Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

SAMT. TENGKU AMPUAN JEMAAH


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2017
TINGKATAN 3
MINGG
U/TARIK
H
1
03/01/17

06/01/17

TAJUK
BAB 1 :
SUDUT DAN
GARIS II

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat:

1.1
Memahami
dan
menggunakan ciri-ciri
sudut yang berkaitan dengan
garis rentas lintang dan garis
selari.

(i) Mengenal pasti


(a) garis rentas lintang.
(b) sudut sepadan.
(c) sudut berselang-seli.
(d) sudut pedalaman.

PBS

CATATAN

T1 B1
1.1(i)
T1 B3
1.1(iii)
T1 B6
1.1(v)

Peta pokok

KBAT:
Mengaplikasi

(ii) Menentukan bahawa bagi garis selari


(a) sudut sepadan adalah sama.
(b) sudut berselang-seli adalah sama.
(c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800.
(iii) Menentukan nilai
(a) sudut sepadan
(b) sudut berselang-seli
(c) sudut pedalaman
yang berkaitan dengan garis selari.

KBAT:
Menganalisis

(iv) Menentukan sama ada dua garis yang diberi


adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut
yang berkaitan dengan garis rentas lintang.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis
rentas lintang
MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PBS

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

BAB 2 :
POLIGON II

09/01/17
13/01/17

Murid akan diajar untuk:


2.1 Memahami konsep poligon
sekata.

2.2 Memahami dan


menggunakan pengetahuan
tentang sudut peluaran dan
sudut pedalaman poligon.

BAB 3:
BULATAN II

16/01/17
20/01/17

MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

SAMTTAJ SHAH ALAM

Murid akan diajar untuk:


3.1 Memahami dan
menggunakan ciri-ciri bulatan
yang melibatkan simetri,
perentas dan lengkok.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Murid akan dapat:


(i) Menentukan sama ada poligon yang diberi
adalah poligon sekata.
(ii) Menentukan
(a) paksi simetri
(b) bilangan paksi simetri
bagi suatu poligon.
(iii) Melakar poligon sekata.
(iv) Melukis poligon sekata dengan membahagi
sama sudut pada pusat.
(v) Membina segitiga sama sisi, segiempat
sama dan heksagon sekata.

T1 B1
2.1(i)
T1 B4
2.1(iv)
2.2(ii)
T1 B6
2.2(vi)

HASIL PEMBELAJARAN

KBAT:
Membina

KBAT:
mengaplikasi

(i) Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut


peluaran poligon.
(ii) Menentukan nilai sudut peluaran apabila
nilai sudut pedalaman poligon diberi dan
begitu juga sebaliknya.
(iii) Menentukan hasil tambah sudut pedalaman
poligon.
(iv) Menentukan hasil tambah sudut peluaran
poligon.
Murid akan dapat:
(i) Mengenal pasti diameter bulatan sebagai
paksi simetri.
(ii) Menentukan bahawa
(a) jejari yang berserenjang dengan perentas
membahagi dua sama perentas tersebut
dan begitu juga sebaliknya.
(b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua
perentas bersilang pada pusat bulatan
bagi sisi empat kitaran.

Peta Titi

T1 B1
3.1(i)
T1 B2
3.1(ii)
T1 B3
3.2
T1 B5
3.1(iii)
PBS

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

(c) dua perentas yang sama panjang adalah


sama jarak dari pusat bulatan dan begitu
juga sebaliknya.
(d) perentas yang sama panjang apabila
memotong suatu bulatan menghasilkan
lengkok yang sama panjang.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
simetri, perentas dan lengkok bulatan.
4

BAB 3:
BULATAN II

23/01/17
27/01/17

3.2 Memahami dan


menggunakan ciri-ciri sudut
dalam bulatan.

