Anda di halaman 1dari 47

KURIKULUM MARHALAH TAMHIDI THULLABI

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6


NO Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 Keutamaan Berkumpul Mempelajari Al-Qur'an 1 Al-Qur'an Mentoring
2 Salman Al-Farisi Memburu Hidayah 1 Kisah Sahabat Mentoring
3 Urgensi Halaqah 1 Fikrul Islami Mentoring
4 Ahammiyatusy Syahadatain 1 Aqidah Halaqah
5 Madlulusy Syahadah 1 Aqidah Halaqah
6 Maknal Ilah dan Larangan Berhubungan dengan Jin 1 Aqidah Halaqah
7 Marahilut Tafaul bisy Syahadatain 1 Aqidah Halaqah
8 Ath-Thariq ila Marifatillah 1 Aqidah Halaqah
9 Al-Mawani min Marifatillah 1 Aqidah Halaqah
10 Tauhidullah 1 Aqidah Halaqah
11 Maiyyatullah 1 Aqidah Halaqah
12 Al-Ihsan 1 Aqidah Halaqah
13 Hajatul Insan ilar Rasul 1 Aqidah Halaqah
14 Tarifur Rasul 1 Aqidah Halaqah
15 Khashaishu Risalati Muhammad SAW 1 Aqidah Halaqah
16 Wajibatuna nahwar Rasul 1 Aqidah Halaqah
17 Manal Islam 1 Aqidah Halaqah
18 Syumuliyyatul Islam 1 Aqidah Halaqah
19 Thabiatul Islam 1 Aqidah Halaqah
20 Amal Islam 1 Aqidah Halaqah
21 Haqiqatul Insan 1 Aqidah Halaqah
22 Nafsul Insan 1 Aqidah Halaqah
23 Syumuliyyatul Ibadah 1 Aqidah Halaqah
24 Birrul Walidain dan Sillaturahim 1 Hadits Halaqah
25 Ghazwul Fikri 1 Fikrul Islami Halaqah
26 Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan Sebagai Musuh 1 Fikrul Islami Halaqah
27 Zionisme Internasional 1 Fikrul Islami Halaqah
28 Ahwalul Musliminal Yaum 1 Fikrul Islami Halaqah
29 Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i 1 Fikrul Islami Halaqah
30 Menutup Aurat 1 Keakhwatan Halaqah
31 Peran dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah 1 Keakhwatan Halaqah
32 Penaklukan Khaibar 1 Futuhat Islam Halaqah
33 Penaklukan Ubullah (Selat Hindia) 1 Futuhat Islam Halaqah
34 Penaklukan Persia 1 Futuhat Islam Halaqah
35 Penaklukan Konstantinopel 1 Futuhat Islam Halaqah
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6
NO Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana
NO Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
36 Hafal Al Qur'an Juz 30 16 Al-Qur'an Penugasan
37 Tilawah Yaumiyah 16 Al-Qur'an Penugasan
38 Beriman kepada Nikmat dan Siksa Kubur 1 Tazkiyah Mabit/JR
39 Keutamaan Berpuasa Sehari Setiap Bulan 1 Tazkiyah Mabit/JR
40 Dzikir & Keutamaannya 1 Tazkiyah Mabit/JR
41 Taubat 1 Tazkiyah Mabit/JR
42 Tidak Ima'ah 1 Tazkiyah Mabit/JR
43 Khusyu dalam shalat 1 Tazkiyah Mabit/JR
44 Tabarruj & Ikhttilath 1 Tazkiyah Mabit/JR
45 Mukadimah Sirah 1 Sirah Tatsqif
Kelahiran, Pemeliharaan di Bani Sa'd (Umur 0 - 4 Tahun) dan Ibu,
46 Kakek dan Abu Tholib (6 - 12 Tahun) serta Aksi Sosial Muhammad 1 Sirah Tatsqif
SAW (13 - 39 Tahun)
47 Ghirah Agama 1 Aqidah Tatsqif
48 Akhlak Terpuji 1 Fiqih Tatsqif
49 Hukum Air 1 Fiqih Tatsqif
50 Hukum Shalat 1 Fiqih Tatsqif
51 Urgensi Fiqh Nisa 2 Keakhwatan Tatsqif
52 Dakwah Ammah Harakah Zhahirah 1 Dakwah Kampus Daurah
53 Wazhifah Thullab 1 Dakwah Kampus Daurah
54 Sejarah Politik Islam di Indonesia 1 Dakwah Kampus Daurah
55 Perspektif Islam tentang Perubahan Sosial (Fiqh Taghyir) 1 Dakwah Kampus Daurah
56 Mukaddimah Fiqih 1 Fiqih Daurah
57 Urgensi Fiqih Bagi Da'i 1 Fiqih Daurah
58 Metode Belajar Fiqh 1 Fiqih Daurah
59 Beberapa Prinsip Fiqh 1 Fiqih Daurah
60 Mengenal 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Sorga 5 Kisah Sahabat Kultum
61 Syukur 2 Tazkiyah Kultum
62 Keutamaan Haji Mabrur 1 Tazkiyah Kultum
63 Keutamaan Salam 1 Tazkiyah Kultum
64 Menjauhi Tempat-Tempat yg Haram 2 Tazkiyah Kultum
65 Keutamaan Adzan 1 Tazkiyah Kultum
66 Keutamaan Shalat Berjamaah 1 Tazkiyah Kultum
67 Keutamaan Shalat Sunnah 1 Tazkiyah Kultum
68 Keutamaan Tilawah dan Mengkhatamkan Al Qur'an 1 Tazkiyah Kultum
69 15 Kisah Taubat 15 Kaifa Ihtadaitu Kultum
70 Jalan Panjang Pengedar Narkoba Menemukan Tarbiyah 1 Kaifa Ihtadaitu Kultum
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6
NO Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana
NO Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
71 Ta'riful Qur'an 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
72 An Nas 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
73 Al-Falaq 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
74 Al-Ikhlas 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
75 Al Kafirun 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
76 Al Maa'un 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
77 Al 'Ashr 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
78 Al Qur'an Mendahului Kemajuan Ilmu Pengetahuan 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi
79 Fashahah dan Balaghah Qur'an 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi

80 Sikap Terhadap Kitab-kitab dan Kepalsuan Kitab Selain Al Qur'an 1 Aqidah Kalimat Murabbi

81 Tafakkur Tentang Makanan dan Awan 1 Aqidah Kalimat Murabbi


82 Tafakkur Tentang Laut 1 Aqidah Kalimat Murabbi
83 Tafakkur Tentang Kecukupan Udara 1 Aqidah Kalimat Murabbi
Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah Sebagai Tempat
84 Ketenangan 1 Aqidah Kalimat Murabbi

85 Jumlah Semua Nabi dan Rasul yang Disebutkan Al-Quran 1 Aqidah Kalimat Murabbi
86 Menundukkan Pandangan 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi
87 Menjaga Harta Tetap Halal 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi
88 Menjaga Rahasia 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi
89 Menutupi Aib Sesama Muslim 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi
90 Menjauhi Dosa Besar 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi
91 Menjauhi yang Haram 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi
92 Wanita-Wanita Pengukir Sejarah 1 Keakhwatan Kalimat Murabbi
93 Urgensi Tarbiyah Wanita Muslimah 1 Keakhwatan Kalimat Murabbi
DAKWAH KAMPUS
1 Dakwah Ammah Harakah Zhahirah
2 Wazhifah Thullab
3 Sejarah Politik Islam di Indonesia
4 Perspektif Islam tentang Perubahan Sosial (Fiqh Taghyir)
Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 No Bidang Studi Mentoring Halaqah Mabit/JR Tatsqif Kalimat Murabbi Kultum
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Al-Qur'an 1 - - - 9 -
2 Aqidah - 20 - 1 6 -
3 Hadits - 1 - - - -
4 Fiqih - - - 3 - -
5 Sirah - - - 2 - -
6 Kisah Sahabat 1 - - - - 5
7 Tazkiyah - - 7 - 6 10
8 Kaifa Ihtadaitu - - - - - 16
9 Fikrul Islami 1 5 - - - -
10 Keakhwatan - 2 - 2 2 -
11 Futuhat Islam - 4 - - - -
12 Dakwah Kampus - - - - -
TOTAL 3 32 7 8 23 31

FUTUHAT ISLAM
Penaklukan Khaibar
Penaklukan Ubullah (Selat Hindia)
Penaklukan Persia
Penaklukan Konstantinopel

Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 No Bidang Studi Mentoring Halaqah Mabit/JR Tatsqif Kalimat Murabbi Kultum
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Al-Qur'an 16 - - - 0 -

Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 No Bidang Studi Mentoring Halaqah Mabit/JR Tatsqif Kalimat Murabbi Kultum
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Al-Qur'an 1 - - - 0 -
Daurah Penugasan TOTAL
- 32 42
- - 27
- - 1
4 - 7
- - 2
- - 6
- - 23
- - 16
- - 6
- - 6
- - 4
4 - 4
8 32 144

