Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU

PENDIDIKAN KHAS

Tahun: 1 Melur
Matapelajaran: Bahasa Melayu
Tarikh: 11 Mac 2009
Hari: Rabu
Masa: 9.45 pagi
Bilangan murid dalam kelas: 7 orang
Tema: Haiwan
Tajuk: Haiwan jinak/ haiwan peliharaan.
Fokus: Kemahiran tulisan.
Kemahiran: Kemahiran Menulis
1. Menyambung titik-titik bentuk huruf
2. Mengenal dan menulis huruf dan suku kata.
3. Menulis perkataan dan ayat mudah
Pengetahuan sedia ada: Murid pernah melihat haiwan-haiwan jinak atau peliharaan di
sekitar ataupun disekeliling rumah mereka.
Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat
menyambung 3 kad huruf daripada 5 kad perkataan yang
diberikan, menulis 3 perkataan yang bermakna berkaitan
dengan haiwan, menulis 2 ayat mudah mengenai haiwan.
Penyerapan matapelajaran: Muzik, pendidikan seni, sains, pendidikan moral,
pendidikan Islam, kajian tempatan.
Penggabungjalinan kemahiran: Menyanyi, mewarna, simulasi/main peranan.
Unsur terapi: Terapi muzik, terapi pertuturan, terapi fizikal,
pengamatan.
Penyerapan nilai: Sayang akan haiwan, bersyukur kerana ada haiwan
sebagai sumber makanan, kecantikan yang terdapat
pada haiwan.
KBKK: Menjana idea, menjana idea.

‫خيراالكمال‬
BBM/Resos: Kad haiwan, laptop (bunyi-bunyi haiwan yang
sebenar, gambar haiwan yang sebenar), kad nama
haiwan.

Langkah Isi kandungan Aktiviti P&P Catatan


Set induksi Haiwan peliharaan yang Pelajar diminta menyebut Teknik
di pelihara oleh pelajar. haiwan-haiwan peliharaan Soal jawab
(± 5 minit) mereka di rumah. dengan pelajar.
Pelajar dikaitkan dengan Terapi
pembelajaran hari ini. Pertuturan
Nilai
Sayang akan
haiwan
Langkah 1 Menyambung titik-titik Pelajar ditunjukkan kad Teknik
huruf yang membentuk haiwan dan menyebut Mengajar
(± 10 minit) nama-nama haiwan nama haiwan dengan Terapi
betul. Kemudian pelajar Pertuturan
diarahkan untuk Nilai
menyambung titik-titik pada Menghargai
huruf yang membentuk haiwan
nama-nama haiwan. Resos
Kad gambar
haiwan
Langkah 2 Mengenal dan menulis Pelajar ditunjukkan gambar Teknik
huruf dan suku kata haiwan kemudian Mengajar
(± 15 minit) nama-nama haiwan membunyikan bunyi Terapi
haiwan tersebut dan Pertuturan dan
pelajar mengikutnya. pengamatan
Guru menggunakan laptop Nilai
untuk memperdengarkan Menghargai
bunyi yang haiwan yang haiwan.
sebenar kepada pelajar. Resos
Pelajar kemudiannya Laptop, speaker,
diarahkan untuk menulis kad gambar
huruf dan suku kata yang haiwan.
membentuk nama-nama
haiwan

Langkah 3 Menulis perkataan dan Pelajar ditunjukkan gambar Teknik


ayat mudah yang haiwan kemudian pelajar Mengajar, soal
(± 20 minit) berkaitan dengan disuruh menyebut nama jawab.
haiwan haiwan tersebut. Terapi
Guru memperdengarkan Pertuturan dan
‫خيراالكمال‬
bunyi haiwan kemudian pengamatan
menyuruh pelajar meneka Nilai
bunyi haiwan tersebut. Menghargai
Pelajar kemudiannya haiwan.
diarahkan untuk menulis Resos
beberapa perkataan Laptop, speaker,
tentang haiwan tersebut. kad gambar
Pelajar diarahkan untuk haiwan
menulis ayat mudah
mengenai haiwan tersebut.

Penutup Penyerapan nilai Guru memberitahu pelajar Teknik


supaya sayang akan bercerita
(± 10 minit) binatang, jangan mendera
binatang. Bersyukur
kerana adanya haiwan
sebagai sumber makanan
kita.
Murid dirumuskan dengan
pelajaran hari ini.

Disediakan oleh:
Mohamad Khairool Akmal @ Husaini Bin Elyas
PISMP Pendidikan Khas 2 Semester 3
880223025343
IPKB/PISMP/JAN/08-02071

‫خيراالكمال‬