Anda di halaman 1dari 9

Nota dan Dapatan Jenis-jenis Anuiti

Mengikut Teori Kewangan, anuiti ialah siri bayaran atau menerima jumlah yang
sama pada jangka masa yang sama sepanjang tempoh penilaian. Anuiti ini terbahagi
kepada anuiti biasa dan anuiti matang iaitu anuiti biasa merupakan anuiti yang
berlaku di penghujung tempoh pembayaran atau penerimaan tunai yang berlaku
pada setiap akhir tempoh manakala anuiti matang adalah anuiti yang berlaku di awal
tempoh bayaran sewa bulan yang dibayar sebelum menduduki premis. Perbezaan
antara dua jenis anuiti boleh dijelaskan dengan gambar rajah di bawah:

ASPEK
ANUITI BIASA ANUITI MATANG
PERBANDINGAN

Maksud Anuiti yang berlaku di Anuiti yang berlaku di awal


penghujung tempoh tempoh bayaran sewa bulan
pembayaran atau yang dibayar sebelum
penerimaan tunai yang menduduki premis
berlaku pada setiap akhir
tempoh

Sesuai untuk Pembayaran Resit

Contoh Pinjaman perumahan, Bayaran pajakan, premium


pembayaran gadai janji insurans hayat

Manakala, anuiti juga membawa definisi yang lain iaitu suatu kontrak di mana
syarikat insurans bersetuju untuk menyediakan seseorang dengan pendapatan yang
berterusan untuk sepanjang hayat, sebagai balasan kepada caruman premium yang
dibayar sekali gus. Ia memastikan bayaran sekali gus anda itu ditukar menjadi
pendapatan untuk seumur hidup, dengan itu meringankan ketidaktentuan dan
masalah yang mungkin anda akan hadapi sekiranya anda kehabisan sumber
kewangan semasa hayat bersara. Anda juga boleh membeli pelan anuiti yang
menjamin pembayaran pendapatan kepada orang yang anda sayangi selepas anda
meninggal dunia. Jenis-jenis anuiti asas adalah seperti anuiti serta-merta dan anuiti
tertunda.

Anuiti serta-merta merupakan pembayaran pendapatan bermula dalam tempoh


12
1 bulan selepas anda membeli anuiti. Ia sesuai untuk mereka yang hampir bersara
atau telah bersara. Premiumnya dibayar sekali gus ketika membeli anuiti. Manakala,
Anuiti tertunda adalah pembayaran pendapatan bermula lebih dari 12 bulan selepas
anda membeli anuiti. Anda boleh membeli anuiti jenis ini pada bila-bila masa
sepanjang tempoh anda bekerja. Premiumnya yang boleh dibayar sekali gus akan
terkumpul dengan syarikat insurans, atau anda boleh membuat siri bayaran berkala
sehinggalah persaraan anda. Jadual menunjukkan perbandingan antara dua anuiti.
Bandingkan Perbezaan Anuiti
Anuiti Tertunda Anuiti Serta-merta
Sebab utama untuk Untuk mengumpul wang Untuk memastikan
membeli dalam produk tertunda pendapatan tidak ditahan
yang cukai- lama
Waktu Membayar Satu tempoh selepas anda
membeli anuiti, berhenti
Waktu pengeluaran membayar apabila anda mati

Bentuk pembayaran Jumlah tunggal atau


Pendapatan seumur hidup
pendapatan
Umur Biasa Pembeli
semasa membeli 40-65 55-80

Adakah kumpul wang Ya, tetapi hanya pada tahun


cukai tangguhan. Ya
awal pembayaran
Adakah membayar
manfaat kematian? Pembayaran terus jika anuiti
dijamin dalam tempoh yang
Ya
belum tamat pada masa
kematian itu waris yang
Adakah manfaat bagi
pendapatan yang diberi Ya, tetapi hanya
Ya, tetapi hanya bahagian
cukai? bahagian yang
yang diperolehi daripada
diperolehi daripada
pendapatan pelaburan
pendapatan pelaburan