Daurah Penugasan TOTAL


- 2 18

Daurah Penugasan TOTAL


- 0 1
MATERI TAMHIDI PRIORITAS 1

Arab Terjemah/ Rasmul


NO Kode Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana PPT Buku
Modul Bayan
1 1.1.1.01.001 Ta'riful Qur'an 1 Al-Qur'an Halaqah Ada Ada
2 1.1.1.01.002 An Nas Al-Ikhlas 1 Al-Qur'an Halaqah Ada Ada
3 1.1.1.01.003 Al Kafirun 1 Al-Qur'an Halaqah Ada Ada
4 1.1.1.01.004 Al Maa'un 1 Al-Qur'an Halaqah Ada Ada
5 1.1.1.01.005 Al 'Ashr 1 Al-Qur'an Halaqah Ada Ada
6 1.1.1.03.006 Ahammiyatusy Syahadatain 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
7 1.1.1.03.007 Madlulusy Syahadah 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
8 1.1.1.03.008 Maknal Ilah dan Larangan Berhubungan dengan Jin 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
9 1.1.1.03.009 Marahilut Tafaul bisy Syahadatain 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
10 1.1.1.03.010 Syuruthu Qabulisy Syahadatain 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
11 1.1.1.03.011 Ath-Thariq ila Marifatillah 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
12 1.1.1.03.012 Al-Mawani min Marifatillah 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
13 1.1.1.03.013 Tauhidullah 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
14 1.1.1.03.014 Maiyyatullah 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
15 1.1.1.03.015 Al-Ihsan 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
16 1.1.1.03.016 Hajatul Insan ilar Rasul 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
17 1.1.1.03.017 Tarifur Rasul 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
18 1.1.1.03.018 Makanatur Rasul 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
19 1.1.1.03.019 Khashaishu Risalati Muhammad SAW 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
20 1.1.1.03.020 Wajibatuna nahwar Rasul 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
21 1.1.1.03.021 Manal Islam 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
22 1.1.1.03.022 Syumuliyyatul Islam 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
23 1.1.1.03.023 Thabiatul Islam 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
24 1.1.1.03.024 Amal Islam 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
25 1.1.1.03.025 Haqiqatul Insan 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
26 1.1.1.03.026 Nafsul Insan 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
27 1.1.1.03.027 Shifatul Insan 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
28 1.1.1.03.028 Syumuliyyatul Ibadah 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
29 1.1.1.03.029 Hal-hal yang Membatalkan Keimanan 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
30 1.1.1.03.030 Beriman Kepada Hari Akhir 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
31 1.1.1.03.031 Iman Kepada Qadar 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
32 1.1.1.03.032 Beriman Kepada Malaikat 1 Aqidah Halaqah Ada Ada
33 1.1.1.05.033 Birrul Walidain dan Sillaturahim 1 Hadits Halaqah Ada Ada
34 1.1.1.11.034 Mukadimah Sirah 1 Sirah Halaqah Ada
35 1.1.1.11.035 Kelahiran hingga Pemeliharaan di Bani Sa'd (Umur 0 - 4 Tahun) 1 Sirah Halaqah Ada
36 1.1.1.11.036 Pemeliharaan Ibu, Kakek dan Abu Tholib (6 - 12 Tahun) 1 Sirah Halaqah Ada
37 1.1.1.11.037 Aksi Sosial Muhammad SAW (13 - 39 Tahun) 1 Sirah Halaqah Ada
38 1.1.1.22.038 Ghazwul Fikri 1 Fikrul Islami Halaqah Ada Ada
39 1.1.1.22.039 Ahwalul Musliminal Yaum 1 Fikrul Islami Halaqah Ada
40 1.1.1.22.040 Zionisme Internasional 1 Fikrul Islami Halaqah Ada Ada
41 1.1.1.22.041 Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan Sebagai Musuh 1 Fikrul Islami Halaqah Ada Ada
42 1.1.1.22.042 Ahammiyatut Tarbiah 1 Fikrul Islami Halaqah Ada Ada
43 1.1.1.22.043 Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i 1 Fikrul Islami Halaqah Ada
44 1.1.1.34.044 Menutup Aurat 1 Keakhwatan Halaqah Ada Ada
45 1.1.1.34.045 Membangun Kepribadian Islami 1 Keakhwatan Halaqah Ada
46 1.1.1.34.046 Peran dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah 1 Keakhwatan Halaqah Ada Ada Ada
47 1.1.2.01.047 Hafal Al Qur'an Juz 30 1 Al-Qur'an Penugasan Ada
48 1.1.2.01.048 Tilawah Yaumiyah 1 Al-Qur'an Penugasan Ada
49 1.1.2.01.049 Menulis Al Qur'an Juz 30 1 Al-Qur'an Penugasan Ada
50 1.1.2.12.050 Anas Bin Malik Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan Ada
51 1.1.2.12.051 Said Bin 'Amir Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan Ada
52 1.1.2.12.052 Ath-Thufail Bin 'Amr Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan
53 1.1.2.12.053 Abdullah Bin Hudzafah Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan
54 1.1.2.12.054 Abdullah Bin Mas'ud Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan
55 1.1.2.12.055 Abu Ayyub Al-Anshari Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan
56 1.1.2.12.056 Amr Bin Jamuh Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan
57 1.1.2.12.057 Abdullah Bin Jahsy Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan
58 1.1.3.13.058 Beriman kepada Nikmat dan Siksa Kubur 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada
59 1.1.3.13.059 Keutamaan Berpuasa Sehari Setiap Bulan 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada
60 1.1.3.13.060 Dzikir & Keutamaannya 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada Ada
61 1.1.3.13.061 Taubat (12 Hadits) 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada Ada
62 1.1.3.13.062 Berdoa pada Waktu Utama 1 Tazkiyah Mabit/JR
63 1.1.3.13.063 Tawadhu (10 Hadits) 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada Ada
64 1.1.3.13.064 Tidak Ima'ah 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada
65 1.1.3.13.065 Khusyu dalam shalat 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada
66 1.1.3.13.066 Tabarruj & Ikhttilath 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada Ada
67 1.1.3.13.067 Bahaya Lidah 1 Tazkiyah Mabit/JR Ada Ada
68 1.1.4.01.068 Al Qariah 1 Al-Qur'an Tatsqif Ada
69 1.1.4.01.069 Al Zalzalah 1 Al-Qur'an Tatsqif Ada
70 1.1.4.01.070 Al Alaq 1 Al-Qur'an Tatsqif Ada
71 1.1.4.03.071 Ghirah Agama 1 Aqidah Tatsqif Ada
72 1.1.4.08.072 Hukum Air 1 Fiqih Tatsqif Ada Ada
73 1.1.4.08.073 Hukum Shalat 1 Fiqih Tatsqif Ada Ada
74 1.1.4.08.074 Mukaddimah Fiqih 1 Fiqih Tatsqif Ada
75 1.1.4.13.075 Akhlak Terpuji 1 Tazkiyah Tatsqif Ada Ada
76 1.1.4.22.076 Gerakan dan Lembaga yang Memusuhi Islam 1 Fikrul Islami Tatsqif Ada Ada
77 1.1.4.34.077 Urgensi Fiqh Nisa 1 Keakhwatan Tatsqif Ada
78 1.1.5.01.078 Tajwid Hukum Nun dan Mim Mati 3 Al-Qur'an Daurah
79 1.2.5.08.079 Urgensi Fiqih Bagi Da'i 1 Fiqih Daurah
80 1.2.5.08.080 Metode Belajar Fiqh 1 Fiqih Daurah
81 1.2.5.08.081 Beberapa Prinsip Fiqh 1 Fiqih Daurah
82 1.1.8.11.082 Mengenal 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Sorga 1 Sirah Kultum Ada Ada
83 1.1.8.13.083 Syukur 1 Tazkiyah Kultum Ada
84 1.1.8.13.084 Keutamaan Haji Mabrur 1 Tazkiyah Kultum Ada
85 1.1.8.13.085 Keutamaan Salam 1 Tazkiyah Kultum Ada
86 1.1.8.13.086 Menjauhi Tempat-Tempat yg Haram 1 Tazkiyah Kultum Ada
87 1.1.8.13.087 Keutamaan Adzan 1 Tazkiyah Kultum Ada
88 1.1.8.13.088 Keutamaan Shalat Berjamaah 1 Tazkiyah Kultum Ada
89 1.1.8.13.089 Keutamaan Shalat Sunnah 1 Tazkiyah Kultum Ada
90 1.1.8.13.090 Keutamaan Tilawah dan Mengkhatamkan Al Qur'an 1 Tazkiyah Kultum Ada
91 1.1.8.16.091 18 kisah taubat (1) 1 Kaifa Ihtadaitu Kultum Ada
92 1.1.8.16.092 18 kisah taubat (2) 1 Kaifa Ihtadaitu Kultum Ada
93 1.1.8.16.093 18 kisah taubat (3) 1 Kaifa Ihtadaitu Kultum Ada
94 1.1.8.16.094 18 kisah taubat (4) 1 Kaifa Ihtadaitu Kultum Ada
95 1.1.8.16.095 18 kisah taubat (5) 1 Kaifa Ihtadaitu Kultum Ada
96 1.1.8.16.096 18 kisah taubat (6) 1 Kaifa Ihtadaitu Kultum Ada
97 1.1.7.01.097 Al Qur'an Mendahului Kemajuan Ilmu Pengetahuan 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi Ada
98 1.1.7.01.098 Fashahah dan Balaghah Qur'an 1 Al-Qur'an Kalimat Murabbi

