Anda di halaman 1dari 1

HOMONIM

No. Tembunge Tegese 1/a Tegese 2/b Tegese 3/c Tegese 4/d
1 Agung Gedhe Akeh banyune Jeneng gunung Jeneng mesjid
2 Arep Ameh Gelem
3 Asma Jeneng, Nama Lara napas/ mengi
4 Bakal Arep Kain Watu, krikil, ln gesik
5 Beton Isi nangka Cor- coran semen
6 Catur Papat Gunem, omong
7 Cethil Coplok Nyengit
8 Duka Nesu Embuh
9 Enggal Cepet- cepet Anyar
10 Golek Araning wayang saka kayu Ngupadi, ngupaya
11 Jumeneng Ngadeg Dadi, madeg
12 Kala Jaring Nalika, ndhek, wayah
13 Kalong Suda kewan kang saba bengi
14 Kedalon Kewengen Kematengen (woh-wohan)
15 Krama Rabi, omah- omah Aturan Minggir tumrape prau
16 Labuh Mbela negara Mangsa rendheng
17 Luwe Kesel Kewan seng sikile akeh Nyambut gawe
18 Mundhut Tuku Njupuk
19 Ngukur Ngilangi roso gatel karo kuku Arep ngerti dawa / ambane
20 Pandung Pangling Maling