Di samping itu, anuiti-anuiti yang lain seperti anuiti tetap, anuiti bertempoh,
perpetuiti, anuiti berkala, anuiti selanjar, anuiti berubah dan lain-lain. Anuiti tetap
adalah anuiti yang akan bertambah nilai berdasarkan pulangan yang dinyatakan
dalam kontrak anuiti. Biasanya, anuiti tetap tidak akan terus diberi bayaran dan ia
tidak seperti pendapatan anuiti tertunda, kerana kami adalah fleksibel untuk memilih
amount dan permulaan untuk menerima pembayaran daripada syarikat insurans di
bawah kontrak. Seterusnya, anuiti berubah memberikan pembayaran yang terjamin
sekiranya berbandingkan dengan anuiti tetap. Anuiti berubah adalah penundaan
pembayaran cukai yang membolehkan kami untuk memilih daripada pilihan
pelaburan, dan kemudian membayar seseorang dengan tahap pendapatan
2
persaraan yang ditentukan oleh prestasi pelaburan yang kami pilih. Anuiti indeks
tetap adalah produk pengumpulan cukai disukai dikeluarkan oleh syarikat insurans.
Ia berkongsi ciri-ciri dengan anuiti kadar faedah tertunda tetap. Pertumbuhan anuiti
indeks adalah tertakluk kepada kadar cap and floor, yang bermakna ia tidak akan
melebihi atau jatuh di bawah tahap pulangan yang dinyatakan walaupun indeks
saham pendasar berfluktuasi di luar parameter yang ditetapkan. Perkataan ringkas,
syarikat insurans menanggung risiko penurunan pasaran saham yang tajam dengan
anuiti ini. Kami tidak akan kehilangan apa-apa pokok dengan indeks anuiti tetap, dan
potensi keuntungan biasanya dihadkan pada kadar di antara 3% dan 9%. Banyak
anuiti indeks tetap juga menawarkan bonus premium, tetapi biasanya dengan
mengorbankan potensi keuntungan yang lebih rendah.

Jenis Anuiti Kekuatan Kekurangan Yuran


Anuiti Tetap Mudah dan Ringkas Kurang Bayar Tidak ada
Anuiti Berubah Menawarkan
pendedahan
Kemungkinan
maksimum pasaran Tertinggi
kekurangan Principal
saham

Anuiti Indeks Kadar penyertaan


Tiada risiko dalam
Tetap akan mengurangkan
pelaburan pasaran Sederhana
potensi dalam
saham
keuntungan

Anuiti Serta-merta Kemungkinan


Pembayaran tertinggi Tidak ada
kekurangan Principal

Anuiti Tertunda Lebih murah dan Perlu menunggu lama


membolehkan masa untuk mendapat Sederhana
pembayaran pendapat

Penyelesaian Masalah En Amin

Masalah:

En Amin berumur 45 tahun seorang pekerja swasta dan gaji bulanannya pada masa
kini ialah Rm8,000. Beliau akan bersara pada umur 60 tahun dan ingin mendapat
bayaran ansuran bulanan sejumlah Rm 2,500 ketika umur beliau 61 tahun hingga
umur 75 tahun. Oleh itu, kami perlu mencari bayaran berkala bagi En Amin supaya
dapat dibayar ansuran bulanan sejumlah Rm 2,500. En Amin berkemungkinan
menggunakan pelan yang paling sesuai selepas dicadang.
3

Cara Penyelesaian:
Melukis garisan masa untuk memahami.

R R R Rm 2500 Rm 2500
... ...
PV1 =? FV =0
PV2 =?
45 60 75

Simbol R sebagai bayaran berkala kerana En Amin perlu membayar terhadap anuiti,
oleh itu dikira sebagai wang pengeluaran. Antara umur 45 tahun sehingga 59 tahun,
En Amin perlu membuat 15 kali pembayaran. Pada garisan masa ini, garisan
tersebut boleh dibahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama adalah
semasa En Amin 45 tahun sehingga 59 tahun iaitu membuat pembayaran danjuga
bahagian kedua adalah 60 tahun sehingga 75 tahun iaitu En Amin mengambil balik
wang yang ada. FV iaitu Future Value merupakan nilai masa depan dikira sebagai 0
kerana En Amin mengambil keluar semua wang pada masa tersebut. Untuk
menyelesaikan masalah ini, kami perlu menyelesaikan masalah bahagian kedua
dahulu dan mengangkat nilai pada tahun 60 adalah FV iaitu wang yang ada sebelum
En Amin mengambil balik wangnya.

