Anda di halaman 1dari 20

PP8591/07/2013(032851) Tel: 1-300-22-6787 Faks: 03-2056 7081

UPSR BIL 1138
UPSR
BIL 1138
ISNIN 10 04 2017
ISNIN
10
04
2017
Bolehkah pasang lampu dan kipas ketika tiada bekalan elektrik? Ikuti inovasi Pensyarah IKM Kuala Lumpur

Bolehkah pasang lampu dan kipas ketika tiada bekalan elektrik? Ikuti inovasi Pensyarah IKM Kuala Lumpur dalam BHTV pada hari ini.

inovasi Pensyarah IKM Kuala Lumpur dalam BHTV pada hari ini. bhdidik@bh.com.my 7 BAHASA INGGERIS: Co rr
inovasi Pensyarah IKM Kuala Lumpur dalam BHTV pada hari ini. bhdidik@bh.com.my 7 BAHASA INGGERIS: Co rr
inovasi Pensyarah IKM Kuala Lumpur dalam BHTV pada hari ini. bhdidik@bh.com.my 7 BAHASA INGGERIS: Co rr

bhdidik@bh.com.my

7 BAHASA INGGERIS: Co rr el ati ve Co nj un ct io n, Co

7

BAHASA INGGERIS:

Co rr el ati ve Co nj un ct io n, Co nv er sa ti on & F or ma l L et te r

10

10

MATEMATIK:

Wang (Penyelesaian Masalah)

Membimbing Ke Arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Membimbing Ke Arah Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Membimbing Ke Arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) DAYA DAN GESERAN Apabila kita berjalan dan angin

DAYA DAN GESERAN

Apabila kita berjalan dan angin meniup muka, kita menganggap keadaan itu perkara biasa. Dari sudut sains, tiupan angin adalah ciri-ciri daya yang tidak dapat diperhatikan, tetapi kesannya boleh dirasai. Topik Daya dalam mata pelajaran Sains Tahun Enam, murid mempelajari maksud Daya dan Geseran yang berkait

rapat dengan pergerakan seperti tolakan dan tarikan. Bersama-sama wartawan BH Didik, Puan Nas Norziela Nasbah menemu- bual Guru Sains Sekolah Kebangsaan (SK) Sungai Serai, Rawang, Cikgu Mohamad Zairy Zakaria membabitkan maksud Daya dan Geseran serta soalan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam topik itu.

Lihat halaman D4.

D2

ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138

D2 ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
D2 ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017 D3

BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017

D3

BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017 D3
D4 ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK BERITA bhdidik@bh.com.my Berita
D4
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
DIDIK
BERITA
bhdidik@bh.com.my
Berita

Calon perlu kuasai subtopik

bhdidik@bh.com.my Berita Calon perlu kuasai subtopik Apabila berlakunya daya geseran, menyebabkan permukaan lebih
bhdidik@bh.com.my Berita Calon perlu kuasai subtopik Apabila berlakunya daya geseran, menyebabkan permukaan lebih

Apabila berlakunya daya geseran, menyebabkan permukaan lebih halus dengan sedikit geseran dan semakin lebih kasar dengan geseran yang banyak”

Cikgu Mohamad Zairy Zakaria, Guru Sains Sekolah Kebangsaan Sungai Serai, Rawang.

“Mendayung sampan pula

Kebangsaan Sungai Serai, Rawang. “Mendayung sampan pula Oleh Nas Norziela Nasbah nasnorziela@bh.com.my di
Kebangsaan Sungai Serai, Rawang. “Mendayung sampan pula Oleh Nas Norziela Nasbah nasnorziela@bh.com.my di

Oleh Nas Norziela Nasbah nasnorziela@bh.com.my

di

kategorikan sebagai daya

to

lakan dan tarikan,” katanya. Antara kesan daya adalah

lakan dan tarikan,” katanya. Antara kesan daya adalah

lakan dan tarikan,” katanya. Antara kesan daya adalah

objek pegun bergerak

̌ Rawang bi la dikenakan tolakan, menghentikan pergerakan objek bi la dikenakan daya D aya
̌ Rawang
bi la dikenakan tolakan,
menghentikan pergerakan
objek bi
la dikenakan daya
D aya merupakan tarikan
atau tolakan yang bertin-
dak ke atas sesuatu objek
dengan membawa maksud daya
tarikan sebagai daya yang meng-
gerakkan objek mendekati kita.
Daya tolakan adalah daya
yang menggerakkan objek
menjauhi
kita.
Guru Sains Sekolah
Kebangsaan (SK) Sungai Serai,
Rawang, Cikgu Mohamad Zairy
Zakaria, berkata ciri-ciri daya
adalah tidak dapat diperhatikan
tetapi kesannya boleh dirasai.
“Contoh yang mudah
dan ringkas adalah angin.
Angin t
idak dapat dilihat
tapi
boleh dirasai (meniup
muka dan rambut kita.)
Contoh lain adalah seperti
menarik joran membabitkan
daya tarikan manakala
menendang bola (daya tolakan).
“Ini berikutan
lebih kasar
permukaan, lebih besar dan
kerap geseran berlaku,”
katanya lagi.

pada arah bertentangan dan mengubah kelajuan pergerakan objek (daya bertentangan akan memperlahankan objek, manakala pada arah yang sama menambah kelajuan pergerakan objek). Cikgu Mohamad Zairy berkata,

di dalam tajuk Daya, calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) juga perlu menguasai subtopik Daya Geseran yang membawa hasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. “Contoh terhampir adalah pergerakan tayar yang bergesel dengan permukaan menyebabkan tayar botak dan haus selain mudah tergelincir.

menyebabkan tayar botak dan haus selain mudah tergelincir. SOALAN KBAT? 1 Sekiranya daya geseran tidak wujud,
menyebabkan tayar botak dan haus selain mudah tergelincir. SOALAN KBAT? 1 Sekiranya daya geseran tidak wujud,

SOALAN KBAT?

1 Sekiranya daya geseran tidak wujud, apakah yang akan berlaku kepada objek di bumi?

→ Sekiranya daya geseran

tidak wujud, objek akan bergerak tanpa henti.

2 Bagaimanakah reka

bentuk tayar lembut

dan tayar kasar dapat mengatasi masalah yang disebabkan oleh daya geseran?

→ Reka bentuk tayar

lembut tidak bercorak akan menghasilkan daya geseran yang sedikit. Daya geseran yang sedikit membolehkan kereta bergerak lebih laju. Reka bentuk tayar kasar mempunyai corak dan menghasilkan daya geseran yang besar. Daya geseran yang besar diperlukan untuk menambah cengkaman tayar dan mengelakkan kereta tergelincir, terutamanya pada permukaan jalan yang basah.

3 Bagaimanakah bunyi

dihasilkan apabila biola digesek?

→ Apabila biola digesek, tali

pada kayu biola dan tali

pada biola akan bergeser. Geseran menghasilkan bunyi.

4 Mengapakah omboh

menghasilkan haba?

→ Injap piston yang bergerak

akan bergeser. Geseran yang

berlaku di dalam piston menghasilkan bunyi.

5 Mengapakah kereta

berkurangan dan menyebabkan daya geseran terhasil berkurangan

dan menyebabkan gelas kaca bergerak.

7 Bagaimanakah topi

keselamatan membantu penunggang basikal

supaya boleh bergerak

dengan lebih laju?

api mengambil masa

Topi keselamatan

yang lama untuk berhenti di landasan?

penunggang basikal berbentuk aerodinamik

Geseran yang terhasil di

iaitu bentuk yang dapat

antara roda kereta api dan

landasan adalah sedikit kerana permukaan landasan yang sedikit. Oleh itu, kereta

mengurangkan geseran semasa penunggang mengayuh dengan laju.

api memerlukan masa yang

8

Mengapakah rupa

lama untuk berhenti.

bentuk kasut luncur

ais berbeza daripada

6

Mengapakah gelas

kasut untuk mendaki

kaca yang berisi air sejuk

pergunungan ais?

boleh bergerak sendiri apabila diletakkan di atas meja kaca?

→ Udara yang berada

di sekeliling gelas akan disejukkan oleh permukaan gelas yang sejuk. Udara akan terkondensasi menjadi wap air,

menyebabkan gelas menjadi basah. Gelas yang basah dan permukaan gelas kaca

yang licin menyebabkan

daya geseran terhasil

→ Tapak kasut untuk

bermain luncur ais dipasang dengan bilas yang nipis

bagi mengurangkan luas permukaan ais. Keadaan ini mengurangkan geseran dan memudahkan pergerakan peluncur. Tapak kasut untuk mendaki pergunungan ais pula dipasang dengan permukaan bucu tajam bagi menambahkan geseran dan cengkaman ketika mendaki

gunung ais yang licin.

BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017 D5 DIDIK Oleh Aminuddin Sarmi ra n bh didik@b
BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017
D5
DIDIK
Oleh
Aminuddin
Sarmi
ra
n
bh
didik@b
h.co
m.my
Bahasa
Melayu
− Pemahaman
KATA BILANGAN DAN PETIKAN SYAIR
(A) SISTEM BAHASA − KATA BILANGAN
(c)
(
)
Latihan
Daud telah berjaya mendapat tempat kesatu
dalam perlumbaan itu.
1. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk
menghitung atau membilang sesuatu.
Bahagian A
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
(d)
Pelbagai barang-barang antik dipamerkan
(
)
di
dalam galeri itu.
2. Kata bilangan terdiri daripada tujuh jenis, iaitu:
(e)
(
)
1 Pengacara majlis meminta
tetamu
(a)
Kata bilangan tentu
Segala masalah hendaklah diselesaikan
dengan segera.
agar berdiri apabila tetamu kehormat masuk
(b)
Kata bilangan tak tentu
ke dalam dewan.
(c)
Kata bilangan pecahan
A
para
C
setengah
(B) PEMAHAMAN − PETIKAN SYAIR
(d)
Kata bilangan pisahan
B
segala
D
masing-masing
(e)
Kata bilangan himpunan
(f)
Kata bilangan tingkat
Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.
(g)
Kata bilangan tanya
Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya.
Kata Bilangan
Penggunaan
Ayat Contoh
Kata Bilangan
Untuk
Tentu
menyatakan
bilangan yang
Adik ada menyimpan
dua biji guli di dalam
poket seluarnya.
Bendera negara berkibar megah,
Lambang kedaulatan negara bertuah,
Rakyat jelata berpadu bersumpah,
Kerana negara tiadakan berbalah.
tentu.
satu, dua, tiga,
empat, sepuluh,
seratus
Mesti diikuti
dengan
penjodoh
bilangan yang
Hampir tiga ratus
orang peserta
menyertai Klinik
UPSR anjuran Berita
Harian di Kota Bharu.
Empat belas jalur bilangan negeri,
Merah dan putih berselang-seli,
Semangat cekal rakyat sehati,
Rela berkorban demi ibu pertiwi.
sesuai.
Kata Bilangan
Ta k Te ntu
Untuk
menyatakan
bilangan yang
tidak tentu atau
tidak diketahui
bilangannya.
2
orang budak lelaki itu terpaksa
Sebutir bintang empat belas bucu,
Negeri-negeri teguh bersekutu,
Rakyat hidup bersatu dan maju,
Pihak polis sedang
berteduh di bawah pondok menunggu bas kerana
hujan terlalu lebat.
Di bawah payung negara yang satu.
beberapa, para,
menumpulkan
semua, segala,
beberapa bukti lagi
untuk mendakwa
penjenayah itu.
A
Dua
C
Empat
berbagai-bagai,
B
Tiga
D
Lapan
Bulan sabit terletak di sisi,
Agama Islam agama rasmi,
pelbagai,
Pe rintah Tu han haru s dipatu hi,
sebahagian,
3
perenggan baharu hendaklah
Agar negara sentiasa dirahmati.
sebilangan,
dimulai dengan penanda wacana,” kata Cikgu Salmah.
sekalian,
A Para
C
Setengah
setengah-
Kata nama yang
mengikutinya tidak
perlu diulang
kerana kata
bilangan itu
sudah
menunjukkan
maksud jamak.
Pelbagai jenis kuih
dijual di kedai Mak
Dara pada bulan
Ramadan.
B Tiap-tiap
D
Sebahagian
setengah,
sesetengah
4
Pihak berkuasa telah melupuskan
Warna kuning warna diraja,
Raja berdaulat di atas takhta,
Warna biru perpaduan bangsa,
Merah membara semangat warga.
rokok yang diseludup ke negara kita.
Kata Bilangan
Pada setiap petang,
Dr. Rizal akan
menutup kliniknya
pada pukul
6.00 petang.
A berguni-guni
C
bergudang-gudang
Pisahan
B berkotak-kotak
D
bergantang-gantang
Untuk
menyatakan
5
kuih tradisional
Putih bersih lambang kesucian,
Kesopanan dan kesusilaan,
Berganding bahu menuju wawasan,
Negara maju itulah impian.
bilangan yang
Mak Cik Lijah menjual
sebelum Hari Raya.
setiap, tiap-tiap,
dikira satu
A segala
C
tiap-tiap
Para tetamu duduk
masing-masing
persatu atau
B sekalian
D
pelbagai
di
tempat
Bahagian A
berasingan.
masing-masing
apabila majlis
6
Kedai serbaneka itu dibuka pada setiap hari iaitu
hari dalam seminggu.
1 Puisi di atas menerangkan tentang
hendak bermula.
A
negara Malaysia
C
Rukun Negara
Kata Bilangan
Hanya dua pertiga
sahaja ahli persatuan
itu yang hadir dalam
mesyuarat agung
tersebut.
A tiga
C
tujuh
B
Wawasan 2020
D
Jalur Gemilang
Pecahan
B lima
D
sembilan
Untuk
2 Warna apakah yang tidak terdapat pada bendera
7
Telah
lamanya perahu itu hanyut
satu perempat,
menyatakan
Malaysia?
di
laut, akhirnya perahu itu telah ditemukan oleh para
dua pertiga,
bilangan yang
A Merah
C
Putih
nelayan.
setengah,
mempunyai
B Biru
D
Hitam
separuh,
maksud pecahan.
A sekalian
C
berbagai-bagai
tiga suku
Adil telah makan
separuh daripada
kek yang dibeli
oleh ayah.
B beberapa
D
berminggu-minggu
3 Bilangan negeri-negeri di Malaysia dilambangkan
berdasarkan
8
Setelah mencuba dengan
cara,
Kata Bilangan
Telah berbulan-
A bilangan jalur putih
Himpunan
bulan ibu
akhirnya abang telah berjaya memperbaiki motosikalnya
itu.
B bilangan jalur merah
menunggu
C jumlah jalur dan bucu bintang
Untuk
kepulangan abang
A sepuluh
C
pelbagai
kedua-dua,
menyatakan
D jumlah warna yang ada pada bendera
dari bandar.
B tiap-tiap
D
sesetengah
berpuluh-puluh,
bilangan perkara
berbulan-bulan,
yang
Bahagian B
9
besar penduduk kampung itu telah
berguni-guni dan
terhimpun.
sebagainya
Berlori-lori tanah
merah digunakan
untuk menimbus
kawasan paya itu.
menerima Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) daripada
pihak kerajaan.
4 Terangkan maksud kata ibu pertiwi dalam petikan
di atas.
A Setiap
C
Sebahagian
Kata Bilangan
Ghani telah berjaya
mendapat tempat
pertama dalam
pertandingan lukisan
itu.
B Separuh
D
Sesetengah
Tingkat
10
orang kurang menggemari akan durian
kerana baunya yang dikatakan agak pelik.
A Semua
C
Sesetengah
pertama, ketiga,
Untuk menyatakan
urutan atau giliran
sesuatu frasa
nama.
B Setengah
D
Berbagai-bagai
Peserta yang
kesembilan,
mendapat tempat
keseribu
ketiga hingga
kesepuluh akan
Bahagian B
Ta nda ka n ( 3 ) ba gi ayat yang b etul dan ( 7 ) ba gi aya t yang
salah.
5 Bendera menjadi lambang kedaulatan sesebuah
negara. Terangkan cara-cara untuk menghormati
bendera.
menerima
cenderahati.
Kata Bilangan
Untuk
( a )
Berapakah jumlah
Ta nya
mendapatkan
Ke tiga- tiga o ra ng anak E nci k Ya zid tela h
berjaya menjadi doktor.
(
)
guli yang terdapat
maklumat
di dalam bekas kaca
berapa
tentang bilangan
(b)
(
)
itu?
sesuatu.
Tiap orang murid dikehendaki memakai
lencana sekolah.

D6

D6 Bahasa Melayu − Penulisan ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Oleh Cikg u Faiz

Bahasa Melayu Penulisan

ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Oleh Cikg u Faiz bh didik@b h.co m.my
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
DIDIK
Oleh
Cikg
u Faiz
bh
didik@b
h.co
m.my

LATIHAN BAHAGIAN A DAN B

Bahagian A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit]

Latihan 1Bahagian A [10 markah ] [ Masa dicadangkan : 15 minit ] Gambar di bawah menunjukkan

Gambar di bawah menunjukkan ciri-ciri murid cemerlang.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang ciri-ciri murid cemerlang tersebut.

Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar.

tersebut. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Latihan 2 Gambar di bawah menunjukkan tentang
tersebut. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Latihan 2 Gambar di bawah menunjukkan tentang

Latihan 2tersebut. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Gambar di bawah menunjukkan tentang cara-cara menjaga

Gambar di bawah menunjukkan tentang cara-cara menjaga kebersihan dan keceriaan di kantin sekolah.

Bahagian B [15 markah] [Masa dicadangkan : 25 minit] Latihan 1 Dialog di bawah adalah
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]
Latihan 1
Dialog di bawah adalah tentang keselamatan di padang sekolah.
Tulis ulasan tentang keselamatan di padang sekolah dalam bentuk perenggan berdasarkan dialog
berikut.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
Ali : Aduh, sakitnya kaki aku!
Sanjini : Eh, mengapa dengan kaki kamu Ali?
Ali : Kaki saya terpijak ranting ketika berlari di padang tadi.
Sanjini : Mari saya tolong letakkan ubat pada luka kamu. Kebetulan pula saya ada
membawa ubat luka.
Ali : Menyesal saya tidak mendengar nasihat Mee Chew agar memakai kasut ketika
berlari di padang. Saya hendak cepat tadi sehingga tidak sempat memakai
kasut.
Sanjini : Tidak mengapalah, Sanjini. Kamu harus berjalan dengan berhati-hati agar tidak
berasa sakit.
Ali : Baiklah, Sanjini.
Sanjini : Mari saya bawa kamu ke bilik guru, bertemu dengan guru bertugas. Saya juga
hendak memberi cadangan kepada cikgu agar mengadakan gotong-royong
membersihkan padang sekolah.
Latihan 2
Gambar di bawah menunjukkan tentang masalah disiplin dalam kalangan murid.
Tulis ulasan tentang masalah disiplin tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
Rakan-rakan
Media massa
Punca
Masalah disiplin
murid
Kesan
Dihukum
Gagal peperiksaan
Membuang
masa
≤ Pelajaran Minggu Depan:
U

Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara- cara menjaga kebersihan dan keceriaan di kantin sekolah seperti dalam gambar.

Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar.

kebersihan dan keceriaan di kantin sekolah seperti dalam gambar. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap
kebersihan dan keceriaan di kantin sekolah seperti dalam gambar. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap
kebersihan dan keceriaan di kantin sekolah seperti dalam gambar. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap
kebersihan dan keceriaan di kantin sekolah seperti dalam gambar. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap
BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017 D7 DIDIK Oleh M Rosnita bhdidik@bh.com.my Bahasa Inggeris −
BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017
D7
DIDIK
Oleh M Rosnita
bhdidik@bh.com.my
Bahasa Inggeris − Pemahaman

CORRELATIVE CONJUNCTION, CONVERSATION & FORMAL LETTER

Either / or Used in a sentence in the affirmative sense when referring to a choice between two possibilities. We can either eat now or after the show - it’s up to you.

Neither / nor Used in a sentence in the negative sense when you want to say that two or more things that are not true. Neither my mother nor my father went to university.

Examples:

1 Neither I nor my brother like durian. We prefer rambutan.

2 Siti Murni has to bring either a mathematics book or a science book.

3 “Either Norli or Zizan should be the class monitor” said the teacher.

4 “Neither cats nor dogs are allowed in this room” said Madam Wong.

class monitor” said the teacher. 4 “ Neither cats nor dogs are allowed in this room”

Exercise 1

Fill in the blanks with correct word.

1 pimples

She has

wrinkles on her face.

2 I can drink

tea

coffee.

3

this

that dress suits me, find me

another one”, instructed the princess.

4

you

your daughter should stay in

the dungeon”, the beast threatened the old farmer.

5

In

hot

cold weather, you should drink

more water to avoid dehydration.

Questions 6-9

Set 1

Choose the most suitable proverb.

6 Hasmezam believes that despite the difficulties he is

facing, in

A let the cat out of a bag

B every cloud there’s a silver lining

C all that glitters is not gold

D half a loaf is better than none

.

Choose the best answer for each blank.

shop. He wants to cut his hair.

Mr. Muthu is busy trimming Encik Amir’s hair. There are a few more customers (8) for their turn. Rahim sits on a stool near the door. He watches Mr Muthu carefully. He is a skilful barber. No wonder he has many customers. Rahim waits (9) . A few minutes later Mr Muthu calls his name. Rahim is so happy.

Rahim is at a

(7)

7

A barber

C

carpenter

B cobbler

D

waitress

8

A wait

C

waited

B waits

D

waiting

9

A slowly

B carefully

C patiently

D beautifully

Set 2 Choose the suitable idiom.

6 We need some time to know someone’s

.

A well to do

C

true colours

B in hot water

D

piece of cake

Choose the best answer for each blank.

D piece of cake Choose the best answer for each blank. chocolate drink, packed in long

chocolate drink, packed in long plastic tubes

(8)

tied

tightly, left

(9)

in the fridge then they are ready to

be served.

7

A love

C

loved

B loves

D

loving

8

A so

C

or

B and

D

because

9

A night

C

takes over

B overtake

D

overnight

Question 21 Write a suitable response for each picture in the space provided.

(a)

(b)

(c)

I’m sorr y, I’m not fit for that
I’m
sorr y, I’m
not fit for that

Answer:

What would you like for dinner?
What would you like for
dinner?

Answer:

Ouch, you stepped on my feet!
Ouch, you
stepped on my
feet!

Answer:

Question 22

Mdm. Lim Mey Soo

No 21 Jln Angsa Putih, Taman Bayu Dingin,

45000 Kuala Selangor.

Mdm Zaitul Akmar 6A Class Teacher,

SK Taman Bayu Dingin

45000 Kuala Selangor.

Dear Sir/Madam, Three Day Absence

5 April 2017

My daughter Lim Mei Mei was unable to attend school on Monday until today due to high fever. She is still under medications. Please excuse her from class today as well.

2. She’ll be happy to catch up with any work missed during her absence.

3. She’ll hand in the medical certificate from the doctor tomorrow.

I appreciate your understanding in this matter.

Sincerely

Lim Mey Soo

Lim Mei Mei’s mother

(a)

The writer’s daughter was not attending school because:

She is going abroad

[1 mark]

(b)

The letter is written by

[1 mark]

(c)

State true or false:

i.

Lim Mey Soo lives in Taman Bayu Dingin.

ii.

Lim Mey Soo had fever since Monday.

[1 mark]

(d)

What does Mrs Lim mean by saying ‘She is still under medications’?

[2 marks]

(e)

In your opinion what should Lim Mei Mei do during the leave?

[2 marks]

D8 ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Oleh Cikgu Raj bhdidik@bh.com.my Bahasa Inggeris –
D8
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
DIDIK
Oleh Cikgu Raj
bhdidik@bh.com.my
Bahasa Inggeris – Penulisan

SECTION A

Exercise 1bhdidik@bh.com.my Bahasa Inggeris – Penulisan SECTION A Study the notes below and use the information to

Study the notes below and use the information to complete the following text.

Exercise 3 Study the notes below and use the information to complete the following text.
Exercise 3
Study the notes below and use the information to complete the following text.
Malaysia's national
flower
China, Japan, the
Pacific Islands
bloom throughout
the year
grown in bushes
or hedges
five principles of
Rukun Negara
Based on the notes, complete the text with the correct information.
The bunga raya or hibiscus is
The red, five petal variety represents
(1)
the
It represents the theme of unity and prosperity. No one
(2)
knows when this plant was first introduced to Malaysia, but we know that it was brought by
the early traders from
(3)
in Malaysia today. The flowers
(4)
grow well on the ground or in a pot but they look best
(5)
Exercise 4
Study the notes below and use the information to complete the following text.
red and yellow
skin
mildly sweet
South East Asian
countries
healing bruises
eat in
antioxidants
and wounds
moderation
Based on the notes, complete the text with the correct information.
Dragon fruit is a fruit of several species of cactus. They have
(1)
and white or red flesh. The flavour is
likeablend of kiwi and pear.
(2)
Dragon fruits are grown and exported from several
These
(3)
fruits are rich in
They contain vitamin C, polyunsaturated (good)
(4)
fatty acid and several vitamins B's, which help to strengthen the immune system and boost
However, it’s not advisable to eat a lot as dragon fruits contain
(5)
fructose, which may be harmful to our body in excessive amount.
≤ Next Week
Section B

Many varieties of hibiscus are found abundant

but they don’t last very long. They

Situated: 1 500 metres above sea level Accessible: Tapah Simpang Pulai Transport: bus from Pudu
Situated:
1 500 metres above sea level
Accessible:
Tapah
Simpang Pulai
Transport:
bus from Pudu Sentral Terminal, Kuala Lumpur
train from Kuala Lumpur till Tapah
taxi or bus from Tapah
Places of interest: little villages
butterfly farm
strawberry farm
tea plantation
bee farm
Popular activity:
have tea and scones
have steamboat

(1)

(2)

Based on the notes, complete the text with the correct information.

Cameron Highlands is Malaysia’s largest highland resort. It is

sea level. You can travel to Cameron Highlands either through

Pulai. Bus and taxi services are available from

Rata, Cameron Highlands. Alternatively, you can take a train to Tapah and then continue your

journey inataxi or a bus.

above

or Simpang

, Kuala Lumpur to Tanah

(3)

There are many things that you can see and do in Cameron Highlands. You can walk

(4)

One other popular activity in Cameron Highlands is

through lovely, visit the

there. It will surely recharge your batteries.

You can’t beat the weather up

(5)

This English

tradition dates back to the days of English colonial. Nowadays, most shops serve steamboat as

a popular dish.

Exercise 2Nowadays, most shops serve steamboat as a popular dish. Study the notes below and use the

Study the notes below and use the information to complete the following text.

famous performing arts venue
famous
performing
arts venue
complete the following text. famous performing arts venue UNESCO World Heritage Site one of the best
UNESCO World Heritage Site one of the best icons
UNESCO World
Heritage Site
one of the
best icons
Bennelong Point, Sydney Harbour
Bennelong Point,
Sydney Harbour
administered by Sydney Opera House Trust
administered
by Sydney Opera
House Trust

Based on the notes, complete the text with the correct information.

The Sydney Opera House is located in Sydney, New South Wales, Australia. It was made a

(1)

on 28 June 2007. It is also one of the world’s most distinctive 20th

(3)

(5)

(2)

in the world. The Sydney

, close to the Sydney Harbour Bridge.

(4)

of Australia. The Opera House

, under the New South Wales

century buildings, and one of the

Opera House is situated on

The building and its surroundings are

is the home of Opera Australia, the Sydney Theatre Company, the Australian Ballet and the

Sydney Symphony. It is

Ministry of the Arts.

BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017 D9 DIDIK Oleh Hamzah Salleh SKK bhdidik@bh.com.my Matematik (Kertas
BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017
D9
DIDIK
Oleh Hamzah Salleh SKK
bhdidik@bh.com.my
Matematik (Kertas 1)

PERATUS: ASAS DAN PENGIRAAN

No

Soalan

Jawapan

Peratus kawasan berlorek

1

Peratus kawasan berlorek 1
No Soalan Jawapan Peratus kawasan berlorek 1

daripada seluruh rajah.

daripada seluruh rajah.
daripada seluruh rajah.
daripada seluruh rajah.
daripada seluruh rajah.