99 1.1.7.03.099 Sikap Terhadap Kitab-kitab dan Kepalsuan Kitab Selain Al Qur'an 1 Aqidah Kalimat Murabbi Ada

100 1.1.7.03.100 Tafakkur Tentang Makanan dan Awan 1 Aqidah Kalimat Murabbi Ada
101 1.1.7.03.101 Tafakkur Tentang Laut 1 Aqidah Kalimat Murabbi Ada
102 1.1.7.03.102 Tafakkur Tentang Kecukupan Udara 1 Aqidah Kalimat Murabbi Ada
Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah Sebagai Tempat
103 1.1.7.03.103 1 Aqidah Kalimat Murabbi Ada
Ketenangan
104 1.1.7.03.104 Jumlah Semua Nabi dan Rasul yang Disebutkan Al-Quran 1 Aqidah Kalimat Murabbi
105 1.1.7.13.105 Menundukkan Pandangan 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi Ada
106 1.1.7.13.106 Menjaga Harta Tetap Halal 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi Ada
107 1.1.7.13.107 Menjaga Rahasia 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi Ada
108 1.1.7.13.108 Menutupi Aib Sesama Muslim 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi Ada
109 1.1.7.13.109 Menjauhi Dosa Besar 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi Ada
110 1.1.7.13.110 Menjauhi yang Haram 1 Tazkiyah Kalimat Murabbi Ada
Manusia dan
111 1.1.7.18.111 An-Nas Wa Al-Haq (Manusia dan Kebenaran) 1 Kalimat Murabbi
Kebenaran
112 1.1.7.33.112 Wanita-Wanita Pengukir Sejarah 1 Keakhwatan Kalimat Murabbi Ada
113 1.1.7.33.113 Urgensi Tarbiyah Wanita Muslimah 1 Keakhwatan Kalimat Murabbi Ada
WORD PPT
Talaqqi Sarana Kebutuhan Tersedia % Tersedia %
NO Bidan Studi
Halaqah 46 45 98% 40 87% 1 Al-Qur'an
Penugasan 11 5 45% 0 0% 2 Aqidah
Mabit/JR 10 8 80% 6 60% 3 Fikrul Islami
Tatsqif 10 9 90% 5 50% 4 Hadits
Daurah 4 0 0% 0 0% 5 Keakhwatan
Kultum 15 15 100% 1 7% 6 Sirah
Kalimat Murabbi 17 14 82% 0 0% 7 Kaifa Ihtadaitu
TOTAL 113 96 85% 52 46% 8 Tazkiyah
9 Fiqih
10 Kisah Sahabat
TOTAL

FUTUHAT ISLAM
1 Penaklukan Khaibar
2 Penaklukan Ubullah (Selat Hindia)
3 Penaklukan Persia
4 Penaklukan Kota Siprus
Halaqah Mabit/JR Kalimat Murabbi Kultum Daurah Penugasan
5 - 2 - 2 2
27 - 6 - - -
6 - - - - -
1 - - - - -
3 - 2 - - -
4 - - 1 - -
- - - 6 - -
- 10 6 8 - -
- - - - 2 -
- - - - - 8
46 10 16 15 4 10

DAKWAH KAMPUS KEPEMIMPINAN


Dakwah Ammah Harakah Zhahirah
Wazhifah Thullab
Sejarah Politik Islam di Indonesia
Perspektif Islam tentang Perubahan Sosial
MATERI TAMHIDI PRIORITAS 2
No Kode Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi
114 1.2.1.03.114 Ar-Ridho 1 Aqidah
115 1.2.1.03.115 Tahqiqu Maknasy Syahadatain 1 Aqidah
116 1.2.1.03.116 Ahammiyatu Marifatillah 1 Aqidah
117 1.2.1.03.117 Tauhidul Ibadah 1 Aqidah
118 1.2.1.03.118 Akhtharusy Syirk 1 Aqidah
119 1.2.1.03.119 Al-Hayatu fi Zhilalit Tauhid 1 Aqidah
120 1.2.1.03.120 Maani Laa ilaaha illallah 1 Aqidah
121 1.2.1.03.121 Mahabbatullah 1 Aqidah
122 1.2.1.03.122 Maratibul Mahabbah 1 Aqidah
123 1.2.1.03.123 Lawazimul Mahabbah 1 Aqidah
124 1.2.1.03.124 Setiap umat Diutus Rasul 1 Aqidah
125 1.2.1.03.125 Kewajiban Beriman Kepada Semua Nabi & Rasul 1 Aqidah
126 1.2.1.03.126 Shifatur Rasul 1 Aqidah
127 1.2.1.03.127 Wazhifatur Rasul 1 Aqidah
128 1.2.1.03.128 Keumuman Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah
129 1.2.1.03.129 Makna Muhammad Sebagai Penutup Para Nabi 1 Aqidah
130 1.2.1.03.130 Natijatu Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah
131 1.2.1.03.131 Al-Islam wa Sunnatullah 1 Aqidah
132 1.2.1.03.132 Minhajul Hayah 1 Aqidah
133 1.2.1.03.133 Al-Islam Akhlaqa 1 Aqidah
134 1.2.1.03.134 Al-Islam Fikratan 1 Aqidah
135 1.2.1.03.135 Al-Islam Dinul Haq 1 Aqidah
136 1.2.1.03.136 Wujud dan Sifat Allah 1 Aqidah
137 1.2.1.03.137 Hikmah Diutusnya Para Rasul As 1 Aqidah
138 1.2.1.03.138 Mukjizat dan Tanda Kenabian Muhammad Saw 1 Aqidah
139 1.2.1.03.139 Haqiqatul Insan 1 Aqidah
140 1.2.1.03.140 Haqiqatul Ibadah 1 Aqidah
141 1.2.1.03.141 Qabulul Ibadah 1 Aqidah
Terkabulnya Doa Anak Yang Berbakti Pada Orang Tua dan Durhaka
1.2.1.05.142 Terhadap Orang Tua Termasuk Dosa Besar (2 Hadits) 1 Hadits
142
143 1.2.2.12.143 Abu 'Ubaidah Bin Al-Jarrah Ra 1 Kisah Sahabat
144 1.2.2.12.144 Salman Al-Farisi Ra 1 Kisah Sahabat
145 1.2.2.34.145 Perhiasan Yang Islami 1 Keakhwatan
146 1.2.3.05.146 Al-Birr Wa Ash-Shilah 1 Hadits
147 1.2.3.05.147 Tidak Berjihad Kecuali Dengan Izin Kedua Orang Tua 1 Hadits
148 1.2.3.05.148 Tidak Boleh Mencela Orang Tua Dengan Mencela Orang Lain 1 Hadits

1.2.3.13.149 Wilayah Akhlaq Mencakup Seluruh Manusia; Manusia di Antara Kebaikan 1 Tazkiyah
149 dan Kejahatan
150 1.2.3.13.150 Muraqabah (9 Hadits) 1 Tazkiyah
151 1.2.4.01.151 Al Masad 1 Al-Qur'an
152 1.2.4.01.152 An Nasr 1 Al-Qur'an
153 1.2.4.01.153 Al Kautsar 1 Al-Qur'an
154 1.2.4.01.154 Quraisy 1 Al-Qur'an
155 1.2.4.01.155 Al Fiil 1 Al-Qur'an
156 1.2.4.01.156 Al Humazah 1 Al-Qur'an
157 1.2.4.01.157 At Takatsur 1 Al-Qur'an
158 1.2.4.01.158 Al 'Adhiyat 1 Al-Qur'an
159 1.2.4.01.159 Al Bayinah 1 Al-Qur'an
160 1.2.4.01.160 Al qadar 1 Al-Qur'an
161 1.2.4.01.161 At Tin 1 Al-Qur'an
162 1.2.4.01.162 Al Insyirah 1 Al-Qur'an
163 1.2.4.01.163 Adh Dhuha 1 Al-Qur'an
164 1.2.4.01.164 Al Lail 1 Al-Qur'an
165 1.2.4.01.165 Asy Syam 1 Al-Qur'an
166 1.2.4.01.166 Al Balad 1 Al-Qur'an
167 1.2.4.01.167 Al Fajr 1 Al-Qur'an
168 1.2.4.01.168 Al ghasyiyah 1 Al-Qur'an
169 1.2.4.01.169 Al A'la 1 Al-Qur'an
170 1.2.4.01.170 Ilmu Tauhid 1 Aqidah
171 1.2.4.03.171 Kedudukan Ilmu Tauhid dalam Islam (Iman Asas Amal) 1 Aqidah
172 1.2.4.03.172 Atsar Tauhid dalam Kehidupan 1 Aqidah
173 1.2.4.14.173 Adam As 1 Kisah Nabi
174 1.2.4.14.174 Idris As 1 Kisah Nabi
175 1.2.4.14.175 Nuh As 1 Kisah Nabi
176 1.2.4.14.176 Hud As 1 Kisah Nabi
177 1.2.4.14.177 Shalih As 1 Kisah Nabi
Sarana
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah

Halaqah

Penugasan
Penugasan
Penugasan
Mabit
Mabit
Mabit

Mabit

Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Halaqah
Tatsqif
Tatsqif
Daftar Pokok Bahasan Marhalah Tamhidi - Prioritas 1 :

Jumlah Materi: 82
Jumlah Modul: 83
99% 60% 54% 41%
NO Kode Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana Modul RB Teredit Buku PPT PJ
1 1.1.1.01.001 An Nas 1 Al-Qur'an Halaqah S S S S
2 1.1.1.01.002 Al Falaq 1 Al-Qur'an Halaqah S S S S
3 1.1.1.01.003 Al Ikhlas 1 Al-Qur'an Halaqah S S S S
4 1.1.1.01.004 Al Kafirun 1 Al-Qur'an Halaqah S S S S
5 1.1.1.01.005 Al Maa'un 1 Al-Qur'an Halaqah S S S S
6 1.1.1.01.006 Al 'Ashr 1 Al-Qur'an Halaqah S S S S
7 1.1.1.01.007 Al Qariah 1 Al-Qur'an Halaqah S S S Syarifudin M
8 1.1.1.01.008 Al Zalzalah 1 Al-Qur'an Halaqah S S S Syarifudin M
9 1.1.1.01.009 Al Alaq 1 Al-Qur'an Halaqah S S S Syarifudin M
10 1.1.1.01.010 Ta'riful Qur'an 1 Al-Qur'an Halaqah S S S S
11 1.1.1.03.011 Ma'na Syahadatain 1 Aqidah Halaqah S S
12 1.1.1.03.012 Syarat-Syarat Diterimanya S
1 Aqidah Halaqah
Syahadat S S S
13 1.1.1.03.013 Beberapa Hal Yang Membatalkan S
1 Aqidah Halaqah
Syahadat S S S
14 1.1.1.03.014 Arti La Ilaha Illallah 1 Aqidah Halaqah S S S S
Larangan Berhubungan dengan
15 1.1.1.03.015 1 Aqidah Halaqah S
Jin S
16 1.1.1.03.016 Ma'rifatullah 1 Aqidah Halaqah S
17 1.1.1.03.017 Ilmu Allah Swt 1 Aqidah Halaqah S S S S
18 1.1.1.03.018 Ma'rifatu Dinil Islam 1 Aqidah Halaqah S S S S
19 1.1.1.03.019 Syumuliyah Islam 1 Aqidah Halaqah S S S S
20 1.1.1.03.020 Ta'rifur Rasul 1 Aqidah Halaqah S S S S
21 1.1.1.03.021 Setiap umat Diutus Rasul 1 Aqidah Halaqah S Hermawan
22 1.1.1.03.022 Kewajiban Beriman Kepada S
1 Aqidah Halaqah
Semua Nabi & Rasul S S S
23 1.1.1.03.023 Kebutuhan Manusia Terhadap S
1 Aqidah Halaqah
Rasul S S S
24 1.1.1.03.024 Makanatur Rasul 1 Aqidah Halaqah S S S S
25 1.1.1.03.025 Shifatur Rasul 1 Aqidah Halaqah S S S S
26 1.1.1.03.026 Wazhifatur Rasul 1 Aqidah Halaqah S S S S
27 1.1.1.03.027 Wajibatul Muslim Nahwar Rasul 1 Aqidah Halaqah S S S S
28 1.1.1.03.028 Khashais Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah Halaqah S
S S S
29 1.1.1.03.029 Keumuman Risalah Muhammad S
1 Aqidah Halaqah
Saw S S Abdul Wahid
30 1.1.1.03.030 Makna Muhammad Sebagai S
1 Aqidah Halaqah
Penutup Para Nabi S S Abdul Wahid
31 1.1.1.03.031 Natijatu Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah Halaqah S
S S S
32 1.1.1.03.032 Beriman Kepada Hari Akhir 2 Aqidah Halaqah S S
33 1.1.1.03.033 Iman Kepada Qadar 1 Aqidah Halaqah S S S S
34 1.1.1.03.034 Ihsan 1 Aqidah Halaqah S S S S
35 1.1.1.11.035 Mukadimah Sirah 1 Sirah Halaqah S S
36 1.1.1.11.036 Kelahiran Nabi Saw - Menjelang S
1 Sirah Halaqah
Kenabian S S
37 1.1.1.11.037 Masa Kenabiah - Hijrah Ke S
1 Sirah Halaqah
Habasyah S S
38 1.1.1.11.038 Masa Hijrah Ke Habasyah - Hijrah S
1 Sirah Halaqah
Ke Madinah Hermawan
Hijrah Ke Madinah - Posisi Mapan
39 1.1.1.11.039 1 Sirah Halaqah S
di Madinah/Piagam Madinah
Hermawan
40 1.1.1.11.040 Jihad Rasul - Fathu Mekkah 1 Sirah Halaqah S Hermawan
41 1.1.1.11.041 Pasca Fathu Mekkah - Wafat 1 Sirah Halaqah S Hermawan
42 1.1.1.11.042 Marhalah Makkiyah dan S
1 Sirah Halaqah
Karakteristiknya S
43 1.1.1.13.043 Rukun Islam dan Prinsip Akhlaq 1 Tazkiyah Halaqah S S
44 1.1.1.22.044 Ahammiyatut Tarbiah (Urgensi S
1 Fikrul Islami Halaqah
Kaderisasi) S S
45 1.1.1.22.045 Ghazwul Fikri 1 Fikrul Islami Halaqah S S
46 1.1.1.22.046 Ahwalul Muslimin (Kelemahan S
1 Fikrul Islami Halaqah
Muslimin Dewasa Ini) Abdul Wahid
47 1.1.1.22.047 Zionisme Internasional 1 Fikrul Islami Halaqah S Abdul Wahid
48 1.1.1.22.048 Gerakan Terselubung Yang S
1 Fikrul Islami Halaqah
Memusuhi Islam Abdul Wahid
49 1.1.1.22.049 Lembaga-Lembaga Yang S
1 Fikrul Islami Halaqah
Menentang Islam Abdul Wahid
50 1.1.1.22.050 Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja S
1 Fikrul Islami Halaqah
Jama'i Abdul Wahid
51 1.1.1.22.051 Hizbusy Syaithan: Menjadikan S
1 Fikrul Islami Halaqah
Setan Sebagai Musuh S S
52 1.1.1.34.052 Urgensi Tarbiyah Wanita S
1 Keakhwatan Halaqah
Muslimah S S Asfuri Bahri
53 1.1.1.34.053 Membangun Kepribadian Islami 1 Keakhwatan Halaqah S S S Asfuri Bahri
54 1.1.1.34.054 Peran dan Tanggung Jawab S
1 Keakhwatan Halaqah
Wanita Muslimah S S Asfuri Bahri
55 1.1.2.01.055 Hafal Al Qur'an Juz 30 1 Al-Qur'an Penugasan S

56 1.1.2.01.056 Tilawah Yaumiyah 1 Al-Qur'an Penugasan S

57 1.1.2.13.057 Keutamaan Tilawah dan S


1 Tazkiyah Mabit
Mengkhatamkan Al Qur'an S S
58 1.1.2.34.058 Wanita-Wanita Pengukir Sejarah 1 Keakhwatan Tatsqif S
59 1.1.3.05.059 Birrul Walidain dan Sillaturahim 1 Hadits Mabit S
60 1.1.3.13.060 Ikhlas (12 Hadits) 1 Tazkiyah Mabit S S S
61 1.1.3.13.061 Taubat (12 Hadits) dan Bahasan S
1 Tazkiyah Mabit
Tentang Taubat S S
62 1.1.3.13.062 Sabar (29 Hadits) 1 Tazkiyah Mabit S S S
63 1.1.3.13.063 Shidq (6 Hadits) 1 Tazkiyah Mabit S S S
64 1.1.3.13.064 Menjauhi Tempat-Tempat yg S
1 Tazkiyah Mabit
Haram S S
65 1.1.3.13.065 Menundukkan Pandangan 1 Tazkiyah Mabit S S S
66 1.1.3.13.066 Khusyu dalam shalat 1 Tazkiyah Mabit S S S
67 1.1.3.13.067 Tabarruj & Ikhttilath 1 Tazkiyah Mabit S S S
68 1.1.3.13.068 Bahaya Lidah 1 Tazkiyah Mabit S S S
69 1.1.3.13.069 Dzikir & Keutamaannya 1 Tazkiyah Mabit S S S
70 1.1.3.13.070 Menutup Aurat 1 Tazkiyah Mabit S S S
71 1.1.3.13.071 Menjaga Harta Tetap Halal 1 Tazkiyah Mabit S S S
72 1.1.4.01.072 Al Qur'an Mendahului Kemajuan S
1 Al-Qur'an Tatsqif
Ilmu Pengetahuan
73 1.1.4.03.073 Wujud dan Sifat Allah 1 Aqidah Tatsqif S
74 1.1.4.03.074 Hikmah Diutusnya Para Rasul As 1 Aqidah Tatsqif S

