Anda di halaman 1dari 55

Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas,

Penyusun Ratib Al-Attas Terkenal


Nama beliau adalah Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin
Ubaidullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syeikh al Ghauts
Abdurrahman as-Seggaf bin Muhammad Maulah Dawilah bin Ali bin
Alawi al Ghoyur bin Sayyidina al Faqih al Muqaddam Muhammad bin Ali
binl Imam Muhammad Shahib Mirbath bin Ali bin Alwi bin Muhammad
bin Alwi bin Ubaidullah bin Imam al Muhajir Ahmad bin Isa bin
Muhammad an Naqib binl Imam Ali al Uraidhi bin Jaafar as Shadiq binl
Imam Muhammad al Baqir binl Imam Ali Zainal Abidin binl Imam
Hussein as Sibith binl Imam Ali bin Abi Thalib dan binl Batul Fatimah
az-Zahra binti Rasullullah S.A.W.

Asal dinamakan ‘Al Attas’

Kata al-Faqih Abdullah bin Umar Ba’ubad:“Beliau dinamakan al-Attas


yang bermaksud bersin, kerana beliau pernah bersin ketika masih
berada di dalam perut ibunya”. Kata al- Habib Ali bin Hassan al-Attas:
“Sebenarnya apa yang diucapkan oleh Syeikh al-Faqih Abdullah bin
Umar Ba’ubad adalah benar, hanya saja menurut khabar yang paling
benar dikatakan bahawa pertama kali bersin ketika masih berada di
perut ibunya adalah Habib Aqil yang terkenal hanya Habib Umar bin
Abdurrahman al-Attas, sehingga berita itu hanya dikenal pada diri
beliau dan anak beliau dan anak cucu Aqil dan Abdullah, saudara
beliau. Sedangkan anak cucu Sayyidina Aqil bin Salim yang lain
dikenal dengan nama keluarga Aqil bin Salim”.

Berkata al-Habib Ali bin Hassan: “Tidak henti-hentinya didengar dari


mereka suara bersin di perut-perut sebahagian ibu waktu demi waktu,
sebagaimana yang diberitahukan oleh isteriku, seorang wanita
solehah. Syeikha binti Sahal bin Abi Bakar bin Syaiban bin Ahmad bin
Ishaq, katanya: “Pada suatu hari sewaktu aku duduk bersama
Sharifah Fatimah bin Habib Muhammad Basurah Ba’alawi, waktu itu
aku sedang mengandung puteramu yang bernama al Hasan yang
pertama, aku terdengar ia bersin ketika ia masih di dalam perutku,
aku dan Sharifah Fatimah mendengar suara bersin itu dengan jelas,
dan ia dilahirkan pada waktu 1147 H, tetapi ia wafat waktu masih
kecil”.

Al Habib Ali bin Hussain al-Attas menyebutkan di dalam kitabnya Ta’jul


A’raas juz pertama halaman 40. bahawa di Mekah pernah didengar
suara bersin dari anak yang masih di dalam perut ibunya, tentunya
kejadian itu termasuk kejadian karamah yang diakui oleh kalangan
Ahlu Sunnah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab
Tauhid dan Aqoid mereka beserta dalil-dalilnya yang terkenal yang
bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Imam Nawawi pernah menyebutkan di dalam kitabnya Riyaadhus


Shalihin di dalam bab al-Karamat. Disebutkan dalam kitab itu sebuah
hadith yang memberitakan kisah seorang rahib yaang bernama Juraij,
yang kerananya Allah menakdirkan seorang bayi bercakap-cakap
untuk memberikan kesaksian tentang diri Juraij, tentunya bersin
ketika seorang bayi masih di dalam kandungan ibunya tidak berbeda
jauh dengan seorang bayi yang bisa bercakap-cakap setelah ia lahir,
kejadian-kejadian semacam ini tidak sulit bagi Allah sebab Allah Maha
Kuasa untuk mentakdirkan apa saja yang Dia kehendaki.

Kelahiran dan tempat diasuhnya

Beliau dilahirkan di desa Lisk dekat dengan desa Ainat, di bahagian


bawah negeri Hadhramaut, di akhir abad ke-10, tepatnya pada tahun
992H. Sejak kecilnya beliau diasuh dan dididik oleh ayah beliau
sendiri, al-Habib Abdul Rahman bin Aqil. Meskipun mata beliau buta
sejak kecil, tetapi Allah memberinya kecerdasan otak dan pandangan
hati ( Bashirah ), sehingga beliau mudah menghafal apa saja yang
pernah didengarnya.

Ayah beliau, al-Habib Abdul Rahman bin Aqil pernah berkata pada
Syeikh Abdurrahman bin Aqil al-Junied Bawazir yang dikenal dengan
panggilan al-Mu’allim: “Hendaknya anda lebih banyak memberikan
perhatian kepada Umar, kerana kedua matanya tidak dapat melihat”.
Jawab Syeikh Abdurrahman: “Meskipun kedua mata Umar tidak dapat
melihat, tetapi pandangan Bashirahnya dapat melihat, disebabkan
hatinya bersinar”.

Sejak kecil beliau anak yang tekun beribadah, hidup zuhud berpaling
dari dunia dan sejak kecil sudah terlihat tanda-tanda kebesaran pada
diri beliau. Sejak kecil, beliau sering ke kota Tarim dari dusunnya Lisk
dan melakukan sholat dua rakaat di setiap masjid yang ada di kota
Tarim, bahkan kadang menimba air dari sumur untuk mengisi kolam-
kolam masjid.

Di masa kecilnya, beliau senantiasa dibimbing oleh ayah beliau dan


guru-guru beliau, misalnya al-Habib Hussien, al-Habib Hamid, al-Habib
Muhdhor, putra-putra Saiyidina Syeikh Abu Bakar bin Salim yang
sering dikunjungi oleh ayah beliau, yaitu al-Habib Abdul Rahman bin
Aqil.

Ayahanda Habib Umar al-Attas


Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil adalah seorang Arif Billah, seorang
ulama yang taat menjalani hukum-hukum Allah, beliau tokoh para wali
terkemuka, beliau pernah menerima ilmu dan wilayah dari pamannya,
yaitu Syeikh abu Bakar bin Salim, pamannya yang satu ini amat cinta
kepada Sayyid Abdul Rahman dan kepada ayah beliau yaitu al-Habib
Aqil. Al-Habib Aqil adalah saudara sekandung dengan Syeikh abu
Bakar bin Salim, yang mana Syeikh Abu Bakar bin Salim ada
menyebut tentang saudaranya yang satu ini:

“Apa yang ada di Wali Masyhur ( yaitu dirinya ), tidak lain hanyalah
berkat Wali Mastur ( yaitu saudaranya yang bernama Aqil )”

Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil adalah seorang yang mulia, suci dan
hati yang bersih, beliau sering mengunjungi Wadi Amed dan Wadi
Kaser, penduduk kawasan-kawasan itu senantiasa menghormatinya,
mengagungkannya dan memohon barakah beliau. Beliau mempunyai
berbagai karomah, di antaranya adalah pada suatu hari beliau
berkunjung di suatu desa yang ada di Wadi Amed. Ketika itu hujan
turun lebat sehingga beliau berkata kepada untanya: “Pergilah engkau
dan carilah sebuah tempat berteduh dan akupun akan berbuat yang
sama dan besok kita bertemu di desa Qaran bin Adwan”. Keesokan
harinya ketika beliau tiba di desa Qaran, maka beliau tidak mendapati
untanya, sehingga beliau bertanya kepada pembantunya: “Ke
manakah perginya unta?” Tetapi sang pembantu tidak dapat
menemukannya. Pada keesokan paginya, unta itu datang lengkap
dengan barang-barangnya.

Ketika al-Habib Abdul Rahman wafat di kota Huraidhah, maka al-habib


Umar menyuruh pembantunya untuk membantu pencari tanah yang
cocok untuk dijadikan sebagai kuburan ayahnya, akhirnya sang
pembantu mendapatkan sebidang tanah yang ditandai dengan sebuah
tiang dari cahaya, akhirnya al-Habib Abdul Rahman dimakamkan di
tempat tersebut. Biasanya jika al-Habib Umar berziarah ke makam
ayahnya, maka beliau bercakap-cakap dengan ayah beliau dari balik
kubur.

Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil menikah dengan dua orang wanita,
yaitu Syarifah Muznah binti Muhammad bin Ahmad bin Alawi al-Jufri.
Syarifah ini adalah ibunda bagi al-Habib Umar dan saudara-saudara
sekandungnya, yaitu al-Habib Abdullah dan al-Hababah Alawiyah.
Selanjutnya beliau menikah dengan seorang wanita dari Yemen dari
keluarga al-Bathouq salah satu dari kabilah Bani Ahmad yaitu Arobiyah
binti Yamani Bathouq. Isteri beliau yang kedua ini melahirkan
beberapa orang anak di antaranya Aqil, Sholeh, Musyayakh dan
Maryam.

Pada umumnya beliau berdomisili di Lisk, tetapi beliau sering


berkunjung ke Ainat, Tarim, Wadi Amed, al-Qaser dan Do’an. Akhirnya
beliau ditakdirkan pindah di Huraidzah beberapa saat sebelum beliau
wafat yaitu bertepatan ketika al-Habib Umar telah mendapat petunjuk
dari kedua guru beliau yaitu al-Habib Hussein dan al-Habib Hamid
putra Syeikh Abu Bakar bin Salim untuk pindah ke Huraidzah. Di desa
Huraidzah inilah beliau wafat.

Ibunda Habib Umar al-Attas

Ibunda beliau berrnama Syarifah Muznah binti Muhammad bin Alawi


al-Jufri. Ibunda beliau termasuk seorang yang shalih. Dikisahkan
bahawa putra Syarifah Muznah meninggal dunia dalam usia kecil, ia
bernama Ahmad. Setelah beberapa hari dari saat kematiannya, maka
ada seekor burung kecil berwarna hijau yang sering datang
mengunjungi Syarifah Muznah ini, sampai beliau berkata. “Jika engkau
adalah ruh putraku yang telah wafat, maka datanglah ke tanganku”.
Setelah Syarifah Muznah menghulurkan tangannya, maka burung kecil
itu hinggap ke tangannya dan menciumnya, kemudian beliau
melepaskannya kembali, sehingga burung itu terbang dari tangan
beliau.

Saudara Habib Umar al-Attas

Beliau mempunyai empat orang saudara lelaki dan dua perempuan.


Adapun yang sekandung dengan beliau adalah Abdullah dan Alawiyah,
sedangkan Sholeh, Aqil, Musyayakh dan Maryam saudara dari ayah,
ibu mereka seorang wanita Yemen dari keluarga Bathouq dari kabilah
Bani Ahmad.

Adapun saudara beliau yaitu al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman


termasuk seorang tokoh wali yang terkenal, ia pernah melakukan
berbagai latihan riadah dan mujahadah. Dan pergi berdakwah ke
gunung Al Yafi’ tempat Bani Yafi’, setelah mendapat izin dari gurunya
yang bernama al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Salim dengan
disertai oleh pembantunya yang bernama Ali bin Ahmad Harharah Al
Yafi’i.

Beliau menetap di desa Ma’zubah, sempat menikah di desa itu dan


mempunyai anak cucu. Makam beliau dan anak-anaknya di desa itu
banyak diziarahi orang dari berbagai tempat yaang jauh. Mereka diberi
berbagai karomah yang tidak sedikit jumlahnya, menurut al-Habib Ali
bin Hassan al-Attas, anak cucu beliau, ada seratus orang lebih yang
sempat dihitung di waktu Habib Ali masih hidup.

Saudara Habib Umar yang bernama al-Habib Aqil dikenal sebagai


seorang ulama yang selalu mengamalkan ilmunya. Al-Habib Aqil ini
pernah berguru dari Syeikh Muhammad bin Umar al-Afif di desa al-
Hajrain, hingga banyak orang yang menimba ilmu dari beliau setelah
beliau kembali ke Huraidzah. Setiap harinya al-Habib Umar
menyempatkan diri untuk menghadiri Majlis Ta’lim al-Habib Aqil setiap
kali setelah beliau kembali dari makam ayahnya.

Al-Habib Aqil wafat di kala Habib Umar masih hidup. Beliau


meninggalkan beberapa putra dan putri. Setelah ayahnya wafat, maka
Habib Umar mengasuh mereka dengan sebaik-baik asuhan. Setelah
putra-putra Habib Aqil dewasa, maka al-Habib Umar mengawinkan
dengan putri-putri beliau.

Adapun Musyayakh termasuk seorang yang sholeh, beliau wafat di


masa hidup al-Habib Umar, beliau meninggalkan seorang putri. Adapun
Sholeh, ia mempunyai seorang putra bernama Hussein. Adapun
saudaranya yaitu Maryam, telah menikah dengan Habib Syeikh bin
Abdillah al-Musawa, dan mempunyai beberapa oraang putra.

Pindahnya al-Habib Umar ke kota Huraidhah

Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Salim sering berkata: “Wahai
keluarga Ba’alwi Huraidzah?” Maka dikatakan kepada beliau bahawa
tidak seorang pun dari keluarga Ba’alwi yang ada di desa itu, maka ia
berkata: “Kelak di desa itu akan didatangi keluarga Ba’alwi, wajah-
wajah mereka bagaikan bulan, dan akan memberikan manfaat kepada
orang banyak.”

Ketika al-Habib Umar mencapai usia akil baligh, maka guru beliau
yang bernama al-Habib Hussein bin Syeikh Abu Bakar bin Salim
menyuruh beliau untuk berdakwah ke desa al-Huraidzah. Demikian
pula guru beliau yang bernama al-Habib Hamid bin Syeikh Abu Bakar
juga menyuruh beliau untuk segera berdakwah di desa al-Huraidzah.
Maka dengan bekal perintah dari kedua guru beliau, al-Habib Umar
segera berdakwah ke Huraidzah.

Al-Habib Ali bin Hussain al-Attas menyebut di dalam kitab Taajul


A’raas juz 2 halaman 111 bahawa pada mulanya al-Habib Umar sering
pulang pergi ke Huraidzah. Akhirnya beliau menetap di sana pada
tahun 1040 H.

Ketika al-Habib Umar tiba di Huraidzah untuk pertama kalinya, beliau


diminta oleh Syeikh Najjaad Adz Dzibyani untuk menetap di rumahnya,
dia sangat menghormati beliau dan mengatakan: “Ini rumah-
rumahmu” Sehingga Syeikh Najjaad mendapat barakah yang luar
biasa dari beliau.

Di desa itu ada seorang wanita yang bernama Sholahah, ia bernazar


untuk memberikan hartanya dan bagian dari rumahnya kepada Habib
Umar, kemudian al-Habib Umar meminangnya sebagai imbalan atas
kebajikannya itu.

Selanjutnya, sebelum al-Habib Umar menetap di desa al-Huraidzah,


maka beliau kembali ke desa Lisk lebih dahulu untuk mengajak
ayahnya dan saudara-saudaranya untuk pindah ke Huraidzah. Pada
mulanya ajakan al-Habib Umar untuk pindah ke desa Huraidzah ditolak
ayah beliau, tetapi setelah keduanya minta pendapat dari al-Habib
Hamid dan al-Habib Hussein, maka kedua guru beliau menyuruh al-
Habib Abdul Rahman untuk mengikuti minat al-Habib Umar. Keduanya
mengatakan: “Wahai Abdul Rahman, pergilah bersama Umar, dan ikuti
serta pegangi pendapatnya, sekalipun kau adalah ayahnya dan dia
anakmu”. Sehingga al-Habib Abdul Rahman berkata kepada putranya:
“Wahai Umar, kalau sekarang kami mau mengikuti pendapatmu , maka
lakukanlah apa saja yang terbaik bagi kami”. Selanjutnya seluruh
keluarga al-Habib Umar segera meninggalkan Lisk menuju ke desa al-
Huraidzah. Ketika rombongan itu tiba di desa Manwab, maka al-Habib
Umarr berkata: “Hendaknya kalian melanjutkan perjalanan sampai ke
Huraidzah, sebbab aku hendak singgah dulu di tempat isteriku yang
ada di desa ini”. Maka rombongan itu meneruskan perjalanannya ke
desa al-Huraidzah, sedangakan al-Habib Umar singgah dan menetap di
desa Manwab selama satu minggu.

Al-Habib Abdul Rahman, ayah al-Habib Umar mulai merasa sakit


setibanya beliau di desa Huraidzah, dan kerana sakit setibanya beliau,
maka beliau takut kalau ajalnya tiba, sedangkan Habib Umar tidak ada
di sisi beliau, kerana itu ketika al-Habib Umar tiba, maka beliau
menegur al-Habib Umar, tetapi al-Habib Umar mengajukan alasannya
dan mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatannya itu,
sehingga ayahnya mau memaafkannya.

Dan sakitnya yang menyebabkan ajalnya tiba itu, al-Habib Abdul


Rahman merasa takut kalau al-Habib Umar tidak memperhatikan
saudara-saudaranya yang masih kecil dari ibu lain, sebab beliau tahu
ibu tirinya al-Habib Umar tidak sayang padanya sebagaimana
umumnya kaum wanita. Di saat ayahnya risaukan hal itu, maka al-
Habib Umar yang mengetahuinya secara Khasaf, maka beliau
mendekati ayahnya dan beliau berkata: “Wahai ayahku, tenanglah
jangan engkau fikirkan tentang keluargamu, aku Insya-Allah akan
menyayangi saudara-saudaraku lebih dari menyayangi diriku sendiri”.
Maka hati al-Habib Abdul Rahman menjadi gembira dan beliau
mendoakan kebajikan bagi Habib Umar, apalagi di saat itu, beliau
sedang menyaksikan alam akhirat, tentu doa seorang ayah yang
sholeh bagi anaknya yang sholeh pula, akan sama dengan doa seorang
Nabi buat umatnya, apalagi al-Habib Abdul Rahman waktu itu sedang
sakit, Rasulullah pernah bersabda: “Jika kalian mengunjungi orang
yang sedang sakit, maka mintalah doa bagi kalian”. Al-Habib Umar
memenuhi janjinya kepada ayahnya dan beliau sangat memperhatikan
kebutuhan saudara-saudaranya, terutama dari segi pendidikan dan
pemeliharaannya.

Wafatnya ayahanda al-Habib Umar

Beliau wafat setelah delapan hari tiba di desa al-Huraidzah. Al-Habib


Umar sibuk mempersiapkan perawatan jenazah ayah beliau, kemudian
beliau menyuruh pembantunya Mahmud an-Najar untuk memilih kubur
bagi ayahnya. Ketika Mahmud masuk di perkuburan al-Huraidzah,
maka ia dapatkan ada sebuah tanah yang disinari seberkas cahaya
langit, maka di tempat itulah al-Habib Abdul Rahman dikuburkan.

Al-Habib Umar rajin berziarah ke makam ayahnya, bahkan tidak


seharipun beliau pernah melupakannya. Pada suatu hari al-Habib Umar
berkata: “Ketika aku tidak berziarah ke makam ayahku selama
beberapa hari, maka aku lihat ayahku dalam mimpiku amat murka
kepadaku kerana aku tidak menziarahi beliau selama beberapa hari,
aku lihat jasad beliau menjadi besar, sehingga aku sulit untuk berjabat
tangan dengan beliau dikeranakan tingginya jasad beliau”.

