirik.blogspot.com/
http://bahaya-syirik.blogspot.com/

_____________________________________________________________
_____________________
| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 |
Komputer |
_____________________________________________________________
_____________________
http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget

Wednesday, June 17, 2009

097 - Fatwa Ulama’ Sunnah tentang Demonstrasi


Fatwa Ulama’ Sunnah tentang Demonstrasi

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah menetapkan bahawa seseorang tidak boleh
memberontak kepada pemerintah, membangkang, derhaka, menyebarkan ‘aibnya, sama
ada melalui majalah, mimbar, rapat umum, atau selainnya, kerana perkara tersebut hanya
akan menimbulkan kerosakan, menyebabkan masyarakat tidak lagi segan, hormat, dan
cinta kepada pimpinannya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,
‫جاِهلِّيًة‬
َ ‫ت َمْيَتًة‬
َ ‫ت ِإّل َما‬
َ ‫شْبًرا َفَما‬
ِ ‫عَة‬
َ ‫جَما‬
َ ‫ق ال‬
َ ‫ن َفاَر‬
ْ ‫عَلْيِه َفِإّنُه َم‬
َ ‫صِبْر‬
ْ ‫شْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَي‬
َ ‫ن َأِمْيِرِه‬
ْ ‫ن َرَأى ِم‬
ْ ‫َم‬

“Sesiapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, maka hendaknya dia
bersabar dengannya, kerana sesiapa yang meninggalkan jama’ah walau sejengkal, lalu dia
mati, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyyah”. (Hadis Riwayat al-Bukhari
dalam Sahih-nya (13/5), Muslim dalam Sahih-nya (3/1477), Ahmad dalam al-Musnad
(1/275), dan lainnya)

Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh derhaka kepada pemerintah,
walaupun dalam perkara yang dianggap “remeh”, kerana yang remeh kadangkala menjadi
besar, parah, dan gawat. Dari hadis ini, para ulama kita mengharamkan demonstrasi,
kerana demonstrasi merupakan salah satu bentuk kederhakaan, dan pembangkangan
kepada pemerintah yang dilarang keras oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Kerana
banyaknya yang menyangka demonstrasi adalah perkara yang dibenarkan atau harus,
maka dengan ini kami sampaikan fatwa-fatwa para ulama’ kaum muslimin dari kalangan
Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang menjelaskan keharaman demonstrasi:

Fatwa Samahatusy Syaikh al-Imam ‘Abdul ‘Aziz Ibn Baz rahimahullah Ta’ala,

Beliau (rahimahullah) berkata, “Cara yang baik (tepat) merupakan sarana terbesar
diterimanya kebenaran. Sedang cara yang keliru dan kasar merupakan sarana yang paling
berbahaya ditolaknya dan tidak diterimanya kebenaran, atau hanya akan mengobarkan
kekacauan, kezaliman, permusuhan, dan saling menyerang. Dikategorikan dalam
permasalahan ini apa yang dikerjakan oleh sebahagian orang berupa demonstrasi yang
menyebabkan keburukan yang banyak bagi para da’i. Maka berkonvoi (berarak) di jalan-
jalan dan melaungkan teriakan bukanlah merupakan jalan untuk memperbaiki dan
dakwah. Jadi, cara yang benar adalah dengan menziarahi (pemerintah), mengutuskan
surat dengan cara yang lembut dan hikmah. Nasihatilah para pemimpin, pemerintah, dan
ketua bahagian dengan kaedah seperti ini. Bukan dengan cara kekerasan dan demonstrasi.
Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di Makkah selama 13 tahun, baginda
tidaklah pernah menggunakan demonstrasi dan berarak, serta tidak mengancam orang
lain untuk menghancurkan harta-bendanya, dan membunuh mereka. Tidak ragu lagi, cara
ini akan membahayakan dakwah dan para da’i, ia akan menghalangi tersebarnya dakwah,
membuat para pemimpin akan memusuhinya dan melawannya dengan segala yang
mungkin yang boleh dilakukannya. Mereka (para pelaku demo) menginginkan kebaikan
dengan cara seperti tersebut, akan tetapi malah terjadi yang sebaliknya. Maka hendaknya
seorang da’i ilallah menempuh jalannya para rasul dan pengikutnya, sekalipun memakan
waktu yang panjang. Itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang membahayakan dan
mempersempit (ruang gerak) dakwah, atau langsung menyekatnya. Walaa haula walaa
quwwata illa billah”. (Lihat Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, edisi ke-38, (hal.310))

Beliau (rahimahullah) pernah ditanya, “Adakah demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda
dan wanita melawan pemerintah boleh dianggap termasuk cabang dakwah? Adakah
orang yang meninggal di dalamnya dianggap mati syahid?”
Maka beliau (rahimahullah) memberikan jawaban: “Saya tidak memandang demonstrasi
yang dilakukan para kaum hawa dan juga oleh kaum Adam sebagai suatu bentuk jalan
penyelesaian. Akan tetapi itu merupakan sebab timbulnya fitnah (baca: musibah),
keburukan, menjadi sebab dizaliminya sebahagian orang, dan melampaui batas ke atas
sebahagian orang tanpa haq. Akan tetapi, cara-cara yang syar’i (menasihati pemerintah)
adalah dengan cara berutus surat, menasihatinya, dan mendakwahinya menuju kepada
suatu kebaikan dengan cara damai. Demikianlah yang ditempuh para ulama’.
Demikianlah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam dan para pengikut mereka
dalam kebaikan. Cara mereka menasihati dengan mengirim surat dan berbicara langsung
dengan orang yang bersalah, pemerintah, dan penguasa. Dengan cara menghubunginya,
menasihatinya, dan menyuratinya, tanpa menyebarkan ‘aibnya di atas mimbar-mimbar
dan tempat-tempat lainnya (dengan berteriak): “Pemerintah Fulan melakukan begini dan
begini, lalu hasilnya begini dan begini!!”, Wallahul Musta’an”. (Semak Kaset:
Muqtathofaat min Aqwaal Al-Ulama’)

Demonstrasi bukanlah uslub (cara) berdakwah yang benar. Bukan seperti yang
dinyatakan oleh seorang da’i hizbi (yang bersifat kepuakan), Safar al-Hawaly. Dia
berkata seperti di dalam kasetnya yang berjudul “Syarah al-Aqidah ath-Thohawiyyah”
(no. 185), ”Sesungguhnya demonstrasi yang dilakukan oleh kaum wanita merupakan
salah satu di antara uslub (cara) berdakwah dan membuahkan hasil”.

Senada dengan ini, A’idh al-Qarni berkata, “Demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya,
sungguh telah keluar di al-Jaza’ir dalam satu hari 700000 wanita muslimah yang berhijab
menuntut ditegakkannya syari’at Allah”.

Ada pun Salman bin Fahd al-‘Audah, maka tidak jauh beza dengan kedua temannya tadi.
Dia berkata sebagaiman di dalam kaset “Lin Nisaa’ Faqoth”, ”Sungguh kita telah
mendengar di beberapa negara lain suatu berita yang menggembirakan adanya kembali
(kesedaran) yang jujur (khususnya di kalangan pemudi) kepada Allah. Setiap orang
dengar adanya demonstrasi lantang di al-Jaza’ir. Sedangkan pemimpinnya adalah
sekelompok wanita. Jumlah mereka lebih dari ratusan ribu orang”.

Syaikh ‘Abdul Malik Ramadhani al-Jaza’iry hafizhahullah berkata ketika mengkritik


kekeliruan tiga orang di atas, “Demi Allah, sesungguhnya perbuatan mereka ini benar-
benar aneh! Tidaklah pernah dibayangkan sekiranya Jazirah Arab (setelah adanya
dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) akan melahirkan orang-orang seperti
mereka!? Apakah setelah kehidupan yang dihiasi dengan menjaga kehormatan yang
dijaga oleh kaum muslimin Jazirah, akan datang Safar, Salman, dan al-Qarni ke hadapan
para wanita untuk mengeluarkan mereka dari rumah kemuliaan mereka dengan
memperbanyak jumlah dan kekuatan dengan para wanita!? Safar menjelaskan pengaruh
yang dalam ketika keluarnya para wanita tersebut untuk berdemonstrasi, manakala al-
Qarni menguatkannya dengan sumpah!! Sedang Salman membangkitkan semangat
mereka agar tetap bersabar menghadapi kereta-kereta kebal. Sungguh, alangkah aneh
agama!”. (Lihat: Madarik an-Nazhor (hal. 419-420), cet. Dar Sabiil al-Mu’minin)
Apa yang dinyatakan oleh tiga orang ini jelas salah, kerana menasihati pemerintah adalah
dengan secara rahsia dan tersembunyi seperti menziarahinya, menyuratinya,
menelefonnya, atau menghubunginya melalui temannya, atau seumpamanya, kerana
dengan cara inilah merupakan prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Nabi
Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:

ْ ‫ن َقْد َأّدى َاّلِذ‬


‫ي‬ َ ‫ل َكا‬ّ ‫ك َوِإ‬َ ‫ل ِمْنُه َفَذا‬ َ ‫ن َقِب‬
ْ ‫خُلْو ِبِه َفِإ‬ ْ ‫خْذ ِبَيِدِه َفَي‬
ُ ‫ن ِلَيْأ‬
ْ ‫لِنَيًة َوَلِك‬
َ‫ع‬َ ‫ن ِبَأْمٍر َفلَُيْبِد َلُه‬ٍ ‫طا‬
َ ‫سْل‬
ُ ‫ح ِل‬
َ‫ص‬
َ ‫ن َيْن‬ ْ ‫نََأَراَد َأ‬
ْ ‫َم‬
‫ن َقْد َأّدى‬
َ ‫ل َكا‬ّ ‫ك َوِإ‬
َ ‫ل ِمْنُه َفَذا‬
َ ‫ن َقِب‬ْ ‫خُلْو ِبِه َفِإ‬ْ ‫خْذ ِبَيِدهِ َفَي‬
ُ ‫ن ِلَيْأ‬ْ ‫لِنَيًة َوَلِك‬
َ‫ع‬ َ ‫ن ِبَأْمٍر َفلَُيْبِد َلُه‬
ٍ ‫طا‬
َ ‫سْل‬ُ ‫ح ِل‬
َ‫ص‬
َ ‫ن َيْن‬ْ ‫نََأَراَد َأ‬
ْ ‫عَلْيِه َلُهَم‬
َ
‫عَلْيِه َلُه‬
َ ‫ي‬ ْ ‫َاّلِذ‬

“Sesiapa yang ingin menasihati seseorang penguasa, maka janganlah ia


menampakkannya secara terang-terangan, akan tetapi hendaklah dia mengambil
(memegang) tangannya, dan berduan dengannya. Jika ia terima, maka itulah (yang
diharap). Jika tidak, maka dia telah melaksanakan keawajiban bagi dirinya”. (Hadis
Riwayat Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah (1096). Syaikh al-Albany rahimahullah
berkata di dalam Zhilal al-Jannah (hal.514), “Sanadnya sahih”)

Fauzy bin Abdillah al-Atsary hafizhahullah berkata, “Hadis ini menunjukkan bahawa
nasihat kepada pemerintah dengan cara rahsia, bukan dengan cara terang-terangan, dan
bukan pula memceritakan ‘aibnya di atas mimbar-mimbar, rapat umum, masjid-masjid,
surat khabar, majalah dan selainnya sebagai suatu nasihat”. (Lihat: al-Ward al-Maqthuf
(hal.66))

Fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin rahimahullah,

Beliau rahimahullah Ta’ala ditanya: “Adakah perlakuan demonstrasi boleh dianggap


sebagai sarana dakwah yang disyari’atkan?” Beliau menjawab, “Alhamdu lillahi Rabbil
alamin wa Shallallahu ala Muhammad wa ala ‘alihi wa Shahbihi wa Sallam wa man
tabi’ahum bi ihsan ilaa yaumiddin. Amma ba’du: Sesungguhnya demonstrasi merupakan
perkara baru, tidaklah dikenal di zaman Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam, dan para
sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian di dalamnya terdapat kekacauan dan huru-
hara yang menjadikannya perkara terlarang, di mana di dalamnya terjadi pemecahan
kaca-kaca, pintu-pintu, dan selainnya. Juga terjadi padanya ikhtilath (campur-baur) di
antara lelaki dan wanita, orang tua dan anak muda, dan sejenisnya di antara kerosakan
dan kemungkaran. Ada pun masalah tekanan ke atas pemerintah. Jika pemerintahnya
muslim, maka cukuplah bagi mereka sebagai penasihat adalah Kitabullah Ta’ala, dan
Sunnah Rasul Shallallahu alaihi wa Sallam. Ini adalah sesuatu yang terbaik dipraktikkan
kepada seorang muslim. Jika pemerintahnya kafir, maka jelas mereka tidak akan
memperhatikan para peserta demonstrasi. Pemerintah tersebut akan “bermanis muka” di
depan mereka, sementara itu hanyalah merupakan keburukan yang tersembunyi di batin
mereka. Kerananya, kami memandang bahawa demonstrasi merupakan perkara
mungkar!! Ada pun alasan mereka: “Demonstrasi ini dilakukan dengan”. Memang
terkadang aman di awalnya atau pertama kalinya, lalu kemudian berubah menjadi
merosak. Saya nasihatkan kepada para pemuda supaya mereka mahu mengikuti jalannya
Salaf. Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memuji para sahabat Muhajirin dan
Anshor, serta juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan”. (Lihat al-Jawab
al-Abhar(hal.75) karya Fu’ad Siroj)

Fatwa Fadhilah asy-Syaikh al-Allamah Sholeh bin Ghoshun rahimahullah

Fadhilah asy-Syaikh al-‘Allamah Sholeh bin Ghoshun rahimahullah berkata, “Menjadi


seorang da’i, hendaklah orang yang memerintahkan (mengajak kepada) kebaikan, dan
melarang dari kemungkaran, wajib baginya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran,
mengharapkan pahala dan ganjaran (di sisi Allah), menanggung segala sesuatu yang ia
perdengarkan (sampaikan) atau terkadang ia dicemoh di dalam dakwahnya. Ada pun
seorang da’i yang menempuh cara kekerasan, atau dia (wal’iyadzu billah) menempuh
cara dengan menyakiti manusia, mengganggu orang (masyarakat), atau menempuh
(menggunakan) cara perselisihan dan pertengkaran, dan memecah-belah kesatuan. Ini
merupakan perkara-perkara syaitan. Ia adalah prinsip dakwah Khawarij. Inilah prinsip
dakwah Khawarij!! Iaitu mereka yang mengingkari kemungkaran dengan senjata,
mengingkari sesuatu perkara yang mereka anggap tidak boleh dan menyelisihi keyakinan
mereka dengan cara peperangan, menumpahkan darah, mengkafirkan orang, dan
beberapa perkara lain. Maka bezakanlah di antara dakwah para sahabat Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam dan Salafush Sholeh dengan dakwah para Khawarij dan orang yang
menempuh manhaj (jalan hidup) mereka, dan menjalani jalan mereka. Dakwahnya para
sahabat dengan cara hikmah, nasihat, menjelaskan kebenaran, dengan penuh kesabaran,
dengan berhias kesabaran, dan dengan tujuan mencari pahala dan ganjaran. Sedangkan
dakwah Khawarij dengan cara membunuh manusia, menumpahkan darah mereka,
mengkafirkan mereka, memecah-belah kesatuan, dan merobek-robek barisan kaum
muslimin. Ini adalah perbuatan-perbuatan keji dan bid’ah. Sewajarnya orang-orang yang
mengajak kepada perkara-perkara seperti ini dijauhkan (dipulaukan) dan dijauhi, diburuk-
sangkai. Mereka itu telah memecah-belah kesatuan kaum muslimin. Padahal penyatuan
(perpaduan) itu adalah merupakan rahmat, manakala perpecahan merupakan sengsara dan
adzab (wal’iyaadzu billah). Sekiranya suatu penduduk negara di atas kebaikan, bersatu di
atas satu kata, niscaya mereka akan memiliki karisma dan kewibawaan. Akan tetapi
penduduk negara kita sekarang telah menjadi berkelompok-kelompok (berpecah-belah)
dan terkotak-kotak (huru-hara). Mereka telah sobek (kacau-bilau), berselisih, musuh dari
kalangan mereka masuk ke tengah-tengah mereka, dari sebahagian mereka ke atas
sebahagian yang lainnya. Ini merupakan cara bid’ah, dan keji. Merupakan jalan seperti
yang telah berlalu keterangannya, datang dari orang-orang yang mahu memecah-belah
kesatuan, dan orang-orang yang telah membunuh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu
anhu dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan sahabat, peserta bai’at ar-
Ridhwan. Mereka telah membunuh beliau, sedangkan mereka menginginkan
“kebaikan”!! Sedangkan mereka itu adalah pemimpin kerosakan, pemimpin bid’ah, dan
pemimpin perpecahan. Mereka itulah yang memecah-belah persatuan kaum muslimin,
dan melemahkan barisan kaum muslimin. Demikian juga sehingga orang-orang yang
berpendapat bolehnya, mengadaptasi, dan menganggapnya baik. Maka orang seperti ini
buruk aqidahnya, dan wajib dijauhi. Aku tahu (wa’iyaadzu billah) bahawa ada seorang
yang disiapkan untuk membahayakan ummatnya dan teman-teman majlisnya, serta
orang-orang yang ada di sekitarnya. Nasihat yang haq, hendaklah seseorang muslim
menjadi seseorang yang bekerja, membangun, mengajak kepada kebaikan, dan mencari
kebaikan sebenar-benarnya. Dia harus mengucapkan kebenaran, berdakwah dengan cara
yang benar dan lembut, berbaik sangka terhadap saudaranya, serta mengetahui bahawa
kesempurnaan merupakan sesuatu yang sukar diraih, bahawasanya yang ma’sum adalah
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, dan sekiranya para pemerintah tersebut hilang/pergi,
maka tidak akan datang orang yang lebih baik dibandingkan mereka. Sekiranya semua
orang yang ada hilang/pergi, sama saja di antara mereka ada pemerintah, pihak yang
bertanggung-jawab, atau para penuntut, atau rakyat. Andaikan ini semuanya pergi/hilang
(rakyat negara mana saja), niscaya akan datang pemimpin yang lebih buruk darinya!!
Kerana tidak akan datang suatu masa melainkan yang berikutnya lebih buruk. Jadi,
sesiapa yang menginginkan (memaksa) supaya orang-orang tertentu itu mencapai kepada
darjat kesempurnaan, atau menjadi orang-orang yang ma’sum dari segala kesalahan dan
keburukan. Orang (yang berpemikiran) seperti ini adalah orang sesat. Mereka ini adalah
orang-orang Khawarij. Mereka inilah yang memecah-belah perpaduan manusia dan
menyakiti mereka. Ini merupakan tujuan orang-orang yang memusuhi Ahlus Sunnah wal
Jama’ah dengan kepelbagaian bentuk bid’ah dari kelompok orang-orang Rafidhah
(Syi’ah), Khawarij, Mu’tazilah, dan seluruh jenis pelaku keburukan dan bid’ah”. (Lihat:
Majallah Safinah an-Najaah, edisi 2, Januari 1997 M)

Inilah beberapa fatwa ulama’ besar di zaman ini. Semuanya sepakat mengharamkan
demonstrasi, kerana menimbulkan kerosakan di dalam segala aspek kehidupan, sama ada
secara langsung atau tidak. Fakta yang ada di hadapan anda telah membuktikan bahawa
demonstrasi menyebabkan banyak kerosakan. Dasarnya, demonstrasi adalah haram di
dalam Islam, sama ada demonstrasinya dalam bentuk damai tidak menimbulkan rusuhan
di ketika demonstrasi, apalagi yang disertai kekasaran, dan sesuatu yang memancing
emosi, serta merendahkan kewibawaan pemerintah.

