Anda di halaman 1dari 9

KEMAHIRAN ASAS UNTUK

BERDIKARI
KONSEP DAN DEFINISI
• Kemahiran – kecekapan, kepandaian
• Asas – alas, dasar, tapak
• Berdikari – berdiri di atas kaki sendiri, tidak
mengharapkan pertolongan orang lain, belajar
hidup

sumber – kamus dewan, terbitan dewan bahasa dan pustaka


KESIMPULANNYA…
• Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB) ialah
suatu subjek yang menjurus kepada
pengajaran kemahiran-kemahiran asas kepada
murid Pendidikan Khas bagi membolehkan
mereka dapat menguruskan sendiri kehidupan
seharian mereka tanpa pertolongan orang
lain.
KAUB
terbahagi
kepada :

Kemahira
n urus diri

Kemahiran
pra-
vokasional
Kemahiran urus diri
• Makan dan minum
- mengamalkan cara makan dan minum yang betul.

• Pakaian
- membuka dan memakai pakaian.
- mengetahui jenis-jenis pakaian mengikut situasi tertentu.

• Anggota badan
- membersihkan anggota badan
- kemahiran menggunakan tandas dengan betul

• Tempat tinggal
- membersih dan mengemas rumah
Objektif
Mengamalkan
Murid dapat kebersihan
Menyediakan diri
berdikari
dan kesihatan yang baik
menghadapi
dan menjalankan
untuk dirinya serta
aktiviti seharian
situasi sebenar
persekitaran

Me
ng
apl
ika
sik
an
pe
ng
eta
hu
an
di
dal
am
bili
k
dar
jah
ke
dal
am
ke
hid
up
an
Kemahiran Pra-Vokasional
• Masakan
- boleh memasak dengan kaedah yang betul
- mengamalkan langkah keselamatan semasa memasak

• Jahitan
- boleh menjahit jahitan asas

• Pertukangan
- boleh mengenalpasti dan menggunakan alatan pertukangan
- mengamalkan aspek keselamatan memasa bertukang

• Perkebunan
- boleh mengenalpasti dan mengguna alatan perkebunan
- mengamalkan aspek keselamatan memasa bertukang
• Pemeliharaan haiwan
- boleh mengurus haiwan peliharaan

• Asas mendobi
- boleh mencuci pakaian
- boleh menjemur pakaian
- boleh menseterika pakaian
Objektif

Memperoleh pengetahuan
Mengaplikasikan
dan kemahiran asas dalam Menguasai kemahiran-
pengetahuan dan
aspek masakan, jahitan, kemahiran asas dalam
kemahiran yang diperolehi
pertukangan, perkebunan, komponen kemahiran pra-
ke dalam kehidupan
pemeliharaan haiwan dan vokasional.
seharian
mendobi.

Anda mungkin juga menyukai