75 1.1.4.03.075 Mukjizat dan Tanda Kenabian S


1 Aqidah Tatsqif
Muhammad Saw
76 1.1.4.03.076 Beriman Kepada Malaikat 1 Aqidah Tatsqif S
77 1.1.4.03.077 Sikap Terhadap Kitab-kitab dan S
1 Aqidah Tatsqif
Kepalsuan Kitab Selain Al Qur'an
78 1.1.4.03.078 Ghirah Agama 1 Aqidah Tatsqif
79 1.1.4.08.079 Hukum Air 1 Fiqih Tatsqif S
80 1.1.4.08.080 Hukum Shalat 1 Fiqih Tatsqif S
81 1.1.4.14.081 Nuh As 1 Kisah Nabi Tatsqif S
82 1.1.4.34.082 Urgensi Fiqh Nisa 1 Keakhwatan Tatsqif S
83 1.1.5.01.083 Tajwid Hukum Nun dan Mim Mati 1 Al-Qur'an Daurah S
53

1
0
Daftar Pokok Bahasan Marhalah Tamhidi - Prioritas 2

NO Kode Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi Sarana


1 1.2.4.01.103 Al Masad 1 Al-Qur'an Tatsqif
2 1.2.4.01.104 An Nasr 1 Al-Qur'an Tatsqif
3 1.2.4.01.105 Al Kautsar 1 Al-Qur'an Tatsqif
4 1.2.4.01.106 Quraisy 1 Al-Qur'an Tatsqif
5 1.2.4.01.107 Al Fiil 1 Al-Qur'an Tatsqif
6 1.2.4.01.108 Al Humazah 1 Al-Qur'an Tatsqif
7 1.2.4.01.109 At Takatsur 1 Al-Qur'an Tatsqif
8 1.2.4.01.110 Al 'Adhiyat 1 Al-Qur'an Tatsqif
9 1.2.4.01.111 Al Bayinah 1 Al-Qur'an Tatsqif
10 1.2.4.01.112 Al qadar 1 Al-Qur'an Tatsqif
11 1.2.4.01.113 At Tin 1 Al-Qur'an Tatsqif
12 1.2.4.01.114 Al Insyirah 1 Al-Qur'an Tatsqif
13 1.2.4.01.115 Adh Dhuha 1 Al-Qur'an Tatsqif
14 1.2.4.01.116 Al Lail 1 Al-Qur'an Tatsqif
15 1.2.4.01.117 Asy Syam 1 Al-Qur'an Tatsqif
16 1.2.4.01.118 Al Balad 1 Al-Qur'an Tatsqif
17 1.2.4.01.119 Al Fajr 1 Al-Qur'an Tatsqif
18 1.2.4.01.120 Al ghasyiyah 1 Al-Qur'an Tatsqif
19 1.2.4.01.121 Al A'la 1 Al-Qur'an Tatsqif
20 1.2.4.03.122 Ilmu Tauhid 1 Aqidah Tatsqif
21 1.2.4.03.123 Kedudukan Ilmu Tauhid dalam Islam (Iman
1 Aqidah Tatsqif
Asas Amal)
22 1.2.4.03.124 Atsar Tauhid dalam Kehidupan 1 Aqidah Tatsqif
23 1.2.4.14.125 Adam As 1 Kisah Nabi Tatsqif
24 1.2.4.14.126 Idris As 1 Kisah Nabi Tatsqif
25 1.2.4.14.127 Hud As 1 Kisah Nabi Tatsqif
26 1.2.4.14.128 Shalih As 1 Kisah Nabi Tatsqif
27 1.2.2.01.085 Menulis Al Qur'an Juz 30 1 Al-Qur'an Penugasan

28 1.2.2.12.086 Anas Bin Malik Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

29 1.2.2.12.087 Said Bin 'Amir Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

30 1.2.2.12.088 Ath-Thufail Bin 'Amr Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

31 1.2.2.12.089 Abdullah Bin Hudzafah Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

32 1.2.2.12.090 Abdullah Bin Mas'ud Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

33 1.2.2.12.091 Abu Ayyub Al-Anshari Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

34 1.2.2.12.092 Amr Bin Jamuh Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

35 1.2.2.12.093 Abdullah Bin Jahsy Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan


36 1.2.2.12.094 Abu 'Ubaidah Bin Al-Jarrah Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

37 1.2.2.12.095 Salman Al-Farisi Ra 1 Kisah Sahabat Penugasan

38 1.2.2.34.096 Perhiasan Yang Islami 1 Keakhwatan Penugasan


39 1.2.3.05.097 Al-Birr Wa Ash-Shilah 1 Hadits Mabit
Tidak Berjihad Kecuali Dengan Izin Kedua
40 1.2.3.05.098 1 Hadits Mabit
Orang Tua
41 1.2.3.05.099 Tidak Boleh Mencela Orang Tua Dengan
1 Hadits Mabit
Mencela Orang Lain

42 1.2.3.13.100 Wilayah Akhlaq Mencakup Seluruh Manusia;


1 Tazkiyah Mabit
Manusia di Antara Kebaikan dan Kejahatan
43 1.2.3.13.101 Muraqabah (9 Hadits) 1 Tazkiyah Mabit
Tawadhu (10 Hadits) dan Bahasan Tema
44 1.2.3.13.102 1 Tazkiyah Mabit
Tawadhu'
Terkabulnya Doa Anak Yang Berbakti Pada
45 1.2.0.05.084 Orang Tua dan Durhaka Terhadap Orang 1 Hadits Halaqah
Tua Termasuk Dosa Besar (2 Hadits)
46 1.2.5.08.129 Urgensi Fiqih Bagi Da'i 1 Fiqih Daurah
47 1.2.5.08.130 Metode Belajar Fiqh 1 Fiqih Daurah
48 1.2.5.08.131 Beberapa Prinsip Fiqh 1 Fiqih Daurah
67%
Modul Teredit Buku PPT Ratifikasi
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S S S
S
S
S
S
S S S
S

S
S
Daftar Pokok Bahasan Marhalah Tamhidi - Prioritas 3

NO Kode Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi


1 1.3.2.16.132 18 kisah taubat Kaifa Ihtadaitu
2 1.3.2.18.133 An-Nas Wa Al-Haq (Manusia dan Kebenaran) Manusia dan Kebenaran
3 1.3.2.01.134 Fashahah dan Balaghah Qur'an 1 Aqidah
4 1.3.2.03.135 Tafakkur Tentang Makanan dan Awan 1 Aqidah
5 1.3.2.03.136 Tafakkur Tentang Laut 1 Aqidah
6 1.3.2.03.137 Tafakkur Tentang Kecukupan Udara 1 Aqidah
7 1.3.2.03.138 Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah
1 Aqidah
Sebagai Tempat Ketenangan
8 1.3.2.03.139 Jumlah Semua Nabi dan Rasul yang
1 Aqidah
Disebutkan Al-Quran
Sarana
Penugasan (kultum)

Penugasan (bedah buku)

Penugasan (baca)
Penugasan (baca)
Penugasan (baca)
Penugasan (baca)

Penugasan (baca)

Penugasan
PERBANDINGAN MT1427 DAN MT1433 MARHALAH TAMHIDI

PRIORITAS 1 MT1433
NO Kode Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi
1 1.1.1.01.001 Ta'riful Qur'an 1 Al-Qur'an
2 1.1.1.01.002 An Nas Al-Ikhlas 1 Al-Qur'an

3 1.1.1.01.003 Al Kafirun 1 Al-Qur'an


4 1.1.1.01.004 Al Maa'un 1 Al-Qur'an
5 1.1.1.01.005 Al 'Ashr 1 Al-Qur'an
6 1.1.1.03.006 Ahammiyatusy Syahadatain 1 Aqidah
7 1.1.1.03.007 Madlulusy Syahadah 1 Aqidah
8 1.1.1.03.008 Maknal Ilah dan Larangan Berhubungan dengan Jin 1 Aqidah
9 1.1.1.03.009 Marahilut Tafaul bisy Syahadatain 1 Aqidah
10 1.1.1.03.010 Syuruthu Qabulisy Syahadatain 1 Aqidah
11 1.1.1.03.011 Ath-Thariq ila Marifatillah 1 Aqidah
12 1.1.1.03.012 Al-Mawani min Marifatillah 1 Aqidah
13 1.1.1.03.013 Tauhidullah 1 Aqidah
14 1.1.1.03.014 Maiyyatullah 1 Aqidah
15 1.1.1.03.015 Al-Ihsan 1 Aqidah
16 1.1.1.03.016 Hajatul Insan ilar Rasul 1 Aqidah
17 1.1.1.03.017 Tarifur Rasul 1 Aqidah
18 1.1.1.03.018 Makanatur Rasul 1 Aqidah
19 1.1.1.03.019 Khashaishu Risalati Muhammad SAW 1 Aqidah
20 1.1.1.03.020 Wajibatuna nahwar Rasul 1 Aqidah
21 1.1.1.03.021 Manal Islam 1 Aqidah
22 1.1.1.03.022 Syumuliyyatul Islam 1 Aqidah
23 1.1.1.03.023 Thabiatul Islam 1 Aqidah
24 1.1.1.03.024 Amal Islam 1 Aqidah
25 1.1.1.03.025 Haqiqatul Insan 1 Aqidah
26 1.1.1.03.026 Nafsul Insan 1 Aqidah
27 1.1.1.03.027 Shifatul Insan 1 Aqidah
28 1.1.1.03.028 Syumuliyyatul Ibadah 1 Aqidah
29 1.1.1.03.029 Hal-hal yang Membatalkan Keimanan 1 Aqidah
30 1.1.1.03.030 Beriman Kepada Hari Akhir 1 Aqidah
31 1.1.1.03.031 Iman Kepada Qadar 1 Aqidah
32 1.1.1.03.032 Beriman Kepada Malaikat 1 Aqidah
33 1.1.1.05.033 Birrul Walidain dan Sillaturahim 1 Hadits
34 1.1.1.11.034 Mukadimah Sirah 1 Sirah