Hubungan erat antara al-Habib Umar dengan Syeikh Abdullah bin


Ahmad al-Afif

Dulu sebelum al-Habib Umar tiba di desa al-Huraidzah, maka


penduduknya sangat berkeyakinan kepada kewalian para sesepuh al-
Masyaikh dari keluarga al-Afif. Pada suatu hari, penduduknya minta
kepada Syeikh Abdullah bin Ahmad al-Afif, seorang wali dan sholeh
yang terkemuka, untuk memohonkan air hujan bagi penduduk desa
Huraidzah. Kemudian mereka keluar menuju ke suatu kubur wali,
kebetulan pada saat itu al-Habib Umar masih baru di desa itu dan
masih belum dikenal orang, sehingga penduduknya tidak memberitahu
kepada beliau untuk berdoa bersama dengan mereka dan merekapun
tidak memberitahu kepada Syeikh Abdullah al-Afif tersebut tentang
keberadaan al-Habib Umar, sampai setelah mereka melakukan doa
bersama untuk memohon air hujan, lalu terdapat pembicaraan sekitar
keberadaan al-Habib Umar, maka Syeikh Abdullah berkata kepada
mereka: “Mengapa kalian tidak memberitahukan aku tentang
keberadaan al-Habib Umar, mungkin doa kalian tidak akan diterima
dan air hujan tidak akan turun”. Kemudian Syeikh Abdullah segera
meninggalkan tempat itu, kemudian mendatangi Habib Umar untuk
mohon maaf. Kata al-Habib Umar: “Wahai Syeikh Abdullah, desa ini
adalah desa kalian dan aku di desa ini hanya orang asing yang baru
datang”. Kata Syeikh Abdullah: “Bukan demikian wahai tuanku,
bahkan desa ini adalah milikmu dan aku tidak mempunyai hak apapun
setelah tuan ada di sini”.

Al-Habib Isa bin Muhammad al-Habsyi berkata: “Memang, al-Habib


Umar mempunyai hubungan yang erat dengan Syeikh Abdullah bin
Ahmad al-Afif. Dan Syeikh Abdullah pernah berkata kepada beliau:
“Memang, Huraidzah adalah desa kami, akan tetapi kami serahkan
kepada kamu”. Disebutkan bahawa Syeikh Abdullah pernah minta
pakaian (Libas) dari al-Habib Umar, maka kata beliau: “Besarnya rasa
cintamu, hal itu sudah cukup”.

Dalam juz kedua di dalam buku Taajul A’raas disebutkan, bahwa al-
Habib Ahmad binl Hassan al-Attas pernah menyebutkan tentang kisah
Syeikh Abdullah bin Ahmad al-Afif: “Di desa Huraidzah, Syeikh
Abdullah al-Afif mempunyai sebuah kebun kurma, ketika al-Habib
Umar tiba di desa itu, maka Syeikh Abdullah bernazar untuk
memberikan kebun kurma itu kepada al-Habib Umar. Ketika hal itu
diutarakan kepada al-Habib Umar, maka beliau berkata kepada
penduduk Huraidzah: “Wahai penduduk, bagaimanakah pendapat
kalian tentang nazar Syeikh Abdullah?” Jawab penduduk Huraidzah:
“Menurut kami, nazar Syeikh Abdullah adalah benar”. Jawab Habib
Umar: “Kalau begitu, tanah ini aku terima tetapi aku hadiahkan
kembali bagi kalian semua sebagai nazar dari aku, maka terimalah
tanah itu dari aku”. Ada seorang di antara mereka yang berkata
kepada beliau: “Mengapakah engkau tidak memberikannya kepada
keluargamu?” Kata al-Habib Umar: “Kelak anak cucuku akan memiliki
desa ini semuanya”.

Guru-guru al-Habib Umar al-Attas

Beliau berguru dari orang-orang yang pernah berguru dari Sayyidina


Syeikh Abu Bakar bin Salim, terutama dari putra-putranya, yaitu al-
Habib Muhdhor bin Syeikh Abu Bakar, al-Habib Hussein bin Syeikh Abu
Bakar dan al-Habib Hamid bin Syeikh Abu Bakar.

Al-Habib Umar juga pernah berguru dari Habib Muhammad bin


Abdurrahman al-Hadi, dari Sayyid Umar bin Isa Barakwah as-
Samarkandi al-Maghribi yang dimakamkan di desa al-Ghurfah.
Demikian pula al-Habib Umar sering mengunjungi Syeikh al-Kabir
Ahmad bin Shahal bin Ishaq al-Hainani. Selain itu, beliau sangat erat
hubungannya dan selalu mengunjungi Habib Abu Bakar bin
Abdurrahman bin Syihab dan Syeikh Abdullah bin Ahmad al-Afif dan
Syeikh Ahmad bin Abdul Kadir Ba’syin, Shahib Rubath. Beliau pun
sering mengunjungi Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih, Shahib
Qaidun. Selain itu, beliau gemar mengunjungi orang-orang soleh dari
Ahlul Bait maupun dari keluarga al-Masyaikh dan orang-orang yang
soleh.
Al-Habib Umar sangat mengagungkan dan menghormati guru beliau
yang bernama al-Habib Hussein bin Syeikh Abu Bakar bin Salim.
Sampai pun, bila al-Habib Umar mendengar nama gurunya yang satu
ini disebut orang, maka wajah beliau berubah kerana mengagungkan
gurunya yang satu ini, bahkan adakalanya al-Habib Umar bercakap-
cakap dengan al-Habib Hussein bin Syeikh Abu Bakar di tengah satu
majlis, sedangkan ucapan keduanya tidak dapat dimengertikan orang
lain. Syeikh Ali bin Abdillah Baraas berkata: “Al-Habib Umar berkata,
pada suatu hari aku mendatangi al-Habib Hussein bin Syeikh Abu
Bakar bin Salim dengan maksud untuk mudzakarah tentang tariqah
Tasawwuf, kebetulan ketika itu al-Habib Hussein sedang berada di
tengah anggota majlis ta’alimnya. Kemudian beliau berkata: “Wahai
Umar, seseorang yang tidak mengerti suatu isyarat, maka ia tidak
akan dapat mengambil manfaat dari ibarat yang terang dan siapa yang
menjelaskan kata-kata yang sudah jelas dengan kata-kata yang lebih
jelas, ada kalanya dapat menambah pendengarannya makin
bertambah bingung”. Selanjutnya al-Habib Umar berkata: “Timbul rasa
takut di hatiku bahwa tutur kata guruku setelah kata-kata itu sengaja
ditujukan bagiku”.

Al-Habib Hussein bin Syeikh Abu Bakar bin Salim sangat menghormati
al-Habib Umar, bahkan beliau lebih mengunggulkan al-Habib Umar dari
saudara-saudaranya dan kawan-kawannya. Al-Habib Hussein tidak
pernah berdiri untuk menghormati orang, seperti halnya untuk al-
Habib Umar, hal itu tidak lain dikarenakan tingginya kedudukan Habib
Umar.

Pada suatu hari al-Habib Umar bersama sekelompok para tokoh


Alawiyin datang ke tempat al-Habib Hussein bin Syeikh Abu Bakar bin
Salim, pada waktu itu al-Habib Umar merupakan satu-satunya orang
yang paling merendahkan diri dan memakai pakaian yang paling
sederhana, ditambah lagi kedua matanya tidak dapat melihat. Ketika
al-Habib Hussein melihat al-Habib Umar berada di paling belakang
rombongan itu, maka al-Habib Hussein berubah wajahnya, kemudian
beliau berkata kepada orang-orang yang terkemuka dari rombongan
itu: “Sesungguhnya kalian hanya lebih mengutamakan penampilan
lahiriah, dan kalian tidak mau memuliakan orang yang paling mulia
menurut kedudukan yang sepantasnya, andakata kalian tahu
kemuliaan lelaki ini, yaitu al-Habib Umar, pasti kedudukan kalian tidak
ada artinya, leher-leher kalian akan menunuduk dan ruh serta jasad
kalian akan rindu kepadanya”. Kemudian beliau menyebutkan
keutamaan-keutamaan al-Habib Umar yang menyebabkan mereka
berasa betapa kecilnya dirinya masing-masing”.

Silsilah isnad al-Habib Umar dalam menerima hirqah

Al-Habib Umar menerima selendang hirqah dari al-Habib Hussein bin


Syeikh Abu Bakar bin Salim, sedangkan beliau menerimanya dari
saudaranya yaitu Syeikh Umar al-Muhdhor, beliau menerimana dari
ayah beliau, yaitu Syeikh Abu Bakar bin Salim, Shahib Ainat, beliau
menerimanya dari Syeikh Syihabudin Ahmad bin Abdurrahman, beliau
menerimanya dari ayah beliau, Syeikh Abdurrahman bin Ali, beliau
menerimanya dari ayahnya, Syeikh Ali bin Abu Bakar, beliau
menerimanya dari ayahnya, Syeikh Abu Bakar Sakran, beliau
menerimanya dari ayahnya, Syeikh al-Kabir Abdurrahman as-Seggaf,
beliau menerimanya dari ayahnya, yaitu Syeikh Muhammad
Mauladawilah, beliau menerimanya dai ayahnya, Syeikh Ali bin Alawi,
beliau menerimanya dari ayahnya, Syeikh Alwi bin Faqih al-Muqaddam,
beliau menerimanya dari ayahnya, al-Ustadzul A’dzam al-Faqih al-
Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali Ba’alawi.
Adapun sumber penisbatan al-Hirqah dan silsilah isnad bagi Syeikh al-
Faqih al-Muqaddam berasal dua jalur, salah satu dari jalur ayah-ayah
beliau yaitu beliau dididik dan menerimanya dari ayah beliau, Ali bin
Muhammad dan dari paman beliau, Alawi bin Muhammad, keduanya
menerima dari ayahnya Muahmmad Syahib Mirbath, beliau
menerimanya dari ayahnya, Ali Khali’ Qasam, beliau menerimanya dari
ayahnya, Alawi Shahib Samal, beliau menerimanya dari ayahnya,
Ubaidillah, beliau menerimanya dari ayahnya, al-Imam Muhajir Ahmad
bin Isa, beliau menerimanya dari ayahnya, Isa an-Naqib, beliau
menerimanya dari ayahnya, Muhammad, beliau menerimanya dari
ayahnya, Ali al-Uraidhi, beliau menerimanya dari ayahnya, al-Imam
Ja’far as-Shoddiq, beliau menerimanya dari ayahnya, al-Imam
Muhammad al-Baqir, beliau menerimanya dari ayahnya, Ali Zainal
Abidin, beliau menerimanya dari ayahnya, al-Imam al-Hussein dan dari
pamannya al-Imam al-Hassan, keduanya menerima dari kakeknya
Nabi Muhammad SAW, juga dari ayahnya al-Imam Ali bin Abi Thalib
sedangkan Nabi SAW menerimanya dari Allah seperti yang beliau
katakan:

“Aku dididik oleh Tuhanku dan ia mendidikku dengan sebaik-baik


didikan”.
Adapun jalur kedua yang diterima oleh Sayyidina al-Faqih al-
Muqaddam Thoriqoh Syuai’biyah yaitu lewat Syeikh Syu’aib Abu
Madyan al-Maghribi dengan perantaraan Abdurrahman al-Muq’ad dan
Abdullah as-Shaleh. Sedangkan Syeikh Syu’aib Abu Madyan
menerimanya dari Syeikh Abu Ya’izza al-Maghrabi, beliau
menerimanya dari Syeikh Abul Hasan bin Herzihim atau yang dikenal
dengan nama Abu Harazim, beliau menerimanya dari Syeikh Abu
Bakar bin Muhammad bin Abdillah binl Arabi dan al-Ghadi al-Mughafiri.
Sedangkan binl al-Arabi menerimanya dari Syeikh Imam Hujjatul Islam
al-Ghozali, beliau menerimanya dari gurunya, yaitu Imam al-Haramain
Abdul Malik bin Syeikh Abu Muhammad al-Juaini, beliau menerimanya
dari ayahnya, Abu Muhammad bin Abdullah bin Yusuf, beliau
menerimanya dari Syeikh Abu Thalib al-Makki, beliau menerimanya
dari Syeikh Syibli, beliau menerimanya dari Syeikh al-Junaid, beliau
menerimanya dari pamannya, yaitu as-Sirri as-Siqthi, beliau
menerimanya dari Syeikh Ma’ruf al-Karkhi, beliau menerimanya dari
gurunya, Syeikh Daud at-Tho’i, beliau menerimanya dari Syeikh Habib
al-’Ajmi, beliau menerimanya dari Imam Hasan al-Basri, beliau
menerimanya dai Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menerimanya dari
Rasulullah SAW, beliau menerimanya dari malaikat Jibril, dan beliau
menerimanya dari Allah Ta’ala.

Sanad penerimaan kalimat talqin bagi al-Habib Umar

Al-Habib Umar menerimanya talqin kalimat Laa Ilaaha Illallah


Muhammadar Rasulullah SAW dari Syeikh al-Arif Billah Assyarif Umar
bin Isa Barakwah as-Samarqandi al-Maghrabi.
Syeikh Ahmad bin Abdul Qadir Ba’syin Shahib Rubath berkata: “Syeikh
Umar Barakwah menuturkan kepada kita bahawa talqin dzikirnya
cabangnya sampai kepada Syeikh Abdul Qadir al-Jailani, sedangkan
Syeikh al-Qadir al-Jailani menerima talqin dzikir dari empat ratus
orang guru dan guru-guru beliau sanadnya bersambung sampai
dengan Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib, semua ahli talqin
dzikir bersambung dengan Rasulullah SAW. Keadaannya sama dengan
mata rantai yang terjalin erat antara yang satu dengan yang lainnya,
sehingga jika mata rantai yang ada paling bawah digerakkan, maka
mata rantai yang ada di paling ataspun akan bergerak, demikian pula
sebaliknya. Hal itu adalah disebabkan eratnya keterkaitan antara yang
satu dengan yang lainnya, sama halnya dengan keterkaitan nasab
Ahlul Bait, satu sama lainnya saling terkait erat. Segala puji bagi Allah
yang menjadikan mereka suri tauladan yang baik bagi kami dan
keterkaitan kamipun dengan mereka masih erat”.Al-Hakim
meriwayatkan dari Saddad bin Aus, ia berkata: “Ketika kami berada di
sisi Nabi SAW, maka beliau bersabda:

“Angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkanlah “Lailaha Illallaah”.


Setelah kami melakukannya, maka Rasulullah SAW bersabda: “Ya
Allah, sesungguhnya Engkau mengutus aku untuk menyampaikan dan
mengikrarkan kalimat Tauhid ini dan Engkau akan memberi Syurga
kepada seorang yang mengucapkannya dan Engkau tidak akan
memungkiri janji. Selanjutnya beliau bersabda: “Bergembiralah kalian
sebab Allah telah memberi ampun kepada kalian”.

Budi pekerti al-Habib Umar al-Attas

Al-Habib Umar al-Attas dikenal sebagai seorang Alim, Amil, Quthub,


Ghauts, seorang tokoh sufi, suci, suka memenuhi janji, Murabbi,
Rabbani, Da’i, suka mengajak orang ke jalan Allah dengan pandangan
yang bersih dan budi pekerti yang luhur, beliau himpun ilmu lahir dan
batin. Beliau dikenal sebagai pelindung kaum fakir dan kaum janda
serta anak-anak yatim. Beliau senantiasa menyambut dan
menggembirakan orang-orang fakir, mereka dimuliakan dan
didudukkan pada tempat yang mulia, sehingga mereka sangat
mencintai beliau. Beliau dikenal baik oleh kalangan luas banyak sekali
beristiqad dengan beliau, dan mempunyai kedudukan yang sangat
tinggi, beliau amat tawadhu’ dan merendahkan dirinya kerana merasa
diawasi oleh Allah. Beliau selalu menyuruh orang untuk bersabar,
khususnya jika cobaan dan bencana sedang menimpa. Beliau sangat
bersabar untuk menjalankan aktivitas ibadah.

Beliau al-Habib Umar tidak pernah tidur pada bagian separuh terakhir
di malam hari, beliau pernah menghabiskan waktu malamnya untuk
mengulang-ulang bacaan doa Qunut.
Beliau suka menyantuni orang-orang fakir dan para wanita yang tidak
mampu. Beliau amat sabar dalam menghadapi berbagai krisis, beliau
tidak pernah menyombongkan diri kepada seorangpun, beliau mau
duduk di tempat mana saja tanpa membedakan tempat yang baik atau
jelek dan beliau tidak pernah menempatkan dirinya di tempat yang
lebih tinggi atau tempat yang menonjol, kalau beliau meninggalkan
majlisnya kerana ada hajat, maka ketika beliau kembali ke tempat
duduknya dan beliau mendapati tempat duduknya telah diduduki
orang lain, maka beliau akan mencari tempat duduk lain. Beliau tidak
pernah mendekati kaum penguasa.
Beliau senantiasa mengikut jejak perjalanan para sesepuh beliau yang
terdahulu, para tokoh Ba’alwi seperti perjalanan yang ditempuh oleh
Sayidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibnu Ali Ba’alwi, Syeikh as-
Seggaf, Alaidrus, Syeikh Abu Bakar ibnu Salim dan tokoh-tokoh
lainnya. Thoriqah mereka lebih mengutamakan menutup diri,
tawadhu’, tidak menuruti hawa nafsu, lemah lembut, tidak ingin
dikenal apalagi menonjol diri, kerana mereka merasa bahawa diri
mereka tidak akan menjadi orang baik kecuali hanya dengan anugerah
dan kemurahan Allah. Sifat ini tetap diikuti oleh anak cucu mereka,
khususnya para wali yang mempunyai kedudukan, ilmu dan gemar
beramal kebajikan dan beribadah.

Pokoknya al-Habib Umar senantiasa mengikuti jejak para sesepuhnya


yang sholeh, beliau selalu mengikuti budi pekerti yang mulia seperti
budi pekerti Nabi yang pernah disebutkan Allah dalam satu firmannya:

“Dan sesungguhnya engkau di atas budi pekerti yang agung”.

Jika beliau meningkatkan frekuensi ibadahnya yang wajib dan sunnah,


maka beliau mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali di
dalam Rub’ul Ibadat di dalam kitab Ihya’. Demikian pula, jika beliau
ingin mengikuti sunnah-sunnah dan memperbaiki niat dan motivasi,
maka beliau mengikuti apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali di
dalam Rub’ul Adat di dalam kitab Ihya’. Adapun jika beliau ingin
menjauhi budi pekerti dan tindak tanduk yang tidak baik, maka beliau
mengikuti apa yang diiterangkan oleh Imam Ghazali di dalam Rub’ul
Muhlikat di dalam kitabnya Ihya’. Adapun jika beliau ingin mengikuti
akhlak yang diredhai oleh Allah, maka beliau akan mengikuti apa yang
diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam Rub’ul Munjiyat di dalam
kitab Ihya’ dan mencari tambahan keterangan lain dari buku-buku lain.

Beliau senantiasa bergembira dan tersenyum kepada semua kalangan,


baik terhadap anak-anak kecil mahupun orang dewasa, sampai setiap
orang merasa bahwa dirinya sebagai kaum kerabat beliau. Beliau
senantiasa menyambut dengan baik semua orang menurut
kebutuhannya masing-masing dan beliau bersabar meskipun
menghadapi banyak persoalan dari mereka, semua orang disayangi
dan disantuni oleh beliau, beliau suka berwasiat untuk menyenangkan
anak-anak kecil, kata beliau: “Kalau engkau tidak dapat
menyenangkan anak kecil dengan memberi sesuatu, maka berikan
kepada mereka meskipun sebuah batu kerikil berwarna merah, agar
mereka bergembira.”.

