SEBUTHARGA

Marzita Mansor Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi 2A-8, Kompleks Malim Sarjana Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim Perak

Puan

SEBUTHARGA KECIL BAGI KEPERLUAN MEMBEKAL DAN MENCETAK BUKU PROGRAM SEMINAR ICT DALAM PENDIDIKAN 2009

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas pelawaan tersebut.

2. Sukacitanya bersama-sama dikehendaki oleh pihak tuan:-

ini

disenaraikan

keperluan

buku

program

yang

Harga Bil Keterangan Barang Kuantiti Unit buah /Unit RM Jum. Harga 1 Buku Program:

Material card art paper Saiz Warna Jilidan

: Kulit – 260gsm art Teks – 128gsm : A4 : Warna penuh : Wire ‘O’

Muka surat : 24 halaman tidak tidak termasuk kulit

Kuantiti

: 300 buah

Semoga sebutharga di atas mendapat pertimbangan dan persetujuan dari pihak puan.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,