Sumber: Buletin Jum’at Al-Atsariyyah edisi 26 Tahun I. Penerbit: Pustaka Ibnu Abbas.
Alamat: Pesantren Tanwirus Sunnah, Jl. Bonto Te’ne No. 58, Kel. Borong Loe, Kec.
Bonto Marannu, Gowa-Sulsel. HP: 08124173512 (a/n Ust. Abu Fa’izah). Pimpinan
Redaksi/Penanggung Jawab: Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir al-Atsary, Lc. Dewan
Redaksi: Santri Ma’had Tanwirus Sunnah – Gowa. Editor/Pengasuh: Ust. Abu Fa’izah
Abdul Qadir al-Atsary, Lc. Layout: Abu Muhammad Mulyadi.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 6:38 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2963604376067042404 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2963604376067042404

Labels: Demonstrasi

Tuesday, June 16, 2009


096 - Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar Berkata Tentang Adegan
DEMONSTRASI?
Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar Berkata Tentang Adegan
DEMONSTRASI?

Oleh: Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan
agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segenap agama, dan cukuplah Allah
sebagai saksi. Semoga selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad, pengembang
ajaran yang bersih dan murni, demikian juga atas keluarga, para sahabat dan pengikutnya,
serta siapa saja yang mengikuti dan berpegang teguh kepada ajaran baginda sehingga hari
kiamat . Amma ba’du.

Di dalam al-Qur’an, Allah memerintahkan kita supaya menetapi jalan petunjuk yang
lurus dengan firman-Nya.

“Dan bahawa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia,
dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan-jalan yang lain itu
mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah supaya
kamu bertaqwa” (Surah al-An’am, 6: 153)

Allah melarang kita menyelisihi ajaran Nabi-Nya dengan firman-Nya (maksudnya):

“Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa ujian atau
ditimpa azab yang pedih” (Surah an-Nuur, 24: 63)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memperingatkan kita melalui sabdanya (maksudnya):

“Sesungguhnya, segsiapa sahaja di antara kamu yang hidup setelahku, pasti akan melihat
perselisihan yang banyak, maka wajib ke atas kamu untuk berpegang teguh dengan
sunnahku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang telah diberi petunjuk sepeninggalku.”
(Hadis Riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud, sahih)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengkhabarkan di dalam sebuah hadis yang


diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalur ‘Aisyah bahawa sesiapa sahaja yang
mencari-cari perkataan (dalil) yang samar, pasti dia akan tergelincir, iaitu ketika baginda
bersabda, “Jika kamu, melihat orang-orang yang mencari-cari dalil-dalil yang samar,
maka merekalah orang-orang yang telah disebut oleh Allah, sehingga hendaklah kamu
berhati-hati dari mereka”, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga memperingatkan
dengan keras dari ulama yang mengajak kepada kesesatan melalui sabdanya
(maksudnya):

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu (agama) dari manusia sekaligus, akan tetapi
Allah mencabut ilmu (agama) dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga tidak tersisa
seorang ulama pun, sehingga manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh
(dalam ilmu agama). Ketika para pemimpin yang bodoh tersebut ditanya, maka mereka
akan berfatwa tanpa dasar ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan”.

Pada lafaz al-Bukhari:

“Maka mereka berfatwa mengikut kesesuaian akal fikiran mereka”

Betapa banyak orang-orang seperti ini di zaman kita, suatu zaman yang segala urusan di
dalamnya bercampur aduk serta samar-samar bagi orang yang ilmunya sedikit, sehingga
mereka mengikuti hawa nafsu majoriti manusia, sama ada di dalam kebenaran mahu pun
kebatilan, kemudian takut mengungkapkan kebenaran, kerana menyelisihi pendapat
masyarakat umum dan mereka lebih memilih pendapat majoriti manusia, lebih-lebih lagi
di zaman yang kacau-bilau dan serba global ini di mana komunikasi begitu mudah dan
cepat, maka muncul dan suburlah slogan-slogan jahiliyyah seperti laungan demokrasi,
liberal, hak-hak wanita, hak asasi manusia (HAM), persamaan gender (jantina) dan yang
semisalnya.

Ini semua diterima oleh orang-orang yang hatinya menyimpang atau yang telah dididik
oleh barat, kemudian ditulis di akhar-akhbar dan disebarkan melalui media masa,
kesannya begitu kuat, sehingga disangka oleh masyarakat, bahawa itu semua merupakan
sebuah kebenaran, padahal ini merupakan kebatilan yang sangat buruk. Di antara slogan
bodoh yang muncul adalah demonstrasi, pencetusnya adalah orang-orang kafir, mereka
adalah orang-orang yang tidak menghiraukan dalil dan tidak menggunakan akal.
Kemudian penyakit ini berpindah ke negeri-negeri kaum muslimin melalui pendidikan
barat. Kita mengetahui bahawa api fitnah, bid’ah dan slogan jahiliyyah muncul di ketika
jumlah para ulama sedikit, dan akan padam kembali apinya ketika para ulama itu ramai
dan didengari suaranya.

Sesungguhnya Allah telah menjaga negeri al-Haramain (Makkah dan Madinah) dari
pelbagai fitnah dan kejahatan yang besar serta bid’ah, berkat dari anugerah Allah,
kemudian kerana adanya kumpulan para ulama rabbaniyyin yang tidak takut dengan
celaan manusia ketika membela agama Allah, setiap kali tanduk bid’ah muncul, maka
mereka segera menumpaskannya, begitu pula setiap kali leher ahlul bid’ah terangkat,
maka mereka segera menundukkannya dengan ilmu syari’at, penjelasan ilahi, sunnah
Nabi dan atsar para Salaf. Sama sekali, saya tidak menyangka akan muncul generasi al-
Haramain yang mengajak kepada slogan jahiliyyah ini, sehingga akhirnya benar-benar
muncul. Dan kita yakin, bahawa mereka terpengaruh dengan orang-orang luar, atau
mereka berfatwa tanpa dasar ilmu.

Maka ada yang bertanya:

Apa hukum siri adegan-adegan demonstrasi ini?

Jawab:
Demonstrasi adalah bid’ah dengan ditinjau dari beberapa sudut.

Pertama,

Demonstrasi ini digunakan untuk menolong agama Allah, dan meninggikan darjat kaum
muslimin, lebih-lebih lagi di wilayah-wilayah (negara) Islam. Dengan demikian, menurut
pelakunya, demonstrasi merupakan ibadah, sebahagian dari jihad. Sedangkan kita telah
memahami, bahawa hukum asal ibadah adalah terlarang, melainkan jika ada dalil yang
memerintahkannya. Dari sudut ini, demonstrasi merupakan bid’ah dan perkara yang
diada-adakan di dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda
(maksudnya):

“Sesiapa sahaja yang memulakan (melakukan) ajaran baru dalam agama ini dan bukan
termasuk sebahagian darinya maka ia akan tertolak.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan
Muslim (Muttafaqun Alaih))

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim secara mu’allaq,

“Siapa sahaja yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan
tersebut tertolak”.

Kedua,

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam terkena fitnah dan ujian para sahabat sepeninggalan
baginda juga begitu, seperti peperangan dengan orang-orang murtad, tidak ketinggalan
pula umat baginda selama berabad-abad juga diuji. Akan tetapi mereka semua tidak
berdemonstrasi berarak ke sana ke mari dengan laungan suara-suara protes. Jika
demonstrasi itu baik, sudah tentu mereka akan mendahului kita untuk melakukannya.

Ketiga,

Sebahagian dari mereka menisbatkan demonstrasi kepada Umar bin al-Khaththab


radhiyallahu ‘anhu, dan ini sama sekali tidak benar, kerana kesahihan riwayatnya tidak
diakui oleh para ulama. Maka penisbatan demonstrasi kepada Umar merupakan
kedustaan di atas nama beliau si pembeza antara haq dan batil (al-Faruq) radhiyallahu
‘anhu yang masuk Islam terang-terangan dan berhijrah di siang hari.

Keempat,

Di dalam demonstrasi mengandungi ciri-ciri tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang-


orang kafir, padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (maksudnya),

“Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.” (Hadis
Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan)

Ini kerana demonstrasi tidak dikenal di dalam sejarah kaum muslimin kecuali setelah
mereka bercampur baur dengan orang-orang kafir.

Kelima,

Demonstrasi secara umum tidak boleh digunakan untuk membela kebenaran dan tidak
boleh digunakan untuk mengugurkan kebatilan. Terbukti, seluruh dunia berdemonstrasi
untuk menghentikan kezaliman Yahudi di Palestin, apakah kebiadaban Yahudi berhenti?
Atau apakah kejahatan mereka semakin menjadi-jadi kerana melihat permohonan tolong
orang-orang lemah?!! Jika ada orang yang mengatakan: “Demonstrasi merupakan usah
untuk ke arah amar ma’ruf dan nahi mungkar”. Maka kita katakan: “Kemungkaran tidak
boleh diingkari dengan kemungkaran yang semisalnya”. Kerana kemungkaran tidak akan
diingkari kecuali oleh orang yang mampu membezakan di antara kebenaran dan
kebatilan, sehingga dia akan mengingkari kemungkaran tersebut di atas dasar ilmu dan
pengetahuan. Tidak mungkin kemungkaran boleh diingkari dengan cara seperti ini.

Keenam,

Termasuk misi rahsia sekaligus segi negative demonstrasi adalah, bahawa demonstrasi
merupakan alat dan penyebab hilangnya semangat ummat, kerana ketika mereka keluar,
berteriak-teriak dan berkeliling di jalanan, maka mereka kembali ke rumah-rumah
mereka dengan keletihan dan kepenatan. Padahal, yang wajib bagi mereka adalah
menggunakan semangat tersebut untuk taat kepada Allah, mempelajari ilmu yang
bermanfaat, berdo’a dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh, sebagai bentuk
pengamalan firman Allah.

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi dan
dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu
menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan
Allah nescaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya
(dirugikan).” (Surah al-Anfaal, 8: 60)

Ketujuh,

Di dalam demonstrasi tersimpan kemungkaran yang begitu banyak, seperti keluarnya


wanita (turut serta berdemonstrasi, padahal seharusnya dilindungi di dalam rumah, bukan
dijadikan alat), demikian juga anak-anak kecil, serta adanya ikhtilath, bersentuhannya
kulit dengan kulit, berdua-duan antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi hiasan
berupa celaan, umpatan keji, perkataan yang tidak beradab? Ini semua menunjukkan
keharaman demonstrasi.

Kelapan,

Islam memberikan prinsip, bahawa segala sesuatu yang kerosakannya lebih banyak dari
kebaikannya, maka dihukumi haram. Mungkin saja demonstrasi memberi kesan kepada
turunnya harga barang-barang, akan tetapi kerosakannya lebih banyak dari
kemaslahatannya, lebih-lebih lagi jika berkitan dengan agama dan membela tempat-
tempat suci.

Kesembilan,

Demonstrasi, terkandung di dalamnya kemurkaan Allah dan juga merupakan protes


terhadap takdir, kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda. “Jika Allah
mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jika mereka ridha, maka
mereka akan diridhai oleh Allah. Jika mereka marah, maka Allah juga marah kepada
mereka”. Sebelum perang Badr, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam beristighatsah
(memohon pertolongan di waktu genting) kepada Allah. “(Ingatlah), ketika kamu
memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:

"Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu
malaikat yang datang berturut-turut” (Surah al-Anfaal, 8: 9)

Baginda juga merendahkan diri kepada-Nya sehingga selendang baginda terjatuh,


Baginda memerintahkan para sahabat untuk bersabar menghadapi siksaan kaum
musyrikin. Baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabatnya sama sekali tidak
pernah mengajak berdemonstrasi padahal keamanan mereka digoncang, mereka disiksa
dan dizalimi. Maka, demonstrasi bertentangan dengan anjuran kesabaran yang
diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi kezaliman para penguasa, dan ketika terjadi
tragedi dan musibah.

Kesepuluh,

Demonstrasi merupakan kunci yang akan menyeret pelakunya untuk memberontak


terhadap para penguasa, padahal kita dilarang melakukan pemberontakan dengan cara
tidak membangkang kepada mereka. Betapa banyak demonstrasi yang membawa suatu
negara ke lembah kehancuran, sehingga timbullah pertumpahan darah, pencabulan hak
serta kehormatan dan harta benda serta tersebarlah kerosakan yang begitu luas.

Kesebelas,

Demonstasi menjadikan masyarakat jahil, wanita dan orang-orang yang kafir memberi
pendapat, sehingga mungkin tuntutan mereka dipenuhi walau pun merugikan majoriti
masyarakat, sehingga dalam perkara yang besar dan memberi ruang kepada orang-orang
yang bukan ahlinya untuk turut-serta memberi pendapat. Bahkan orang-orang bodoh,
jahat dan kaum wanita merekalah yang banyak mengobarkan api demonstrasi, dan
mereka yang memprovokasi media dan massa!

Kedua belas,

Para pengobar demonstrasi tidak kisah terhadap siapa saja yang turut serta
berdemonstrasi bersama mereka, walau pun dia seorang pencela sahabat Nabi (Syi’ah),
orang-orang yang mencari berkah dari kubur-kuburan (sufi/tarekat yang ekstrim) bahkan
walau pun orang-orang musyrik, sehingga akan kita dapati seorang yang berdemonstrasi
dengan mengangkat al-Qur’an, disampingnya mengangkat salib (Nasrani), yang lain
membawa bintang Dawud (Yahudi), dengan demikian maka demonstrasi merupakan
platform bagi setiap orang yang menyimpang, kafir dan ahli bid’ah.

Ketiga belas,

Hakikat para pendemonstrasi adalah orang-orang yang hidup di dunia menyebarkan


kerosakan, mereka membunuh, merampas, membakar, menzalimi jiwa dan harta benda.
Sehingga ada seorang pencuri menyatakan: Sesungguhnya kami gembira jika banyak
demonstrasi, kerana hasil curian dan rampasan menjadi banyak bersamaan dengan
berjalannya para pendemonstrasi!.Lihatlah kepada sejarah. Siapakah yang membunuh
khalifah rasul, Uthman ibn al-Affan? Siapakah yang telah menebarkan fitnah? Siapakah
yang telah menghancurkan perpaduan ummat Islam? Siapakah yang telah menyebabkan
berlakunya perang saudara dalam Islam? Renunglah kepada sejarah... Para pendemostrasi
dari Mesir, Basrah yang telah menimbulkan fitnah ini...

Kempat belas,

Para pendemostrasi hakikatnya, menghantarkan jiwa mereka menuju pembunuhan dan


siksaan, berdasarkan firman-Nya.

