Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BULAN FEB 2012 BAHASA MELAYU TAHUN 3

Bil

Bentuk Soalan Kemahiran Bidang/Topik/Topik kecil 1 2 3

Objektif Kognitif 4 5 6 Jumlah Item

1.

Penggunaan Kata yang Tepat

2.

Kata Kerja

Kata Adjektif

4.

Kata Arah

5.

Kata Ganti Nama Diri

6.

Penanda Wacana

Imbuhan

Jenis Ayat

9.

Simpulan Bahasa

10.

Antonim/Sinonim

11

Penjodoh Bilangan

12

Sistem Bahasa

Membina Soalan

13.

Sistem Bahasa Kesalahan Umum Tatabahasa

14.

Pemahaman Petikan 1 i. Sajak 1 2 1 1 5

JUMLAH

20

15.

Penulisan Bahagian B i. Nilai Murni JUMLAH 3 2 5 10 3 2 5