Anda di halaman 1dari 1

contoh

PENULISAN JURNAL PELAKSANAAN PEER COACHING


Tarikh pelaksanaan
Nama Coach
Nama Coachee
Refleksi

Penglibatan murid aktif membolehkan guru dapat


menjalankan aktiviti yang dirancang dengan baik.
Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan
objektif yangditetapkan.
Perancangan dan persediaan yang rapi oleh guru
dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran.
Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan
membantu mengukuhkan pembelajaran murid di
dalam kelas

Anda mungkin juga menyukai