Anda di halaman 1dari 10

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN TULISAN

TANDAKAN (√) BAGI JAWAPAN YANG BETUL, (X) JIKA MURID TIDAK DAPAT MEMENUHI
OBJEKTIF KEMAHIRAN.

PENGUASAAN
BIL KEMAHIRAN YA TIDAK

1. PRA TULISAN
1.1 Membuat corak di udara.
1.2 Menggerakan tangan menggunakan alat tulis.
1.3 Menulis dalam keadaan yang betul.
1.4 Menyambung titik-titik pelbagai bentuk garisan.

2. MENGENAL DAN MENIRU BENTUK HURUF


2.1 Meniru semula bentuk huruf dan suku kata.
2.2 Menyambung garis putus-putus huruf.

3. MENYALIN SUKU KATA DAN PERKATAAN


3.1 Menyalin semula huruf, suku kata, perkataan dan ayat.
3.2 Menulis perkataan mudah.
3.3 Menulis ayat mudah.

4. MELENGKAPKAN AYAT
4.1 Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberi.
4.2 Melengkapkan ayat.

5. MENYUSUN DAN MENULIS SEMULA PERKATAAN


5.1 Menyusun perkataan mengikut kesesuaian.
5.2 Menulis semula perkataan menjadi ayat yang betul

6. MEMBINA AYAT
6.1 Melengkapkan tempat kosong.
6.2 Membuat ayat berdasarkan perkataan.
6.3 Membuat ayat berdasarkan gambar.

7. MENULIS KARANGAN
7.1 Menulis karangan tentang diri sendiri.
7.2 Menulis karangan keluarga.
7.3 Menulis karangan berdasarkan gambar.
7.4 Menulis karangan tentang sekolah.
MENYAMBUNG TITIK-TITIK DAN MEMBUAT GARISAN
MENYALIN SUKU KATA DAN PERKATAAN

ayam
baju

keret
a
emak
MENULIS AYAT MUDAH

saya mahu
makan

baju ibu
cantik

adik main
bola
ayah ada
kereta

MELENGKAPKAN TEMPAT KOSONG

1. Saya ______________ bola.


2. Ibu ______________ nasi.
3. Adik _____________ susu.
4. Sekolah saya ____________.
5. Pensel ______________ patah.
6. Ahmad ____________ basikal.
7. Kucing itu berlari __________.
8. Kasut saya _____________.

itu bermain laju kotor

minum menaiki besar masak


MENULIS PERKATAAN MENJADI AYAT YANG BETUL

terjatuh Ahmad

mengajar sedang
kelas guru dalam
di
pergi Ali kedai
ke

membuat
sekolah saya
kerja sedang

MENULIS AYAT BERDASARKAN GAMBAR


MENULIS KARANGAN MUDAH

TULISKAN SATU CERITA BERDASARKAN DIRI KAMU

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BUTIRAN MURID

NAMA :

UMUR :

TARIKH LAHIR :

JENIS MASALAH PEMBELAJARAN :

SEKOLAH :

PEMARKAHAN:

= /20

= %

TAHAP PENGUASAAN:

0% - 35% = LEMAH

40% - 75% = SEDERHANA


80% - 100% = BAIK

Anda mungkin juga menyukai