Anda di halaman 1dari 3

‫الُم‬

َ ‫الس‬
َّ ‫الُة َو‬
َ َّ‫ َوالص‬، ُ‫حات‬
َ ‫الصِال‬
َّ ‫ي ِبِنْعَمِتِه َتِتُّم‬
ْ ‫حْمُد ِلَّلِه َّالِذ‬
َ ‫ْال‬
.‫ن‬ َ ‫جَمِعْي‬ ْ ‫حابِِه َأ‬
َ‫ص‬ ْ ‫لى آلِِه َوَأ‬ َ ‫ع‬َ ‫ْن َو‬ ِ ‫األِمي‬
َ ‫لى َرسُْوِلَنا‬ َ َ‫ع‬
‫ب اْل ُقلُ ْو ِب َو َد َوائِهَا َو َع ِافَي ِة‬ ِّ ‫ص ِّل َعلى َسِّي ِدَنا ُم َح َّم ٍد ِط‬َ ُ ‫م‬َّ ‫ه‬َّ‫الل‬
َ
‫ص ْحبِ ِه‬ ‫و‬
َ َ َ َ َ‫ه‬ِ ‫ضيائِها وعلى ِآل‬
َ َ
ِ ‫ان و ِشفَائِها وُنو ِر األ َْبص ِار و‬
َ َ ْ َ َ َ
َ ِ ‫األ ْب َد‬
ِ ‫وم‬
.‫اهلل‬ ِ ُ‫س بِ َع َد ِد ُك ِّل َم ْعل‬
ٍ َ‫في ُك ِّل لَ ْـم َح ٍة وَنف‬
َ
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan
kami untuk berada dan menjayakan majlis restu ilmu sempena pepriksaan
PMR yang akan berlangsung..

Ya Allah Ya Tuhan Kami


Sesungguhnya pada pagi ini kami berkumpul kerana-Mu
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu

Ya Allah Ya Zal Jalaliwal Ikram ,


Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami
dan seluruh umat manusia yang berada di bumi Mu ini. lengkapkanlah budi
pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami, puaskanlah hati kami terhadap
rezeki pemberian-Mu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang
Engkau hindarkan daripada kami.

Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan (dengan usaha-usaha ini)


anak-anak didik kami akan menjadi remaja yang cemerlang, terbilang ,
remaja yang disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik
mahupun keperibadian.

Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalaliwal’ikram ,

Kami memohon kekuatan dari hadhrat-Mu Ya Allah, supaya kami yang


hadir pada pagi ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan
Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan
keburukan .

Ya ‘Azizi Ya Sattar Ya Fa’alullima yurid ,


Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan
hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan
ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau
menerangi bumi dengan matahari-Mu selama-lamanya

,Ya Allah Ya Hakim Ya Halim


Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami,
maka kembalikanlah semula kepada kami jika kami memerlukannya dan
janganlah Engkau buat kami melupainya

Ya Allah
Ya munzilalkitab wa Ya Hazimal ahzab

Kurniakanlah kepada kami kefahaman yang mendalam, ilmu pengetahuan,


hikmah dan fikiran dengan rahmat-Mu.
Tiadalah sesuatu urusan itu mudah melainkan Engkau jadikannya mudah,
dan Engkaulah yang menjadikan kesukaran itu mudah apabila Engkau
kehendaki.

Apalah kiranya dengan sifat rahim-Mu,


Engkau permudahkanlah urusan peperiksaan yang sedang kami hadapi ,
mudah-mudahan Engkau kurniakan kecemerlangan kepada kami di dunia
dan di akhirat.

Ya Allah ,
Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang
kami nyatakan,
Semoga Engkau terima keuzuran kami,
Engkau mengetahui hajat kami,
Semoga Engkau kabulkan permohonan kami,
Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru itu kami mohon
keampunan-Mu Ya Ghaffar,

Ya Allah , jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang


diberkati dan dirahmati . Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini
sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan
keburukan.
‫َّ‬
‫ب اْل َع ْر ِ‬
‫ش‬ ‫ت َو ُه َو َر ُّ‬ ‫َح ْسبِ َي اللَّهُ الَ ِإلهَ ِإال ُه َو َعلَ ْي ِه تََو َّكْل ُ‬
‫اْل َع ِظ ْيِم‬
‫ظلَ ْمَنا أ َْنفُ َسَنا َوإِ ْن َل ْم تَ ْغ ِف ْرلََنا َوتَْر َح ْمَنا َلَن ُك ْوَن َّن ِم َن‬
‫َرَّبَنا َ‬
‫اْل َخ ِ‬
‫اس ِر ْي َن‬
‫حسََنًة َوقَِنا عََذ َ‬
‫اب‬ ‫سَنًة َِوفي اآلخَِرِة َ‬
‫حَ‬
‫رََّبَنا ِآتَنا ِفي الدُّْنَيا َ‬
‫هلل َربِّ ْالَعَالِـمْي َ‬
‫ن‬ ‫حْمُد ِ ِ‬
‫النارِ َوْال َ‬
‫َّ‬

Anda mungkin juga menyukai