Anda di halaman 1dari 7

http://twitter.com/tuanasmawi2u

TAJUK

:

VIDEO PELANCARAN MANUAL ISLAM & HIV AIDS

SKRIP

:

TUAN ASMAWI BIN TUAN UMAR

SUARA LATAR

:

TUAN ASMAWI BIN TUAN UMAR

PENERBIT

:

ENCIK RODI BIN CHA

NO VISUAL V/O 1 Opening Montage 2 Quranic verses on the tribulations of Allah to
NO
VISUAL
V/O
1
Opening Montage
2
Quranic verses on the
tribulations of Allah to his
creatures
َ ۡ
َ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
رشبو َ َ ◌ ۗ تٲرمثلٱوِ َ َ
َ سفن ٱوَ لٲومَ ٱ نَ م صقنوَ ٍ عوُجلٱوَ فوخلٱِ
ُ
ۡ
۟
َ
ۡ
َ
نَ م ءىشب ٍ ۟ ۡ ِ مكنولبنلوَ َ
َ
ُ
ُ
ۡ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
۟
َۡ
ٓ
(١٥٦) نوُعجٲرَ
َ هيلإ ِ انإوَ ِ ِ انإ اولاق ةبيصمَ ِ
ْ
ُ
ٌ
ۡ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓ
َ
مُھتبـصأَ َ
ٰ
اذإ ٓ نيَ ذلٱ ِ (١٥٥) نيربـصلٱَ ٰ
ِ
ِ ِ

http://twitter.com/tuanasmawi2u

MAKSUDNYA : DEMI SESUNGGUHNYA! KAMI AKAN MENGUJI KAMU DENGAN SEDIKIT PERASAAN TAKUT (KEPADA MUSUH) DAN
MAKSUDNYA : DEMI SESUNGGUHNYA! KAMI AKAN MENGUJI KAMU DENGAN SEDIKIT PERASAAN TAKUT (KEPADA MUSUH) DAN
MAKSUDNYA : DEMI SESUNGGUHNYA! KAMI AKAN MENGUJI KAMU DENGAN SEDIKIT PERASAAN TAKUT (KEPADA MUSUH) DAN
MAKSUDNYA : DEMI SESUNGGUHNYA! KAMI AKAN MENGUJI KAMU DENGAN SEDIKIT PERASAAN TAKUT (KEPADA MUSUH) DAN

MAKSUDNYA :

DEMI SESUNGGUHNYA! KAMI AKAN MENGUJI KAMU DENGAN SEDIKIT PERASAAN TAKUT (KEPADA MUSUH) DAN (DENGAN MERASAI) KELAPARAN DAN (DENGAN BERLAKUNYA) KEKURANGAN DARI HARTA BENDA DAN JIWA SERTA HASIL TANAMAN DAN BERILAH KHABAR GEMBIRA KEPADA ORANG-ORANG YANG SABAR. (155) (IAITU) ORANG-ORANG YANG APABILA MEREKA DITIMPA OLEH SESUATU KESUSAHAN, MEREKA BERKATA: SESUNGGUHNYA KAMI ADALAH KEPUNYAAN ALLAH DAN KEPADA ALLAH JUALAH KAMI KEMBALI. (156) SURAH AL- BAQARAH : AYAT 155 – 156.

http://twitter.com/tuanasmawi2u

3

3 TIADA SIAPA MENDUGA NASIB SESEORANG , DIHARAPKAN PANAS SAMPAI KE PETANG RUPANYA HUJAN MENCURAH DI

TIADA SIAPA MENDUGA NASIB SESEORANG , DIHARAPKAN PANAS SAMPAI KE PETANG RUPANYA HUJAN MENCURAH DI SIANG HARI. KEHIDUPAN INSAN DI DUNIA INI TERNYATA TIDAK SUNYI DARI PELBAGAI MEHNAH DAN UJIAN , ADA YANG BERAT , ADA YANG RINGAN. KESEMUANYA INI MEMERLUKAN KEKUATAN DIRI UNTUK MENEMPUHINYA DENGAN TABAH. SESUNGGUHNYA KEHIDUPAN SESEORANG DI DUNIA INI , ADAKALANYA TERASAKAN SEOLAH- OLAH TIADA LAGI SINAR DI PENGHUJUNGNYA. YAKINLAH KITA SEMUA , SETIAP KEJADIAN ALLAH SWT PASTI ADA HIKMAH YANG TERSEMBUNYI.

