Anda di halaman 1dari 7

PELAN STRATEGIK

SEKOLAH SELAMAT

SASARAN PRESTASI

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGI PROGRAM KPI TOV


2011 2012 2013
2010

1. Keselamatan 1.Murid-murid Meningkatkan Meningkatkan tahap 100% murid selamat 75% 80% 90% 100%
murid-murid tidak dapat belajar kawalan keselamatan di semua tanpa sebarang
dapat dikawal dalam suasana keselamatan persekitaran sekolah. ancaman semasa
sepanjang masa yang kondusif. oleh pengawal berada di
oleh guru terutama keselamatan persekitaran
di luar kawasan yang bertugas kawasan sekolah
sekolah ketika dan dipantau
datang dan balik oleh guru
dari sekolah. bertugas.

2. Murid-murid 2. Dapat Taklimat dan Meningkatkan tahap % murid meningkat 75% 80% 90% 100%
masih mewujudkan peringatan kesedaran murid-murid dalam pemahaman
kurang kesedaran persekitaran tentang tentang keselamatan dan kesedaran
tentang sekolah selamat keselamatan diri tenang keselamatan
keselamatan diri secara diri masing-masing
diri
masing-masing. menyeluruh di
kawasan Latihan Kebakaran
sekolah.
PELAN TAKTIKAL
SEKOLAH SELAMAT

Objektif jangka panjang 100% murid selamat dan selesa tanpa sebarang ancaman atau kecederaan semasa berada di
kawasan sekolah.

Objektif jangka pendek 100% murid memahami pentingnya menjaga keselamatan diri.

SASARAN
STRATEGI /
BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT KPI
TOV INISIATIF
11 12 13
2010

Keselamatan murid- Murid-murid dapat 100%murid 75% 80% 90% 100% Meningkatkan kawalan
murid tidak dapat belajar dalam suasana selamat tanpa keselamatan oleh
Hal Ehwal dikawal sepanjang masa yang kondusif sebarang ancaman pengawal keselamatan
Murid oleh guru terutama semasa berada di yang bertugas dan
di luar kawasan sekolah persekitaran dipantau oleh guru
ketika datang dan balik sekolah. bertugas.
dari sekolah.

Murid-murid masih Dapat mewujudkan 100% murid 75% 80% 90% 100%
kurang kesedaran persekitaran sekolah memahami
tentang keelamatan diri selamat secara pentingnya
masing-masing. menyeluruh di menjaga
kawasan sekolah keselamatan diri.
SENARAI PELAN TAKTIKAL : SEKOLAH SELAMAT
PELAN
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI
KONTINGESI

1 Taklimat dan Guru Besar Januari hingga - Semua murid Keadaan


peringatan tentang Oktober sedar akan sekolah
keselamatan diri Guru Penolong kepentingan sentiasa
Kanan HEM menjaga berada dalam
keselamatan keadaan
Penyelia Petang diri selamat dan
terkawal
Guru Bertugas
Mingguan

2 Latihan kebakaran Guru Besar Mei Semua pihak Semua murid


terlibat dapat dapat
Guru Penolong menjalankan berkumpul di
Kanan tugas dengan tempat yang
cekap ditetapkan
Penyelia Petang dalam jadual
latihan
Guru Bertugas kebakaran
Mingguan
PELAN OPERASI SEKOLAH SELAMAT

Taklimat dan peringatan tentang keselamatan diri


Nama Program
Matlamat Murid-murid dapat belajar dalam suasana yang kondusif
Objektif Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan tahap kesedaran murid-murid tentang keselamatan diri
Tempoh: Januari hingga November
Sasaran: Semua murid
Kos
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontingensi
Mesyuarat AJK Sekolah
Selamat

1.1 Ucapan Pengerusi

1.2 Bentang perancangan


Ketua Panitia dan 1 hari antara
program Mengikut perancangan yang
1. semua guru mata Januari
telah ditetapkan.
1.3 Lantik AJK untuk pelajaran PSV hingga Mac
Penyediaan tajuk dan bahan

1.4 Agih tugas

1.5 Hal-hal lain

Surat mesyuarat
2. Setiausaha 4 hari
-Surat kepada AJK

3. Aturcara Program Setiausaha

4. Perlaksanaan Program Guru Besar Pehimpunan


Guru Penolong
Kanan
Rasmi
Penyelia Petang
Sekolah
Guru Bertugas
Mingguan
AJK Sekolah Sepanjang
5. Penilaian
Selamat tahun
AJK Sekolah
6. Post Mortem November
Selamat
PELAN OPERASI SEKOLAH SELAMAT

Nama Program Latihan Kebakaran


Matlamat Meningkatkan tahap pemahaman murid-murid tentang tindakan yang tepat yang perlu diambil jika
berlaku kebakaran
Objektif Semua murid dapat memastikan kehadiran diri dan rakan di kawasan berkumpul semasa kebakaran
Tempoh: Mei
Sasaran: Semua murid tahap 1 dan 2
Kos

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontingensi

1. Mesyuarat AJK Sekolah AJK Sekolah Sepanjang


Selamat Selamat bulan Ogos
1.1 Ucapan Pengerusi
1.2 Bentang perancangan
program Mengikut perancangan yang
telah ditetapkan
1.3 Lantik AJK Program
1.4 Agih tugas
1.5 Tetap tarikh

1.7 Hal-hal lain


2. Surat mesyuarat Setiausaha 1 minggu
-Surat kepada AJK
3. Aturcara Program Setiausaha
4. Perlaksanaan Program Semua AJK Sekolah Mei
Selamat
5. Penilaian Semua AJK Sekolah Mei
Selamat
6. Post Mortem Semua AJK Sekolah Jun
Selamat