Beliau suka mengabulkan segala permintaan orang dan suka


menanggung kesulitan orang dengan harapan agar dapat
menyenangkan keluarga orang yang ditolongnya itu. Adakalanya
beliau memaksa diri untuk mendatangi rumah-rumah mereka,
sehingga ada dari murid beliau yang mengatakan kepada beliau,
bahawa beliau sudah udzur, karena sudah lanjut usia dan hal itu cukup
memberatkan tetapi beliau menjawabnya: “Sesungguhnya kami
mendatangi rumah-rumah mereka, untuk manfa’at dan maslakhat
mereka dan kami berharap dari Allah, agar setiap rumah yang kami
masuki Allah akan memberi ampun kepada penghuni rumah tersebut”.
Jika ada dua orang datang ke majlis al-Habib Umar, maka beliau
menanya kepada keduanya, siapa di antaranya yang lebih tua, setelah
diberitahukan kepada beliau, maka beliau mempersilakan yang lebih
tua duduk di sebelah kanan beliau sedang yang lebih muda
dipersilakan duduk di sebelah kiri beliau agar beliau dapat
menghormati munurut usianya masing-masing, selanjutnya keduanya
disenangkan dan digembirakan dengan kegembiraan yang luar biasa,
kemudian beliau berbicara dengan keduanya menurut kemampuan
berfikir mereka masing-masing. Akhlak beliau yang seperti itu
menyebabkan semua orang terpesona kepada beliau dan budi pekerti
beliau sering disebut orang.

Al-Habib Umar sering mengunjungi Wadi Amed dan al-Qasar untuk


mengajak penduduknya ke jalan Allah dan untuk mempersatukan
orang-orang yang bersengketa di antara mereka. Untuk kepentingan
yang satu ini, beliau banyak mengorbankan hartanya dan tenaganya.
Dan sangat bersabar kepada mereka yang berwatak keras, beliau
hampir saja tidak pernah marah, kecuali larangan Allah diremehkan
oleh seseorang, jika hal itu terjadi, maka beliau amat marah, sampai
dapat dilihat dari wajah beliau.

Al-Habib Umar senantiasa menganjurkan manusia untuk rajin


mengerjakan amal-amal ibadah dan menghadiri solat Jum’at dan
Jama’ah, beliau selalu menganjurkan perbuatan baik dan melarang
perbuatan mungkar. Beliau tidak mau masuk ke dalam rumah yang
pemiliknya suka berbuat kemungkaran dan tidak mau menghadiri
undangan mereka, sampai mereka mau berubah kebiasaan mereka.

Al-Habib Umar sering mengunjungi Wadi Dou’an, kebiasaan itu beliau


lakukan sejak awal dan beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaan
itu kecuali di akhir hayatnya. Beliau pernah mengunjungi Wadi Dou’an
berangkat dari al-Lisk dengan mengenderai unta dan dengan disertai
al-Faqih Ahmad ibnu Muhammad Bajamal al-Asbuhi. Dalam satu
kunjungannya ke Wadi Dou’an beliau pernah mengunjungi Syeikh
Ahmad ibnu Ali ibnu Nu’man al-Hajrain di desa Hajrain, maka Syeikh
Ahmad ikut bersama beliau menuju Qaidun untuk berziarah ke makam
Syeikh Sa’id ibnu Isa Alamudi.

Dikarenakan banyaknya berpergian dan perjalanan yang ditempuh


oleh al-Habib Umar al-Attas untuk berdakwah dan untuk mendamaikan
orang, maka beliau berkata: “Sesungguhnya aku di dunia adalah
seorang yang asing, maka tidak diwajibkan atasku melakukan solat
Jum’at di suatu desa pun. Beliau lebih suka mengenderai keledai di
sebagian besar waktunya dan di dalam perjalanannya di tengah hari
yang amat panas. Di setiap perjalanannya, beliau selalu membawa
kitab ar-Risalah karya Imam al-Qusyairi di satu tangan, sedang di
tangan yang lain memegang kitab Al ‘awarifu Al Maarif maupun
kitab-kitab yang semacamnya merupakan benteng bagi para tokoh
Sufi”.

Al-Habib Umar selalu menghabiskan waktunya untuk muzakarah


segala cabang ilmu pengetahuan, untuk keperluan yang satu ini,
beliau suka menghabiskan waktu satu malam penuh. Adakalanya tiba
waktu fajar, sedangkan beliau masih menerangkan berbagai macam
hakikat ketuhanan (Hakaik) kepada murid-murid beliau. Pokoknya
tidak satu waktupun beliau lewatkan, kecuali beliau lewatkan dengan
ibadah dan menimba ilmu atau mendengar suatu bacaan. Biasanya
jika ada sekelompok orang duduk di malam hari bersama beliau, maka
beliau melayani mereka, sampai ketika mereka bubar, maka beliau
berkata kepada Syeikh Ali Baras: “Wahai Ali, apakah masih ada orang
lain selain kita?”. Jika dijawab tidak, maka beliau berkata: “Ambilkan
kitab itu, untuk kita baca bersama”.

Al-Habib Umar tidak pernah mengkhususkan membaca atau mengajar


suatu kitab tertentu. Al-Habib Hussein bin Umar al-Attas berkata:
“Pada suatu hari, aku pergi bersama ayahku, tanganku yang satu
memegang tali kendali kenderaan beliau, sedangkan tanganku yang
satu memegang sebuah kitab, sedangkan beliau menyampaikan
kepada kita berbagai cabang ilmu lewat lisan beliau, hal itu bagaikan
sebuah air yang mengalir dengan derasnya. Ketika kami katakan
kepada beliau: “Mengapa engkau tidak izinkan kami membaca atau
belajar sebuah kitab kepadamu?” Maka beliau berkata: “Terimalah
sesukamu ilmu yang sedang mengalir dari satu wadah, meskipun
tanpa sebuah kitab”. Beliau berkata kepada seorang guru: “Ajarkan
anak-anakku untuk membaca kitab karya tulis Syeikh Abu Amru”.
Al-Habib Umar sangat peduli untuk mengajari saudara-saudaranya
yang masih kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Di muka telah
kami terangkan bahawa al-Habib Umar sangat peduli untuk mengajar
dan mendidik saudara-saudaranya yang masih kecil, terutama untuk
memahami al-Quran. Beliau menganjurkan mereka untuk gemar
mencari ilmu dan menyuruh guru saudara-saudaranya untuk memukul
mereka, jika mereka tidak memperhatikan pelajarannya.

Bahkan beliau sendiri pernah memukul saudaranya dengan tangannya


sendiri, sampai ia berhasil membaca al-Quran dengan baik. Beliau
pernah mengirim saudara beliau al-Habib Aqil ke Hajrain untuk belajar
dari Syeikh Muhammad ibnu Umar al-Afif, sampai akhirnya al-
Habib Aqil mampu mengajar setelah beliau kembali ke desa Huraidzah.
Setiap hari al-Habib Umar menghadiri majlis ta’lim al-Habib Aqil
sekembalinya dari menziarahi kubur ayahnya.
Ketika al-Faqih Syeikh Abdul Kabir ibnu Abdul Kabir Baqais
mengunjungi beliau yang ketika itu beliau masih dalam usia belajar,
maka beliau berkata: “Hai, Abdul Kabir nama telah dihidupi, maka
hidupkanlah ilmu”. Ucapan beliau menyuruh Abdul Kabir untuk rajin
menuntut ilmu. Dengan anjuran beliau, maka Abdul Kabir berhasil
menimba ilmu sebanyak-banyaknya sampai beliau disebut al-Faqih. Al-
Habib Umar pernah memberitahukan akan lahirnya Syeikh Abdul Kabir
yang ketika itu masih di dalam kandungan ibunya, sedang ayahnya
meninggal dunia. Ketika keluarganya akan membagi harta waris
ayahnya, di saat itu al-Habib Umar berkata:

“Sesungguhnya janin yang ada di dalam kandungan ibunya ini adalah


anak laki-laki, maka simpanlah bagiannya dari harta warisannya”.
Ternyata apa yang dikatakan oleh al-Habib Umar adalah benar.

Al-Habib Umar telah memberi isyarat kepada salah seorang


pengikutnya, Muhammad ibnu Hishn al-Huraidzi untuk belajar
membaca al-Quran meskipun usianya telah lanjut, dikarenakan telah
mendapat barakah dari Habib Umar, maka ia diberi kemudahan oleh
Allah. Ada seseorang jika menghadiri majlis ta’limnya al-Habib Umar
al-Attas, maka ia banyak berbicara, sehingga majlis beliau terganggu,
anehnya jika diadakan pembacaan suatu kitab, maka orang itu
mengantuk sampai tidur. Karena itu, jika orang itu hadir, maka al-
Habib Umar berkata kepada kawan-kawannya: “Ambilkan kitab dan
mari kita membaca kitab itu, agar orang itu diam karena mengantuk”.

Al-Habib Umar pernah menyuruh untuk mengeluarkan zakat kurma


(Rutob) sebelum kurma itu menjadi kering. Ketika dikatakan bahawa
sebagian ulama mengatakan bahawa tidak sah mengeluarkan
zakatnya kurma sebelum kurma itu menjadi kering, maka al-Habib
Umar berkata: Mereka itu ulama dan kami pun ulama, tanyakanlah
kepada orang-orang miskin, kurma yang masih basah ataukah kurma
yang sudah kering yang mereka sukai”. Setelah dijawab, bahwa yang
mereka sukai adalah kurma yang masih basah, maka pendapat al-
Habib Umar diterima oleh mereka dan dilaksanakan oleh seluruh
penduduk desa itu.

Al-Habib Ali ibnu Hussein al-Attas menyebutkan dalam kitabnya Taajul


A’raas juz 1 hal 708, bahawa al-Habib Umar ibnu Abdurrahman al-
Attas telah berbeda pendapat dengan ahli Fiqih dalam tiga masalah.
Pertama al-Habib Umar berpendapat untuk menaruh jenazah di ujung
kepala liang lahad dan jika jenazah sedang diturunkan ke liang lahad
hendaknya kedua kakinya diturunkan lebih dahulu. Kedua, al-Habib
Umar berpendapat bahawa seseorang tidak harus berniat ketika ia
menjadikan tangannya sebagai wadah untuk mengambil air hendak
berwudhu (niat Ightiraf) meskipun menurut pendapat ahli Fiqih, orang
itu diharuskan berniat kalau tidak maka airnya menjadi musta’mal.
Adapun yang dipakai alasan oleh al-Habib Umar, seorang yang
mengambil air ketika hendak berwudhu, maka ia tidak mencuci
tangannya ke dalam tempat air, kerana itu tidak perlu berniat. Ketiga,
al-Habib Umar berpendapat bahawa seseorang dibolehkan
mengeluarkan zakatnya kurma ketika buah kurma itu masih basah
(rutob), meskipun para ulama tidak membolehkan cara yang demikian
itu, alasannya Habib Umar adalah buah kurma yang masih basah lebih
disenangi orang-orang miskin, daripada buah kurma yang sudah
kering.

Disebutkan juga al-Habib Umar menganjurkan orang melakukan solat


Ghaib setelah selesai mengerjakan solat Jum’at. Adapun waktunya
adalah setelah imam menutup solatnya dengan salam dan setelah
berzikir, maka diumumkan untuk melakukan solat Ghaib bagi mereka
yang telah meninggal dari segenap umat Islam. Tradisi macam ini
tetap dilakukan penduduk desa Huraidzah dan desa-desa lainnya yang
pernah mendengar fatwa al-Habib Umar.
Al-Habib Umar suka mendengar qasidahnya al-Habib Abdullah ibnu
Alwi al-Haddad, yang awal mula baitnya adalah:

Jika qasidah ini dikumandangkan oleh seseorang di depan Habib Umar,


maka beliau suka menyuruh orang itu untuk mengulanginya, sebab
beliau sangat menyayangi dan merasa kagum qasidah itu. Setelah al-
Habib Umar wafat, maka al-Habib Abdullah ibnu Alwi al-Haddad
menyuruh seseorang untuk berziarah ke makam al-Habib Umar dan
menyuruhnya untuk membacakan qasidah yang disebutkan di atas
tadi di sisi kubur al-Habib Umar. Ketika orang itu melaksanakan apa
yang diperintahkan oleh al-Habib Abdullah ibnu Alwi al-Haddad, maka
ia tertidur sejenak, maka tahu-tahu terdapat sepotong roti yang masih
hangat di pangkuannya. Ketka ia terbangun ia terkejut dengan adanya
dua potong roti dihadapnya, setelah diperiksa di sekelilingnya,
ternyata tidak ada seorangpun yang ada didekatnya, sehingga ia yakin
bahawa dua potong roti itu adalah karomah dari al-Habib Umar
sebagai petanda bahawa qasidah yang dibacanya telah didengar oleh
al-Habib Umar dan ziarahnya terkabul. Maka yang sepotong dimakan
sedangkan yang sepotong lagi dibagikan kepada anak-anaknya.Al-
Habib Umar dan guru beliau, al-Habib Hussein ibnu Syeikh Abu
Bakar ibnu Salim melarang orang untuk menghisap rokok dan
mengharamkannya.

Al-Habib Umar suka menyuruh orang untuk memperbaiki cara


pengairan sawah ladang. Beliau amat senang dengan orang-orang
yang suka mengairi sawah ladangnya dan beliau selalu mendoakan
kebajikan bagi mereka, tetapi beliau tidak senang terhadap orang-
orang yang malas mengakhiri sawah ladangnya.

Al-Habib Umar selalu menganjurkan orang untuk rajin menanam


pohon kurma. Di desa Andal dan al-Qasar banyak menghasilkan buah
kurma. dikarenakan seringnya al-Habib Umar menganjurkan orang
untuk menanamnya. Biasanya beliau berpesan untuk memberi jarak
sepuluh langkah atau lima belas langkah antara satu pohon kurma
dengan lainnya.

Banyak hadiah-hadiah yang mengalir kepada al-Habib Umar, tetapi


beliau tidak mahu menerimanya, kecuali hanya sebagian kecil
daripadanya. Bahkan jika ada seseorang yang nadzar memberi pohon
kurma kepada beliau, maka beliau ada kalanya menolaknya. Beliau
tidak mahu menerima pemberian seorang penguasapun, kalau ada
seorang penguasa memberi hadiah atau bingkisan kepada beliau atau
yang ada hubungannya denga penguasa, maka beliau selalu
menolaknya dengan cara yang manis dan halus.

Al-Habib Umar selalu pasrah dan redho terhadap apa saja yang
dikehendaki oleh Allah. Al-Habib Umar selalu sederhana dalam cara
berpakaiannya, makan minumnya dan tempat tinggalnya. Beliau suka
memakai pakaian yang kasar berwarna putih, hasil tenunan dalam
negeri, bukan buatan dari India. Beliau tidak pernah memakai pakaian
yang berwarna hitam, selain ketika putera beliau wafat, tetapi beliau
mengenakan juga pakaian putih dan berwarna merah untuk
menampakkan beliau tidak susah atas kematian putranya. Ketika
ditanyakan, mengapa beliau berpakaian demikian, maka beliau
berkata: “Sesungguhnya syaitan menyuruh kami untuk menampakkan
rasa susah, tetapi kami menolaknya agar ia menjadi kecewa”.
Biasanya jika al-Habib Umar diberi hadiah sehelai kain halus berwarna
putih, maka beliau memakainya sebagai alas duduk di atas
kenderaannya sampai kain itu tampak rusak. Biasanya jika beliau
diberi hadiah sehelai baju terlalu panjang bagian tangannya, maka
beliau memotongnya sampai sebatas telapak tangan. Hal itu adalah
dikarenakan beliau meniru jejak hidup Imam Ali ibnu Abi Thalib yang
selalu memotong bagian tangannya sampai batas telapak tangan.

Jika al-Habib Umar hendak membangun rumah, maka beliau


menyuruh arsiteknya untuk membangunkan kamar mandi di bagian
depan rumahnya agar orang-orang yang melihatnya akan mengerti,
betapa hinanya kehidupan dunia yang selalu mereka rebutkan itu.
ketika arsiteknya telah selesai membangun tembok rumah beliau,
maka beliau dipersilakan masuk ke dalam bangunan itu. Setelah beliau
mengukur tinggi bangunannya dirasa telah cukup, maka beliau
menyuruhnya untuk membangun atapnya. Letak rumah beliau di
bagian atas desa. Ketika penduduk desa Huraidzah minta
pertimbangan beliau, di manakah rumah beliau harus dibangun, maka
beliau menyuruh mereka untuk membangun rumahnya di bagian atas
desa itu di dekat rumah Syeikh Salamah ibnu Ali Basahil. Sebab
beliau amat erat hubungannya dengan Syeikh Salamah yang dikenal
sebagai wali yang wara’, ahli ibadah dan amat dekat hubungannya
dengan al-Habib Umar, sehingga al-Habib Umar sering
mengunjunginya. Kata al-Habib Umar: “Andaikata aku tidak takut
kebakaran, pasti aku lebih senang di sebuah gubug”.

Beliau tidak terlalu memperhatikan masalah makanannya, beliau mau


makan apa saja yang didapatnya dengan mudah, tidak jarang beliau
menahan lapar jika tidak ada rezeki yang dimakannya. Disebutkan
bahawa pada suatu malam isteri Hussein menantu beliau tidak
menyediakan makan malam bagi al-Habib Umar, sebab ia mengira
bahawa al-Habib Umar sudah makan malam di rumah Salim,
puteranya. Demikian juga isteri Salim tidak menyiapkan makan malam
bagi al-Habib Umar, sebab ia mengira bahawa al-Habib Umar telah
makan di rumah Hussein. Kebetulan malam itu pembantunya keluar
dengan membawa sepotong roti untuk makan sapinya, maka beliau
mengambil sebagian seraya berkata: “Ini adalah makan malamku”. Al-
Habib Umar hanya berkata: “Kurma dan mentimun yang halal lebih
baik dari bubur kambing (harisah) yang subhat”.
Pada suatu hari ketika beliau berkunjung ke Wadi ‘Amed, maka beliau
singgah di rumah salah seorang pengikutnya yang ada di desa itu.
Penduduk desa itu senang menerima kehadiran al-Habib Umar,
sehingga mereka membikin bubur asidah bagi beliau. Ketika penduduk
desa itu masih sibuk membuat bubur asidah, salah seorang puteri dari
mereka datang dengan membawa sepiring makanan bagi beliau,
beliau hanya menyuapnya sedikit. Tidak lama setelah bubur asidah
yang dipersiapkan penduduk desa itu telah selesai, maka mereka
menghidangkannya ke hadapan al-Habib Umar, tetapi beliau tidak
menyuapkan sedikitpun dari bubur asidah itu, sehingga mereka minta
beliau untuk mencicipinya, tetapi beliau menolaknya dengan halus,
seraya berkata: “Ada seorang puteri telah membawakan makanan
buah bidara cina bagiku, aku telah memakannya sedikit dan hal itu
aku telah rasa cukup”. Kisah ini merupakan salah satu bukti dari
kesederhanaan al-Habib Umar dalam hal makanan.