3.3 Memahami dan


menggunakan konsep sisi
empat kitaran.
MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

(i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan


bulatan yang dicangkum oleh suatu
lengkok.
(ii) Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang
dicangkum oleh lengkok yang sama adalah
sama besar.
(iii) Menentukan bahawa sudut pada
(a) lilitan
(b) pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama
panjang adalah sama besar.
(iv) Menentukan hubungan antara sudut pada
pusat dengan sudut pada lilitan yang
dicangkum oleh suatu lengkok yang sama
panjang.
(v) Menentukan nilai sudut pada lilitan yang
dicangkum oleh semibulatan.
(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
sudut pada pusat bulatan dan sudut pada
lilitan bulatan.

3.2(iv)
T1 B6

3.3(vii)

KBAT:
Menganalisis

KBAT:
Mengaplikasi
KBAT:
Menganalisis

(i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.


(ii) Mengenal pasti sudut pedalaman
bertentang sisi empat kitaran.
(iii) Menentukan hubungan antara sudut
pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
HASIL PEMBELAJARAN

PBS

CATATAN
3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

(i) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut


pedalaman bertentang yang sepadan bagi
sisi empat kitaran.
(ii) Menentukan hubungan antara sudut
peluaran dan sudut pedalaman bertentang
yang sepadan
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
sudut sisi empat kitaran.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
bulatan.
5

BAB 4:
STATISTIK II

30/01/17
03/02/17

Murid akan diajar untuk:


4.1 Mewakilkan dan
mentafsirkan data dalam
carta pai untuk
menyelesaikan masalah.

4.2 Memahami dan


menggunakan konsep mod,
median dan min untuk
menyelesaikan masalah.

MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Murid akan dapat:


(i) Memperoleh dan mentafsir maklumat
daripada carta pai.
(ii) Membina carta pai untuk mewakilkan data.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
carta pai.
(iv) Menentukan perwakilan data yang sesuai.

T2 B2
4.2(i)
T2 B3
4.2(iii-v)
T2 B4
4.1(ii)
T2 B5
4.1(iii)
4.2(vi)
T2 B6
4.1(iv)

Peta Dakap
KBAT:
Membina
KBAT:
Menganalisis
KBAT:
Mengaplikasi

(i) Menentukan mod bagi


(a) set data.
(b) data dalam jadual kekerapan.
(ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi mod
tersebut daripada piktograf, carta palang,
graf garis dan carta pai.
(iii) Menentukan median bagi set data.
(iv) Menentukan median bagi data dalam jadual
kekerapan.
(v) Mengira min bagi
(a) set data.
HASIL PEMBELAJARAN

PBS

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

(b) data dalam jadual kekerapan.


(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
mod, median dan min.
6
06/02/17
10/02/17

BAB 5:
INDEKS

7
13/02/17
17/02/17

MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

Murid akan diajar untuk:


5.1 Memahami konsep indeks.

5.2 Melakukan pengiraan yang


melibatkan pendaraban
nombor dalam tatatanda
indeks.

(i) Menentusahkan am an = am + n.
(ii) Mempermudahkan pendaraban bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks
dengan asas yang sama.
(iii) Mempermudahkan pendaraban bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks
dengan asas yang berlainan.

5.3 Melakukan pengiraan yang


melibatkan pembahagian
nombor dalam tatatanda
indeks.

(i) Menentusahkan am an = am n.
(ii) Mempermudahkan pembahagian bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks
dengan asas yang sama.
(a) nombor
(b) sebutan algebra

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
5.4 Melakukan pengiraan yang
melibatkan nombor dan

SAMTTAJ SHAH ALAM

Murid akan dapat:


i) Mengungkapkan pendaraban berulang
sebagai an dan begitu juga sebaliknya.
(ii) Menentukan nilai an.
(iii) Mengungkapkan nombor dalam tatatanda
indeks.

HASIL PEMBELAJARAN

Peta Buih
T2 B3
5.2(ii)(iii)
5.3(ii)
T2 B4
5.2 5.6
T2 B6
5.7

KBAT:
Mengaplikasi

KBAT:
Mengaplikasi
KBAT:
Mengaplikasi

PBS

CATATAN

(i) Menentusahkan (am)n = amn.


