Anda di halaman 1dari 1

4

0 11

l0

Hampir
penyakit. A B C D segala beberapa sesetengah semu,a

itik yangdipeliharaolehPakAbmadmati keranadiserang

Soalan11 berdasarkan gambardi bawah.

il

kepada tctarlrnya. A B C D 12 Tolong Minta Harap Sila

ambil makanan yangterhidangitt+,tata Encik Rama

EncikZamri_ruang A B C D membesar memperbesar memperbesarkan pembesaran

tamurumabnya.

13

pruatjagaan Kakitangan loak-kanak tidakjemu-jemu-kerenah itu anak kecil di sihr. A B C D melayani lapnan terlayan melayankan

anak-

011