Sifat postur tubuh al-Habib Umar al-Attas

Al-Habib Ali ibnu Hassan al-Attas pernah menyebutkan dari al-Habib


Abu Bakar ibnu Muhammad Bafaqih, Shahib Qoidun, tentang sifat diri
al-Habib Umar sebagai berikut: “Tubuh al-Habib Umar berperawakan
sedang, wajahnya tampan, janggutnya lebar, jika seorang melihat
beliau, maka akan melihat kewibawaan beliau dan tercium bau harum
dari beliau”.

Al-Habib Umar gemar memakai parfum. Kata beliau: “Dari besarnya


kesukaannya kepada parfum, maka aku ingin dihadirkan sebuah
bejana yang berisi parfum, kemudian aku akan memakainya semua”.
Dikarenakan besarnya kegemaran beliau mamakai parfum, maka
keringat beliau tercium bau harum.

Pada lambung kiri al-Habib Umar ada warna hitam sebentuk


cincin.

Al-Habib Umar sebagai seorang Syeikh dan Murabbi

Al-Habib Umar adalah seorang Syeikh, seorang murabbi dan seorang


da’i kepada Allah di dalam tindak-tanduknya dan tutur katanya. Al-
Habib Umar pernah berkata: “Ketika aku ditawari menjadi seorang
da’i, maka aku menolaknya dengan berbagai alasan”. Kemudian
dikatakan kepadaku: “Kami akan menjadikan bagimu seorang
pendamping dan membantu yang akan mendampingimu untuk
menunaikan tugasmu”, seraya menunjuk kepada Syeikh Ali Baras.
Maka aku menerima tugas itu dan Syeikh Ali Baras akan membantuku
dan mendukungku”.
Al-Habib Umar berkata: “Sesungguhnya sumber-sumber untuk
mendapatkan cahaya Allah tidak berkurang sedikitpun bagi generasi
yang ada di akhir masa, akan tetapi mereka datang membawa bejana-
bejana yang berlubang”.

Pada awal mulanya, Syeikh Ali Baras sibuk membantu al-Habib Umar
dalam menyampaikan dakwahnya. Pada suatu hari ketika Syeikh Ali
Baras duduk di sisi al-Habib Umar, maka beliau bertanya kepadanya:
“Buku apa yang ada padamu?” kata Syeikh Ali Baras: “Buku yang ada
di tanganku adalah Bidayatul Hidayah”. Kata al-Habib Umar:
“Bacalah buku itu”. Maka Syeikh Ali Baras membaca dengan
khutbahnya. Selanjutnya, al-Habib Umar berkata kepada Syeikh Ali
Baras: “Berhentilah sampai di situ, aku telah memberimu ijazahdi
bidang Syari’at, Tareqat dan Hakekat, ini adalah ijazah yang diberikan
bertepatan pada saat terkabulnya semua do’a”.
Habib Isa ibnu Muhammad al-Habsyi berkata: “Biasanya jika ada
seorang datang dengan niat yang baik kepada al-Habib Umar, maka
beliau akan menerima segala pengaduannya serta menghormatnya
dengan menampakkan keramatnya, sifat-sifat mulia seperti ini yaitu
niat yang baik dan keyakinan yang kuat jarang dimiliki oleh tamu-
tamu yang lain dan kekeramatan beliau jarang dilihat orang kecuali
seorang yang benar-benar ta’at, bagus niatnya dan kuat aqidahnya”.
Syeikh Ali Baras pernah berkata kepada al-Habib Umar: “Meskipun
engkau sering mengunjungi Wadi ‘Amed dan desa-desa lainnya, tetapi
anehnya tidak banyak yang mendapat petunjuk dengan sebenarnya
dari engkau, padahal aku yakin bahawa jika seorang fakir bertemu
dengan engkau pasti ia akan menjadi muslim”. Jawab al-Habib Umar:
“Andaikata aku bertemu dengan seorang yang hatinya seperti engkau,
tentunya aku dapat menyampaikan ia kepada Allah di dalam waktu
yang paling singkat, akan tetapi aku mendapati orang-orang yang
hanya membicarakan: “Habib akan pergi, habib akan datang”. Dengan
kata lain tidak mempunyai persiapan dan keyakinan kepada beliau”.

Disebutkan bahawa pada suatu hari ada seorang murid datang kepada
beliau dengan niat untuk memohon keputusan dari beliau. Sebelum
murid itu menyampaikan kepada beliau apa yang yang ada di hatinya,
maka dengan cara kasyaf beliau menjawab apa yang akan ditanyakan
oleh murid tersebut: “Wahai orang yang kebanyakan manusia
meninggalkan apa yang semestinya harus ia lakukan, tidak
seorangpun yang datang kepadaku kecuali ingin menanyakan tentang
masalah-masalah duniawi seperti meminta hujan, menginginkan anak
atau meminta pendapat, padahal setiap murid yang datang kepadaku
dengan niat yang baik untuk mendapatkan masalah-masalah yang
mulia, pasti ia akan mendapatkan kebajikan yang ia inginkan”.

Ada seorang sholeh dari penduduk sebuah desa Hadzyah yang


bernama Ahmad ibnu Abdillah Bajusair, ia seorang guru ngaji bagi
anak-anak kecil. Biasanya jika penduduk desa Syibam berziarah ke
tempat al-Habib Umar al-Attas, maka mereka singgah di desa Hadzyah
dan akan melewati rumah guru ngaji ini, demikian pula jika mereka
pulang dari tempat beliau. Pada suatu kali, guru itu berkata kepada
salah seorang yang didekatnya: “Aku lihat penduduk Syibam yang
pergi ke tempat al-Habib Umar dalam keadaan wajah tertentu, dan
mereka pulang dengan wajah yang berlainan dari wajah yang
sebelumnya. Mengapa demikian?” Ketika ucapan guru ngaji itu
disampaikan kepada al-Habib Umar, maka beliau berkata: “Katakanlah
kepadanya, adakalanya manusia tugasnya sebagai guru ngaji seperti
kamu, adakalanya seorang pendidik, apakah dia tidak mengerti
bahawa saya seperti buaya, telurnya di darat dan ia tetap berada di
laut dan memelihara telurnya cukup dengan pandangan”.

Al-Habib Ahmad ibnu Hasyim al-Habsyi berkata: “Dulunya aku dan as-
Sayid Abdullah al-Haddad sering berkunjung kepada al-Habib Umar al-
Attas, tidak lama, maka al-Habib Abdullah mendapat pancaran Ilahi
(Futuh) sebelum aku mendapatkannya, sehingga minatku kepada
beliau berkurang. Ketika aku adukan keadaanku kepada Habib Umar,
maka beliau menghadap kepadaku dan mendo’akanku untuk
mendapatkan seperti yang didapati al-Habib Abdullah al-Haddad. Maka
sejak saat itu akupun mendapat pancaran Ilahi.

Al-Habib Abdurrahman ibnu al-Habib Umar al-Attas berkata: “Ketika


aku keluar dari desa Ahrum, maka aku bertemu dengan seorang
Darwisy yang sedang mengembara. Waktu itu ia hendak menyeberang
jalan. Ketika aku memberi salam kepadanya, maka ia berkata,
selamat datang wahai fulan. Ia menyebut namaku dan ia
menunjukkan kegembiraannya bersamaku meskipun aku belum
pernah bertemu dengannya pada waktu sebelumnya. Aku bertanya
kepadanya, bagaimana engkau tahu namaku, padahal engkau belum
pernah berkenalan denganku?” Jawab orang itu: “Bagaimana aku
tidak mengenalmu, pada hal engkau adalah putera guru kami, al-
Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Sesungguhnya ayahmu sering
datang ke negeri kami secara ghaib dan nama beliau lebih dikenal di
tempat kami daripada di tempat kamu”.

Habib Ahmad ibnu Hussein ibnu Umar berkata: “Aku pernah diberitahu
oleh seorang yang aku tidak ragu akan kejujurannya bahwa ia pernah
bertemu dengan seorang Darwisy dari negeri Sind di Afrika yang
berkata: “Sesungguhnya al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas
sering berkunjung ke negeri kami di Sind untuk mengajari kami
Tasawwuf dan ilmu Tareqat dan beliau banyak dikenal di negeri kami”.

Syeikh Abdullah ibnu Abdurrahman Ba’ubad menuturkan bahawa


ketika ia bersama Syeikh Ali Baras dan tiga belas orang sahabatnya
datang ke tempat al-Habib Umar, maka yang pertama aku lihat adalah
sinar wajah beliau yang amat cemerlang, sehingga aku tidak ingat lagi
akan kehadiranku, sebab aku lihat diri beliau bagaikan mutiara yang
berwarna putih cemerlang, dan wajah beliau memancarkan sinar yang
terang, maka timbul keinginanku untuk tidak akan berpisah dari beliau
sepanjang hidupku. Kami sempat menetap di tempat beliau selama
beberapa hari. Ketika beliau memberi izin kami untuk pulang ke desa
kami, maka beliau berkata kepadaku: “Wahai puteraku, tempat dan
sumber mata air serta perjalanan hanya ada satu macam, barang
siapa yang ingin memisahkan antara aku dari Syeikh Ali Baras, maka
ia tidak akan mendapat untung”.

Al-Habib Abdullah ibnu Alwi al-Haddad berkata: “Ketika aku


mengunjungi al-Habib Umar al-Attas, maka aku lihat pada diri beliau,
adanya sifat-sifat yang terdapat pada para sesepuh beliau hingga pada
diri Nabi SAW”.

Habib Isa ibnu Muhammad al-Habsyi dan para arif billah lainnya,
banyak menuturkan bahawa keadaan peribadi al-Habib Umar al-Attas
dan tindak lanjutnya jauh berbeda dengan para tokoh wali lainnya.
Meskipun keadaan dan kedudukan beliau sangat tinggi, namun beliau
lebih senang untuk rendah diri, lemah lembut, ramah tamah kepada
semua orang dan akhlak yang sangat tinggi di mana sangat sedikit
sekali orang berakhlak seperti beliau.

Ketika menyebutkan sifat al-Habib Umar, Habib Ahmad ibnu Zein al-
Habsyi berkata: “Banyak orang dari kawan-kawan beliau yang
menerima kebajikan dari al-Habib Umar, banyak orang yang menjadi
murid beliau dan banyak pula yang menerima talkin dzikir dan
menerima khirqoh dari beliau”.

Kitab-kitab yang dipesankan oleh Habib Umar al-Attas untuk


dipelajari

- Az Zubad karya tulis Syeikh Ibnu Ruslan. Habib Umar selalu


menyuruh anak-anak kita untuk menghafal nadzom kitab Zubad.
- Bidaayatul Hidaayah karya tulis Imam Ghozali. Syeikh Ali Baras
pernah membaca mukadimah kitab Bidaayatul Hidaayah di hadapan
Habib Umar, kemudian beliau memberi ijazah bagi Syeikh Ali Baras
sehingga Allah membuka cabang-cabang ma’rifat baginya.
- Al Minhaaj karya tulis Imam Nawawi. Syeikh Abdullah ibnu Umar
Ba’ubaid berkata: “Ketika aku berkunjung ke tempat Habib Umar,
beliau berkata kepadaku: “Aku pernah membaca kitab al-Irsyad,
karya tulis Syeikh Ismail al-Muqri”. Maka beliau berkata kepada
Syeikh Ali Baras: “Wahai Ali, bacakan kepadanya kitab al-Minhaaj,
karya tulis Imam Nawawi dan bacakan juga kitab itu kepada kawan-
kawanmu, kerana kitab tersebut membawa berkat dan memberi futuh,
Insya-Allah, sebab penyusunnya seorang Wali Qutub dan ia berdo’a
bagi setiap pembacanya, semoga diberi barakah”.
- Ar Risalah karya tulis Imam Qusyairi dan Awarifu al-Ma’arif
karya tulis Imam al-Saharwurdi. Al-Habib Umar al-Attas selalu
membaca kedua kitab itu ke mana saja beliau pergi. Kata beliau: “Ar
Risalah dan al-Awarif dan kitab-kitab sepertinya sangat
pentinguntuk dibaca, sebab keduanya termasuk pemasok santapan
rohani bagi paraahli Tasawwuf”.

Kewara’kan al-Habib Umar al-Attas

Beliau dikenal sangat wara’. Beliau tak mau pernah


menerimapemberian apapun dari kaum penguasa, tidak pernah mau
diajak makan minum, sampaipun sekedar minum kopi bersama kaum
penguasa, bahkan beliau menolak arang bakar yang datangnya dari
kaum penguasa. Kisah penolakkannya terhadap pemberian Sultan
Badar ibnu Abdillah al-Katsiri ketika datang mengunjungi beliau, kelak
akan saya sebutkan dalam fasal tersendiri.

Beliau tidak mau makan dari pemberian orang-orang yang beruaha


dengan cara riba’.
Pada suatu kunjungan beliau di Wadi Amed, maka beliau dipersilakan
singgah di rumah seorang dari keluarga Basulaib, sedangkan mereka
tidak mau memberikan bagian waris bagi anak-anak perempuan, maka
belai menolak untuk singgah dan beliau berkata: “Bagaimana aku
akan singgah di rumah seorang yang tidak mau memberikan waris
bagi anak-anak perempuannya? Padahal Allah menyuruh
memberikannya dalam al-Quran, Allah berfirman:“Allah
mensyari’atkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu,
yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak
perempuan”.

Kata lelaki itu: “Mulai dari saat ini, aku akan memberikan waris bagi
anak-anak perempuanku”.
Maka Habib Umar mau singgah di rumah orang itu dan beliau berdo’a
bagi keluarga orang itu, sehingga mereka diberi barokah dan
kebahagiaan hidup”.

Pada suatu kali ketika beliau berkunjung ke rumah seorang dari


keluarga Basuwaid yang ada di desa Anaq. Maka beliau disambut
dengan sambutan yang luar biasa, dan beliau diberi labu. Beliau
bertanya: “Dari mana engkau peroleh buah labu ini?” Jawab orang itu:
“Aku memetiknya dari sebuah kebun milik wakaf”. Katanya beliau:
“Kalau begitu, kita tidak diperbolehkan makan dari kebun yang telah
diwakafkan, sebab kebun yang telah diwakafkan itu adalah milik
semua orang Islam”. Kata orang itu: “Mulai sekarang aku tak mau lagi
makan dari hasil kebun yang telah diwakafkan, lalu bagaimana hasil-
hasilnya yang telah aku makan di masa-masa sebelumnya?” Kata
Habib Umar: “Untuk menebus dosanya yang lalu, maka rawatlah
kebun itu, kemudian bagikan hasilnya bagi kaum muslimin”. Maka
sejak saat itu, kebun yang telah diwakafkan itu mulai sebaik mungkin”.

Habib Umar tidak mau menerima harta wasiat dari seorang kecuali bila
beliau telah memperjelaskan benar-benar tentang redhanya ahli
warisnya. Pada suatu kali ada seorang wanita yang mewasiatkan
sebagian dari perhiasannya senilai tiga Uqiyah. Ketika wanita pemilik
harta itu wafat, maka harta yang diwasiatkan itu diberikan kepada
beliau, tetapi beliau tidak mau menerimanya sampai setelah
memperjelas redha ahli warisnya tentang harta wasiat itu”.
Disebutkan oleh Syeikh Ali ibnu Salim al-Junaid, bahwa ayahnya yang
bernama Salim pernah meminjam seekor keldai buat kenderaan bagi
perjalanan habib Umar yang akan pergi ke desa Lahrum. Anehnya,
sesampai di tengah perjalanan, keldai itu berhenti dan duduk di
padang pasir, padahal waktu itu udaranya amat panas. Kata Syeikh
Salim: “Hampir aku pukul keldai ini, tetapi beliau melarangku seraya
berkata bahwa pemilik keldai ini tidak mau keldainya dipukul”.
Kemudian beliau berkata: “Peganglah kepalanya dan aku akan
membantumu, agar ia berjalan”. Demikian pula ketika keldai itu
mogok kembali, maka Salim hendak memukulnya, tetapi beliau
menolaknya, dan beliau membantunya agar ia mau berjalan”.

Dan jika telah masuk waktu solat berjamaah, sedangkan imam masjid
ada didekat beliau, maka beliau mengusirnya seraya berkata:
“Pergilah engkau untuk menjadi imam, tidak dihalalkan anda duduk di
sini, bila waktu tugas anda sebagai imam telah tiba”.

Rasa tawadhu’ al-Habib Umar al-Attas

Al-Habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad berkata: “Itu orang (al-Habib


Umar) yang pepohonnya ditanam atas dasar tawadhu’ dan lemah
lembut, sehingga tangkai-tangkainya seperti itu juga”. Hal itu
menunjukkan kedua sifat budi pekerti beliau.

Al-Habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad berkata: “Ketika kami


berkunjung ke desa Huraidzah ke tempat Habib Umar, kami melihat
Habib Umar bersikap amat tawadhu’, tidak seorangpun dari orang-
orang besar yang dapat mengikuti perangai beliau seperti itu. Begitu
tawadhu’nya perangai beliau, meskipun tingginya kedudukan beliau,
sampai beliau tidak dapat dibedakan dengan kawan-kawan duduknya
yang lain. Di tengah majlisnya, beliau tidak duduk di tempat yang
khusus, tidak pakai pakaian khusus, sehingga beliau tidak berbeda
dengan kawan-kawan duduk yang lain. Bila bangun kerana ada hajat
dan tempat duduknya ditempati orang lain, belaiu tidak marah dan
tidak menyuruh orang itu untuk pindah, bahkan beliau duduk di
tempat lain, sampai aku pernah berkata: “Alangkah tidak sopannya
kalian terhadap Imam ini”.

Pada suatu kali, penduduk Syibam berebutan untuk berjabat tangan


dengan beliau, ada seorang yang ketika itu melihat kesederhanaan
pakaian Habib Umar dan ketawadhu’annya, maka ia berkata: “Seorang
yang seperti ini, kami di Tarim tidak mengajak berjabat tangan
dengannya”. Ketika ucapan itu didengar oleh Habib Umar, maka beliau
berkata: “Memang pantas ucapannya itu, sebab yang ada di Tarim
hanyalah orang-orang yang wajah-wajahnya bagaikan bulan”. Beliau
mengulang-ulang berkali-kali.

Pada suatu hari ketika orang-orang datang ke tempat Habib Umar


untuk mengucapkan selamat atas lahirnya seorang anak beliau,
sedangkan dari penduduk kota itu tidak ada yang datang, mereka
adalah orang-orang yang berwatak keras dan meninggalkan solat
berjamaah dan Jum’at, maka ada seorang dari penduduk desa itu yang
mendengar bahawa Habib Umar mempunyai anak, lalu dia
mengatakan keldaiku mempunyai anak, suatu ucapan yang mengejek
dan sangat tidak pantas. Mendengar ejekan orang itu, Habib Umar
tidak marah, bahkan Habib Umar mendatangi rumah orang itu dengan
tujuh kawan beliau. Kedatangan beliau menjadikan orang itu amat
bergembira, sehingga ia menjadi amat kagum terhadap lemah lembut
budi pekerti beliau. Kunjungan Habib Umar itu di pagi hari Jum’at.
Ketika Habib Umar hendak keluar, maka beliau bertanya kepada orang
itu dan kawan-kawannya yang tidak mau menghadiri solat Jum’at:
“Mengapa kalian tidak menghadiri solat Jum’at, padahal mempunyai
pakaian-pakaian yang bagus dan harum baunya?” Jawab mereka:
“Apakah kami boleh menghadiri solat Jum’at dengan memakai
pakaian-pakaian yang bagus dan harum?” Jawab Habib Umar: “Boleh”.
Maka mereka keluar bersama-sama untuk menghadiri solat Jum’at
dengan perasaan gembira dan puas karena akhlak dan perilaku Habib
Umar.