2 Tukar 3.2 kepada peratus.

3 Tukar 75% kepada pecahan.

1

4 4 =

%

5 4 =

6 10% daripada RM100 ialah

2

1

%

% 5 4 = 6 10% daripada RM100 ialah 2 1 % Latihan 1 Nombor bercampur

Latihan

1 Nombor bercampur yang manakah sama nilainya dengan 380%? Which of the following mixed number has the same amount to 380%?

1

A 3 5

3

B 3 4

C

3

1

4

D 3 4

5

2 Rajah 1 terdiri daripada beberapa buah segi empat sama yang sama besar. Diagram 1 consists of several squares of equal size.

besar. Diagram 1 consists of several squares of equal size. Rajah 1 / Diagram 1 Hitung

Rajah 1 / Diagram 1

Hitung peratus kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu.

Calculate the percentage of the shaded area of the diagram.

A 6

B 9

C 30

D 36

3 Rajah 2 terdiri daripada beberapa buah segi empat sama yang sama besar. Diagram 2 consists of several squares of equal size.

Rajah 2 / Diagram 2
Rajah 2 / Diagram 2

Hitung peratus kawasan berlorek daripada seluruh rajah.

Calculate the percentage of the shaded area of the diagram.

A 12

B 18

C 54

D 60

4 Antara yang berikut, pecahan yang manakah paling hampir dengan 400%? Which of the following fractions is the closest to 400%?

A 3 2

3

5

B 3 6

C

3 6

7

D 3

3

4

5 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 3 shows a number line.

P Q

R

S

T

14 55% daripada 56.8 km ialah 55% of 56.8 km is

A 31.24 m

B 3124 m

15 25% daripada RM7.20 ialah 25% of RM7.20 is

A RM1.44

B RM1.80

C 31 240 m

D 312 400 m

of RM7.20 is A RM1.44 B RM1.80 C 31 240 m D 312 400 m 3.02
of RM7.20 is A RM1.44 B RM1.80 C 31 240 m D 312 400 m 3.02
of RM7.20 is A RM1.44 B RM1.80 C 31 240 m D 312 400 m 3.02
of RM7.20 is A RM1.44 B RM1.80 C 31 240 m D 312 400 m 3.02

3.02 3.05

3.08

3.11

3.14

Rajah 3 / Diagram 3

3.1

3.1

A

B

berada di antara

is between

P dan Q / P and Q

Q dan R / Q and R

C R dan S / R and S

D S dan T / S and T

C RM14.40

D RM18.00

16 37.5% daripada 2 800 cm ialah 37.5% of 2 800 cm is

A 0.35 m

B 1.05 m

C 3.50 m

D 10.50 m

6 Rajah 4 terdiri daripada beberapa buah segi tiga yang sama besar. Diagram 4 consists of a number of similar triangles of equal size.

4 consists of a number of similar triangles of equal size. Rajah 4 / Diagram 4

Rajah 4 / Diagram 4

Hitung peratus kawasan berlorek daripada seluruh rajah.

Calculate the percentage of the shaded area of the diagram.

A 25

B 24

C 12

D 6

7 Rajah 5 menunjukkan dua bulatan. Setiap bulatan dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama saiz. Diagram 5 shows two circles. Each circle is divided into several parts of equal size.

Each circle is divided into several parts of equal size. Rajah 5 / Diagram 5 Hitung
Each circle is divided into several parts of equal size. Rajah 5 / Diagram 5 Hitung

Rajah 5 / Diagram 5

Hitung peratus kawasan berlorek daripada kedua-dua bulatan itu.

Calculate the percentage of the shaded area of the two circles.

A 115

B 120

C 125

D 130

8 Antara yang berikut, yang manakah kurang daripada

Which of the following is less than

A 72%

B 76%

3 4 ?

C 80%

D 86%

3 4 ?

9 230% daripada 700 ialah 230% of 700 is

A 470

B 930

C 1 510

D 1 610

10 575% daripada 1.2 kg ialah 575% of 1.2 kg is

A 6 900 g

B 6 000 g

C 690 g

D 600 g

11 140% daripada 480 ialah 140% of 480 is

A 702

B 697

C 692

D 672

12 4.5% daripada RM6 800 ialah 4.5% of RM6 800 is

A RM306

B RM360

C RM3 060

D RM3 600

13 850% daripada 18 saat ialah 850% of 18 seconds is

A 1 minit 53 saat

1 minute 53 second

B 2 minit 23 saat

2 minutes 23 seconds

C 2 minit 33 saat

2 minutes 33 seconds

D 2 minit 43 saat

2 minutes 43 seconds

17 Hitung hasil darab 540% dengan 9 l.

Calculate the product of 540% with 9 l.

A 4.725 ml

B 4.86 ml

C 47 250 ml

D 48 600 ml

18 80% daripada 3 kg ialah 80% of 3 kg is

A 2 920

B 2 400

g.

C 2.92

D 2.4

g.

19 Rajah6menunjukkan satu garis nombor. Diagram 6 showsaline number.

satu garis nombor. Diagram 6 showsaline number. 4 3 10 4 5 2 W Rajah 6
satu garis nombor. Diagram 6 showsaline number. 4 3 10 4 5 2 W Rajah 6
satu garis nombor. Diagram 6 showsaline number. 4 3 10 4 5 2 W Rajah 6
satu garis nombor. Diagram 6 showsaline number. 4 3 10 4 5 2 W Rajah 6
satu garis nombor. Diagram 6 showsaline number. 4 3 10 4 5 2 W Rajah 6
satu garis nombor. Diagram 6 showsaline number. 4 3 10 4 5 2 W Rajah 6

4

3

10 4 5 2

W

Rajah 6 / Diagram 6

Hitung 140% daripada W. Calculate 140% of W.

A 0.686

B 6.86

C 68.6

D 686

20 Rajah7menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. Diagram7showsavolume of water in a container

900 ml Rajah 7 / Diagram 7
900 ml
Rajah 7 / Diagram 7

Kamal menuang 40% daripada semua air itu ke dalam sebuah bekas. Antara yang berikut, bekas yang manakah menunjukkan hasil tuangan air itu? Kamal pour 40% of all the water in to a con tainer.

Based on the following which container contains the amount poured?

A

C

360 ml

400 ml

container contains the amount poured? A C 360 m l 400 m l B 3.6 l
container contains the amount poured? A C 360 m l 400 m l B 3.6 l

B

3.6 l

contains the amount poured? A C 360 m l 400 m l B 3.6 l D

D

4 l

the amount poured? A C 360 m l 400 m l B 3.6 l D 4
≤ Pelajaran Minggu Depan Peratus (Soalan Aras Penyelesaian Masalah)
≤ Pelajaran Minggu Depan
Peratus (Soalan Aras Penyelesaian Masalah)

D10

D10 Matematik (Kertas 2) ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Ol eh M Ismail bh

Matematik (Kertas 2)

ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Ol eh M Ismail bh didik@b h.co m.my
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
DIDIK
Ol
eh
M Ismail
bh
didik@b
h.co
m.my

WANG (PENYELESAIAN MASALAH)

Pada minggu ini calon UPSR akan diberikan penerangan berkaitan soalan yang memerlukan pengiraan dengan konsep melibatkat kemahiran wang.

i. Untung dan rugi Untung:

Untung = Harga jual–Harga kos Harga kos = Harga jual – Untung Harga jual = Harga kos+Untung

Rugi: apabila harga kos lebih mahal daripada harga jual

ii. Faedah Faedah semasa (tambah % sahaja) Faedah kompaun (wang asal+faedah setahun dan darab dengan faedah untuk kali kedua)

iii. Ada unsur peratus (diskaun/potongan/merosot/meningkat)

iv. Melibatkan kemahiran pecahan

v. Nyatakan dalam bentuk carta/graf/piktograf

vi. Berkaitan jual beli / tukaran wang

Calon harus menguasai bukan sahaja kemahiran operasi yang empat tetapi konsep menganalisis keperluan dan nilai wang. Dalam DSKP Matematik, tajuk wang meliputi beberapa elemen baharu, seperti kadar faedah, faedah kompaun, invois/pesanan, pembelian dan rebat.

Contoh

Rajah 1 menunjukkan beberapa keping wang kertas Ringgit

Malaysia.

1 menunjukkan beberapa keping wang kertas Ringgit Malaysia. Rajah 1 Berdasarkan Rajah 1, ( a )

Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1,

(a)

Nyatakan bilangan wang kertas RM10 yang sama nilai dengan jumlah wang itu.

[1 markah]

(b)

Wang itu disimpan di sebuah bank. Setelah genap setahun, bank memberikan faedah simpanan sebanyak 8%. Hitung jumlah wang, dalam RM, setelah genap setahun. [2 markah]

(c)

Berdasarkan pernyataan dalam soalan (b), wang itu terus disimpan selama 2 tahun. Hitung jumlah wang, dalam RM, setelah 2 tahun. [2 markah]

Langkah Menjawab

(a)

RM50 × 4 = RM200

RM100×4=RM400

RM200+RM400 = RM600

(b)

RM600

RM10

= 60 keping RM 10

RM 200 + RM 300 = RM600 Faedah 8%:

8 × RM600 = RM 48 100 RM600 + RM48 = RM648
8
× RM600 = RM 48
100
RM600 + RM48 = RM648

Atau

100% + 8%=108% 8 × RM 600 = RM648 100
100% + 8%=108%
8
× RM 600 = RM648
100

(c) Faedah kompaun (lebih setahun) Jika2tahun: Gunakan 2 anak tangga.

