Anda di halaman 1dari 6

SULIT PENDIDIKAN MUZIK/ PPKI

/TAHUN 2/2017
A) Warnakan tempo lambat yang sesuai dengan
pergerakan haiwan atau kenderaan berikut.
(6 markah)

1
SULIT PENDIDIKAN MUZIK/ PPKI
/TAHUN 2/2017
1
B) Suaikan aktiviti perkusi badan di bawah.
tepuk bahu
(10 markah)

1
1

tepuk paha

hentak kaki

tepuk tangan

petik jari

2
SULIT PENDIDIKAN MUZIK/ PPKI
/TAHUN 2/2017
C) Warnakan gambar alat perkusi dan gariskan jawapan
yang betul.
(8 markah)

Ini adalah ___________________. ( Kerincing, loceng)

Kerincing ini diperbuat daripada _____________________. (besi, kayu)

Bunyi kerincing ____________________. (cing - cing, ting ting)

3
SULIT PENDIDIKAN MUZIK/ PPKI
/TAHUN 2/2017
D) Suaikan alat-alat perkusi.

(6 markah)

1.

Kayu tik tok

2.
Kastanet

3.

Kerincing

4
SULIT PENDIDIKAN MUZIK/ PPKI
/TAHUN 2/2017
E) Warnakan gambar dan suaikan lirik lagu Semut
berikut. (14 markah)

1. Semut ada bekerja

2. Badan semut warnanya

3.
Pelbagai bentuk dan
kecil

4. Semut sangat rajin enam kaki

5
SULIT PENDIDIKAN MUZIK/ PPKI
/TAHUN 2/2017
F) Bulatkan jawapan yang betul. (8
markah)

1. Berapakah kaki semut ?

A. Enam
B. Empat

2. Apakah warna semut?


A. Biru
B. Hitam

3. Pada masa bilakah semut rajin bekerja?

A. Setiap pagi
B. Siang dan malam

4. Apakah sikap mulia semut?

A. Jujur
B. Tekun

KERTAS SOALAN TAMAT

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak.


Jawab semua soalan.