Kedermamawan al-Habib Umar al-Attas

Habib Umar al-Attas dikenal sebagai seorang yang amat murah


tangan, sehingga rumahnya selalu dibanjiri segala lapisan masyarakat
yang membutuhkan bantuan beliau. Kedermawan Habib Umar tidak
pernah membedakan orang, semua orang disamakan pelayanannya,
baik dia orang yang fakir atau pejabat tinggi. Habib Umar sangat
peduli untuk memberi makan orang-orang, sehingga menyuruh
pembantu-pembantunya untuk menyimpan sebagian hasil panen buat
nanti bila datang musim paceklik. Sehingga kalau ada orang-orang
yang membutuhkan pertolongan, pasti kebutuhan mereka dapat
terpenuhi. Meskipun besarnya kedermawan Habib Umar, tetapi beliau
tidak pernah menyombongkan diri di depan orang-orang lemah. eliau
senantiasa memberi pelayanan kepada orang-orang lemah dengan
penuh kasih sayang, sehingga mereka tidak pernah rasa malu dengan
beliau. Demikian pula, Habib Umar tidak pernah memaksa diri dalam
menjamu tamu-tamunya, adkalanya tamunya orang miskin, beliau
hidangkan daging bila beliau memilikinya. Adakalanya tamunya
penguasa, beliau hidangkan seadanya, bahkan beliau lebih
mengutamakan kaum lemah dari kaum penguasa. Hal itu terlihat pada
perlakuan beliau terhadap Sultan Badar ibnu Muhammad al-Katsiri.
Yang demikian itu sengaja beliau lakukan agar tidak terasa di hati
Sultan bahwa beliau butuh bantuan dari Sultan atau ingin
mendekatkan diri kepadanya.

Adakalanya kalau ada orang-orang terpandang mengunjungi beliau,


sedangkan beliau tidak mempunyai hidangan yang pantas buat
dihidangkan kepada mereka. Tetapi beliau tidak segan mohon bantuan
atau pinjaman untuk menyembelih seekor kambing bagi tamu-
tamunya yang terpandang itu, agar mereka tidak kecewa bila
penghormatannya atau hidangannya dirasa kurang cukup.

Al-Habib Umar sebagaimana yang diceritakan oleh putranya yaitu al-


Habib Abdullah selalu menyisakan atau menyimpan sebagian hasil
panen tahunan untuk musim paceklik, meskipun kebanyakan orang
tidak memperhatikan hal ini. Karena itu bila banyak orang-orang yang
mohon bantuan bahan makanan di rumah beliau jika musim paceklik
tiba, maka hal itu tidak mengherankan sebab beliau telah lama
bersiap-siap menghadapi krisis pangan seperti itu. Di saat krisis
pangan sedang melanda kaumnya, maka beliau menolong orang-orang
yang membutuhkan bahan makanan. Di antara mereka, ada yang
setiap saatnya diberi makan langsung di rumah beliau, tetapi ada pula
yang dikirim bahan pangan ke rumah-rumah mereka, terutama bagi
keluarga-keluarga yang tidak bisa mohon bantuan orang, tetapi masa
paceklik yang memaksa mereka untuk cari bantuan dan juga untuk
mempererat tali silaturahim.
Adakalanya, ada sejumlah tamu yang datang ke rumah beliau di akhir
malam, dan beliau menyambut mereka dengan ramah-tamah.
Biasanya bila ada tamu di akhir malam hari, beliau membangunkan
isterinya untuk menyiapkan makan malam buat tamu-tamu yang
datang di akhir ma
lam, adakalanya beliau menyimpan sebagian makan malamnya,
persiapan barangkali ada tamu yang datang. Biasanya jika bahan
makanan pokok menipis, maka beliau dan keluarganya tidak mau
makan bahan pokok. Beliau dan keluarganya memilih bahan pangan
pengganti, sedang bahan pangan yang pokok diberikan bagi orang lain
yang membutuhkannya, terutama bagi para tamu yang datang ke
rumah beliau. Kalau bahan pangan pokok benar-benar habis, maka
beliau berikan bahan pangan berupa apa saja tanpa malu.

Habib Umar tidak senang menonjolkan diri

Habib Umar dikenal sebagai seorang yang selalu merahsiakan


keistimewaan-keistimewaannya dan ketekunan beribadahnya.
Demikian pula, Habib Umar selalu mewasiatkan hal itu bagi murid-
muridnya.

Habib Umar suka mengasingkan diri dari masyarakatnya. Kata


beliau:“Menonjolkan diri merupakan penyakit yang tidak ada
ubatnya”.

Seorang murid beliau pernah melihat Habib Umar duduk di tempat


solatnya secara tersendiri. Ketika beliau ditanya: “Mengapa beliau
mengasingkan diri?” Kata beliau: “Aku mengasingkan diri sebab
orang-orang itu selalu mendekati aku”.

Habib Ali bin Hasan al-Attas meriwayatkan bahawa Thabarani


menyebutkan bahawa Anas r.a berkata: “Aku datang ke tempat
Rasulullah SAW dan aku dapatkan beliau mendorongkan sesuatu
dengan kedua tangannya”. Aku berkata: “Wahai Rasulullah, kiranya
apa yang tadi engkau dorongkan dengan kedua tangannya ini?” Sabda
beliau: “Tadi aku didatangi dunia maka aku mengusirnya dariku”.
Salah satu dari tanda ketidaksenangan Habib Umar untuk
menampilkan diri dan tanda lemah lembutnya adalah jika beliau
mengunjungi suatu desa dan beliau tinggal di desa itu selama tiga hari
atau lebih atau kurang dari jumlah itu, tetapi kedatngan beliau itu
hampir tidak diketahui oleh penduduk desa yang beliau kunjungi,
kecuali hanya si pemilik rumah yang beliau singgahi dan tetangga-
tetangga dekatnya. Pada umumnya beliau suka berjalan di saat panas
matahari atau di waktu tengahari yang sangat panas, dan beliau tidak
senang ditemani orang lain, kecuali pembantunya. Jika beliau tiba di
suatu desa, maka beliau sengaja memilih singgah di suatu rumah yang
tidak akan dikenal orang banyak.

Gerakan dakwah al-Habib Umar al-Attas

Habib Umar pernah berkata:”Ketika aku diminta untuk bergerak di


bidang da’wah, maka aku mengajukan berbagai alasan untuk
menerangkan ketidakmampuan melakukannya”. Maka diberitahukan
kepadaku: “Kami akan mendukungmu dalam melaksanakan tugas
da’wah ini dengan seorang yang amat mampu untuk melaksanakan
tugas ini. Kemudian Syeikh Ali Baras diperbantukan kepadaku”.

Dikarenakan seringnya perjalanan yang beliau lakukan untuk


berda’wah dan mendamaikan orang, sampai beliau mengatakan:
“Dikarenakan banyaknya perjalanan yang aku lakukan untuk
berda’wah, sampai aku menjadi orang pendatang (asing) sampai
kewajipan solat Jum’at tidak diwajibkan bagiku”. Karena beliau selalu
dalam keadaan musafir.

Al-Habib Abdullah al-Haddad berkata: “Sebenarnya kami ingin


mengunjungi makam-makam dan negeri-negeri, akan tetapi kami
terhalangi oleh kecintaan dan ketergantungan manusia kepada kami.
Kami ingin sekali seperti Habib Umar ibnu Abdurrahman al-Attas,
karena beliau banyak berkunjung ke berbagai tempat, untuk
berda’wah dengan tidak ditemani orang lain.
Al-Habib Abdullah al-Haddad berkata juga: “Pada tahun 1071 H,
tepatnya hari Isnin tanggal 21 Jamadil Akhir, ketika kami berkunjung
ke tempat al-Habib Umar al-Attas, maka kami meminta untuk berdua
dengan beliau tanpa diikuti orang lain. Ketika permintaanku itu
dikabulkan oleh Habib Umar dan beliau merestui dengan segala yang
aku lakukan, beliau menganjurkan aku untuk berdakwah secara
khusus atau umum tanpa peduli ucapan orang banyak”.

Habib Umar selalu giat berda’wah, menyuruh yang baik dan melarang
yang mungkar dengan cara yang lemah lembut, dan bersifat
mengayomi orang, sehingga banyak orang yang suka dan cinta dengan
beliau. Tidak sedikit orang-orang yang membangkang dan berbuat
dosa terpengaruh oleh lemah lembutnya da’wah beliau, sehingga
mereka bertaubat dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah.
Beliau menggalakkan menghadiri solat berjamaah dan solat Jum’at.
Selain itu, berbagai cabang-cabang amal-amal soleh pun digalakkan di
tengah masyarakatnya. Pada waktu beliau sampai di desa Huraidzah
untuk pertama kalinya, beliau dapati masyarakatnya banyak yang
bodoh, membangkang, kasar, tidak suka tolong-menolong dan tidak
mau berjamaah dan berjum’atan. Dengan tekun Habib Umar mengajak
mereka ke jalan Allah. Habib Umar tidak pernah memaksa orang untuk
berbuat baik, tetapi merayu mereka dengan cara-cara yang menarik,
sehingga akhirnya penduduk desa Huraidzah menjadi manusia-
manusia yang berbudi pekerti halus dan ramah-tamah.

Salah satu dari cara-cara menarik yang dipakai Habib Umar dalam
menarik hati masyarakatnya adalah sering mengunjungi rumah-rumah
mereka dan bercengkramah di rumah-rumah mereka, sampai mereka
cinta dengan cara yang dipakai leh beliau. Meskipun demikian, beliau
tidak segan menasihati mereka bila ada perbuatan-perbuatan
terlarang yang dilakukan oleh mereka, misalnya cerita yang tertera di
atas akan nasihat yang beliau berikan kepada seorang Basuid yang
menyuguhkan buah labu yang timbul di kebun milik wakaf. Termasuk
juga lemah lembut beliau terhadap orang yang mengatakan keldaiku
juga mempunyai anak, sewaktu orang-orang mengucapkan selamat
atas lahirnya anak beliau, yang mana mereka tidak mau melakukan
solat Jum’at. Sampai mereka mau menghadiri solat Jum’at dan
mereka tertarik dengan cara-cara yang menarik dari Habib Umar.

Terhadap orang-orang yang terang-terangan menentang hukum Allah,


maka beliau bersifat kasar terhadap mereka. Di antaranya adalah
beliau tidak mau singgah ke rumah seorang dari keluarga Bashalib
yang tidak mau memberikan waris bagi putri-putri mereka: “Ketika
mereka bertanya, maka beliau berkata: “Bagaimana aku mau akan
berkunjung ke rumah seorang yang tidak mau memberi hak waris bagi
putri-putrinya?” Maka dengan ketegasan Habib Umar itu, mereka
menyatakan taubatnya, dan akhirnya beliau mau mengunjungi rumah
mereka.
Sedangkan terhadap orang-orang yang tidak ada gunanya dengan
cara-cara yang lemah lembut, maa beliau bersifat kasar dan marah
yang sangat marah. Hal itu dinampakkannya seperti tidak mau
memasuki rumah mereka, tidak mau menghadiri undangan mereka,
sehingga banyak yang bertaubat di tangan beliau.
Disebutkan juga bahwa Habib Umar pernah menola makan hidangan
yang dihidangkan di rumah seorang yang tidak memisahkan antara
harta dari hasil yang halal maupun yang haram, khususnya dari harta
hasil riba’. Disebutkan bahwa pada suatu hari, Habib Umar diundang
makan di suatu rumah yang pemiliknya sedikit banyak suka makan
harta hasil riba’. Ketika hidangan makanan telah disuguhkan dan para
tamu termasuk Habib Umar dan Syeikh Ali Baras dipersilakan makan.
Ketika itu Habib Umar merasa bahawa hidangan itu ada undur
haramnya. Maka beliau memberitahukan kepada Syeikh Ali Baras
tentang hal itu. Kemudian keduanya meninggalkan jamuan makan
tanpa menyantap sesuap pun dari makanan yang dihidangkan itu
sehingga pemilik rumah bertanya-tanya tentang sebabnya. Kata Habib
Umar: “Dalam hidanganmu ada harta yang tidak halal”. Maka si
pemilik rumah menangis dan berkata: “Kalau orang-orang yang baik
tidak mau makan makananku, maka aku adalah orang yang paling
jelek”. Lalu menyatakan taubatnya di hadapan Habib Umar dan ia
berjanji tidak akan memungut harta dari hasil riba’ lagi.

Disebutkan bahawa pada suatu hari Habib Umar menghadiri majlis


ta’lim Habib Aqil, saudara beliau, sepulangnya dari ziarah ayahnya.
Ketika itu ada seorang yang kaya yang suka menerima harta riba’
memberi suguhan kopi susu kepada para jamaah. Ketika Habib Umar
merasa bahawa dalam kopi yang disuguhkan itu ada unsur haramnya
maka beliau berkata: “Angkatlah kopimu, kami tidak dapat
meminumnya sebab engkau suka menerima harta riba’”. Habib Umar
sangat marah terhadap orang itu maka lelaki itu berdiri sambil marah
dan nenentang Habib Umar sehingga Habib Umar berdoa bagi orang
itu. Denga izin Allah, lelaki itu sakit dan mati tidak lama setelah itu.
Kata Habib Ali bin Hasan al-Attas: “Karena lelaki itu menampakkan diri
menentang Allah dari dua sisi, yang satu dengan harta riba’ yang ia
makan. Allah berfirman:“Maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan
memerangimu”

Dan karena ia menentang wali Allah, seperti yang disebutkan dalam


hadis Qudsi:
“Seorang yang menentang wali-Ku maka Aku akan memeranginya”

Di akhir usianya ketika Habib Umar solat Jum’at di desa Nafhun, beliau
duduk di pintu masjid. Maka beliau memberikan mauidhoh hasanah
dan memperingatkan hadirin dari seksa Allah karena itu mereka
diminta meningkatkan frekuensi ibadah mereka dan ketaqwaan
mereka dan melarang dari apa yang menyebabkan kemurkaan Allah.
Setelah itu beliau berkata: “Apakah aku telah menyampaikan pesan-
pesan Allah ini?” Jawab para hadirin: “Ya”. Maka beliau berkata: “Ya
Allah, saksikanlah kesaksian mereka”.

Di saat itu ada seorang murid beliau yang bernama Syeikh Abdul Kabir
Baqais yang berkata: “Seolah-olah Habib Umar memberikan nasihat
yang terakhir”.

Habib Umar gemar mendamaikan orang yang berselisih

Habib Umar al-Attas suka mendamaikan orang-orang yang sedang


berselisih demi untuk menjalankan ajaran Allah yang pernah
disebutkan Allah dalam firmannya:

“Tiada kebaikan dalam sebagian besar bisik-bisik kalian kecuali


seorang yang menyuruh bersedekah dan menyuruh berbuat kebajikan
atau mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Barang siapa
yang mengerjakan hal itu karena berharap redha Allah, maka akan
kami berikan pahala yang besar”

Disebutkan bahawa suatu hari beliau mendamaikan di anatara dua


suku Kabilah Arab yang sedang bersengketa. Maka masing-masing
suku berkeras kepala, sehingga beliau bertanya kepada mereka:
“Bagaimanakah pendapat kalian bila seseorang di antara kalian berada
di suatu lembah, bisakah ia menjadikan lembah itu makmur atau
bisakah ia menggali sumur seorang diri atau menolak serangan musih
seorang diri?”

Jawab kedua suku itu: “Tidak bisa”. Jawab Habib Umar: “Karena itu
bersatulah kalian semua agar dapat menyelesaikan segala persoalan
secara bersama”. Berkat nasihat Habib Umar itu, maka mereka
bersatu kembali dan saling memaafkan”.

Dikisahkan oleh Syeikh Muhammad Ibnu Abdil Kabir Baqais: “Pada


suatu kali ketika Habib Umar menyeru perdamaian pada satu kabilah
Arab dengan lemah-lembut, maka mereka menolaknya dengan cara
kasar sehingga beliau melemparkan tasbihnya di antara mereka.
Dengan kuasa Allah, tasbih itu berubah seakan-akan menjadi ular
besar yang merayap di antara mereka sehingga mencari perlindungan
di hadapan beliau. Maka mereka meminta maaf dari
Habib Umar dan menerima seruan perdamaian.

Disebutkan bahawa ada seorang yang berhutang dan si pemberi


hutang mengadukan masalah keduanya kepada Habib Umar. Akhirnya
setelah keduanya didamaikan oleh beliau, maka yang memberi hutang
bersedia memaafkan sebagian hutangnya asalkan yang berhutang
mau melunasi sebagiannya. Anehnya setelah keduanya keluar dari
tempat Habib Umar, maka yang memberi hutang mengingkari
perjanjian tadi sehingga yang berhutang memberitahukan Habib Umar.
Maka Habib Umar marah pada si pemberi hutang seraya berkata:
“Nanti engkau akan terkena penyakit dan akan terkena sengatan api
sebanyak bilangan wang yang engkau ingkari janji kemudian akan
menjadikan engkau mati”. Nyatanya ucapan Habib Umar itu
dikabulkan Allah, akhirnya si pemberi hutang mati setelah ia
menderita sakit beberapa waktu.

Disebutkan juga bahawa sebagian penduduk desa Huraidzah dipaksa


menyerahkan tanah perkebunannya kepada kaum penguasa. Maka
penduduk desa itu meminta bantuan dari Habib Umar untuk memaksa
kaum penguasa itu agar membatalkan tuntutan mereka kepada
penduduk Huraidzah. Ketika para penguasa mau menolak, maka Habib
Umar mengancamnya akan mendoakan bagi mereka, maka mereka
terpaksa membatalkan tuntutan mereka.
Disebutkan ada dua bersaudara pemilik kebun dari keluarga Ghanim
yang berbuat zalim kepada tetangganya tentang pengairan bagi
kebunnya. Ketika kedua bersaudara itu dilaporkan kepada Habib Umar,
maka keduanya dinasihati agar memberikan hak tetangganya, tetapi
keduanya menolak bahkan menentang Habib Umar dengan penuh
kurang ajar sehingga Habib Umar berkata pada mereka: “Kalian akan
kami masukkan ke dalam lautan yang tiada bertepi”. Akibat ucapan
Habib Umar itu, maka salah satu dari kedua bersaudara itu ada yang
berubah akalnya sehingga ia menyerang saudaranya, dan saudaranya
ikut tak sadar sehingga keduanya saling hunus senjata tajam,
akhirnya keduanya saling menikam hingga keduanya mati secara tidak
terhormat.

Habib Umar selalu berfikiran positif

Dikenal oleh banyak orang bahawa Habib Umar selalu berfikiran positif
dan pendapatnya dapat dijadikan petunjuk yang baik. Beliau melihat
dengan mata hati. Karena itu banyak orang yang selalu mohon
pendapat beliau. Bagi yang mengikuti pendapat dan kebijaksanaan
beliau, maka ia akan senang. Sebaliknya bagi yang menyalahi
pendapat beliau tidak sedikit yang menyesal dan rugi. Di antara
pendapat beliau yang memberi manfaat adalah pendapat yang beliau
berikan kepada Syeikh Muhammad ibnu Hussein al-Huraidhi untuk
menghafal al-Quran. Sedangkan ia telah lanjut usia lalu diterimanya
maka ia diberi kemudahan oleh Allah.