(ii) Mempermudahkan
5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

sebutan algebra dalam


tatatanda indeks yang
dikuasakan.

8
20/02/17
24/02/17

(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan.
(iii) Mempermudahkan pendaraban dan
pembahagian bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan dengan asas
berlainan.
(iv) Melakukan gabungan operasi yang
melibatkan pendaraban, pembahagian dan
yang dikuasakan bagi

Murid akan diajar untuk:


5.5 Melakukan pengiraan yang
melibatkan indeks negatif.

(i) Menentusahkan an =

5.6 Melakukan pengiraan yang


melibatkan indeks pecahan.

(i) Menentusahkan

KBAT:
Mengaplikasi

(ii) Menyatakan an sebagai


begitu juga
sebaliknya
(iii) Melakukan gabungan operasi
darab, bahagi dan yang dikuasakan yang
melibatkan indeks negative bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
=

(ii) Menyatakan
sebagai
juga sebaliknya.

dan begitu

(iii) Menentukan nilai


(iv) Menyatakan
,
MINGG
U/TARIK
H
9
27/02/17
-

TAJUK

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

sebagai:
,

dan

HASIL PEMBELAJARAN

PBS

CATATAN

(v) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi


dan yang dikuasakan yangmelibatkan indeks
pecahan bagi:
6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

(a) nombor
(b) sebutan algebra
(vi) Menentukan nilai
(v) Melakukan gabungan operasi darab,bahagi
dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks
pecahan bagi:
(a) nombor
(b) sebutan algebra

03/03/17

(vi) Menentukan nilai


UJIAN 1
(06/03/2017 10/03/2017)

10

5.7 Melakukan pengiraan yang


melibatkan hukum indeks.

11
13/03/17

17/03/17

(i) Melakukan pendaraban, pembahagian, yang


dikuasakan atau gabungan operasi tersebut
ke atas beberapa nombor yang diungkapkan
dalam tatatanda indeks.
(ii) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi
dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks
positif, negatif dan pecahan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I (18/3/17 26/3/17)


12
27/03/17
31/03/17
MINGG
U/TARIK
H

Bab 6:
UNGKAPAN
ALGEBRA III

TAJUK

Murid akan diajar untuk:


6.1 Memahami dan
menggunakan konsep
kembangan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
6.2 Memahami dan
menggunakan konsep
pemfaktoran ungkapan
algebra untuk menyelesaikan

SAMTTAJ SHAH ALAM

Murid akan dapat:


(i) Menentukan kembangan yang melibatkan
ungkapan algebra dalam satu tanda kurung.
(ii) Menentukan kembangan yang melibatkan
ungkapan algebra dalam dua tanda kurung.

HASIL PEMBELAJARAN

(i)
(ii)

Menyatakan faktor bagi suatu sebutan


algebra.]
Menyatakan faktor sepunya dan FSTB bagi

T2 B4
6.3 6.4
T2 B5
6.3(ii)(iii)

PBS

CATATAN
KBAT: Menilai
KBAT:
7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

masalah.

13
03/04/1
7
07/04/17

MINGG
U/TARIK
H
14

TAJUK
BAB 7:
RUMUS

SAMTTAJ SHAH ALAM

beberapa sebutan algebra.


(iii) Memfaktorkan ungkapan algebra
menggunakan
(a) faktor sepunya.
(b) beza antara dua sebutan kuasa dua.
(iv) Memfaktor dan mempermudahkan pecahan
algebra

6.3 Melakukan penambahan dan


penolakan ke atas pecahan
algebra.

(i) Menambah atau menolak dua pecahan


algebra yang mempunyai penyebut yang
sama.
(ii) Menambah atau menolak dua pecahan
algebra yang penyebut satu pecahan adalah
gandaan bagi penyebut pecahan yang lain.
(iii) Menambah atau menolak dua pecahan
algebra yang penyebut pecahan tersebut
(a) tidak mempunyai faktor sepunya.
(b) mempunyai faktor sepunya.