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (Surah an-Nisaa’, 4: 29)

Kerana pasti akan terjadi pententangan di antara para pendemonstrasi dan petugas
keamanan, sehingga mereka akan disakiti dan dihina, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
telah bersabda,

“Seorang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya. Baginda Shallallahu ‘alaihi wa


Sallam ditanya: Bagaimana seorang mukmin menghinakan dirinya? Baginda
menjelaskan: “(Yakni) dia menanggung bencana di luar batas kemampuannya.” (Hadis
Riwayat at-Tirmidzi, hasan)

Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah supaya menampakkan kepada kita, yang
benar itu benar, dan memudahkan kita untuk mengikutinya. Demikian juga, semoga
Allah melindungi kita dari fitnah yang nampak mahu pun yang tersembunyi, serta
mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua dan para ulama kita. Tidak lupa pula
semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada para pemerintah kaum muslimin supaya
mereka memberikan yang terbaik bagi negeri dan rakyat mereka, dan lebih dari itu
semoga Allah menolong para pemerintah muslim tersebut untuk berhukum dengan al-
Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya. Amin... Semoga Allah memberikan selawat dan salam-
Nya kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya.

[Majalah Al-Asholah edisi-38, halaman 76-80. Diterjemahkan oleh Imam Wahyudi Lc]
[Disalin dari majalah Adz-Dzkhiirah Al-Islamiyyah Vol 5 No. 5 Edisi 29-Rabiuts Tsani
1428H, Penerbit Ma’had Ali Al-Irsyad As-Salafy Surabaya. Jl. Sidotopo Kidul No. 51
Surabaya]
Posted by Nawawi Bin Subandi at 8:36 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6239704194154235357 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=6239704194154235357

Labels: Demonstrasi, Khawarij, Syi'ah

Wednesday, June 10, 2009

095 - Apakah Ini Kepercayaan Seorang Manusia Yang Mahu Dinobat


Sebagai Pemimpin Islam?
Apakah Ini Kepercayaan Seorang Manusia Yang Mahu Dinobat Sebagai Pemimpin
Islam?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Dirujuk daripada Blog Anwar Ibrahim,


http://anwaribrahimblog.com/2009/02/09/selamat-menyambut-hari-thaipusam/ beliau
dipetik sebagai berkata:

---@@@---

"Thaipusam diraikan oleh penganut agama Hindu bersempena lahirnya Dewa Murugan,
juga apabila ibunya Dewi Parvati memberikan lembing buat menghapus kejahatan yang
dikenal sebagai Soorapadman.

Kejahatan dan kebejatan Soorapadman semakin hari semakin melampau kerana dia
merupakan raksasa yang berkuasa. Ini membuatkan Siva mengarahkan Murugan; yang
terkenal cekal, tabah dan bijak mengaalahkan rakasasa tersebut.

Moga kita dapat mengambil sedikit iktibar dari kisah ini dan terus memperkukuhkan
tekad buat mencipta Malaysia yang bebas merdeka dari rasuah dan kezaliman. Selamat
menyambut perayaan Thaipusam kepada seluruh penganut agama Hindu di Malaysia."

ANWAR IBRAHIM
---@@@---
Juga, perkataan Dato' Sri Nizar (minit ke 6:30) , yang mengajak meraikan dan sama-sama
merayakan perayaan Thaipusam.

Wahai umat Islam, Bukalah mata, bukalah minda, selamilah jiwa nuranimu... Adakah
kita mengerti hakikat seorang Muslim yang sejati itu bermula dari dasar aqidahnya yang
murni?

Tidak sekali-kali merestui kesyirikan dan kekafiran!

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (maksudnya):

"Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai orang-orang kafir! Aku tidak sembah apa yang
kamu sembah. Dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah
menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah
apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku." (Surah al-Kafirun,
109: 1-6)

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa dia memberi nasihat
kepadanya: "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu
yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik (menyekutukan Allah) itu adalah sebesar-besar
kezaliman." (Surah Luqman, 31: 13)

Lebih lanjut, klik di sini.


Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:14 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=5623966873811034908 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=5623966873811034908

Labels: Syirik

094 - Gambar Atau Patung: Dua-dua Tidak Boleh Menurut Dalilnya


Gambar Atau Patung: Dua-dua Tidak Boleh Menurut Dalilnya

Tidak sewajarnya timbul salah-menyalahkan. Kembalikanlah kepada Dalil! Allah


Subhanahu wa Ta'ala berfirman (maksudnya):

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya." (Surah an-Nisaa', 4: 59)

Tentang Gambar/Patung

Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar
(pelukis/pengukir). (Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Kitab Pakaian (al-Libas), 5959.
Muslim dalam bab yang sama, 2109)

Daripada ‘Aun bin Abu Juhaifa, Ayahnya menyatakan, “Nabi melarang mengambil duit
jual beli anjing dan darah, melarang kerja-kerja membuat tatoo dan mentatoo diri,
melarang menerima atau memberi riba, dan juga mencela pembuat gambar”. (Hadis
Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 299)

Daripada ‘Aisyah dia menjelaskan, “Aku membeli sebuah bantal bergambar. Apabila
Rasulullah melihat ia, dia berdiri di pintu dan tidak terus masuk ke rumah. Aku
menyedari air mukanya berubah kelihatan seperti ada sesuatu yang tidak disukainya. Aku
berkata, “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, (tolong beritahu
aku) apakah dosa ku?” Rasulullah berkata, “Ada apa dengan bantal ini?” Aku menjawab,
“Aku membelinya untuk engkau agar dapat duduk dan bersandar padanya”. Rasulullah
berkata, “Pembuat gambar ini akan di-azab pada hari kiamat.” Rasulullah menambah,
“Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya
terdapat gambar”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)

Daripada Said bin Abu al-Hasan, “Ketika saya bersama Ibnu ‘Abbas, seorang lelaki
datang dan berkata, “Wahai Ibnu Abbas, pendapatan (periuk nasi) saya adalah dari hasil
kerja tangan saya dan kerja saya adalah membuat gambar-gambar ini”. Ibnu ‘Abbas
berkata, “Saya sekadar memberi tahu apa yang saya dengar dari Rasulullah. Saya
mendengar beliau bersabda, “Barang siapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah
sehingga dia mampu menghidupkannya dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk
menghidupkannya”. Mendengarkan hal ini, lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh)
dan mukanya menjadi pucat. Ibnu ‘Abbas berkata padanya, “Jika kamu masih tetap mahu
untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar
pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk
bernyawa”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Aku mendengar Muhammad berkata, “Barang siapa membuat
gambar di dunia ini, dia akan dipersoalkan serta diminta supaya memberikan nyawa
kepada apa yang dilukiskannya pada hari kiamat nanti, tetapi dia tidak akan mampu
melakukannya”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari Kitab Pakaian (7/72), no. 846)

Lebih lanjut, sila klik di Sini.


Posted by Nawawi Bin Subandi at 6:57 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2830875532114726720 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2830875532114726720

Labels: Syirik

093 - Ke Mana Arah Tuju Perjuangan Islam PAS?


Ke Mana Arah Tuju Perjuangan Islam PAS?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/
----@@@@----
Tokoh Terbilang PAS Bersama Salah seorang penyanyi Rock tanah air:
Pautan rujukan 1, Pautan rujukan 2
----@@@@----

Jika sebelum ini, Parti Islam Semalaysia (PAS) sering mempertikaikan seteru utamanya
dari kalangan BN, iaitu UMNO khususnya yang gemar menganjurkan pelbagai jenis
konsert nyanyian bersama para artis.

Apakah PAS kini sudah mengorak langkah baru ke arah sebuah tajdid (pembaharuan) di
dalam ijtihad perjuangan dan pegangan agama mereka? Mereka kini bersikap lebih
tolerance dan megah dengan penyertaan golongan para artis.

Dalam isu penganjuran konsert, apakah PAS kini sudah mula mencair dengan menerima
jejak pemikiran UMNO dalam isu konsert nyanyian, terlebih lagi melibatkan konsert
Rock?

Sebagai sebuah badan perjuangan Islam, PAS sewajarnya tidak mudah hanyut ditelan
arus muzik dan artis. Jangan biarkan prinsip tergadai hanya kerana disebabkan mahu
mengejarkan sokongan. Yang natijah akhirnya nanti akan membuahkan slogan, "Janji
Demo sokong Kito, Kito pun Sokong Demo, Halal Sokmo!"

Jangan kerana mahu bersikap terbuka, akhirnya terbuka pekung di dada! Jangan kerana
tidak mahu dipandang kolot, akhirnya prinsip agama digadaikan.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda (maksudnya):

“Akan ada dari umatku, kaum yang menghalalkan zina dan sutera, khamr (minuman
keras) dan alat-alat muzik....” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5590)

Wallahu a'lam...
Posted by Nawawi Bin Subandi at 6:22 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2066361883518112013 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2066361883518112013

Labels: Muzik
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)
skip to main | skip to sidebar
http://bahaya-syirik.blogspot.com/

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

_____________________________________________________________
_____________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 |


Komputer |
_____________________________________________________________
_____________________
http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget
Tuesday, June 9, 2009

092 - Benarkah Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Seorang Murji’ah?


Benarkah Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Seorang Murji’ah?

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Artikel ringkas ini adalah bagi memberi sebuah pencerahan terhadap tulisan Ustaz Emran
Ahmad yang mencanangkan fatwa tuduhan Murji’ah ke atas Syaikh Ali Hasan al-Halabi
yang boleh dicapai melalui pautan berikut: http://al-fikrah.net/News/article/sid=540.html
dan http://ustaz.blogspot.com/2009/06/fatwa-ulama-sunnah-tentang-pemikiran.html.

Hakikatnya, fatwa tersebut tidak disepakati oleh seorang alim robbani faqiihul ummah
yang juga anggota kibarul ulama serta anggota Lajnah Daimah iaitu Fadhilatusy Syaikh
Muhammad bin Sholeh al-’Utsaimin rahimahullahu. Inilah pendapat beliau tentang fatwa
tersebut:

"Ini adalah suatu kesalahan dari lajnah dan aku merasa terganggu dengan adanya fatwa
ini. Fatwa ini telah memecah-belah kaum muslimin di seluruh negeri sehinggakan mereka
menghubungiku sama ada dari Amerika maupun Eropah. Tidak ada yang dapat
mengambil manfaat dari fatwa ini melainkan takfiriyun (tukang mengkafirkan) dan
tsauriyun (para pemberontak)." Beliau juga berkata: "Saya tidak suka keluarnya fatwa ini,
kerana menjadikan masyarakat bingung. Dan nasihatku kepada para penuntut ilmu
supaya tidak terlalu berpegang teguh dengan fatwa fulan atau fulan.” (at-Ta’rif wat
Tanbi’ah (hal. 15))

Syaikh Husein bin Abdul Aziz Alu Syaikh hafidzahullahu, beliau pernah ditanya:

"Fadhilatusy Syaikh, jazakumullahu khoiron:

Apa pendapat Anda tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Da`imah berkenaan dua
kitab Syaikh Ali bin Hasan hafidzahullahu “At-Tahdzir” dan “Shoihatu Nadzir”, bahawa
kedua kitab tersebut menyeru kepada pemikiran Murji'ah, bahawasanya amal bukan
syarat sahnya iman, padahal kedua kitab tersebut tidak membahaskan sama sekali
berkenaan syarat sah atau syarat sempurnanya iman?"

Beliau menjawab:

“Pertama-tamanya wahai saudaraku, Syaikh Ali dan Masyaikh di atas manhaj yang satu.
Dan Syaikh Ali, beliau adalah saudara besar seperti para masyaikh yang mengeluarkan
fatwa tersebut. Beliau mengenali dengan baik mereka dan mereka juga mengenali beliau
dengan baik. Mereka saling mencintai (kerana Allah –pent.). Syaikh Ali telah diberi oleh
Allah ilmu dan pengetahuan (wa lillahil hamdu) yang akan dapat mengubati perkara
ilmiah di antara beliau dan Masyaikh. Dan perkara ini (alhamdulillah) masih di tengah-
tengah perjalanan menuju titik terang sebuah kebenaran.

Adapun Syaikh Ali dan guru beliau Syaikh al-Albani dan yang di atas manhaj sunnah
tidak diragukan lagi (walillahil hamdu) berada diatas manhaj yang diredhai. Dan Syaikh
Ali sendiri (walillahil Hamdu) termasuk yang membela manhaj Ahli sunnah wal jama'ah.

Fatwa Lajnah tidaklah menghukum Syaikh Ali sebagai Murji'ah dan ini tidak mungkin
dilakukan oleh Lajnah! Lajnah hanya berbeza pendapat dan berdialog dengan Syaikh Ali.
Ada pun orang lain yang menginginkan dari munculnya fatwa ini untuk syaikh sebagai
Murji’ah, maka aku tidak faham (apa maksud mereka). Dan saya kira saudara-saudaraku
tidak memahaminya seperti itu. Mereka para Masyaikh sangat menghormati dan
menghargai beliau.

Dan Syaikh Ali telah menjawab dengan jawaban ilmiah dalam kitab "Al-Ajwibah AI-
Mutalaaimah ‘ala fatwal Lajnah Daimah" sebagaimana yang dilakukan oleh salafush
sholeh. Tidaklah ada di antara kita seorang pun melainkan boleh di ambil ucapannya atau
ditolak kecuali Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Salam seperti yang dinyatakan oleh Imam
Malik rahimahullahu:

ِ ‫ســـــــــــــــْو‬
‫ل‬ ُ ‫ســـــــــــــــَوى الّر‬
ِ ‫ل َوِمْنـــــــــــــــُه َمـــــــــــــــْرُدْوٌد‬
ٍ ‫لٍم ِمْنـــــــــــــــُه ُذْو َقُبـــــــــــــــْو‬
َ ‫ل َك‬
ّ ‫ُكـــــــــــــــ‬

Semua ucapan adakalanya boleh diterima

dan adakalanya boleh ditolak kecuali Rasul

Demikianlah keadaan umat ini, adakalanya ditolak dan terkadang diterima ucapannya.
Akan tetapi manusia secara tabiatnya adakalanya ketika berbicara atau dialog terdapat
sedikit nada keras sehingga para sahabat radhiyallahu ‘anhum juga demikian, seperti
yang terjadi di antara Abu Bakar dan Umar dan selain mereka dari kalangan para sahabat.

Kesimpulannya bahawa fatwa ini menurutku tidak menetapkan dan tidak menghukumi
Syaikh Ali sebagai Murji'ah, akan tetapi fatwa tersebut hanyalah suatu dialog berkisar
buku beliau. Dan Syaikh Ali (semoga Allah selalu memberinya taufiq) ketika menulis
“Al-Ajwibah al-Mutala`imah” setelah munculnya fatwa tersebut bukan untuk
membantah, namun hanya sekadar menjelaskan manhaj beliau dan guru beliau Syaikh al-
Albani rahimahullahu. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Syaikh Ali dan
guru beliau Syaikh al-Albani rahimahullahu amat jauh sekali dari pemikiran Murji'ah
seperti yang telah aku katakan dahulu.

Syaikh Ali misalnya kalau aku tanya tentang apa itu iman? Demikian juga dengan Syaikh
al-Albani, maka tidaklah kami dapatkan sedikit pun dari ucapan mereka yang berbau
Murji'ah iaitu bahawasanya amal bukan termasuk sebahagian dari iman. Bahkan ucapan-
ucapan Syaikh al-Albani rahimahullahu jelas-jelas menyatakan bahawa iman adalah
keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan dan perbuatan anggota badan, bertambah
dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.
Saya kira Syaikh Ali menyetujuiku dalam hal ini iaitu bahawasanya fatwa Lajnah bukan
seperti yang dicanangkan oleh sebahagian orang bahawa Syaikh Ali itu Murji'ah. Sekali-
kali tidak, mereka para Masyaikh tidak mengucapkan seperti ini. Mereka hanya berdialog
seputar kitab tersebut. Dan tidaklah para salaf dahulu berdialog melainkan kerana rasa
kasih sayang dan kecintaan mereka terhadap sunnah dan untuk membela sunnah. Lebih-
lebih lagi dialog tersebut bukan berkisar keseluruhan kitab akan tetapi hanya sebahagian
kecilnya saja.

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, mufti Kerajaan Saudi Arabia termasuk orang
yang amat cinta terhadap Syaikh Ali dan aku tahu benar akan hal ini. Beliau amat sangat
menghormati dan selalu mendoakan Syaikh Ali sehingga setelah Syaikh Ali berjumpa
dengan beliau, Samahatusy Syaikh tetap seperti itu.

Beliau juga amat menghormati dan mencintai Syaikh al-Albani rahimahullahu dari
dahulu kala. Aku mengetahui perkara ini semenjak Samahatus Syaikh mengajar di kuliah
Syariah tahun 1406 H, beliau selalu menyebut nama Syaikh dengan pujian dan doa.

Syaikh al-Albani dan para masyayikh di Saudi Arabia dipersatukan oleh satu prinsip iaitu
manhaj salafush sholeh. Seandainya kita bersatu di atas hawa nafsu maka benar-benar
kita akan berpecah-belah. Akan tetapi inilah apa yang terlahir dari kasih sayang yang
benar dan jujur.

Ada pun sekiranya ada orang ketiga yang mengambil fatwa Lajnah Daimah ini dan
bergembira kerana bersesuaian dengan hawa nafsu mereka, tetapi mereka meninggalkan
yang tidak sesuai dengan mereka maka inilah jalannya ahli bid'ah.” (Selesai jawaban
beliau di sini) (Ar-Roddul Burhani (hal. 256-259))

Syaikh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-Aql (hafizhahullahu) berkata:

"Tidak semua orang yang dituduh Murji'ah, maka dia benar-benar Murji'ah. Lebih-lebih
lagi di zaman ini, kerana tukang-tukang pengkafiran dan para ekstrimis dari kalangan
Khawarij atau yang seperti mereka yang bodoh akan kaedah-kaedah salaf tentang
penerapan hukum, menuduh orang yang menyelisihi mereka dari kalangan ulama mahu
pun penuntut ilmu dengan Murji'ah. Dan kebanyakan yang digembar-gemburkan mereka
adalah masalah berhukum dengan selain hukum Allah dan masalah wala' serta bara'.