Pelan Anuiti Tertunda Bank Rakyat : Kadar faedah 7% dikompaun secara


bulanan dan En Amin mengambil anuiti ini sejak umur 45 tahun.

Oleh itu, maklumat yang dapat adalah seperti:

Umur = 45 tahun
Bersara = 60 tahun
Berhenti mendapat bayaran = 75 tahun
Kadar Faedah,i = 7%
Bayaran ansuran bulanan = Rm 2500
PV2 (Nilai Sekarang) = ?

1 1 i n
R
i
Rumusan untuk mendapatkan PV2 adalah .
R= Bayaran berkala
4
i = Kadar Faedah
n = Jumlah bilangan Pembayaran (Tempoh berfaedah)
1 1 i n
R
i
PV2 =

7%
-180

1- 1
12
7%
12
= 2500
=Rm 278139.89

Rm 278139.89 merupakan wang En Amin yang ada pada umur 60 tahun. Maka, PV 2
adalah Rm 278139.89 dan bertukar menjadi FV untuk mendapatkan bayaran berkala
En Amin setiap bulan supaya mengumpul wang sebanyak Rm 278139.89 pada umur
60 tahun. Jadi, maklumat tambahan sekarang adalah seperti berikut:

FV = Rm 278139.89
Bayaran berkala = ?
Rumusan untuk mendapatkan bayaran berkala adalah rumus mencari FV iaitu

1 i n - 1
R
i .

R=Bayaran ansuran bulanan


i = Kadar Faedah
n = Jumlah bilangan Pembayaran

7%
180

1 - 1
FV R
12
7%
12

Rm 278139.89 = R(316.9623)
R = Rm 877.52

Maka, En Amin perlu membayar Rm 877.52 setiap bulan sekiranya mengambil pelan
5
ini supaya mendapat bayaran ansuran bulanan sebanyak Rm 2500.
Pelan Anuiti Serta-merta Hong Leong Bank: Kadar faedah 8% dikompaun
secara bulanan tetapi En Amin hanya mengambil anuiti pada umur 57 tahun.

R R R

... ....
57 58 59 60 61 75
PY1=? PY2=? FY=0
Maklumat yang diperoleh:
Umur = 57 tahun
Bersara = 60 tahun
Berhenti mendapat bayaran = 75 tahun
Kadar Faedah,i = 8%
Bayaran ansuran bulanan = Rm 2500
PV2 (Nilai Sekarang) = ?

1 1 i n
R
i
Formula: PV2 adalah .
R= Bayaran berkala
i = Kadar Faedah
n = Jumlah bilangan Pembayaran (Tempoh berfaedah)

Cara Penyelesaian:

1 1 i n
R
i
PV2 =

8%
-180

1- 1
12
8%
12
= 2500
=Rm 261601.48

PV2 adalah Rm 261601.48 seterusnya dijadikan FV untuk mendapatkan bayaran


berkala En Amin setiap bulan supaya mengumpul wang sebanyak Rm 261601.48
pada umur 60 tahun dari 57 tahun.
6
1 i n - 1
R
i
FV iaitu .
R=Bayaran ansuran bulanan
i = Kadar Faedah
n = Jumlah bilangan Pembayaran

8%
36

1 - 1
FV R
12
8%
12

Rm 261601.48 = R(40.54)
R = Rm 6452.92
Maka, En Amin perlu membayar Rm 6452.92 setiap bulan apabila pelan ini supaya
mendapat bayaran ansuran bulanan sebanyak Rm 2500. Bayaran berkala ini amat
banyak kerana anuiti ini adalah anuiti serta-merta iaitu anuiti yang diambil sekiranya
seseorang itu mahu bersumbang.