6.4 Melakukan pendaraban dan


pembahagian ke atas
pecahan algebra.

(i) Mendarab dua pecahan algebra yang


melibatkan penyebut dengan:
(a) satu sebutan.
(b) dua sebutan.
(ii) Membahagi dua pecahan algebra yang
melibatkan penyebut dengan
(a) satu sebutan.
(b) dua sebutan.
(iii) Melakukan pendaraban dan pembahagian
bagi dua pecahan algebra menggunakan
pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya
dan beza antara dua sebutan kuasa dua

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Murid akan diajar untuk:

HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

Menganalisis

PBS
T2 B1
7.2(ii)

CATATAN
Peta Alir
KBAT:
8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

10/04/1
7
14/04/17

ALGEBRA

7.1 Memahami konsep


pembolehubah dan pemalar.

7.2 Memahami konsep rumus


untuk menyelesaikan
masalah.

MINGG
U/TARIK
H
15
17/04/17
-

TAJUK
BAB 8 :
PEPEJAL
GEOMETRI
III

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Murid akan diajar untuk:
8.1 Memahami dan
menggunakan konsep isipadu
prisma tegak dan silinder

(i) Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam


situasi yang diberi ialah pembolehubah atau
pemalar.
(ii) Menentukan pembolehubah dalam situasi
yang diberi dan mewakilkan pembolehubah
tersebut dengan simbol huruf.
(iii) Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu
pembolehubah dalam situasi yang diberi

T2 B4
7.2(iii)
T2 B5
7.4(iv)
T2 B6
7.2(v)

(i) Menulis rumus berdasarkan


(a) pernyataan
(b) situasi
yang diberi.
(ii) Mengenal pasti perkara rumus.
(iii) Mengungkapkan pembolehubah tertentu
sebagai perkara rumus dengan melibatkan
(a) satu daripada operasi asas: +, -, ,
(b) kuasa atau punca kuasa.
(c) gabungan operasi asas dan kuasa atau
punca kuasa
iv) Menentukan nilai suatu pembolehubah
apabila pembolehubah tersebut:
(a) ialah perkara rumus
(b) bukan perkara rumus
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
rumus.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:
(i) Menerbitkan rumus isipadu bagi
(a) prisma.
(b) silinder.

Mengaplikasi

KBAT:
Menganalisis

KBAT:
Mengaplikasi

PBS
T1 B3
8.1(ii)(v)
8.2(ii)(v)
8.3(i)

CATATAN
Peta Pokok
KBAT:
Mengaplikasi
9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

21/04/17

membulat tegak untuk


menyelesaikan masalah

(ii) Mengira isipadu prisma tegak dalam unit


padu apabila diberi tinggi dan
(a) luas tapak.
(b) dimensi tapak.

T1 B4
8.4(i)
T1 B6
8.4(ii)

(iii) Mengira tinggi prisma apabila isipadu dan


luas tapak diberi.
(iv) Mengira luas tapak prisma apabila isipadu
dan tinggi diberi.
(v) Mengira isipadu silinder dalam unit padu
apabila diberi:
(a) luas tapak dan tinggi.
(b) jejari tapak dan tinggi.
(vi) Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan
jejari tapak diberi.
(vii) Mengira jejari tapak silinder apabila
isipadu dan tinggi diberi.
(viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit
metrik kepada unit yang lain:
(a)mm3 , cm3 dan m3
(b) cm3 , ml dan l
(ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas.
(x) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
isipadu prisma dan silinder.
MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

16
24/04/1
7
28/04/17

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat:

8.2 Memahami dan


menggunakan konsep isipadu
piramid tegak dan kon membulat
tegak untuk menyelesaikan
masalah.

