Anda di halaman 1dari 3

PENGAJIAN AM PENGGAL 3 -900/3

BAHAGIAN B (15 markah)

1.
-

POLA PERUBAHAN DAN PERBANDINGAN


Perubahan antara tahun (Analisa data)
Jumlah keseluruhan - Nyatakan dalam nilai mutlak & % perubahan
Pola meningkat - Nyatakan dalam nilai mutlak & % peningkatan
Pola menurun - Nyatakan dalam nilai mutlak & % penurunan
Pola tidak konsisten Meningkat menurun @ Menurun meningkat. Nyatakan dalam nilai mutlak & %
penurun/peningkatan, peningkatan/penurunan
Tidak berubah - Nyatakan dalam nilai mutlak & %

2. Perbandingan dalam tahun (Analisa data)


- Tahun 1 (2003) Sektor paling tinggi, ( Nilai mutlak dan % sumbangan)
Paling rendah, ( Nilai mutlak dan % sumbangan)
- Tahun 2 (2004) - Sektor paling tinggi, ( Nilai mutlak dan % sumbangan)
Paling rendah, ( Nilai mutlak dan % sumbangan)
- Tahun 3 (2005) - Sektor paling tinggi, ( Nilai mutlak dan % sumbangan)
Paling rendah, ( Nilai mutlak dan % sumbangan)
Skema MPM 2013 perbandingan dalam tahun dikira sebagai 1 idea bagi tahun-tahun yang dinyatakan
3. Perbandingan antara tahun (Analisa data)
- Perbandingan jumlah keseluruhan antara tahun
- Sektor yang paling tinggi antara tahun-tahun yang dinyatakan
Nyatakan dalam nilai mutlak & % sumbangan
- Sektor yang paling rendah antara tahun-tahun yang diyatakan
Nyatakan dalam nilai mutlak & % sumbangan
- Sektor yang menunjuk peningkatan paling ketara
Nyatakan dalam nilai mutlak & % sumbangan

4.

Pengetahuan - (Alasan bersama/Alasan berasingan)

CONTOH JADUAL DAN SOALAN


Malaysia : Eksport Minyak Kelapa Sawit Malaysia Ke Negara-negara Tertentu Antara Tahun 2003 hingga 2005
Negara
Pakistan
China
SIngapura
India
Belanda
Jumlah

2003 (RM Juta)


1462
2716
806
2242
1080
8305

2004(RM Juta)
2005(RM Juta)
1763
2057
4010
4774
640
416
2603
1803
1480
2508
10496
11558
(Disesuaikan dari Laporan Ekonomi 2003/2005,
Kementerian Kewangan Malaysia)

SOALAN
1. Berdasarkan jadual di atas huraikan perubahan nilai eksport minyak kelapa sawit Malaysia ke Negara-negara
terbabit dan mengapakah berlaku sedemikian?
Cadangan jawapan
4 +0
Perubahan antara tahun (Analisa data + Analisa pengetahuan-alasan bersama)
- Jumlah keseluruhan + alasan
- Pola meningkat + alasan
- Pola menurun + alasan
- Pola tidak konsisten + alasan
2. Berdasarkan jadual di atas huraikan
perkembangan nilai eksport minyak kelapa
sawit Malaysia ke Negara-negara terbabit dan
jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Cadangan jawapan
2+2
A.Perubahan antara tahun (Analisa data)
- Jumlah keseluruhan
- Pola meningkat
- Pola menurun
- Pola tidak konsisten
B. Alasan berasingan-faktor-faktor (Analisa
Pengetahuan)
3. Berdasarkan jadual di atas, huraikan faktorfaktor yang mempengaruhi nilai eksport
minyak kelapa sawit ke Negara-negara
berkenaan dan berikan cadangan bagaimana
Malaysia menghadapi persaingan
antarabangsa
Cadangan Jawapan
1+2+1
A.Analisa data (Jumlah Keseluruhan)
B. Faktor-faktor (Analisa Pengetahuan)
C. Langkah (Analisa Pegetahuan)

4.
Berdasarkan jadual di atas bandingkan pola
perkembangan nilai eksport minyak kelapa sawit
Malaysia ke Negara-negara terbabit dan jelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhinya

Cadangan jawapan
1+1+2
A.Perbandingan Antara Tahun (Analisa data)
- perbandingan jumlah keseluruhan
- Perbandingan sector paling tinggi
- Perbandingan sector paling rendah
- Sektor yang meningkat paling ketara
B. Perbandingan dalam tahun (Analisa data)
- Tahun 2003 , Sektor paling tinggi + paling rendah
- Tahun 2003 , Sektor paling tinggi + paling rendah
- Tahun 2003 , Sektor paling tinggi + paling rendah

Skema MPM 2013 perbandingan dalam tahun


dikira sebagai 1 idea bagi tahun-tahun yang
dinyatakan
C. Analisa Pengetahuan -ALasan berasingan
Faktor-faktor

5. Berdasarkan jadual di atas bandingkan pola


perkembangan nilai eksport minyak kelapa
sawit Malaysia ke Negara-negara terbabit.
Cadangan jawapan
1+1+2
A.Perbandingan Antara Tahun (Analisa data)
- Perbandingan jumlah keseluruhan
- Perbandingan sector paling tinggi
- Perbandingan sector paling rendah
- Sektor yang meningkat paling ketara
B. Perbandingan dalam tahun(Analisa data)
- Tahun 2003 , Sektor paling tinggi + paling
rendah
- Tahun 2004 , Sektor paling tinggi + paling
rendah
- Tahun 2005 , Sektor paling tinggi + paling
rendah

Skema MPM 2013 perbandingan


dalam tahun dikira sebagai 1 idea bagi
tahun-tahun yang dinyatakan

6. Berdasarkan jadual di atas huraikan pola


perkembangan nilai eksport minyak kelapa
sawit Malaysia ke Negara-negara terbabit dan
jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya
Cadangan jawapan
1+1+2
A.Perubahan antara tahun (Analisa data)
- Jumlah keseluruhan
- Pola meningkat
- Pola menurun
- Pola tidak konsisten
B. Perbandingan dalam tahun (Analisa data)
- Tahun 2003 , Sektor paling tinggi + paling
rendah
- Tahun 2003 , Sektor paling tinggi + paling
rendah
- Tahun 2003 , Sektor paling tinggi + paling
rendah

Skema MPM 2013 perbandingan


dalam tahun dikira sebagai 1 idea bagi
tahun-tahun yang dinyatakan

C. Analisa Pengetahuan- Alasan berasingan


(Faktor-faktor)

Anda mungkin juga menyukai