http://twitter.com/tuanasmawi2u

4

4 PADA HARI INI , DENGAN KERANCAKAN DAN KEMAJUAN DUNIA YANG TANPA SEMPADAN , NEGARA MALAYSIA

PADA HARI INI , DENGAN KERANCAKAN DAN KEMAJUAN DUNIA YANG TANPA SEMPADAN , NEGARA MALAYSIA KITA TURUT MERASAI NIKMATNYA. NAMUN , USAH KITA TERLUPA , MASIH ADA TERDAPAT SEGELINTIR KELOMPOK MANUSIA YANG SABAN HARI MENELAN CEMUHAN MASYARAKAT LANTAS DINAMAKANNYA SAMPAH MASYARAKAT. JUSTERU , KITA FIKIR DAN RENUNG BERSAMA…ADAKAH CEMUHAN ITU BERUPAYA MELORONGKAN PENYELESAIAN. SEDAR ATAU TIDAK , HIV/AIDS MERUPAKAN ANCAMAN BESAR TERHADAP KESEJAHTERAAN MANUSIA , OLEH ITU , KITA MEMPUNYAI DUA PILIHAN SAHAJA SAMADA PERTAMANYA UNTUK TERUS MENJADI PEMERHATI YANG HANYA

http://twitter.com/tuanasmawi2u

MENUDING JARI

MEMIKULNYA

TANGGUNGJAWAB

NEGARA.

ATAU

KEDUA

;

KITA

RASA

DAN

DENGAN

PENUH

,

AGAMA

BANGSA

ALHAMDULILLAH , TERNYATA KITA SEMUA MEMILIH UNTUK MENGGALASNYA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB DAN KEINSAFAN. JUSTERU , PADA HARI INI , USAHA MURNI JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DENGAN KERJASAMA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI MENYEDIAKAN MANUAL ISLAM & HIV/AIDS AMAT BERTEPATAN DAN SESUNGGUHNYA KENA PADA MASANYA. MANUAL YANG MEMUATKAN SEBANYAK LAPAN (8) MODUL INI DIGUBAL KHUSUS UNTUK KEGUNAAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM DI JABATAN AGAMA

http://twitter.com/tuanasmawi2u

ISLAM NEGERI , DAERAH , IMAM , GURU , PEMEGANG TAULIAH MENGAJAR (MASJID , SURAU
ISLAM NEGERI , DAERAH , IMAM , GURU , PEMEGANG TAULIAH MENGAJAR (MASJID , SURAU
ISLAM NEGERI , DAERAH , IMAM , GURU , PEMEGANG TAULIAH MENGAJAR (MASJID , SURAU
ISLAM NEGERI , DAERAH , IMAM , GURU , PEMEGANG TAULIAH MENGAJAR (MASJID , SURAU

ISLAM NEGERI , DAERAH , IMAM , GURU , PEMEGANG TAULIAH MENGAJAR (MASJID , SURAU DAN MADRASAH) SERTA PEMIMPIN MASYARAKAT ISLAM BAGI MEMBOLEHKAN MEREKA MEMAINKAN PERANAN YANG LEBIH BERKESAN DAN PROAKTIF DALAM MENANGANI HIV/AIDS DI MALAYSIA.

MANUAL INI MENGANDUNGI MAKLUMAT AMAT BERGUNA KEPADA PEMIMPIN ISLAM MENGENAI ASPEK-ASPEK HIV/AIDS YANG RELEVAN KEPADA MASYARAKAT UMUM MALAYSIA DAN MASYARAKAT ISLAM KHASNYA. IA JUGA MERANGKUMI PERKARA-PERKARA ASAS HIV AIDS , PENCEGAHAN , RAWATAN , SOKONGBANTU , KAUNSELING , STIGMA (PRASANGKA BURUK) , DISKRIMINASI DAN JUGA TERMASUK

http://twitter.com/tuanasmawi2u

PENGURUSAN JENAZAH PESAKIT AIDS. MANUAL SETEBAL 139 HALAMAN INI AKAN BERTINDAK BAGI MEMBEKALKAN SUMBER INFORMASI
PENGURUSAN JENAZAH PESAKIT AIDS. MANUAL SETEBAL 139 HALAMAN INI AKAN BERTINDAK BAGI MEMBEKALKAN SUMBER INFORMASI
PENGURUSAN JENAZAH PESAKIT AIDS. MANUAL SETEBAL 139 HALAMAN INI AKAN BERTINDAK BAGI MEMBEKALKAN SUMBER INFORMASI
PENGURUSAN JENAZAH PESAKIT AIDS. MANUAL SETEBAL 139 HALAMAN INI AKAN BERTINDAK BAGI MEMBEKALKAN SUMBER INFORMASI

PENGURUSAN JENAZAH PESAKIT AIDS. MANUAL SETEBAL 139 HALAMAN INI AKAN BERTINDAK BAGI MEMBEKALKAN SUMBER INFORMASI DAN PANDUAN UNTUK KEBAIKAN SEMUA PIHAK DALAM MENANGANI HIV/AIDS KHASNYA UNTUK MENGELAKKAN JANGKITAN KEPADA MEREKA YANG BELUM DIJANGKITI.

ADALAH MENJADI HARAPAN KEPADA SEMUA PIHAK AGAR MANUAL INI BERUPAYA SECARA LANGSUNG MENGIKIS PANDANGAN STIGMA DAN DISKRIMINASI KUMPULAN TERPINGGIR YANG DAHAGAKAN BIMBINGAN KEROHANIAN SERTA BANTUAN KEBAJIKAN.