(i)
(ii)

Menerbitkan rumus isipadu bagi


(a)
piramid.
(b)
kon
Mengira isipadu piramid dalam unit mm 3,
cm3 dan m3 apabila diberi tinggi dan

PBS

CATATAN
KBAT:
Mengaplikasi
KBAT:
Menganalisis
10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

(a) luas tapak.


(b) dimensi tapak.
(iii) Mengira tinggi piramid apabila isipadu
dan dimensi tapak diberi.
(iv) Mengira luas tapak piramid apabila
isipadu dan tinggi diberi.
(v) Mengira isipadu kon dalam unit mm 3, cm3
dan m3 apabila tinggi dan jejari tapak
diberi.
(vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu dan
jejari tapak diberi.
(vii) Mengira jejari tapak kon apabila isipadu
dan tinggi diberi.
(viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
isipadu piramid dan kon.

MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

BAB 9:
LUKISAN
BERSKALA

17
02/05/17
-

SAMTTAJ SHAH ALAM

8.3 Memahami dan


menggunakan konsep isipadu
sfera untuk menyelesaikan
masalah

(i) Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi.


(ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
isipadu sfera.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

8.4 Mengaplikasikan konsep


isipadu untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan
pepejal gubahan.

(i) Mengira isipadu pepejal gubahan.


(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
isipadu pepejal gubahan.

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat:


(i) Melakarkan bentuk yang
(a) sama saiz dengan objek
(b) lebih kecil daripada objek
lebih besar daripada objek

9.1 Memahami konsep lukisan


berskala.

KBAT:
Mengaplikasi
KBAT:
Menganalisis

PBS

CATATAN
KBAT:
Mengaplikasi
Menganalisis

T1 B1
9.1(i)
T1 B4
9.1(ii)
T1 B5

Peta Pelbagai
Alir

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

05/05/17

menggunakan kertas grid.


(ii) Melukis bentuk geometri mengikut skala
1 : n, apabila:

9.1(iii)(iv)
T1 B6
9.1(v)

n = 1,2,3,4,5 , ,
(iii) Melukis bentuk gabungan mengikut skala
yang diberi menggunakan
(a) kertas grid.
(b) kertas kosong.
(iv) Melukis semula bentuk pada kertas grid
yang berlainan saiz.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
lukisan berskala.
18
08/05/17
12/05/17
19
15/05/17
19/05/17
MINGG
U/TARIK
H
20
22/05/1
7
26/05/17

KBAT:
Mengaplikasi

KBAT:
Menganalisis

MINGGU ULANGKAJI
&
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PBS

CATATAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27/05/2017 - 11/06/2017)


21
12/06/1
7
-16/06/1
7

BAB 10:
PENJELMAA
N II

SAMTTAJ SHAH ALAM

Murid akan diajar untuk:


10.1 Memahami dan
menggunakan konsep
keserupaan.

Murid akan dapat:


(i) Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi
adalah serupa .
(ii) Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi
dua bentuk yang serupa.

T1 B1
10.1(i)
T1 B3

Peta Alir
KBAT:
Mengaplikasi
12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

10.2 Memahami dan


menggunakan konsep
pembesaran.

MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

(i) Mengenal pasti suatu pembesaran.


(ii) Menentukan faktor skala, diberi objek dan
imej pembesaran apabila
(a) faktor skala > 0.
(b) faktor skala < 0.
(iii) Menentukan pusat pembesaran apabila objek
dan imej diberi.
(iv) Menentukan imej objek apabila pusat
pembesaran dan faktor skala diberi.
(v) Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran.
(vi) Mengira
(a) faktor skala
(b) panjang sisi imej
(c) panjang sisi objek
suatu pembesaran.
(vii) Menentukan hubungan antara luas imej dan
luas objek.
(viii) Mengira
(a) luas imej
(b) luas objek
(c) faktor skala
di bawah suatu pembesaran.
(ix) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pembesaran.
HASIL PEMBELAJARAN