35 1.1.1.11.035 Kelahiran hingga Pemeliharaan di Bani Sa'd (Umur 0 - 4 Tahun) 1 Sirah

36 1.1.1.11.036 Pemeliharaan Ibu, Kakek dan Abu Tholib (6 - 12 Tahun) 1 Sirah


37 1.1.1.11.037 Aksi Sosial Muhammad SAW (13 - 39 Tahun) 1 Sirah
38 1.1.1.22.038 Ghazwul Fikri 1 Fikrul Islami
39 1.1.1.22.039 Ahwalul Musliminal Yaum 1 Fikrul Islami
40 1.1.1.22.040 Zionisme Internasional 1 Fikrul Islami
41 1.1.1.22.041 Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan Sebagai Musuh 1 Fikrul Islami
42 1.1.1.22.042 Ahammiyatut Tarbiah 1 Fikrul Islami
43 1.1.1.22.043 Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i 1 Fikrul Islami
44 1.1.1.34.044 Menutup Aurat 1 Keakhwatan
45 1.1.1.34.045 Membangun Kepribadian Islami 1 Keakhwatan
46 1.1.1.34.046 Peran dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah 1 Keakhwatan
47 1.1.2.01.047 Hafal Al Qur'an Juz 30 1 Al-Qur'an
48 1.1.2.01.048 Tilawah Yaumiyah 1 Al-Qur'an
49 1.1.2.01.049 Menulis Al Qur'an Juz 30 1 Al-Qur'an
50 1.1.2.12.050 Anas Bin Malik Ra 1 Kisah Sahabat
51 1.1.2.12.051 Said Bin 'Amir Ra 1 Kisah Sahabat
52 1.1.2.12.052 Ath-Thufail Bin 'Amr Ra 1 Kisah Sahabat
53 1.1.2.12.053 Abdullah Bin Hudzafah Ra 1 Kisah Sahabat
54 1.1.2.12.054 Abdullah Bin Mas'ud Ra 1 Kisah Sahabat
55 1.1.2.12.055 Abu Ayyub Al-Anshari Ra 1 Kisah Sahabat
56 1.1.2.12.056 Amr Bin Jamuh Ra 1 Kisah Sahabat
57 1.1.2.12.057 Abdullah Bin Jahsy Ra 1 Kisah Sahabat
58 1.1.3.13.058 Beriman kepada Nikmat dan Siksa Kubur 1 Tazkiyah
59 1.1.3.13.059 Keutamaan Berpuasa Sehari Setiap Bulan 1 Tazkiyah
60 1.1.3.13.060 Dzikir & Keutamaannya 1 Tazkiyah
61 1.1.3.13.061 Taubat (12 Hadits) 1 Tazkiyah
62 1.1.3.13.062 Berdoa pada Waktu Utama 1 Tazkiyah
63 1.1.3.13.063 Tawadhu (10 Hadits) 1 Tazkiyah
64 1.1.3.13.064 Tidak Ima'ah 1 Tazkiyah
65 1.1.3.13.065 Khusyu dalam shalat 1 Tazkiyah
66 1.1.3.13.066 Tabarruj & Ikhttilath 1 Tazkiyah
67 1.1.3.13.067 Bahaya Lidah 1 Tazkiyah
68 1.1.4.01.068 Al Qariah 1 Al-Qur'an
69 1.1.4.01.069 Al Zalzalah 1 Al-Qur'an
70 1.1.4.01.070 Al Alaq 1 Al-Qur'an
71 1.1.4.03.071 Ghirah Agama 1 Aqidah
72 1.1.4.08.072 Hukum Air 1 Fiqih
73 1.1.4.08.073 Hukum Shalat 1 Fiqih
74 1.1.4.08.074 Mukaddimah Fiqih 1 Fiqih
75 1.1.4.13.075 Akhlak Terpuji 1 Tazkiyah
76 1.1.4.22.076 Gerakan dan Lembaga yang Memusuhi Islam 1 Fikrul Islami

77 1.1.4.34.077 Urgensi Fiqh Nisa 1 Keakhwatan


78 1.1.5.01.078 Tajwid Hukum Nun dan Mim Mati 3 Al-Qur'an
79 1.2.5.08.079 Urgensi Fiqih Bagi Da'i 1 Fiqih
80 1.2.5.08.080 Metode Belajar Fiqh 1 Fiqih
81 1.2.5.08.081 Beberapa Prinsip Fiqh 1 Fiqih
82 1.1.8.11.082 Mengenal 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Sorga 1 Sirah
83 1.1.8.13.083 Syukur 1 Tazkiyah
84 1.1.8.13.084 Keutamaan Haji Mabrur 1 Tazkiyah
85 1.1.8.13.085 Keutamaan Salam 1 Tazkiyah
86 1.1.8.13.086 Menjauhi Tempat-Tempat yg Haram 1 Tazkiyah
87 1.1.8.13.087 Keutamaan Adzan 1 Tazkiyah
88 1.1.8.13.088 Keutamaan Shalat Berjamaah 1 Tazkiyah
89 1.1.8.13.089 Keutamaan Shalat Sunnah 1 Tazkiyah
90 1.1.8.13.090 Keutamaan Tilawah dan Mengkhatamkan Al Qur'an 1 Tazkiyah
91 1.1.8.16.091 18 kisah taubat (1) 1 Kaifa Ihtadaitu
92 1.1.8.16.092 18 kisah taubat (2) 1 Kaifa Ihtadaitu
93 1.1.8.16.093 18 kisah taubat (3) 1 Kaifa Ihtadaitu
94 1.1.8.16.094 18 kisah taubat (4) 1 Kaifa Ihtadaitu
95 1.1.8.16.095 18 kisah taubat (5) 1 Kaifa Ihtadaitu
96 1.1.8.16.096 18 kisah taubat (6) 1 Kaifa Ihtadaitu
97 1.1.7.01.097 Al Qur'an Mendahului Kemajuan Ilmu Pengetahuan 1 Al-Qur'an
98 1.1.7.01.098 Fashahah dan Balaghah Qur'an 1 Al-Qur'an

99 1.1.7.03.099 Sikap Terhadap Kitab-kitab dan Kepalsuan Kitab Selain Al Qur'an 1 Aqidah

100 1.1.7.03.100 Tafakkur Tentang Makanan dan Awan 1 Aqidah


101 1.1.7.03.101 Tafakkur Tentang Laut 1 Aqidah
102 1.1.7.03.102 Tafakkur Tentang Kecukupan Udara 1 Aqidah
Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah Sebagai Tempat
103 1.1.7.03.103 1 Aqidah
Ketenangan

104 1.1.7.03.104 Jumlah Semua Nabi dan Rasul yang Disebutkan Al-Quran 1 Aqidah

105 1.1.7.13.105 Menundukkan Pandangan 1 Tazkiyah


106 1.1.7.13.106 Menjaga Harta Tetap Halal 1 Tazkiyah
107 1.1.7.13.107 Menjaga Rahasia 1 Tazkiyah
108 1.1.7.13.108 Menutupi Aib Sesama Muslim 1 Tazkiyah
109 1.1.7.13.109 Menjauhi Dosa Besar 1 Tazkiyah
110 1.1.7.13.110 Menjauhi yang Haram 1 Tazkiyah
Manusia dan
111 1.1.7.18.111 An-Nas Wa Al-Haq (Manusia dan Kebenaran) 1 Kebenaran
112 1.1.7.34.112 Wanita-Wanita Pengukir Sejarah 1 Keakhwatan
113 1.1.7.34.113 Urgensi Tarbiyah Wanita Muslimah 1 Keakhwatan
PRIORITAS 2 MT1433
No Kode Judul Pokok Bahasan Sesi Bidang Studi
114 1.2.1.03.114 Ar-Ridho 1 Aqidah
115 1.2.1.03.115 Tahqiqu Maknasy Syahadatain 1 Aqidah
116 1.2.1.03.116 Ahammiyatu Marifatillah 1 Aqidah
117 1.2.1.03.117 Tauhidul Ibadah 1 Aqidah
118 1.2.1.03.118 Akhtharusy Syirk 1 Aqidah
119 1.2.1.03.119 Al-Hayatu fi Zhilalit Tauhid 1 Aqidah
120 1.2.1.03.120 Maani Laa ilaaha illallah 1 Aqidah
121 1.2.1.03.121 Mahabbatullah 1 Aqidah
122 1.2.1.03.122 Maratibul Mahabbah 1 Aqidah
123 1.2.1.03.123 Lawazimul Mahabbah 1 Aqidah
124 1.2.1.03.124 Setiap umat Diutus Rasul 1 Aqidah
125 1.2.1.03.125 Kewajiban Beriman Kepada Semua Nabi & Rasul 1 Aqidah
126 1.2.1.03.126 Shifatur Rasul 1 Aqidah
127 1.2.1.03.127 Wazhifatur Rasul 1 Aqidah
128 1.2.1.03.128 Keumuman Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah
129 1.2.1.03.129 Makna Muhammad Sebagai Penutup Para Nabi 1 Aqidah
130 1.2.1.03.130 Natijatu Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah
131 1.2.1.03.131 Al-Islam wa Sunnatullah 1 Aqidah
132 1.2.1.03.132 Minhajul Hayah 1 Aqidah
133 1.2.1.03.133 Al-Islam Akhlaqa 1 Aqidah
134 1.2.1.03.134 Al-Islam Fikratan 1 Aqidah
135 1.2.1.03.135 Al-Islam Dinul Haq 1 Aqidah
136 1.2.1.03.136 Wujud dan Sifat Allah 1 Aqidah
137 1.2.1.03.137 Hikmah Diutusnya Para Rasul As 1 Aqidah
138 1.2.1.03.138 Mukjizat dan Tanda Kenabian Muhammad Saw 1 Aqidah
139 1.2.1.03.139 Haqiqatul Insan 1 Aqidah
140 1.2.1.03.140 Haqiqatul Ibadah 1 Aqidah
141 1.2.1.03.141 Qabulul Ibadah 1 Aqidah