Dan terkadang sebahagian yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan sunnah turut serta
terlibat di dalam menuduh tanpa adanya kehati-hatian. Bahkan sebahagian penuntut ilmu
yang sudah tinggi keilmuaannya ketika menulis masalah takfir pada zaman ini menuduh
orang yang menyelisihinya dalam masalah yang juga diperselisihkan oleh salaf dengan
tuduhan Murji'ah. Padahal permasalahannya jika diteliti kembali tidak termasuk prinsip
Murji'ah.” (Al-Qodariyah wal Murji’ah (hal. 121))

Rujukan Lain:

1 - http://www.almanhaj.or.id/content/1848/slash/0
2 - http://forum.dudung.net/index.php?topic=3813.0;imode

3 - http://www.geocities.com/fsms_sunnah/bkn-irja3

4-
Posted by Nawawi Bin Subandi at 6:33 PM 1 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=5071234132644669257 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=5071234132644669257

Labels: al-Fatawa, Fatwa

Wednesday, June 3, 2009

091 - Perangkap Iblis Kepada Ahli Ibadah


Perangkap Iblis Kepada Ahli Ibadah

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Pintu terbesar yang dimasuki Iblis dalam diri manusia adalah kebodohan. Iblis menyusup
ke dalam diri orang-orang yang jahil dengan pelbagai bentuk dan cara. Sedangkan orang
yang berilmu, Iblis tidak akan mampu memasukinya, melainkan dengan cara mencuri-
curi jalan. Iblis telah memperdayai para ahli ibadah kerana ceteknya ilmu mereka. Kerana
kebanyakkan di antara mereka hanya menyibukkan diri di dalam urusan kuantiti ibadah
dan tidak mahu mendalami ilmu untuk beribadah dengan benar.

Dengan itu, perangkap (talbis) Iblis yang pertama kepada mereka adalah dengan
mengajak mereka untuk mementingkan ibadah daripada ilmu, padahal ilmu itu lebih
utama daripada nafilah. Iblis menampakkan kepada mereka bahawa maksud ilmu adalah
amal. Sementara yang mereka fahami tentang amal ini hanya sekadar amal dengan
anggota tubuh, dan apa yang harus mereka ketahui, bahawa amal itu adalah amal hati
(iman/aqidah), dan amal hati lebih utama daripada amal anggota tubuh.

Mutharrif bin Abdullah berkata:

“Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah.”

Yusuf bin Asbath berkata:

“Satu juzuk ilmu yang engkau pelajari, lebih baik daripada tujuh puluh orang yang
berperang.”

Al-Mu’afi bin Imran berkata:

“Menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam.”

Ketika perangkap Iblis ini mengena, lalu mereka lebih mementingkan ibadah daripada
ilmu, maka terbukalah kesempatan bagi sang Iblis untuk menciptakan perangkap dan
makar seterusnya dari kepelbagaian posisi ibadah seterusnya.

Berikut adalah beberapa contoh perangkap-perangkap Iblis yang dipergunakan untuk


memerangkap manusia.

Perangkap Iblis Di Dalam Persoalan Wudhu’:

1 – Mengajak menggunakan air berlebih-lebihan untuk mencapai yakin.

2 – Melafazkan dan menyusun-nyusun niat sehingga menjadi satu bentuk ayat.

Sedangkan di dalam berwudhu’ itu cukup sekadar dengan air yang sedikit. Dan persoalan
niat cukup dengan cetusan hati (kehendak) yang disertakan perlaksanaan.

Talbis Iblis Di Dalam Persoalan Azan:

1 – Mengumandangkan bacaan zikir, tasbih, peringatan, lantunan ayat-ayat suci al-


Qur’an dan seumpamanya sebagai tanda azan akan berkumandang dalam beberapa ketika
lagi.

Sedangkan ini adalah bentuk-bentuk tambahan yang tidak disyari’atkan di dalam agama.
Dan semua itu adalah termasuk bentuk-bentuk kemungkaran.

Talbis Iblis Di Dalam Persoalan Thaharah:

1 – Dengan mencuci pakaian berulang-ulang kali kerana tidak yakin akan kesuciannya.
Serta dengan menggunakan air yang banyak dan membazir.

Talbis Iblis Di dalam Persoalan Solat:

1 - Melafazkan dan menyusun-nyusun niat sehingga menjadi satu bentuk ayat.

2 – Berzikir, bertasbih, dan membaca surah-surah tertentu seperti an-Naas sebelum


memulakan solat (takbiratul ihram).

3 – Mengajak mengulang-ulang takbir ketika hendak memulakan solat dengan tujuan


untuk memastikan solat yang dilaksanakan adalah betul-betul di dalam kekhusyukan dan
keyakinan.
Sedangkan niat itu tempatnya di hati. Dan solat tidak dimulakan dengan lafaz-lafaz niat
tetapi dengan bertakbir dan diakhiri dengan salam.

Mengulang-ulang takbir adalah suatu bentuk kebodohan terhadap tatacara solat itu
sendiri.

Talbis Iblis Di Dalam Membaca al-Qur’an:

1 – Memperbanyakkan bacaan al-Qur’an tetapi melupakan persoalan tatacara yang betul


di dalam membacanya, seperti persoalan tajwid, ketartilan dan meninggalkan soal
penghayatan.

2 – Memperlagukan (memperindahkan bacaan) al-Qur’an dengan tujuan untuk mendapat


perhatian dan pujian manusia. Dan perkara ini adalah termasuk kepada perbuatan riya’.

Perangkap Iblis Di Dalam Persoalan Puasa:

1 – Melaksanakan puasa terus-menerus setiap hari.

2 – Berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, namun tidak mahu meninggalkan
perkataan yang buruk dan perbuatan maksiat lainnya.

Sedangkan apa yang benar, Nabi juga berpuasa dan Nabi juga berbuka. Di dalam sebuah
hadis, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjelaskan bahawa puasa yang paling utama
adalah dengan berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari (diselang-selikan).

Perangkap Iblis Di Dalam Persoalan Tawakkal:

1 – Iblis menipu manusia dengan cara mengajak untuk malas bekerja dan berserah
semata-mata nasibnya kepada keadaan. Jika Allah mahu memberi rezeki, nescaya ada
rezeki baginya, jika tidak, maka tiadalah rezeki baginya.

Sedangkan konsep tawakkal perlu diiringi dengan usaha.

Wallahu a’lam...

Dipetik dan Diringkaskan daripada Kitab Talbis Iblis, susunan Imam Ibnul Jauzi
rahimahullah, Terbiatan/terjemahan oleh Pustaka al-Kautsar, Cet. 9 (Oktober 2008).
Posted by Nawawi Bin Subandi at 10:52 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7998222380160837962 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7998222380160837962

Labels: Bid'ah
Friday, May 29, 2009

Syaikh Dr. Soleh Fauzan al-Fauzan Ditanya Berkenaan "Jama'ah


Islam"
Syaikh Dr. Soleh Fauzan al-Fauzan Ditanya Berkenaan "Jama'ah Islam"

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Syaikh Soleh Fauzan ditanya:

Kita banyak mendengar apa yang dinamakan dengan jama’ah Islam di masa ini di
pelbagai tempat dari penjuru dunia. Adakah terdapat dasarnya dari penamaan
sedemikian? Adakah boleh untuk kita bergabung bersama mereka di mana apabila
mereka tidak memiliki bid’ah?

Jawaban Syaikh:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was Salam telah memberitahu dan menjelaskan kepada kita
bagaimana sepatutnya kita menghadapinya. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun
sesuatu yang akan mendekatkan umatnya kepada Allah ‘Azza wa Jalla melainkan beliau
telah menerangkannya. Beliau juga tidak meninggalkan sedikit pun dari sesuatu yang
akan menjauhkan mereka dari Allah ‘Azza wa Jalla melainkan beliau telah
menerangkannya. Di antaranya adalah di dalam persoalan ini. Beliau bersabda:

“Sesungguhnya sesiapa yang hidup di antara kalian, niscaya dia akan melihat perselisihan
yang amat banyak.”

Akan tetapi apakah penawar ketika terjadi keadaan tersebut? Beliau bersabda:

“Wajib ke atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur
rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi
geraham kalian serta jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama kerana
setiap perkara baru di dalam agama itu bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.”

Jama’ah ini semuanya, jika bersesuaian dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya
terutama para khulafaur rasyidin dan generasi yang utama. Maka jama’ah apa pun ia jika
memang di atas manhaj ini, kita pun bersamanya, menisbatkan diri kepadanya, dan
beramal bersama-samanya. Akan tetapi siapa sahaja yang menyelisihi petunjuk Nabi,
maka kita pun akan menjauhinya walaupun dia menamakan dirinya sebagai jama’ah
Islam. Yang diambil kira bukanlah namanya, tetapi hakikat pegangannya. Ada pun
berkenaan dengan nama, terkadang ia kelihatan hebat, namun di dalamnya tiada apa-apa
atau malahan mengandungi kebatilan.
Rasulullah bersabda:

“Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan dan Nashrani telah terpecah menjadi 72
golongan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang kesemuanya
berada di neraka melainkan hanya satu golongan.” Kami (para sahabat) bertanya:
“Siapakah mereka ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Orang yang keadaannya seperti
keadaanku dan para sahabatku pada hari ini.”

Jalan yang benar itu jelas. Jama’ah yang padanya terdapat ciri seperti ini, kita pun akan
bersamanya. Siapa sahaja yang keadaanya sama seperti keadaan Rasulullah Shallallahu
‘alaihi was Salam dan para sahabatnya, mereka itulah jama’ah Islam yang sebenar.

Ada pun orang yang menyelisihi manhaj ini dan berjalan di atas manhaj yang lain, maka
ia bukan dari golongan kita dan kita pun bukan dari golongan mereka. Kita tidak
menisbatkan diri kepadanya dan mereka tidak boleh menisbatkan diri kepada kita.
Mereka tidak dinamakan jama’ah, akan tetapi mereka adalah salah satu kelompok dari
kelompok-kelompok yang sesat. Kerana jama’ah itu tidak mungkin ada melainkan di atas
kebenaran yang manusia berkumpul padanya. Ada pun sesuatu yang batil hanyalah akan
memecah-belah bukannya menyatukan. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

“Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan


(dengan kamu).”

Sumber:

Syaikh Jamal bin Furaihan al-Haritsi, Jawab Tuntas Masalah Manhaj (Judul Asli: Al-
ajwibah al-Mufidah ‘an As’ilah Manahij al-Jadidah), Terbitan/terjemahan: Pustaka al-
Haura’.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:04 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2616118381590884244 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2616118381590884244

Labels: Fatwa

89 - Jadilah Orang Yang Gembira, Jangan Jadi Tuli Dan Buta


Jadilah Orang Yang Gembira, Jangan Jadi Tuli Dan Buta

http://bahaya-syirik.blogspot.com

“Ada pun orang-orang yang beriman. Maka surah ini menambahkan imannya, sedang
mereka merasa gembira...” (Surah at-Taubah, 9: 124-125)
Jadilah orang yang gembira dengan ayat-ayat Allah. Di mana dia berasa tenang dan aman
tenteram hatinya. Bertambah khusyu’ penghayatannya, dan gementar hatinya di saat ayat-
ayat Allah dibacakan kepada mereka.

“Orang-orang yang apabila disebut Nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (kerananya) dan
kepada Allah-lah mereka bertawakkal.” (Surah al-Anfal, 8: 2)

Berbeza sekali dengan orang-orang yang berpenyakit di hatinya, mereka bertambah


ingkar dengan hakikat kebenaran ayat-ayat Allah.

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau dihadapkan dengan kebenaran ke atas mereka,
mereka lantas menjadi tuli, buta atau pun terus berpaling.

“Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.” (Surah al-
Furqan, 25: 73)

Maka, janganlah kita bersikap ingkar dengan hakikat sebuah kebenaran. Seperti
sebahagian keadaan manusia yang kafir (ingkar) terhadap ayat-ayat Allah. Apabila
didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan kalam Rasul-Nya, mereka lantas berbuat
tuli (pekak) dan seakan-akan tidak nampak, tidak mahu memahaminya.

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakannya dari jin
dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami
(ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (Surah al-A’raaf,
7: 179)

Tidak kurang juga mereka yang mentakwil-takwil (mengubah makna) dan


menyelewengkan ayat-ayat Allah dengan menggunakan perkataan manusia-manusia
tertentu. Dengan mengatakan,

“... Tetapi si fulan telah berkata begini...”

“Tetapi, si dia telah mengatakan begitu... dan begini...”

Kerana mengikutkan kata-kata si fulan dan si anu, akhirnya mereka menolak hakikat
perkataan Allah dan Rasul-Nya.

“... janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera


(memperlihatkan) kekafirannya, iaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan
mulut mereka: “Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di
antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-
berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum
pernah datang kepadamu; mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-
tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah diubah-ubah oleh
mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-
hatilah”. Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu
tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah
orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan
di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Surah al-Ma’idah, 5: 41)

Wallahu a’lam...
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:02 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7681359640975748383 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7681359640975748383

Labels: Peringatan

Tuesday, April 28, 2009

88 - Islam Menolak Keganasan


Islam Menolak Keganasan

Oleh: Ust. Abu Farouq al-Atsari


http://bahaya-syirik.blogspot.com

Aksi Keganasan (teroris) dan fahaman terorisma (pengganas) yang masih aktif dan
hangat diperkatakan. Ia merupakan fenomena yang menakutkan semua pihak, sama ada
pemerintah, orang-orang awam, atau lainnya. Suatu lagi fenomena yang amat dikesali
kejadian keganasan yang dilakukan oleh puak pengganas ini sering dikaitkan dan
disinonimkan kepada umat Islam. Persoalannya di sini, benarkah agama Islam yang
didirikan di atas prinsip yang benar bertanggungjawab (termasuk mendalangi) perbuatan
dan perancangan keganasan serta pemberontakan ke atas mana-mana pihak sama ada
tempatan atau antarabangsa?

Siapa yang tidak pernah mendengar beberapa peristiwa besar seperti keruntuhan World
Trade Center di Amarika Syarikat, pelbagai letupan bom berani mati di sekitar bandar-
bandar di Indonesia, letupan bom di salah satu stesen keretapi di London, letupan bom di
rumah ibadat kaum Yahudi di Maghribi, serangan ke atas Armada Perang USS Cole di
perairan Yaman, rusuhan jalanan, dan pelbagai lagi aksi letupan serta keganasan yang
sering kali dikaitkan dengan tangan-tangan umat Islam. Walau bagaimana pun, bukanlah
setiap perbuatan keganasan yang dikaitkan kepada umat Islam itu benar-benar dilakukan
umat Islam. Ada juga sebahagiannya yang hanya merupakan sebuah konspirasi dan
penyelewengan fakta.

Apa pun, sebenarnya perbuatan atau tindakan menghapuskan, membasmi, menghalang


dan sekaligus mewujudkan pengganas sifar bukanlah hanya sekadar bergantung kepada
sistem pertahanan, latihan pertahanan yang realistik atau menyediakan alat-alat canggih
sahaja, tetapi yang lebih penting dan perlu disedari adalah dengan menghapuskan punca
serta faktor yang boleh mencetuskan keganasan itu sendiri. Daripada itu juga, ideologi
dan doktrin pengganas juga perlu dikaji, sekaligus dihapuskan. Tiadanya kajian yang
menyeluruh dan tidak adanya pembaikan yang tepat terhadap pengurusan dakwah, metod
pengajaran, sistem pendidikan, kesan penerimaan pendidikan, kefahaman dan penerapan
nilai-nilai agama adalah di antara punca sebahagian umat Islam bertindak di luar prinsip-
prinsip Islam yang sebenar. Walau pun sebenarnya ada faktor-faktor yang lain, namun, di
dalam artikel ini, ia akan ditumpukan dan menyentuh kepada skop tersebut sahaja.

Oleh sebab itu, semenjak bermulanya aksi keganasan menjadi isu besar dan utama dunia,
para ulama yang teguh berpegang di atas manhaj (prinsip) para Salaf as-Soleh melalui
dakwah dan pendidikan berteraskan manhaj Salaf as-Soleh telah bertungkus-lumus
berusaha untuk menghapuskan semua jenis keganasan global (teroris dan terorisme). Para
ulama Salaf melalui fatwa-fatwa mereka telah mengharamkan kepelbagaian perbuatan
keganasan. Mereka telah menyeru sekalian umat Islam supaya sentiasa menjaga dan
memelihara suasana aman damai, mengekalkan keharmonian, berusaha memartabatkan
pembangunan ummah, kemajuan negara di pelbagai bidang berasaskan ilmu
pengetahuan, peradaban, serta mengarahkan untuk melahirkan rakyat dan negara yang
cemerlang.

