CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 ITEM Band Pernyataan Standard Prestasi Deskriptor 1 Mengetahui asas

membaca al-Quran PERNYATAAN ITEM

B2D1 Boleh membaca Surah al Maun

Eviden

B2D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam sural AL - Maun

Instrumen

Talaqqi Musyafahah Tasmik Ujian Lisan AKTIVITI GURU - Guru mempamerkan kad kalimah dan membacanya. - Guru mempamerkan kad potongan ayat surah Al-Maun Aktiviti MURID - Murid menyebut kalimah-kalimah daripada surah al Maun. - Murid membaca potongan-potongan ayat daripada surah ALMaun

Aktiviti

Contoh Item Tarikh dilaksanakan

Rujuk lampiran (B1D3E1)

B1D3E1 Membaca kalimah-kalimah daripada surah AL-Maun. Arahan : Sila baca kalimah-kalimah yang berikut                                                                .

ayat sural Al Maun.Membaca potongan ayat. Arahan : Sila baca potongan-potongan ayat surah Al-maun                                                                      .