Di antara pula pendapat beliau bagi Syeikh Muhammad al-Amiri an-


Nahdi untuk menanam pohon kurma di salah satu tempat yang
bernama Dhahirah, tetapi pendapat Habib Umar itu dianggap lemah
oleh sebagian orang. Untungnya Syeikh Muhammad al-Amiri
menjalankannya, sehingga ia berhasil mendapatkan untung besar.

Disebutkan bahawa Syeikh Abdullah ibnu Said Bamika, pemilik masjid


al-Aredh di kota Syibam termasuk salah satu dari orang-orang saleh
yang gemar beribadah dan menjalin persahabatan yang erat dengan
Habib Umar. Syeikh termasuk orang yang kaya, tetapi pada suatu
masa kejayaannya menurun sampai ia jadi miskin. Ketika ia
mengadukan kepada Habib Umar, maka beliau memberi petunjuk
untuk melakukan suatu amal kebajikan. Syeikh Abdullah mengerti
maksud petunjuk beliau itu, sehingga ia menggali sebuah sumur dan
ia membangun sebuah masjid di tempat itu. Setelah itu, ia melaporkan
apa yang ia lakukan kepada Habib Umar. Dengan restu Habib Umar,
maka kekayaan Syeikh Abdullah kembali seperti sediakala.
Ketika penduduk Syibam bertanya kepada Habib Abdullah al-Haddad,
mana yang bagus solat di masjid Abdullah Bamika ataukah di masjid
milik orang lain, maka Habib Abdullah al-Haddad menganjurkan orang
untuk solat di masjid Abdullah Bamika sebab masjid tersebut dibangun
atas petunjuk seorang wali Allah, yaitu Habib Umar al-Attas.

Disebutkan juga bahawa ketika sebagian dari penduduk dari suku


Nahdi datang kepada Habib Umar tentang lamanyamusim panas di
desa mereka, sampai kebun-kebun kurma mereka banyak yang
kering. Habib Umar menganjurkan mereka untuk menetap bersabar di
desa mereka, mereka dilarang untuk pindah ke tempat lain, semoga
tidak lama Allah akan menurunkan hujan ke desa mereka. Akhirnya
dengan mengikuti petunjuk Habib Umar dengan tetap bersabar, maka
tidak lama kemudian Allah menurunkan air hujan bagi penduduk desa
itu, sehingga pengairan bagi kebun-kebun kurma mereka berjalan
lancar lagi seperti sediakala.

Disebutkan bahawa Syeikh Umar bin Ahmad al-Hilabi al-Juaydi selalu


berhubungan erat dan yakin sepenuhnya kepada Ahbib Umar, dan
tidak pernah menyalahi pendapat beliau. Karena itu Habib Umar
memohon kebaikan kepada Allah bagi Syeikh Umar al-Hilabi dan bagi
anak cucunya. Pada suatu kali ketika Syeikh Umar ini singgah di
tempat Habib Umar, maka ia disambut oleh beliau. Waktu itu baru
menjelang musim panen. Ketika ia minta izin untuk meninggalkan
tempat Habib Umar, maka beliau berkata: “Hai Umar, jika engkau
sampai di desamu, maka panenlah dan ambillah hasil pohon
kurmamu”.
Petunjuk Habib Umar itu dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Syeikh
Umar tanpa ragu-ragu lagi karena kuatnya itikadnya terhadap Habib
Umar, padahal bila panen sekarang, maka hasilnya akan berkurang
sampai penduduk desanya menegur dengan keras, bahkan di antara
mereka ada yang menganggap Syeikh Umar sudah gila, untungnya ia
tetap menghargai petunjuk Habib Umar.

Tidak lama kemudian ketika pasukan belalang menyerbu pohon-pohon


kurma penduduk desa itu, semua hasil yang akan dipanen oleh
penduduk desa itu rosak sehingga mereka menyesali nasib mereka
karena tidak mendapat hasil panen kurma pada musim panen itu,
sedangkan Syeikh Umar telah memetik hasilnya sebelum pasukan
belalang menyerbu tanamannya. Maka mereka sadar akan rahasia
petunjuk Habib Umar dan faedah mengikuti pendapatnya.
Disebutkan bahawa putra Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad
bin Afif sering ke desa Huraidzah untuk mengunjungi Habib Umar,
karena ayah mereka adalah kawan dekat Habib Umar.

Pada suatu kali, Syeikh Ma’ruf, putra Syeikh Abdullah menginap di


rumah Habib Umar sebelum beberapa hari, ia tidak mau ke tempat
lain kecuali jika sudah mendapat izin dari Habib Umar.
Suatu hari ketika Syeikh Ma’ruf minta izin akan pulang, maka Habib
Umar tidak mengizinkannya, setelah beberapa waktu ia minta pamit
lagi, tetapi Habib Umar menolaknya, tetapi ia minta secara berkali-kali
agar ia diberi izin. Setelah ia agak memaksa, maka Habib Umar
berkata: “Kami menahan anda untuk pulang agar anda terhindar dari
tuduhan pencuria yang akan terjadi dituduhkan penduduk desamu
kepada saudara-saudaramu dan keluargamu”. Maka apa yang
dikatakan oleh Habib Umar itu memang terjadi, sehingga Syeikh
Ma’ruf terhindar dari tuduhan pencurian. Tetapi tidak lamapun tuduhan
pencurian itu ditarik oleh penduduk desa Hajraian, karena pencuri
yang sebenarnya dapat segera ditangkap.

Pada suatu hari ketika beliau berkumpul dengan tokoh-tokoh


masyarakat dari kaumnya, maka beliau menasihati mereka untuk
segera memperbaiki saluran-saluran air yang dipergunakan untuk
mengairi kebun kurma mereka. Nasihat Habib Umar ini dilaksanakan
oleh kaumnya meskipun bulan itu adalah bulan suci Ramadhan.
Kebetulan setelah mereka selesai mengerjakannya, mereka pulang,
maka tidak lama kemudian datang banjir, sehingga airnya melimpah
ruah di tempat-tempat penampungan air yang telah mereka perbaiki.

Disebutkan pula bahawa pada suatu hari musim panas dan di mana
paceklik yang luar biasa, tiba-tiba ada seorang lelaki yang sudah lanjut
usia minta izin untuk ke Yaman. Ia telah menyimpan bekal makanan di
rumahnya, tidak seorang pun yang tahu apa yang ia telah lakukan.
Kata Habib Umar: “Mengapa engkau sore ini akan melakukan
perjalanan ke tempat yang amat jauh dan perjalanannya pun amat
berbahaya, padahal engkau masih menyimpan sejumlah bahan
makanan di tempat yang amat rahasia sehingga tidak seorangpun
yang mengetahuinya selain Allah”.

Setelah mendengar nasihat dan pertanyaan dari Habib Umar, maka


orang tua itu mengurungkan niatnya. Tidak lama dari kejadian itu,
maka ia sakit dan wafat, sehingga sejumlah bahan makanan yang ia
sembunyikan itu jadi hidangan para pelawat jenazah orang tua itu.

Sikap Habib Umar tehadap kaum penguasa

Habib Umar dikenal sebagai seorang yang tidak merasa takut terhadap
kaum penguasa. Beliau suka menasihati mereka meskipun nasihat
beliau adakalanya dirasakan pahit oleh kaum penguasa. Dan beliau
selalu menolak pemberian maupun hidangan mereka, sampaipun kayu
bakar dari mereka beliau tidak mau menggunakannya.

Pada suatu hari, ketika utusan Sultan Badar al-Katsiri memberitahu


bahawa Sultan Badar akan mengunjungi beliau di Huraidzah, maka
beliau memberitahukan bahawa beliau yang akan mendatangi Sultan
di mana ia berada, karena itu beliau minta akan Sultan tetap berada di
mana ia sekarang berada. Kemudian Habib Umar segera berangkat
dan beliau menyuruh pelayannya untuk membawa kopi, kayu bakar
dan api, yang mana kopi itu untuk beliau minum di tempat Sultan,
sebab beliau tidak mau minum apapun dari milik Sultan atau milik
kaum penguasa.
Setelah beliau berhadapan dengan Sultan Badar, maka beliau
memberinya nasihat-nasihat yang berguna mengenai dunia dan
akhiratnya. Pada saat itu, Sultan Badar menyuruh pelayannya
membuat kopi yang dicampur dengan madu dan diminta untuk
dihidangkan kepada Habib Umar dan rombongannya. Setelah dimasak
dalam waktu yang lama, maka Sultan menyuruh pembantunya untuk
segera menyuguhkannya ke hadapan Habib Umar. Ketika si pembantu
melihat ke dalam tempat air yang sedang dimasak, ia menjadi terkejut
sebab di tempat air itu, air dan madunya tidak ada sehingga ia segera
melapor kepada Sultan Badar. Laporan dari si pembantu itu
menjadikan Sultan Badar menyadari bahawa Habib Umar sangat tingi
rasa wara’nya dan ia merasa bahawa air kopi itu habis dikarenakan
besarnya karomah beliau. Akhirnya Sultan Badar segera minta maaf
kepada Habib Umar. Kata Sultan Badar: “Mengapa anda sampai kami
ajak minum secangkir kopi dari kami saja anda tidak mau?” Jawab
Habib Umar: “Memang, kalau kami tidak menjaga diri, tentunya kami
tak akan dapat berbuat seperti itu”.

Biasanya jika penguasa minta pendapat dari Habib Umar, maka beliau
memberi pendapat yang sejujurnya, walaupun pendapat beliau itu
dirasa tidak menyenangkan hatinya.

Disebutkan ketika ada seorang penguasa di Hadramaut berkata


kepada Habib Umar: “Kami selalu mengingatimu dan mengharap
doamu wahai Habib Umar”.

Jawab Habib Umar: “Kami tidak takut kalian akan terkena gangguan
dari warga barat dan timur, kecuali jika ada seorang yang teraniaya
hak-haknya yang berdoa, sebab doa orang yang teraniaya akan
segera dikabulkan oleh Allah. Di saat itu doaku tak dapat berguna bagi
kalian”.
Habib Umar al-Attas dikenal sebagai seorang yang tidak mau
menerima pemberian apapun bentuknya dari kaum penguasa.
Meskipun demikian setiap hadiah yang diberikan kepada Habib Umar
maka beliau menerimanya dengan penuh karomah selanjutnya beliau
memberikannya lagi kepada yang memberinya dengan cara yang
penuh hormat sehingga yang memberi tidak merasa tersinggung atau
disedekahkan kepada fakir miskin.

Habib Umar sangat memperhatikan kepada para pengikutnya yang


mencintainya

Keterkaitan perasaan Habib Umar terhadap pengikut-pengikutnya yang


mencintainya amat besar. Tentang masalah ini banyak dikenal orang.

Di antaranya adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Syeikh


Muhammad ibnu Ahmad Bamasymus berikut ini: “Waktu aku masih
kecil, aku sempat menempuh perjalanan di padang pasir yang amat
luas dan tandus bersama sekelompok rombongan. Ketika kami tiba di
suatu tempat yang tidak ada airnya, maka kami merasa sangat haus,
sehingga rombongan kami melarikan diri dan aku ditinggalkan seorang
diri di tengah padang pasir yang tandus tidak dapat menyusul mereka.
Kemudian tidak lama aku mendapatkan sebuah mata air sehingga aku
minum airnya dengan sepuas-puasnya. Aku kira mata air itu adalah
mata air lama yang biasa diambil airnya, kemudian aku melanjutkan
perjalananku dan aku mendapatkan orang-orang yang meninggalkan
aku tadi sedang berebut minum air di suatu mata air. Kemudian
mereka merebahkan diri karena lelah dan haus. Ketika mereka melihat
aku datang maka mereka menyilahkan aku minum di mata air itu,
tetapi aku katakan bahawa aku telah minum di suatu mata air yang
tadi kalian telah melewatinya. Mereka merasa heran akan perkataanku
karena mereka merasa bahawa tidak mendapati mata air selain dari
tempat mereka berada di saat itu. Setelah aku dewasa, ketika aku
bertemu dengan Habib Umar, maka beliau bertanya kepadaku:
“Wahai Muhammad, ingatkah engkau ketika engkau berada di suatu
tempat yang tandus dan engkau hampir mati dari kehausan, maka
engkau segera mendapati mata air dan engkau meminum sepuas-
puasnya?” Ucapan Habib Umar itu mengingatkan aku bahwa hal itu
suatu karomah dari beliau”.

Disebutkan Syeikh Muhammad Bamasymus juga bahawa pada suatu


hari ketika kami dan Syeikh Ali Baras dan rombongannya berkunjung
ke desa Habib Umar di Huraidzah, maka beliau menyuruh kami untuk
meneruskan perjalanan ke bagian bawah Hadramaut. Ketika kami tiba
di kota Tarim, aku menderita sakit hingga tidak dapat mengikuti
rombongan Syeikh Ali Baras. Lalu ia menyuruh , maka sewaktu aku
sampai di desa Dhibiy, bertambah keras sakitku sampai aku pengsan.
Di malam hari ketika aku dalam keadaan sakit-sakitan, aku
mendengar Habib Umar sedang berdehem di rumahnya di Huraidzah
sedangkan aku sekarang di Wadi Dhibi. Maka di saat itu hilanglah
pengikutku dan kesihatanku telah pulih kembali. Hal itu tidak lain
dikarenakan kekeramatan beliau.

Dikisahkan oleh Syeikh Salim ibnu Abdul Qawi bahawa ayahnya yang
bernama Abdul Qawi bin Muhammad Baqais, bahawa pada suatu hari
Syeikh Abdul Qawi berjalan di suatu pergunungan bersama seorang
kawannya. Ketika keduanya akan naik ke atas, maka keduanya
mencari jalan yang dilewati agar dapat sampai ke atas. Singkat
katanya, keduanya mendapati satu jalan sempit ke arah atas. Jalan itu
hanya dapat dilewati seorang saja. Ketika kawannya naik lebih dahulu,
tiba-tiba satu batu besar jatuh ke bawah. Kebetulan pada waktu itu
Syeikh Abdul Qawi sedang naik ke atas sehingga batu besar yang
melewati jalan yang sempit itu sehingga Syeikh Abdul Qawi merasa
terancam dan ia terkejut. Untung pada saat itu ia ingat kepada Habib
Umar sehingga ia berteriak memanggil nama Habib Umar al-Attas.
Dengan izin Allah, maka batu itu sudah berada di belakangnya sampai
ia terhindar. Tentunya kejadian itu adalah sebagai bukti adanya
pertolongan Allah dan adanya kekeramatan Habib Umar al-Attas.

Disebutkan bahawa Syeikh Salmin ibnu Umar dan kawan-kawannya


pergi ke Yaman. Mereka naik kuda. Syeikh Salmin dikenal sebagai
penunggang yang mahir. Ketika rombongan melewati suatu pantai,
tiba-tiba kuda yang ditunggangi Syeikh Salmin berjalan di tepi laut.
Kebetulan di saat itu ada gelombang yang menerjang kuda Syeikh
Salmin, hingga kudanya Syeikh Salmin terseret ke tengah laut sampai
kawan-kawannya sangat menyesalkan keadaan kawannya yang
terseret ke tengah lautan itu. Mereka tidak dapat memberikan bantuan
sedikitpun pada Syeikh Salmin. Kebetulan Syeikh Salmin yang sedang
menghadapi maut itu ingat kepada Habib Umar sehingga ia berteriak
menyebut nama Habib Umar dan ia bernazar jika ia diselamatkan Allah
dari bahaya maut itu, maka ia akan memberikan harga kuda itu
kepada Habib Umar. Dengan rahmat Allah, maka ia seolah-olah
diselamatkan oleh seseorang yang sedang naik seekor kuda. Setelah ia
selamat, maka ia menaiki kudanya yang tadi ikut terseret ke tengah
lautan itu. Tidak lamapun ia dapat mengejar kawan-kawannya hingga
mereka tercengan dan merasa gembira. Maka ia menceritakan apa
saja yang ia dapati dan iapun memenuhi nazarnya bagi Habib Umar.
Disebutkan juga bahawa Muhammad ibnu Hushin al-Huraidhi yang
pernah diajarkan oleh Habib Umar al-Attas untuk menghafalkan Al-
Quran meskipun usia sudah lanjut, dengan keyakinannya, maka ia
melakukan anjuran Habib Umar dan akhirnya ia dapat menghafal Al-
Quran di luar kepala.

Pada suatu hari, Muhammmad ibnu Hushin al-Huraidhi ini bergadang


bersama teman-temannya. Kebetulan pada waktu itu sedang musim
belalang yang merosak tanaman. Mereka sepakat untuk membakar
belalang mulai dari sarangnya yang ada di suatu gua di tempat yang
bernama Gorgodah sebelah utara desa Huraidzah. Pada malam itu,
mereka keluar dengan membawa api dan pelepah-pelepah pohon
kurma menuju gua yang dimaksud. Sesampainya di dalam gua dari
obor seorang di antara mereka menimbulkan api membara di tempat
sekitarnya. Nampaknya api itu dianggap remeh oleh mereka, karena
itu mereka tidak memperdulikannya. Setelah api makin membesar
maka mereka tidak mendapat jalan keluar dari gua itu sehingga
mereka yakin bahawa mereka akan binasa. Maka di saat itu mereka
teringat terhadap Habib Umar, kemudian mereka memohon ampun
kepada Allah dengan bertawasul kepada Habib Umar. Maka dengan
balas kasih Allah salah satu dari celah gua itu terbuka sehingga
terbentang jalan keluar bagi mereka dari gua itu. Itula salah satu dari
kesekian cerita dari kekeramatan Habib Umar. Kata Habib Ali ibnu
Hasan al-Attas: ” Kisah yang dialami Muhammad ibnu Hushin dan
kawan-kawannya di dalam gua itu sangat mirip dengan kisah 3 lelaki
Bani Israel yang terjebak dalam gua seperti yang disebutkan di dalam
Hadith Bukhari”. Bahkan keadaan ini lebih menakutkan.

Kasih sayang Habib Umar terhadap binatang


Habib Umar amat sayang kepada binatang. Hal itu terlihat dari
kejadian-kejadian berikut ini. Disebutkan beliau bila masuk ke
rumahnya, maka ia minta diambilkan sejumlah makanan yang dimiliki
keluarganya demi untuk keledainya yang baru beliau tunggangi.

Disebutkan juga bahawa Habib Umar melarang Syeikh Salim al-Junaid


untuk memukul keledainya yang mogok di suatu tempat yang amat
panas. Beliau suruh Syeikh Salim untuk mengangkat leher keledainya
dan Habib Umar ikut membantunya. Meskipun keledainya itu mogok
berkali-kali, tetapi Habib Umar tetap melarang Syeikh Salim untuk
memukulnya.
Pada suatu kali, ada seorang dari Lahrum yang membawa ternaknya
dengan memukuli ternaknya dengan keras. Maka ia datang kepada
Habib Umar. Ketika ia hendak berjabat tangan dengan Habib Umar,
maka Habib Umar menolak berjabat tangan dengannya. Jawab Habib
Umar: “Aku tidak mau berjabat tangan denganmu karena tanganku
sakit”. Maka orang tadi bertanya: “Karena apa?” Jawab beliau: “Dari
sakitnya pukulan tersebut ketika engkau memukuli binatang-binatang
ternakmu tadi”. Ketika orang itu minta maaf kepada Habib Umar maka
beliau menasihatinya dengan keras agar ia tidak mengulangi
perbuatannya itu.