10.2(ii)
(iii)
T1 B4
10.2(iv)
(vi)(vii
T1 B5
10.2(ix)
T1 B6
10.2(ix)

KBAT:
Mengaplikasi

KBAT:
Menganalisis

PBS

CATATAN

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

22
19/06/1
7
23/06/17

BAB 11:
PERSAMAAN
LINEAR II

Murid akan diajar untuk:


11.1 Memahami dan
menggunakan konsep
persamaan linear dalam dua
pembolehubah.

11.2 Memahami dan


menggunakan konsep
persamaan linear serentak
dalam dua pembolehubah
untuk menyelesaikan
masalah

23
26/06/17
30/06/17

BAB 12:
KETAKSAMAAN
LINEAR

SAMTTAJ SHAH ALAM

Murid akan diajar untuk:


12.1 Memahami dan
menggunakan konsep
ketaksamaan.

Murid akan dapat:


(i) Menentukan sama ada suatu persamaan
adalah persamaan linear dalam dua
pembolehubah.
(ii) Menulis persamaan linear dalam dua
pembolehubah daripada maklumat yang
diberi.
(iii) Menentukan nilai satu pembolehubah
apabila diberi nilai pembolehubah yang lain.
(iv) Menentukan penyelesaian yang mungkin
bagi persamaan linear dalam dua
pembolehubah.
(i) Menentukan sama ada dua persamaan yang
diberi adalah persamaan linear serentak.
(ii) Menyelesaikan dua persamaan linear
serentak dalam dua pembolehubah dengan
(a) kaedah penggantian.
(b) kaedah penghapusan.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
dua persamaan linear serentak dalam dua
pembolehubah.
(i) Menentukan sama ada hubungan yang
diberi adalah suatu ketaksamaan linear.
(ii) Menentukan penyelesaian yang mungkin
bagi ketaksamaan linear dalam satu
pembolehubah yang diberi:
(a) x > h;
(b) x < h;
(c) x h;
(d) x h.
(iii) Mewakilkan ketaksamaan linear:
(a) x > h;
(b) x < h;
(c) x h;
(d) x h.
pada garis nombor dan begitu juga

T2 B4
11.2(ii)
T2 B6
11.2(iii)

Peta Bulatan
KBAT:
Mengaplikasi

KBAT:
Menganalisis

KBAT:
Mengaplikasi

KBAT:
Menganalisis

T2 B3
12.2(iii)
T2 B4
12.4
T2 B6
12.5

14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

sebaliknya.
(iv) Membina ketaksamaan linear menggunakan
simbol:
(a) > atau <
(b) atau
daripada maklumat yang diberi.
MINGG
U/TARIK
H
24

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
12.2 Memahami dan
menggunakan konsep
ketaksamaan linear dalam
satu pembolehubah

03/07/17
07/07/17

12.3 Melaksanakan pengiraan


yang melibatkan
penambahan, penolakan,
pendaraban dan
pembahagian ke atas
ketaksamaan linear.

MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PBS

Murid akan dapat:


(i) Mengenal pasti hubungan
(a) lebih besar daripada
(b) kurang daripada berdasarkan situasi
yang diberi.
(ii) Menulis hubungan antara dua nombor yang
diberi menggunakan simbol > atau < .
(iii) Mengenal pasti hubungan
(a) lebih besar daripada atau sama dengan
(b) kurang daripada atau sama dengan
berdasarkan situasi yang diberi.
(i) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil
apabila suatu nombor
(a) ditambah kepada
(b) ditolak daripada
kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi.
(ii) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil
apabila kedua-dua belah ketaksamaan yang
diberi
(a) didarab dengan satu nombor.
(b) dibahagi dengan satu nombor.
HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN
KBAT:
Menganalisis
KBAT:
Mencipta
KBAT:
Menganalisis

PBS

CATATAN

15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

iii) Membina ketaksamaan


a) x + k > m + k atau
b) x k < m k
c) kx > km atau

KBAT:
Menganalisis
KBAT:
Mencipta

d)
,
daripada maklumat yang diberi

25
10/07/17
14/07/17

12.4 Melaksanakan pengiraan


untuk menyelesaikan
ketaksamaan dalam satu
pembolehubah

12.5 Memahami konsep


ketaksamaan linear serentak
dalam satu pembolehubah.