Terkabulnya Doa Anak Yang Berbakti Pada Orang Tua dan


1.2.1.05.142 1 Hadits
Durhaka Terhadap Orang Tua Termasuk Dosa Besar (2 Hadits)
142
143 1.2.2.12.143 Abu 'Ubaidah Bin Al-Jarrah Ra 1 Kisah Sahabat
144 1.2.2.12.144 Salman Al-Farisi Ra 1 Kisah Sahabat
145 1.2.2.34.145 Perhiasan Yang Islami 1 Keakhwatan
146 1.2.3.05.146 Al-Birr Wa Ash-Shilah 1 Hadits
147 1.2.3.05.147 Tidak Berjihad Kecuali Dengan Izin Kedua Orang Tua 1 Hadits

1.2.3.05.148 Tidak Boleh Mencela Orang Tua Dengan Mencela Orang Lain 1 Hadits
148
Wilayah Akhlaq Mencakup Seluruh Manusia; Manusia di Antara
1.2.3.13.149 1 Tazkiyah
149 Kebaikan dan Kejahatan
150 1.2.3.13.150 Muraqabah (9 Hadits) 1 Tazkiyah
151 1.2.4.01.151 Al Masad 1 Al-Qur'an
152 1.2.4.01.152 An Nasr 1 Al-Qur'an
153 1.2.4.01.153 Al Kautsar 1 Al-Qur'an
154 1.2.4.01.154 Quraisy 1 Al-Qur'an
155 1.2.4.01.155 Al Fiil 1 Al-Qur'an
156 1.2.4.01.156 Al Humazah 1 Al-Qur'an
157 1.2.4.01.157 At Takatsur 1 Al-Qur'an
158 1.2.4.01.158 Al 'Adhiyat 1 Al-Qur'an
159 1.2.4.01.159 Al Bayinah 1 Al-Qur'an
160 1.2.4.01.160 Al qadar 1 Al-Qur'an
161 1.2.4.01.161 At Tin 1 Al-Qur'an
162 1.2.4.01.162 Al Insyirah 1 Al-Qur'an
163 1.2.4.01.163 Adh Dhuha 1 Al-Qur'an
164 1.2.4.01.164 Al Lail 1 Al-Qur'an
165 1.2.4.01.165 Asy Syam 1 Al-Qur'an
166 1.2.4.01.166 Al Balad 1 Al-Qur'an
167 1.2.4.01.167 Al Fajr 1 Al-Qur'an
168 1.2.4.01.168 Al ghasyiyah 1 Al-Qur'an
169 1.2.4.01.169 Al A'la 1 Al-Qur'an
170 1.2.4.01.170 Ilmu Tauhid 1 Aqidah

1.2.4.03.171 Kedudukan Ilmu Tauhid dalam Islam (Iman Asas Amal) 1 Aqidah
171
172 1.2.4.03.172 Atsar Tauhid dalam Kehidupan 1 Aqidah
173 1.2.4.14.173 Adam As 1 Kisah Nabi
174 1.2.4.14.174 Idris As 1 Kisah Nabi
175 1.2.4.14.175 Nuh As 1 Kisah Nabi
176 1.2.4.14.176 Hud As 1 Kisah Nabi
177 1.2.4.14.177 Shalih As 1 Kisah Nabi
MT1427
Sarana NO Kode Judul Pokok Bahasan
Halaqah 10 1.1.1.01.010 Ta'riful Qur'an
Halaqah 1 1.1.1.01.001 An Nas
2 1.1.1.01.002 Al Falaq
3 1.1.1.01.003 Al Ikhlas
Halaqah 4 1.1.1.01.004 Al Kafirun
Halaqah 5 1.1.1.01.005 Al Maa'un
Halaqah 6 1.1.1.01.006 Al 'Ashr
Halaqah 11 1.1.1.03.011 Ma'na Syahadatain
Halaqah
Halaqah 15 1.1.1.03.015 Larangan Berhubungan dengan Jin
Halaqah
Halaqah 12 1.1.1.03.012 Syarat-Syarat Diterimanya Syahadat
Halaqah 16 1.1.1.03.016 Ma'rifatullah
Halaqah 17 1.1.1.03.017 Ilmu Allah Swt
Halaqah
Halaqah
Halaqah 34 1.1.1.03.034 Ihsan
Halaqah 23 1.1.1.03.023 Kebutuhan Manusia Terhadap Rasul
Halaqah 20 1.1.1.03.020 Ta'rifur Rasul
Halaqah 24 1.1.1.03.024 Makanatur Rasul
Halaqah 28 1.1.1.03.028 Khashais Risalah Muhammad Saw
Halaqah 27 1.1.1.03.027 Wajibatul Muslim Nahwar Rasul
Halaqah 18 1.1.1.03.018 Ma'rifatu Dinil Islam
Halaqah 19 1.1.1.03.019 Syumuliyah Islam
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah 13 1.1.1.03.013 Beberapa Hal Yang Membatalkan Syahadat
Halaqah 32 1.1.1.03.032 Beriman Kepada Hari Akhir
Halaqah 33 1.1.1.03.033 Iman Kepada Qadar
Halaqah 76 1.1.4.03.076 Beriman Kepada Malaikat
Halaqah
Halaqah 35 1.1.1.11.035 Mukadimah Sirah
Halaqah

Halaqah
Halaqah
Halaqah 45 1.1.1.22.045 Ghazwul Fikri
Halaqah 46 1.1.1.22.046 Ahwalul Muslimin (Kelemahan Muslimin Dewasa Ini)
Halaqah 47 1.1.1.22.047 Zionisme Internasional
Halaqah 51 1.1.1.22.051 Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan Sebagai Musuh
Halaqah 52 1.1.1.34.052 Urgensi Tarbiyah Wanita Muslimah
Halaqah 50 1.1.1.22.050 Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i
Halaqah 70 1.1.3.13.070 Menutup Aurat
Halaqah 53 1.1.1.34.053 Membangun Kepribadian Islami
Halaqah 54 1.1.1.34.054 Peran dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah
Penugasan 55 1.1.2.01.055 Hafal Al Qur'an Juz 30
Penugasan 56 1.1.2.01.056 Tilawah Yaumiyah
Penugasan 27 1.2.2.01.085 Menulis Al Qur'an Juz 30
Penugasan 28 1.2.2.12.086 Anas Bin Malik Ra
Penugasan 29 1.2.2.12.087 Said Bin 'Amir Ra
Penugasan 30 1.2.2.12.088 Ath-Thufail Bin 'Amr Ra
Penugasan 31 1.2.2.12.089 Abdullah Bin Hudzafah Ra
Penugasan 32 1.2.2.12.090 Abdullah Bin Mas'ud Ra
Penugasan 33 1.2.2.12.091 Abu Ayyub Al-Anshari Ra
Penugasan 34 1.2.2.12.092 Amr Bin Jamuh Ra
Penugasan 35 1.2.2.12.093 Abdullah Bin Jahsy Ra
Mabit/JR
Mabit/JR
Mabit/JR
Mabit/JR 69 1.1.3.13.069 Dzikir & Keutamaannya
Mabit/JR 61 1.1.3.13.061 Taubat (12 Hadits) dan Bahasan Tentang Taubat
Mabit/JR 44 1.2.3.13.102 Tawadhu (10 Hadits) dan Bahasan Tema Tawadhu'
Mabit/JR
Mabit/JR 66 1.1.3.13.066 Khusyu dalam shalat
Mabit/JR 67 1.1.3.13.067 Tabarruj & Ikhttilath
Mabit/JR 68 1.1.3.13.068 Bahaya Lidah
Tatsqif 7 1.1.1.01.007 Al Qariah
Tatsqif 8 1.1.1.01.008 Al Zalzalah
Tatsqif 9 1.1.1.01.009 Al Alaq
Tatsqif 78 1.1.4.03.078 Ghirah Agama
Tatsqif 79 1.1.4.08.079 Hukum Air
Tatsqif 80 1.1.4.08.080 Hukum Shalat
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif 48 1.1.1.22.048 Gerakan Terselubung Yang Memusuhi Islam
49 1.1.1.22.049 Lembaga-Lembaga Yang Menentang Islam
Tatsqif 82 1.1.4.34.082 Urgensi Fiqh Nisa
Daurah 83 1.1.5.01.083 Tajwid Hukum Nun dan Mim Mati
Daurah 46 1.2.5.08.129 Urgensi Fiqih Bagi Da'i
Daurah 47 1.2.5.08.130 Metode Belajar Fiqh
Daurah 48 1.2.5.08.131 Beberapa Prinsip Fiqh
Kultum
Kultum
Kultum
Kultum
Kultum 64 1.1.3.13.064 Menjauhi Tempat-Tempat yg Haram
Kultum
Kultum
Kultum
Kultum
Kultum 1 1.3.2.16.132 18 kisah taubat
Kultum
Kultum
Kultum
Kultum
Kultum
Kalimat Murabbi 72 1.1.4.01.072 Al Qur'an Mendahului Kemajuan Ilmu Pengetahuan
Kalimat Murabbi 3 1.3.2.01.134 Fashahah dan Balaghah Qur'an
Kalimat Murabbi 77 1.1.4.03.077 Sikap Terhadap Kitab-kitab dan Kepalsuan Kitab Selain
Al Qur'an
Kalimat Murabbi 4 1.3.2.03.135 Tafakkur Tentang Makanan dan Awan
Kalimat Murabbi 5 1.3.2.03.136 Tafakkur Tentang Laut
Kalimat Murabbi 6 1.3.2.03.137 Tafakkur Tentang Kecukupan Udara
Kalimat Murabbi 7 1.3.2.03.138 Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah Sebagai
Tempat Ketenangan
Kalimat Murabbi 8 1.3.2.03.139 Jumlah Semua Nabi dan Rasul yang Disebutkan Al-
Quran
Kalimat Murabbi 65 1.1.3.13.065 Menundukkan Pandangan
Kalimat Murabbi 71 1.1.3.13.071 Menjaga Harta Tetap Halal
Kalimat Murabbi
Kalimat Murabbi
Kalimat Murabbi
Kalimat Murabbi