Para ulama Salaf meyakini bahawa dengan memberikan kefahaman agama yang benar,
penafsiran syariat yang jelas dan menyebarkan prinsip-prinsip para Salaf as-Soleh dengan
sempurna, ia akan dapat meyakinkan semula umat berkenaan haramnya aksi keganasan
kerana apa pun jenis keganasan adalah amat bertentangan dengan konsep dan prinsip
agama Islam yang menjadi rahmatan lil ‘alamin (kedamaian, keselamatan dan
ketenteraman bagi seluruh alam).

Hanya setelah umat Islam benar-benar memahami manhaj Salaf as-Soleh, mereka akan
mempertingkatkan dakwah dan menjadikan dakwah Salafi dan Salafiyah sebagai jalan,
inisiatif, dan cara yang lebih profesional untuk membasmi keganasan. Kerana hanya
mereka yang berpegang teguh di atas manhaj Salaf sahajalah yang akan benar-benar
mampu menghalang individu tertentu dari pengaruh ekstremisme (keterlampauan) atau
pengganas sekaligus menegah umat Islam dari melakukan jenayah keganasan yang keji
dan mungkar.

Para masyeikh (ulama bermanhaj salaf) telah berusaha mengubah hati dan minda
mesyarakat Islam dengan penerapan tentang haramnya fahaman ekstremis dan semua
jenis keganasan termasuklah pengeboman berani mati. Antara mereka yang telah
mengharamkan apa sahaja yang dianggap keganasan ialah:
1. Syeikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin rahimahullah, beliau mengeluarkan
fatwanya: Adapun tindakan sebahagian orang yang mengorbankan dirinya iaitu dengan
jalan membawa bom kemudian pergi ke kaum kuffar lalu meletupkan dirinya merupakan
perbuatan bunuh diri. Sesiapa pun yang melakukan perbuatan bunuh diri, maka dia kekal
di dalam Neraka Jahanam buat selama-lamanya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh
hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Tindakan pengebom berani mati adalah
perbuatan bunuh diri, kerana melakukannya tidak memberi kemaslahatan kepada agama
Islam. Oleh kerana itu jika seseorang itu membunuh sepuluh, seratus atau dua ratus
orang, perkara tersebut tidaklah memberi sebarang manfaat bagi Islam dan tidak ada
orang yang ingin masuk Islam. Oleh sebab itu kami berpendirian bahawasanya aksi
pengeboman berani mati adalah termasuk perbuatan bunuh diri yang bertentangan dengan
kebenaran yang menyebabkan pelakunya masuk ke Neraka Jahanam. (Rujuk: ‫فتوى الئمة فى‬
‫ النـــــــوازل المدلهمـــــــة‬: Fatwa syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin)

Ketika beliau ditanya menurut hukum syara berkenaan tindakan orang yang membawa
bahan letupan, kemudian meletupkan dirinya di tengah-tengah kumpulan orang-orang
kafir dengan maksud untuk menghapuskan mereka, apakah boleh dihalalkan berdasarkan
kisah seorang pemuda yang memerintahkan raja untuk membunuhnya?

Beliau (Syeikh al-Uthaimin) menjawab: Orang yang meletakkan bahan letupan di


tubuhnya, kemudian meletupkan dirinya di tengah-tengah orang-orang kafir merupakan
suatu bentuk membunuh diri dan ia akan disiksa di Neraka Jahannam buat selama-
lamanya iaitu berlandaskan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

“Sesiapa membunuh diri dengan sesuatu, ia akan disiksa kerananya di Neraka Jahanam”.
(Rujuk: ‫ فتوى الئمة فى النــوازل المدلهمــة‬: Fatwa syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin)
Sungguh keji, mungkar dan terkutuk orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut
kerana ia tidak mematuhi larangan Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (Surah an-Nisaa’, 4: 29)

Akan tetapi, mereka yang jahil terhadap syariat Islam tetap mahu melakukannya. Padahal
mereka tidak memperolehi sesuatu kecuali laknat dari Allah, Rasul-Nya dan sekalian
manusia. Para musuh Islam tidak pernah kalah dan tidak dapat dijatuhkan dengan
keganasan, sebaliknya mereka bertambah keras tindakannya terhadap orang-orang Islam
terutamanya terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut. (Rujuk: ‫فتوى الئمة فى‬
‫( النـــوازل المدلهمـــة‬Fatawa al-Aimmah fin Nawazilil Mudlahimmah), Fatwa Syeikh
Muhammad bin Soleh al-Uthaimin)

2. Majlis Hai’ah Kibaril Ulama, pada persidangan ke-32, bertempat di Thaif pada 12-18
Muharram l409H. Majlis memutuskan tentang pengharaman keganasan seperti
membunuh orang ramai yang tidak berdosa, membuat kerosakan sehingga kehilangan
harta-benda yang banyak, kemusnahan kepentingan awan dan sebagainya. Contoh yang
diutarakan ialah: Meletupkan bangunan-bangunan, membakar kepentingan awam,
memusnahkan jambatan-jambatan, merosakkan kegiatan ekonomi, pengeboman dan
penculikan pesawat sama ada perbuatan itu dilakukan di negara-negara yang dekat
(negara-negara Islam) atau negara-negara yang jauh (negara orang-orang kafir). Maka
setelah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan syar’i, Majlis Hai’ah Kibarul Ulama
secara ijma’ (sepakat) menetapkan:

Pertama: Seseorang yang terbukti melakukan keganasan (kerosakan) di permukaan bumi


sehingga menimbulkan huru-hara dengan cara mengorbankan jiwa secara umum atau
khusus seperti meletupkan bangunan yang melibatkan rumah-rumah orang awam, masjid,
sekolah-sekolah, hospital, kilang-kilang, jambatan, gudang senjata dan empangan,
projek-projek umum milik kerajaan (baitulmal) seperti saluran minyak, meletupkan
pesawat atau menculiknya dan seumpama dengannya, bahawa semuanya itu adalah
hukuman yang ditimpakan kepadanya adalah hukuman mati sesuai dengan dalil-dalil
syara’. Bahawasanya hendaklah dihukum bunuh ke atas seseorang yang melakukan
perbuatan tersebut, ini adalah kerana individu yang melakukan tindakan tersebut lebih
berbahaya dan lebih digeruni dari orang yang menggunakan cara sederhana ketika
menzalimi seseorang seperti membunuh dan merampas hartanya. Demikianlah hukuman
yang telah Allah tetapkan.

Kedua: Bahawasanya sebelum menjatuhkan hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas,


maka sewajarnya bagi mahkamah syar’iyah dan majlis khusus serta mahkamah tinggi
mendapatkan klarifikasi tentang hukum membunuh orang yang tidak berdosa dan
menjalankan hukuman sebagaimana yang berlaku di negara ini berkaitan dengan bukti-
bukti dari segala bukti yang dibuktikan.

Ketiga: Majlis Ulama berpendapat agar hukuman yang dijalankan hendaklah disebar-
luaskan kepada masyarakat umum melalui media massa. (Rujuk: ‫فتـوى الئمــة فـى النــوازل‬
‫( المدلهمـــــــــــــة‬Fatawa al-Aimmah fin Nawazilil Mudlahimmah))

3. Majlis Haiah Kibarul Ulama juga telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya
pengkafiran dan keganasan. Iaitu dalam persidangan yang ke-49, di Thaif pada 2 Rabiul
Tsani 1419H. Majlis telah mengharamkan antaranya tunjuk perasaan, mogok dan
pengeboman berani mati kerana semuanya itu adalah keganasan. Semua yang membawa
kepada keganasan diharamkan melalui dalil-dalil syarii. (Rujuk: ‫فتوى الئمة فى النوازل المدلهمة‬
(Fatawa al-Aimmah fin Nawazilil Mudlahimmah))

4. Apabila ditanyakan kepada Syeikh Ibn Bazz rahimahullah: Ya Syeikh! Apa nasihat
tuan kepada orang yang melakukan pembunuhan (keganasan) atau semisalnya?

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz rahimahullah menjawab: “Aku berpesan
kepada mereka semua agar segera bertaubat kepada Allah dan ikutilah manhaj yang
ditempuh oleh para Salaf as-Soleh, berdakwah kepada Allah dengan penuh hikmah dan
memberikan kepada ummah pelajaran yang sempurna dan berbincang dengan cara yang
paling baik kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan
mengerjakan amal yang soleh”. (Surah Fussilat, 41: 33)

Islam mengharamkan umatnya dari menjerumuskan diri ke dalam perbuatan yang


menyebabkan tertutup peluang gerak dakwah. Jangan menimbulkan angkara yang
mencemarkan Islam dan penganutnya”. (Rujuk: ‫( فتوى الئمة فى النــوازل المدلهمــة‬Fatawa al-
Aimmah fin Nawazilil Mudlahimmah))

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz terhadap cara berdakwah yang
melibatkan pembunuhan sebagaimana yang dilakukan oleh para pengganas yang
mengataskan nama dakwah, maka Syeikh Abdul Aziz bin Bazz berkata:

Ada pun dakwah dengan cara pembunuhan orang yang tidak berdosa bukanlah termasuk
dari ajaran sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan bukan juga dari para sahabat
baginda. (Seterusnya beliau berkata): “Maka wajib bagi setiap pendakwah agar
berdakwah di jalan Allah dengan cara yang terbaik, iaitu berdakwah dengan ayat-ayat al-
Qur’an dan hadis-hadis Nabi. Jika tidak berjaya kerana rintangan, maka berdakwah pula
kepada pemimpin dengan cara menasihati pemimpin supaya dapat direalisasikan dakwah
yang terhalang. Pemimpin adalah tempat bagi juru dakwah berkongsi permasalahan.
Pendakwah wajib mendampingi pemimpin menyampaikan tentang hal-hal yang wajib
diketahui oleh pemerintah sehingga tercipta hubungan baik di antara ulama dan
pemimpin. (Rujuk: (‫ ) َفَتـــاوى الئمـــة فـــى النـــوازل اْلمْدَلِهّمـــِة‬Bab 4, Fatwa Ibn Bazz)

Seluruh ulama Salaf as-Soleh tidak pernah menghalalkan apa jua bentuk keganasan dan
serangan ganas terutamanya yang mengakibatkan nyawa, ribuan kematian dan
kemusnahan. Para kibarul ulama Salaf (di Arab Saudi) telah mengharamkan keganasan
melalui fatwanya yang ditetapkan oleh Majlis Hai’ah Kibarul Ulama yang bersidang di
Thaif pada 2/4/1419H.

Doktrin salafi tidak pernah mengiktiraf pengganas dan keganasan walau pun dibungkus
dengan nama agama atau jihad, sama ada keganasan dengan meledakkan bom,
menggunakan bahan kimia, kuman, nuklear atau apa sahaja alat mahu pun bahan
pemusnah. Ada yang bersuara bahawa sejak kebelakangan ini kegiatan pengganas di
seluruh dunia sering dikaitkan dengan Wahhabi atau Salafi. Persoalannya, apakah dapat
dibuktikan pencetus keganasan datangnya dari dua aliran tersebut?

Ada pun tuduhan yang menyatakan bahawa Wahhabi dan Salafi penyebab lahirnya
golongan ekstremis dan pengganas kerana dua aliran ini sering menafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an kepada penafsiran yang tidak toleran dalam hubungannya dengan orang yang
bukan Islam, seperti menafsirkan al-Quran secara harfiyah, sebagai contoh ialah
penafsiran ayat: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang
Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu! Mereka adalah sekutu sesama mereka, dan sesiapa di
antara kamu bersekutu dengan mereka maka menjadilah sebahagian daripada mereka.
Sesungguhnya Tuhan tidak memberi petunjuk kepada mereka yang zalim”. (Surah al-
Ma’idah, 5: 51) Dan lagi: “Barangsiapa yang mengikut agama selain Islam tidak akan
diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi”. (Surah Ali Imran, 3: 85) Ini
adalah tuduhan yang datang dari mereka yang tidak memahami manhaj Salaf dan disiplin
ilmu Islam secara umum.

Sebenarnya keganasan boleh lahir dari semua masyarakat sama ada berpunca dari situasi
perkauman, isu politik, agama, tanah, bangsa, budaya atau sebagainya. Semuanya itu
berpunca terutamanya setelah meninggalkan agama Allah yang rahmah, contohnya: Pada
tahun 1099M orang-orang Kristian menjadi pengganas terbesar di dalam sejarah dunia
apabila membunuh hampir keseluruhan umat Islam dan Yahudi di Baitul Maqdis setelah
mereka menguasainya dan terus menanamkan benih kebencian, permusuhan dan
peperangan melawan umat Islam.

Setelah pengisytiharan Balfour 1948M yang secara rasmi mengisytiharkan tertubuhnya


negara Israil, maka Israil mula mengganas dan rakyat membalas keganasan Yahudi
tersebut sehinggalah ke hari ini yang menyebabkan ribuan nyawa terkorban. Aksi
perbezaan fahaman politik tanah air dari parti UMNO, PAS dan Keadilan yang dipimpin
dan dianggotai oleh orang-orang Islam umumnya, senegara dan seagama telah (pernah)
mengakibatkan berlakunya peristiwa seperti keganasan Mamali, demonstrasi jalanan dan
rusuhan besar-besaran, kafir mengkafir dan bantah membantah secara terbuka, saling
mencerca dan mengaibkan.

Pendekatan intelektual dan pengayaan nilai-nilai murni di atas disiplin ilmu serta akidah
yang benar, ibadah dan akhlak melalui dakwah yang berlandaskan manhaj Salaf as-Soleh
adalah mekanisme yang relevan untuk memerangi aksi teroris dan ekstremisme yang
boleh membawa perubahan positif kepada masyarakat global. Kerana matlamat utama
dakwah Salafiyah selain menjunjung akidah ia juga memberi keutamaan bersepadu dan
pendekatan untuk membawa umat ke arah rahmatan lil ‘alaimin untuk semua manusia di
mana pun mereka berada dan apa pun jua keadaan mereka, termasuklah juga dakwah
Islamiyah di Singapura atau pun di Malaysia yang bermasyarakat majmuk (plural). Dan
realitinya, seruan dakwah Salafiyah lebih matang kerana sentiasa mewajibkan setiap
orang yang beriman agar berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Dan disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka”.
(Surah Ali Imran, 3: 159)

“Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam
semesta”. (Surah al-Anbiya’, 21: 107)

“Sesungguhnya kelemah-lembutan jika ada pada sesuatu maka ia akan menghiasinya dan
jika tidak ada kelembutan pada sesuatu maka ia cacat”. (Hadis Riwayat Muslim, Bab
Fadhlul Rifq, no. 2596)

“Barangsiapa yang tidak memiliki kelemah-lembutan maka diharamkan seluruh kebaikan


bagi dirinya”. (Hadis Riwayat Muslim, Bab Fadhlul Rifq, no. 2592)

Keganasan, pemberontakan, revolusi, demonstrasi dan apa sahaja yang boleh membawa
kepada kebinasaan telah diharamkan oleh para ulama Salaf as-Soleh walaupun ia
diatasnamakan sebagai jihad kerana tiadalah jihad melainkan diarahkan oleh pemerintah
atau ketua Negara, bukan ketua jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian
firqah umat Islam yang menyimpang seperti Jamaah Islamiah (J.I), Ikhwanul Muslimin
atau gerakan yang seumpamanya.

Tidak Boleh Mengkhianati Perjanjian

Masyarakat Islam yang hidup di negeri-negeri kafir atau yang dipimpin oleh orang-orang
kuffar seperti di Singapura, maka wajib bagi setiap rakyat yang beragama Islam patuh
kepada pemimpin mereka walaupun para pemimpin mereka kebanyakannya orang-orang
yang bukan Islam. Begitulah sikap para Salaf terhadap pemerintah walaupun bukan
pemerintah Islam kerana sesiapa pun yang menetap dan menjadikan dirinya
berwarganegara bagi sesebuah negara, maka itu bermakna dia telah membuat perjanjian
damai, patuh, taat dan sumpah setia sehingga wajib baginya bersikap amanah sebagai
warganegara.

Antara tanda-tanda membuat sumpah setia sebagai perjanjian dengan pemerintah dan
berikrar untuk taat dan patuh ialah meminta sijil kelahiran (surat beranak), memohon kad
pengenalan dan mendapatkan passport atau surat perjalanan yang disahkan dari
pemerintah untuk keluar negara. Semuanya itu tidak dikeluarkan dan diberi oleh
pemerintah kecuali untuk warganegaranya di bawah terma-terma tertentu. Malah apabila
terjadi sesuatu pada dirinya di luar negara, ia merujuk kepada wakil pemerintahnya
(kedutaan) negerinya untuk menyelesaikan masalahnya.

Maka sesiapa sahaja dari kalangan umat Islam yang ada perjanjian damai dengan
pemerintah, sama ada secara langsung atau tidak langsung, ia wajib mematuhi segala
undang-undang negara, memelihara perjanjiannya dan tidak melanggar sumpah setia
dengan negara tersebut.

Seseorang Muslim yang melanggar perjanjian damai, tidak setia pada perjanjian, tidak
amanah sehingga tidak mematuhi undang-undang dan melanggar sumpah setianya, maka
negara yang melindunginya berhak mengambil tindakan menurut undang-undang yang
diperuntukkan oleh pemerintah. Begitu juga menurut hukum syara’, individu tersebut
dianggap sebagai pemberontak dan telah ingkar terhadap agamanya.