26
17/07/1
7
21/07/17

BAB 13:
GRAF
FUNGSI

SAMTTAJ SHAH ALAM

Murid akan diajar untuk:


13.1 Memahami dan
menggunakan konsep fungsi.

(i) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:


(a) menambah satu nombor kepada
(b) menolak satu nombor daripada
kedua-dua belah ketaksamaan.
(ii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:
(a) mendarab
(b) membahagi
satu nombor pada kedua-dua belah
ketaksamaan.
(iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam
satu pembolehubah menggunakan gabungan
operasi
(i) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua
ketaksamaan linear serentak pada garis
nombor.
(ii) Menentukan ketaksamaan setara bagi dua
ketaksamaan linear yang diberi.
(iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan linear
serentak.
Murid akan dapat:
(i) Menyatakan hubungan antara dua
pembolehubah berdasarkan maklumat yang
diberi.
(ii) Mengenal pasti pembolehubah bersandar
dan pembolehubah tidak bersandar dalam
satu hubungan yang melibatkan dua
pembolehubah.
(iii) Mengira nilai pembolehubah bersandar,
apabila nilai pembolehubah tidak bersandar

KBAT:
Menganalisis

Peta Alir
T2 B4
13.2(ii)
T2 B6
13.2(iv)

KBAT:
Menganalisis

16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

diberi.
MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
13.2 Melukis dan menggunakan
graf fungsi

27
24/05/17
28/07/17

BAB 14 :
NISBAH,
KADAR DAN
KADARAN II

SAMTTAJ SHAH ALAM

Murid akan diajar untuk:

HASIL PEMBELAJARAN

PBS

KBAT:
Menganalisis

(i) Membina jadual nilai bagi fungsi yang


diberi.
(ii) Melukis graf fungsi dengan skala yang
diberi.
(iii) Menentukan nilai y daripada graf apabila
nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
graf fungsi.
Murid akan dapat:

14.1 Memahami konsep kadar


dan melaksanakan
pengiraan yang melibatkan
kadar

(i) Menentukan kadar dalam situasi yang


diberi dan mengenal pasti dua kuantiti
yang terlibat.
(ii) Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti
yang berbeza diberi.
(iii) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila
kadar dan nilai kuantiti yang lain diberi.
(iv) Menukar kadar daripada satu unit ukuran
kepada unit ukuran yang lain.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
kadar

14.2 Memahami dan


menggunakan konsep laju

(i)

Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat


dalam laju.
(ii) Mengira dan mentafsirkan laju.
(iii) Mengira
(a) jarak, apabila laju dan masa diberi.
(b) masa, apabila laju dan jarak diberi.
(iv) Menukar daripada satu unit laju kepada
unit laju yang lain.

CATATAN

T2 B3
14.2(ii)
(iii)
T2 B5
14.3(iii)
T2 B6
14.1(v)

Peta Buih
Berganda
KBAT:
Menganalisis

KBAT:
Mengaplikasi
KBAT:
Menganalisis

17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

(v)
MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

28
31/08/1
7
04/08/17

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
14.3 Memahami dan
menggunakan konsep laju
purata.

14.4 Memahami dan


menggunakan konsep pecutan.

29

BAB 15 :

07/08/17
11/08/17

TRIGONOMET
RI

SAMTTAJ SHAH ALAM

Membezakan antara laju seragam dan laju


tidak seragam.
HASIL PEMBELAJARAN

PBS

(i) Mengira laju purata dalam pelbagai situasi.