Tahun pertama (100%+8%=108%

108

100 × RM600 = RM648

Tahun pertama (100%+8%=108% 108 1 0 0 × RM600 = RM648 Tahun kedua 108 1 0
Tahun pertama (100%+8%=108% 108 1 0 0 × RM600 = RM648 Tahun kedua 108 1 0
Tahun pertama (100%+8%=108% 108 1 0 0 × RM600 = RM648 Tahun kedua 108 1 0
Tahun pertama (100%+8%=108% 108 1 0 0 × RM600 = RM648 Tahun kedua 108 1 0
Tahun kedua 108
Tahun kedua
108

100 × RM648 = 69984

100

RM699.84

Latihan 1 Gaji bulanan Puan Azlyn ialah RM5 200 manakala gaji 1 suaminya lebih daripada
Latihan
1 Gaji bulanan Puan Azlyn ialah RM5 200 manakala gaji
1
suaminya
lebih daripada gaji Puan Azlyn.
4
Puan Azlyn’s monthly salary is RM5 200 while her husband’s
1
monthly salary is 4 more than her.
(a)
Hitung gaji bulanan suaminya.
Calculate the monthly salary of the husband.
[2 markah / marks]
(b)
Puan Azlyn menyimpan 20% daripada gajinya setiap
bulan.
Berapakah jumlah simpanan wangnya untuk8bulan?
She saved 20% of her salary every month.
How much has she save after8months?
[2 markah / marks]
2 Jadual 2 menunjukkan bilangan murid dan jumlah wang
simpanan mereka.
Table 2 shows the number of pupils and the total amount of
money saved.
Jumlah wang
simpanan / Total
money saved
RM150
RM250
RM400
RM500
Bilangan murid
Number of pupil
3 5
2
4
Jadual 2 / Table 2
Berdasarkan Jadual 2,
Based on Table 2,
(a)
Nyatakan bilangan murid yang mempunyai simpanan
wang melebihi RM250.
State the number of pupils that saved more than RM250
[1 markah / mark]
(b)
Setiap simpanan akan mendapat faedah 10% setahun.
Hitung jumlah wang simpanan mereka selepas
setahun.
The profit from the saving is 10% per year.
Calculate the total amount of saving after one year.
[2 markah / marks]
(c)
Berdasarkan data di atas, lengkapkan carta palang
berikut.
Based on the data above, complete the following bar cart.
[2 markah / marks]
Bilangan murid
Number of pupils
5
4
3
2
1
Rm
0
150
250
400
500

3 Piktograf dalam Rajah 3 menunjukkan bilangan jualan telefon bimbit dalam masa empat bulan. The pictograph in Diagram 3 shows the number of mobile phone sales in four months.

Februari

February

Mac

March

April

April

Mei

May

Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
Februari February Mac March April April Mei May
February Mac March April April Mei May Mewakili 40 telefon bimbit / represent 40 mobile phones

Mewakili 40 telefon bimbit / represent 40 mobile phones

Rajah3/ Diagram 3

Berdasarkan piktograf dalam Rajah 3, Based on the pictograph in Diagram 3,

(a)

Cari julat bilangan jualan telefon bimbit itu. Find the range for the number of the mobile phone sold. [1 markah / mark]

(b)

Setiap telefon bimbit yang dijual mendapat keuntungan sebanyak RM140. Hitung jumlah keuntungan jualan pada 2 bulan terakhir. The profit of the sales for each mobile phone is RM140. Calculate the total profit of the mobile phones sales for the last 2 months.

[2 markah / marks]

(c)

Keuntungan adalah 20% daripada harga jual. Cari harga jual sebuah telefon bimbit. The profit is 20% of the selling price. Find the selling price of one mobile phone. [2 markah / marks]

4 Chew adasejumlahwang. Diamembelanjakan 4 daripadanya

7

untuk membeli sebuah kereta. Baki wangnya ialah RM13 500. Cari harga kereta itu. Chew has an amount of money. He spent 4 of the money to buy a car. The balance of the money is RM13 500. Find the price of the car.

[3 markah / marks]

7

5 Jadual 5 menunjukkan jumlah wang yang disimpan oleh Danny selama empat bulan. Table 5 shows the amount of money Danny saved for four months.

Bulan Month Jumlah Amount
Bulan
Month
Jumlah
Amount
Bulan Month Jumlah Amount
Bulan Month Jumlah Amount

Mac

April

Mei

Jun

March

April

May

June

RM1 780

Mac April Mei Jun March April May June RM1 780
Mac April Mei Jun March April May June RM1 780

RM1 090

RM1 455

RM1 900

Jadual 5 / Table 5

Berdasarkan Jadual 5, Based on Table 5,

(a)

Cari beza antara nilai terendah dengan yang tertinggi, dalam RM, nilai wang simpanannya. Find the difference in value between the lowest and the highest, in RM, of the saving.

[2 markah / marks]

(b)

Danny membeli sebuah motosikal yang berharga RM7 900 dengan diskaun sebanyak 20%. Adakah wang simpanannya itu mencukupi? Buktikan. Danny got a 20% discount to buyamotorcycle which costs RM7900. Is the saving money enough? Prove it. [3 markah / marks]

Kelajuan / Speed

Kelajuan / Speed

Kelajuan / Speed

Kelajuan / Speed

BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017 D11 DIDIK Oleh M. Khalimi Dalhan bhdidik@bh.com.my Sains (Kertas
BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017
D11
DIDIK
Oleh M. Khalimi Dalhan
bhdidik@bh.com.my
Sains (Kertas 1)

KELAJUAN

1 Sukatan untuk cepatnya sesuatu objek bergerak disebut kelajuan. Kelajuan bermaksud jarak yang dilalui oleh sesuatu objek dalam satu unit masa.

2 Objek yang berbeza mempunyai kelajuan yang berlainan. Objek pegun (tidak bergerak) tidak mempunyai kelajuan.

3 Kelajuan boleh disukat dengan membahagikan jarak yang dilalui dengan masa yang diambil.

4 Kelajuan, jarak dan masa boleh diringkaskan dengan rumus berikut:

i. Kelajuan = Jarak

Masa

ii. Jarak = Kelajuan × Masa iii. Jarak

Masa =

Kelajuan

J K M
J
K
M

*Rumus tambahan ini perlu bimbingan guru

5 Unit kelajuan Kelajuan melibatkan unit jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Unit bagi kelajuan ialah gabungan kedua-dua unit jarak dan masa.

Sentimeter per saat (cm/s) Meter per saat (m/s) Kilometer per jam (km/j)

6 Contoh pengiraaan kelajuan Jadual yang berikut menunjukakn keputusan pertandingan lumba lari 80 m SK Sungai Udang.

Peserta Fatin Masa Kira Kelajuan (saat) kelajuan (m/s) 80 16 16 5.0 Kedudukan 1

Peserta

Fatin

Masa

Kira

Kelajuan

(saat)

kelajuan

(m/s)

80

16

16

5.0

Kedudukan

1

(m/s) 80 16 16 5.0 Kedudukan 1 Chinta Akma Humaira Balqis 22 18 20 21 80
(m/s) 80 16 16 5.0 Kedudukan 1 Chinta Akma Humaira Balqis 22 18 20 21 80
(m/s) 80 16 16 5.0 Kedudukan 1 Chinta Akma Humaira Balqis 22 18 20 21 80

Chinta

Akma

Humaira

Balqis

22

18

20

21

80

22

3.6

5

4.4

3

4.0

2

3.8

4

80

18

80

20

80

21

80 18 80 20 80 21
Balqis 22 18 20 21 80 22 3.6 5 4.4 3 4.0 2 3.8 4 80
Balqis 22 18 20 21 80 22 3.6 5 4.4 3 4.0 2 3.8 4 80
Balqis 22 18 20 21 80 22 3.6 5 4.4 3 4.0 2 3.8 4 80

Susunan mengikut kelajuan yang semakin bertambah ialah Chinta, Balqis, Akma, Humaira, Fatin.

bertambah ialah Chinta, Balqis, Akma, Humaira, Fatin. LATIHAN 1 Sebuah motosikal mengambil masa 3 jam untuk

LATIHAN

1 Sebuah motosikal mengambil masa 3 jam untuk bergerak sejauh 210 km. Apakah kelajuan purata motosikal tersebut?

A motorcycle takes 3 hours to move a distance of 210 km. What is its speed?

[Kelajuan = Jarak ] / [Speed = Distance ]

Masa

Speed

A

B

C

km/j

7

7

70

70

213 km/j

213 km/h

km/h

km/j

km/h

D 630 km/j

630 km/h

2 Sekumpulan murid menjalankan satu aktiviti untuk mengenal pasti kelajuan larian masing-masing. Apakah urutan langkah yang betul bagi aktiviti tersebut?

A group of pupils carry out an activity to determine the

running speed of each pupil. What is the correct sequence

of the steps in this activity?

P Ukur jarak yang dilalui Measure the distance required

Q Tandakan garisan mula dan garisan tamat Mark the starting and finishing lines

dan garisan tamat Mark the starting and finishing lines A P → Q → R C

A P → Q → R

C

R → Q → P

B Q → P → R

D

P → R → Q

3 Sebuah kereta sedang berada pada kelajuan 0 km/j.

Apakah keadaan kereta tersebut?

A car is said to have a speed of 0 km/h. What is its condition

of the car?

A Sedang mengundur / It is reversing

B Berada dalam keadaan pegun / It is stationary

C Sedang memecut laju /

D Sedang menuruni bukit / It is moving downhill

It is speeding up

4 Rajah 1 menunjukkan jarak yang dilalui oleh sebuah lori pada masa tertentu. Diagram 1 shows the distance travelled by a lorry over time.

