Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN PENGGUNAAN

BILIK JAHITAN
1. Murid tidak dibenarkan masuk bilik jahitan tanpa
guru.
2. Murid tidak dibenarkan membawa beg sekolah
masuk ke dalam bilik jahitan.
3. Murid tidak dibenarkan menjalankan kerja-kerja
jahitan tanpa arahan guru.
4. Dilarang bermain dengan sebarang alatan jahitan
atau mesin jahit di dalam bilik jahitan.
5. Alatan jahitan tidak boleh dibawa keluar dari bilik
jahitan tanpa kebenaran guru.
6. Semua
alatan
yang
digunakan
hendaklah
dibersihkan dan diletakkan di tempat asal mengikut
label.
7. Sebarang kerosakan atau kemalangan hendaklah
dilaporkan kepada guru dengan segera.
8. Kain-kain perca atau sampah sarap hendaklah
dibuang ke dalam bakul sampah.
9. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa
masuk ke dalam bilik jahitan.
10. Mesti menjaga kebersihan dan kekemasan bilik
jahitan.
11. Sebelum meninggalkan bilik jahitan, pastikan
semua alatan disimpan, tingkap ditutup, papan
putih dibersihkan dan tidak ada sebarang sampah
serta suis lampu dan kipas ditutup.
12. Langkah-langkah keselamatan hendaklah sentiasa

dipatuhi semasa berada di dalam bilik jahitan.


SMK DANAU KOTA_ROSY_2016

Anda mungkin juga menyukai