Anda di halaman 1dari 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

18 Mac 2012 11.15 12.15 4 Pintar 32 Orang Menyiasat Benda Hidup Penyesuaian Terhadap Alam Semula Jadi Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

I.

Menamakan 3 dari 5 jenis organ pernafasan haiwan semasa sesi perbincangan. Memadankan 4 dari 5 organ pernafasan haiwan mengikut haiwan dengan betul semasa dalam aktiviti berkumpulan. Menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza semasa murid membuat kesimpulan.

II.

III.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Nilai Murni

Murid mengetahui ciri-ciri pokok yangberada disekitar rumah mereka. Kontrukstivisme Perbincangan, Kerja kumpulan Memerhati, Berkomunikasi, Mengelaskan

Mengumpulkan dan mengelaskan, Menghubungkait I. II. III. Bekerjasama. Berani mencuba. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Sumber ABM

Video, Power Point

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Murid ditunjukkan gambargambar tumbuhan. 2. Soalan guru : Apakah nama tumbuhan ini? Apakah habitat bagi tumbuhan yang ditunjukkan? Adakah terdapatnya perbezaan antara tumbuhan yang ditunjukkan? Apakah yang bakal kita pelajari pada hari ini 3. Murid dimaklumkan tajuk pembelajaran.

Cacatan

Pengenalan tajuk pembelajaran : Penyesuaian Terhadap Alam Semula Jadi Set Orientasi 5 minit

ABM Bahan Majmud KPS Komunikasi Nilai Murni Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Pencetusan Idea 20 minit

Pengetahuan sedia ada murid Menguji ingatan dan kefahaman murid melalui sesi pembelajaran yang lepas

Murid ditunjukkan 1 gambar pokok kaktus. Soalan guru : Apakah gambar yang ditunjukkan? Apakah ciri tumbuhan yang ditunjukkan?

Strategi Perbincangan KPS Berkomunikasi Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkait Nilai Murni Berani mencuba.

Apakah fungsi setiap ciri tersebut?

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Murid ditunjukkan satu persembahan power point yang mengandungi gambargambar tumbuhan.

Cacatan

Strategi Kerja Kumpulan ABM Bahan maujud KPS Berkomunikasi, Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Mengumpulkan dan mengelaskan Nilai Murni Bekerjasama.

Pengstukturan Idea 20 minit

Kerja kumpulan.

2. Murid dikehendaki memberikan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan dalam Power Point. Soalan guru : 3. Apakah contoh haiwan lain yang mempunyai organ pernafasan yang sama seperti haiwan ini? I. Guru mengedar kertas soalan kepada murid. Murid membaca arahan soalan sebelum mula menjawab soalan. Guru memantau murid membuat tugasan masingmasing. Murid ke hadapan dan membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Guru membimbing murid membuat kesimpulan.

ABM Lembaran Kerja Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan Nilai Murni Yakin dan berdikari.

Aplikasi idea Latihan pengukuhan 10 minit

II.

III.

I.

Nilai Murni Berani mencuba.

Refleksi 5 minit

Ingatan kembali isi pelajaran.

II.