Jarak (km) Distance (km) 80 60 40 20 1 2 3 4 5 Masa (j)
Jarak (km)
Distance (km)
80
60
40
20
1
2
3
4
5
Masa (j)
Time (h)
Rajah 1 / Diagram 1
Apakah kelajuan lori tersebut?

What is the lorry’s speed?

A 2km/j

C

40km/j

2 km/h

40 km/h

B 20 km/j

D

60km/j

20 km/h

60 km/h

5 Jadual 1 menunjukkan data hasil daripada penyiasatan pergerakan empat buah kereta mainan dalam masa 10 saat. Table 1 shows the data that for the movement of four different toy cars in 10 seconds.

Kereta mainan

Jarak yang dilalui

Toy car

Distance travelled

Kereta mainan Jarak yang dilalui Toy car Distance travelled
Kereta mainan Jarak yang dilalui Toy car Distance travelled

W 25

cm

X 42

cm

Y 55

cm

Z 33

cm

W 25 cm X 42 cm Y 55 cm Z 33 cm
W 25 cm X 42 cm Y 55 cm Z 33 cm

Jadual 1 / Table 1

Manakah kereta yang kelajuannya paling perlahan? Which car has the lowest speed?

A Kereta W / Car W

C

Kereta Y / Car Y

B Kereta X / Car X

D

Kereta Z / Car Z

6 Maklumat yang berikut menunjukkan masa yang diambil bagi empat orang penunggang motosikal bagi perjalanan dari bandar A ke bandar B. The following information shows the time taken by four motorcyclists to travel from town A to town B.

★ Penunggang motosikal P tiba di bandar B lebih awal daripada penunggang motosikal S. Motorcyclist P reaches town B earlier than motorcyclist S.

★ Penunggang motosikal Q paling awal tiba di bandar B / Motorcyclist Q is the first motorcyclist to reach town B

★ Penunggang motosikal R tiba di bandar B lebih awal daripada penunggang motosikal P. Motorcyclist R reaches town B earlier than motorcyclist P.

Antara yang berikut, carta palang yang manakah betul mewakili kelajuan penunggang- penunggang motosikal tersebut?

Which of the following bar char represents the speed of the motorcyclist correctly?

A

char represents the speed of the motorcyclist correctly ? A P Q R S P Q
P Q R S P Q R S P Q R S P Q R
P
Q
R
S
P
Q
R
S
P
Q
R
S
P
Q
R
S

Kereta / Car

B

Kereta / Car

C

Kereta / Car

D

Kereta / Car

7 Rajah 2 menunjukkan bola P dan bola Q.

Diagram 2 show identical balls, P and Q.

Tolakan

Push

Q. Diagram 2 show identical balls, P and Q. Tolakan Push P Q Tolakan Push Rajah

P

Q. Diagram 2 show identical balls, P and Q. Tolakan Push P Q Tolakan Push Rajah
Q Tolakan Push
Q
Tolakan
Push
identical balls, P and Q. Tolakan Push P Q Tolakan Push Rajah 2 / Diagram 2

Rajah 2 / Diagram 2

Kedua-duanya ditolak dengaan daya kekuatan yang sama

dari arah berbeza. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar apabila P dan Q bertemu? Both are pushed with equal amounts of force in the directions. Which statement is true when balls P and Q meet?

A Bola Q akan berhenti Ball Q will stop

B Hanya bola P akan berubah arah pergerakan Only ball P will change direction of movement

C Bola P dan Q akan berubah arah pergerakan Balls P and Q will change their direction of movement

D Bola P dan Q tetap bergerak atas kekangan masa Balls P and Q still move in the same direction

D12 Sains (Kertas 2)
D12
Sains
(Kertas
2)
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Oleh Ahmad Pua' ad Ibra hi m bh
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
DIDIK
Oleh
Ahmad
Pua'
ad
Ibra
hi
m
bh
didik@b
h.co
m.my

KEMAHIRAN PROSES SAINS

1 Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji keperluan asas tumbuhan untuk hidup. Diagram 1
1 Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji
keperluan asas tumbuhan untuk hidup.
Diagram 1 shows an investigation to study the basic needs of
plant to stay alive.
Matahari
Sun
Disapu
minyak
Coated
with oil
X
Y
Rajah 1 / Diagram 1
Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan selepas
empat hari.
Table 1 shows the result of investigation after four days.
Pasu / Pot
X
Y
Keadaan pokok
Condition of plant
Mati
Hidup
Died
Stay alive
Table 1 / Jadual 1
(a)
Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat
dalam Jadual 1.
State one reason (inference) based on the information in
Table 1.
[1 markah / 1 mark]
(b)
Cadangkan satu pemerhatian untuk menyokong
inferens di 1 (a).
Suggest one observation to support the reason (inference)
in 1 (a).
3
[1 markah / 1 mark]
(c)
Apakah kesimpulan penyiasatan?
What is the conclusion of this investigation?
[1 markah / 1 mark]
2 Rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan tentang kadar
pengecutan jirim.
Diagram 2 shows an investigation about the rate of contraction
of matter.
Salur kaca
Glass tube
Air berwarna
Coloured water
Kiub ais
Ice cubes
Kelalang kon
Conical flask
Diagram2/ Rajah 2
Hasil keputusan penyiasatan direkodkan dalam maklumat
di bawah.
The result of the investigation is recorded in the information
below.
5 ketul ais
: Air berwarna turun menjadi 15 cm
5 ice cubes : The coloured water decreases into 15 cm.
10
ketul ais : Air berwarna turun menjadi 10 cm.
10 ice cubes : The coloured water decreases into 10 cm.
15
ketul ais : Air berwarna turun menjadi 5 cm.
15 ice cubes : The coloured water decreases into5cm.

(a)

Berdasarkan maklumat tersebut, bina satu jadual. Based on the information, draw one table.

 

[2 markah / 2 marks]

(b)

Nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpul dalam penyiasatan ini. State two information that can be gathered from this investigation.

1.

2.

 

[2 markah / 2 marks]

(c)

Berdasarkan maklumat yang dikumpul, tulis satu pernyataan yang menghubungkan dua maklumat

di 2 (b). Based on the information gathered, write one statement that relates two information in 2 (b).

(d)

Apakah tujuan penyiasatan ini? What is the purpose (aim) of this investigation?

 

[1 markah / 1 mark]

(e)

Ramalkan paras air berwarna jika tiada kiub ais di dalam kelalang kon. Predict the level of coloured water if there are no ice cubes in the conical flask.

[1 markah / 1 mark]

Rajah 3.1 menunjukkan kaedah pengawetan makanan. Sotong-sotong telah dijemur di bawah Matahari terik. Diagram 3.1 shows a food preservation method. The squids are dried under the hot Sun.

Sotong Squid
Sotong
Squid

Rajah 3.1 / Diagram 3.1

Pemerhatian telah direkodkan dalam carta palang. An observation is recorded in the barchart.

Jisim sotong yang tinggal / Mass of squid left (g)

400 300 200 100 0 1 2345
400
300
200
100
0
1
2345

Masa sotong dijemur (jam) Time taken for the squid to dry (hour)

(a) Apakah yang boleh dinyatakan tentang perubahan jisim sotong selama5jam?

What can be stated about the changes in mass of the squid in5hours?

[1 markah / 1 mark]

(b)

Berdasarkan carta palang, nyatakan corak perubahan jisim sotong yang tinggal. Based on the barchart, state the trend of changes in the mass of squid left.

[1 markah / 1 mark]

(c)

Nyatakan satu kesimpulan dalam penyiasatan ini. State one conclusion for this investigation.

[1 markah / 1 mark]

(d)

   

Nyatakan satu hipotesis berdasarkan penyataan di atas. State one hypothesis based on the statement above.

[1 markah / 1 mark]

(e)

Rajah 3.2 menunjukkan jisim bagi seekor sotong. Diagram 3.2 shown the mass of a squid.

bagi seekor sotong. Diagram 3.2 shown the mass of a squid. Rajah 3.2 / Diagram 3.2

Rajah 3.2 / Diagram 3.2

Berapakah jisim sotong di Rajah 3.2? What is the mass of the squid in Diagram 3.2?

[1 markah / 1 mark]

4 Rajah4menunjukkan satu keputusan penyiasatan tentang kekuatan tiga model, P,Qdan R untuk menampung beban yang diletakkan di atasnya. Setiap model telah diletakkan dengan bongkah plastik yang berlainan jisim sehinggalah model tersebut runtuh. Diagram4shows the result of an investigation about the strength of three models, P, Q and R that can support the load placed on them. Each models is placed with the different mass of plastic cube until that model collapsed.

30 g

mass of plastic cube until that model collapsed. 30 g 40 g 50 g P Q

40 g

50 g

P

Q

R

Rajah4/ Diagram 4

Gulungan

kadbod/

Cardboard roll

(a) Apakah yang kamu boleh faham tentang kekuatan model dalam penyiasatan ini? What can you understand about the strength of the model in this investigation?

[1 markah / 1 mark]

BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017
BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017

D13

DIDIK Oleh Cikgu Mexs bh didik@b h.co m.my Sejarah
DIDIK
Oleh
Cikgu
Mexs
bh
didik@b
h.co
m.my
Sejarah

RUMAH IBADAT

Islam ialah agama rasmi negara kita. Walau bagaimanapun agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Hal ini jelas dapat dilihat dengan adanya rumah-rumah ibadat dan sambutan perayaan pelbagai agama yang turut diraikan semua masyarakat.

