Anda di halaman 1dari 4

SITI NOR AFATIEN BIOSFERA AKUATIK

PERTANIAN DAN PERLADANGAN Baja dan bahan kimia daripada aktiviti pertanian akan meresap ke tanah dan mengalir ke sungai. Kesannya, hidupan akuatik di sungai berdekatan terancam.

PEMBALAKAN / PENEBANGAN HUTAN Hakisan tanah berlaku akibat perhutanan. Membawa kepada tanah runtuh dan masuk ke sungai Sungai menjadi cetek dan menjejaskan ekosistem di sungai.

PERINDUSTRIAN Sisa toksid tidak dilupuskan secara sistematik. Pembuangan sisa dari kilang ke dalam sungai atau tasik. Tasik dan sungai tidak sesuai untuk didiami kerana tercemar. Boleh menyebabkan kematian hidupan akuatik.

PERIKANAN. Kegiatan perikanan tanpa kawalan. Mengancam spesies ikan. Boleh menjejaskan rantai makanan hidupan akuatik. Contoh: pukat tunda akan memerangkap anak ikan

AKTIVITI MANUSIA YANG BOLEH MEMPENGARUSPESIES DAN HABITAT DI BIOSFERA AKUATIK

DOMESTIK . Bahan buangan domestik seperti minyak, sampah, najis menyumbang kepada pencemaran air. Ini mengganggu hidupan di biosfera akuatik Contoh: hidupan marin seperti penyu termakan sampah iaitu plastik. Ini mengancam nyawa penyu.

INDUSTRI PETROLEUM Laut dilitupi lapisan minyak Mengurangkan penembusan cahaya matahari. Zooplankton mati Menjejaskan kitaran hidupan akuatik.

SITI NOR AFATIEN BIOSFERA AKUATIK

KEPENTINGAN BIOSFERA AKUATIK

HIDUPAN AKUATIK

MANUSIA

Memastikan kemandirian spesies

Keseimbangan alam

Kesihatan Laut gamat sungai ikan haruan belut

Ekopelancongan tasik Sungai -laut

Tadahan air tasik

Sumber makanan

SITI NOR AFATIEN BIOSFERA AKUATIK

SITI NOR AFATIEN BIOSFERA AKUATIK