(ii) Mengira
(a) jarak, apabila laju purata dan masa
diberi.
(b) masa, apabila laju purata dan jarak
diberi.
(iii) Menyelesaikam masalah yang melibatkan
laju dan laju purata.

KBAT:
Menganalisis

(i) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat


dalam pecutan.
(ii) Mengira dan mentafsirkan pecutan

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat:

15.1 Memahami dan


menggunakan tangen bagi
sudut tirus dalam segitiga
bersudut tegak.

(i) Mengenal pasti:


(a) hipotenus
(b) sisi bertentangan dan sisi sebelah
terhadap salah satu sudut tirus.
(ii) Menentukan tangen bagi suatu sudut.
(iii) Mengira tangen bagi suatu sudut apabila
panjang sisi segitiga diberi.
(iv) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga
apabila nilai tangen dan panjang sisi yang
lain diberi.

15.2 Memahami dan


menggunakan sinus bagi
sudut tirus dalam segitiga
bersudut tegak.

(i) Menentukan sinus bagi suatu segitiga.


(ii) Mengira sinus bagi suatu sudut apabila
panjang sisi segitiga diberi.
(iii) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga

CATATAN

KBAT:
Menganalisis

T1 B1
15.1(i)
T1 B3
15.1(ii)
15.2(i)
15.3(i)
T1 B4
15.1(iv)
15.2(iii)
15.3(iii)
T1 B5
15.4(vi)
T1 B6
15.4(vi)

Peta Pokok
KBAT:
Mengaplikasi

KBAT:
Mengaplikasi

18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

apabila nilai sinus dan panjang sisi yang lain


diberi
MINGG
U/TARIK
H

TAJUK

29
07/08/17
11/08/17

SAMTTAJ SHAH ALAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

15.3 Memahami dan


menggunakan kosinus bagi
sudut tirus dalam segitiga
bersudut tegak.

(i) Menentukan kosinus bagi suatu sudut.


(ii) Mengira kosinus bagi sudut apabila panjang
sisi segitiga diberi.
(iii) Mengira panjang sisi bagi segitiga apabila
nilai kosinus dan panjang sisi yang lain diberi

15.4 Menggunakan nilai tangen,


sinus dan kosinus untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain


apabila nilai suatu nisbah trigonometri
diberi.
(ii) Menukar unit sudut daripada:
(a) darjah kepada darjah dan minit.
(b) darjah dan minit kepada darjah.
(iii) Menentukan nilai:
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
bagi 300, 450 dan 600 tanpa menggunakan
kalkulator saintifik.
(iv) Menentukan nilai:
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.
(v) Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai:
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.
(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
nisbah trigonometri.

PBS

CATATAN
KBAT:
Mengaplikasi

T1 B1
15.1(i)
T1 B3
15.1(ii)
15.2(i)
15.3(i)
T1 B4
15.1(iv)
15.2(iii)
15.3(iii)
T1 B5
15.4(vi)
T1 B6
15.4(vi)

KBAT:
Mengaplikasi

19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 - 2017

MINGG
U/TARIK
H
30

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PBS

CATATAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3


(14/08/17 - 19/08/17)

31

LATIH TUBI INTENSIF


(21/08/17 - 25/09/17)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(26/08/17 - 03/09/17)

32 - 36

LATIH TUBI INTENSIF


(04/09/17 - 06/10/17)

37

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
(09/10/17 - 12/10/17 )

38

CUTI DEEPAVALI
(16/10/17 - 20/10/17)

39 - 43

PROGRAM PASCA PT3 & PENGURUSAN AKHIR TAHUN


(23/10/17 - 23/10/17 )
CUTI AKHIR TAHUN (24/11/17 - 01/01/2018)

Disediakan oleh :

Disemak oleh;

......................................................................
..........
( SYAZLIN ELISA BT ABDULLAH )
GURU MATEMATIK

...........................................

SAMTTAJ SHAH ALAM

Disahkan oleh;

...........................................................
..

(ABD HALLID B BARI)


KP MATEMATIK

20