Perbuatan seorang muslim yang mengkhianati perjanjian atau membatalkan sumpah


setianya dengan cara melakukan pemberontakan atau merancang untuk menjatuhkan
pemerintah, maka semuanya itu samalah seperti mengkhianati perjanjian dan melanggar
sumpah setianya dengan Allah dan RasulNya. Perbuatan individu muslim tersebut
dianggap menentang Allah dan Rasul-Nya, kerana tindakannya samalah seperti
melanggar perjanjian dengan Allah ‘Azza wa-Jalla. Dan Allah telah berfirman di dalam
al-Qur’an:

“Dan patuhilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu
membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, setelah meneguhkannya (menyetujuinya), sedang
kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan”. (Surah an-Nahl, 16: 91)
Maksud perjanjian damai ialah tidak boleh menggugat, tidak boleh membuat huru-hara
dan tidak dihalalkan memberontak dengan apa cara sekalipun termasuklah dengan cara
keganasan kerana terdapat amaran dari Allah di dalam al-Qur’an:

“Maka jika mereka (orang-orang kafir) membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu
serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu
untuk menawan dan membunuh mereka”. (Surah an-Nisaa, 4: 90)

Di dalam al-Qur’an termaktub kanun perjanjian dengan orang-orang kafir, di mana umat
Islam diwajibkan mematuhi setiap perjanjian dengan orang-orang kafir tersebut.
Mematuhi perjanjian termasuk amalan orang-orang yang bertaqwa sebagaimana firman
Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Kecuali orang-orang musyirikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan


mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari perjanjianmu dan tidak (pula)
mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah
janjinya sehingga batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertaqwa”. (Surah at-Taubah, 9: 4)

Ayat di atas ini mewajibkan umat Islam memelihara perjanjian dan mentaati pemerintah,
malah ayat seterusnya memerintahkan:

“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula
terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Surah at-
Taubah, 9: 7)

Ayat di atas ini sekali lagi mengukur ketaqwaan seseorang yang beriman di antaranya
dengan memelihara perjanjian. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh (dipersetujui),
dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk
menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang
yang rugi”. (Surah al-Baqarah, 2: 27)

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak akan memberi syafa’at atau tidak
akan membela orang-orang yang melanggar perjanjian dengan kaum kuffar. Baginda
bersabda:

“Ketahuilah, sesiapa yang menzalimi seseorang yang telah mengikat perjanjian damai,
atau mengurangkan haknya, atau membebankannya dengan sesuatu daripadanya tanpa
kerelaannya, maka aku menjadi hujahnya (pembelanya) di hari kiamat kelak”. (Hadis
Riwayat Abu Daud, al-Baihaqi dan disahihkan oleh al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu
Daud, no. 3052)

“Sesiapa membunuh orang yang telah memeterai perjanjian damai yang tidak melangar
perjanjian, Allah haramkan baginya syurga”. (Hadis Riwayat Abu Daud, 2760. juga an-
Nasai’i, 8/24)

Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadis sahih, atsar (perkataan) para sahabat
dan fatwa-fatwa para ulama Salaf as-Soleh yang telah mengharamkan dan menganggap
betapa kejinya orang-orang yang melanggar perjanjian, pelaku keganasan, pembantunya,
yang bekerjasama dengannya lebih terutamanya perancang yang merancang perbuatan
yang terkutuk ini. Maka setiap rakyat yang mengetahui setiap rancangan yang membawa
kepada terkorbannya banyak nyawa dan menimpakan kerosakkan, hendaklah dilaporkan
(diadukan) dengan segera kepada pihak yang berkuasa atau yang bertanggungjawab ke
atas keselamatan rakyat (pihak berkuasa). Sesiapa yang sengaja menyembunyikan atau
membiarkannya, samalah juga seperti berkerja-sama dengan penganas. Allah ‘Azza wa-
Jalla befirman:

“Bertolong-tolonganlah kamu di atas kebaikan dan taqwa dan janganlah bertolong-


tolongan di atas perbuatan dosa dan permusuhan”. (Surah al-Ma’idah, 5: 2)

Keganasan Itu Bukan Dari Islam

Para ulama Salaf as-Soleh sepakat telah mengharamkan segala jenis keganasan. Dan
mereka yang benar-benar bermanhaj Salaf santiasa memelihara perintah Allah dan Rasul-
Nya, berpegang teguh dengan al-Qur’an dan as-Sunnah serta mematuhi firman Allah
‘Azza wa-Jalla yang mengharamkan umat Islam dari membuat sebarang kerosakan
sebagaimana firman-Nya:

“Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah (Allah)


memperbaikinya”. (Surah al-A’raf, 7:56)

Ada pun kesalahan dan dosa mereka yang melakukan keganasan seperti pengeboman di
tempat-tempat tertentu, melakukan kerosakan, pengeboman berani mati atau melakukan
pembunuhan orang lain yang tidak berdosa atau tidak ada kena mengena dengan
perjuangan, sama ada melibatkan dirinya hingga terbunuh atau yang seumpamanya, maka
ia samalah seperti membunuh manusia keseluruhannya selain dianggap sebagai
membunuh diri.

Allah ‘Azza wa-Jalla berfirman:

“Sesiapa membunuh seorang manusia, yang bukan kerana orang itu (membunuh) orang
lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya”. (Surah al-Ma’idah, 5: 32)

Ada pun orang-orang Islam telah diwajibkan oleh syara’ mentaati perintah Allah dan
Rasul-Nya. Allah ‘Azza wa-Jalla telah mewajibkan umat Islam agar mentaati pemerintah
selagi tidak memerintahkan melakukan maksiat dan kemudian Allah mengharamkan
umat Islam dari perbuatan menderhaka, memberontak atau memerangi pemerintah kerana
akan terjadi huru-hara, keganasan, pembunuhan dan kerosakan. Para ulama Salaf as-
Soleh menghukum mereka yang merancang, yang melakukan dan yang terlibat di dalam
pemberontakan terhadap pemerintah sebagai Khawarij (pemberontak). Pemerintah berhak
melaksanakan hukum yang telah ditetapkan terhadap Khawarij. Di akhirat kelak mereka
yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan menerima pembalasan sebagaimana yang
telah dijelaskan di dalam al-Qur’an:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya


dan membuat kerosakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di
dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (Surah al-Ma’idah, 5: 33)

Allah ‘Azza wa-Jalla telah mengharamkan keganasan yang diistilahkan di dalam al-
Qur’an sebagai kebinasaan atau kerosakan. Kerana pelaku keganasan boleh
membinasakan atau merosakkan pelbagai ciptaan Allah, sama ada di daratan, di lautan, di
udara atau di mana sahaja keganasan tersebut dilakukan terutama yang melibatkan nyawa
atau mengakibatkan kerosakan harta-benda milik kerajaan, milik awam atau peribadi.
Allah Subhanahu wa-Ta’ala berfirman:

“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik
hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya padahal ia adalah
penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu) ia berjalan di bumi
untuk mengadakan kerosakan padanya dan merosak tanam-tanaman dan binatang ternak
dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (Surah al-Baqarah, 2: 204-205)

Semoga Allah Subhanahu wa-Ta’ala melindungi kita semua dari kepelbagaian bentuk
keganasan dan kerosakan yang dilakukan oleh pelaku maksiat yang berupa aksi
keganasan atau teroris. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari terjebak sama ke
dalam golongan pengganas dan perosak, iaitu dengan sentiasa memelihara diri kita
dengan meningkatkan keimanan yang di atas manhaj ilmu yang benar.

Disunting oleh:
Nawawi Subandi
http://an-nawawi.blogspot.com
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:54 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7790736001889393012 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7790736001889393012

Labels: Khawarij
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)
skip to main | skip to sidebar
http://bahaya-syirik.blogspot.com/

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

_____________________________________________________________
_____________________
| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 |
Komputer |
_____________________________________________________________
_____________________
http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget http://www.blogger.com/rearrange?
blogID=3101615619146036576&widgetType=HTML&widgetId=HTML1
8&action=editWidget

Monday, March 30, 2009

87 - Menjawab 5 Syubhat Utama Golongan Yang Meraikan


(Mensunnahkan) Perayaan Maulid Nabi
Menjawab 5 Syubhat Utama Golongan Yang Meraikan (Mensunnahkan) Perayaan
Maulid Nabi

http://bahaya-syirik.blogspot.com
Perkataan Pelaku Perayaan Maulid:

Kami bawakan satu contoh dari Muhammad ‘Alwi al-Maliki, di dalam Kitabnya, Haulal
Ihtifal bil Maulid an-Nabawy, m/s. 15-16:
“Sesunggunya perayaan Maulid yang berbentuk perhimpunan manusia, zikir, sedekah,
dan puji-pujian serta pengagungan terhadap diri Nabi, ini adalah sunnah dan merupakan
perkara-perkara yang dituntut dan terpuji di dalam syari’at dan telah datang hadis-hadis
yang sahih berkenaan dengannya dan yang menyarankannya.”

Golongan yang membolehkan perayaan maulid di zaman ini memiliki banyak dalil-dalil
yang kononnya boleh dijadikan sebagai hujjah disyari’atkan (atau disunnahkan)
merayakan maulid Nabi. Namun sayangnya, kesemua dalil-dalil mereka tidak lepas dari
empat keadaan:

1 – Ayat Qur’an atau hadis yang sahih, namun ditafsirkan dengan tafsiran yang
menyimpang.

2 – Menggunakan hadis lemah dan palsu untuk menyokong pendapat mereka.

3 – Menggunakan atau mengedepankan perkataan sebahagian ulama yang melakukan


kesilapan.

4 – Mengada-adakan pelbagai bentuk alasan yang tidak pernah ada di dalam agama.

Dengan ini, kami membawakan lima (5) hujjah utama mereka dalam menetapkan
perayaan Maulid Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan kami sertakan sekali bantahan
terhadap syubhat yang telah mereka bawakan.

Syubhat Pertama:

Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut:

“Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka
bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada sesuatu yang
mereka kumpulkan.” (Surah Yunus, 10: 58)

Lalu mengatakan:

“Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kita supaya bergembira dengan rahmat-


Nya, dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah rahmat-Nya yang paling besar.
Dengan sebab itulah, kita bergembira dan merayakan maulid (hari lahir) beliau.”

Jawaban/Bantahan:

1 – Penafsiran seperti ini adalah merupakan bentuk penafsiran yang tidak pernah
dilakukan oleh para ulama salaf sama ada dari generasi sahabat mahu pun tabi’in.

Imam asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan:


“Sesuatu nash yang tidak dijadikan dalil/sandaran ke atas sesuatu bentuk amal,
amalannya tidak diterima. Dia berkata, “Seandainya ianya menjadi dalil ke atas amal
tersebut, sudah tentu para sahabat dan tabi’in terlebih dahulu yang akan mentafsirkan
ayat tersebut demikian. Akan tetapi, apa yang telah jelas bahawa kefahaman para salaf
sama sekali bertentangan dengan apa yang difahami oleh generasi terkemudian tersebut.
Tindakan generasi terkemudian dalam persoalan ini bertentangan dengan ijma’ generasi
awal dan setiap orang yang menentang kesepakatan adalah salah. Umat Muhammad tidak
bersepakat di atas kesesatan. Maka, apa pun yang mereka sepakati, sama ada
mengerjakan sesuatu atau pun meninggalkan sesuatu, perkara tersebut dianggap sunnah
dan merupakan petunjuk. Sesiapa sahaja yang menentang generasi salaf, bererti dia salah.
Ini adalah memadai. Kebanyakan para ahli bid’ah dan sesat, mereka berdalilkan dengan
al-Qur’an dan as-Sunnah, akan tetapi cara pemahaman mereka adalah dengan mengikut
selera kelompok mazhab mereka masing-masing. Mereka mentakwilkan ayat-ayat
mutasyabihat kepada pentakwilan yang umum dan mengira bahawa mereka akan
memprolehi kebaikan.” (Rujuk: asy-Syatibi, al-Adillah asy-Syar’iyyah min al-
Muwafaqaat, 3/41-44)

2 – Para ulama tafsir tidak pernah menyatakan “rahmat” yang disebutkan di dalam ayat
tersebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Para ulama tafsir
termasuklah dari kalangan para sahabat juga tidak pernah mentafsirkan saranan
bergembira di dalam ayat tersebut adalah dengan mengadakan perayaan maulid.

Yang dimaksudkan dengan rahmat di dalam ayat tersebut adalah pelajaran yang datang
dari Tuhan. (Rujuk Surah Yunus, 10: 57-58)

Rahmat di situ merujuk kepada al-Qur’an. (Rujuk Surah al-Isra’, 17: 82)

Yang dimaksudkan dengan rahmat di dalam ayat tersebut adalah al-Qur’an dan Islam.
(Rujuk: Ibnu Jarir ath-Thabari, al-Jami’ al-Bayan (Tafsir ath-Thabari))

Abu Sa’id al-Khudri dan Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhum berkata:

“Kurnia Allah itu adalah al-Qur’an, dan rahmat-Nya adalah agama Islam.”

Qotadah rahimahullah menjelaskan:

“Kurnia Allah adalah iman dan rahmat-Nya adalah al-Qur’an.” (Rujuk: al-Qurthubi, al-
Jami’ li Ahkamil Qur’an)

Perkara yang dijadikan kegembiraan di situ adalah dengan sebab petunjuk dan agama
yang benar. (Rujuk: Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir)

Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan:

“Para salaf telah sepakat mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kurnia dan
rahmat Allah itu adalah Islam dan Sunnah Nabi.” (Ibnul Qayyim, Ijtima’ al-Juyusy al-
Islamiyah)

3 – Perlu juga kita fahami bahawa yang menjadi rahmat bagi manusia bukanlah kelahiran
beliau, akan tetapi rahmat diturunkan apabila beliau diutuskan (sebagai Rasul Allah)
kepada mereka dengan membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Inilah yang telah dijelaskan di dalam dalil-dalil yang terang di antaranya:

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta
alam.” (Surah al-Anbiya’, 7: 107)

Daripada Abu Hurairah rahiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam


bersabda:

“Sesungguhnya aku tidaklah diutus sebagai orang yang suka melaknat, akan tetapi aku
diutus hanya sebagai rahmat.” (Hadis Riwayat Muslim)

Syubhat Kedua:

Imam as-Suyuti berkata:

“... lalu aku melihat imam al-Qurra’, al-Hafiz Syamsuddin Ibnul Jauzi berkata di dalam
kitab beliau yang berjudul ‘Urfut Ta’rif bil Maulid asy-Syarif dengan nash seperti
berikut, “Telah diperlihatkan Abu Lahab setelah meninggalnya di dalam mimpi.
Dikatakan kepadanya, “Bagaimana keadaanmu?”, dia pun menjawab, “Di dalam neraka
ini, siksaanku hanyalah diringankan pada setiap malam Isnin dan dituangkan (dialirkan)
di antara dua jariku air sebesar ini (dia memberi isyarat dengan hujung jarinya)
disebabkan aku memerdekakan Tsuwaibah ketika dia memberitahuku berita gembira
tentang kelahiran Nabi dan kerana dia telah menyusukannya”.

Jika Abu Lahab yang kafir dan al-Qur’an juga telah mencelanya, telah diringankan
(siksaannya) di neraka dengan sebab kegembiraan dia dengan malam kelahiran Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, maka apatah lagi jika keadaan orang yang bertauhid dari
kalangan umat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang bergembira dengan kelahiran
beliau dan mengerahkan seluruh kemampuannya di dalam urusan mencintai beliau
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam? Saya bersumpah bahawa tidak ada balasannya dari Allah
yang Maha Pemurah, melainkan Dia akan memasukkannya berkat keutamaan dari-Nya
ke dalam Syurga-syurga yang penuh kenikmatan.” (as-Suyuti, al-Hawi lil Fatawa, 1/196-
197)

Kisah ini juga telah digunakan pakai oleh Muhammad bin ‘Alwi al-Maliki untuk
berhujjah menghalalkan perayaan Maulid Nabi dengan katanya:

“Telah datang di dalam Shahih al-Bukhary bahawa diringankan siksaan Abu Lahab setiap
hari Isnin disebabkan dia memerdekakan Tsuwaibah...” (Muhammad ‘Alwi al-Maliki,
Haulal Ihtifal bil Maulid, m/s. 8)
Jawaban/Bantahan:

1 - Perbuatan menyandarkan kisah di atas kepada imam al-Bukhary adalah sebuah


pendustaan yang sangat jelas. Ini adalah kerana tidak ada satu pun kisah seperti itu di
dalam Shahih al-Bukhary. (Rujuk: Syaikh Hammud at-Tuwaijiry, ar-Raddul Qowy, m/s.
56)

Ada pun hadis yang paling dekat dengan kisah tersebut adalah sebagaimana berikut
konteknya (maksudnya):

“Pada asalnya Tsuwaibah adalah budak wanita Abu Lahab. Abu Lahab
membebaskannya, lalu dia menyusui Nabi (Shallallahu ‘alaihi wa Sallam). Ketika Abu
Lahab mati, dia diperlihatkan kepada sebahagian keluarganya (melalui mimpi) berkenaan
buruknya keadaan dia (Abu Lahab). Keluarganya berkata kepadanya, “Apa yang engkau
perolehi?”, Abu Lahab menjawab, “Aku tidak memperolehi selepas kamu melainkan aku
diberi minum sebanyak ini (memaksudkan jumlah yang sangat sedikit) kerana aku
memerdekakan Tsuwaibah.” (Hadis Mursal Riwayat al-Bukhary, no. 4711, dari ‘Urwah
bin Zubair)

Hadis ini adalah hadis yang mursal (Rujuk: Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari, 9/49)
iaitu merupakan perkataan tabi’in dan tidak dapat disandarkan kepada Rasulullah.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah juga berkata:

Hadis di atas menunjukkan bahawa di akhirat orang kafir boleh memperolehi manfaat
dari amal kebaikan yang mereka lakukan, tetapi perkara ini bertentangan dengan zahir
ayat al-Qur’an,

“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka usahakan, lalu Kami jadikan amal tersebut
seperti debu yang berterbangan.” (Surah al-Furqan, 25: 23)

Maka, pernyataan di atas dijawab sebagaimana berikut:

Khabar tersebut adalah mursal yang dibawa oleh ‘Urwah dan dia tidak menyebutkan dari
siapa dia mendapat kisah tersebut. Sekiranya hadis tersebut maushul, tetapi isi hadis
tersebut adalah mimpi sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Boleh jadi
saudaranya yang bermimpi itu belum masuk Islam ketika itu sehingga tidak dapat
dijadikan hujjah. (Rujuk: Fathul Bari)

2 – Kisah berkenaan diringankannya siksa Abu Lahab ini telah dikaji oleh para ulama
dari zaman berzaman oleh para ulama, akan tetapi tidak ada seorang pun yang
menggunakannya sebagai hujjah untuk mengadakan perayaan maulid Nabi.