Pelan Anuiti Tertunda Bank RHB : Kadar faedah 9% dikompaun secara bulanan
dan En Amin mengambil anuiti ini sejak umur 45 tahun.

Oleh itu, maklumat yang dapat adalah seperti:

Umur = 45 tahun
Bersara = 60 tahun
Berhenti mendapat bayaran = 75 tahun
Kadar Faedah,i = 9%
Bayaran ansuran bulanan = Rm 2500
PV2 (Nilai Sekarang) = ?

1 1 i n
R
i
Rumusan: PV2 = .
R= Bayaran berkala
i = Kadar Faedah
n
7 = Jumlah bilangan Pembayaran (Tempoh berfaedah)
1 1 i n
R
i
PV2 =

9%
-180

1- 1
12
9%
12
= 2500
=Rm 246483.52

Rm 246483.52 merupakan wang En Amin yang ada pada umur 60 tahun. Maka, PV 2
adalah Rm 246483.52 dan bertukar menjadi FV untuk mendapatkan bayaran berkala
En Amin setiap bulan supaya mengumpul wang sebanyak Rm 246483.52 pada umur
60 tahun. Jadi, maklumat tambahan sekarang adalah seperti berikut:

FV = Rm 246483.52
Bayaran berkala = ?
Rumusan untuk mendapatkan bayaran berkala adalah rumus mencari FV iaitu

1 i n - 1
R
i .

9%
180

1 - 1
FV R
12
9%
12

Rm 246483.52 = R(378.4058)
R = Rm 651.37

Maka, En Amin perlu membayar Rm 651.37 setiap bulan sekiranya mengambil pelan
ini supaya mendapat bayaran ansuran bulanan sebanyak Rm 2500.

Berdasarkan nota-nota yang saya kumpulkan, saya dapati pelan Bank RHB dan
Bank Rakyat iaitu jenis anuiti tertunda adalah sesuai disertai oleh En Amin. Hal ini
kerana pelan anuiti serta-merta adalah membayar premium kepada syarikat insurans
8
sekali gus semasa seseorang hampir bersara. Sebagai alternatif, seseorang juga
boleh membuat bayaran premium secara berkala sehingga umur persaraan yang
dipilih. Anuiti yang biasa adalah anuiti serta-merta tetapi ia lebih sesuai untuk mereka
yang hampir bersara atau telah bersara manakala anuiti tertunda adalah lebih sesuai
disertai oleh En Amin. En Amin yang masih bekerja mampu membayar anuiti dengan
banyak kali supaya tidak membebankan mereka diri sendiri tetapi memanfaatkan
masa hadapan semasa kami bersara. Antara kedua-dua anuiti tertunda ini, pelan
bank RHB adalah paling sesuai untuk disertai kerana faedah ia tinggi sehingga
hanya 9% manakala Bank Rakyat mempunyai faedah 7% sahaja. Anuiti bank RHB
dapat membantu En Amin mengurangkan beban untuk membayar anuiti.

Rujukan

Ismail Ab. Wahab. (2008). Budaya Keusahawanan Panduan Memulakan Perniagaan.


Selangor: Arah Pendidikan Sdn. Bhd.

Utusan Online. (24 Sep, 2001). Memahami pelan persaraan atau anuiti. Retrieved 26
April 2017, from http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?
y=2001&dt=0924&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ekonomi&pg=ek_05.htm

Kelincicoklatdiary. (2010). NET PRESENT VALUE (NPV) DAN INTERNAL RATE OF


RETURN (IRR). Retrieved 3 April 2017, from
https://kelincicoklatdiary.wordpress.com/2010/10/14/net-present-value-npv-dan-
internal-rate-of-return-irr/

Jeffrey K. Dellinger. (2006). The Handbook of Variable Income Annuities. USA: John
Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Ayoup, H., Sawandi, N.,Abdullah, Z., Ram Al Jaffri & Chee Yu, T. (2006). Duit banyak
bertambah banyak. KL: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.