Anda di halaman 1dari 3

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT

Aliran tenaga

o Proses pemindahan tenaga


yang berlaku dalam rantaian makanan atau siratan makanan sesebuah ekosistem.

Rantai makanan-aliran tenaga ringkas. Siratan makanan aliran tenaga dalam siratan menjelaskan mengguna tidak bergantung pada satu jenis makanan sahaja

Kehilangan tenaga dalam aliran tenaga o Bukan semua tenaga matahari digunakan pengeluar o Dalam proses pengaliran tenaga ,terjadi penyusutan jumlah tenaga yang tersedia untuk peringkat peringkat pengguna tenaga tertentu

ALIRAN TENAGA DALAM RANTAI MAKANAN AKUATIK PENGELUAR Matahari sebagai pembekal tenaga. Tenaga diterima oleh tumbuhan hijau iaitu alga atau lumut . Proses fotosintesis menghasilkan tenaga kimia.

PENGGUNA PRIMER Tenaga kimia yang disimpan dalam tumbuhan pengeluar (alga/ lumut) dipindah apabila Zooplankton memakan alga atau lumut.

PENGGUNA SEKUNDER Tenaga kimia dalam Zooplankton dipindahkan kepada ikan-ikan kecil apabila ia dimakan Tenaga kimia yang dipindahkan ini digunakan untuk tumbesaran, bergerak dan membiak.

PENGGUNA TERTIER Tenaga kimia yang ada pada ikan-ikan kecil dipindahkan kepada ikan-ikan besar apabila ia memakan ikan kecil.

PENGURAI Tenaga kimia yang terdapat di dalam pengguna tertier dialir kepada pengurai seperti bakteria, fungi dan protozoa.

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT

PERTANIAN DAN PERLADANGAN Baja dan bahan kimia daripada aktiviti pertanian akan meresap ke tanah dan mengalir ke sungai. Kesannya, hidupan akuatik di sungai berdekatan terancam.

PEMBALAKAN / PENEBANGAN HUTAN Hakisan tanah berlaku akibat perhutanan. Membawa kepada tanah runtuh dan masuk ke sungai Sungai menjadi cetek dan menjejaskan ekosistem di sungai.

PERINDUSTRIAN Sisa toksid tidak dilupuskan secara sistematik. Pembuangan sisa dari kilang ke dalam sungai atau tasik. Tasik dan sungai tidak sesuai untuk didiami kerana tercemar. Boleh menyebabkan kematian hidupan akuatik.

PERIKANAN. Kegiatan perikanan tanpa kawalan. Mengancam spesies ikan. Boleh menjejaskan rantai makanan hidupan akuatik. Contoh: pukat tunda akan memerangkap anak ikan

AKTIVITI MANUSIA YANG BOLEH MEMPENGARUSPESIES DAN HABITAT DI BIOSFERA AKUATIK

DOMESTIK . Bahan buangan domestik seperti minyak, sampah, najis menyumbang kepada pencemaran air. Ini mengganggu hidupan di biosfera akuatik Contoh: hidupan marin seperti penyu termakan sampah iaitu plastik. Ini mengancam nyawa penyu.

INDUSTRI PETROLEUM Laut dilitupi lapisan minyak Mengurangkan penembusan cahaya matahari. Zooplankton mati Menjejaskan kitaran hidupan akuatik.

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT

KEPENTINGAN BIOSFERA AKUATIK

HIDUPAN AKUATIK

MANUSIA

Memastikan kemandirian spesies

Keseimbangan alam

Kesihatan Laut gamat sungai ikan haruan belut

Ekopelancongan tasik Sungai -laut

Tadahan air tasik

Sumber makanan