3 – Kisah Abu Lahab memerdekakan Tsuwaibah ketika kelahiran atau di ketika menyusui
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah sangat bertentangan dengan fakta sirah
(sejarah) yang sebenar.
Al-Hafiz Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah menjelaskan bahawa Abu Lahab membebaskan
Tsuwaibah adalah ketika selepas Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berhijrah ke
Madinah. (Rujuk: Ibnu ‘Abdil Barr, al-Isti’ab, 1/12. Rujuk juga: az-Zuhry, at-Thobaqat,
1/108-109. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari, 9/48)

4 – Kegembiran yang terlahir dari dalam diri Abu Lahab bukanlah kegembiraan kerana
Allah. Akan tetapi adalah sebuah kegembiraan yang lahir dari hati nuraninya sebagai
seorang insan biasa disebabkan mendapat anak saudara baru. Ia samalah sepertimana sifat
tabi’i (kebiasaan) manusia lainnya apabila mendapat berita tertentu yang
menggembirakannya.

Syubhat Ketiga:

Imam as-Suyuti rahimahullah berkata:

Syaikhul Islam Hafiz al-Ashr Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar al-‘Asqalani ditanya
berkenaan sambutan (majlis peringatan) Maulid Nabi, dia menjawab,

“Pada dasarnya peringatan Maulid Nabi adalah bid’ah kerana tidak seorang pun dari
kalangan salafus-sholeh tiga generasi pertama yang melakukannya. Akan tetapi,
peringatan tersebut telah merangkumi kebaikan dan keburukan. Sesiapa yang mampu
mengambil kebaikan dan membuang yang buruknya, maka ianya menjadi bid’ah
hasanah, dan jika tidak (sebaliknya) maka ia menjadi bid’ah yang tidak hasanah.”

Dia berkata:

Ada pun aku mengembalikan permasalahan ini kepada sumber asalnya, iaitu sebuah hadis
yang diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhary dan Shahih Muslim, dari Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam. Diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

“Sewaktu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tiba di Madinah, beliau mendapati


orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ketika ditanya berkenaan puasa mereka
tersebut, mereka pun menjawab, “Hari ini adalah hari kemenangan yang telah diberikan
oleh Allah kepada Nabi Musa ‘Alaihis Salam dan kaum bani Israil dari Fir’aun. Kami
merasakan perlu untuk berpuasa pada hari ini sebagai tanda terima kasih (syukur) kami
kepada-Nya”. Lalu Rauslullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Kami lebih
berhak daripada kamu dan Nabi Musa dalam persoalan ini”. Kemudian beliau pun
memerintahkan para sahabat supaya berpuasa pada hari tersebut.” (Hadis Riwayat al-
Bukhary dan Muslim)

Dari hadis tersebut dapat dilihat bahawa disarankan untuk bersyukur kepada Allah atas
nikmat yang telah diberikan kepada kita pada hari tertentu atau untuk mencegah musibah
dan bencana tertentu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengajarkan kepada kita
supaya memperbanyakkan ibadah di dalamnyadengan pelbagai bentuknya. Sebagai
contoh: Solat, puasa, sedekah, membaca al-Qur’an, dan sebagainya. Nikmat mana yang
lebih besar daripada nikmat datanganya Nabi yang penuh rahmat pada hari kelahirannya.

Dengan sebab itulah, maka hendaklah pada hari kelahirannya itu dirayakan dengan
ibadah sehingga sama dengan kisah Musa ‘Alaihis Salam pada bulan Asyura. Orang yang
tidak memerhatikan persoalan ini, tidak akn peduli hari apa dan bulan apa merayakan
Maulid Nabi. Malahan, ada kelompok dari mereka yang memindahkan hari peringatan
Maulid Nabi itu pada satu hari, bila-bila pun, dalam satu tahun tersebut. Ini sudah
menyimpang dari asal pokok persoalan.” (Rujuk: as-Suyuti, al-Hawi lil Fatawa, 1/196)

Di antara mereka pada zaman ini yang turut mempergunakan hadis tersebut untuk
mensunnahkan perayaan Maulid Nabi adalah Muhammad ‘Alwi al-Maliki di dalam
kitabnya berjudul Haulal Ihtifal bil Maulid, m/s. 11-12.

Jawaban/Bantahan:

1 – Para ulama dari kalangan tiga generasi salaf (terawal) tidak pernah ada yang
mentafsirkan dan memahami hadis tersebut untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi.
Maka, bentuk-bentuk penafsiran seperti itu adalah termasuk ke dalam bentuk-bentuk
penafsiran dengan cara baru yang bertentangan dengan kefahaman para salaf (sahabat
radhiyallahu ‘anhum).

2 – Daripada penjelasan awal Imam as-Suyuti tersebut, telah jelas bahawa al-Hafiz Ibnu
Hajar sendiri menyatakan bahawa perayaan Maulid Nabi adalah bid’ah, tidak pernah
dilakukan oleh generasi salaf.

3 – Pemahaman al-Hafiz Ibnu Hajar berkenaan dibolehkan perayaan maulid berdasarkan


hadis puasa Asyura tersebut adalah merupakan suatu kesilapan dan merupakan bentuk
kefahaman yang salah. Ini adalah kerana tiada seorang pun dari kalangan ulama salaf
yang memahami hadis tersebut untuk tujuan perayaan Maulid Nabi. (Sila lihat
perbahasan oleh Imam asy-Syatibi di dalam al-Muwafaqat atau sebagaimana yang telah
dinukilkan di atas)

4 – Mengqiyaskan bid’ah Maulid dengan puasa Asyura adalah suatu bentuk takallauf
(pemaksaan terhadap dalil) untuk mengikuti kehendak diri sendiri yang sangat nyata dan
tertolak. Ini adalah kerana puasa Asyura telah ditetapkan oleh Nabi sendiri, sedangkan
bid’ah perayaan Maulid Nabi bukan datang dari Nabi. Dan perlu kita fahami bahawa
setiap amal ibadah itu ditetapkan perlu berdasarkan dalil dan bukan berdasarkan
padangan seseorang atau anggapan baik seseorang manusia.

Syubhat Keempat:

Mereka turut berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu:

“Bahawa sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melakukan ‘aqiqah untuk diri
beliau sendiri setelah diangkat menjadi Nabi.” (Hadis Riwayat al-Baihaqy, 9/300. Dan
Abdurrazzaq di dalam al-Mushannaf)
Lalu mereka menjelaskan bahawa:

Padahal datuknya, Abdul Muthalib telah pun beraqiqah untuknya (Nabi Shallallahu ‘alaih
wa Sallam) pada hari ketujuh setelah kelahirannya yang mana sepatutnya, aqiqah tersebut
tidaklah perlu diulanginya semula.

Maka, ini menunjukan bahawa Nabi sendiri telah menzahirkan rasa syukurnya kerana
telah diciptakan di muka bumi ini sebagai rahmat ke seluruh alam dengan cara beraqiqah.
Dengan keadaan ini juga, adalah disunnahkan bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur
kita atas kelahirannya dengan cara berkumpul, makan bersama, dan dengan bentuk-
bentuk aktiviti yang lainnya sebagai penzahiran sebuah kegembiraan. (Rujuk: as-Suyuti,
al-Hawi lil Fatawa, 196)

Jawaban/Bantahan:

1 – Takhrij Hadis:

Di dalam hadis ini terdapat seorang rawi bernama ‘Abdullah bin Muharrar al-Jazary.

Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fathul Bari bahawa hadis ini tidak kuat. Dia
menisbatkan pernyataan ini kepada al-Bazzar yang berkata: “‘Abdullah bin Muharrar
sendirian dalam periwayatannya sehingga ia lemah.” (Rujuk: Ibnu Hajar al-‘Asqalani,
Fathul Bari, 9/595)

Imam Nawawi menjelaskan berkenaan hadis ini dengan katanya: “Ini adalah hadis batil
dan ‘Abdullah bin Muharrar adalah lemah dan disepakati kelemahannya. Al-Huffaz (Para
ulama hadis) berkata, “Dia ditinggalkan”. Wallahu a’lam.” (Rujuk: an-Nawawi, Majmu’
Syarah al-Muhazzab, 8/431-432)

Ibnul Qayyim menjelaskan: “Sesungguhnya Ibnu Muharrar meninggalkan hadis ini.”


(Ibnul Qayyim, Tuhfah al-Maulud)

Di antara lain yang melemahkan ‘Abdullah Muharrar ini adalah Imam Ahmad, ad-
Daruquthni, Ibnu Hibban, Ibnu Ma’in, al-Bukhary, dan adz-Dzahabi rahimahullahu
jami’an. (Rujuk: at-Talkhis al-Habir dan Mizanul I’tidal)

2 – Di dalam hujjah mereka ini terdapat suatu bentuk pendalilan yan pelik di mana
mereka cuba mengambil kira perbuatan ‘aqiqah oleh Abdul Muthalib, sedangkan Abdul
Muthalib bukanlah Islam. Oleh itu, adakah amalan tersebut boleh diambil kira?

Syubhat Kelima:

Mereka mempergunakan hadis dari Abu Qotadah:

“Rasulullah ditanya tentang puasa hari Isnin. Lalu beliau menjawab, “Itu adalah hari
kelahiranku dan hari di mana aku diutus menjadi Nabi.” (Hadis Riwayat Muslim)

Dengan katanya:

Ini menunjukkan bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengagungkan hari


kelahirannya dan beliau mengagungkannya dengan cara berpuasa. Ini juga bermakna,
dibolehkan mengagungkan beliau dengan cara meraikan hari maulid.

Jawaban/Bantahan:

1 – Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berpuasa pada


hari kelahirannya dan bukan pada tarikh kelahirannya yang kebanyakan daripada pelaku
perayaan Maulid merayakannya sama ada pada 9 atau 12 Rabbi’ul Awwal atau di
sepanjang bulan tersebut.

2 – Tidak ada dari kalangan ulama salaf dari para sahabat dan tabi’in yang memahami
hadis tersebut untuk membolehkan perayaan Maulid Nabi pada bulan atau tarikh-tarikh
tertentu. Maka, sekali lagi menunjukkan bahawa pelaku perayaan Maulud Nabi cuba
menafsirkan dalil atau nash-nash tertentu mengikut bentuk-bentuk pemahaman baru. Ia
juga termasuk ke dalam konteks takalluf (pemaksaan dalil supaya mengikuti kehendak
mereka).

3 – Berdasarkan hadis menunjukkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaksanakan


ibadah puasa di hari kelahirannya sebagai tanda syukur. Tetapi, apa yang telah jelas
bahawa para pelaku perayaan Maulid adalah melakukan sebaliknya di mana mereka
mengadakan majlis yang besar termasuklah makan besar dengan kepelbagaian hidangan.

Kesimpulan:

Cukuplah dengan apa yang telah disyari’atkan di dalam agama melalui kalam Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Kerana beliau sendiri bersabda:

“Sebaik-baik kalam (perkataan), adalah kalamullah. Sebaik-baik petunjuk adalah


petunjuk Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.” (Hadis Riwayat Muslim)

“Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang
baru yang bukan darinya, maka ianya tertolak.” (Hadis Riwayat Muslim)

“Sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal yan bukan atas perintah kami, maka amal
tersebut tertolak.” (Hadis Riwayat Muslim)

Dengan demikian, hendaklah kita menjauhi dan berlepas diri dari segala bentuk perkara-
perkara baru yang disandarkan atas nama agama sedangkan agama sendiri tidak pernah
mensyari’atkan perkara tersebut. Kerana perkara-perkara baru tersebut tidak lain hanya
menyesatkan dan menjauhkan kita dari agama yang sebenar yang dibawa oleh
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat
generasi terbaik umat Islam.

Dalam rangka menzahirkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, saya
mencadangkan artikel berikut sebagai bacaan dan sekaligus mungkin boleh dijadikan
panduan, insyaAllah:

1 – Hakikat Mencintai Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, Klik.

2 – Mencintai Nabi Bukan Dengan Cara Menyambut Maulid Nabi, Klik.

Rujukan:

Artikel ini telah ditulis berdasarkan dua buah buku* sebagai rujukan utama iaitu:

1 - Studi Kritis Perayaan Maulid Nabi, Maktabah al-Atsariyah, Hammad Abu


Mu’awiyah.
2 – Adakah Maulid Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, Darul Falah, Abdullah bin Aziz
at-Tuwaijiry & Dakhilullah bin Bakhit al-Mathrafi.

*Footnote dan rujukan diambil terus dari dua buku tersebut dengan beberapa suntingan
bahasa dari indonesia kepada bahasa Melayu (Malaysia).
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:50 PM 9 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2967256954646260629 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2967256954646260629

Labels: Bid'ah, Sambut Perayaan

Friday, February 27, 2009

086 - Fatwa: Bolehkah Membid’ahkan Orang?


Fatwa: Bolehkah Membid’ahkan Orang?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Soalan:

Telah tersebar pemikiran baru iaitu tidak membid’ahkan seseorang yang menampakkan
bid’ahnya sehingga ditegakan hujah kepadanya dan tidak dibid’ahkan sehingga dia
merasa puas dengan bid’ahnya tanpa merujuk kepada para ulama. Bagaimanakah manhaj
salaf dalam permasalahan yang penting ini?

Jawaban (Syaikh Dr. Soleh):

Bid’ah adalah sesuatu yang dibuat-buat (perkara yang diada-adakan) di dalam agama
sama ada berbentuk penambahan, pengurangan atau perubahan tanpa bersandarkan
kepada dalil dari al-Qur’an atau as-Sunnah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam: “Sesiapa yang membuat (mengadakan) perkara baru dalam agama yang
bukan dari kami, maka amalannya tertolak.”[1]

Dan juga sabda beliau, “Berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang baru dalam
agama kerana perkara yang baru dalam agama adalah bid’ah dan semua bid’ah adalah
sesat dan semua kesesatan di neraka.”[2]

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti
pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikit dari kamu yang mengambil pelajaran
(daripadanya).” (Surah al-A’raf, 7: 3)

Bid’ah adalah membuat (mengada-adakan) perkara yang baru dalam agama dan bid’ah
tidak ditimbang (diukur) dengan akal fikiran dan hawa nafsu mereka. Padahal urusan din
(agama) ini tidak dikembalikan kepada mereka tetapi dikembalikan kepada al-Qur’an dan
Sunnah Rasul sehingga sunnah bukanlah sesuatu yang diketahui oleh manusia dan bid’ah
adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui, sunnah bukanlah sesuatu yang diredhai oleh
Zaid atau fulan kerana Allah tidak menyerahkan kita kepada akal kita sendiri atau fikiran
manusia (berkaitan dengan persoalan din/agama) bahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala
telah mencukupkan kita dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam, oleh kerana itu sunnah adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, berupa perkara-perkara agama. Manakala bid’ah adalah
segala sesuatu yang bukan merupakan ajaran Rasul sama ada ucapan atau pun perbuatan
dalam agama. Dan tidak seorang pun berhak untuk menghukumi sesuatu sama ada
perkara tersebut bid’ah atau pun sunnah sehingga dia mengembalikannya kepada kitab
dan sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Adapun seseorang yang melakukan perbuatan yang menyelisihi al-Qur’an dan as-Sunnah
disebabkan kerana kebodohannya, atau dia menyangka bahawa perkara itu adalah benar
serta tidak ada orang yang menjelaskan keadaan/perkara tersebut kepadanya, maka dia
mendapat udzur kerana kebodohannya, akan tetapi pada hakikatnya dia adalah seorang
pelaku bid’ah dan kita anggap bahwa amalannya tersebut adalah bid’ah.