ADAB DI RUMAH IBADAT

Agama Islam Agama Kristian
Agama Islam
Agama Kristian
Adab di masjid l Memakai pakaian yang bersih. l Menghormati jemaah yang sedang beribadat.
Adab di masjid
l
Memakai pakaian yang
bersih.
l
Menghormati jemaah
yang sedang beribadat.
Adab di gereja Mendengar ucapan l paderi. Memberi sumbangan l ikhlas. Tertib dan bersopan. l
Adab di gereja
Mendengar ucapan
l
paderi.
Memberi sumbangan
l
ikhlas.
Tertib dan bersopan.
l
Adab di kuil Agama Hindu l Menanggalkan kasut sebelum masuk ke pekarangan kuil. l Membasuh
Adab di kuil
Agama Hindu
l
Menanggalkan kasut
sebelum masuk
ke pekarangan kuil.
l
Membasuh kaki
sebelum masuk ke kuil.
Memberi tumpuan
l
semasa upacara
keagamaan.
Adab di wat
Agama Buddha
l
Memakai pakaian yang
sopan.
l
Menanggalkan kasut
sebelum masuk
ke dalam wat.
Memberi tumpuan
l
semasa upacara.
keagamaan.
Adab di gurdwara
Menanggalkan kasut
l
Agama Sikh
sebelum masuk
ke gurdwara.
l
Berpakaian sopan dan
menutup kepala.
l
Melakukan
penghormatan kepada
buku suci Guru Granth
Sahib.
Adab di tokong
Agama Tao
l
Memakai pakaian yang
sopan.
Melakukan upacara
l
pemujaan dan
penghormatan
mengikut aturan.

Kepentingan Amalan Beragama dan Kepercayaan dalam Masyarakat

Menjadi manusia yang baik

dan Kepercayaan dalam Masyarakat Menjadi manusia yang baik Agar hidup ada matlamat dan percaya kepada pembalasan

Agar hidup ada matlamat dan percaya kepada pembalasan

baik Agar hidup ada matlamat dan percaya kepada pembalasan Supaya setiap manusia lebih bertanggungjawab Untuk berlaku

Supaya setiap manusia lebih bertanggungjawab

pembalasan Supaya setiap manusia lebih bertanggungjawab Untuk berlaku adil pada manusia, alam dan haiwan Supaya

Untuk berlaku adil pada manusia, alam dan haiwan

Untuk berlaku adil pada manusia, alam dan haiwan Supaya saling menghormati dan tidak memandang rendah pada

Supaya saling menghormati dan tidak memandang rendah pada agama lain

menghormati dan tidak memandang rendah pada agama lain Latihan A. Pilih jawapan yang betul. 1 Islam

Latihan

A. Pilih jawapan yang betul.

1 Islam ialah agama rasmi bagi Malaysia.Walau bagaimanapun, agama lain boleh diamalkan dengan aman damai. Antara yang berikut, manakah yang melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara kita?

A Hukum Kanun Melaka

B Batu Bersurat Terengganu

C Pembinaan rumah-rumah ibadat

D Yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama Islam

2 Gereja ialah tempat ibadat bagi penganut beragama

.

A Hindu

B Islam

C Kristian

D Buddha

3 Penganut beragama Hindu biasanya akan bersembahyang di

.

A kuil

B gereja

C masjid

D tokong

4 Menanggalkan kasut sebelum masuk ke pekarangan rumah ibadat merupakan etika bagi penganut beragama

.

A Islam

B Hindu

C Buddha

D Sikh

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah.

C Buddha D Sikh Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah. 5 Melakukan penghormatan kepada buku suci

5 Melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth

Sahib merupakan etika yang diamalkan oleh penganut yang

beragama

A Tao

B Hindu

C Buddha

D Sikh

.

6 Rumah ibadat bagi penganut beragama Tao ialah

A

B

Sikh . 6 Rumah ibadat bagi penganut beragama Tao ialah A B C D 7 Penganut
Sikh . 6 Rumah ibadat bagi penganut beragama Tao ialah A B C D 7 Penganut

C

D

. 6 Rumah ibadat bagi penganut beragama Tao ialah A B C D 7 Penganut beragama
. 6 Rumah ibadat bagi penganut beragama Tao ialah A B C D 7 Penganut beragama

7 Penganut beragama Hindu biasanya akan bersembahyang di

.

A kuil

B gereja

C masjid

D tokong

Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah.

C masjid D tokong Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah. 8 Gambar di atas adalah tempat

8

Gambar di atas adalah tempat bersembahyang bagi penganut beragama

A Islam

B

C Kristian

D Buddha

.

Hindu

B. Berikan dua etika semasa berada di rumah ibadat berikut.

(a)

(b)

(c)

(d)

Adab di Rumah Ibadat

Gurdwara 1. . 2. . Tokong 1. . 2. . Wat 1. . 2. .
Gurdwara
1.
.
2.
.
Tokong
1.
.
2.
.
Wat
1.
.
2.
.
Kuil
1.
.
2.
.
D14 ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Oleh Cikgu Nana bhdidik@bh.com.my Bahasa Melayu –
D14
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
DIDIK
Oleh Cikgu Nana
bhdidik@bh.com.my
Bahasa Melayu – Pemahaman (SJK)

TATABAHASA – KATA GANDA

Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan.

Kata ganda terbahagi kepada empat iaitu:

1. Kata ganda penuh

Contoh: rama-rama, layang-layang

Ayat contoh:

Beberapa ekor rama-rama hinggap pada bunga raya. Winson menyaksikan pertandingan layang-layang.

2. Kata ganda separa

Contoh: rerama, lelayang

Ayat contoh:

Beberapa ekor rerama hinggap pada bunga raya. Winson menyaksikan pertandingan lelayang.

3. Kata ganda berima atau berentak Contoh: kuih-muih

Ayat contoh:

Pak Cik Malik menjual kuih-muih di pasar malam.

4. Kata ganda berimbuhan

Contoh: tembak-menembak, bersalam-salaman

Ayat contoh:

Kejadian tembak-menembak itu berlaku pada awal pagi. Mereka bersalam-salaman sambil bertanya khabar.

Latihan 1awal pagi. Mereka bersalam-salaman sambil bertanya khabar. Gandakan perkataan di bawah, kemudian isi tempat kosong.

Gandakan perkataan di bawah, kemudian isi tempat kosong.

selok

gilang

kura

biri

menjerit

langit

duit

berduyun

merayu

awan

iras

berkibar

1 yang hitam itu bergerak menuju ke utara.

2 Banyak pokok

yang tumbuh pada pokok kelapa itu.

3 adik luka tertusuk tulang ikan.

4 Joyce memelihara beberapa ekor

5 Orang ramai

melawat pameran pertanian itu.

6 Bendera Jalur Gemilang

ditiup angin.

7 Encik Sahara amat mahir akan

dalam perniagaan.

8 Kambing

sedang meragut rumput di padang.

9 Majlis perkahwinan anak Dato’ Shahril diadakan dengan

10 Wajah kanak-kanak itu

dengan wajah sepupunya.

Latihan 2dengan 10 Wajah kanak-kanak itu dengan wajah sepupunya. Ta ndak an ( 3 ) pa da

Ta ndak an ( 3 ) pa da jawap an yang be tul.

Beberapa orang (1)

(2)

kanak-kanak

kekanak

bermain

layang-layang

lelayang

di padang. Mereka bermain dengan gembiranya.

Cuaca pada petang itu redup dan berangin. Amira dan kawannya turut berada di padang. (3)
Cuaca pada petang itu redup dan berangin. Amira dan kawannya turut berada di padang.
(3)
Pengunjung-pengunjung
Pepengunjung
datang melakukan aktiviti
(4)
masing-masang
masing-masing
.
Amira dan kawannya (5)
berbual-bual
bual-bual
sambil duduk di atas bangku.
Amira melihat beberapa orang (6)
lalaki
lelaki
sedang bermain kasut roda. Mereka
amat cekap bermain. Amira (7)
berangan-angan
berangan-berangan

mahu bermain kasut roda seperti itu juga. Kawan Amira hanya

(8)

 

mengangguk-angguk

mengangguk-anggukkan

kepalanya sahaja.

Amira dan kawannya berasa dahaga lalu membeli sebotol air. Mereka minum

(9)

 

perlahan-perlahan

pepelahan

sambil

 

(10)

berjalan-jalan

 
berjalan-berjalan
berjalan-berjalan

berjalan-berjalan

( 10 ) berjalan-jalan   berjalan-berjalan mengambil angin. Selepas itu.

mengambil angin. Selepas itu.

Amira dan kawannya bermain (11)

Apabila hari semakin petang, mereka pun pulang ke rumah.

jongkang-jongket

jejongkang

.

KATA GANDA DAN UCAPAN

Latihan 3jongkang-jongket jejongkang . KATA GANDA DAN UCAPAN Gandakan perkataan yang betul. Kemudian, tulis ayat itu

Gandakan perkataan yang betul. Kemudian, tulis ayat itu semula.

1

Angin yang bertiup di tepi pantai itu sepoi bahasa.

2

Mak Cik Halimah mengelap kisi tingkap serambi rumahnya.

3

Jentik hidup di dalam air jernih yang bertakung.

4

Bahan untuk membuat bunga rampai telah disediakan oleh Sakinah.

5

Kakak membungkus kuih abuk sebelum mengukusnya di dapur.

6.

Para wartawan bertalu mengajukan soalan kepada penyanyi terkenal itu.

7

Bunyi jentera yang menderu itu amat menakutkan adik Fifi.

8

Beberapa ekor ayam mengais tanah untuk mencari cacing.