Gangguan-gangguan yang menimpa Habib Umar al-Attas

Seorang yang mempunyai tugas sebagai Da’i sekaligus penegak


kebenaran, maka gangguan-gangguannya tidak sedikit, bahkan beliau
mendengar seorang yang berkata kepada beliau: “Alangkah enaknya
anda wahai Habib Umar, sebab seorang semacam anda tidak akan ada
orang yang berani membenci anda”. Maka beliau berkata: “Katakan
kalimat Lailaaha illallah sebanyak orang-orang yang membenci Habib
Umar”. Hal ini menunjukkan akan banyaknya orang-orang yang
memusuhi beliau.

Orang-orang yang mengganggu dan menyakiti Habib Umar itu bukan


sahaja dari orang-orang luar, tapi dari orang dalam rumah beliau
sendiri, yaitu dari isteri beliau sendiri. Adapun ceritanya sebagai
berikut:Pada suatu malam anda serombongan tamu datang ke rumah
Habib Umar. Maka beliau membangunkan isterinya dan menyuruhnya
membuatkan makanan malam bagi tamu-tamu beliau, tetapi isteri
beliau menolaknya. Habib Umar memintanya dengan lemah lembut
tetapi isteri beliau tetap menolaknya. Akhirnya Habib Umar terpaksa
keluar rumah tetangganya minta tolong agar isterinya memasak buat
makan malam tamu-tamu beliau. Maka isteri tetangga itu berkenan
membuatkan makan malam bagi tamu-tamu Habib Umar.
Yang menyakitkan Habib Umar tidak saja terjadi semasa Habib Umar
masih hidup, tetapi setelah beliau wafatpun, tidak sedikit yang
menghasut dan mencaci-maki beliau. Anehnya setelah orang-orang
yang menghasut itu melihat kekeramatan Habib Umar, maka baru
mereka menyesal dan mengakui besarnya kekeramatan beliau.

Isteri-isteri Habib Umar al-Attas

Menurut berita yang dapat dipercaya disebutkan bahwa Habib Umar


pernah menikah dengan tiga belas orang wanita. Ada lapan wanita
yang sempat memberi anak bagi beliau, sedangkan yang lima orang
tidak sempat memberi anak bagi beliau.

Adapun isteri-isteri beliau yang sempat memberi anak bagi Habib


Umar adalah:

- Sultonah binti Umar bin Reba’ sempat memberi dua anak bagi beliau,
yaitu Salim dan Musyayakh.

Adapun isteri-isteri beliau yang tidak sempat memberi anak:

Seorang wanita dari keluarga Basurah Baalwi dari Hainan. Beliau


mengahwini wanita ini sebab wanita ini mengalami terlambat kawin.

Seorang wanita dari desa Huraidzah, ia bernama Solahah. Beliau


mengahwinnya tepat diawal beliau di desa Huraidzah.Beliau sempat
menikah dengan dua orang wanita dari keluarga Bajabir dari
Andal.Beliau pernah menikah dengan seorang wanita dari
Manwab.Ketika Habib Umar berkunjung ke desa Qaydun untuk
mengunjungi Syeikh Said bin Isa al-Amudi maka beliau sempat
melamar putri Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafaqih. Lamaran
beliau diterima oleh Habib Abu Bakar. Dengan ini, maka terjadilah
hubungan yang sangat erat antara dua tokoh ini, hanya saja tidak
sampai jadi perkahwinan.

Anak-anak Habib Umar

Jumlah anak-anak Habib Umar ada 14 orang, 9 anak-anak lelaki, 5


anak-anak perempuan. Adapun anak-anak lelaki beliau adalah: Salim,
Musyayakh, Hussein, Abdurrahman, Ali, Syeikh al-Albar, Muhsin,
Syeikh dan Abdullah.

Adapun anak-anak perempuan beliau adalah: Syeikha, Alwiyah,


Fatimah, Asma’ dan Salma.
Selain itu, beliau masih mempunyai banyak anak-anak lelaki dan
perempuan yang wafat di waktu kecil.

Di antara anak-anak lelaki beliau yang menurunkan anak cucu adalah:


Salim, Hussein, Abdurrahman, Syeikh dan Abdullah. Sedangkan anak-
anak beliau yang lain tidak mempunyai anak.

Isyarat tentang dekatnya ajal beliau

Disebutkan bahawa Habib Umar al-Attas pernah memberitahukan


dekatnya ajalnya, adakalanya pemberitahuan itu berupa isyarat-isyarat
yang dapat dimengeti, tetapi ada pula yang terang-terangan.
Disebutkan bahwa ketika beliau ditanya oleh seorang pada umur
berapa beliau akan wafat, maka beliau mengisyaratkan pada usia 80
tahun. Kenyataannya memang demikian. Berita tersebut pernah
disampaikan oleh Habib Abdullah, putra beliau.

Disebutkan pula, ketika beliau bertemu dengan tokoh-tokoh Ba’alawi


sepert habib Abdullah al-Haddad, Habib Ahmad bin Hashim dan Habib
Isa bin Muhammad al-Habsyi di desa Sad’beh. beliau sempat memberi
pesan-pesan terakhir bagi mereka dan beliau mengatakan: “Mungkin
saat ini adalah pertemuan terakhir dengan kalian di dunia, aku akan
menemui kalian kelak”. Kemudian beliau meninggalkan desa Sad’beh
menuju desa Nafhun. Tidak lama setelah beliau tiba di desa Nafhun,
beliau wafat.

Di akhir hayat beliau, ketika beliau solat Jum’at di masjid desa Nafhun,
maka beliau duduk di depan pintu masjid sebagaimana tertera di atas.
Beliau memberi nasihat-nasihat yang baik bagi pengikut-pengikutnya,
kemudian beliau bertanya kepada mereka: “Bukankah aku telah
menyampaikan pesan-pesan Allah ini?” Jawab pengikut-pengikut
beliau: “Ya”. Kemudian beliau berkata: “Ya Allah, saksikanlah ucapan
mereka, sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menyaksikan”.
Setelah mendengar ucapan beliau yang terakhir itu, salah seorang
pengikut beliau ada yang berkata kepada putra beliau, Habib Hussein:
“Ucapan ayahmu yang terakhir ini mengisyaratkan bahawa beliau akan
meninggalkan kita, lalu memberikan bela sungkawa terhadap Habib
Hussein”.

Awal sakit beliau

Disebutkan oleh Habib Isa bin Muhammad al-Habsyi, bahawa ketika


beliau berkunjung ke tempat Habib Umar beserta murid-muridnya ke
Huraidah tetapi Habib Umar berada di Sahrun. Habib Isa tidak
diperkenankan masuk ke tempat Habib Umar dan beliau menyuruh
untuk menunggu. Demikian pula ketika al-Habib Ahmad bin Hasyim al-
Habsyi tiba di tempat itu dan ingin berkunjung Habib Umar, maka
beliau pun ditolak menemui Habib Umar, sebelum diizinkan oleh
beliau. Pada hari itu juga al-Habib Abdullah al-Haddad tiba bersama-
sama murid-muridnya di tempat itu dan beliau disuruh menunggu di
tempat itu.

Tidak lama kemudian Habib Umar menemui ketiga tokoh Ba’alawi itu
bersama rombongannya secara singkat. Dalam pertemuan itu, beliau
berdo’a dan beliau memberi libas kepadanya mengajak membaca surat
al-Fatihah. Kemudian beliau berkata: “Hari ini adalah hari pertemuan
terakhir di dunia ini, semoga kita dapat bertemu lagi di sisi Allah”.
Kemudian Habib Umar menyuruh kepada Habib Abdullah al-Haddad
untuk pergi ke Haynan dan Habib Ahmad bin Hasyim untuk pergi ke
Hajrain dan beliau juga memberikan libas kepadanya. Sedangkan
Habib Isa bin Muhammad diajak ke desa Huraidzah bersama beliau.
Setelah keduanya tiba di desa Andal maka keduanya menghadiri majlis
pembacaan Maulud Nabi S.A.W. Selanjutnya pada keesokan harinya
sewaktu sampai di desa Hunfur, Habib Isa diperintahkan ke desanya
dan selanjutnya diminta pada malam Khamis untuk pergi ke desa
Nafhun. Kata Habib Isa: “Aku tiba di desa Nafhun pada malam Khamis
dan aku dapatkan putra-putra Habib Umar dan kawan-kawan serta
murid-muridnya yang datang dari berbagai tempat sedang berkumpul
dengan beliau”.

Di waktu menjelang saat wafatnya Habib Umar, beliau mengulang-


ulang mengucapkan bait puisi:

”Wajah kekasihku adalah tatapanku, aku senantiasa menghadapkan


wajahku kepada-Nya,cukuplah dia sebagai kiblatku dan aku pun
pasrah diri kepada-Nya”. Kedua bait puisi di atas adalah ucapan Habib
Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus al-Adni.

Al-Habib Hussein bin Umar al-Attas: “Ketika saat menjelang


kewafatannya, ayahku mengulang-ulangi bait-bait puisi al-Faqih Umar
Bamahramah:

”Jika bukan dikarenakan besarnya harapan kepada Allah dan


berkeyakinan yang baik terhadap orang-orang yang menghiasi masjid
dengan yang selalu menghadiri solat berjamaah, tentunya tak
seorangpun di antara kami yang mengharapkan kesenangan pada
sisia umur, sebab beristirehat di perkuburan adalah lebih baik dan
lebih bermanfaat dari hidup di dunia, berada di antara orang-orang
yang suka berbuat fitnah dan suka menghasut”.

Dikatakan pula oleh al-Habib Hussein bahawa sebelum tiba saat


kewafatannya, Habib Umar sempat mengulang firman Allah:

”Katakan, hai hamba-hamba-Ku yang telah menzalimi dirinya,


janganlah kalia berputus-asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah
berkenan memberi ampun seluruh dosa-dosa, sesungguhnya Dia Maha
Pemberi Ampun dan Maha Penyayang”.

Dikatakan pula bahawa Habib Umar sering membaca surat al-Fatihah


kemudian beliau mengusap tangannya ke wajahnya. aku pernah
bertanya kepada beliau: “Mengapa aku sering melihatmu membaca al-
Fatihah kemudian engkau mengusapkan tanganmu ke wajahmu?”
Jawab Habib Umar: “Kira-kira mengapa aku melakukan hal itu?” Kata
Habib Hussein: “Aku tidak tahu”. Kata Habib Umar: “Apa yang
dikatakan orang banyak?” Jawab Habib Hussein: “Mereka sering
mengeluh tentang kesulitan mereka”. Kata Habib Umar:
“Sesungguhnya aku memperbanyak membaca al-Fatihah dengan
harapan semoga mereka dijauhkan dari segala bencana dan diberi
kebahagian sebab mereka peru diperhatikan”.

Kata al-Habib Hussein bin Umar: “Selama dalam sakitnya, ayahku


sering tidak sedarkan diri. Jika beliau sadar, maka beliau sering
menanyakan keadaan para sesepuh ulama yang ada beliau. Ketika
beliau ditanya tentang dimanakah beliau harus dikuburkan, maka
beliau berkata: “Mohonlah petunjuk kepada Allah, nanti Allah memberi
petunjuk kepadamu”. Nyatanya setelah beliau wafat, maka banyak
pertolongan-pertolongan yang datangnya dari berbagai tempat.
Sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau
berwasiat kepada kami: “Perhatikanlah keadaan agama kalian,
hendaknya kalian saling tolong-menolong dan bersabar, sebab
besabar akan memberi hasil yang memuaskan”. Di saat itu pula beliau
berdo’a memohonkan pertolongan bagi orang-orang Islam agar diberi
kesabaran bila mereka berpisah dengan beliau”.

Di saat yang sekrisis itu, beliau bertanya tentang muridnya Syeikh


Abbas bin Abdillah Bahafash, apakah ia sudah datang dari desa
Huraidzah, sebab beliau minta dimandikan oleh Syeikh Abbas.
Untungnya Syeikh Abbas tiba di malam harinya sebelum beliau wafat,
sehingga beliau
bergembira atas kedatangannya.
Ketika sedang menghadapi saat-saat terakhir, maka beliau menyuruh
orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berzikir di sisinya dengan
suara keras, sehingga terdengar seperti gaungnya Tawon. Beliau
menghembuskan nafas terakhir dengan keadaan berzikir dan diiringi
dengan suara zikir dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau minta


diwudhui. Maka Syeikh Abbas bin Bahafash mewudhui beliau. Ketika
Syeikh Abbas lupa menyela-nyela janggut beliau, maka beliau
mengingatkannya dengan gerakan tangan sebab pada waktu itu beliau
sudah tak dapat berkata-kata, tentunya hal itu ada sebagai petanda
bahawa beliau selalu mengikuti jejak sunnah Rasulullah S.A.W.
Sekalipun di saat yang sangat krisis.

Di saat itu, salah seorang murid beliau yang menyebut-nyebut kalimah


Laa Ilaaha Illallah di sebelah telinga beliau sebagaimana yang
disunnahkan Rasulullah S.A.W. meskipun orang itu telah diberitahu
bahawa perbuatan semacam itu tidak perlu dilakukan terhadap Habib
Umar yang telah menjadikan kalimat zikir telah menyatu dengan darah
dan dagingnya.
Habib Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir di tengah malam
, yaitu malam Khamis tanggal 23 Rabi’ul Akhir 1072H. Wafatnya Habib
Umar membuat murid-murid dan pengikut beliau sedih yang sangat
mendalam baik kecil maupun besar. Beliau wafat di desa Nafhun ,
tetapi jenazah beliau dimakamkan di desa Huraidzah pada hari Khamis
sore. Para pelawat jenazah beliau mengadakan pembacaan al-Quran
dan mengkhatamkannya berkali-kali dan hal itu berlangsung lapan hari
di sisi kubur beliau. Hal itu menunjukkan betapa besarnya karomah
beliau. Tepat pada dikuburkannya Habib Umar, suasana di desa itu
diliputi mendung dan hujan. Kepergian Habib Umar banya
membangkitkan keinginan para penyair untuk menuangkan duka-cita
mereka dalam bait-bait puisi yang indah. Di antara puisi al-Faqih Umar
bin Qadim.

Beberapa mimpi tentang keadaan Habib Umar setelah beliau


wafat

Tepat di malam wafatnya Habib Umar al-Attas, salah seorang saleh


dari keluarga Ba’alawi di Tarim bermimpi seolah-olah bulan dan
matahari terjatuh di tanah keluarga Ba’alawi, nyatanya ia mendengar
khabar tentang wafatnya Habib Umar.

Disebutkan oleh Syeikh Abdullah bin Syeikh Ali bin Abdullah Baras,
katanya ketika Syeikh Ali telah wafat, maka Syeikh Muhammad bin
Ahmad Bamasymus mimpi bertemu dengan Syeikh Ali Baras dan ia
bertanya kepadanya: “Di manakah engkau bertemu dengan Habib
Umar?” Jawab Syeikh Ali Baras: “Aku sempat berjabatan tangan
dengan Habib Umar di dekat Arasy Tuhan”.

Disebutkan oleh seorang keluarga Bawazir, bahwa ia bermimpi di suatu


malam seolah-olah hari kiamat telah tiba. Pada saat itu seolah-olah
manusia sedang berkumpul di padang Mahsyar, jumlah mereka amat
banyak. Ketika mereka sedang berada di tengah-tengah padang
Mahsyar, tiba-tiba ada api di bawah Hadraumaut, sedangkan Malaikat
menggiring manusia dengan besi yang amat panjang. Ketika orang-
orang itu melihat api dan rantai yang panjang, maka mereka berlarian
ke sebuah tempat di Wadi Amed, maka aku lihat ada cahaya turun dari
langit seperti awan putih yang mengumpal. Ketika aku tanyakan: “Apa
kejadian ini?” Maka dikatakan: “Ini adalah cahaya Tuhan Yang Maha
Mulia yang hendak menghakimi manusia di padang Mahsyar.

Di saat itu aku lihat Habib Umar berdiri di bawah pancaran cahaya itu,
sedangkan Malaikat Ridwan berada di sebelah kanan beliau. Demikian
pula Malaikat Malik hadir dengan wajah yang seram. Kemudian aku
lihat Habib Umar memohon syafaat kepada Allah bagi umat
Muhammad S.A.W:

“Wahai Tuhan kami, mereka adalah umat Muhammad S.A.W, mereka


datang kepada Engkau dengan menyaksikan bahawa tiada Tuhan
selain Allah dan menyaksikan bahawa Muhammad utusan Allah,
mereka mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan,
beribadah Haji, bersedekah, menyambung tali kekerabatan,
menegakkan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar, menjauhi perbuatan-
perbuatan maksiat, karena takut kepada-Mu. Jika Engkau seksa
mereka, maka mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau
mengampuni mereka, maka Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.

Ucapan Habib Umar itu dibantah oleh Malaikat Malik: “Wahai Tuhan
kami, mereka tidak seperti yang dikatakan oleh Habib Umar. Mereka
meninggalkan solat, tidak mau bayar zakat, tidak berpuasa dan tidak
berhaji, dan mereka selalu melanggar larangan-larangan-Mu. Habib
Umar mengulangi permohonannya sekali lagi dan Malaikat Malik pun
mengulangi bantahannya pula, sampai akhirnya Allah berfirman:

“Demi kemuliaan-Ku, Aku terima permohonan Habib Umar dan Aku


berkenan mengampuni mereka”. Allah berfirman: “Wahai Malaikat
Ridwan, bukalah pintu Syurga dan ajaklah mereka masuk ke
dalamnya”. Maka Malaikat Ridwan bangkit dan bergembira dan
melaksanakan perintah Allah kepadanya. Sedangkan Malaikat Malik
terlihat amat geram. kata orang yang bermimpi itu: “Pada saat itu,
seolah-olah aku berdiri bersama mereka dengan memegangi baju
Habib Umar dan aku merasa amat takut sehingga aku berkata kepada
Habib Umar: “Wahai Habib Umar, bicaralah kepada Malaikat Ridwan
agar aku dimasukkan Syurga bersamanya”.

Kata Habib Umar: “Pergilah engkau bersama mereka ke dalam Syurga


kerana permohonanku telah diterima oleh Allah bagi uma ini”. Kataku:
“Bicarakanlah dengan Malaikat Ridwan untuk membawa ke dalam
Syurga, sebab aku takut dengan dosa-dosaku yang amat banyak”.
Kata Habib Umar: “Wahai Malaikat Ridwan, bawalah orang ini ke
dalam Syurga”. Jawab Malaikat Ridwan: “Biarkan ia pergi bersama”.
Ketika Malaikat Ridwan memegangi tanganku dan mengajakku ke
dalam Syurga, maka aku terbangun karena terasa amat senang”.