Saya nasihatkan kepada para pemuda yang menempuh manhaj ini dari menghukumi
segala perkara menurut hawa nafsu mereka supaya mereka bertaqwa kepada Allah dan
tidak berbicara berkaitan agama melainkan dengan ilmu serta tidak boleh bagi orang yang
bodoh dalam ilmu agama untuk berbicara tentang halal, haram, sunnah, bid’ah, sesat, dan
petunjuk tanpa ilmu. Kerana perkara tersebut adalah sebahagian dari syirik.
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman (maksudnya):

“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, sama ada yang
nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa
alasan yang benar, (juga mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang
Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (juga mengharamkan) mengada-adakan
terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (Surah al-A’raf, 7: 33)

Dalam ayat ini Allah menjadikan perbuatan berbicara tentang-Nya tanpa ilmu bersama
dengan syirik sehingga menunjukkan bahayanya perkara tersebut di dalam agama dan
tidaklah sama di antara berdusta atas nama Allah dengan berdusta atas nama yang
selainnya dan tidaklah sama di antara dusta atas nama Rasul dengan berdusta atas nama
manusia selain beliau. Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesiapa yang
sengaja berdusta atas namaku (menggunakan namanya – pen.) maka siaplah tempat
duduknya di neraka.” (Hadis Riwayat al-Bukhari (110), Muslim (3))

Footnote:

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2550) dan Muslim (1718).


[2] Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/97), an-Nasa’i dalam al-Mujtaba (1577).

Disalin/disunting dari:

Syaikh Dr. Soleh Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Ajwibah al-Mufidah ‘an As ‘ilatil
Manahij al-Jadidah, Susunan: Syaikh Jamal bin Furaihan al-Haritsi (Judul Terjemahan:
Jawab Tuntas Masalah Manhaj, Pustaka al-Haura’), Soalan no. 58, m/s. 163-165.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 10:38 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7206900934085545051 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=7206900934085545051

Labels: Fatwa

Tuesday, February 24, 2009

085 - Fatwa: Siksa Untuk Pelaku Bid’ah Dan Maksiat


Fatwa: Siksa Untuk Pelaku Bid’ah Dan Maksiat

http://bahaya-syirik.blospot.com/

Soalan:
Mana yang lebih keras siksanya, pelaku maksiat atau ahli bid’ah?

Jawaban:

Ahli bid’ah lebih keras siksanya, kerana perbuatan bid’ah lebih besar dari sekadar
maksiat. Bid’ah lebih disenangi oleh syaitan daripada maksiat kerana pelaku maksiat
mudah untuk bertaubat.[1] Ada pun ahli bid’ah maka jarang sekali yang bertaubat kerana
dia menyangka berada di atas kebenaran berbeza dengan pelaku maksiat, dia mengetahui
bahawa dia seorang yang bermaksiat. Ada pun ahli bid’ah, maka dia meyakini sebagai
seorang yang taat dan sedang melakukan ketaatan. Maka dari itu, perbuatan bid’ah (wal
‘iadzubillah) lebih buruk dari maksiat. Dengan sebab itulah, ulama salaf sering memberi
peringatan (supaya menjauhi) dari bermajlis bersama ahli bid’ah, kerana mereka akan
mempengaruhi orang yang duduk bersamanya, sementara bahaya mereka sangatlah besar.

Tidak diragukan bahawa bid’ah itu lebih buruk dari maksiat dan bahaya yang
ditimbulkan oleh ahli bid’ah kepada manusia lebih besar daripada bahaya seorang pelaku
maksiat sehingga ulama salaf mengatakan: “Sederhana dalam (melakukan) sunnah lebih
baik daripada bersungguh-sungguh dalam (berbuat) bid’ah”.

Footnote:

[1] Sufyan at-Tsauri rahimahullah berkata: “Bid’ah lebih disenangi oleh Iblis daripada
maksiat kerana pelaku maksiat akan bertaubat darinya, sedangkan pelaku bid’ah tidak
akan bertaubat darinya”. (Musnad Ibnul Ja’ad, 1885. Majmu’ al-Fatawa, 11/472) Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menghalangi taubat
dari setiap pelaku bid’ah”.

[2] al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata: “Janganlah kamu duduk bersama pelaku
bid’ah kerana ia akan menjadikan hati kamu sakit.”. (al-I’tisham, 1/172)

Asy-Syatibi rahimahullah berkata (1/158): “Sesusungguhnya golongan yang selamat (dan


mereka itu ahlus sunnah), diperintahkan untuk memusuhi ahl bid’ah, mengusir mereka,
dan menghukum orang yang berusaha mendekati mereka dengan hukuman mati atau
yang kurang dari itu. Sunguh para ulama telah memberi peringatan agr tidak bersahabat
serta bermajlis bersama mereka”.

Saya katakan: Semoga Allah ‘Azza wa Jalla merahmati para ulama salaf. Mereka
tidaklah meninggalkan satu pelaku bid’ah pun kecuali mereka menumpaskannya dan
memberi peringatan kepada ummat akan bahayanya.

[3] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang bahaya ahli bid’ah:
“Seandainya Allah ‘Azza wa Jalla tidak menjadikan adanya orang-orang yang mencegah
bahaya mereka (iaitu ahli bid’ah) ma ini akan rosak dan kerosakannya akan lebih besar
dari berkuasanya musuh yang memerangi. Kerana, musuh jika ia berkuasa tidak akan
merosakkan hati dan agama melainkan hanya mengikut saja. Ada pun ahli bid’ah, mereka
akan merosak hati sejak pertama kalinya”. (Majmu’ al-Fatawa, 28/232)

[4] Ini merupakan perkataan Ibnu Mas’oud radhiyallahu ‘anhu.

Rujukan:

Fatwa: Syaikh Dr. Soleh Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Ajwibah al-Mufidah ‘an As
‘ilatil Manahij al-Jadidah, Susunan: Syaikh Jamal bin Furaihan al-Haritsi (Judul
Terjemahan: Jawab Tuntas Masalah Manhaj, Pustaka al-Haura’), Soalan no. 5, m/s. 38.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 7:39 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2826906715376916343 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=2826906715376916343

Labels: Fatwa

Sunday, February 22, 2009

084 - Benarkah Syaikh al-Albani Membenarkan Menyertai Sistem


Demokrasi?
Benarkah Syaikh al-Albani Membenarkan Menyertai Sistem Demokrasi?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

(setelah terdapat banyak pihak yang memanipulasi sebahagian fatwa Syaikh al-Albani
rahimahullah berkenaan hukum menyertai pilihanraya dengan memotong sebahagian dan
mengambil sebahagian, maka di sini kami tampil menjelaskannya dengan tulisan Syaikh
Abdul Malik Ramadhani al-Jazairy)

Di dalam kitab Madarikun Nazhar fi as-Siyasah, jil. 2, m/s. 48-50, footnote no. 32 (Edisi
terjemahan oleh Pustaka Imam Bukhari). Kitab ini diberi kata pengantar oleh Syaikh al-
Albani sendiri dan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr. Syaikh Abdul Malik
Ramadhani al-Jazairy menjelaskan di dalam kitabnya ini:

“Syaikh al-Albani berpendapat bahawa haram hukumnya menyertai parlimen serta


pilihanraya berdasarkan dua hujjah yang asas sebagaimana berikut:

1 – Perbuatan tersebut termasuk bid’ah! Disebabkan wasilah dakwah seperti ini


sepatutnya adalah tauqifiyah (hanya boleh ditetapkan berdasarkan wahyu). Untuk
penjelasan lebih lengkap, dipersilakan merujuk/membaca kitab “al-Hujjaj al-Qawiyyah
‘ala anna wasa ‘ilud Dakwah Tauqifiyah” karya Syaikh Abdussalam bin Barjas. Perkara
tersebut tidaklah bertentangan dengan penjelasan beliau bahawa dasar-dasarnya
ditetapkan dengan kaedah umum maslahat mursalah. Syaikh al-Albani sering
membawakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab
Iqtidha’ Shiratul Mustaqim, hal. 278: “Semua perkara yang mengandungi faktor
pendorong untuk melakukannya di zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam,
sekalipun perkara tersebut dianggap maslahat, namun tidak dilakukan, dapatlah diketahui
bahawa perkara tersebut sebenarnya bukan maslahat... kita semua tahu bahawa perkara
ini adalah kesesatan walau pun kita belum mengetahui adanya larangan khusus atau kita
telah mengetahui bahawa perkara tersebut membawa mafsadat!”

Saya telah menukil pernyataan Syaikh al-Albani bahawa membentuk parti-parti bertujuan
untuk turut serta di dalam kancah politik adalah bertentangan dengan petunjuk Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Sewaktu di Makkah beliau diminta untuk turut serta dalam
pemerintahan Quraisy namun beliau menolaknya. Ini adalah kerana beliau mendasari
perjuangan beliau dengan pembinaan aqidah dan akhlak, sebagaimana perkara ini
diketahui di dalam sejarah. Masalah ini berkaitan dengan adanya dorongan untuk
melakukannya namun tidak dilakukan. Dalam masalah ini, ada juga larangan. Pernyataan
Syaikh setelah itu memperingatkan kita terhadap hal tersebut. Berkaitan dengan
kerosakan yang terjadi, beliau telah memberi catatan penting sebagai jawabannya,
wallahu waliyyut taufiq.

2 – Perbuatan tersebut termasuk menyerupai orang kafir (tasyabbuh bil kuffar). Tidak ada
yang menyangkal bahawa sistem pilihanraya ini berasal dari mereka!

Kedua perkara di atas merupakan bukti bahawa Syaikh al-Albani tidak


mengharamkannya (pilihanraya dan demokrasi) kerana sebab masa atau keadaan-keadaan
yang tertentu yang mungkin saja terhapus dengan maslahat dengan maslahat pada masa
atau keadaan tertentu pula. Sekali-kali tidak! Bahkan beliau mengharamkan praktikal
pilihanraya itu sendiri! Jangan sekali-kali terkecoh dengan syarat-syarat yang beliau
berikan bagi mereka yang mahu turut serta ke dalam pilihanraya bagi kaum muslimin,
termasuk di dalamnya kaum wanita, kerana beliau menyatakan seperti itu ketika para
aktivis parti tersebut tetap berdegil/berkeras dan tidak memiliki keinginan lain melainkan
menyertai parlimen. Berhubung (dengan keadaan mereka) yang tetap bertahan di dalam
parlimen (walau pun ahli ilmu telah mengeluarkan fatwa), maka menurut beliau, kaum
muslimin yang lain tidak memiliki pilihan melainkan memilih parti yang paling dekat
dengan nilai-nilai Islam. Untuk menghindari kerosakan yang lebih besar dengan memilih
kerosakan yang lebih kecil. Akan tetapi Syaikh al-Albani melarang bergabung bersama
mereka di dalam parti politik dan sistem....

(Berikut) Satu pernyataan beliau kepada parti Front Islamic Socity (FIS) dan selainnya
yang telah berulang kali dirakam adalah:

“Jika kalian tetap bersikap keras dan tetap berkeinginan menjadi tumbal (pelindung),
maka bagi kaum muslimin yang lain hendaklah memilih parti-parti yang lebih Islami.
Bukan kerana mereka akan membawa kebaikan, namun untuk menekan kejahatan
mereka.”
Itulah pendapat Syaikh, hendaklah difahami dengan sebaik mungkin!

Sengaja saya cantumkan penukilan berikut ini supaya para pembaca tidak salah faham:

Dalam sebuah kaset (rakaman) Silsilah Huda wan Nuur, no: 1/352, seorang bertanya
kepada Syaikh al-Albani:

“Penanya (P): Wahai Syaikh, kami dengar engkau membolehkan menyertai parlimen
dengan beberapa syarat.

Syaikh al-Albani (S.A): Tidak, saya tidak membolehkannya! Kalau pun syarat itu
dipenuhi, ianya hanyalah besifat teori belaka dan tidak mungkin diwujudkan. Adakah
anda ingat syarat-syarat tersebut?

P: Syarat pertama, ia perlu dapat menjaga keselamatan dirinya.

S.A: Mungkinkah itu berlaku?

P: Saya belum mencubanya.

S.A: InsyaAllah engkau tidak akan mencubanya! Syarat-syarat tersebut tidak mungkin
dipenuhi. Telah banyak kita saksikan orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang
lurus, kelihatan dari penampilannya, cara berkapaikannya yang memiliki nilai-nilai
Islam... memelihara janggut... namun ketika menjadi anggota parlimen penampilan
mereka langsung berubah! Tentu sahaja mereka mengemukakan alasan dan mencari-cari
cara untuk membenarkannya... katanya, untuk tujuan menyesuaikan diri...

Banyak kita lihat orang-orang yang menjadi anggota parlimen dengan mengenakan
pakaian tradisional arab yang memiliki nilai-nilai Islam. Selang beberapa hari kemudian
mereka mengubah pakaian dan penampilan mereka. Adakah ini merupakan bukti
kebaikan atau pun sebenarnya kerosakan?

P: Syaikh, yang dimaksudkan adalah saudara-saudara kita di al-Jazair, tentang usaha


mereka dan perbuatan mereka mengikut serta di dalam kancah politik.

S.A: Zaman sekarang ini saya tidak menganjurkan kaum muslimin di negeri Islam mana
pun terlibat terlibat di dalam kegiatan politik...”

Dalam Silsilah itu juga, no. 352, side A, Syaikh berkata:

“Menurut saya, tidak perlu ditegakkan jihad, bahkan saya memperingatkan supaya tidak
menegakkannya sekarang ini. Kerana sarana-sarana fizikal mahu pun bukan fizikal, yang
zahir mahu pun batin, tidak mendukung kaum muslimin untuk menegakkan jihad di bumi
mana pun..”

Beliau berkata: “Kami melarang kaum muslimin dari ikatan-ikatan hizbiyah dengan
meng-atas-namakan Islam! Sekelompok orang mendirikan parti Islam ini, yang lain juga
turut menubuhkan parti Islam yang itu pula... Itulah salah satu bentuk hizbiyah! Padahal
semuanya berjuang untuk Islam dan untuk kebaikan Islam. Hanya Allah yang tahu apa
sebenarnya yang terselindung di sebalik hati-hati mereka! Oleh sebab itu, menurut kami,
setiap negara Islam jangan memberi peluang munculnya fenomena seperti ini, walau pun
dengan mengunakan nama Islam. Namun, ia adalah sebenarnya kebiasaan kaum kafir.
Itulah sebabnya Allah berfirman:

“... dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitu orang-
orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-
tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Surah ar-
Ruum, 30: 31-32)

(Artikel ini adalah bertujuan menjawab sebahagian manipulasi fatwa yang dilakukan oleh
web al-ahkam dan para pendukungnya)
Posted by Nawawi Bin Subandi at 9:58 PM 0 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=4442313482381432947 htt
p://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=4442313482381432947

Labels: al-Fatawa, Sekular

083 - Berkasih Sayang Dan Bersabahat Dengan Yahudi?


Berkasih Sayang Dan Bersabahat Dengan Yahudi?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Ketauhilah Wahai Pengekor (Pentaksub) Hasan al-Banna, bahawa Hasan al-Banna


pernah menyatakan:

"Dan saya menegaskan bahawa perselisihan kita dengan Yahudi bukanlah perselisihan
agama, kerana al-Qur’an menjelaskan adanya hubungan kasih dan persahabatan dengan
mereka. Syari’at Islam itu adalah syari’at kemanusiaan, sebelum dia sebagai kebangsaan
(nasionalis). Dan al-Qur’an pula telah memuji (kaum Yahudi) dan telah menjadikan
adanya bentuk kesamaan antara kita dengan mereka." (al-Ikhwan al-Muslimun Ahdatsun
Shana’at at-Tarikh, 1/409. Hasan al-Banna Mawaqifu fid Dakwah wat Tarbiyah, m/s.
488, karya ‘Abbas as-Sisiy. Lihat juga: Kitab al-Mauridul ‘Adzbuz Zallal, m/s. 163-164,
karya Ahmad Yahya an-Najmi)

Pernyataan yang senada juga telah diucapkan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi:
“… Kami tidak memerangi Yahudi kerana alas an aqidah, namun kami memerangi
Yahudi kerana alas an tanah…” (Dimuatkan di dalam Harian ar-Rayah, no. 4696,
24/8/1415H (25/1/1995M). Rujuk juga: Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wada’iy
rahimahullah, kitab Raad ‘alal Qardhawi, m/s. 17, Cet: Daarul Atsar, Shona’a-Yaman.)

Sungguh mengecewakan dan mendukacitakan kita, apabila seorang tokoh yang dianggap
besar yang selalu dibangga-banggakan, dan selalu disebut-disebut namanya dengan
gelaran asy-Syahid oleh para pengikut-pengikutnya, bahkan kerap juga digelar dengan
gelaran al-Mujaddid (tokoh pembaharu Islam), atau seorang Alim Rabbani, sanggup
menyatakan pernyataan seperti demikian, yang sungguh mengerikan dan sangat-sangat
bertentangan dengan hati nurani setiap muslim, lebih dari itu telah jelas-jelas menyelisihi
al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan al-Qur’an telah lama menyatakan,

“Dan orang-orang Yahudi dan Nashara tidak akan redha kepada mu sehingga kamu
mengikuti agama mereka.” (Surah al-Baqarah, 2: 120)

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap


orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” (Surah
al-Ma’idah, 5: 82)

Rujukan:

Dipetik dari sebuah buku berjudul “Mereka Adalah Teroris”, m/s. 216, terbitan Pustaka
Qaulan Sadida oleh Ustaz Luqman Muhammad Ba’aduh, yang ditulis sebagai bantahan
terhadap buku “Aku Melawan Teroris” oleh Imam Samudra.
Posted by Nawawi Bin Subandi at 9:57 PM 2 comments
http://www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=479113394715315151 http:
//www.blogger.com/post-edit.g?
blogID=3101615619146036576&postID=479113394715315151

Labels: Ikhwanul Muslimeen


Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)