PEMAHAMAN – UCAPAN

Latihan 4mengais tanah untuk mencari cacing. PEMAHAMAN – UCAPAN Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Se lamat p agi Tu an Pe ngerusi M ajl is, G uru Be sar SJK(C) Han Th a, g uru p enolo ng ka nan dan gur u- guru yang dikasihi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kelas saya iaitu Cikgu Mary yang telah menobatkan saya juara Nilam pada tahun ini. Saya berasa amat bertuah kerana diberi peluang berucap pada hari ini.

Hadirin yang dihormati, Saya amat menghargai masa kerana masa itu emas. Saya suka menghabiskan masa dengan membaca buku dan novel. Saya tidak lupa untuk mencatat sinopsis buku-buku yang dibaca. Saya menggunakan masa lapang untuk membaca buku-buku. Dengan cara begini, masa lapang saya dapat diisi dengan aktiviti berfaedah. Selain itu, saya menjadikan aktiviti membaca sebagai rutin di dalam kegiatan harian. Saya berasa amat seronok sekali ketika membaca kerana saya dapat mengelakkan perasaan bosan. Oleh itu, tidak hairanlah saya sering digelar ulat buku oleh kawan-kawan. Ibu bapa juga sering membawa saya ke pameran buku. Saya dapat membeli buku-buku kegemaran dengan harga yang lebih murah. Saya turut merujuk kamus untuk mencari makna perkataan yang tidak dapat difahami. Ibu turut melanggan beberapa majalah bersesuaian untuk saya. Saya turut membuat sasaran bilangan buku yang perlu saya baca. Saya berazam mencapai bilangan buku yang dibaca dalam masa yang tertentu. Cara begini dapat memberi semangat dalaman kepada saya agar rajin menimba ilmu dengan membaca. Saya berharap agar saya tidak bersikap sombong dengan kejayaan ini. Akhir kata, saya ingin menegaskan kepentingan membaca kepada kawan-kawan. Sebagai murid, kita wajib membaca untuk memperoleh pengetahuan dan tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencari ilmu pengetahuan dengan membaca.

Sekian, terima kasih.

1 Apakah anugerah yang diterima oleh penyampai ucapan?

A Juara membaca

C

Juara Nilam

B Juara pameran

D

Juara ilmu

2 Bagaimanakah penyampai ucapan mengisi masa lapangnya?

A Membaca karangan

C

Membaca e-mel

B Membaca buku dan novel

D

Membaca nota

3 Mengapakah penyampai ucapan merujuk kamus?

A Untuk menambah kosa kata

C

Untuk mencatat maksud

B Untuk berbual-bual dengan kawannya

D

Untuk mencari makna perkataan

4 Simpulan bahasa ulat buku dalam petikan bermaksud

A orang yang suka membaca buku

C

orang yang suka ke pameran buku

B orang yang suka membeli buku

D

orang yang suka mengumpulkan buku

5 Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

Ayat aktif:

Saya turut merujuk kamus untuk mencari makna perkataan yang tidak dapat difahami.

Ayat pasif:

6 Apakah azam penyampai ucapan?

BIL 1138 ISNIN, 10 April 2017 BAHAGIAN ADAN B
BIL 1138 ISNIN,
10 April 2017
BAHAGIAN ADAN B
D15 DIDIK Ol eh KF Yap bh didik@b h.co m.my Bahasa Melayu − Penulisan (SJK)
D15
DIDIK
Ol
eh
KF
Yap
bh
didik@b
h.co
m.my
Bahasa
Melayu
− Penulisan
(SJK)

Bahagian A

LATIHAN 1h.co m.my Bahasa Melayu − Penulisan (SJK) Bahagian A Gambar di bawah menunjukkan situasi murid yang

Gambar di bawah menunjukkan situasi murid yang cemerlang dalam pelajaran.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar-gambar tersebut.

Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar.

MURID CEMERLANG
MURID
CEMERLANG

LATIHAN 2satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar. MURID CEMERLANG Gambar di bawah menunjukkan rutin Zhen Huey

Gambar di bawah menunjukkan rutin Zhen Huey pada hujung minggu.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar-gambar tersebut.

Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar.

Rutin Zhen Huey pada hujung minggu

bagi setiap gambar. Rutin Zhen Huey pada hujung minggu Bahagian B LATIHAN 1 Gambar di bawah

Bahagian B

LATIHAN 1setiap gambar. Rutin Zhen Huey pada hujung minggu Bahagian B Gambar di bawah menunjukkan pelbagai jenis

Gambar di bawah menunjukkan pelbagai jenis rumah kediaman.

Tulis ulasan tentang gambar dan maklumat yang diberi dalam bentuk perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan.

Jenis Rumah Kediaman

- kayu-kampung -

- kayu-kampung -

- kayu-kampung - - batu - simen - bandar - - batu- simen - kaca -
- kayu-kampung - - batu - simen - bandar - - batu- simen - kaca -

- batu - simen - bandar -

- batu- simen - kaca - pinggir bandar -

LATIHAN 2- simen - bandar - - batu- simen - kaca - pinggir bandar - Rajah di

Rajah di bawah menunjukkan tentang langkah-langkah keselamatan ketika berada di rumah.

Tulis ulasan tentang langkah-langkah keselamatan tersebut dalam bentuk perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan.

Maklumkan

kepada jiran

Simpan peralatan tajam di tempat yang selamat

Langkah-langkah keselamatan ketika di Rumah.
Langkah-langkah
keselamatan
ketika di Rumah.

Pasang lampu atau alat penggera keselamatan

Kunci pintu dan tingkap sebelum keluar rumah

D16

D16 Matematik Tahun 5 ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Ol eh Mohd Zuraidi Komari

Matematik Tahun 5

ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138 DIDIK Ol eh Mohd Zuraidi Komari bh didik@b h.co
ISNIN, 10 April 2017 BIL 1138
DIDIK
Ol
eh
Mohd
Zuraidi
Komari
bh
didik@b
h.co
m.my

PERATUS

1 • Peratus bermaksud perseratus atau 100 • Peratus ialah satu pecahan dengan 100 sebagai
1
• Peratus bermaksud perseratus atau
100
• Peratus ialah satu pecahan dengan 100 sebagai penyebut.
• Simbol peratus ialah %
• Pecahan boleh ditukar kepada peratus dengan mencari
pecahan perseratus yang setara dan menambah simbol %.
3
= 3 × 20
60
= 60%
5
5 × 20 =
100
• Pecahan juga boleh ditukar kepada peratus dengan
mendarabkannya dengan 100 dan meletakkan simbol %.
3
× 100 = 75%
4
Contoh 1:
46 daripada 100 bahagian
pada grid adalah berlorek.
Peratus kawasan berlorek
= 46%
Contoh 2:
Nyatakan nombor perpuluhan berikut sebagai peratus.
5
0.05 = 100 = 5%
Atau
0.05 × 100% = 5%
Contoh 3:
Nyatakan nombor peratus berikut kepada nombor perpuluhan.
9
9% =
100
= 9 ÷ 100
= 0.09
Latihan
Kertas 1
1 36% =
A 0.036
C
3.6
B 0.36
D
36
1
2 Tukarkan 1
4 kepada peratus.
1
Convert 1
to percentage.
4
A 150%
C
120%
B 125%
D
110%

3 Tukarkan 9% kepada nilai perpuluhan. Convert 9% to decimal value.

A 0.09

C

9.0

B 0.9

D

90

4 Tukarkan 60% kepada pecahan termudah. Convert 60% to a fraction value in its simplest form.

A

B

3

5

2

5

4

5 25 =

C

D

A

B

4

100 C

16 D

100

1

2

1

4

20

100

24

100

6 Antara yang berikut, manakah yang betul? Which of the following is correct?

A

B

7

10 = 70%

2

5

= 40%

C

D

1

4

1

2

= 20%

= 60%

7 Rajah 1 menunjukkan beberapa buah segi empat yang sama saiz. Diagram 1 consists of several squares of equal size.

saiz. Diagram 1 consists of several squares of equal size. Rajah 1 / Diagram 1 Cari
saiz. Diagram 1 consists of several squares of equal size. Rajah 1 / Diagram 1 Cari
saiz. Diagram 1 consists of several squares of equal size. Rajah 1 / Diagram 1 Cari

Rajah 1 / Diagram 1

Cari peratus kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah. Find the percentage of the shaded region.

A 20%

C

35%

B 25%

D

45%

8 Rajah 2 menunjukkan satu slogan. Diagram 2 shows a tagline.

NEGARAKU
NEGARAKU

Rajah 2 / Diagram 2

Cari peratusan huruf ‘A’ daripada semua huruf itu.

Find the percentage of the letter ‘A’ from the whole sentence.

A 20%

C

30%

B 25%

D

40%

9 Tukar 260% sebagai nombor bercampur. Convert 260% to mixed number.

3 A C 2 2 5 3 4 1 1 B 2 2 5 D
3
A
C
2
2 5 3
4
1
1
B 2
2
5 D
4
1
10 3
4 =
A 395%
C
350%
B 375%
D
325%
11 20 = 40%

Cari nombor yang tertinggal pada petak itu. Find the missing number in the box.

A 4

C

8

B 6

D

12

12 28% daripada 400 = 28% of 400 =

A 112

C

152

B 127

D

176

13 Antara yang berikut, nilai yang manakah paling besar? Which of the following is the largest numbers?

A 25% × 140

C

50% × 90

B 40% × 120

D

70% × 80

14 Hitung 35% daripada 600 buah kotak. Calculate 35% of 600 boxes.

A 180

C

260