Kata-kata mutiara dari Habib Umar al-Attas

Habib Umar pernah berkata: “Perhatikan kebiasaan baik yang engkau


inginkan, wafat dalam kebiasaan itu, karena itu tetaplah engkau
dalam kebiasaan seperti itu, dan perhatikanlah kebiasaan buruk yang
tidak engkau inginkan wafat dalam kebiasaan seperti itu, kerana itu
jauhilah kebiasaan itu”.

Habib Umar berkata: “Jika engkau melihat seorang selalu berkelakuan


baik, maka yakinlah engka orang itu teguh agamanya”.

Habib Umar berkata: “Sumber-sumber ilmu tidak akan berkurang


sedikitpun dari generasi terkemudian, akan tetapi pada umumnya
mereka datang dengan membawa wadah yang bocor, sehingga tidak
memperoleh ilmu kecuali sedikit.”

Habib Umar berkata: “Sebagian orang yang datang dengan membawa


benjana yang dapat mencukupinya dalam waktu sebulan, ada yang
mencukupinya hanya 8 hari, ada juga yang mencukupinya sehari,
tetapi ada juga yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya”.

Ketika beliau mendengar sabda Nabi S.A.W:

”Seseorang adakalanya beramal kebajikan-kebajikan sampai antara ia


dengan Syurga hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam ketentuan Illahi,
ia ditetapkan sebagai penghuni Neraka, sehingga ia melakukan
perbuatan-perbuatan amal penghuni Neraka, sampai ia masuk ke
dalam Neraka. Seseorang adakalanya beramal kejahatan-kejahatan
sampai antara ia dengan Neraka hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam
ketetapan Illahi, ia ditetapkan sebagai calon penghuni Syurga, sampai
ia masuk ke dalam Syurga”.

Komentar Habib Umar: “Seseorang yang selalu mengerjakan amal-


amal ahli Syurga, kebanyakkannya akan masuk ke dalam Syurga,
sebab perbuatan lahiriyah adalah lambang perbuatan batiniyah. Jika ia
sampai masuk ke dalam neraka, maka hal itu jarang sekali. Hal itu
seperti seorang yang jatuh dari tempat yang tidak terlalu tinggi,
tentunya orang itu tidak akan berbahaya. Demikian pula seorang yang
melakukan amal-amal penduduk neraka, kebanyakannya ia akan
masuk ke dalam neraka. Tetapi kalau ia masuk ke dalam Syurga,
maka hal itu jarang terjadi sekali. Hal itu seperti seorang yang jatuh
dari puncak gunung, kebanyakannya akan mati”.

Habib Umar berkata: “Seorang yang melakukan amal kebajikan tetapi


ia suka makan yang diharamkan, maka ia seperti seorang yang
mengambil air dengan tempayan yang datar, alias tidak akan
memperoleh pahala sedikitpun”.

Habib Umar berkata: “Dulu di antara manusia, ada yang datang


membawa pelitanya lengkap dengan minyak dan koreknya yakni
dengan persiapan yang lengkap, sehingga gurunya dapat menyalakan.
Tetapi kini, banyak di antara yang datang kepada gurunya tetapi
mereka tidak membawa apapun gurunya dapat menyalakan”.

Habib Umar berkata: “Bersabar itu akibatnya adalah positif. Allah akan
selalu memberi akibat positif bagi seorang yang bersabar.
Alhamdulillah apa yang dikehendaki Allah pasti akan ditentukan, dan
apa yang akan dilaksanakan Allah, maka akan terlaksana”.

Habib Umar berkata pada sekelompok kaum petani: “Apakah kaum


petani akan tidur nyenyak di malam hari, bila di malam hari ada
pembagian air untuk sawah-sawah mereka yang dapat mengairi
sawah-sawah mereka?” Jawab mereka: “Tidak seorangpun akan tidur
di antara kami.” Kata Habib Umar: “Hendaknya orang-orang yang
menghendaki keselamatan di akhirat meninggalkan tidurnya, demi
untuk mendapatkan siraman rahmat di tengah malam hari”.

Ketika dibacakan bait puisi Syeikh Abdul Hadi Assudi:

”Siapa yang mencinta Suad, hendaknya selalu tidak tidur di malam


hari”.Habib Umar memberi komentarnya: “Siapa mencintai Huraidzah,
maka ia tidak tidur di malam hari, artinya siapa yang mencintai
seorang, maka ia harus mengikuti perjalanannya, sebab mengikuti
perilaku seseorang sebagai tanda cinta kepadanya”.

Habib Umar berkata: “Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati


kalian kepada Allah dan hendaknya kalian senantiasa menghadirkan
hati kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bertawakal kepada-Nya
sepenuh hati, sebab Allah mengetahui di manapun kalian berada.”

Habib Umar berkata: “Syaitan dapat menggoda manusia dari sisi


manapun yang tak pernah ia perkirakan”.

Habib Umar berkata: “Buah kurma atau buah ketimun dari sumber
yang halal lebih baik dari bubur daging dari sumber syubhat”.

Habib Umar berkata: “Janganlah terlalu perduli kepada dunia dan


penghuninya dan janganlah merasa iri pula dengan pakaian atau
makanan yang dimiliki oleh penghuninya”.

Pada suatu hari, ketika banyak orang yang mengucapkan kata


belasungkawa kepada Habib Umar atas wafatnya putranya beliau yang
masih kecil, maka beliau berkata dengan ungkapan yang dipenuhi rasa
hairan: “Alangkah entengnya musibah dalam agama menurut kalian,
padahal kalian tidak pernah menyatakan belasungkawa andaikata aku
terlambat solat berjamaah artinya terlambat solat berjamaah lebih
pantas untuk disesali atas kewafatan seseorang anak kecil”.

Ketika beliau mendengar kekaguman sebagian orang yang


menyaksikan kekeramatan seseorang wali, maka beliau berkata:
“Sesungguhnya semua itu hanyalah kemurahan Allah yang
memberikan kepada seorang hamba”.

Ketika disebutkan kepada beliau: “Mengapa dialek bahasamu tidak


berubah, padahal engkau telah lama tinggal di bagian atas
Hadramaut?” Jawab Habib Umar: “Seorang yang merubah dialek
bahasanya adalah seorang yang kurang akalnya”.

Habib Umar berkata: “Desa Huraidzah adalah wilayah kehormatan


kami, adapun wilayah kehormatan Syeikh Abdul Qadir Djaelani ada
di masa sebelum kami, barangsiapa yang melakukan perbuatan yang
lahiriyahnya maka akan kami lakukan baginya perbuatan lahiriyah
pula, demikian pula barangsiapa yang melakukan perbuatan batiniyah,
maka kamipun akan melakukan hal serupa baginya”.

Ketika ada seorang berkata kepada Habib Umar: “Wahai Habib Umar,
kelak kami ingin dikubur bersebelahan dan berdekatan denganmu”.
kata Habib Umar: “Kami harap akan memberi syafaat bagi seluruh
penduduk Huraidzah atau penduduk dunia”.

Ketika ada sebagian orang berkata si fulan lebih baik dari si fulan,
maka Habib Umar berkata: “Yang dikatakan orang baik adalah
seorang yang telah melewati pintu Syurga sampai masuk ke
dalamnya”.

Habib Umar berkata: “Aku beserta putra-putraku di mana saja mereka


berada”. Ditanyakan kepada beliau: “Wahai Habib Umar, bagaimana
mungkin engkau dan putra-putramu berada di tempat ini yang jauh
dari kota-kota yang besar dan yang terkenal dengan wali-wali seperti
kota-kota Tarim?” Jawab Habib Umar: “Harumnya suatu tempat
tergantung keharuman penduduknya, demikian pula kami akan
mengharumi negeri kami sendiri”.

Habib Umar berkata: “Kezaliman kaum penguasa terhadap rakyatnya


akan menambah kebajikan bagi rakyat negeri itu, baik di dalam
masalah dunia maupun akhirat, yang sedemikian itu sama halnya
dengan sebuah sumur, makin banyak diambil airnya maka sumur itu
makin banyak memancarkan air, sebaliknya jika sumur itu tidak
diambil airnya, maka tidak akan bertambah airnya sedikitpun,
mungkin arnya akan menjadi busuk, karena air di dalamnya tidak
pernah bergerak”.

Ketika ada seorang dermawan yang mengeluh kepada Habib Umar


bahawa ia tidak bisa mengerjakan solat di awal waktunya, dikarenakan
ia tidak mau menolak permintaan orang yang minta bantuan
daripadanya meskipun telah tiba waktu solat, maka Habib Umar
berkata: “Wahai saudaraku, bila waktu solat telah tiba, tinggalkan
semua kegiatanmu sebab Allah lebih pantas untuk diperhatikan
daripada yang lain”.

Beliau menganjurkan setiap orang yang telah mengkhatamkan bacaan


al-Quran yang ditujukan bagi arwah-arwah orang-orang yang telah
wafat, hendaknya ia membaca Tahlil yaitu mengucapkan Laa Ilaaha
Illallah seberapa banyak yang ia kehendaki, kemudian dilanjutkan
Subhaanallahi Wabihamdi beberapa banyak yang ia kehendaki,
kemudian dilanjutkan dengan membaca Laa Ilaaha Illallah
Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali dengan memanjangkan
bacaannya, kemudian hendaknya ia mengucapkan solawat sebanyak 3
kali yaitu Allahumma Solli ‘Alaa Habibika Sayyidina Muhammadin Wa
Alihi Wa Shohbihi Wasallim, kemudian hendaknya ia mengucapkan Ya
Rasulullah ‘Alaika Salam Ya Rasulullah Salamun Fi Salamin ‘Alaika
sebanyak 3 kali, setelah itu hendaknya membaca al-Fatihah sebanyak
1 kali, surat al-Ikhlas 11 kali, surat al-Falaq sebanyak 1 kali, surat
an-Naas sebanyak 1 kali, ayat Kursi 1 kali, akhir surat al-Baqarah 1
kali dan surat al-Qadar 1 kali dengan niat menghadiahkan pahalanya
kepada arwah yang dituju”.

Pernah Habib Umar menganjurkan muridnya membaca Istighfar dan


Alhamdulillah sebanyak mungkin setelah seorang membaca Maulud.

Habib Umar menganjurkan untuk memperbanyak membaca Istighfar


dan Solawat, sebab keduanya adalah sebaik-baik zikir yang dapat
menolong kesulitan di masa kini.
Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad berkata: “Jika engkau
mengucapkan sebanyak 11 kali tiap kali kalimat-kalimat ini, berarti
engkau telah menjalankan apa yang pernah diajarkan oleh Habib
Umar al-Attas:

Disebutkan ada seorang pengikut Habib Umar berkata beliau: “Aku


lihat orang-orang yang berada di majlis ini Wali semuanya”. Kata
Habib Umar: “Apa yang engkau katakan itu memang benar”. Ketika
orang itu keluar dari Majlis Habib Umar, maka beliau ditanya oleh
seorang yang hadir dari Majlis itu tentang maksud ucapan beliau
kepada orang tersebut. Maka Habib Umar berkata: “Sesungguhnya
orang itu telah diangkat menjadi Wali Allah, sehingga melihat orang
lain menurut cerminnya, sebab seorang mukmin menjadi cermin
mukmin hainya”.

Kesaksian orang-orang mulia tentang kebesaran al-Habib Umar al-


Attas

Disebutkan ketika Habib Umar al-Attas dan sekelompok orang datang


ke tempat Habib Husin bin Syeikh Abu Bakar bin Salim, maka Habib
Umar berada di jajaran paling belakang di antara mereka dan pakaian
beliau pun agak lusuh dan buta kedua matanya. Ketika Habib Husin
melihat pada diri Habib Umar, maka beliau berkata kawan-kawan
Habib Umar: “Mengapa kalian lebih menonjolkan hal-hal yang nampak
saja sampai kalian tidak mau memuliakan orang ini pada tempat yang
semestinya. Andaikata kamu tahu kedudukan Habib Umar yang
sebenarnya, pasti kalian akan tunduk kepadanya dan pasti kalian akan
lebih memuliakan kepada beliau”.

Ketika Habib Muhammad bin Alawi bin Abu Bakar bin Ahmad bin
Syeikh Abdurrahman as-Seggaf, seorang wali yang berdomisili di kota
Makkah menerima salam dari Habib Umar lewat Syeikh Salim bin Ali
Ba’ubad, maka ia menundukkan kepalanya sejenak, kemudian ia
berkata: “Hendaknya setiap orang yang berkepala rela menundukkan
kepalanya demi menghormati Habib Umar al-Attas dan demi
menghormati kebesaran Allah, sesungguhnya aku mendengar suara
gemerincing dari langit, demi untuk menghormati Habib Umar. Beliau
juga mengatakan kini tidak seorangpun di kolong langit yang lebih
mulia dari Habib Umar al-Attas.

Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad pernah menyatakan di sebuah


suratnya yang ditunjukkan pada seorang muridnya bahawa di zaman
itu tidak seorang walipun yang setara dengan Habib Umar al-Attas.

Disebutkan oleh salah seorang murid Habib Abdullah al-Haddad,


bahawa ketika aku berada di majlis Habib Abdullah al-Haddad, maka
tergerak hatiku untuk menanyakan kepada beliau tentang sifat Habib
Umar al-Attas. Maka secara spontan Habib Abdullah al-Haddad
berkata: “Seorang yang mengenali Habib Umar al-Attas, maka ia akan
dapati sifat Habib Umar al-Attas mirip dengan Sayyidina Abdurrahman
as-Seggaf”.

Kata al-Habib Abdullah al-Haddad: “Habib Umar al-Attas adalah ibarat


hati dan kebenaran yang dimiliki oleh seseorang dan orang itu tidak
memiliki nafsu apapun.”
Ketika Habib Abdullah al-Haddad ditanya seseorang, apakah Habib
Umar al-Attas meninggalkan karya tulis atau bait-bait puisi?” Jawab
Habib Abdullah: “Yang ditinggalkan oleh Habib Umar adalah orang-
orang seperti aku, Syeikh Ali Baras dan Syeikh Muhammad
Bamasymus”.

Ketika orang menyebut-nyebut sifat Habib Umar al-Attas di hadapan


Habib Abdullah al-Haddad, maka beliau berkata: “Itu orang (al-Habib
Umar) yang pepohonnya ditanam atas dasar tawadhu dan lemah-
lembut, sehingga tangkai-tangkainya seperti itu juga”.
Selanjutnya Habib Isa bin Muhammad al-Habsyi menyebutkan
berbagai sifat yang dimiliki oleh Habib Umar al-Attas sebagai berikut:

Habib Umar al-Attas, sejak di usia kecil, beliau sudah gemar


beribadah, zuhud dan menjaga dirinya baik-baik dari sifat buruk.Beliau
sentiasa menghormati para Wali Allah, pengayom kaum Muslim,
wanita-wanita janda dan anak-anak yatim.

Habib Umar selalu menghibur mereka dengan berita-berita baik,


sehingga mereka amat meyakini dan mencintai Habib Umar sepenuh
hati.

Di kalangan umum dan khusus, Habib Umar dikenal sebagai orang


yang penuh kasih sayang.Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad berkata:
“Al-Habib Husin bin Syeikh Abu Bakar sangat sangat bangga
dikarenakan Habib Umar menuntut ilmu dari beliau”.

Habib Ali al-Attas berkata: “Habib Umar al-Attas sangat bangga


dikarenakan Habib Abdullah al-Haddad menuntut ilmu dari beliau”.

Habib Muhammad bin Abdurrahman Madihij selalu menganjurkan


murid-muridnya untuk pergi ke kota Huraidzah bila mereka memohon
ijazah ilmu dari beliau sebab ketika itu Habib Umar al-Attas masih
hidup. Menurut beliau Habib Umar adalah tokoh semua keluarga
Ba’alawi.

Murid-murid yang pernah belajar dari Habib Umar al-Attas

Di antara murid-murid yang pernah belajar dari Habib Umar adalah:

Putra-putra beliau, di antaranya adalah Habib Husin, Habib Salim,


Habib Abdurahman,
saudara-saudara beliau Habib Aqil, Habib Abdullah al-Haddad, Habib
Isa bin Muhammad al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasyim al-Habsyi,
Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqih, Habib Muhammad bin
Abdurrahman Madihij, Sayis Ali bin Umar bin Husein bin Ali bin Syeikh
Abu Bakar, Syeikh Ali Baras, Syeikh Muhammad Bamasymus, Syeikh
Muhammad bin Umar Alamudi yang dikenal dengan jolokan Ghozali di
Budzah, Syeikh Abdullah bin Usman Alamudi, Syeikh Abdullah bin
Ahmad Ba’afif Alamudi, Syeikh Aqil bin Amir bin Daghmusy, Syeikh
Sahal bin Syeikh Ahmad bin Sahal Ishaq, Syeikh Abdul Kabir bin
Abdurrahman Baqis, Syeikh Muhammad bin Abdul Kabir Baqis, Syeikh
Alfaqih Ahmad bin Abdullah bin Syeikh Umar Syarahil Syeikh Umar bin
Salim Badzib, Syeikh bin Salim Baubad, Habib Husein bin Syeikh Ali
bin muhammad al-Aidrus, Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, Habib
Zein bin Imron Ba’alawi, Syeikh Abbas bin Abdillah Bahafash, Syeikh
Umar bin Ahmad al-Hilabi, Abu Said, Habib Abdullah bin Muhammad
bin Basurah, Syeikh Muzahim bin Ali Bajabir, Syeikh Ali bin Sholeh,
Qouzan Zahir, Al-Faqih Abdurrahim Bakatir, Syeikh Salim bin
Abdurrahman Junaid Bawazir, Syeikh Abu Bakar bin Abdurrahman bin
Abdul Ma’bud Wazir, Muhammad bin Umar Bawazir, Syeikh Abdullah
bin Sad Bamika Syibami, Syeikh Ahmad bin Muhammad Bajamal,
Syeikh Ali bin Toha as-Seggaf, Syeikh Umar bin Ali az-Zubaidi Al-Faqih
Abdullah bin Umar Ba’ubad, Syeikh Ali bin Ahmad bin Wurud Bawazir,
Habib Aqil bin Syeikh as-Seggaf, Habib Syeikh bin Abdurrahman al-
Habsyi, Syeikh Ali bin Haulan, Syeikh Ali bin Kosim al-Udzri, Syeikh
Mahmud Jummal an-Najar yang pernah bertemu dengan Hidzir tetapi
tidak meminta do’a karena merasa cukup dengan do’a gurunya yaitu
Habib Umar.

Habib Umar bin Abdurrahman Albar pernah berkata kepada Habib Ali
bin Hasan al-Attas: “Wahai Ali, sesungguhnya seluruh penduduk
Hadhramaut pernah berhubungan dengan kakekmu al-Habib Umar bin
Abdurrahman al-Attas. Di antara mereka ada yang berhubungan
dengan beliau dari satu jalur, ada yang berhubungan dengan beliau
dari dua jalur, bahkan ada yang berhubungan dengan beliau dari tiga
jalur”.

Dipetik dari:
-Biografi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, oleh Thohir bin
Abdullah al-Kaf, terbitan Daar al-Muhajir

-Ringkasan Sejarah al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Attas: dalam


rangka peringatan Haul yang ke-347 al-Imam al-Arif Billah al-Qutb
Rabbani Tahyyibul Anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas

-Kelebihan Ratib: Huraian Ratib al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-
Attas, oleh Syed Hassan bin Muhammad al-Attas, Masjid Ba’alwi
Singapura, terbitan Hamid Offset Service

http://alawiyyin.bravepages.com/in-bio-humar.htm