Kalimat Murabbi 2 1.3.2.18.133 An-Nas Wa Al-Haq (Manusia dan Kebenaran)


Kalimat Murabbi 58 1.1.2.34.058 Wanita-Wanita Pengukir Sejarah
Kalimat Murabbi 52 1.1.1.34.052 Urgensi Tarbiyah Wanita Muslimah

Sarana
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah 14 1.1.1.03.014 Arti La Ilaha Illallah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah 22 1.1.1.03.022 Kewajiban Beriman Kepada Semua Nabi & Rasul
Halaqah
Halaqah
Halaqah 29 1.1.1.03.029 Keumuman Risalah Muhammad Saw
Halaqah 30 1.1.1.03.030 Makna Muhammad Sebagai Penutup Para Nabi
Halaqah 31 1.1.1.03.031 Natijatu Risalah Muhammad Saw
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah 73 1.1.4.03.073 Wujud dan Sifat Allah
Halaqah 74 1.1.4.03.074 Hikmah Diutusnya Para Rasul As
Halaqah 75 1.1.4.03.075 Mukjizat dan Tanda Kenabian Muhammad Saw
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Terkabulnya Doa Anak Yang Berbakti Pada Orang Tua
Halaqah 45 1.2.0.05.084 dan Durhaka Terhadap Orang Tua Termasuk Dosa Besar
(2 Hadits)
Penugasan 36 1.2.2.12.094 Abu 'Ubaidah Bin Al-Jarrah Ra
Penugasan 37 1.2.2.12.095 Salman Al-Farisi Ra
Penugasan 38 1.2.2.34.096 Perhiasan Yang Islami
Mabit 39 1.2.3.05.097 Al-Birr Wa Ash-Shilah
Mabit 40 1.2.3.05.098 Tidak Berjihad Kecuali Dengan Izin Kedua Orang Tua
Mabit 41 1.2.3.05.099 Tidak Boleh Mencela Orang Tua Dengan Mencela Orang
Lain
Mabit 42 1.2.3.13.100 Wilayah Akhlaq Mencakup Seluruh Manusia; Manusia di
Antara Kebaikan dan Kejahatan
Mabit 43 1.2.3.13.101 Muraqabah (9 Hadits)
Tatsqif 1 1.2.4.01.103 Al Masad
Tatsqif 2 1.2.4.01.104 An Nasr
Tatsqif 3 1.2.4.01.105 Al Kautsar
Tatsqif 4 1.2.4.01.106 Quraisy
Tatsqif 5 1.2.4.01.107 Al Fiil
Tatsqif 6 1.2.4.01.108 Al Humazah
Tatsqif 7 1.2.4.01.109 At Takatsur
Tatsqif 8 1.2.4.01.110 Al 'Adhiyat
Tatsqif 9 1.2.4.01.111 Al Bayinah
Tatsqif 10 1.2.4.01.112 Al qadar
Tatsqif 11 1.2.4.01.113 At Tin
Tatsqif 12 1.2.4.01.114 Al Insyirah
Tatsqif 13 1.2.4.01.115 Adh Dhuha
Tatsqif 14 1.2.4.01.116 Al Lail
Tatsqif 15 1.2.4.01.117 Asy Syam
Tatsqif 16 1.2.4.01.118 Al Balad
Tatsqif 17 1.2.4.01.119 Al Fajr
Tatsqif 18 1.2.4.01.120 Al ghasyiyah
Tatsqif 19 1.2.4.01.121 Al A'la
Tatsqif 20 1.2.4.03.122 Ilmu Tauhid
Tatsqif 21 1.2.4.03.123 Kedudukan Ilmu Tauhid dalam Islam (Iman Asas Amal)
Tatsqif 22 1.2.4.03.124 Atsar Tauhid dalam Kehidupan
Tatsqif 23 1.2.4.14.125 Adam As
Tatsqif 24 1.2.4.14.126 Idris As
Halaqah 81 1.1.4.14.081 Nuh As
Tatsqif 25 1.2.4.14.127 Hud As
Tatsqif 26 1.2.4.14.128 Shalih As
Sesi Bidang Studi Sarana
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Aqidah Halaqah

1 Aqidah Halaqah

1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah

1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah

Halaqah
Halaqah

1 Aqidah Halaqah
2 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Tatsqif

1 Sirah Halaqah

1 Fikrul Islami Halaqah


1 Fikrul Islami Halaqah
1 Fikrul Islami Halaqah
1 Fikrul Islami Halaqah
1 Keakhwatan Halaqah
1 Fikrul Islami Halaqah
1 Tazkiyah Mabit
1 Keakhwatan Halaqah
1 Keakhwatan Halaqah
1 Al-Qur'an Penugasan
1 Al-Qur'an Penugasan
1 Al-Qur'an Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Kisah Sahabat Penugasan

1 Tazkiyah Mabit
1 Tazkiyah Mabit
1 Tazkiyah Mabit

1 Tazkiyah Mabit
1 Tazkiyah Mabit
1 Tazkiyah Mabit
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Al-Qur'an Halaqah
1 Aqidah Tatsqif
1 Fiqih Tatsqif
1 Fiqih Tatsqif

1 Fikrul Islami Halaqah


1 Fikrul Islami Halaqah
1 Keakhwatan Tatsqif
1 Al-Qur'an Daurah
1 Fiqih Daurah
1 Fiqih Daurah
1 Fiqih Daurah

1 Tazkiyah Mabit
Kaifa Ihtadaitu Penugasan (kultum)

1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Aqidah Penugasan (baca)

1 Aqidah Tatsqif

1 Aqidah Penugasan (baca)


1 Aqidah Penugasan (baca)
1 Aqidah Penugasan (baca)

1 Aqidah Penugasan (baca)

1 Aqidah Penugasan

1 Tazkiyah Mabit
1 Tazkiyah Mabit

Manusia dan Penugasan (bedah


Kebenaran buku)
1 Keakhwatan Tatsqif
1 Keakhwatan Halaqah

1 Aqidah Halaqah

1 Aqidah Halaqah S

1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Halaqah
1 Aqidah Tatsqif
1 Aqidah Tatsqif
1 Aqidah Tatsqif

1 Hadits Halaqah

1 Kisah Sahabat Penugasan


1 Kisah Sahabat Penugasan
1 Keakhwatan Penugasan
1 Hadits Mabit
1 Hadits Mabit

1 Hadits Mabit

1 Tazkiyah Mabit

1 Tazkiyah Mabit
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Al-Qur'an Tatsqif
1 Aqidah Tatsqif

1 Aqidah Tatsqif

1 Aqidah Tatsqif
1 Kisah Nabi Tatsqif
1 Kisah Nabi Tatsqif
1 Kisah Nabi Tatsqif
1 Kisah Nabi Tatsqif
1 Kisah Nabi Tatsqif

Anda mungkin juga menyukai