Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN

INSTRUMEN

DIMENSI

ELEMEN

E2-Shasiah

E3-POTENSI
BAHAGIAN 1

GENERIK

D1-NILAI
PROFESIONAL

D2-TUGASAN
TAMBAHAN

D4-KEMAHIRAN
PROFESIONAL PdP

E1-HUBUNGAN LUAR

A4.4.Teknologi maklumat dan komunikasi


(tmk
A1.1.Jaringan dan jalinan (networking and
linkages)

E1-PELAKSANAAN PDP
E3-PENTAKSIRAN PdP

BAHAGIAN 3

BAHAGIAN 4

KEBERHASILAN

A3.4 .Pemikiran kreatif dan inovatif


A4.1. Dasar-dasar kerajaan
A4.2. Peraturan dan pekeliling
A4.3.Penguasaan kepakaran bidang tugas

E1-PERANCANGAN PdP
FUNGSIONAL

A3.3. Keinginan menimba pengetahuan

E4-KEILMUAN DAN
PENGETAHUAN

E2-TUGASAN
SAMPINGAN

BAHAGIAN 2

ASPEK
A2.1.Mengutamakan Pencapaian
A2.1.Kepantasan Bertindak
A2.4.Budaya Kerja Bepasukan
A3.1.Kepimpinan berwawasan dan membuat
keputusan
A3.2.Penyesuaian terhadap perubahan

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(PdP)

GARIS PANDUAN UMUM DAN INSTRUMEN PBPP (PDP-GURU)

A1.1.Bimbingan dan motivasi


A1.2.Sumbangan profesional dan sosial
A1.1.pengetahuan
A1.2.perancangan
A1.3.Pengetahuan pentaksiran
A2.1.Penyampaian
A2.2.Penggunaan sumber pendidikan
A2.4.Teknik penyoalan
A3.1.Penilaian Prestasi Murid
A1.1.Peningkatan Ilmu atau Kemahiran,Hasil
Kerja,Tingkah Laku
1.Generik,Fungsional dan Keberhasilan
2.Borang Markah PBPP(Guru & Kaunseling)

ISI KANDUNGAN INSTRUMEN KOMPETENSI


PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
[GURU AKADEMIK BIASA PdP)

Anda mungkin juga menyukai